Termenul De 15 Zile Pentru Contestatia La Executare Trimis La Curtea Consitutionala

15 Zile Pentru Contestatia La Executare aproape de a fi declarat neconstitutional – Termenul de 15 zile in care se poate face o contestatie la executare a fost trimis la Curtea Constitutionala sub aspectul neconstitutionalitatii sale.

#DosarelePrindViata si totul despre cum un singur debitor poate rasturna soarta nefericita a sutelor de mii de debitori executati silit si sa o transforme in unica lor sansa de a scapa de executarea silita.

Ca preambul si inainte de a discuta despre efectele unei decizii de declarare a neconstitutionalitatii acestui termen, facem trimitere catre faptul ca noi SCA Cuculis&Asociatii nu doar ca de mai bine de 10 ani de zile am sustinut si sesizat instantele de judeca cu contestatii la executare ce desi erau trecute de termenul de 15 zile, atrageau totusi nulitati absolute ce TREBUIAU SI PUTEAU fi analizate de catre instante.

De data aceasta suntem cel mai aproape ca toti debitorii din Romania sa se poata bucura de un drept fundamental si anume de dreptul ca o instanta de judecata sa la analizeze actele de executare silita indreptate impotriva lor si pe cale de consecinta sa nu se mai trezeasca cu contestatiile lor la executare ca tardiv respinse.

Deja, toti cei care se judecata fie cu o banca, ifn sau alt recuperator si vor sa invoce existenta clauzelor abuzive din contractele lor, pot contesta executarea silita si dupa 15 zile, asa a decis CJUE in cauza C75/19, iar acum prin sesizarea CCR, dupa ce exceptia noastra de neconstitutionalitate va fi admisa, practic, termenul de 15 zile NU VA MAI FI APLICABIL.

Termenul De 15 Zile Pentru Contestatia La Executare este absolut ilegal si vine in contradictie cu Constitutia fiindca un debitor executat silit si impotriva caruia s-au facut abuzuri, daca a pierdut termenul de 15 zile, nu poate sa mai indrepte acele nedreptati.

Cum am reusit sa sesizam Curtea Constitutionala si de ce suntem convinsi ca textul de lege prin care debitorul trebuie sa atace executarea silit ain 15 zile, este neconstitional?

In principal, deja CJUE, s-a pronuntat pe aspectul ca este in contradictie cu TFUE si legislatia europeana, ca un consumator sa nu poata invoca existenta clauzelor de natura abuziva si peste termenul de 15 zile.

Astfel, va aprecia si CCR in lumina CJUE dar si a practicii care pana acum la nivelul instantelor sunt sute de hotarari care daca au depistat o nulitate a executarii silite, au trecut peste tardivitate si au anulat executarea respectiva.

Care este povestea debitorului pentru care am invocat exceptia de neconstitutionalitate si am sesizat CCR?

Daca textul de lege va fi declarat nenconstitutional, sute de mii de debitori vor putea sa formuleze contestatii la executarea silita si sa incerce anularea executarilor silite ilegale.

Vedeti mai jos cum am ajuns sa sesizam CCR cu privire la termenul de 15 zile si ce inseamna acest lucru si de ce spunem ca termenul de 15 zile incalca legislatia fundamentala si debitorii ar trebui sa poata sa faca o contestatie la executare silita, oricand pe parcursul executarii silite.

Între SIMA SORIN-CONSTANTIN, în calitate de împrumutat, și PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A., în calitate de împrumutător, s-a încheiat în 2008 un Contract de Credit  la care acesta a achitat o perioadă, ajungând, apoi, în  imposibilitate de plată.

În 2015 s-a declanșat executarea silită împotriva debitorului, acestuia fiindu-i poprite sume de bani prin stopaj la sursă, existând o evidență a tuturor acestor rețineri la fiecare angajator în parte.

În noiembrie 2019, a primit un proces-verbal de instituire a sechestrului asupra autoturismului proprietate personală.

Întrucât la acea vreme CJUE emisese Ordonanța din 6 noiembrie 2019 prin care arătase că se opune unei legislații care impune un termen prohibitiv pentru invocarea clauzelor abuzive prin intermediul contestației la executare, am considerat oportună promovarea unei contestații în acest sens, în scopul dezavuării clauzelor abuzive identificate în contractul de credit încheiat cu Banca.

Este demn de menționat că această creanță a fost cesionată către un recuperator de creanțe.

De asemenea, contestația se eșafodează atât pe existența unor clauze abuzive, cât și pe chestiunea inopozabilității cesiunii de creanță, a lipsei caracterului cert al creanței și a necesității de a cenzura onorariul perceput de executor (din prisma augmentării fără temei a cheltuielilor de executare).

Observând, totuși, necesitatea intervenirii organului jurisdicțional constituțional în dispozițiile procedurale, am ridicat în cadrul acestui dosar, până la momentul primului termen de judecată, o excepție de neconstituționalitate.

Prin aceasta, am solicitat Judecătoriei Vălenii de Munte să asigure dreptul la justiţia constituţională prin sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate privitoare la art. 713, alin. (2) din Noul Cod de Procedură Civilă, având în vedere că este o prevedere lipsită de legitimitate constituțională.

Această excepție vizează două paliere ale contestației la executare fundamentate pe clauzele abuzive: tardivitatea, respectiv admisibilitatea unei atare acțiuni.

De ce termenul de 15 zile raportat la care se poate face contestatia la executare este neconstitutional? De ce debitorilor ar trebui sa li se permita sa faca contestatii la executare ORICAND?

NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ conține dispoziții incompatibile cu legislația europeană/ jurisprudența obligatorie a Curții de Justiție a Uniunii Europene, primatul dreptului european fiind consfințit prin Legea Fundamentală. Art. 713, alin. (2) din actul normativ sus-menționat, astfel cum acesta a fost modificat potrivit art. I, pct. 67 din Legea nr. 310/2018, stabilește că “în cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestația la executare și motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală pentru desființarea lui, inclusiv o acțiune de drept comun”.

Vizualizati si :

Executare silita – Contestatie la executarea silita

Contextul juridic ce prilejuiește invocarea prezentei excepții de neconstituționalitate este cel în care Curtea de Justiție a Uniunii Europene în Cauza C 75/19 a stabilit ca debitorii pot contesta executarea silita începută împotriva lor, ORICAND, în condițiile în care invocă existența unor clauze de natură abuzivă în cadrul contestației la executare și în legătură cu contractul de credit a cărui executare a fost declanșat.

  • textul incalca , în mod flagrant, și dispozițiile constituționale, respectiv: 

Articolul 20

(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Româ­nia este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.

Articolul 21

(1) Orice persoană se poate adresa jus­tiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime.

(2) Nicio lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(3) Părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

(4) Jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative şi gratuite.

Articolul 148

(…) (2) Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare, din Constituţia României.

Pe cale de consecință, lipsa vocației consumatorului de a solicita ca un tribunal imparțial și independent să verifice dacă există o juxtapunere între clauzele contestate și art. 4 din Legea nr. 193/2000, fără ca această posibilitate să se și concretizeze în mod necesar, conferă creditorului un ascendent nejustificat față de debitor.

Procedura execuțională nu ar trebui să reprezinte un stigmat al debitorului, sub imperiul actualei reglementări naționale dreptul la apărare al acestuia fiind dezintegrat ab initio.

Cele expuse mai sus conduc la o serie de concluzii, în sensul în care:

  1. Regimul nulității absolute operează uniform, independent de „haina juridică” pe care o îmbracă solicitarea adresată instanței (acțiune în constatare/acțiune în realizare).
  2. Dacă dreptul la restituirea prestațiilor este recunoscut debitorului care apelează la acțiunea în constatare, în mod similar acesta trebuie recunoscut și debitorului care deja se află în procedura execuțională și care apelează la acțiunea în realizare.
  3. Rolul contestației la executare este de a dirija executarea spre matca principiului legalității, în cazul admiterii acesteia operând o desființare totală/parțială a executării. În vederea asigurării unei căi efective de redresare a executării, debitorul trebuie să aibă la dispoziție oricând un argument ce poate lipsi însuși titlul executoriu de certitudine.
  4. Imprescriptibilitatea dreptului la acțiune al debitorului-consumator nu poate cunoaște limitări, el nesuferind o „reconfigurare” odată cu schimbarea denumirii cererii. În realitate, ceea ce interesează este cauza dreptului (causa debendi), anume fundamentul dreptului invocat de cel care formulează pretenția, aceasta neputând fi afectată de limitările impuse de legiuitor, limitări aflate în afara matricei constituționale.

Concluzia este ca in urma acestei exceptii, am reusit sesizarea Curtii Constitutionale – termenul de 15 Zile Pentru Contestatia La Executare aproape de a deveni istorie.

15 Zile Pentru Contestatia La Executare

          Urmare a acestui demers, la data de 19 februarie 2020, Judecătoria Vălenii de Munte a sesizat Curtea Constituțională a Româneii cu privire la excepția de neconstituționalitate invocată de contestator prin apărător ales, Cristina Draghici din cadrul SCA Cuculis&Asociatii , formându-se pe rolul CCR Dosarul nr. 398D/2020, aflat, momentan, în faza de raport.

Daca sunteti in executare silita , completati formularul de mai jos, vrem sa facem o statistica cu cate zeci sau sute de mii de executari silite se confrunta romanii.

Av.Drd. Cuculis Adrian

One comment to “Termenul De 15 Zile Pentru Contestatia La Executare Trimis La Curtea Consitutionala”
  1. Bună ziua. Îmi cer scuze ca va deranjez dar sunt într-o situație dificila și as dori un răspuns din partea d-voastră dacă se poate. În 2008 am luat un credit de la Bank Post cu garanție imobiliara ,am plătit o perioada iar după aceea am întrat în incapacitate de plata.In data de 20 .07.2022 am primit un proces verbal în care scrie că mi-a pus sechestru pe autoturism. Ce pot face?Dosar 548/2015.Multumesc frumos

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.