Proprietarii De Imobile Fara Drept De Proprietate Pe Teren Il Pot Dobandi La Cerere Legea 18-1991 Fond Funciar

Proprietarii De Imobile Fara Drept De Proprietate asupra terenurilor pe care sunt construite acele imobile pot dobandi dreptul de proprietate asupra acelor terenuri.

Proprietarii De Imobile Fara Drept De Proprietate Pe Teren pot dobandi terenul de sub constructii – Ai un apartament insa in Cartea Funciara iti apare ca este dobandit conform legii 18/1991?

Aveti Un Imobil Insa Terenul De Sub El Nu Este In Proprietate?Aflati Cum Il Puteti Dobandi Gratuit De La Stat-Legea 18/1991 Fond Funciar

Asta inseamna ca terenul respectiv, desi a fost proprietatea cuiva in era comunista, conform legii 58/1974, la vanzare a trecut in proprietatea statului conform textului de lege de mai jos:

Dobindirea terenurilor cuprinse în perimetrul construibil al localităţilor urbane şi rurale se poate face numai prin moştenire legală, fiind interzisă înstrăinarea sau dobindirea prin acte juridice a acestor terenuri.

În caz de înstrăinare a construcţiilor, terenul aferent acestor construcţii trece în proprietatea statului cu plata unei despăgubiri stabilită potrivit prevederilor art. 56 alin. 2 din Legea nr. 4/1973.

Dobinditorul construcţiei va primi din partea statului în folosinţă terenul necesar în limitele prevăzute de art. 8 şi 17 din prezenta lege. Atribuirea se face pe durata existenţei construcţiei, cu plata unei taxe anuale, potrivit Legii nr. 4/1973.

Legea 58/1974
Proprietarii De Imobile Fara Drept De Proprietate Pe Teren

Legea 18/1991 legea fondului funciar, permite ca toti proprietarii de imobile ( apartamente la bloc sau case construite) sa dobandeasca proprietatea terenului de sub acele imobile.

De aici se nasc o serie de intrebari dar si necesitatea cunoasteri actelor ce trebuiesc depuse la Prefectura in vederea dobandirii acelor terenuri.

Ce spune legea si cum pot dobandi proprietatea de sub imobil conform legii 18/1991 ?

Articolul 36 din legea 18/1991

(2) Terenurile proprietate de stat, situate în intravilanul localităţilor, atribuite, potrivit legii, în folosinţă veşnică sau în folosinţă pe durata existentei construcţiei, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală sau cu ocazia cumpărării de la stat a unor asemenea locuinţe, trec, la cererea proprietarilor actuali ai locuinţelor, în proprietatea acestora, integral sau, după caz, proporţional cu cota deţinută din construcţie.

(3) Terenurile atribuite în folosinţă pe durata existentei construcţiilor dobânditorilor acestora, ca efect al preluării terenurilor aferente construcţiilor, în condiţiile dispoziţiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974*) cu privire la sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale, trec în proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinţă a terenului, proprietari ai locuinţelor.

(4) Dispoziţiile art. 23 rămân aplicabile.

(5^1) Cererile de restituire prevăzute la alin. (5), împreună cu copiile de pe actele de proprietate, se depun la primăria localităţii sau, după caz, la primăriile localităţilor în raza cărora se afla situat terenul, personal sau prin posta, cu confirmare de primire, până la data de 1 noiembrie 2001, sub sancţiunea decăderii din termen.

Cititi si despre RETROCEDAREA IMOBILELOR NATIONALIZATE.

Ce fac daca doar eu un sigur apartament dintr-un bloc vreau sa dobandesc dreptul de proprietate asupra cotelor comune de teren si restul nu vor asta?

Nu este nicio problema, prin formarea dosarului cu actele de mai jos, puteti dobandi dupa cum urmeaza “integral sau, după caz, proporţional cu cota deţinută din construcţie“, asta inseamna ca si un singur imobil dintr-un bloc poate dobandi dreptul de proprietate asupra terenului pe care este construit acel imobil.

Ce acte am nevoie pentru a dobandi dreptul de proprietate asupra terenului pe care am constructia edificata?


Acte necesare:

 1. cererea formulata si semnata de toti proprietarii actuali ai locuintei, sau
  individual,
  formulata si semnata de fiecare dintre acestia sau de catre
  imputernicit – original;
 2. contractul de construire si decizia de atribuire in folosinta a terenului,
  in vederea construirii locuintei proprietate personala – conform cu
  originalul;
 3. dupa caz- dovada achitarii integrale a imprumutului – conform cu
  originalul;
 4. actul de proprietate al actualului proprietar asupra locuintei, din care sa
  rezulte dreptul de folosinta asupra terenului aferent acesteia in
  patrimoniul actualului proprietar -dupa caz si hotarare de partaj –
  conform cu originalul;
 5. dupa caz -acordul bancii in vederea atribuirii terenului solicitat in
  proprietate – original;
 6. certificat de atestare fiscala emis de catre DGITL Sector 1 pe anul in
  curs, in care terenul solicitat sa fie inregistrat ca fiind detinut in folosinta
 7. copia actului de identitate al solicitantului, precum si mandatul valabil
  acordat in situatia cererilor formulate prin mandatar, inclusiv copie
  actului de identitate a mandatarului–conform cu originalul
 8. acte stare civila proprietari (certificat casatorie, setinta civila privind
  desfacerea casatoriei) –conform cu originalul
 9. certificat de mostenitor –conform cu originalul
 10. plan scara 1:500, plan scara 1:2000
 11. dupa caz -expertiza cadastrala – original
 12. extras de carte funciara – original
 13. declaratie notariala data de proprietari pe proprie raspundere din care
  sa reiasa faptul ca imobilul –constructie nu a fost vandut, doant, ipotecat,
  nu este grevat de sarcini/servituti si nu face obiectul vreunui litigiu aflat
  pe rol instantelor judecatoresti – original
 14. adresa emisa de Primaria Municipiului Bucuresti – Comisia pentru
  aplicarea Legii 10/2001 din care sa rezulte daca exista depusa notificare
  pentru imobilul solicitat – original
 15. adresa emisa de Primaria Municipiului Bucuresti – Directia Juridic,
  Contencios, Legislatie, din care sa rezulte daca exista litigii pe rolul
  instantelor judecatoresti pentru imobilul solicitat – original
 16. adresa emisa de Primaria Municipiului Bucuresti – Directia
  Patrimoniu, din care sa rezulte situatia juridica a imobilului solicitat –
  original
 17. declaratie notariala data de proprietarii locuintei din care sa reiasa
  acordul expres cu privire la suprafata identificata spre a fi atribuita in
  proprietate privata, in situatia in care aceasta este mai mica decat
  suprafata mentionata in decizia de atribuire a terenului in folosinta si
  decat suprafata solicitata in cerere – original
 18. sentintele pronuntate de instantele judecatoresti in cauze care privesc
  imobilul ce face obiectul propunerii (daca este cazul) – conform cu
  originalul
 19. mandatul valabil acordat in vederea eliberarii Ordinului de Prefect –
  original

Proprietarii De Imobile Fara Drept De Proprietate Pe Teren nu au un termen in care pot depune aceste acte insa important este ca ele sa fie depuse corespunzator.

Sunteti in aceasta situatie? Apelati la expert pentrua va intocmi si depune dosarul la Primarie.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Vaselor 16 Sectorul 2
Bucuresti, Romania

18 comments to “Proprietarii De Imobile Fara Drept De Proprietate Pe Teren Il Pot Dobandi La Cerere Legea 18-1991 Fond Funciar”
 1. casa cumparata de la primarie,in 1994,fara terenul din jurul casei pentru care platesc chirie la primarie.Exista vreo posibilitate sa pot cumpara terenul,care figureaza ca fiind teren agricol?Mentionez ca acum 5 ani am depus cerere de cumparare la primaria iasi dar am fost refuzat.

 2. Bună seara, am și eu o problemă legată de un teren pt care plăteam chirie și pe care am obținut recent drept de folosință, problema este ca trebuie sa plătesc și chirie și impozit pe el, întrebarea este cum pot deveni proprietar pe acest teren,specific ca spațiul locativ aferent terenului este în proprietatea mea, imobilul fiind naționalizat.

 3. Buna ziua. Am cumparat un apartament intr-un bloc construit in anul 2010, toti vecinii mei au drept de proprietate pe terenul aferent , numai eu nu am(pt ca primul proprietar a fost turc) , Ce este de facut in acest sens? Firma care a construit blocul nu vrea sa se complice , mereu gaseste motive pt a nu-mi ceda suprata de 8mp. Ii pot da in judecata?

 4. buna ziua,tata a cumparat o casa in 1980 pe teren dat in folosinta de primarie, cit exista imobilul.250mp,dupa cumparare dreptul de folosinta sa scazut la 100mp.cum pot reface dreptul de folosinta la 250mp?apoi sa cer ordinul prefectului

 5. Buna ziua! primaria comunei detine in proprietate un teren pe care se afla o constructie a fostei CAP ,care este detinuta in prezent de un proprietar particular in baza unui contract de vanzare cumparare din 2005 . Mentionez ca terenul este in domeniul public al comunei , deci nu este in circuitul civil . proprietarul constructiei nu poate sa intabuleze aceasta constructie , neavand nici un drept de folosinta asupra terenului , nici macar cel de sub constriuctie . Este vorba de un teren aflat in centrul localitatii in suprafata totala de 900 mp din care 450 mp reprezinta suprafata construita . Rog sa ne indrumati care ar fi procedura corecta de urmat , ca proprietarul sa poata intabula constructiia ,iar primaria sa poata valorifica terenul. Conform Codului administrativ(OUG 57/2019 ) procedura ar fi cea a licitatiei .

 6. Buna ziua,
  Bunicii au cumparat casa de la stat dar terenul de sub casa a fost retrocedat altui proprietar. Intre timp, prin mostenire, casa a ajuns in proprietatea mea.
  Terenul nefiind in proprietatea statului, mai poate fi depusa cererea pentru obtinerea dreptului de proprietate?
  Multumesc frumos,
  Nicu

 7. Am licitat pentru o construcție aparținând CFR Regionala Galati executată silit de ANAF pentru datorii,mi sa vândut clădirea fără teren ce fac că să intabulez acest imobil?

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.