Actiunea In Regres

Actiunea in regres exercitata de catre fidejusorul garant impotriva debitorului principal al obligatiei din contract.

Pe scurt, ce are de facut garantul unui contract de imprumut, daca este executat in locul debitorului principal. De unde isi poate recupera acesta banii platiti pentru debitorul principal?

Ce are de facut fidejusorul executat silit si cum poate folosi Actiunea In Regres pentru recuperarea debitului?

Majoritatea contractelor de împrumut sunt încheiate între unul sau mai mulți debitori și creditor, urmând ca debitorii să fie obligați să-și respecte obligațiile contractuale și să le finalizeze astfel cum s-a stabilit în cadrul contractului de credit.

Actiunea In Regres
Actiunea In Regres

Nu puține sunt situațiile în practică, când pentru garantarea sumei împrumutate, creditorul cere concursul unui garant, care să fie obligat împreună cu debitorii în ipoteza în care aceștia nu au posibilitatea de a finaliza contractul, sau sunt de rea-credință și încercă să se sustragă de la executare.

Actiunea in regres a codebitorului are valenta unei recuperari a banilor platiti in numele debitorului.

În ipoteza în care cel care a plătit este fidejusorul, acesta are la dispoziție două acțiuni separate pe care le poate intenta împotriva debitorului:

  • una personală, ce se naște din contractul de fidejusiune, iar cea de a doua acțiune este a creditorului plătit care se poate subroga în drepturile creditorului, urmând a recupera suma achitată în locul debitorilor, conform art. 1671 Cod civil, putând să se îndrepte doar împotriva debitorilor garantați, nu și a unor terțe persoane.

Prin acțiunea sa, fidejusorul poate solicita recuperarea capitalului achitat, dobânzilor aferente, cheltuielile de judecată, în eventualitatea în care a fost intentat un proces împotriva creditoarei, dobânda sumei aferente debitului achitat, chiar dacă datoria nu produce dobândă, pentru lipsa de folosință a acesteia de către fidejusor, daune interese, în ipoteza în care i se cuvin.

Mai pe scurt, am platit pentru tine, platesti si tu pentru mine.

Fidejusorul va avea interes să exercite o acţiune personală atunci când creanţa pe care a plătit-o nu producea dobânzi, fiindcă el are dreptul şi la dobânzi, cu condiţia să fi notificat plata debitorului, acțiunea subrogatorie prezentând avantaj în ipoteza în care creanța era garantată cu ipotecă.

În acest sens este și art. 2305 Cod civilFideiusorul care a plătit datoria este de drept subrogat în toate drepturile pe care creditorul le avea împotriva debitorului, cu mențiunea că, în ipoteza în care fidejusorul achită înainte de termenul stabilit, acesta se poate îndrepta împotriva debitorilor doar ulterior scadenței, având și obligația de a conserva creanța, neavând mai multe drepturi decât cele stabilite prin contract în beneficiul creditoarei.

Fidejusorul pierde acţiunea în regres contra debitorului principal în două situaţii, prevăzute de art. 2310 Cod civil:

– Fidejusorul  nu are acţiune în regres împotriva debitorului principal dacă, după ce a plătit nu a adus la cunoştinţă debitorului că plata s-a făcut şi acesta plăteşte a doua oară, dar  are o acţiune în repetiţie contra creditorului. În ipoteza în care debitorul a plătit primul şi nu i-a făcut cunoscut acest lucru fidejusorului, acesta, dacă a plătit şi el, va avea acţiune în regres contra debitorului principal şi nu contra creditorului. Per a contrario, dacă debitorul l-a înştiinţat, fidejusorul nu se poate îndrepta decât împotriva debitorului.

– Dacă creditorul a făcut fidejusorului o remitere de datorie, acesta va avea acţiune în regres contra debitorului.

În ipoteza în care, chiar dacă nu a achitat încă nicio sumă de bani creditoarei, există posibilitatea ca ulterior achitării să nu mai poată recupera suma de la debitor, legea recunoaște dreptul fidejusorului de a formula o acțiune personală, prin care să oblige debitorul să-l descarce de gestiune.

Av. Drd. Cuculis Adrian

3 comments to “Actiunea In Regres”
  1. Dacă am avut un credit de nevoi personale in 2008 ,cu o dobândă mare,pe care l am achitat în termen mai pot solicita o recalculare a dobânzii?

  2. Bună ziua! Am o executare silita ca și girant ,am început sa plătesc nici vb de recuperarea banilor sub forma amiabila,as putea intenta acțiunea de regres, în momentul acesta de început a propritii,fără sa fie achitata încă suma integral

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.