Obtinerea Compensatiei Lunare Pentru Chirie Pentru Politisti

Ce face un politist detasat intr-un alt oras, daca Inspectoratul de politie refusa sa ii plateasca compensatia lunara pentru plata chirie?

Exact intreabarea asta si-a pus-o si petentul de mai jos, respectiv obtinerea compensatiei lunare pentru chirie, cel care a castigat procesul impotriva Inspectoratul General al politiei Romane – Directia Generala a Municipiului Bucuresti folosind prevederile dare de Hotarare de guvern compensatie chirie si anume Hg 284 din 2005 actualizata 2021. Compensatia Lunara Pentru Chirire nu este un moft este o necesitate.

IGPR obligat sa plateasca chiria din urma pe 2 ani de zile si in continuare pana la incetarea contractului de inchiriere.

Legea militarilor si politistilor compensatia de chirie – pentru ambele categorii, statul a prevazut o compensatie in acest sens. compensatie de care , de multe ori NU se tine cont.

Obtinerea Compensatiei Lunare Pentru Chirie

Compensatie chirie politisti 2020 – 2021 – Contextul litigiului prin care petentul politist a actionat in judecata IGPR si de ce Inspectoratul a refuzat sa plateasca

Cum s-a ajuns la litigiu , Politia Vs Politia?

In cursul anului 2016 reclamanta a fost mutata in interes de serviciu, potrivit Dispozitiei Sefului Inspectoratului de Politie Judetean Braila numarul 10385 din data de 29.04.2016, de la Inspectoratul de Politie Judetean Braila – Politia Orasului Insuratei – Compartimentul de Ordine Publica la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti – Brigada de Politie pentru Transportul Public – Serviciul de Politie Metrou, Compartimentul de Ordine Publica, serviciul in cadrul caruia isi desfasoara activitatea de salariat in prezent, avand functia de agent de politie.

Politistul s-a opus mutarii prin detasare fiindca nu primrea compesantia pentru chirire, desi era mutat in interes de serviciu.

            La data de 25.08.2016 a inaintat intimatei o contestatie impotriva actului administrativ de mutare in interes de serviciu, reprezentat de Dispozitia Directorului General al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, prin intermediul careia a contestat drepturile salariale neacordate, aceasta fiind respinsa.

            In aceasta situatie s-a vazut nevoita sa se adresez instantei de judecata in vederea realizarii drepturilor recunoscute de dispozitiile art. 26 din Legea 284/2010 – in vigoare la data de 01.05.2016 cand s-a realizat transferul in interes de serviciu al reclamantului.

In acest sens, pe rolul Tribunalul Bucuresti s-a constituit dosarul numarul 5630/3/2018, cererea de chemare in judecata a petentei fiind admisa, iar intimata din prezenta cauza a fost obligata la plata sumelor cuvenite cu titlu de  indemnizatie pentru membru de familie aflat in intretinere (copil minor) egala cu ¼ din salariul functiei de baza cuvenit si compensatie pentru chiria neacordata in totalitate, ambele pretentii fiind solicitate incepand de la data de 01.02.2018 pana la data acordarii platii efective a acestora pentru perioada cuprinsa intre 01.07.2016-31.01.2018.

Politistul a crezut in continuare in buna credinta a Inspectoratului.

Practic, drepturile au fost acordate doar pentru perioada mentionata anterior, deoarece doar pentru acest interval a solicitat acordarea acestora, bazandu-se pe buna credinta a intimatei in sensul ca aceasta va proceda la rectificarea tuturor neregulilor si pe viitor, insa acest lucru nu s-a infaptuit.

            Avand in vedere refuzul categoric al intimatei de a-i acorda si pe viitor drepturile recunoscute de lege, s-a vazut in situatia in care a fost nevoita din nou sa se adresez instantei de judecata in vederea valorificarii drepturilor pe care le avea insa nu erau recunoscute de catre IGPR.

IGPR a recidivat cu tot cu hotarare judecatoreasca definitiva

            Astfel in dovedirea cererii, a inteles sa invoce cu putere de lucru judecat dipozitiile instantei de judecata statuate prin Sentinta Civila numarul 4322 din data de 21.06.2018 pronuntata de catre Tribunalul Bucuresti in cadrul dosarului numarul 5630/3/2018, dar si prin Decizia numarul 1306 din data de 14.03.2019 prin care s-au mentinut dispozitiile Tribunalului Bucuresti.

            In ceea ce priveste fondul dreptului dedus judecatii,a invocat dispozitiile art. 26 din Legea 284/2010 potrivit carora “Personalul militar, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, mutati sau transferati, in iteres de serviciu, intr-o alta localitate decat cea de domiciliu, individual ori impreuna cu unitatea sau subunitatea, au dreptul la:

 1. O indemnizatie de mutare egala cu solda functiei de baza, respectiv salariul functiei de baza cuvenita/cuvenit pentru noile functii in care au fost incadrati;
 2. O indemnizatoe pentru fiecare membru de familie aflat in intretinere, egala cu ¼ din solda functiei de baza, respective din salariul functiei de baza cuvenita/cuvenit, in luna schimbarii domiciliului membrilor de familie.”

Din economia dispozitiilor legale invederate, reiese dincolo de orice echivoc, faptul ca politistul este indreptatita sa primeasca sumele de bani solicitate, drepturi ce i-au fost refuzate in prezent..

In ceea ce priveste cel de-al doilea capat de cerere, avand in vedere lipsa bunei-credinte de care a dat dovada intimate ulterior finalizarii dosarului 5630/3/2018, am solicitat obligarea intimatei la respectarea drepturilor conferite de catre dispozitiile legale amintite in cadrul primului capat de cerere si obligarea acesteia la plata sumelor de bani pe care subsemnata-reclamanta sunt indreptatita sa le primesc cand se va implini termenul, cu titlu de indemnizatie pentru membru de familie aflat in intretinere (copil minor) egala cu ¼ din salariul functiei de baza cuvenit si compensatie pentru chiria neacordata in totalitate.

Referitor la interesul subsemnatei cu privire la aceasta solicitare, intelegem sa invocam dispozitiile art. 34 alin. 2 NCPC potrivit carora “Se poate, de asemenea, cere, inainte de termen, executarea la termen a obligatiei de intretinere sau a altei prestatii periodice.”.

            In concluzie, solicitam admiterea cererii de chemare in judecata astfel cum a fost formulata, precum si obligarea paratei sa procedeze la plata dobanzii legale aferanta sumei datorate si la indexarea sumelor solicitate cu rata inflatiei, intrucat in opinia noastra nu exista o alta modalitate de natura a acoperi prejudiciul cauzat in ingralitate.

Ce a stabilit instanta de judecata cu privire la plata compensatiei pentru chirire?

Politistul detasat in interes de serviciu are dreptul la plata chiriei in conditiile legii.

29.10.2020 Ora estimata: 10:45
Complet: F3 COM+CA
Tip solutie: Alte soluţii
Solutia pe scurt: Respinge excepţia inadmisibilităţii, precum şi excepţia tardivităţii. Admite actiunea.

Dispune obligarea pârâtei la plata către reclamantă a sumei de 15834 Ron reprezentând compensaţie lunară pentru chirie calculată în procent de 50% din salariul de bază aferentă perioadei 01.02.2018 – 31.03.2020.


Obligă pârâta să plătească reclamantei o compensatie lunara pentu chirie în sumă de 1300 lei începând cu data de 01.04.2020 şi în continuare până la incetarea contractului de închiriere.

Obligă pârâta să plătească sumele datorate actualizate cu indicele de inflaţie şi cu aplicarea dobânzii legale.
Document: Hotarâre  435/2020  29.10.2020

Model de cerere in instanta compensatie chirie politisti / militari 2021

Obtinerea Compensatiei Lunare Pentru Chirie SE POATE SOLICITA in insatnta, ori de cate ori in baza cererii de detasare aprobata, nu se aproba si plata compesatiei lunare pentru chirire.

Mai jos, am intocmit un model de cerere pe care l-ati putea folosi in instanta in cazul in care sunteti politist sau militar iar drepturile pentru plata chiriei nu va sunt respectate.

In orice caz, modelul de mai jos nu tine loc de asistenta specializata in drepturile salariatilor bugetari , politisti sau militari si va sfatuim sa cautati intodeauna un avocat specializat pe drepturile salaraiale si conexe.

Autoritatea Judecatoreasca

Tribunalul xxxxx – Sectia a II-a – Contencios Adminustrativ si Fiscal

Reclamant: xxxxxxxxxxx

Parat: Inspectoratul General al politiei Romane – Directia Generala a x xxxx

Obiect: Litigiu privind functionarii publici (Legea 188/1999)

Domnule Presedinte,

            Subsemnata, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avand domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor la Societatea Civila Profesionala de Avocati Cuculis si Asociatii din municipul Bucuresti, Sectorul 2, strada Vaselor, numarul 16, parter, apartamentul 1, reprezentata legal de avocat Cuculis Adrian, conform contractului de asistenta juridica, contact, avocat@indrumari-juridice.eu sau Tel/Fax: 031.412.48.88, confirmand disponibilitatea efectiva si permanenta a celor doua mijloace de comunicare pentru scutirea rezervelor financiare dar si de timp, in contradictoriu cu:

 • Inspectoratul General al politiei Romane – Directia Generala a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, cu sediul in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, formulam prezenta:

Cerere de chemare in judecata

            Prin intermediul careia va solicitam ca in raport de probatoriul administrat in prezenta cauza sa dispuneti:

 1. Obligarea intimatei la plata in favoarea reclamantei a drepturilor salariale neacordate, constantand in:
 2. Compensatia pentru chiria neacordata in totalitate, ambele pretentii fiind solicitate incepand de la data de xxxxxxxxxxxxxx pana la data acordarii platii efective a acestora;
 3. Obligarea paratei la acordarea drepturilor solicitate in cadrul primului capat de cerere pe toata durata desfasurarii relatiilor de munca dintre reclamanta si intimate;
 4. Obligarea paratei la actualizarea sumelor solicitate in cadrul primului capat de cerere cu rata inflatiei precum si la plata dobanzii legale;
 5. Obligarea paratei la suportarea cheltuielilor de judecata ocazionate de prezentul litigiu, pentru urmatoare:

Motive:

Aici vor fi trecute toate motivele de fapt pentru care politistul sau militarul considera ca trebuie sa primeasca compensatia pentu chirire cat si situatia lui de fapt.

            Probe: Inscrisuri

            In drept: art. 26 din Legea 284/2010; art. 34; art. 194 NCPC

            Solicitam judecarea cauzei in lipsa in temeiul art. 411 alin. 1 pct.2

Domnului Presedinte al Tribunalului xxxxxx

SCPA Cuculis si Asociatii

Ce prevede legea cu privire la plata chiriilor politistilor- Hg 284 din 2005 actualizata 2020 -2021

Articolul 1(1) Politiștii aflați în situaţiile prevăzute la art. 31 alin. (1) şi alin. (1^1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările şi completările ulterioare, au dreptul la o compensație lunară pentru chirie, calculată în raport cu salariul de bază corespunzător lunii pentru care se cuvine acest drept, în cuantum de:

a) 50% din salariul de funcţie aflat în plată, dacă locuința închiriată se află în municipii, stațiuni turistice ori balneare sau în localităţi cu situaţii deosebite, dar nu mai mult decât este prevăzut în contractul de închiriere;

Obtinerea Compensatiei Lunare Pentru Chirie, cine o poate solicita?

Astfel, ori de cate ori politistul sau militarul, sunt detasati ori solicita chiar ei mutarea dintr-un oras in altul si nu detin in acel oras imobile pe numele lor, pot solicita plata compensatiei pentru chirie.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Vaselor Nr. 16 Sectorul 2
Bucuresti
Romaia
4 comments to “Obtinerea Compensatiei Lunare Pentru Chirie Pentru Politisti”
 1. Buna ziua,voi prezenta problema cu care se confruntă tatăl Meu!
  Pe scurt s.a desprins o roata de la remorcă ,cineva a opriți cu piciorul,tatăl meu a întrebat daca este nevoie de salvare sau sa meargă la poliție ,cetățeanul a refuzat! Tatăl meu a parcat masina in incinta locului de munca iar cetățeanul a plecat in cursa cu autobuzul! După 6 ore poliția a venit acasă la tatăl meu cum ca a fost reclamat si i.s.au luat probe de alcool acesta consumând 3 beri in casă la televizor! A ieșit peste 0.40 si s.au recoltat probe de sânge! Situația este atipică ce s.ar putea face permisul este suspendat si începere de urmărire penală ! Am vrea sa apelam la un avocat. Mulțumesc

 2. Bună ziua!
  Dumneavoastră vedeti vreo solutie pentru politistii care nu beneficiază de bani de chirie daca sunt transferati la cerere.In statutul polițistului este prevazut ca doar cei transferati in interes de servicu beneficiază de acest drept, desi nu este nicio diferență intre cele doua categorii cu privire la activitatile pe care le desfășoară. Cu alte cuvinte desfasoara aceeași activitate dar este diferenta la drepturi.Eu o vad ca o incalacare a unui principiu din codul muncii ,respectiv agalitatea in tratament- pentru munca egală plată egală.

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.