Reconstituirea Cartii De Munca Pierdute Sau Distruse

Daca mi-am pierdut cartea de munca sau a fost furata ori distrusa, imi mai pot castiga vechimea in munca?

Inainte de a exista contractele de munca si legislatia moderna a codului muncii, se foloseau cartile de munca in formatul lor fizic. Asta insemna ca orice persoana care ajungea sa-si piarda cartea de munca sau sa ii fie distrusa ori furata ar fi trebui sa recurga la reconstituirea cartii de munca .

Astfel, ne-am propus in materialul de mai jos sa lamurim pe deplin situatia celor care vor sa isi reconstituie cartea de munca in urma pierderii, distrugerii sau furtului ori fie a unei deteriorari excesive.

Sa incepem.

reconstituirea cartii de munca

Ce inseamna reconstituirea cartii de munca?

In principal este necesar sa stabilim ca o carte de munca reprezinta documentul prin care puteti sa faceti dovada vechimii in munca pan ala 31 decembrie 2010 cand practic vechie carti de munca s-au transformat in contracte de munca.

Persoanele care nu mai dețin carnete de muncă ori le-au fost distruse ori le-au pierdut), sunt nevoite să reconstituie vechimea în muncă realizată de-a lungul timpului.

Art. 279. [dispozitii tranzitorii cu privire la vechimea in munca ]
(1) Vechimea in munca stabilita pana la data de 31 decembrie 2010 se probeaza cu carnetul de munca.

Reconstituirea cartii de munca fie ca a fost ea pierduta , distrusa sau furata reprezinta operatiunea prin care o instanta de judecata pe baza probelor puse la dispozitie de catre avocatul dvs. specilizat in dreptul muncii, obtine pe baza unei hotarari judecatoresti o reinventariere a tuturor locurilor unde ati muncit in asa fel incat sa va ajute sa iesiti la pensie sau sa vi se recunoasca vechimea reala.

Pentru o Carte de munca pierduta 2020 este necesar ca in instanta sa faceti demersuri pentru a demonstra pe baza actelor sau altor proble, care este vechimea efectiva pe care o inregistrati la momentul pierderii cartii de munca.

Cititi si :

Cine face reconstituirea cartii de munca si unde ?

Conform legii instanta de judecata este singura care poate sa dispuna reconstituirea cartii de munca sau refacerea ei in conformitate cu Codul Muncii.

(2) Dupa data abrogarii Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca, cu modificarile ulterioare, vechimea in munca stabilita pana la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu poseda carnet de munca, de catre instanta judecatoreasca competenta sa solutioneze conflictele de munca, pe baza inscrisurilor sau a altor probe din care sa rezulte existenta raporturilor de munca.

Pentru reconstituirea cartii de munca sau a carnetului de munca, trebuie sa chemati in judecata în calitate de pârât fosta unitate angajatoare unde reclamantul a desfășurat activitatea.

Ce fac daca fosta unitate unde am lucrat s-a lichidat ori s-a radiat, pe cine dau in judecata pentru a mi se face reconstituirea cartii de munca ?

Problema o rezolva de fapt Inalta Curte printr-o decizie in interesul legii si prin care arata prin  Decizia nr. 2/2016 prin care a soluționat un recurs în interesul legii în cauzele privind reconstituirea vechimii în muncă/constatarea încadrării activităţii desfăşurate în grupele I şi/sau a II-a de muncă, în situaţia în care fostul angajator nu mai există și a stabilit că:

a) angajatorul desfiinţat în urma procedurilor de insolvenţă, finalizate cu radierea din registrele specifice, nu poate sta în judecată, neavând capacitate procesuală de folosinţă, iar fostul lichidator, chemat în judecată în nume propriu, nu are calitate procesuală pasivă;

b) dacă există documente primare, persoana interesată, care nu posedă dovezi privind vechimea în muncă sau activitatea desfăşurată în anumite grupe de muncă, are deschisă calea unei acţiuni în realizare – obligaţie de a face – având ca obiect obligarea deţinătorului de arhivă de a elibera adeverinţa constatatoare a vechimii în muncă/încadrării în grupele superioare de muncă.

În această situație va fi chemat în judecată și va avea calitate procesuală pasivă deținătorul de arhivă.

Pe scurt, reconstituirea vechimii in munca prin recuperare vechime munca , se va face prin chemare in judecata a ARHIVEI UNDE SE REGASESC ACTELE CARE FAC DOVADA VECHIMII IN MUNCA.

c) atunci când angajatorul nu mai există din punct de vedere juridic (lichidat, radiat) și nu există documente primare care să dovedească vechimea în muncă, pot fi chemate în judecată casele teritoriale de pensii.

Asta inseamna ca Recuperare carte de munca de la casa de pensii se va face in instanta ori de cate ori NU exista arhive in acest sens.

Ce taxa trebuie sa platesc pentru a mi se reconstitui cartea de munca?

Cererea de chemare in judecata formulată la instanță pentru reconstituirea vechimii în muncă este scutită de taxă judiciară de timbru.

Odata obținută o hotărâre judecătorească definitivă, persoana interesată o va depune la Casa de Pensii în a cărei circumscripție își are domiciliul pentru a fi valorificată vechimea în muncă realizată.

Ce pasi trebuie sa fac pentru reconstituirea cartii de munca?

Recuperare carte de munca pierduta – care este procedura?

Reconstituire vechime in munca reconstituirea cartii de munca , pasi de urmat:

 • Monitorul oficial pierdere carte de munca – In primul rand va fi necesar sa publicati in monitorul oficial pierderea cartii de munca sau distrugerea cartii de munca sau furtul cartii de munca.
 • Dupa ce publicati anuntul in Monitorul Oficial cu privire la intentia de reconstituirea cartii de munca ,aveti deschisa calea spre instanta de judecata mai ales atunci cand fostii angajatori s-au radiat si nu va mai pot pune la dispzitie acte pe baza carora sa se faca reconstituirea cartii de munca.
 • Aici problema este mai complexa, intrucat o parte din angajatori mai exista , iar unii nu.

– pentru perioadele cuprinse intre 1990 pana la 01.01.2011, dovezile cu privire la locurile de munca se gasesc la ITM-ului in raza careia a avut sediul fostul angajator iar avocatul specializat in reconstituirea cartii de munca va depune o solicitare in care trebuie sa mentioneze datele dvs de identificare si la solicitare va atasa : copie C.i., copie Monitor Oficial unde ati publicat pierderea carnetului de munca.

– pentru perioadele de dupa 01.01.2011, trebuiesc facute demersuri la fostii angajatori, iar daca acestia nu mai exista direct la Arhivele Nationale – ori se poate face adresa la lichidatorii judiciari sau cu detinatorii legali ai arhivei acestora.

Model de reconstituire a cartii de munca

Cererea de mai jos este cu pur titlu informativ si nu ar trebui sa fie folosita in scopuri juridice decat dupa verificarea ei de catre un avocat specializat in dreptul muncii si care sa va indice exact ce aveti de completat pentru a formula o cerere legala la instanta de judecata.

CERERE

PRIVIND RECONSTITUIREA VECHIMII ÎN MUNCĂ

Subsemnatul (a) , fiul (fiica) lui şi al (a) domiciliat (ă) în localitatea , str. nr. , bl. , posesor al actului de identitate seria nr. , având CNP , posesor al carnetului de muncă seria , nr. prin prezenta vă solicit :

RECONSTITUIREA VECHIMII ÎN MUNCĂ

Pentru perioada , lucrată la (unitatea) , cu sediul în localitatea , strada , întrucât actele care dovedesc faptul că am lucrat în această unitate au fost distruse.

Am solicitat unităţii eliberarea adeverinţei pentru perioada lucrată şi mi s-a comunicat răspunsul (adresa) nr. din data de , de unde rezultă că . În dovedirea cererii mele depun următoarele documente:

1. (înscrisuri din care să rezulte că între părţile arătate în cerere a existat un raport de muncă).

2. dovezi care să confirme că nu s-au putut obţine actele necesare dovedirii situaţiilor ce urmează a se stabili de către comisie.

De asemenea, înţeleg să mă folosesc de proba cu următorii martori:

1. , domiciliat în localitatea , str. , nr. , bl. , sc. , ap. , judeţul , posesor al actului de identitate seria nr. , având CNP , care a lucrat în aceeaşi unitate în perioada , în funcţia de .

2. , domiciliat în localitatea , str. , nr. , bl. , sc. , ap. , judeţul , posesor al actului de identitate seria nr. , având CNP , care a lucrat în aceeaşi unitate în perioada , în funcţia de .

Data: Semnătura:

Verificare on-line carte de munca itm Carti de muncă nescanate, carte de muncă pierdută, Refacerea carnetului de muncă pierdut.

Trebuie sa cunoasteti ca exista dispozitie legala inca din anul 2005 prin care toate carnetele de munca trebuiau SCANATE, lucru care nu s-a intamplat nici macar pana acum in 2021.

Astfel, daca intampinati o asemenea situatie este posibil sa fie o eroare in scanarea cartii dvs. de munca insa oricum daca nu o aveti in orginal ori reconstituita vechimea in munca pe baza unei hotarari judecatoresti, nu va fi luata in considerare cartea de munca scanata.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Vaselor Nr. 16 Sectorul 2
Bucuresti
Romania

4 comments to “Reconstituirea Cartii De Munca Pierdute Sau Distruse”
 1. Buna ziua. Frumos acest material si de real folos multor oameni.
  Da ce poate face un angajat cand angajatorul nu a facut demersurile legale pentru incadrarea in categorii superioare de munca desi exista incadrare in risc radiologic 3 conform autorizatiei emise de ComisiaNationala pentru Controlul Activitatii Nucleare.
  Acest risc exista si nu poate fi eliminat deoarece este esential in radiologia interventionala.
  Multumesc !

 2. Frumos articol,si in ceea ce ma priveste ati reusit sa aplicati ce ati scris in articol.M-ati reprezentat si ati castigat in ambele instante.

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume si email)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.