Casatoria De Convenienta Si Viza De Lunga Durata A Cetateanului Strain

Casatoria de convenienta duce la anularea dreptului de sedere a strainului care a dobandit acest drept prin frauda.

Ce inseamna de fapt casatoria de conveninenta?

Casatoria De Convenienta
Casatoria de conveninenta

Art. 63Căsătoria de convenienţă :

(1) Oficiul Român pentru Imigrări refuză prelungirea dreptului de şedere obţinut în baza căsătoriei dacă, în urma verificărilor efectuate, rezultă că acea căsătorie este de convenienţă.

(2) Elementele pe baza cărora se poate constata faptul că o căsătorie este de convenienţă pot fi următoarele:

a) coabitarea matrimonială nu există;

b) soţii nu s-au cunoscut înaintea căsătoriei;

c) lipsa unei contribuţii efective la îndeplinirea obligaţiilor născute din căsătorie;

d) soţii nu vorbesc o limbă înţeleasă de amândoi;

e) există date că anterior unul dintre soţi a încheiat o căsătorie de convenienţă;

f) soţii sunt inconsecvenţi ori există neconcordanţe în declararea datelor cu caracter personal, a circumstanţelor în care s-au cunoscut ori a altor informaţii relevante despre aceştia;

g) încheierea căsătoriei a fost condiţionată de plata unei sume de bani între soţi, cu excepţia sumelor primite cu titlu de dotă.

Cine se ocupa de descoperierea casatoriilor din conveninenta?

(3) Constatarea elementelor prevăzute la alin. (2) se realizează de către ofiţerul de interviu.

Aceste elemente pot rezulta din:

a) datele obţinute în urma interviului;

b) înscrisuri;

c) declaraţiile celor în cauză sau ale unor terţe persoane;

d) controale la domiciliul conjugal ori alte verificări suplimentare.

Casatoriile de conveninenta sunt nule.

Articolul 293 din codul civil:

Casatoria De Convenienta – Cazurile de nulitate absolută a casatoriei :

(1) Este lovită de nulitate absolută căsătoria încheiată cu încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 271, 273, 274, 276 şi art. 287 alin. (1). (2)

În cazul în care soţul unei persoane declarate moarte s-a recăsătorit şi, după aceasta, hotărârea declarativă de moarte este anulată, noua căsătorie rămâne valabilă, dacă soţul celui declarat mort a fost de bună-credinţă. Prima căsătorie se consideră desfăcută pe data încheierii noii căsătorii.

Articolul 294 Lipsa vârstei matrimoniale (1) Căsătoria încheiată de minorul care nu a împlinit vârsta de 16 ani este lovită de nulitate absolută.

(2) Cu toate acestea, nulitatea căsătoriei se acoperă dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, ambii soţi au împlinit vârsta de 18 ani sau dacă soţia a născut ori a rămas însărcinată.

Articolul 295 Căsătoria fictivă (1) Căsătoria încheiată în alte scopuri decât acela de a întemeia o familie este lovită de nulitate absolută.

(2) Cu toate acestea, nulitatea căsătoriei se acoperă dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, a intervenit convieţuirea soţilor, soţia a născut sau a rămas însărcinată ori au trecut 2 ani de la încheierea căsătoriei.

Articolul 296 Persoanele care pot invoca nulitatea absolută Orice persoană interesată poate introduce acţiunea în constatarea nulităţii absolute a căsătoriei. Cu toate acestea, procurorul nu poate introduce acţiunea după încetarea sau desfacerea căsătoriei, cu excepţia cazului în care ar acţiona pentru apărarea drepturilor minorilor sau a persoanelor puse sub interdicţie.

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.