Certificat handicap abuz stat

Problema dvs. juridica: Subsemnatul,domiciat in localitatea Stelnica jud.
Ialomita,avand sediul profesional si adresa de comunicare in  municipiul
Fetesti,Piata Agroalimentara str.Ardealului.Va rog sa primiti ingrijorarile mele cu
privire la talibanismul juridic si abuzul de putere din Romania,ganduri pe care vi
le expun in cele ce urmeaza,in calitate de persoana cu handicap
locomotor,prejudiciat de  abuzurile de putere ale unor functionari publici,avand
concursul unor magistrati si a unor institutii,ce au in atributiile lor , promovarea
si garantarea drepturilor persoanelor cu handicap in Romania.

1.Subsemnatul conform certificatului de incadrare in grad de handicap
nr.666/03.02.2009,din care rezulta ca prezint un handicap accentuat permanent-fac
parte din categoria utilizatorilor exceptati de la plata rovinietei rutiere
anuale-conform disp.art.28 din Legea nr.448/2006.Totodata conform disp.art. 15
alin.(1) din H.G.nr.89/2010,din care reiese documentatia necesara depusa pentru
obtinerea rovinietei cu titlu gratuit privind persoanele ce se incadreaza in
prevederile art.28 din Legea nr.448/2006.

In acest sens si anume ca beneficiz de acordarea unei roviniete rutiere  anuale
gratuite,au decis si judecatorii ce au solutionat cauzele pe rolul Judecatoriei
Cornetu,Fetesti si Tribunalul Ialomita.

Scurt.istoric

La data de 27.04.2011,am depus documentatia necesara pentru obtinerea rovinietei
rutiere gratuita la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Ialomita.Prin actul administrativ emis de D.R.D.P. Constanta,se arata ca nu
beneficiez de acest drept.Ulterior m-am adresat CNADNR S.A. precum si M.T.I.,care de
asemenea prin actele administrative emise in exercitarea atributilor de serviciu,se
arata ca nu beneficiez de acest drept chiar daca autovehiculul este adaptat
handicapului.(un lucrul foarte important de retinut.)

Motiv pentru care in continuare,au fost intocmite pe numele meu peste 50 de procese
vervale pentru nedetinere de rovinieta.Asfel,in perioada anului 2011-2013,am avut
probleme de sanatate si unele procese verbale nu au fost atacate in instanta, precum
si altele nu am avut cunostista de ele.Motiv pentru care pe rolul Judecatoriei
Fetesti,se afla 7-8-9 dosare de executare silita in ceea ce ma priveste.Pentru
obtinerea acestui drept recunoscut de lege si anume  de a beneficia de acordarea
unei rovitiete rutiere anuale gratuite,prin concursul justitiei,am formulat cererea
de chemare in judecata,cerere introdusa la CAB la data de 25.06.2012.Prin Sentinta
nr.6537/16.11.2012. ce a facut obiectul dosarului nr.5107/2/2012 CAB, respinge
cereea ca inadmisibila.La data de 13.12.2012,impotriva acestei sentinte am formulat
recurs.Paralel am formulat o alta cerere de chemare in judecata la CAB,ce a facut
obiectul dosarului nr.8264/2/2013.Cu privire la dosarul nr.5107/2/2012, Inalta Curte
caseaza sentinta cu nr.6537/16.11.2012. si trimite cauza spre judecare a acelesi
instante.In ceea ce priveste dosarul nr.8264/2/2013,instanta suspenda cauza pana la
solutionarea cauzei in dosarul nr.5107/2/2012*.Avand concursul justitiei,CNADNR S.A.
,nestingherita,intocmeste pe numele meu in continuare procese verbale precum si pe
rolul judecatoriei Fetesti sunt inregistrate alte dosare de executare silita.Mai
mult sa-u trecut si executarea asupra veniturilor mele,venituri constand in pensie
de invaliditate(handicap ireversibil)si indemnizatie de handicap.Cu privire la
dosarul nr.5107/2/2012*,dupa mai multe amanari,la data de 09.06.2015-prin sentinta
civila nr.1647-solutia;respinge exceptiile inadmisibilitatii si a
tardivitatii,invocate de CNADNR ca neintemeiate,admite exceptia inadmisibilitatii
invocate de paratul MTI,respinge cererea de anulare a adresei emisa de MTI ca
inadmisibila.Respinge cererile accesorii formulate de mine impotriva MTI. Respinge
actiunea formulata impotriva CNADNR ca neintemeiata.Sentinta ce a fost atacata de
mine la Inalta Curte. la 27.10.2015.In ceea ce priveste dosarul nr.8264/2/2013,dupa
sentinta nr.1647/09.06.2015. data de catre CAB,in dosarul nr.5107/2/2012*precum si a
deciziei luate de Parlamentul Romaniei,in urma sesizarilor adresate de mine
,adoptand legea nr.193/2015,in opinia mea lege adoptata de a o scoate curata pe
CNADNR ,Inalta Curte emite Incheierea din 08.07.2015.Prin urmare CNADNR prin DRPD
Constanta,avand concursul Autoritatilor Publice(Parlamentul Romaniei-puterea
legislativa),precum si concursul autoritati judecatoresti(puterea
executiva),nestingherita intocmeste alte  procese verbale pe numele meu pentru
nedetinere de rovinieta.Mai mult,intr-un mod abuziv,intocmeste pe numele meu un
numar de 6(sase) facturi,ce reprezinta tarif de despagubire in valoare de 372
euro.Important de subliniat este ca acest tarif de despagubire reprezinta procese
verbale intocmite pe numele meu in perioada anului 2011-2012 si care acestea nu au
fost atacate de mine in instanta,intrucat nu am avut cunostinta de ele.Facturi emise
catre mine,in conditiile in care acest tarif de despagubire a fost abrogat.Or daca
s-ar proceda in asemenea fel,la care CNADNR fata de mine a procedat in asemenea
fel,desi legea nr.144/2012,este foarte clara.

2.In ceea ce priveste scutirea mea de la plata impozitului pe cledire si
teren-scutirea de la plata taxei pe mijloc de transport adaptate handicapului.

Potrivit art.26 din Legea nr.448/2006 sectiunea a 7-a privind
facilitati,lit(a),(b),(d).Astfel,avand concursul justitiei in urma sentintei civile
nr.1041/F data de catre Tribunalul Ialomita in dosarul nr.10703/2/2011, numitul
Brates Costel in calitatea de Primar in localitatea de domiciliu Stelnica,in mod
abuziv a dispus retinerea impozitului nedatorat pe cladire si teren precum si pe
taxa mijloc de transport,din anul 2000-2006-pe cladire si teren,si din anul
2003-2008-pe mijlocul de transport.In acest sens,si anume ca numitul Brates Costel a
dispus in mod abuziv retinerea acesto impozite,au stabilit judecatori prin sentinta
civila nr.1141/F/05.03.2013,data in dosarul nr.4071/98/2012,pe rolul Tribunalului
Ialomita.Sentinta ce a fost atacata la CAB.Astfel,ulterior la data de 28.05.2014,am
formulat cererea de chemare in judecata(actiune in pretenti) ce a facut obiectul
dosarului nr.1368/98/2014,pe rolul Tribunalului Ialomita.Cerere ce a fost
respinsa,care a fost  urmata de caile de atac pe rolul CAB,care de asemenea au fost
respinse.In fine,sunt mai multe probleme de drept cu care nu doresc sa va plictisec,
probleme in ceea ce ma privesc,si pentru care doresc sa mi se acorde consultanta din
partea dumneavoastra.Va multumesc respectos pentru intelegere si spijinul
acordat,ruganduva sa-mi comunicati solutia dispusa pe adresa sediului profesional al
meu la Piata Agroalimentara Fetesti Ialomita,Mercan Nicu.Mai mult,dandu-mi seama de
situatia generata,precum si tergiversarea solutionarilor cauzelor ce au facut
obiectul dosarului nr.5107/2/2012,respectiv dosarul nr.8264/2/2013 pentru protectia
mea in acest timp ma-m adresat catre Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor,Coruptiei
si pentru Petitii,de asemenea am sesizat Inalta Curte,Autoritatile publice,cu cerere
asupra problemelor de drept cu care ma confrunt,respectiv in contextul unei
consultari publice privind respectarea si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap.