Reconstituirea Cartii De Munca Pierdute Sau Distruse

Daca mi-am pierdut cartea de munca sau a fost furata ori distrusa, imi mai pot castiga vechimea in munca?

Inainte de a exista contractele de munca si legislatia moderna a codului muncii, se foloseau cartile de munca in formatul lor fizic. Asta insemna ca orice persoana care ajungea sa-si piarda cartea de munca sau sa ii fie distrusa ori furata ar fi trebui sa recurga la reconstituirea cartii de munca .

Astfel, ne-am propus in materialul de mai jos sa lamurim pe deplin situatia celor care vor sa isi reconstituie cartea de munca in urma pierderii, distrugerii sau furtului ori fie a unei deteriorari excesive.

Sa incepem.

reconstituirea cartii de munca

Ce inseamna reconstituirea cartii de munca?

In principal este necesar sa stabilim ca o carte de munca reprezinta documentul prin care puteti sa faceti dovada vechimii in munca pan ala 31 decembrie 2010 cand practic vechie carti de munca s-au transformat in contracte de munca.

Persoanele care nu mai dețin carnete de muncă ori le-au fost distruse ori le-au pierdut), sunt nevoite să reconstituie vechimea în muncă realizată de-a lungul timpului.

Art. 279. [dispozitii tranzitorii cu privire la vechimea in munca ]
(1) Vechimea in munca stabilita pana la data de 31 decembrie 2010 se probeaza cu carnetul de munca.

Reconstituirea cartii de munca fie ca a fost ea pierduta , distrusa sau furata reprezinta operatiunea prin care o instanta de judecata pe baza probelor puse la dispozitie de catre avocatul dvs. specilizat in dreptul muncii, obtine pe baza unei hotarari judecatoresti o reinventariere a tuturor locurilor unde ati muncit in asa fel incat sa va ajute sa iesiti la pensie sau sa vi se recunoasca vechimea reala.

Pentru o Carte de munca pierduta 2020 este necesar ca in instanta sa faceti demersuri pentru a demonstra pe baza actelor sau altor proble, care este vechimea efectiva pe care o inregistrati la momentul pierderii cartii de munca.

Cititi si :

Cine face reconstituirea cartii de munca si unde ?

Conform legii instanta de judecata este singura care poate sa dispuna reconstituirea cartii de munca sau refacerea ei in conformitate cu Codul Muncii.

(2) Dupa data abrogarii Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca, cu modificarile ulterioare, vechimea in munca stabilita pana la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu poseda carnet de munca, de catre instanta judecatoreasca competenta sa solutioneze conflictele de munca, pe baza inscrisurilor sau a altor probe din care sa rezulte existenta raporturilor de munca.

Pentru reconstituirea cartii de munca sau a carnetului de munca, trebuie sa chemati in judecata în calitate de pârât fosta unitate angajatoare unde reclamantul a desfășurat activitatea.

Ce fac daca fosta unitate unde am lucrat s-a lichidat ori s-a radiat, pe cine dau in judecata pentru a mi se face reconstituirea cartii de munca ?

Problema o rezolva de fapt Inalta Curte printr-o decizie in interesul legii si prin care arata prin  Decizia nr. 2/2016 prin care a soluționat un recurs în interesul legii în cauzele privind reconstituirea vechimii în muncă/constatarea încadrării activităţii desfăşurate în grupele I şi/sau a II-a de muncă, în situaţia în care fostul angajator nu mai există și a stabilit că:

a) angajatorul desfiinţat în urma procedurilor de insolvenţă, finalizate cu radierea din registrele specifice, nu poate sta în judecată, neavând capacitate procesuală de folosinţă, iar fostul lichidator, chemat în judecată în nume propriu, nu are calitate procesuală pasivă;

b) dacă există documente primare, persoana interesată, care nu posedă dovezi privind vechimea în muncă sau activitatea desfăşurată în anumite grupe de muncă, are deschisă calea unei acţiuni în realizare – obligaţie de a face – având ca obiect obligarea deţinătorului de arhivă de a elibera adeverinţa constatatoare a vechimii în muncă/încadrării în grupele superioare de muncă.

În această situație va fi chemat în judecată și va avea calitate procesuală pasivă deținătorul de arhivă.

Pe scurt, reconstituirea vechimii in munca prin recuperare vechime munca , se va face prin chemare in judecata a ARHIVEI UNDE SE REGASESC ACTELE CARE FAC DOVADA VECHIMII IN MUNCA.

c) atunci când angajatorul nu mai există din punct de vedere juridic (lichidat, radiat) și nu există documente primare care să dovedească vechimea în muncă, pot fi chemate în judecată casele teritoriale de pensii.

Asta inseamna ca Recuperare carte de munca de la casa de pensii se va face in instanta ori de cate ori NU exista arhive in acest sens.

Ce taxa trebuie sa platesc pentru a mi se reconstitui cartea de munca?

Cererea de chemare in judecata formulată la instanță pentru reconstituirea vechimii în muncă este scutită de taxă judiciară de timbru.

Odata obținută o hotărâre judecătorească definitivă, persoana interesată o va depune la Casa de Pensii în a cărei circumscripție își are domiciliul pentru a fi valorificată vechimea în muncă realizată.

Ce pasi trebuie sa fac pentru reconstituirea cartii de munca?

Recuperare carte de munca pierduta – care este procedura?

Reconstituire vechime in munca reconstituirea cartii de munca , pasi de urmat:

 • Monitorul oficial pierdere carte de munca – In primul rand va fi necesar sa publicati in monitorul oficial pierderea cartii de munca sau distrugerea cartii de munca sau furtul cartii de munca.
 • Dupa ce publicati anuntul in Monitorul Oficial cu privire la intentia de reconstituirea cartii de munca ,aveti deschisa calea spre instanta de judecata mai ales atunci cand fostii angajatori s-au radiat si nu va mai pot pune la dispzitie acte pe baza carora sa se faca reconstituirea cartii de munca.
 • Aici problema este mai complexa, intrucat o parte din angajatori mai exista , iar unii nu.

– pentru perioadele cuprinse intre 1990 pana la 01.01.2011, dovezile cu privire la locurile de munca se gasesc la ITM-ului in raza careia a avut sediul fostul angajator iar avocatul specializat in reconstituirea cartii de munca va depune o solicitare in care trebuie sa mentioneze datele dvs de identificare si la solicitare va atasa : copie C.i., copie Monitor Oficial unde ati publicat pierderea carnetului de munca.

– pentru perioadele de dupa 01.01.2011, trebuiesc facute demersuri la fostii angajatori, iar daca acestia nu mai exista direct la Arhivele Nationale – ori se poate face adresa la lichidatorii judiciari sau cu detinatorii legali ai arhivei acestora.

Model de reconstituire a cartii de munca

Cererea de mai jos este cu pur titlu informativ si nu ar trebui sa fie folosita in scopuri juridice decat dupa verificarea ei de catre un avocat specializat in dreptul muncii si care sa va indice exact ce aveti de completat pentru a formula o cerere legala la instanta de judecata.

CERERE

PRIVIND RECONSTITUIREA VECHIMII ÎN MUNCĂ

Subsemnatul (a) , fiul (fiica) lui şi al (a) domiciliat (ă) în localitatea , str. nr. , bl. , posesor al actului de identitate seria nr. , având CNP , posesor al carnetului de muncă seria , nr. prin prezenta vă solicit :

RECONSTITUIREA VECHIMII ÎN MUNCĂ

Pentru perioada , lucrată la (unitatea) , cu sediul în localitatea , strada , întrucât actele care dovedesc faptul că am lucrat în această unitate au fost distruse.

Am solicitat unităţii eliberarea adeverinţei pentru perioada lucrată şi mi s-a comunicat răspunsul (adresa) nr. din data de , de unde rezultă că . În dovedirea cererii mele depun următoarele documente:

1. (înscrisuri din care să rezulte că între părţile arătate în cerere a existat un raport de muncă).

2. dovezi care să confirme că nu s-au putut obţine actele necesare dovedirii situaţiilor ce urmează a se stabili de către comisie.

De asemenea, înţeleg să mă folosesc de proba cu următorii martori:

1. , domiciliat în localitatea , str. , nr. , bl. , sc. , ap. , judeţul , posesor al actului de identitate seria nr. , având CNP , care a lucrat în aceeaşi unitate în perioada , în funcţia de .

2. , domiciliat în localitatea , str. , nr. , bl. , sc. , ap. , judeţul , posesor al actului de identitate seria nr. , având CNP , care a lucrat în aceeaşi unitate în perioada , în funcţia de .

Data: Semnătura:

Verificare on-line carte de munca itm Carti de muncă nescanate, carte de muncă pierdută, Refacerea carnetului de muncă pierdut.

Trebuie sa cunoasteti ca exista dispozitie legala inca din anul 2005 prin care toate carnetele de munca trebuiau SCANATE, lucru care nu s-a intamplat nici macar pana acum in 2021.

Astfel, daca intampinati o asemenea situatie este posibil sa fie o eroare in scanarea cartii dvs. de munca insa oricum daca nu o aveti in orginal ori reconstituita vechimea in munca pe baza unei hotarari judecatoresti, nu va fi luata in considerare cartea de munca scanata.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Vaselor Nr. 16 Sectorul 2
Bucuresti
Romania

206 comments to “Reconstituirea Cartii De Munca Pierdute Sau Distruse”
 1. Buna ziua. Frumos acest material si de real folos multor oameni.
  Da ce poate face un angajat cand angajatorul nu a facut demersurile legale pentru incadrarea in categorii superioare de munca desi exista incadrare in risc radiologic 3 conform autorizatiei emise de ComisiaNationala pentru Controlul Activitatii Nucleare.
  Acest risc exista si nu poate fi eliminat deoarece este esential in radiologia interventionala.
  Multumesc !

   • Cum pot declara cartea de munca pierdută daca nu am seria si nr si nu stiu unde este arhiva

    • Bună ziua! Ce se poate face dacă perioada în care am deținut funcția de director de școală nu se regaseste în cartea de munca, iar în arhiva școlii respective nu se mai regăsesc actele?
     Mulțumesc!

       • Bună ziua eu cred ca am o problema mai complicata deoarece este vorba de anii nainte de revoluție la momentul acela eu lucram la canal Dunăre-marea neagră mai exact Călărași punct de lucru Draglina era o secție detasata de la Petroșani CFR.eram angajat la magazia piese auto. La revoluție am înțeles ca a luat foc sediul din București unde erau toate actele firmei CFR .va rog sa ma ajuți dacă puteți. Mulțumesc .D-ul Avocat

        • Bună seara! Cum pot proceda dacă nu am primit deloc Carnetul de munca nici pana în prezent, fiind angajata la aceeași scoala din 1999 pana astăzi???

         • Buna ziua. In anul 1999 cu siguranta nu existau contractele de munca in sensul tinerii vechimii, fapt pentru care trebuie sa solicitati o reconstituire a vechimii in munca. Cu bine. av. Cuculis 0722298011

      • Locuiesc in străinătate(Spania).
       Am 65 de ani, ies la pensie pe caz de incapacitate permanentă.
       Am pierdut Cartea de muncă, am doar copia scaneata.
       Am împuternicit pe sora mea să obțină adeverințele doveditoare de cotizare, dar o mare parte din anii cotizați nu se regăsesc. ITM- urile regionale ne trimit la archive care dau răspunsuri negative sau nimic.
       Am fost sfătuit să dau in judecata statul român pentru reconstituirea Cărții de muncă.
       Este soluția corectă ?

       Mulțumesc

     • La Inspectoratul școlar al județului de care aparținea școala, v-ați interesat de arhiva acelei școli?
      Poate a fost predată către școala coordonatoare.

     • Am lucrat înainte de revoluție mai exact între anii1981pina in 1992 la vechiul gostat și ILF legume fructe am fost peste tot la ITM la arhive dar mi s a spus că au ars arhivele am uitat sa spun Sint din Bacău am fost și la un avocat iar acesta mi a spus că sa deschid proces îmi trebuie și martori care au lucrat cu mine e aberant nu am de unde sa i mai iau vechii colegi eu am virată de 60 ani va rog sa mi spuneți ce pot sa fac am toate actele ce mi ar trebui la tribunal am mai sunat o dată la asociația d tra mi s a dat un email unde am trimis ce acte am vă rog din suflet sa mă îndrumați ce trebuie să fac .vă mulțumesc anticipat

     • As dorii să ma interesez dacă pot recupera vechimea in munca pt o perioada mai îndepărtată respectiv anii 1970 -1990 am lucrat la mai multe instituții inclusiv la Carpati o instituție care presta Servicii pentru aparatul de stat pentru partid cum se spunea atunci nu am ridicat cartea de munca de la instituție și nu detin nici un act pt a dovedi vechimea in munca am varsta de 70 ani si nu detin nici o pensie dacă ma puteti ajuta cu stimă Dragomanu Gheorghita

      • Aceeași întrebare o am și eu, dar văd că nu răspunde nimeni la ea.

       Eu am scos niște adeverințe de la arhive care m-au costat 1000 lei, dar nu apare pe ele seria și numarul de la cartea de muncă.

       Logic, dacă este pierdută, de unde să scoatem noi seria și numărul?

       A mea a fost pierdută de cei de la biroul forțelor de munca din orașul meu. Binențeles că nu mai recunosc acest lucru.

       Sper ca dl.Avocat să ne răspundă.

     • am lucrat ultima data la Timișoara acolo mi-a rămas cartea de munca cum o recuperez.Firma a dat faliment
      .Sun 15 ani , unde mă pot adresa? vă mulțumesc.

     • Ce fac daca cartea de munca mi-a fost distrusa anainte de revolutie si apar fara carte de munca la fortele de munca si fara nici o cotizare dar am doar adeverinta de munca legalizate si apostilata de prefectura poate tine loc de carte de munca

    • LA CASA DE PENSIE SAU LA ITM SAU LA SOMAJ …exista CASA DE PENSIE stie cine a lichidat societatea , adresa lichidatorului care ESTE OBLIGAT SA PASTREZE STATELE DE PLATA = DOSARUL PERSONAL – TIMP DE 50 ANI = CINCIZECI ANI !!!!!!

     • Bună ziua cum pot să obțin ani de muncă sau carte de muncă dacă întreprinderea nu mai este de exemplu trustul de construcții Nr 5din bulevardul Gheorghe cojbuc am lucrat din 82pină in 86

     • Bună ziua! Am pierdut cățeaua de munca și nu am putut sa-mi reconstitui 2ani și 6 luni! Problema este ca am o copie din care rezulta ca a fost scanata de Casa de pensii,însă nu au luat în calcul aceasta perioada la întocmirea dosarului de pensie la limita de varsta! Au motivat ca programul de scanare nu a fost bun și nu au nimic înregistrat! Societățile la care am lucrat nu mai exista și nici arhiva! Ce pot face? Pot da în judecata Casa de pensii pentru cumpărarea unui program deloc folositor?

    • Bună ziua, soțul a pierdut cartea de munca, se mai pot face recvonstituiri pentru o perioada lucrata între 1986-1990? Ne puteți ajuta? A reușit sa își ia vechimea pt 11 ani, dar mai are nevoie și de restul, dar întreprinderiea nu mai exista! Ne puteți ajuta? Mulțumesc!

    • Buna ziua
     Da, foarte frumos ati explicat procedura. Dar cum sa declar la Monitorul Oficial cartea de munca pierduta, fara serie si numar? Nici-o arhiva nu o are. Arhiva care a preluat intreprinderea desfintata , nu are cartea de munca, numai statele de plata. Va multumesc

    • Cum pot obține vechimea de munca în perioada 1987 -1990 am lucrat la Întreprinderea Antrepriza Canal Dunăre Bucuresti domiciliu meu fiind Orașul Oltenița jud.calarasi.va mulțumesc.

    • Bună seara,sunt interesata și eu de reconstituirea cărții de munca.,pe care nu o dețin.Am lucrat înainte de 2000 la ,,Relon panduri””și apoi la societatea Aurom prod com srl.Nu nai rețineți perioada dar înainte de2010.Va rog dacă se poate, câteva sfaturi sau dacă se poate o colaborare pt a reușii sa – mi recastig anii lucrați.Va multumesc.

    • Detin inscrisuri in carte de munca,casa de pensie nu imi ia in calcul acea perioadă motivînd ca nu se află în evidențele itm.Am dat în judecată itm,sentintă că itm are calitate procesuală pasivă.,perioada 91-98 ,unitatea vîndută,lichidator inchis.

   • Bună ziua. Am și eu o întrebare, am muncit la AMCO OTOPENI ca strungar în acord global și am solicitat adeverință cu perioada lucrată, mi s a dat adeverință dar cu salariul trecut pe cartea de muncă. Eu la aceea vreme câștigăm mult mai mult lucrând în acord și mai aveam și ore de noapte care nu mi s a pus. Este normal? Vă rog dacă îmi puteți răspunde. Vă mulțumesc.

   • Bună ziua ultimul loc de muncă a fost la basarab cfr. Nu mai îmi aduc aminte bine firma știu ca ages. Acolo a rămas cartea de munca. Firma sa desființat. Ce as putea sa fac

   • Bună, referitor la cartea de munca , as dori va rog sa ma Îndrumați In recuperarea vechimii In munca căci originalul ei nu-l mai dețin, și doresc un duplicat după original .Va mulțumesc.

  • Bună ziua, doresc colaborare (contra cost) cu un avocat pentru această speță, posed copie după cartea de muncă. Multumesc.

  • Fiica mea a născut a locuit cu persoana 2 luni apoi s au despărțit cum sa procedez sa vedem daca el este tatăl copilului Va mulțumesc Aștept sms

  • Eu la ultimul loc de muncă m-am îmbolnăvit și nu am putut sa îmi ridic cartea de munca acum cind am sunat spun ca nu este la ei ce este de făcut menționez ca lucrez din 1987

  • Am lucrat la intreprinderea otelul rosu ca otelar în perioada 1990 09 și 1992 08 nu-mi găsesc arhiva ce pot face

  • Bună seara…cum pot reconstrucție carte de munca dacă am lucrat..în 1987 pana în 1990 și întreprinderea nu mai exista…lichidat sau radiat..

  • Mi-a fost furată cartea de muncă, dețin copia și adeverința cu sporuri , pentru pensie este necesară reconstituirea cărții de muncă?

  • Felicia Chelariu Sint în situația în care nu îmi pot recupera 11 ani de vechime in muncă în perioada anilor 1981 -1992 .am fost peste tot arhivele spun că au ars și nu am de unde să recuperez vechimea că sa merg in instanță îmi trebuiesc 2 martori cu care am lucrat Sint foarte multi ani nu mai am de unde să i iau va rog să mă îndrumați ce aș putea face vă mulțumesc menționez că am lucrat la vechiul GOSTAT la ILF legume fructe

  • Buna seara. Mie m-i s-a furat cartea de munca de fostul meu sot si vreau sa-mi recuperez cartea de munca ca imi trebuie

  • Bună ziua, domnul Cuculis
   Am contribuit, în Germania , la o asigurare de pensii, privată. Am plătit, împreună cu soția, aproximativ 30.000,00 de Euro. Este posibilă recuperarea, acestei sume? Asiguratorul refuză să ne plătească suma!

  • Am lucrat la un angajator 9ani dar primele 20 de luni mi s-a oprit din salar cas dar nu și la stat.Cum pot recupera 1an și 8 luni contribuție la casa de pensii de la angajator. Vă mulțumesc.

 2. Frumos articol,si in ceea ce ma priveste ati reusit sa aplicati ce ati scris in articol.M-ati reprezentat si ati castigat in ambele instante.

  • Bună ziua. .interesant subiect… Mie mi sa pIernut cartea de munca în 2007…întâmplător în acest an am fost în șomaj și posed o copie a cărții de munca …Pot legaliza aceea copie …Poațe fi luată în calcul acea copie la întocmirea dosarului de pensionare.. Mulțumesc frumos. .Cu respect. .

  • Bună ziua dl av ,vă întreb : am lucrat 33 de ani numai în acord global și nu am beneficiat de aceste sporuri la calcularea pensiei . Cum pot beneficia de acest drept .vă mulțumesc.

 3. buna ziua .daca nu am seria si nr cartii de munca ,arhiva intreprinderii a ars cu ceva ani in urma cum pot publica in monitorul oficial distrugerea ei? intreprinderea nu mai functioneaza iar cei care se ocupa de arhiva au datele de dupa data incendiului .cum pot declara distrugerea cartii de munca in monitorul oficial?

 4. Buna ziua , as dori sa mi spuneti pentru un angajator care am lucrat in conditii de noxe si anume..lucru la inaltime , lucru in trafic, lucru sub tensiune si nu in ultimul rand intemperii fiind electrician retele tramvai- troleibuz si buletinele de noxe nemai existand faptul ca se pastreaza doar 5 ani ….care ar fi calea de a mi se recunoaste grupa a doua de munca pentru o perioada de 23 de ani ?? Va multumesc anticipat pentru raspuns daca se va putea detaliat pe adresa de mail.., sau o posibila reprezentare in instanta ….tel ..0727910222

 5. Eu in 1971 am lucrat și am avut cartea de munca pentru 12 ani după care am plecat în Italia iar cartea mea de munca în România mia fost arsa (distrusa) acum ca am ajuns la 67 de ani cetățean Italian vreau să-mi transfer anii mei lucrați în Italia și nu pot ca nu am cartea de munca, am dat-o în monitorul oficial pierduta acum ce pot sa fac? Să-mi recupar cartea de munca va mulțumesc!

  • Bună ziua. .interesant subiect… Mie mi sa pIernut cartea de munca în 2007…întâmplător în acest an am fost în șomaj și posed o copie a cărții de munca …Pot legaliza aceea copie …Poațe fi luată în calcul acea copie la întocmirea dosarului de pensionare.. Mulțumesc frumos. .Cu respect. .

 6. Buna ziua.
  Ma numesc Buica Rodica si am 61 de ani.Am pierdut cartea de munca si am incercat sa-mi reconstitui vechimea.Am declarat pierderea la MO.Nu reusesc sa reconstitui vechimea intre anii 1988-2002 cand am lucrat la IVPS OLT si Fabrica de BereScornicesti. Arhivele celor 2 firme au fost preluate de firma NICK IMPEX SRL Craiova .Acasta firma nu mai exista .Va rog sa ma ajutati ce pasi trebuie sa urmez .Apelez la ajutorul Dv.

 7. buna ziua am un prieten de familie din iasi schitu stavin domnul carp constantin are cartea de munca dar e distrusa dupa o inundatie descifrarea este cam dificila cei de la casa de pensi iau respinso motiv trebuie refacuta el a lucrat in 1973 autobaza nr 1 iasi 8n luni .armata 1874 1975. intreprinderea forestiera de exploatare iasi 27.01.1975-14.09.1977 . intreprinderea a. sibiu 03.01.1978-27.09.1978si 07.11.1978-03.10.1979. exploatare chimica LESU URSULUI astra suceava 11.05.1982-07.111985. tagcm iasi antrepriza nr 4. 16.061985-22.08.1985 isi schimba denumirea in SP.I ION statiune de cercetare si productie pomicola iasi 06.04.1988-01.03.1994. D.M.P.S iasi oficiul forteide munca iasi 02.03.1994-26.11.1944 somaj s.c. moldoforest sa-smicf iasi 27.02 1995-01.07.1996 S.Cniciman sa 23.03.2001-29.06.2001 . mar interesa un avocat legal in domeniu petru reconstituire si aprobare casa de pensi sa se ocupe integral de tot procesu eventual o cifra pentru onorariu multumesc

   • Bună am o întrebare pt o cunostinta cartea de munca a fost distrusa si nu mai gaseste denumirea socitătilor unde a lucrat pt că este schimbata,pe unde a fost i sa zis ca nu mai existsă a fost si la casa de pensi pt al ajuta dar totul a fost inzadar!Ce trebuie să faca sa poata sa îsi facă o pensie are 71 de ani si nu beneficiază de pensie si anii lucrati are 27 pe cartea de muncă,vă rog frumos dacă ne puteti ajuta!

    • Bună ziua..am lucrat la A.M.M.B București.punct de lucru în Cernavodă între anii 1987-1990 am luat leg.cu ei..mai găsit în reviste cum că am lucrat in perioada respectivă numai că mi-a dat o adresă de la o arhivă aiurea…ce pot sa fac?

  • Bună ziua,
   Pentru recalcularea pensiei am nevoie de adeverință din care să reiasă că am lucrat in acord global,respectiv sporurile de care am beneficiat insă unitatea angajatoare a intrat in faliment și documentele au fost predate la o firma de arhivare.Această firmă nu poate elibera un astfel de document pe motiv că o parte a arhivei a fost distrusă de incendiu și m-au indrumat către ITM.
   Răspunsul de la ITM a fost că nu au fost depuse la iei nici un document de la firma respectivă.
   Vă rog să mă indrumați in acest caz cum pot să obțin aceste documente care sunt necesare pentru recalculare intrucăt taxele au fost plătite după retribuția primită in acord global și cu sporurile incluse și nu după salariul de incadrare trecut in cartea de muncă.

 8. Buna ziua!De foarte mare interes articolul publicat de dumneavoastra!In ceea ce ma priveste,detin cartea de munca,dar nu pot sa mi obtin adeverinta de grupa pt ca intreprinderea unde am lucrat(UMTCF Craiova s a desfiintat,in schimb nu stiu unde ar putea fi arhiva!

 9. Buna ziua
  Sunt din Cluj Napoca,si va scriu in legatura cu situatia mea.
  Nu mai imi gasesc cartea de munca dar precizez ca am o copie scanata integral ,am doar 54 de ani
  Intrebare? Sa incep demersurile de reconstituire a cartii de munca sau sa mai astept pana cand ma apropiu de pensionare?
  Sunt angajat cu carte de munca din 1986 in urmatoarele locuri
  1986-1989 IUGTC CLUJ NAPOCA
  1989-1990 ST MILITAR
  1990-1991 IUGTC CLUJ NAPOCA
  1991-2004 PRODVINALCO CLUJ NAPOCA
  2004-2007 COMVINALCO BISTRITA NASAUD
  2007-2011 PRODVINALCO CLUJ NAPOCA
  2011-2021 COTNARI IASI

  Cu stima!

  • Bună ziua!
   Dacă am pierdut carnetul de muncă și am în original adeverințele de la societățile unde am lucrat, ce pași trebuie să urmez pentru reconstituirea acestuia?
   Vă mulțumesc!

   • Am lucrat ca șofer la Taxi OK sediu bld. Magheru ani 94 -2000 dar pe cartea de muncă nu e trecut nimic . C-um procedez .Multumesc

 10. Soul meu Pop Constantin a lucrat la IUCT in 1975la Cluj si a pierdut carnetul de munca si este publicat in monitorul official si nu gasesc arhiva pentru intocmirea carnetului pentru pensionare Va multumesc

 11. Bună, excelentă expunerea dvd. Oricât am căutat răspunsuri la întrebarea Cum recuperez cartea de muncă?nu am găsit ceva mai lămuritor că în acest articol.
  As avea o întrebare,cum recompun cartea de muncă de acum 30 și ceva de ani dacă nu-mi amintesc datele și firmele exacte?
  Și o ultimă lămurire,dacă nu locuiesc în România în acest moment (din motive de sănătate) biroul dvs.se ocupa de aceste situații?
  Mulțumesc mult pentru atenție.

 12. Bună ziua. Am lucrat la o SC Comore sa din Onești, o societate care a avut peste 1500 de angajați și aprope 100% au luat adeverințe de grupa 1 de la contabilitatea firmei, apoi după dizolvare de la lichidatorul care o preluato, am rămas vreo 7 inși fosti colegi cu cei ce și-au luat adeverințe grupa 1 care noua ni se dă grupa a doua de către o firmă de arhivare care a preluat arhiva sub pretest că nu este un tabel nominal unde sa fim trecuți Menționez că au aceleași acte pe care lea avut si firma și lichidatorul. Vă întreb grupa 1 se dă numai pe baza unui tabel sau mai sunt si alte acte cum ar fi state de plată,fișe de pontaje lunare care să reiese ca am lucrat si noi în aceeași grupă. Daține un sfat ce ar trebui să facem. Va mulțumesc

 13. Inițial am pierdut cartea de muncă ( vechime de 3 ani ) și am regăsit-o după câțiva ani, dar între timp eu am obținut alta carte de muncă la alt angajator, bineînțeles fără ce-i trei ani de muncă. Cum pot acum să-i adaug și pe cei 3 ani de muncă ?

 14. La Monitorul oficial trebuie sa dai seria si numarul cartii de munca. De unde sa le iei daca este pierduta?

 15. Bună ziua. Cartea mea de munca a fost arsa pe margini de către angajator. A fost data în Monitorul Oficial ca distrusa. Eu o dețin fizic, este arsă pe margini, se vad toate înscrisurile, mi am luat toate adeverințele de la locurile de pe unde am lucrat. Este de ajuns cu acestea pentru depunerea dosarului de pensie? Multumesc

  • Am lucrat în anii 80 la Integrata Jibou ,am pierdut cartea de munca ,ce trebuie sa fac Periada a fost Decembrie 1987 pîna în 1989luna Mai

 16. Buna ziua,
  Sunt nascuta in anul 1959, nu mai am cartea de munca si as dori sa imi depun dosarul de pensie. Cum si unde imi pot cere vechimea in munca? Exista unde va o evidenta din ani 1978 1982 cand am lucrat la Unitatea CEC Slatina 4 ani cu jumate de norma, ceea ce ar echivala cu 2 ani vechime. Am facut cerere dar mi-au raspuns ca nu am lucrat niciodata la ei. Unde trebuie sa ma adresez ca sa ii determin sa imi dea adeverinta sau sa imi refac cartea de munca avand in vedere ca din 1982 pana in 97 am lucrat la o alta firma care nu mai exista acum. Eu am domiciliul in Sinaia Prahova. Va multumesc.

  • Buna Zita! Unde trebuie sa depun cerere ca ám pierdut carte de munca ca sa apare in buletin official? La posta nu se mai plate ma fost acolo. Multumesc frumos!

 17. Buna ziua .Cartea mea de munca .pierduta de 2 ori .Prima data in an 1990.Am declarat-o pierduta la M.O.Atunci am obtinut afeverinte de la angajatorii pina la acea data.3 la numar.Dupa o perioada cartea se regaseste si o depun la I.T.M. si ramane aici pana vine momentul scanarii Cartea de munca iar de negasit.Si merg iar la Monitor Oficial iar o declar pierduta .si obtin adeverinte de la angajatorI in baza carora sunt pensionata Pentru celelalte adeverint[( adica perioada pana in anul 1990) obtinute in urma primului anunt de la .M.O.am primit motivatia de la Casa de pensii ca nu pot fi valorificate deoarece nu se cunoaste actul normativ in urma caruia au fost obtinute.Ce am de facut?sa depun si primul anunt de la M.O.sau merg iar la angajatori sa obtin adeverinte pt.perioada de dinainte de an 1990.Va multumesc.

 18. Buna ziua, sunt angajat din 1984 , mi s-a distrus carnetul de munca la ITM Bucuresti – depozitul unde erau carnetele de munca a fost inundat . Stiu societatile unde am lucrat dar nu mi se pare corect sa refac eu carnetul de munca atata timp cat vinovati sunt institutiile statului . Exista posibilitatea sa actionez in instanta ITM Bucuresti ? Pot cere daune ? Ma puteti reprezenta ?

 19. HRISTOS A INVIAT!
  Mi-am pierdut Cartea de Munca, dar ea a fost scanata inainte de a o pierde ( am copie xerox a cartii de munca ),
  am adeverinte de la unitatile unde am lucrat.
  Mai am cativa ani pana la pensie si banuiesc daca cartea de munca a fost scanata nu o sa mai am nevoie de reconstituire a unei noi carti de munca.
  Va multumesc!

 20. Bună ziua dl avocat! In cazul în care s-a pierdut cartea de munca dar este copie se poate depune actele pentru pensionare,se ia în considerare copia la casă de pensii? Vă mulțumesc!

 21. Buna ziua!
  Eu vreau sa ajut pe cineva care nu isi gaseste cartea de munca si mi s-a spus ca trebuie sa o declar pierduta in Monitorul Oficial, dar fara nr cartii nu pot sa o declar pierduta. Dar de unde sa stiu asa ceva daca nu e. Mi-au spus de la ITM ca trebuie sa apelez la primul loc de munca unde a lucrat si de acolo sa imi comunice nr cartii de munca. Habar nu are unde a fost primul loc de munca prin 1970. Cum pot sa il ajut in acest caz?

  • Buna ziua .Am lucrat din 1974 pana in 1992 la mai multe intreprinderi .Cand am plecat de la o intreprindere la alta am dus adeverinta de vechime .Ultimul loc de munca a fost la I U G T C .Constanta .Intreprinderea nu mai este .Cu greu am gasit un bijou unde se pastra arhiva .Mentionez ca nu am ridicat cartea de munca niciodata .de la biroul respectiv mi s-a spus ca a fost inundata cladirea si nu s-a recuperat nimic .Unde pot sa ma adresez in acest caz ? Multumesc .ciocan

 22. Buna ziua,
  Un articol foarte important,.
  Am pierdut cartea de munca de foarte multi ani mai bine de 25 ,Ce pot face in acest caz ?
  La Monitorul oficial trebuie sa dai seria si numarul cartii de munca. De unde sa le iei daca este pierduta?

  Am reconstituie cartea de munca in urma pierderii, luiind adeverinte te vechime de la fiecare unitate comerciala unde am lucrat dar la Casa de Pensii nu imi primeste dosarul de pensie deoarece nu am Cartea de munca .

 23. Buna ziua! Am plecat din Romania acum 20 de ani si la ultimul loc de munca mi sa pierdut cartea de munca . Am trimis fetita la fortele de munca acum 2 ani si i sa zis ca am doar 15 zile muncite. Ce ar trebui sa fac tinind cont de faptul ca nu locuiesc in Romania si nu pot sa stau o perioada lunga de timp

  • Buna ziua .Am lucrat din 1974 pana in 1992 la mai multe intreprinderi .Cand am plecat de la o intreprindere la alta am dus adeverinta de vechime .Ultimul loc de munca a fost la I U G T C .Constanta .Intreprinderea nu mai este .Cu greu am gasit un bijou unde se pastra arhiva .Mentionez ca nu am ridicat cartea de munca niciodata .de la biroul respectiv mi s-a spus ca a fost inundata cladirea si nu s-a recuperat nimic .Unde pot sa ma adresez in acest caz ? Multumesc .ciocan

 24. Buna ziua. Am 2 ani de muncă în ACM 2 și ACM3 . Atunci fiind antreprize de construcții . Una avea sediul pe Făinari și una pe Mântuleasa . Ani fiind 1984-1985 . Nu știu de unde sa le mai iau .
  Plus că lucrând în construcții ,îmi mai pot recupera câțiva ani .
  Sunt bolnava de leucemie și încerc să-mi strâng ani pentru a esi la pensie. Va mulțumesc .

 25. Bună, aș avea o întrebare legata de cartea mea de munca, care a fost pierduta de contabila firmei la care lucram în anul 2000. Mi sa refăcut câteva de muncă doar parțial. 5 ani nu îmi apar trecuți. Cum aș putea să îi recuperez. Cu mulțumiri.

 26. Bună ziua! Va scriu în numele mamei care nu mai da de urma cărții de munca.A lucrat în România din 1983 pana în 2007 când a plecat în Italia.Când și a dat demisia,a plecat imediat în Italia și nu a luat și carnetul de munca de la fostul angajator.Acum îi trebuie pentru a transfera anii lucrați aici în Italia.Ultima firma unde a lucrat s a desfiintat intre timp și nu se știe ce a făcut cu cărțile de munca.Am încercat sa aflam informații de la Direcția Muncii Brăila. De la ITM Brăila(căci în acest oraș a lucrat)și nimeni nu știe nimic.Care sunt pașii de urmat?Vă mulțumesc!

   • Bună seara În 2019 cînd m-am pensionat am lăsat la dosar și adeverință cu salariile brute cîștigat din 1987 pînă în 04-2001 care nu mi s-au luat în calculul pensiei pentru că nu au o lege pentru calculul salariilor brute Întreb dacă avem cîștig de cauză acționîndu-i în instanță sau așteptăm legea despre care se tot vorbește și nu mai apare

 27. BUNA ZIUA. VA SCRIU IN PROBLEMA MEA ,LEGATA DE CARTEA DE MUNCA.IN 1986 AM EMIGRAT IN ISRAEL.NU GASESC CARTEA DE MUNCA. ULTIMUL LOC DE MUNCA LA FOST IN CENTRALA TELEFONICA DIN PAJURA BUCURESTI. A VENIT TIMPUL DE PENSIONARE,DAR FARA CARTE DE MUNCA NU POT IESI LA PENSIE.CE POT FACE IN CAZUL MEU PENTRU A REFACE CARTEA DE MUNCA.

  VA MULTUMESC.

 28. Tatăl meu in vârstă de 70 de ani a lucrat în perioada 1977-1998 la trustul de construcții Bacău, în anul 1992 sa privatizat și a devenit societatea ALCOR SA. De 5 ani încercăm să reconstituim cartea de muncă pierdută ,am reușit să recuperăm doar pe perioada 1992-1998 prea puțin pentru a avea dreptul la pensie,pentru anii din perioada când a lucrat la Trust ni sa spus că nu mai există arhiva
  Am cerut ajutorul unui avocat din Bacău dar fără succes, nefiind înscrisuri nu ne poate ajuta nici în instanță
  As dori să știu dacă ar mai fii vreo speranță pentru că mi se pare absurd ca un om după o viață de muncă să rămână fără nici un venit și nimeni să nu răspundă .

 29. Daca am pierdut cartea de munca dar am o copie integrala a acesteia si am declarat-o la monitorul oficial pierduta primind raspuns pot sa ies la pensie? Se poate legaliza copia la notar?

 30. Buna ziua. Bunicul meu a fost prizonier de razboi, internat in lagarele de munca sovietice pana in anul 1948. Mama mea singurul mostenitor, doreste sa depuna cerere pentru a beneficia de indemnizatia care se acorda urmasilor prizonierilor de razboi, conform Legii nr.130/ 15.07.202, dar nu mai poseda nici un act care sa dovedeasca faptul ca bunicul a fost prizonier de razboi. Acest lucru i-a fost trecut in cartea de munca a bunicului dar aceasta s-a pierdut. Am intrebat la Casa de munca si ni s-a spus ca ei nu mai au date si ca daca s-a pierdut asta e.
  Putem sa obtinem dovada ca bunicul a fost internat in lagar, pe baza datelor din cartea de munca. Se pastreaza undeva aceste date?
  Multumesc!

 31. Buna ziua mar interesa si pe mine daca pot găsi carnetu de munca al bunici Eftimie jana a lucrat in ani 1986 pana 1995 aproximativ nu mai știe sigur iar firma fostul maneciu am înțeles ca se ocupa cu drumuri in construcție mam interesat si am înțeles ca a fost lichidata asi dori sa stiu daca se mai poate găsi ceva

 32. Buna seara.. ma numesc Jakab Luminița si am lucrat la IFET PETROSANI in cadrul depozitului Urziceni.. am fost ajutor de bocșer(mangalizator)din 1986 am inceput la Lonea pana in octombrie 1987( atunci m-am cununat legal) .. in 1988 am inceput munca la epozitul Uricari.. ca ajutor bocșer..pana in 1994.. arhiva au luat-o Arhive Vest Hunedoara.. dar ei nu imi gasesc decat vreo 4 ani lucrați cu grupa 1 .. Ce sau unde ma pot adresa ? Locuiesc în București din 1995.. multumesc

 33. Buna seara
  Am o fila pe care scrie copie pt.carte de munca din 1973 cu datele angajatorului,nr.cartii de munca,seria perioada lucrata ,salariul,etc.Am pierdut cartea de munca.Ulterior am primit o alta carte munca.Cum pot recupera acea perioada ?Angajatorul nu mai exista.Nici Arhivele nu l – au gasit.Va multumesc.

 34. Bună ziua,

  Doresc să regăsesc cartea de muncă sau dovezile anilor lucrați în România înainte de a mă stabili în Franța. Este vorba de anii 1986-1991, cartea de muncă ar trebui să fie cred undeva în arhivele județene, în Prahova, pe atunci nu eu am avut-o, ci întreprinderile cred. Ați putea să mă ajutați ? În ce condiții ?
  Mulțumesc pentru răspuns,
  Cu stimăm
  Carmen Mihai

 35. Bună ziua, va rog să îmi spuneți dacă se poate reconstitui și acordul global deoarece cei la care am lucrat au refuzat spunând că nu mai au arhiva pentru că a fost inundată. Sunt pensionară dar în adeverință au trecut numai grupa de muncă fără sporuri și acord global pentru care mi sau reținut automat dările către stat inclusiv cele pentru pensie.
  Va mulțumesc anticipat.

 36. Buna ziua,
  Ma numesc Ilie Nicolae din Campina. Ce facem daca inscrisurile din cartea de munca sunt incomplete/gresite si multe documente arhivate au fost casate( documente de delegatie, fise individuale de lucru, etc.) . Mentionez ca sunt pensionar si am lucrat 42 de ani in domeniul petrolului. Cum as putea sa recuperez o perioada lunga de timp de grupa1?
  Probabil statul de plata care se caseaza dupa 50 ani .
  Am avut o actiune in instanta, dar nu am rezolvat.
  Multumesc pentru intelegere,

 37. Am lucrat la SC. Nice price srl în ani 2004 – 2009 și la somaj nu mi a găsit ani lucrați, ce pot sa fac?
  Multumesc

 38. Buna ziua,
  Daca un salariat – acum are 65 ani – carnetul de munca i-a fost distrus intr-un incendiu – nu mai stie sigur unde a a lucrat, dar are o adeverinta de la AJOFM cu perioada de somaj – pe baza acesteia se poate solicita la AJOFM o copie a carnetului de munca?
  Multumesc pentru raspuns.

 39. Buna ziua,

  Va rog sa imi spuneti cum pot primi o Adeverinta cu veniturile realizate in perioada 19.09.1983 – 22.02.1985 la Electromontaj Bacau intrucat nu se gasesc Statele de Plata pentru toate lunile din perioada respectiva (practic s-au gasit State de Plata pentru 8 luni din cele 17 luni ale perioadei precizate mai sus).
  Mentionez ca am Carnet de Munca dar acolo este precizat doar salariul tarifar ori eu am lucrat in acord global si diferenta la punctajul de pensie este semnificativa.

  Multumesc!

 40. Buna Zika! Ce se poate face in cazul in care nu se cunoaste seria si numarul carnetului de Munca pantru a putea declara pierderea in Monitorul official? Multumesc

 41. Buna ziua ma puteti ajuta am pierdut deciziile de pensionare de invalidiate din accident de muna din ani 1972 -1974 le mai pot recuupera deundeva ca cei de la casa de pensi nu le mai gaseste si nu pot lua pensie din cauza lor ca nu inplinesc 15 ani fara ele .

 42. Ma numesc Fetzer AnnaMaria,am lucrat intre 1981-1990,ca medic,stagiatura am facut-o la Cluj,acolo mi s-a eliberta cartea de munca.Catrea de munca mi s-a furat,nu pot sa public la monitorul Oficial,nestiind numarul carnetului.Deocamdata nu gasesc la Cluj.apoi am lucrat la Spitalul Tirgu..Ocna,unde nu gasesc actele,iar 3 ani la Spitalul din Simleul Silvaniei.In anul acesta pot iesi la pensia,actual stau in Ungaria.Cum pot sa rezolv situatia,sa recuperez adeverintele de vechime,pentru intocmirea dosarului.Am angajat o firma,care a luat banii si nu au facut nimic.Va rog sa ma ajutati.
  Multumesc,cu stima

 43. Buna ziua,
  Daca a fost pierdut C.M. este obligatoriu sa fie data la M.O. pentru ca societatea sa faca reconstituirea? in baza carei legii?

 44. Buna ziua, am obtinut reconstiurea vechimii asa cum rezulta de la instanta ” Admite capătul de cerere privind reconstituirea vechimii în muncă. Constată că perioada 20.12.2009-31.07.2010, lucrată de către apelant în cadrul intimatei, reprezintă vechime în muncă. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei. Definitivă. Pronunţată astăzi, 06.07.2022”.
  Unde trebuie sa ma adresez și cu documente pentru inscrirea peioadei respective in carnetul de munca.Va multumesc

 45. Mama a pierdut cartea de munca.am citit pasi care trebuie facut .a declarat-o pierduta in monitorul official are adeverintele de la locurile de munca o sa completeze cererea …intrebarea e unde trebuie sa le depuna?????

 46. Bună ziua! Mă numesc Boboc Irina, sunt cadru didactic și spre rușinea mea, nu mai găsesc cartea de munca de foarte mult timp. Am doar copie conforma cu originalul, dar care nu este prea clara. Mai am destul pana la pensie, varsta mea fiind de doar 44 de ani. Ce trebuie sa fac pentru a nu avea probleme când voi ajunge la pensionare? ( cu voia Bunului Dumnezeu) Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns!

 47. BUNA Ziua.Nu mi-am pierdut cartea de munca nici nu mi-a fost furata,dar am o alta problema .Ultimul loc de munca a fost la instituția IMSAT BUCUREST brigada Arad punct de lucru Timișoara. Printr-o conjunctura după Revoluție prin anii 91 am plecat fără ca sa-mi fac licidarea și fără ca sa-mi ridic cartea de munca .La Timișoara toate punctele de lucru s-au desființați nu mai am de la nimeni sa ma informez unde pot găsii instituția din București dacă mai exista sau vre-un nr de tel sau vre-un mail ca să pot lua contact cu instituția sau arhiva din cadrul IMSAT sau unde pot ca să ami găsesc cartea de munca .

 48. Buna seara!
  Va scriu in numele soțului intrucat eu sunt “purtatoarea de cuvânt” a familiei.
  El se confruntă cu următoarea problemă: a avut o firmă, un service auto in perioada 1995-2004, si a plătit lunar cotizația pentru pensie. Din păcate, a dus cartea de muncă la contabila pe care o avea la vremea respectivă, carte de muncă pe care doamna a pierdut-o. Service-ul s-a desființat ulterior pentrucăa nu avea vad , el s-a angajat intr-o institutie de stat, dar ii lipsesc acesti ani din cartea de muncă. In 2017 am
  fost la ITM, am facut o cerere( pe care o am si acum) pentru a se verifica in arhivă si a recupera acesti ani , dar mi s a spus apoi din timp
  in timp ca nu se gasesc prin arhiva actele firmei si că încă se caută. Cum să procedez pe mai departe? Din moment ce a fost totul legal si am dus acolo si ordinele de plata pt a demonstra ca au fost platitie cotizatiile, cum sa facem sa obtinem dovada acelor ani pentru pensie? Sunt totusi 9 ani.
  Pe soț îl cheamă Popescu Ion( el a fost și patronul și muncitorul) , firma se numea S.C.Carpați Service com S.R.L, cu adresa in str Sergent Florescu Nicolae, nr 87A, sector 4, Bucuresti( care este si adresa de domiciliu).
  Va multumesc foarte
  mult si va urmăresc mereu cu interes si cu speranța că reușiți să îndreptati lucrurile.

 49. Bună ziua. Vă rog, mi s-au pierdut cartea de muncă de către o companie la care am lucrat vremelnic,am reușit să scot acte doveditoare de la toate locurile de muncă și am publicat în monitorul oficial, trebuie să ajung și în instanță sau actele doveditoare trebuiesc duse la casa de pensii ? Mulțumesc frumos.

 50. Buna ziua , daca am toate adeverințele . De unde am lucrat . Mai este nevoie de carnetul de munca ?
  Menționez că l-am pierdut și nu știu seria și numărul pentru anunțarea lui în M.O

 51. Bună ziua
  Am pierdut cartea de munca și livretul militar, dar, am copie a cărții de muncă, cu stampila si conform cu originalul, de la unitatea care a restituit cartea de munca. Poate ține aceasta loc de carte de muncă?

 52. Sunt interesat să fac demersurile pentru sora mea din Canada, în vederea pensionării cu pensie de vechime minima. Problema este că, în momentul în care a plecat – emigrând în Canada la începutul anului 1990, cu actele depuse din 1987, întrucât așa a fost procedura din acea perioadă – i-au fost reținute toate actele la întocmirea dosarului: certificatele de naștere, certificatele de căsătorie, buletinul de identitate, cartea de muncă, atât a ei cât și a soțului ei, și chiar și actele copilului. În schimb, a primit doar pașapoartele.

  Trecând 36 de ani de la momentul depunerii actelor, inclusiv a cărții de muncă, pot considera situația ca o nebuloasă în care nu există nicio speranță de recuperare a cărții de muncă de la vreo autoritate, sau poate că, totuși, această carte de muncă mai există pe undeva. Mă gândesc că, în loc să parcurg toate procedurile de obținere a unei noi cărți de muncă cu vechime etc., nu ar fi mai simplu să bat la porțile instituției care ar fi reținut aceste acte acum 36 de ani și să le recuperez?

  Este posibil un răspuns în acest caz? Vă mulțumesc.

 53. Am 70 de ani din 1980 in laborator de radiatii – unitati categoria risc radiologic III-IV unitatea (DSP) nu a trecut in cartea de munca grupa de munca I.
  Cum se poate trece

 54. Eu am carte de muncă.Problema e că înainte de a avea cartea de muncă am lucrat încă 4 luni că ucenic,undeva unde nu mi s-au trecut în CM.Iar firma s-a desființat și arhiva a luat foc…Ce să fac?

 55. Am pierdut cartea de muncă, am aflat unde este arhiva întreprinderii care mă interesa, am făcut cerere pentru eliberarea adeverinței de vechime în muncă, am plătit acest serviciu, dar aștept de 1 an și 4 luni iar adeverința nu mai vine. Mi s-a spus că nu fac față la solicitări, au mari întârzieri și că tot ce pot face este să aștept. Ce pot face într-o asemenea situație?

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.