Cum Pot Beneficia De Suspendarea Platii Ratelor Daca Am Fost Afectat De Criza Covid 19

Suspendarea platii ratelor pentru cei care au fost afectat de criza coronavirus se poate face cu notificare prealabila si dobanda suspendata urmeaza sa fie platita ulterior iar in noua formula aceasta nu mai este indexata cu dobanda.

UPDATE – AU FOST PUBLICATE NORMELE – CITITI MAI JOS CUM PERSOANELE FIZICE SI JURIDICE ISI POT SUSPENDA RATELE LA BANCA SI IFN

Guvernul publica ordonanta ce reglementeaza suspendarea ratelor la cererea persoanelor fizice si juridice.

Vedeti totul mai jos, cine beneficieaza, cum se aplica si cine si cum formuleaza NOTIFICAREA DE SUSPENDARE A RATELOR.

Guvernul a publicat ordonanta de urgenta prin care :

 • Persoanele fizice;
 • Persoanele juridice;
 • Persoanele fizice autorizate;

Pot solicita Ifn-urilor si Bancilor – suspendarea platii ratelor pentru o perioada de pana la 9 luni de zile, cu conditia ca acesteia sa faca dovada ca au fost afectati de CRIZA COVID 19 si sunt in situatia in care fie direct fie indirect blocajul economic din tara nu le mai permite sa plateasca ratele.

Acest lucru este de fapt o transpunere a conceptului CAZULUI FORTUIT SI A FORTEI MAJORE.

Prin urmare, daca veti vrea sa beneficiati de suspendarea ratelor este necesar sa indepliniti conditiile referitoare la cazul fortuit sau forta majora, adica in notificarea de suspendare a ratelor, trimisa catre banca sau ifn, in mod exhaustiv trebuiesc prezentate situatiile prin care s-a ajuns in imposibilitatea de plata si astfel sa solicitati suspendarea ratelor.

Update 06.04.2020 – Au fost publicate normele de aplicare ale oug 37/2020 – vedeti mai jos CONDITIILE IN CARE SE POT SUSPENDA RATELE:

Articolul 3 norme de aplicare oug 37/2020 – CONDITII DE SUSPENDARE A RATELOR PENTRU CEI CU CREDITE IPOTECARE

Articolul 4 Condiţii privind creditele ipotecare :

Poate fi suspendată rambursarea ratelor, dobânzilor şi comisioanelor scadente numai pentru creditele ipotecare care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

a) au fost acordate până la data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;

b) data scadenţei finale a obligaţiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei de intrare în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;

c) nu le-a fost declarată scadenţa anticipată până la data de 30 martie 2020 inclusiv;

d) nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16 martie 2020 inclusiv, sau debitorii au efectuat plata obligaţiilor restante până la data solicitării suspendării obligaţiei de plată în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020.

Care sunt criteriile de eligibilitate? Ce inseamna afectarea directa sau indirecta a persoanei care are un credit ipotecar?

Criterii de eligibilitate a debitorilor persoane fizice din contractele de credite ipotecare şi condiţii de aprobare a cererilor de suspendare la plată a ratelor scadente –

(1) Poate beneficia de acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor, dobânzilor şi comisioanelor aferente creditului ipotecar, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4, debitorul persoană fizică ale cărui venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19, sub condiţia transmiterii solicitării către creditor cel mai târziu în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020

(2) Debitorul transmite creditorului solicitarea de suspendare în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020.

(3) Creditorul aprobă solicitarea debitorului care, prin una din căile de transmitere prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, declară pe proprie răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii şi/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19 faţă de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgenţă şi se afla în imposibilitatea de a onora obligaţiile de plată aferente creditului ca urmare a intervenţiei uneia/mai multora dintre următoarele cauze, fără a se limita la acestea:

 • intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în şomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activităţii angajatorului,
 • concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia,
 • reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia,
 • plasarea debitorului în carantină instituţionalizată sau izolare la domiciliu,
 • îmbolnăvirea cu COVID-19 şi altele asemenea.

(4) În înţelesul prezentelor norme, membrii familiei debitorului sunt persoanele care au calitatea de soţ/soţie, părinţi şi copii, care locuiesc şi se gospodăresc împreună cu debitorul.

(5) Creditorul analizează solicitarea formulată de debitor, verifică încadrarea creditului în condiţiile prevăzute la art. 4 şi ale prezentului articol şi în termen de maximum 15 zile de la data primirii solicitării comunică debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor.

(6) Decizia de aprobare conţine şi numărul de rate pentru care a fost solicitată de debitor şi aprobată suspendarea la plată şi se comunică debitorului în format letric sau prin poştă electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor, sau telefonic, cu respectarea obligaţiei creditorului de înregistrare a convorbirii, după caz, în funcţie de opţiunea exprimată de debitor.

Articolul 15 norme de aplicare oug 37/2020 – CONDITII DE SUSPENDARE A RATELOR PENTRU RESTUL CONTRACTELOR DE CREDIT LA PERSOANE FIZICE si Condiţii de acordare a facilităţii de suspendare la plată a obligaţiilor aferente creditelor, cu excepţia creditelor ipotecare contractate de persoane fizice

Articolul 15

Facilitatea de suspendare la plată a ratelor se acordă cu respectarea următoarelor condiţii:

(1) Perioada pentru care se acordă facilităţile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor de către creditori se stabileşte pe baza opţiunii debitorului şi este cuprinsă între 1 şi 9 luni, fără a putea depăşi data de 31 decembrie 2020.

(2) Perioada maximă de rambursare a obligaţiilor de plată aferente creditului poate fi extinsă cu o perioadă aferentă suspendării obligaţiilor de plată. (3) Suspendarea se acordă pentru creditele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

a) au fost acordate până la data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;

b) data scadenţei finale a obligaţiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioare datei de intrare în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;

c) nu le-a fost declarată scadenţa anticipată până la data de 30 martie 2020 inclusiv;

d) nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16 martie 2020 inclusiv, sau debitorii au efectuat plata obligaţiilor restante până la data solicitării suspendării obligaţiei de plată în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020.

Criterii de eligibilitate a debitorilor şi condiţiile de aprobare a cererilor de suspendare la plată a ratelor scadente aferente creditelor, cu excepţia creditelor ipotecare contractate de persoane fizice:

(1) Poate beneficia de acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor, dobânzilor şi comisioanelor aferente creditului debitorul ale cărui venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19, sub condiţia transmiterii solicitării către creditor cel mai târziu în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020.

(2) Debitorul, persoana fizică, declară pe propria răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii şi/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19 faţă de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgenţă şi se află în imposibilitatea de a onora obligaţiile de plată aferente creditului ca urmare a intervenţiei uneia/mai multora dintre următoarele cauze, fără a se limita la acestea:

 • intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în şomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activităţii angajatorului,
 • concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia, reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia,
 • plasarea debitorului în carantină instituţionalizată sau
 • izolare la domiciliu,
 • îmbolnăvirea cu COVID-19 etc.

CUM SE SUSPENDA RATELE LA FIRME SI PERSOANE FIZICE AUTORIZATE?

(3) Debitorul, cu excepţia persoanelor fizice, declară pe propria răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii, direct sau indirect, de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19 faţă de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgenţă şi se află în imposibilitatea de a onora obligaţiile de plată aferente creditului, activitatea fiind afectată de următoarele condiţii:

 • a) pentru debitorii persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale ce funcţionează potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru debitorii care deţin profesii liberale şi profesii care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei dacă activitatea a fost întreruptă total sau parţial ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, cu următoarele urmări: restrângerea pieţei de desfacere, restrângerea numărului de angajaţi, diminuarea numărului de furnizori ş.a.;
 • b) pentru alţi debitori cu excepţia persoanelor fizice şi cei menţionaţi la lit. a) dacă deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, sau certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se constată diminuarea veniturilor sau a încasărilor sale cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020 sau activitatea lor a fost întreruptă parţial sau total ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente pe perioada stării de urgenţă decretate, cu următoarele urmări: restrângerea pieţei de desfacere, restrângerea numărului de angajaţi, diminuarea numărului de furnizori s.a.; c) nu se află în insolvenţă la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

Ordonanta de urgenta numarul 37/2020 cu privire la suspendarea platii ratelor.

Textul ordonantei mai jos, apoi vedem cum se aplica.

NOTIFICAREA DE SUSPENDARE A RATELOR
NOTIFICAREA DE SUSPENDARE A RATELOR avocat
NOTIFICAREA DE SUSPENDARE A RATELOR cum o fac

Cui se aplica ordonanta si caror contracte?

Avand in vedere disozitiile ordonantei, acesta suspendare a ratelor se va aplica atat pentru creditele bancare, ipotecare si neipotecare ( pentru persoanele fizice la creditele ipotecare dobanda va fi garantata de catre stat).

ATENTIE – Suspendarea se va aplica si CONTRACTELOR DE LEASING.

Suspendarea platii ratelor pentru persoanele juridice si celor asimilate persoanelor juridice se face mult mai usor, vedeti mai jos.

Cine nu beneficeaza de posibilitatea de suspendare a ratelor din cadrul ordonantei de urgenta?

De prevederi beneficiază doar debitorii care au credite în derulare, nu au restanțe de dinainte de declanșarea stării de urgență sau daca au restanta trebuie sa o plateasca la zi la momentul solicitarii amanarii la plata și pentru care nu se declanșaseră scadența anticipată înainte de intrarea în vigoare a legii – adică nu se aplică celor aflați în procedurile de executare silită.

Pentru cei in executare silita, verificati aici cum puteti contesta executarea silita si suspenda poprirea.

Practic prin intarziere in intelesul legii inseamna orice credit care are intarziere peste 30 de zile sau 60 conform contract:

 credite restante – creanţe comerciale, valori de recuperat, credite acordate inclusiv pe baza valorilor primite în pensiune, nerambursate la scadenţă, precum şi soldurile debitoare neautorizate (overdraft) ale conturilor curente, creanţe din dobânzi neîncasate la scadenţă evidenţiate în conturile de creanţe restante şi îndoielnice.

Cei aflati in executare silita, NU BENEFICEAZA DE PREVEDERILE ORDONANTEI insa acestia pot solicita instantei de judecata, REDUCEREA PROPRIRILOR SAU CHIAR SUSPENDAREA LOR.

Cum se va proceda efectiv pentru a beneficia de suspendarea ratelor? Ce demersuri trebuie sa faca debitorii?

Pasul numarul 1 –

Debitorii trebuie să trimită o solicitare creditorului in termen de 45 de zile, astfel incepand cu 30.03.2020 trebuie formulata URGENT aceasta notificare care sa contina TOATE elementele explicate mai sus.

In cadrul notificarii debitorul trebuie să precizeze pentru cât dorește suspendarea ratelor, pe perioade de la 1 la 9 luni.

Sfatul este sa fie trimisa notificarea doar prin avocat fiindca in primul rand asigura transmitarea si secundar este esential sa faceti dovada ca SUNTETI AFECTATI DE CRIZA COVID 19 in caz contrar, cel putin pana la acest moment se pare ca bancile sau ifn-urile va pot respinge cererea de suspendare a ratelor iar cererea adresata bancii sau IFN-ului trebuie sa fie MOTIVATA!

Pasul numarul 2 –

Dupa ce primeste cererea, creditorul analizează solicitarea și o aprobă după condițiile din normele metodologice ce urmează a fi emise.

Asta inseamna ca cel putin in momentul de fata pana nu se vor observa normele pe care le putem doar anticipa, insa persoanele juridice pot deja incepe sa emita aceste notificari!

Din politica legislativa pe care am observat-o pe parcursul starii de urgenta, persoana debitoare afectata de efectele covid 19 ar trebui sa faca dovada ca are veniturile scazute cu cel putin 25%.

Ce se intampla in ipoteza in care creditorul NU este de acord?

Probabil ca vom asista si la asemenea scenarii si daca bancile vor face abuzuri de acest tip, ele vor trebui transate in instanta.

Astfel, daca dupa depunerea notificarii se va constata ca banca NU este de acord, sau IFN-ul, cu faptul ca indepliniti conditiile din ordonanta de suspendare a platii ratelor, va trebui sa chemati banca sau IFN-ul in instanta si in termen scurt, judecatorul sa decida ca puteti suspenda aceste plati.

Vom asista la litigii pe care debitorii le vor deschide pentru a-si dovedi starea de imposibilitate de plata si astfel sa solicite aplicarea ordonantei si prin prisma faptului ca daca notificarile nu sunt intocmite corespunzator de la inceput, vor exista premisele respingerii lor de catre banci si ifn-uri.

Astfel, daca banca sau IFN-ul va rspinge cererea de amanare a platii, se va face cererea in instanta, asta pentru a putea dovedi ca acele conditii sunt indeplinite si prin hotararea instantei sa puteti beenficia de suspendarea ratelor.

Ce se intampla cu dobanda contractuala pe perioada suspendarii? O suporta banca?

Dobânda sumelor scadente a căror plată este suspendată si nu se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare! 

Mai pe scurt, debitorii vor plăti ulterior dobândă 0 insa vor trebui sa plateasca dobanda initiala scursa.

Soldul principal majorat se va plăti eșalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare, cu excepția creditelor ipotecare pentru care se va plăti eșalonat până la maximum 5 ani.

În cazul creditelor ipotecare acordate persoanelor fizice, statul va garanta integral plata dobânzii capitalizate.

În acest sens se va încheia o convenție între bănci și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii.

Asta NU inseamna ca vor fi platite dobanzile de catre stat ci din contra dacă nu vor achita ratele pentru care statul a acordat garanții, la fel cum se întâmplă și acum în cazul creditelor Prima Casă, FISCUL va executa silit debitorul pentru recuperarea acestor sume.

PERSOANELE JURIDICE POT BENEFICIA DE SUSPENDAREA PLATII RATELOR SAU A PLATII CONTRACTELOR DE LEASING.

Societatile trebuie să fie afectate de criza covid 19 insa pot beneficia de aceasta dispozitie doar daca nu sunt in insolventa și dacă se încadrează în prevederile art XI alin 2 din OUG 30/2020 adica au trimis in somaj tehnic pe angajati si practic si-au intrerupt activitatea pe timpul pandemiei.

Societatile comerciale, IMM-URILE si persoanele asimilate acestora pot incepe de astazi sa emita aceste notificari fiindca procedura pentru ele este deja stabilita.

ATENTIE au mai ramas de astazi 44 de zile pentru trimiterea notificarilor!

Pentru suspendarea platii ratelor atat la persoane fizice cat si juridice, completati formularul de mai jos:

Av. Drd. Cuculis Adrian

69 comments to “Cum Pot Beneficia De Suspendarea Platii Ratelor Daca Am Fost Afectat De Criza Covid 19”
 1. Bună seara!va rog sa imi spuneti cum pot proceda in situatia de fata numai lucrez din cauza pandemiei de coronavirus,problema mea este ca eu am un angajement cu firma de recuperare kruk care am avut un dosar de executare cu o alta firma de de recuperari get bach recovery dar firma kruk a cumparat creanta si acum le platesc o rata lunar la libra bank,de acum inainte doua trei rate nu le pot plati,nu stiu ce pot face ,ma poate executa silit pe imobil in perioada aceasta dificila.Va multumesc

   • Bună ziua,am un credit ipotecar prs fizica, nu am inteles, se mai plătește dobânda la dobânda? Adică dacă suma totala a principalului pe cele 9 luni se plătește prin adăugare la rata în următorii 5ani, suma cumulata a dobânzilor mai este purtătoare de dobânda și dacă da, cum se calculează? Cu ce euribor?
    Mulțumesc Anticipat
    Dincă Ioana M

  • Am și eu niște rate la compania orenge am fost fost data în judecata pentru și acuma am îmi oprește și de pe card cum procedez pentru măcar pe timp ul pandemie cu coroana virus sa nu mai plătesc nu am posibilitatea

  • În legătură cu suspendarea popririlor știu că a trecut de parlament vineri o lege în acest sens. Este adevarat? Mulțumesc.

  • Buna ziua ma numesc Elena Dicu veneau sa stiu daca pot face o reîncarnare am tara la banca transilvania pe care am amânat ratele pana pe 31 decembrie cu pandemia am ramas fara loc de munca Hotelul la care am lucrat ne-a trimis acasa cu trei salarii compensatorii și desfacerea contractului de munca cu data de 1 aprilie Am gasit la A E S m-am angajat din nou pe 11 mai și vreau să știu dacă pot face de finanțare pentru a acoperi banca transilvania și va rog vreau un raspuns sigur

  • Buna ziua! Aa avea o intrebare : pensionarii beneficiaza de aceasta amanare la plata ratelor. Va multumesc!

   • Buna ziua, daca se incadreaza in notiunea de debitor da: Articolul 1 În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) creditori – instituţii de credit definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi instituţii financiare nebancare definite potrivit Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi sucursalele instituţiilor de credit şi ale instituţiilor financiare nebancare din străinătate care desfăşoară activitate pe teritoriul României; b) debitori – persoanele fizice, inclusiv persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale ce funcţionează potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, profesiile liberale şi cele care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei şi persoanele juridice din contractele de credit, respectiv leasing, cu excepţia instituţiilor de credit definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006;

 2. Bună ziua. Cu regret observ că statul roman nu ofera egalitate de sanse tuturor cetatenilor. Fac parte din categoria celor care au restante. In noiembrie 2016, tatal meu colectat clostridium dificile din spital. A recidivat de trei ori. Multiple avc-uri. Trebuia supravegheat permanent. A ramas la pat. , fiind ingrijit permanent pana a decedat i ianuarie 2020. Sotul meu si-a dat demisia pentru a sta acasa cu el. Acum, nu gaseste de lucru. NU am cerut ajutor statului roman. NU am facut dosar de insotitor, desi a-si fi primit bani pentru amandoi. NU am cerut reduceri la gaz si curent. Am salarul minim pe economie, din care statul opreste destul. Eu trebuie sa-mi platesc taxele si impozitele. Trebuie sa-mi platesc toate datoriile, desi am in grija un sot si un copil. Ma simt exclusa ca si cetatean, nu am aceleasi drepturi, am doar obligatii. Ca mine sunt prea multi, cei care considera ca am fost nedreptati-ti. Vrem egalitate de sanse. Ori pentru toti, ori niciunul. Sunt cetatean roman, cu drepturi depline? Cu aceleasi drepturi? NU. Nu sunt.

 3. Buna seara ,intrebarea ar fi in contextul actual prin aceasta ordonanta am dreptul sa solicit amanarea ptr o perioada a poprii de la executor pana la finalizarea starii de urgență?

  • Buna ziua, din interpretarea ordonantei 37/2020 nu pot beneficia de aceste prevedet cei aflati in executare silita, insa exista metode prin care cei executati silit sa poata face un demers prin care sa li se ridice aceasta poprire. Cu stima, av. drd. Cuculis 0722298011

   • buna seara

    imi. puteti spune la ce se refera daca suntem afectati. indirect? inca lucrez dar as dori sa stii daca pot amana ratele.

 4. Cum se interpreteaza cauzele indirecte? Daca momentan nu mi-au fost afectate veniturile, insa in lunile urmatoare, este clar ca se intampla, eu nu mai pot face cerere?

  • Cauzele indirecte au legatura cu momentul actual. Daca va fi cazul pe viitor pastrati toate datele noastre de contact si cu siguranta vom gasi o cale de rezolvare. Cu stima, av. drd. Cuculis 0722298011

 5. Buna seara. Ma numesc Feraru claudia sunt din Jud Buzau
  In urma cu un an am contractat un credit ipotecar de 30000 lei la banca easy credit ploiesti ,cu o rata de 1200 lei pe luna ,pe data de 5 a fiecarei luni tin sa mentionez ca sunt cu plata la zi neavand restante. Am sunat la banca sa solicit amanarea ratelor pemtru o perioada de 6 luni si doamna de acolo mia zis ca se poate momentan numai pentru 2 luni de zile , aceste rate fiind acoperite de plata pana la momentul de fata. . Mi-au trimis un exemplar pe wapp cum trebuie să-l completez si sal trimit inapoi la dansii
  Eu as vrea sa va intreb: ,eu am cerut o amanare a platii pe 6 lunii de zile si ei nau fost de acord cu aceasta solicitare, miau zis ca pe 2 luni si daca este cazul inca o luna. Va rog frumos sa ma ajutati si sami spuneți ce trebuie sa fac sa aman ratele dimp de 6 luni de zile .MULTUMESC PENTU INTELEGERE

   • Bună ziua, dacă soțul nu mai lucrează din ianuarie ( menționez că lucra în vânzări) și urma să înceapă un alt job în martie putem fi eligibili pt amânarea ratelor. Menționez că am 2 credite( ipotecar+ de consum) la care ratele însumate sunt 2800 Ron. Eu lucrez in învățământ dar probabil că și noi vom fi afectați material de pandemie. Am trimis deja solicitare, printr-un formular tip la BT, am primit mail de confirmare că s-a înregistrat solicitarea, din 25 martie dar aici s-au oprit lucrurile. Vă mulțumesc pentru eventualul răspuns.

   • Buna ziua va rog frumos sa a ajutati acum.un an si jumatate am facut un credit imobiliar la EASY CREDIT totul A fost ok eu am lucrat in domeniu hotelier in italia totul bine si frumos dar din pacate stiti cu criza acesta granițele închise este foarte greu am plătit la zi tot timpul si mai repede de data dar acu sunt afectat si de ordananta din italia si din românia și de corona virus peste tot e inchid repet am plătit sunt la zi i cu creditul dar acum cu ordonată data de guvernul economie am zis sa i sun sa le spun ca vreau sa imi aman plată ratelor maxi 4 luni ni 9 luni in speranta ca tot il va fi bine economic si medical dar acel analist de la EASY CREDIT mia ras si a spus că nu trebuie să iau bani ca să îmi prelungească perioada de contract bine inteles ca nu am acceptat si el a început să râdă dar totusi a văzut că eu nu ma las mi trimis adresa de email de la easy credit sa fac cererea am trimis-o pe data de 31 martie nici un răspuns nu am primit sincer mai de mult am vazut la tv ca au amenințat oameni le au luat case va rog cum sa fac daca tot apareti la tv domnu avocat vorbiti de aceast IFN EASY CREDIT repet sunt la zi i cu ratele

  • Buna ziua! Daca am cardul blocat din cauza unei popriri se poate solicita deblocarea acestuia?Mentionez ca sunt in somaj tehnic.Multumesc

 6. Buna ziua
  Nu inteleg care este difetenta intre poprire la stat si poprire la executor judecatoresc..pana la urma tot o greșeală/abuz a fost cand a fkst creata aceasta datorie. De ce , acum cele de la anaf de ex se suspenda ptr o perioada, iar celelalte nu au aceasta sansa .
  Multumesc

 7. Buna seara! Incerc sa iau legatura cu cei de la banca de cateva zile si nu reusesc. Cum pot trimite solicitare pt amanarea ratelor? Si ce ar trebui sa scriu in acea solicitare? Trebuie sa trimit si acte prin care sa le dovedesc ca sunt afectata de pandemie? Va nultumesc!

 8. Buna ziua, doresc sa va informez o situatie vis a vis de asa zisa amanare a ratelor bancare. Subsemnatul am o rata in valoare 750 ron la ING, acum 4-6 luni firma la care activam a a nuntat verbal ca nu ne mai poate sustine salariile si solutia ar fi demisia cu accordul ambelor parti. Zis si facut, niciunul din firma respectiva nu am apelat la ajutorul de somaj..cred ca este modic oricum si nu poate acoperi rata ce o am si nici alte cheltuieli..etc.Din Decembrie am cautat sa ma angajez fara niciun rezultat fiind o luna in care nu sunt predominante job-urile si vacantele guverneaza , in concluzie am ramas fara un serviciu si a venit si aceasta nenorocire de Coronavirus. Incepand din Ianuarie slujbele sunt inexistente SA NU MENTIONEZ FAPTUL CA NU POT IESI SA MERG LA UN EVENTUAL INTERVIU(DESI NU AM FOST CONTACTAT PTR ASA CEVA) deoarece incalc aceasta ordonanta de restrictie de a circula iar piata nu ofera locuri de munca in acest moment. Am sunat la ING si raspunsul a fost sec CA NU MA INCADREZ PTR AMANARE. Considerati ca este legal

  Va mentionez faptul ca nu exista oferte de munca pe piata ca nu am voie sa ies ptr a merge la un ipotetic interviu.
  suntem eu si familia mea izolati la domiciliu deoarece avem un vecin , sofer pe tir care circula in zonele grav afectate de pandemie..FRANTA, ITALIA, mai avem o famile in bloc ce activeaza in sidtemul medical si sunt izolati si ei si testati.
  Nu ma ajuta cu nimic restructurarea creditului deoarece nu am beneficiat de ajutor somaj , si nici nu am un garant de unde sa cooptez in aceasta situatie.
  Ajutorul de somaj nu ar fi acoperit rata si alte cheltuieli..logic.
  AM SUNAT LA DVS LA ING SI RASPUNSUL PENTRU AMANARE RATE 9 LUNI A FOST CA NU, DACA NU AM VOIE SA IES DIN CASA , DACA NU AM UN VENIT, DACA NU EXISTA JOBURI PE PIATA DE MUNCA DATORITA ACESTUI CORONAVIRUS ..NU SUNT AFECTAT SI EU??? CE POT FACE?

  SA NU MAI VORBESC DE FAPTUL CA TREBUIE SA AM GRIJA DE BUNICA MEA , PARINTII CE SUNT BOLNAVI, SOTIA MEA….SAU MACR SA GASESC O SLUJBA ! DAR UNDE????
  SAU AS DORI SA LUCREZ IN PRIMA LINIE IMPOTRIVA ACESTUI FLAGEL SI SA MI POT PLATI IN CONTINUARE RATELE..

 9. Buna ziua. Am o rata de1150 pe luna iar sotia intra de pe 06.04.2020 in somaj tehnic, as putea beneficia de suspendarea ratei? Creditul reste facut doar pe mine!

 10. Din pacate am rămas fără servici din cauza pandemiei, în următoarele 6luni nu mi voi mai putea plăti rata de 500lei deoarece voi beneficia de un somaj de 480lei:( ținând cont că plăteam la Intrum se poate suspenda rata pe care o am ? Menționez că sunt cu plata la zi de când am ajuns cu dumnealor la o înțelegere amiabilă aproape de 2 ani …mulțumesc anticipat pt raspuns !

 11. buna

  puteti sa imi spuneti la ce se refer a in mod indirect? in acest moment inca lucrez. mi se poate accepts amanarea ratelor?

 12. Buna ziua, doresc sa va informez o situatie vis a vis de asa zisa amanare a ratelor bancare. Subsemnatul am o rata in valoare 750 ron la ING, acum 4-6 luni firma la care activam a a nuntat verbal ca nu ne mai poate sustine salariile si solutia ar fi demisia cu accordul ambelor parti. Zis si facut, niciunul din firma respectiva nu am apelat la ajutorul de somaj..cred ca este modic oricum si nu poate acoperi rata ce o am si nici alte cheltuieli..etc.Din Decembrie am cautat sa ma angajez fara niciun rezultat fiind o luna in care nu sunt predominante job-urile si vacantele guverneaza , in concluzie am ramas fara un serviciu si a venit si aceasta nenorocire de Coronavirus. Incepand din Ianuarie slujbele sunt inexistente SA NU MENTIONEZ FAPTUL CA NU POT IESI SA MERG LA UN EVENTUAL INTERVIU(DESI NU AM FOST CONTACTAT PTR ASA CEVA) deoarece incalc aceasta ordonanta de restrictie de a circula iar piata nu ofera locuri de munca in acest moment. Am sunat la ING si raspunsul a fost sec CA NU MA INCADREZ PTR AMANARE. Considerati ca este legal

  Va mentionez faptul ca nu exista oferte de munca pe piata ca nu am voie sa ies ptr a merge la un ipotetic interviu.
  suntem eu si familia mea izolati la domiciliu deoarece avem un vecin , sofer pe tir care circula in zonele grav afectate de pandemie..FRANTA, ITALIA, mai avem o famile in bloc ce activeaza in sidtemul medical si sunt izolati si ei si testati.
  Nu ma ajuta cu nimic restructurarea creditului deoarece nu am beneficiat de ajutor somaj , si nici nu am un garant de unde sa cooptez in aceasta situatie.
  Ajutorul de somaj nu ar fi acoperit rata si alte cheltuieli..logic.
  AM SUNAT LA DVS LA ING SI RASPUNSUL PENTRU AMANARE RATE 9 LUNI A FOST CA NU, DACA NU AM VOIE SA IES DIN CASA , DACA NU AM UN VENIT, DACA NU EXISTA JOBURI PE PIATA DE MUNCA DATORITA ACESTUI CORONAVIRUS ..NU SUNT AFECTAT SI EU??? CE POT FACE?

  CU STIMA TATU GABRIEL MARIUS
  NU AM NICIO RESTANTA

  SA NU MAI VORBESC DE FAPTUL CA TREBUIE SA AM GRIJA DE BUNICA MEA , PARINTII CE SUNT BOLNAVI, SOTIA MEA….SAU MACR SA GASESC O SLUJBA ! DAR UNDE????
  SAU AS DORI SA LUCREZ IN PRIMA LINIE IMPOTRIVA ACESTUI FLAGEL SI SA MI POT PLATI IN CONTINUARE RATELE..

 13. Buna ma numesc Cheres claudiu si sunt din cluj vreau sa va spun ca pana acum.a fost totul.ok am lucrat in domeniul hotelier ca ospătar in italia cu contract legal etc totul bine si frumos dar in 2018 am luat un credit ipotecar de la EASY CREDIT in fiecare luna in data 14 plătesc si mai repede 12 chiar si din pacate după cum știți din cauza covid 19 sau inchis toate granițele si stări de urgență cât in uniunea europeana cât și în românia ma m in Tors pe data 6.01.2020 ok am plătit rata în continuare dar acum. Nu mai pot din cauza covid 19 sti granițele sunt închise iar cu ordonată de guvern economie am sunat la banca EASY CREDIT si a început să îmi spună că nu se poate ca poate sa imi dea o sumă de bani sa imi prelungească perioada de contracte iar eu am zis ca nu doresc vreau sa imi siteze ratele pe max 4 nu noua luni operat sau analistul.a început să râdă la insistențele mele mia dat e-mail de la banca sa trimit cererea pe 31 03 220 repet nu am nici o restanță si imi este frica

 14. Bună ziua. Am un credit în derulare la banca Transilvania și două carduri declarat anticipat scadență. Am plătit lunar 1926de ron la credit si la carduri am avut o întârziere de 5 luni. In urmă cu șase luni am fost anuntat că rata pe care o plateam lunar pt creditul de consum era luată și alocată la restanțe de la carduri. . Vă rog frumos să mă ajutați cu suspendarea ratelor pe o perioadă de 5 luni.

  • Buna ziua, din nefericire acest ABUZ cu litere mari se intampla fiindca imputatia platii este facut DISCRETIONAR de catre banca. Oricum este necesar sa vedem toate actele pe care le aveti in legatura cu situatia asta. Cu stima, av. drd. Cuculis 0722298011

 15. Buna ma numesc zoltan alexandru ardei din județul bihor și doresc amînare de plata pe motiv nu am job

 16. Buna ziua.Am un card de cedit la TBI .Pe 09 04 2020 am facut cerere telefonic pt. aminarea ratelor.Nu mi sa raspuns iar azi pe 21 04 2020 am fost sunat de cei de la TBI si intrbat cind patesc rata. Leam explicat ca am o cerere de aminare dar mau pus sa fac alta cerere cu conditia sa platesc rata cu toate ca e scadenta pe 27 04 2020.altfel nu se ia in considerare. Si uite asa nu raspund solicitarii mele si trece termenul limita. cum pot proceda ?

   • Buna ziua! Ma numesc Bucura Ana Maria, sunt din judetul Arges si am o problema cu amanarea ratelor. Desi am formulat o cerere la care am atasat documentul doveditor faptului ca am ramas fara loc de munca in baza declararii inchiderii saloanelor odata cu decretarea starii de urgenta s.au lungit lucrurile sificient cat sa spuna ca nu se mai poate deoarece sunt restantiera. Cerea a fost respinsa si mi s.a spus sa platesc la zi apoi sa formulez o alta cerere. Ce este de facut? Multumesc anticipat!

 17. NU REUSESC SĂ INTRU IN CONTACT CU NICI UN REPREZENTANT BCR PENTRU AMINARE A UNUI CREDIT DE NEVOI PERSONALE,PE TREI LUNI…AM TRIMIS SI FORMULAR COMPLECTAT NICI O REZOLVARE AM MERS IN BANCĂ AU INCERCAT SĂ DESCARCE APLICAŢIA ,,GEORGE,,NU FUNCŢIONEAZĂ..NU STIU CUM SĂ MAI PROCEDEZ…

 18. Buna ziua! Este normal ca pentru cei carora li s-a aprobat manare la plata, sa fie inscrisi in Biroul de credit? Asta inseamna ca, chiar daca acestia se redreseaza din ounct de veder financiar, ei nu vor mai putea sa contracteze alt credit. Multumesc

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.