Avocat Constructii – Pasi Intrare In Legalitate Constructie Fara Autorizatie

Cum intram in legalitate cu imobilul construit fara autorizatie de construire?

Intrare In Legalitate Constructie– Intrarea in legalitate a constructiilor este o procedura anevoioasa insa atata timp cat finalul este reprezentat de salvarea imobilului de la demolare, consideram ca este bine sa stiti ca acest lucru se poate face in cativa pasi intrare in legalitate constructie fara autorizatie.

Intrarea in legalitate este de fapt procedura prin care o persoana care a nesocotit dispozitiile legii 50/1991 care reglementeaza autorizarea executării lucrărilor de construcţii si a ridicat un edificiu fara a solicita primariei( ca organ emitent al autorizatiei de construire) autorizarea necesara.

In mod evident autorizatia de construire este obligatorie in conditiile in care SIGURANTA in constructii este primordiala si este normal ca autoritatea statului sa efectueze verificari cu privire la cat de sigure sunt constructiile pe care vor sa le edifice cetatenii sau persoanele juridice care ulterior ajung spre vanzare.

Prin urmare discutam despre mai multe categorii de persoane care vor sa intre in legalitate cu imobilele lor construite fara autorizatie de construire iar in functie de situatia in care va aflati si anume, momentul la care ati ridicat constructia, trebuie sa urmati pasii pe care ii vom exemplifica mai jos iar un avocat specializat in constructii este singurul care va poate ajuta in acest sens.

Aveti un imobil fara autorizatie si vreti sa intrati cu el in legalitate? Completati formularul de mai jos:

Sunt obligat ca atunci cand construiesc sa am autorizatie de construire?

Intrare In Legalitate Constructie – Regula generala din legislatia noastra mai ales dupa 1991 este ca avem nevoie de autorizatie de construire in asa fel incat sa putem edifica/ridica o constructie.

De asemenea, nu trebuie sa consideram ca Romania nu a cunoscut niciodata o alta norma sub care cei care voiau sa construiasca sa se confirmeze ba chiar din contra, decretul nr. 144/29 martie 1958 privind reglementarea eliberării autorizațiilor de construire, reparare şi desfiinţare a construcţiilor este vechea lege sub care trebuia sa respecti normele in constructii.

Evident un avocat pentru constructii va poate ajuta sa identificati sub care imperiu al carei legi va aflati si care sunt obligatiile pe care le aveti daca sunteti proprietarul unei constructii fara autorizatie.

Autorizatia de construire este importanta mai ales sub aspectul rezolvarii chestiunilor de ordin juridic si anume, actele casei fara de care imobilul dvs. nu poate fi instrainat si daca este instrainat nu se vinde la valoarea reala de piata ci se vinde ca si cum nu ar exista.

De ce? fiindca fara existenta unor autorizatii de construire sau intrare in legalitate , imobilul risca in orice moment sa fie demolat de catre statul roman in instanta.

Pentru ce constructii nu am nevoie de autorizatie de construire?

Intrare In Legalitate Constructie – Tinand seama de numarul mare si extins de lucrari de construire ce pot avea loc, am decis ca mai degraba sa ne aplecam pe constructiile ce NU necesita autorizatie de construire tinand seama de faptul ca ele au un numar mai limitat.

Prin urmare demolarea unei constructii fara autorizatie se face doar atunci cand pentru ridicarea ei este necesara o autorizare prealabila.

Astfel, in legea 50/1991 a executarii lucrarilor de construire in art. 11 se arata ca :

(1)Se pot executa fără autorizaţie de construire/desfiinţare următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor, cu excepţia cazurilor în care acestea se execută la categoriile de construcţii prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b)

Extras lege 50/1991 Intrare In Legalitate Constructie

Exceptia despre care face vorbire articolul de mai sus se refera la urmatoarele tipuri de constructii ce pot fi ridicate FARA autorizatie:

a)reparaţii ce se pot executa la împrejmuiri, asta insemnand garduri si alte asemnea insa atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate; spre exemplu nu putem schimba un gard din lemn cu un gard de fier fara autorizatie.

b)reparaţii la acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora data prin autorizatia initiala de construire; – asta presupune ca putem sa ne schimbam acoperisul casei fara autorizatie de construire si sa schimbam si materialele folosite.

c)reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară;

d)reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, inclusiv în situaţia în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări; – asta presupune ca putem inchide balconul fara a avea autorizatie de construire.

e)reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit şi ale coşurilor de fum aferente;

f)tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje şi alte finisaje interioare, precum şi pardoseli interioare;

g)nu aveti voie sa schimbati CULOAREA cladirilor in schimb puteti revopsi sau retencui;

h)reparaţii sau înlocuiri la instalaţiile interioare, precum şi reparaţii la branşamentele şi racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii;

i)puteti monta centrale sau aere conditionate FARA autorizatie de construire;

j)lucrări de reparaţii, înlocuiri ori reabilitări, fără modificarea calităţii şi formei arhitecturale a elementelor de faţadă, astfel:

1.trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, terase exterioare;

2.lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi/sau a acoperişului – dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/şarpantă – la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri;

k)lucrări de întreţinere curentă, întreţinere periodică şi reparaţii curente la infrastructura de transport şi la instalaţiile aferente;

n)modificări de compartimentare nestructurală, demontabilă, realizată din materiale uşoare;

o)schimbarea de destinaţie, numai în situaţia în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/ desfiinţare pentru care legea prevede emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare, cu încadrarea în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate;

p)instalarea, modificarea sau înlocuirea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă;

q)lucrări de intervenţii în scopul implementării măsurilor necesare conform legislaţiei prevenirii şi stingerii incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalaţiilor specifice prevenirii şi stingerii incendiilor, în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu;

r)lucrări de plantare a perdelelor forestiere de protecţie şi împăduriri pe terenuri degradate;

s)lucrări de construcţii funerare subterane şi supraterane, cu avizul administraţiei cimitirului; – a se vedea aici autorizatia data de catre administratia cimitirelor.

ş)lucrări pentru amplasarea de structuri uşoare demontabile pentru acoperirea terenurilor de sport existente sau destinate desfăşurării evenimentelor culturale care vor fi realizate în baza unui aviz de amplasare.

Alte tipuri de lucrari ce se pot face fara autorizatie de construire

(2)Se pot executa fără autorizaţie de construire/desfiinţare următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor amplasate în zone de protecţie a monumentelor sau în zone construite protejate, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, ori dacă acestea nu reprezintă construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate.

Cititi si :

Intrare il legalitate casa construita inainte de august 2001 –

Facem precizarea ca procedura intrarii in legalitate a acelor constructii ridicate inainte de 2001, vizează doar construcţiile realizate ulterior datei de 1 august 2001, data intrării în vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991.

Aceste imobile edificate anterior anului 2001 au un regim special şi ca atare nu necesita eliberarea unei autorizaţii de construire, ci ele se noteaza in cartea funciara doar în baza certificatului de atestare fiscală prin care se atestă achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază se află situată construcţia, precum şi a documentaţiei cadastrale.

A. Constructia a fost finalizata inainte de 1 august 2001

Daca imobilul dvs. este ridicat inainte de august 2001, trebuie sa cunoasteti faptul ca intrarea in legalitate imbraca una dintre cele mai simple forme si anume, depunerea unor inscrisuri la ANCPI si pe cale de consecinta intrarea in legalitate a unor asemenea imobile se poate face cu inginerul cadastrist si fara interventia instantei de judecata.

Aveti nevoie de :

1. Extrasul de carte funciara

Primul lucru de facut este sa obtineti extrasul de carte funciara, care atesta dreptul dvs. de proprietate.

Atentie, discutam despre dreptul de proprietate asupra terenului pe care este edificata constructia. In acest sens daca nici terenul nu are acte de proprietate, o sa fie necesara obtinerea lor prima data;

2. Certificatul fiscal

Certificatul de atestare a valorii fiscale este un document eliberat de compartimentul de taxe si impozite si o sa fie necesar la depunerea aferenta procedurii de intrare in legalitate;

3. Documentatia cadastrala

In acest moment veti lua legatura cu un inginer topograf care va intocmi documentatia necesara inscrierii casei in cartea funciara. Practic dupa deschiderea cartii funciare veti dobandi si dreptul de proprietate asupra acelui imobil construit.

Partea buna in toata discuta aceasta este faptul ca nu veti fi nevoiti sa faceti alte expertize.

Intrare in legalitate casa construita dupa 2001 si pana in anul 2020

Cu privire la imobilele edificate după data de 1 august 2001, până la nivelul anului 2020 existau 3 moduri de intrare în legalitate şi intabularea in cartea funciara a unei construcţii neautorizate pentru care la ridicare nu s-a obtinut o autorizatie in acest sens:

-Prin emiterea unei autorizaţii de intrare în legalitate si aici evidet era necesara obtinerea unor avize;

Prin formularea unei acţiuni în justiţie având ca obiect constatarea accesiunii construcţiei neautorizate insa din nefericire aici NU se mai poate face acest lucru si aici dam exemplu de interpretare dat de catre ICCJ prin care accesiunea nu mai poate functiona daca NU exista autorizatie de construire :

*) Lipsa autorizaţiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia, precum şi lipsa procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor constituie impedimente pentru recunoaşterea pe cale judiciară, în cadrul acţiunii în constatare, a dreptului de proprietate asupra unei construcţii realizate de către proprietarul terenului, cu materiale proprii.

*) ICCJ admite recursul în interesul legii şi stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 31 coroborate cu cele ale art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de prescripţie a răspunderii contravenţionale pentru contravenţiile prevăzute de art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991, republicată, constând în executarea, fără autorizaţie de construire, a unei construcţii ce cuprinde toate elementele structurale necesare pentru a fi considerată terminată la data constatării contravenţiei, curge de la data terminării în fapt a construcţiei.

Decizie ICCJ Decizia în Recurs în Interesul Legii nr. 13/2019 emisă de Înalta Curte de Casație și Justiție 

Vedeti si :

Intrare In Legalitate Constructie

-Prin sancționarea contravențională a dezvoltatorului imobiliar/proprietarului de către autoritatea competentă cu menţiunea de intrare în legalitate într-un anumit termen şi în funcţie de condiţiile impuse prin procesul-verbal de contravenţie;

Ulterior in anul 2019 prin  Ordinul MLPDA nr. 3454/2019 a fost abrogat art. 59 alin. 3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, care reglementa posibilitatea emiterii autorizației de construire pentru intrarea în legalitate.

In prezent singurele modalităţi de intrare în legalitate existente la acest moment fiind rezultatul sancţionării contravenţionale şi procedura specială introdusă prin art. 37 alin. 6 din Legea nr. 50/1991 ce reprezintă o procedura specială de intabulare în absenţa unei autorizaţii de construire.

Care este legea prin care puteti intra in legalitate cu constructiile fara autorizarii?

Intrare In Legalitate Constructie- De observat ca baza intrarii in legalitate o constuite de fapt art. 37 din legea 50/1991 :

(6)Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare, care să confirme că edificarea construcţiilor s-a efectuat conform autorizaţiei de construire şi că există proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, sau, după caz, a unei adeverinţe/unui certificat de atestare a edificării construcţiei.

În cazul construcţiilor pentru care execuţia lucrărilor s-a realizat fără autorizaţie de construire, iar împlinirea termenului de prescripţie prevăzut la art. 31 nu mai permite aplicarea sancţiunilor, certificatul de atestare/adeverinţa privind edificarea construcţiei va fi emis/emisă în baza unei expertize tehnice cu privire la respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcţii, inclusiv cu încadrarea în reglementările de urbanism aprobate, care să confirme situaţia actuală a construcţiilor şi respectarea dispoziţiilor în materie şi a unei documentaţii cadastrale. În situaţia în care în expertiza tehnică se constată neîndeplinirea tuturor cerinţelor fundamentale şi a celor relative la încadrarea în reglementările de urbanism, nu se eliberează certificatul de atestare/adeverinţa privind edificarea construcţiei.

Tragand astfel concluzia răman aplicabile doua variante de intrare in legalitate, a construcțiilor neautorizate :

 • aplicarea unei sancțiunii contravenționale în temeiul art. 28 din Legea nr. 51/1991, modalitate aplicabilă doar în condiţiile exercitării controlului de către autoritatea competentă în termen de 3 ani de zile de la edificarea imobilului;
 • expertizarea cladirii conform art. 37 din lege.

Pasi intrare in legalitate constructie fara autorizatie

Intrarea in legalitate prin sanctionarea celui ce a ridicat imobilul fara autorizatie

Aceasta procedura presupune  sancționarea contravențională a dezvoltatorului imobiliar sau a proprietarului, iar prin intermediul  procesului-verbal de contraventie se dispune menținerea construcțiilor realizate fără autorizație și acordarea unui termen pentru obținerea autorizației de intrare în legalitate, în condițiile impuse de către autoritatea competentă a administrației publice locale.

Acest lucru evident ca trebuie sa respecte cotele de POT si CUT.

Dacă imobilul realizat fără autorizaţie de construire întruneşte condiţiile impuse în vederea intregrarii în parametrii urbanistici, autoritatea administraţiei publice locale competențe poate proceda la emiterea unei autorizaţii de construire în vederea întrării în legalitate.

Asta presupune ca cel care a ridicat acel imobil sa fi respectat de fapt normele aflate in vigoare chiar daca nu avea o autroizatie de construire.

Intrare In Legalitate Constructie- Decizia de menținere a lucrărilor edificate fără autorizație de construire tine doar de de încadrarea lucrărilor în prevederile documentației de urbanism conform art. 59 alin. 1 și 2 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul MDRL nr. 839/2009:

 „(1) Organul de control care a sancționat contravențional pentru fapta de a se execută lucrări de construcții fără autorizație sau cu încălcarea dispozițiilor acesteia, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Lege, pe lângă oprirea executării lucrărilor, are obligația de a dispune luarea măsurilor necesare pentru încadrarea lucrărilor în prevederile autorizației, sau de desființare a lucrărilor executate fără autorizație, într-un termen pe care îl va stabili prin procesul verbal.

(2) În vederea realizării prevederilor alin. (1), potrivit Legii, autoritatea administrației publice competentă să emită autorizația de construire/desființare are obligația de a analiză modul în care construcția corespunde reglementărilor din documentațiile de urbanism aprobate pentru zona de amplasament, urmând să dispună, după caz, menținerea sau desființarea construcțiilor realizate fără autorizație sau cu încălcarea prevederilor acesteia.”

Intrarea in legalitate atunci cand nu se mai poate aplica amenda contraventionala deci despasirea termenului de 3 ani de la edificare

Din anul 2020 de la intrarea in vigoare a legii 7/2020 si modificarea art. 37 asa cum o sa aratam mai jos, procedura de intrare in legalitate a suferit modificari dupa cum urmeaza:

 •  intabularea directă a construcţiilor neautorizate în absența emiterii unei autorizații de construire și
 •  realizarea recepției în baza unui certificat de atestare sau a unei adeverințe privind edificarea construcţiei

Prin urmare, acest articol modificat se refera la lucrarile fara autorizatie de construire dupa cum urmeaza:

             –  construcțiile realizate fără autorizație de construire, categorie în care ar putea fi incluse şi imobilele  a căror autorizație de construire a fost anulată de către instanţele de judecată;

             –  construcțiile care, deși au fost autorizate, nu au fost edificate cu respectarea autorizației;

              – construcțiile ce nu au efectuată recepția la terminarea lucrărilor;

 • Lucrărillor realizate fără autorizație și care nu mai pot fi sancționate contravențional datorită împlinirii termenului de prescripție de 3 ani de zile conform art. 31 din Legea nr. 51/1991.

Termenul de prescripţie se va aprecia in raport de momentul finalizarii efective a lucrarilor de construire.

Pasii pentru emiterea autorizatiei de construire – Intrare In Legalitate Constructie

 • Efectuarea unei expertize tehnice asupra construcției –

– expertiză în materia calității construcției, care să ateste respectarea  cerințelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcții: rezistență mecanică și stabilitate, securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate la exploatare, protecția împotriva zgomotului, economie de energie și izolare termică și utilizare sustenabilă a resurselor naturale;

– expertiză în specialitatea urbanism, care să ateste încadrarea construcției în reglementările urbanistice ale zonei;

 • Realizarea unei documentații cadastrale, ce presupune o documentaţie  întocmită de o persoană fizică sau juridică autorizată de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi care cuprinde măsurătorile şi datele tehnice ale unui imobil.

Ce se intampla daca imi este refuzata intrarea in legalitate

În situația în care autoritatea publică apreciază că nu ar fi  îndeplinite toate condițiile impuse de textul de lege practic proprietarul sau investitorul sau constructorul nu ar mai avea la dispoziție nicio altă modalitate de a obține intrarea în legalitate a construcției vizate.

Vom avea în vedere aici faptul că una dintre condițiile premise ale mecanismului instituit prin art. 37 alin. (6) din Legea nr. 50/1991 rezidă tocmai în prescripția aplicării sancțiunii contravenționale.

Mai mult decât atât, odată cu Decizia RIL nr. 13/2019 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, redată mai sus, este împiedicată și recunoașterea pe cale judiciară a dreptului de proprietate fundamentat pe accesiune.

În aceste condiții,  în eventualitatea unui răspuns negativ al primariei , apreciem că singură soluție posibilă rămâne aceea a actionarii in judecata a primariei în contencios administrativ în condițiile legii contenciosului administrativ, prin prisma excesului de putere, conform  art. 2 lit. n) din Legea nr. 554/2004, constând în  exercitarea dreptului de apreciere al autorităților publice prin încălcarea limitelor competenței prevăzute de lege sau prin încălcarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

În opinia noastră, pentru ipoteza în care răspunderea contravențională este prescrisă și autoritatea publică competență respinge cererea de emitere a certificatului de atestare sau a adeverinței de edificare a construcției, după urmarea procedurii prealabile, se va putea formulă o acțiunea  în vederea determinării îndeplinirii condițiilor fundamentale potrivit art. 37 alin. (6) din Legea nr. 50/1991 prin concursul instanțelor de judecată.

Prin această acțiune se va demonstra pe baza de expertiza , încadrării imobilului neautorizat în parametrii de urbanism și se vor administra expertizele sau lucrările de specialitate necesare probarii  acestei realități. 

Av. Dr. Cuculis Adrian

Str. Vaselor Nr. 16 Sectorul 2
Bucuresti
Romania
38 comments to “Avocat Constructii – Pasi Intrare In Legalitate Constructie Fara Autorizatie”
 1. Bună ziua! Noi am solicitat primăriei acordul de a schimba materialul acoperișului din ondulina (care prezintă un greș mare de degradare) în țiglă metalică însă ne-au răspuns ca aceasta lucrare se încadrează în prevederile art. 3 alin. 1 lit. a. Am tot încercat sa înțeleg de ce au făcut o astfel de încadrare deși art. 11 alin.1 lit. B spune ca pot schimba materialul dacă forma nu se modifica. Ajutați-mă sa înțeleg de ce au încadrat aceasta lucrare în art. 3 alin. 1 lit. a.
  Mulțumesc anticipat!

  • Bună ziua. Primăria refuză să-mi întocmesc PUZ pt un teren intravilan arabil, pt a il modifica in cc. Mă va lăsa, doar dacă și ceilalți 2 vecini de teren vor face Puz. Pot intra în legalitate dacă voi construi asa? Fără puz și autorizatie de constructie?

 2. Buna ziua, locuiesc intr un apartament situat la parterul unui bloc de 3 etje, cu 2 terase si o curte de 50 mp, constructie din anul 2020. In curtea mea se devarsa 2 pluviale ale blocului, tot timpul avand apa , plus ca dupa ce am cumparat am descoperit ca sub cei 30 cm de pamant este o placa de beton, practic o inselatorie a dezvoltatorului pentru a incadra curtea ca spatiu verde. Am voie sa torn beton in curte? Imi trebuie autorizatie de intrare in legalitate? Multumesc

 3. Buna ziua, locuiesc intr un apartament situat la parterul unui bloc de 3 etje, cu 2 terase si o curte de 50 mp, constructie din anul 2020. In curtea mea se devarsa 2 pluviale ale blocului, tot timpul avand apa , plus ca dupa ce am cumparat am descoperit ca sub cei 30 cm de pamant este o placa de beton, practic o inselatorie a dezvoltatorului pentru a incadra curtea ca spatiu verde. Am voie sa torn beton in curte? Imi trebuie autorizatie de intrare in legalitate? Multumesc

 4. Buna seara! Va rog , daca se poate, unde pot depune o reclamatie/sesizare referitoare la o constructie fara autorizatie, in curs de executare, la limita hotarului, cu caderea apei pe gard, in gradina mea ? Ce demersuri pot face in timp util si unde pentru ca organele competente sa ia masurile legale ce se impun in asffel de situatii? Constructia se afla pe un teren, vecin, in judetul Prahova. Daca Primaria din localitate, ISC nu solutioneaza problema , unde ma pot adresa mai departe ? Multumesc !

   • Bună ziua, Am cumpărat o tarla pământ 1998,am construit casă cu autorizație. În 2021 am încercat să fac intabulare si cadastru.,am avut respins deoarece am suprafața mai mare .260m cumpărat-295in realitate. Am făcut rectificare la primărie. Întrebarea mea este cum si care sunt pași de a întra în legalitate. La ANCP cartea funciara nu este. Mulțumesc

 5. Buna ziua,

  Am achizitionat un teren dar nu are drum de acces (iar o bucata din drumul care ar trebui sa fie de acces a fost revendicata de cineva si nu are nici un titlu de proprietate).
  Noi locuim in strainatate si l-am cumparat pt pret ca mai mult nu ne permiteam sa dam pe un teren, crezand ca o sa fie si o rezolvare.
  Anul viitor vrem sa ne intoarcem acasa pt ca avem o fetita de 2 ani jumate si vrem sa o crestem in natura!
  Avem vreo posibilitate sa ne apucam anul viitor sa contruim? Chiar si o casa mica, tip cabana ( tinyhouse). Sau ce ar trebui sa facem? Cu ce sa incepem?

   • Am depus dosarul pentru intabularea unei construcții la OCPI constanta. Am autorizare de construcție, act propietate teren, cadastru, plan de amplasament a construcției,certificat energetic, acte indentitate, certificat fiscal, adeverința nr poștal, proiect ,expertiză tehnică pentru certificat de atestare a edificării constructie.
    OCPI a respins cererea de intabulare pe motiv că nu am proces verbal de receptie a construcției. Construcția a fost realizată în 2010.
    Vă rog să-mi indicati ce pot să fac să intru în legalitate cu intabularea.

    • Buna ziua, pt.o alee trebuie autorizație de construire.Casa este construita 2014,cu alee cu tot,in anul2020 am refacuto ,am fost reclamat de un vecin și am fost amendat.

   • Buna ziua, am extins și ridicat o parte a casei părintești fara autorizație ,am fost reclamați,am primit amenda . Depusesem dosar cu propunere de construcție făcută de arhitect . Acum după amenda ,nu se dorește să nu se dea cf urbanism din cauza reclamațiilor cum că nu ne încadrăm la pug. In cazul in care nu se vrea sub nici o forma autorizație,care este procedura legală pt mai departe?

 6. Buna ziua.Am cumparat in urma cu 20/de ani un apartament la parter de bloc,care avea deja o terasa construita,era cuprinsa in releveul apartamentului,insa nu si in cadastru.In actul de vanzare-cumparare apare cu 43mp,insa are 52 mp cu terasa construita,cuprina in releveu si fisa bunului imobil.Apoi am plecat din tara,nu ne am gandit ca acest lucru ne poate aduce atatea probleme.Acum dorim sa il vindem unei persoane care vrea sa accesesze un credit ipotecar,insa mi s a spus ca trebuie sa intru in legalitate cu balconul.Soacra mea umbla de 1 an si jumatate dupa toate documentele,a facut un nou releveu,expertiza tehnica…mai urma doar avizul de la urbanism si cadastrul.Astazi,insa,i au spui de la urbanism ca nu ii aproba,pentru terasa e mai mare decat cea deasupra.Mentionez ca vecinul meu de la parter o are la fel de mare,s au construit in aacelasi timp,sunt lipite una de cealalta.Apoi noi am cumparat apartamentul cu terasa deja construita.Am platit 15 ani impozit pentru ea si concesiunevla primarie,iar acum imi resping orice sansa de a intra in legalitate.Ce pot face?Va multumesc mult!
  Mirela

 7. Cum putem intra in legalitate pt o constructie din anul 1964 cu teren intabulat taxe la zi cu declarare la toate modificarile nu putem intabula constductia mentionez acest teren si imobil este dobandit prin mostenire

 8. BUNA ZIUA,
  AM CONSTRUIT O CASA IN CURTEA PARINTILOR

  NU AM AUTORIZATIE ,CUM POT REZOLVA ACEASTA PROBLEMA
  CASA AM TERMINAT-O IN 2013
  AM APROBAREA VECINILOR. STUDIUL GEO SI PROIECTUL

 9. Buna ziua,
  Se poate schimba destinația locurilor de parcare (fiind proprietar pe acestea ) sub apartamentul meu se afla aceste locuri de parcare, parcarea subterana nu se poate folosi fiind foarte înghesuită. Mulțumesc

 10. Am construit o cabana din lemn si am primit amenda ca nu am autorizație.Amenda a fost cu scoaterea unui nou certificat de urbanism si acum fac actele pentru autorizație.Am un vecin care imi face reclamație ca izolez pereții inauntru.Primarua m-a sunat si vrea sa vina sa faca poze înăuntru .e legal ?.Ei au facut poze de afara si nu am schimbat nimic.

 11. Buna ziua, Doresc sa intru in legalitate cu o mansarda, construita deasupra unei anexe gospodaresti. Anexa are autorizatie si este lipita de casa veche. Peste anexa am construit o mansarda cu balcon, care poate fi accesata din interiorul anexei. Anexa cu mansarda este din 2013. Am fost depistata recent de Taxe si Impozite ca nu am inscris mansarda. Va rog sa mi spuneti ca ar fi pasi pe care sa-i urmez pentru a intra in legalitate. Va multumesc.

 12. Buna seara,
  Locuiesc la casa in sector 2, Bucuresti si am intentia sa construiesc un spatiu de depozitare pentru lemne de gratar, HxLxA=2×3.5×1.2m. Am in plan sa fac ploturi de beton ca baza de sustinere a constructiei pe care sa amplasez o structura sudata din teva metalica in care sa adapostesc lemnele. Doresc sa stiu daca e nevoie de auotrizatie de constructie si care ar fi limitele de amplasare a constructiei catre gardurile cu cei doi vecini.

  Multumsc,
  George Turiac

  • Buna ziua. V-as sfatui sa depuneti o cerere pentru emiterea unui certificat de urbanism pentru ceea ce urmeaza sa faceti dvs. Limitele la vecinu sunti de jumatate de metru insa conform prevederile urbanistice cu siguranta sunt altele. Cu bine. av. dr. Cuculis 0722298011

 13. Buna ziua, am o constructie din 2010 la care am nevoie sa fac acte. Ma puteti ajuta cu intocmirea documentelor? Am plan arhitect, expertiza si raspunsul cu cererile de la primarie la care am nevoie de ajutor pentru a le completa. Va multumesc!

 14. Buna ziua,

  In martie 2020 am cumparat o casa la care acum doresc sa ii schimb invelitoarea cu tabla plana. Mentionez ca invelitoarea actuala este din tigla de beton. Casa fiind intr-o zona protejata istoric am nevoie de autorizatie de constructie pentru asa ceva, iar pentru a aobtine autorizatia am nevoie mai intai de acordul cultelor. Pentru a obtine acordul cultelor se va intocmi un proiect de catre un arhitect in care se va prezenta modifciarile solicitate. In moemntul cand a venit arhitectul la fata locului ca sa faca masuratorile sa vada daca corespund cu cadastrul si intabularea, acesta a constatat ca suprafata construita este mai mare cu aproximativ 5-6 m2 din cauza faptului ca un perete este construit mai in exterior. Verificand proiectul de constructie al casei, autorizatia de constructie, procesul verbal de receptie si planul de amplasament avizat OCPI am constat ca procesul verbal de receptie nu este conform cu realitatitate din teren deoarece este mentionat faptul ca s-a realizat constructia conform poriect. In planul de amplasament apar doua punct care efectiv nu sunt justificate dar care corespund cu pozitionarea reala a peretului. In concluzie exista o greseala in intocmirea documentelor. Mentionez faptul ca imobilul este situat in Targoviste intr-o zona protejata istoric.
  Ma puteti ajuta va rog frumos cu intrarea in legalitate tinand cont de faptul ca eu sunt al 3-lea proprietar si pot face dovada faptului ca acel perete asa fost la momentul achizitiei? Exista raportul de evaluare ce contine poze care face dovada. Imobilul a fost cumparat cu credit ipotecar iar juristii bancii care au verificat documentatia aferenta imobilului si-au dat acordul ca fiind OK dar in realitate lucruruile au stat altfel la momentul vanzarii-cumpararii.
  Va multumesc!

 15. Am depus dosarul pentru intabularea unei construcții la OCPI constanta. Am autorizare de construcție, act propietate teren, cadastru, plan de amplasament a construcției,certificat energetic, acte indentitate, certificat fiscal, adeverința nr poștal, proiect ,expertiză tehnică pentru certificat de atestare a edificării constructie.
  OCPI a respins cererea de intabulare pe motiv că nu am proces verbal de receptie a construcției. Construcția a fost realizată în 2010.
  Vă rog să-mi indicati ce pot să fac să intru în legalitate cu intabularea.

 16. Buna ziua,
  am construit in curtea parintilor pe o fosta casa care avea 45 mp la care am facut si mansarda si amprenta este de 60 mp,am mai darimat o camera de 15 mp,toate au fost facute in iunie 2000,mentionez ca am facut si expertiza si memoriu tehnic,declaratie notariala pe proprie raspundere ma vrut sa le depun numai ca acum mi au cerut autorizare ISU.
  Vreau sa stiu daca exista posibilitatea de intrare in legalitate?
  Astept un raspuns.Multumesc.

 17. Intr-un antecontract pentru cumpararea unui imobil dintr-un duplex care va fi predat in 2 luni, scrie printre altele: Subsemnatul cumparator cunosc ca vânzătorul nu este înca proprietar al terenului descris mai sus, iar dreptul de proprietate asupra acestuia se va transmite vânzatorului după achitarea integrala a pretului de catre acesta si de asemenea cunosc că pentru constructia ce se va edifica pe acest teren nu este eliberata autorizatie de construire. Daca nu este eliberata autorizatia de construire pe o parte din duplex compus din parter si etaj, si nu e nici proprietar al terenului, pot sa inchei acest antecontract si apoi sa cumpar integral, sau e ceva riscant in situatia asta? Multumesc.

 18. SOTIA A MOSTENIT DE LA PARINTII DECEDATI O CASA IN ORAS .IN ACEASTA CASA A FUNCTIONAT IN CAMERA DE LA STRADA APROX 18 MP UN MAGAZIN MIXT DIN ANUL 1990.
  PENTRU A AVEA ACCES DIN STRADA AU FACUT O USA PE PERETELE EXTERIOR. IN TOATA PERIOADA PANA LA DECESUL PARINTILOR A FUNCTIONAT CA SPATIU COMERCIAL.
  AM FACUT CADASTRU SI INTABULAREA PE NUMELE SOTIEI. IN ANUL 2022 A INCHIRIAT LA O SOCIETATE COMERCIALA SPATIUL RESPECTIV
  CALDIREA ESTE REEVALUATA SI ARE STATUT DE CLADIRE MIXTA.
  PRIMARIA REFUZA ACORDAREA AVIZULUI DE FUNCTIONARE A PUNCTULUI DE LUCRU PE MOTIV CA NU EXISTA AUTORIZTIE DE CONSTRUCTIE PENTRU USA MAGAZINULUI.
  CE SE POATE FACE PENTRU INTRAREA IN NORMALITATE.?
  CU MULTUMIRI

 19. Buna ziua,
  am o casa construita cu AC finalul lucrarilor in 2019, am aliniat gardul cu ceilalti vecini care au case relativ construite in aceeasi perioada fara a respecta retragerea de la axul drumului ( drum care apare cu o latime de 14m dar in realitatea are doar jumatate). Primaria imi refuza PVRL considerand ca trabuie sa ma retrag conform Poriectului. Gradul este destul de costisirot si retragerea de 2 m in interiorul proprietatii ar insemna cedarea a 50 m din terenelu privat. Sunt ultima casa de pe strada si repert doar pe mine ma obliga sa ma retrag…Cum pot iesi din aceasta sitauatie?

  Multumesc

 20. buna ziua
  ma intereseaza punerea in legalitate a unei mansarde construita peste un imobil deja existent in 2010
  in urma unei reclamatii facute vecinului meu care vroia sa faca etaj la casa pe care o avea fara acordul meu,acesta a facut reclamatie pentru mansarda mea.
  cum pot sa ma pun in legalitate?

 21. Bună ziua vreu să-mi spuneți dacă se mai poate face cea cu o casă construită fără autorizație, ca cea veche sa dărâmat din cauza unui copac căzut din cauza furtuni, am dobândit dreptul la casa, cea noua prin instanță, dar primăria, nu-mi da voie, să o intabulez, etc.

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.