Sentinte castigate impotriva VOLKSBANK Romania S.A – Clauzele abuzive desfiintate de instantele din Romania

Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii va prezinta pronuntari ale instantelor referitoare la clauzele abuzive in contractele de credit!

SENTINTE IMPOTRIVA VOLKSBANK

AVOCAT BANCAR

 1. 1.       Dosar 13999/300/2009

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=300&d=MzAwMDAwMDAwMDAwOTIyNDk*

Admite sesizarea formulată de reclamanta intimată A.N.P.C. Respinge, ca neîntemeiată, plângerea contravenţională formulată de pârâta petentă Volksbank S.A. Constată existenţa clauzelor abuzive cuprinse în: 1. art. 3 lit. d, din Condiţiile speciale în convenţia de credit nr. 0076386/24.11.2006 , încheiată de către pârâtă cu numita Hodivoianu Alina Cristina ; 2. art.3lit.ddin Condiţiile speciale din convenţia de credit nr. 0065583/24.08.2006, încheiată de pârâtă cu numitul Botan Marius Cristian ; 3. art. 3 lit. d din Condiţiile speciale în convenţia de credit nr. 0121120/12.09.2007, încheiată de către pârâtă cu numitul Pană Marian 4. art. 3 lit. d din Condiţiile speciale în convenţia de credit nr. 0051801/CT/03.07.2006, încheiată de către pârâtă cu numiţii Alexandru Mărginean şi Andreea Vântu ; 5. art. 3 lit. d Condiţiile speciale în convenţia de credit nr. 0082944/26.01.2007, încheiată de către pârâtă cu numitul Tudosa Tudor ; 6. art. 3 lit. d din Condiţiile speciale în convenţia de credit nr. 0093201/CM/23.04.2007, încheiată de către pârâtă cu numiţii Ovidiu Daniel Codreanu şi Codreanu Cezarina ; 7. art. 3 lit. d din Condiţiile speciale în convenţia de credit nr. 0123681/12.09.2007, încheiată de către pârâtă cu numita Rădăcină Mihaela -Claudia; 8. art. 3 lit. d din Condiţiile speciale în convenţia de credit nr. 005842/15.06.2006, încheiată de către pârâtă cu numitul Marin Daniel Bogdan ; 9. art. 3 lit. d din Condiţiile speciale în convenţia de credit nr. 0095416/28.06.2007 , încheiată de către pârâtă cu numiţii Bob Hortenzia şi Bob David ; 10. art. 3 lit. d din Condiţiile speciale în convenţia de credit nr. 0071897/06.10.2006 , încheiată de către pârâtă cu numitul Sârbu Adrian Ştefan; 11. art. 3 lit. d Condiţiile speciale în convenţia de credit nr. 0071843/08.11.2006, încheiată de către pârâtă cu numita Năvodaru ( Cucu ) Laura; 12. art. 3 lit. d din Condiţiile speciale în convenţia de credit nr. 0038294/12.12.2005, încheiată de către pârâtă cu numitul Bochis Cătălin Ciprian şi Bochis Laura Nicoleta ; 13. art. 3 lit. d din Condiţiile speciale în convenţia de credit nr. 0113235/26.07.2007, încheiată de către pârâtă cu numitul Rascutoi Viorel; 14. art. 3 lit. d din Condiţiile speciale în convenţia de credit nr. 0118531/14/08/2007, încheiată de către pârâtă cu numiţii Tudor Ioan şi Tudor Monica -Rozalia; 15. art. 3 lit. d din Condiţiile speciale în convenţia de credit nr. 0118480/03.09.2007, încheiată de către pârâtă cu numitul Andreescu Dorin 16. art. 3 lit. d din Condiţiile speciale şi cele cuprinse în art. 3.11 din Condiţiile generale în convenţia de credit nr. 0095869/30.05.2007, încheiată de către pârâtă cu numita Proteasa Ioana Roxana 17. art. 3 lit. d din Condiţiile speciale în convenţia de credit nr. 0089017/12.03.2007, încheiată de către pârâtă cu numiţii Ştefănoiu Ion şi Ştefănoiu Roxana ; 18. art. 3 lit. d, din Condiţiile speciale în convenţia de credit nr. 0077934/28.11.2006, încheiată de către pârâtă cu numitul Ginghină Laurenţiu Nicolae ; 19. art. 3 lit. d din Condiţiile speciale în convenţia de credit nr. 0126918/AN/04.10.2007, încheiată de către pârâtă cu numiţii Şişu Gheorghe şi Şişu Rada Cornelia ; 20. art. 3 lit. d, art. 5, lit. a şi g din Condiţiile speciale şi cele cuprinse în art. 3.11 şi art.10 din Condiţiile generale în convenţia de credit nr. 0065874/09.06.2006, încheiată de către pârâtă cu numiţii Forsea Mihai Cristian şi Forsea Ioana Daniela 21. art. 3 lit. d, art. 5, lit. a şi e din Condiţiile speciale şi cele cuprinse în art. 3.11 şi art.10 din Condiţiile generale în convenţia de credit nr. 0117854/05.09.2007, încheiată de către pârâtă cu numitul Constantin Eugen 22. art. 3 lit. d, art. 5, lit. a ,e din Condiţiile speciale şi cele cuprinse în art. 3.11 şi 10 din Condiţiile generale în convenţia de credit nr. 0143373/07.03.2008, încheiată de către pârâtă cu numiţii Mihai Lucian şi Mihai Georgeta Liliana ; 23. art. 3 lit. d, art. 5, lit. a, f din Condiţiile speciale şi cele cuprinse în art. 3.11 şi 10 din Condiţiile generale în convenţia de credit nr. 0072846/13.10.2006, încheiată de către pârâtă cu numiţii Cincu Dan Claudiu şi Cincu Viorica 24. art. 3 lit. d, art. 5, lit. a din Condiţiile speciale şi cele cuprinse în art. 3.9 şi 3.11 din Condiţiile generale în convenţia de credit nr. 0118413/13.09.2007, încheiată de către pârâtă cu numitul Putică Alexandru Sabin În baza art. 13 al. 1 din Legea nr. 193/2000, aplică pârâtei – petente amendă contravenţională în cuantum de 1000 de lei. Obligă pârâta – petentă să modifice contractele analizate mai sus, în sensul înlăturării clauzelor constatate ca fiind abuzive. Respinge ca inadmisibilă cererea de intervenţia în interes propriu formulată de intervenienţii Oţel Cătălin şi Oţel Roxana . Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 01.07.2010.

 1. 2.       Dosar 22627/300/2009

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=300&d=MzAwMDAwMDAwMDAxMDA5Nzk*

Admite sesizarea făcută de reclamanta – intimată Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor – CRPC Bucureşti-Ilfov, în contradictoriu cu pârâta – petentă S.C. Volksbank România S.A.. Respinge ca neîntemeiată plângerea contravenţională formulată de pârâta –petentă, în contradictoriu cu reclamanta – intimată, împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei seria XXX nr.0297415 (nr.48/1259), încheiat la data de 07.10.2009 de către reclamanta – intimată. Constată existenţa clauzelor abuzive în contractele analizate, după cum urmează: 1. Nicolau Eduard Traian – Reclamaţia nr. 9954/06.08.2009; Convenţia de credit nr.0121046/05.09.2007; Clauza abuzivă din cuprinsul Convenţiei în ceea ce priveşte majorarea dobânzii: – art. 3 lit. d) din Condiţiile Speciale ale Convenţiei – Data ajustării dobânzii „Banca îşi rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, comunicând Împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; rata dobânzii astfel modificată se aplică de la data comunicării.” 2. Cîrstea Adrian Ştefan – Reclamaţia nr. 6036/09.04.2009; Convenţia de credit nr.0115266/31.07.2007; Clauza abuzivă din cuprinsul Convenţiei în ceea ce priveşte majorarea dobânzii: – art. 3 lit. d) din Condiţiile Speciale ale Convenţiei – Data ajustării dobânzii „Banca îşi rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, comunicând Împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; rata dobânzii astfel modificată se aplică de la data comunicării.” 3. Gemeniuc Laura – Reclamaţia nr. 9345/09.07.2009; Convenţia de credit nr.0121536/29.08.2007; Clauza abuzivă din cuprinsul Convenţiei în ceea ce priveşte majorarea dobânzii: – art. 3 lit. d) din Condiţiile Speciale ale Convenţiei – Data ajustării dobânzii „Banca îşi rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, comunicând Împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; rata dobânzii astfel modificată se aplică de la data comunicării.” 4. Necula Bogdan Ioan – Reclamaţia nr. 9339/09.07.2009; Convenţia de credit nr.0085251/13.03.2007; Clauza abuzivă din cuprinsul Convenţiei în ceea ce priveşte majorarea dobânzii: – art. 3 lit. d) din Condiţiile Speciale ale Convenţiei – Data ajustării dobânzii „Banca îşi rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, comunicând Împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; rata dobânzii astfel modificată se aplică de la data comunicării.” 5. Muller Eduard – Reclamaţia nr. 9344/09.07.2009; Convenţia de credit nr.0104804/DZ/21.06.2007; Clauza abuzivă din cuprinsul Convenţiei în ceea ce priveşte majorarea dobânzii: – art. 3 lit. d) din Condiţiile Speciale ale Convenţiei – Data ajustării dobânzii „Banca îşi rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, comunicând Împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; rata dobânzii astfel modificată se aplică de la data comunicării.” 6. Boeriu Sorin – Reclamaţia nr. 9341/09.07.2009; Convenţia de credit nr.0104324/08.06.2007; Clauza abuzivă din cuprinsul Convenţiei în ceea ce priveşte majorarea dobânzii: – art. 3 lit. d) din Condiţiile Speciale ale Convenţiei – Data ajustării dobânzii „Banca îşi rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, comunicând Împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; rata dobânzii astfel modificată se aplică de la data comunicării.” 7. Drăghici Ioan – Reclamaţia nr. 9346/09.07.2009; Convenţia de credit nr.0088587/DR/20.03.2007; Clauza abuzivă din cuprinsul Convenţiei în ceea ce priveşte majorarea dobânzii: – art. 3 lit. d) din Condiţiile Speciale ale Convenţiei – Data ajustării dobânzii „Banca îşi rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, comunicând Împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; rata dobânzii astfel modificată se aplică de la data comunicării.” 8. Ninu Daniel Ştefan – Reclamaţia nr. 9346/09.07.2009; Convenţia de credit nr.0120585/03.09.2007; Clauza abuzivă din cuprinsul Convenţiei în ceea ce priveşte majorarea dobânzii: – art. 3 lit. d) din Condiţiile Speciale ale Convenţiei – Data ajustării dobânzii „Banca îşi rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, comunicând Împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; rata dobânzii astfel modificată se aplică de la data comunicării.” 9. Ciciovan Alin Gherasim – Reclamaţia nr. 10320/27.07.2009; Convenţia de credit nr.0090833/PC/30.03.2007; Clauza abuzivă din cuprinsul Convenţiei în ceea ce priveşte majorarea dobânzii: – art. 3 lit. d) din Condiţiile Speciale ale Convenţiei – Data ajustării dobânzii „Banca îşi rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, comunicând Împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; rata dobânzii astfel modificată se aplică de la data comunicării.” 10. Popescu Dana – Reclamaţia nr.10838/07.08.2009; Convenţia de credit nr.0065079/29.08.2006; Clauza abuzivă din cuprinsul Convenţiei în ceea ce priveşte majorarea dobânzii: – art. 3 lit. d) din Condiţiile Speciale ale Convenţiei – Data ajustării dobânzii „Banca îşi rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, comunicând Împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; rata dobânzii astfel modificată se aplică de la data comunicării.” 11. Drăgan Gina Elena – Reclamaţia nr. 10856/07.08.2009; Convenţia de credit nr.0090276/14.03.2007; Clauza abuzivă din cuprinsul Convenţiei în ceea ce priveşte majorarea dobânzii: – art. 3 lit. d) din Condiţiile Speciale ale Convenţiei – Data ajustării dobânzii „Banca îşi rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, comunicând Împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; rata dobânzii astfel modificată se aplică de la data comunicării.” 12. Stănciulescu Mariana – Reclamaţia nr. 10101/22.07.2009; Convenţia de credit nr.0089808/CT/14.03.2007; Clauza abuzivă din cuprinsul Convenţiei în ceea ce priveşte majorarea dobânzii: – art. 3 lit. d) din Condiţiile Speciale ale Convenţiei – Data ajustării dobânzii „Banca îşi rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, comunicând Împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; rata dobânzii astfel modificată se aplică de la data comunicării.” 13. Simen Claudia (fostă Cernat) – Reclamaţia nr. 12316/07.09.2009; Convenţia de credit nr.0125653/25.09.2007; Clauza abuzivă din cuprinsul Convenţiei în ceea ce priveşte majorarea dobânzii: – art. 3 lit. d) din Condiţiile Speciale ale Convenţiei – Data ajustării dobânzii „Banca îşi rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, comunicând Împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; rata dobânzii astfel modificată se aplică de la data comunicării.” 14. Murse Maria Iulia – Reclamaţia nr. 10317/27.07.2009; Convenţia de credit nr.0099019/MA/04.05.2007; Clauza abuzivă din cuprinsul Convenţiei în ceea ce priveşte majorarea dobânzii: – art. 3 lit. d) din Condiţiile Speciale ale Convenţiei – Data ajustării dobânzii „Banca îşi rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, comunicând Împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; rata dobânzii astfel modificată se aplică de la data comunicării.” 15. Fedul Remus Andrei – Reclamaţia nr. 13262/28.09.2009; Convenţia de credit nr.0090024/04.04.2007; Clauza abuzivă din cuprinsul Convenţiei în ceea ce priveşte majorarea dobânzii: – art. 3 lit. d) din Condiţiile Speciale ale Convenţiei – Data ajustării dobânzii „Banca îşi rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, comunicând Împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; rata dobânzii astfel modificată se aplică de la data comunicării.” 16. Mihai Florina Mirela – Reclamaţia nr. 9094/26.06.2009; Convenţia de credit nr.0039148/19.12.2005; Clauzele abuzive în ceea ce priveşte majorarea dobânzii, precum şi existenţa următoarelor clauze din cuprinsul contractului potrivit: – art. 3 lit. d) „Data ajustării dobânzii – Banca îşi rezervă dreptul de a revizui rata dobânzii curente în cazul intervenirii unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, afişând noua rată la sediile sale; rata dobânzii curente astfel modificată se aplică de la data afişării.” – art. 8.1 lit. a) liniuţa a 2 şi a 3 din Condiţii Generale ale Convenţiei „Împrumutatul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a sumei precizate, a dobânzilor sau oricăror alte costuri datorate: – conform altor convenţii încheiate de împrumutat cu banca, sau conform altor convenţii de credit încheiate de împrumutat cu alte societăţi financiare de credit. ” – art. 8.1 lit. c) din Condiţii Generale ale Convenţiei „În cazul apariţiei unei situaţii neprevăzute care în opinia băncii face să devină improbabil ca împrumutatul să-şi poată îndeplini obligaţiile asumate conform Convenţiei.” – art. 10.1 din Condiţii Generale ale Convenţiei „Referitor la Convenţie pot apărea, la data semnării sau ulterior modificări de interpretare ale oricărei legi, prevederi sau reglementări aplicabile, care: lit. a) supun Banca la orice impozit, taxă cu privire la creditele acordate sau la obligaţiile sale de a acorda credite sau care schimbă baza de impozitare pentru suma principală şi dobânti la creditele acordate sau care se referă la orice alte sume datoraterezultând din Convenţie cu privire la creditele acordate sau la obligaţia sa dea acorda credite în conformitate cu prevederile legale în baza cărora funcţionează şi este organizată banca. lit. b) impun, modifică sau consideră aplicabile orice rezervă, depozit special sau orice cerinţă similară (de ex. în corelaţie/legătură cu propunerea noului Acord de la Basel privind capitalul propus de către Comitetul de Supraveghere a Băncilor Basel) afectează activele Băncii, constituite cu sau pentru costurile Băncii sau care impun Băncii orice altă condiţie care afectează creditele acordate sau obligaţia sa de a acorda credite. lit. c) al căror rezultat este: I. creşterea costurilor Băncii legate de acordarea sau de punerea la dispoziţie a oricărui credit; II. reducerea cuantumului oricărei sume primite sau a oricărei creanţe a Băncii, în baza Convenţiei” – art. 10.2 din Condiţii Generale ale Convenţiei „În oricare din cazurile mai sus menţionate în termen de 15 zile de la data la care a fost notificat în scris de către Bancă, Împrumutatul va plăti acesteia sumele suplimentare astfel încât să compenseze Banca pentru creşterile costurilor, sau altor rambursări.” 17. Guinea Flavius Andrei – Reclamaţia nr. 12327/07.09.2009; Convenţia de credit nr.0113534/27.07.2007; Clauzele abuzive în ceea ce priveşte majorarea dobânzii, precum şi clauzele contradictorii referitoare la perceperea comisionului de risc din cuprinsul contractului potrivit: – art. 3 lit. d): „Data ajustării dobânzii – Banca îşi rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, comunicând Împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; Rata dobânzii astfel modificată se va aplica de la data comunicării.” – art. 5 lit. a) din Condiţii speciale ale Convenţiei- Comision de risc „… aplicat la soldul creditului, plătibil lunar în zile de scadenţă, pe toată perioada de derulare a prezentei Convenţii de credit.” – art. 3 pct. 5 din Condiţii Generale ale Convenţiei – Comision de risc „ Pentru punerea la dispoziţie a creditului, Împrumutatul poate datora Băncii un comision de risc, aplicat la valoarea creditului tras, care se plăteşte lunar, în primele 12 luni ale perioadei de credit; modul de calcul şi scadenţa/scadenţele plăţii acestuia se stabilesc în Condiţiile Speciale; În cazul în care, în primul an de derulare a Convenţiei de credit (primele 12 luni) există întârzieri la plata ratelor scadente, Banca poate decide, de la caz la caz, perceperea comisionului de risc şi în cel de-al doilea an (următoarele 12 luni).” 18. Urzică Bogdan Toader – Reclamaţia nr. 11937/27.08.2009; Convenţia de credit nr.0085107/28.06.2007; Clauzele abuzive în ceea ce priveşte majorarea dobânzii, precum şi clauzele contradictorii referitoare la perceperea comisionului de risc din cuprinsul contractului potrivit: – art. 3 lit. d) Data ajustării dobânzii „Banca îşi rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, comunicând Împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; Rata dobânzii astfel modificată se va aplica de la data comunicării.” – art. 5 lit. a) din Condiţii Speciale ale Convenţiei – Comision de risc „… aplicat la soldul creditului, plătibil lunar în zile de scadenţă, pe toată perioada de derulare a prezentei Convenţii de credit.” – art. 3 pct. 5 din Condiţii Generale ale Convenţiei – Comision de risc „ Pentru punerea la dispoziţie a creditului, Împrumutatul poate datora Băncii un comision de risc, aplicat la valoarea creditului tras, care se plăteşte lunar, în primele 12 luni ale perioadei de credit; modul de calcul şi scadenţa/scadenţele plăţii acestuia se stabilesc în Condiţiile Speciale; În cazul în care, în primul an de derulare a Convenţiei de credit (primele 12 luni) există întârzieri la plata ratelor scadente, Banca poate decide, de la caz la caz, perceperea comisionului de risc şi în cel de-al doilea an (următoarele 12 luni).” 19. Pană Marian – Reclamaţia nr. 11576/21.08.2009; Convenţia de credit nr.0121120/12.09.2007; Clauzele abuzive în ceea ce priveşte clauzele referitoare la perceperea comisionului de risc din cuprinsul contractului potrivit: – art. 5 lit. a) din Condiţii Speciale ale Convenţiei- Comision de risc „0,125% aplicat la soldul creditului, plătibil lunar în zile de scadenţă, pe toată perioada de derulare a prezentei Convenţii de credit.” – art. 3 pct. 5 din Condiţii Generale ale Convenţiei – Comision de risc „ Pentru punerea la dispoziţie a creditului, Împrumutatul poate datora Băncii un comision de risc, aplicat la valoarea creditului tras, care se plăteşte lunar, în primele 12 luni ale perioadei de credit; modul de calcul şi scadenţa/scadenţele plăţii acestuia se stabilesc în Condiţiile Speciale; În cazul în care, în primul an de derulare a Convenţiei de credit (primele 12 luni) există întârzieri la plata ratelor scadente, Banca poate decide, de la caz la caz, perceperea comisionului de risc şi în cel de-al doilea an (următoarele 12 luni).” În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 193/2000, aplică pârâtei – petente amendă contravenţională în cuantum de 1000 de lei. Obligă pârâta – petentă să modifice contractele analizate mai sus, în sensul înlăturării clauzelor constatate ca fiind abuzive. Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 11.05.2010.

 

Formularul de inscriere in procesele colective impotriva bancilor il gasiti – AICI

 

http://indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice/formular-inscriere-proces-colectiv-clauze-abuzive-denominare-transformare-credit-din-chfeuro-in-moneda-nationala-ron-impotriva-otp-bank-romania-s-a-clauze-abuzive-comision-administrare-acordar/

avocat Cuculis – 0722298011

avocat@indrumari-juridice.eu

4 comments to “Sentinte castigate impotriva VOLKSBANK Romania S.A – Clauzele abuzive desfiintate de instantele din Romania”
 1. Cand inchei un contract de creditare/economisire cu BCR – Banca pentru Locuinte, din start ti se ia un ” comision de deschidere( nu-i spun comoision de acordare pt ca acesta este stipulat precis in lege), de 1% din valoarea creditului /sumei economisite. Ex. pt 50.000 lei, platesti 500 lei, altfel nu-ti incheie contractul.
  La pct. (8) din contract, se prevede ca numai clientul isi asuma orice riscuri care pot sa apara, BANCA nu-si asuma nimic. Ba , mai mult, nu ai voie nici sa te adresezi instantei de judecata. Ex. extras din contract: “Dvs intelegeti ca exista anumite riscuri asociate operatiunilor bancare pe care le efectuati, legate de imprejurari exterioare Documentatiei Contractuale sau vointei BCR Bpl., ce pot cauza deprecieri ale valorii activelor dvs sau cresteri ale costurilor pe care trebuie sa le suportati. Sunteti de acord sa va asumati orice astfel de riscuri aferente Documentatiei Contractuale, inclusiv cu privire la schimbarile imprejurarilor avute in vedere la semnarea Documentatiei Contractuale, Prin asumarea acestor riscuri, dvs. sunteti de acord sa continuati sa fiti tinut de obligatiile asumate prin Documentatia Contractuala, independent de orice schimbari ale imprejurarilor, fie acestea chiar si cu caracter exceptional. De asemenea, dvs. intelegeti ca, asumandu-va aceste riscuri, in cazul survenirii unor astfel de imprejurari, nu va puteti adresa unei instante pentru adaptarea sau incetarea relatiei contractuale sau a vreunei parti din aceasta,”
  Si asa sunt multe paragrafe, de unde rezulta ca tu, client al bancii, nu ai niciun drept, esti “sclav pe plantatie” .
  Am si o problema la VOLKSBANK, unde COMISIONUL DE RISC a fost transformat in comision de ADMINISTRARE, iar dobanda fixa in dobanda variabila, incepand cu martie 2015. Nu stiu daca aici se mai poate face ceva, pt ca la indemnul unui “prieten” avocat am semnat un act aditional la contractul initial, pe varianta ca “nu trebuie sa te pui rau cu banca” si se pare ca m-am pus chiar foarte rau. Dar cred ca ar trebui sa ne vedem cu documentele sa stabiliti daca se mai poate face ceva.
  Va multumesc.
  N. Dumitru

  • Buna ziua stimate domn. Ma bucur ca ati sesizat in primul rand care sunt probleme prin contract. Este foarte adevarat ca tot ce inseamna comision este imperativ. Imi pare rau sa aud ca un coleg avocat a putut sa va spuna o asemenea aberatie sa semnati un contract care va impovara si mai mult. In tot cazul, este de cercetat fiecare contract iar pentru a sta linistit, tot ce inseamna risc si administrare plus recalculare dobanda, se aplica si la dvs. Cu stim,av Cuculis 0722298011

 2. Buna ziua. Am un credit ipotecar la Volksbank din 2007,si plateam pe atunci in jur de 1100,pana am ajuns acum 4-5 zile la 1800.De cand cu explozia cursului voi ajunge sa platesc 2300.Eu sunt un cetatean corect,am platit cu exceptia unei singure rate ,cand am avut o problema.De atunci ma suna si mi se trimit plicuri cu instiintari de plata ,si mie si sotiei,luna de luna.Problema este ca acum nu cred ca ,in conditiile actuale mai pot platii rata .Ma puteti ajuta sa fac demersurile pt un proces cu banca si sa ma reprezentati ?Cu stima si respect ,Dan Pirvu.

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.