Lipsa Verificarii Bonitatii Imprumutatului Duce La Anularea Dobanzii Din Contractul Bancar

Cjue da posibilitatea anularii dobanzii contractuale pe care o are de platit imprumutatul atunci cand Lipsa Verificarii Bonitatii a dus la contractarea unui credit fara ca imprumutatul sa fie protejat de normele verificarii binitatii.

Incalcarea coditiilor de verificare a bonitatii sau Lipsa Verificarii Bonitatii unui imprumutat la momentul semnarii contractului de credit,in instanta, poate lipsi contract de dobanda si obliga banca sa incaseze doar principalul creditului conform posibilitatilor de plata ale imprumutatului.

O decizie colosala a fost data de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene.

ATENTIE- Daca se constata acest lucru, practic , dobanda platita in ultimii 10 ani se va scadea din sold si asta inseamna in mod rezonabil ca actualmente NU mai aveti nimic de platit! Dobanda se scade din principal fiindca la randul ei a fost platita in ultimii 10 ani in mod nelegal.

S-a constatat ca Lipsa Verificarii Bonitatii de catre institutia bancara, a imprumutatului care cere un credit, poate duce la anularea dobanzii bancare si obligarea bancii sa va incaseze doar principalul intr-un interval de timp REZOLNABIL.

ATENTIE IMPRUMUTATI SE SCHIMBA SI PRACTICA NEFAVORABILA a curtilor de apel este sanctionata de catre CJUE-

Premier- Verificarea bonitatii , conditie de valabilitate a contractului.

CJUE lasa contractele BANCARE FARA DOBANDA pentru cei a caror bonitate nu s-a verificat sau s-a facut in mod formal verificarea.


In cauza C679/18 CJUE loveste in instantele de casatie in CURTIE DE APEL mai cu precadere si le obliga sa MODIFICE JURISPRUDENTA NATIONALA CU PRIVIRE LA CLAUZELE ABUZIVE ATUNCI CAND ACEASTA ESTE IN VADITA CONTRADICTIE CU LEGILE EUROPENE.


Una dintre problemele ENORME ale imprumuturilor din 2007-2009 si nu numai, a fost aceea ca gradul de indatorare era ENORM fapt pentru care orice fluctuatie ar fi ruinat pe debitor.


Bancile nu au facut nimic altceva decat sa vanda iluzii. Acum a a venit vremea socotelii.


Noutatea momentului in materie de credite fie care sunt in CHF, EURO SAU LEI, este decizia amintita mai sus fiindca in mod direct, CJUE, da posibilitatea ca o instanta nationala, atunci cand a fost incalcata procedura de presemnare a contractului si nu s-a verificat bonitatea imprumutatului, sa anuleze dobanda contractuala si sa-i permita imprumutatului sa restituie imprumutul fara DOBANDA in aceeasi perioada de timp de 10-20-30 de ani!
Decizia este fantastica si rezolva multe dintre situatiile debitorilor inclusiv a celor cu contracte in LEI.


Atentie, aveti 3 ani de zile incepand de pe 5 martie 2020 sa invocati aceasta decizie in instanta.

42      În plus, Curtea a statuat în numeroase rânduri că principiul interpretării conforme impune ca instanțele naționale să facă tot ce ține de competența lor, luând în considerare ansamblul dreptului intern și aplicând metodele de interpretare recunoscute de acesta pentru a garanta efectivitatea deplină a directivei în discuție și pentru a identifica o soluție conformă cu finalitatea urmărită de aceasta (a se vedea în acest sens Hotărârea din 24 ianuarie 2012, Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, punctul 27 și jurisprudența citată).

43      Trebuie adăugat că instanțele naționale, inclusiv cele de ultim grad, trebuie să modifice, dacă este cazul, o jurisprudență națională consacrată dacă aceasta se întemeiază pe o interpretare a dreptului național incompatibilă cu obiectivele unei directive (a se vedea în acest sens Hotărârea din 5 septembrie 2019, Pohotovosť, C‑331/18, EU:C:2019:665, punctul 56 și jurisprudența citată).

Daca vi se pare ca nu ati vazut bine, o sa sintetizez fiindca asa am crezut si noi cand am vazut pronuntarea:

 • Daca banca NU a verificat Bonitatea dvs. la momentul contractarii creditului si nici nu a facut demersuri pentru a determina daca imprumutatii in CHF sau EURO vor putea sa fata
Lipsa Verificarii Bonitatii
Lipsa Verificarii Bonitatii

Ce a decis CJUE in cauza C679/18 cu privire al Lipsa Verificarii Bonitatii, decizie aplicabila in toata Uniunea Europeana?

Articolele 8 și 23 din Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului trebuie interpretate în sensul că impun unei instanțe naționale să examineze din oficiu existența unei încălcări a obligației precontractuale a creditorului de a evalua bonitatea consumatorului, prevăzută la articolul 8 din această directivă, și să stabilească consecințele care decurg în dreptul național din încălcarea acestei obligații, cu condiția ca sancțiunile să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 23 menționat.

Articolele 8 și 23 din Directiva 2008/48 trebuie de asemenea interpretate în sensul că se opun unui regim național în temeiul căruia încălcarea de către creditor a obligației sale precontractuale de a evalua bonitatea consumatorului nu este sancționată prin nulitatea contractului de credit, însoțită de obligația acestui consumator de a restitui creditorului suma principală într‑un termen care corespunde posibilităților sale, decât cu singura condiție ca respectivul consumator să invoce această nulitate într‑un termen de prescripție de trei ani.

Prin Lipsa Verificarii Bonitatii se arata cat se poate de clar :

 • Curtea arata in mod fara echivoc ca normele si instrumentele juridice ale U.E NU se opun ca atunci cand se constata ca bonitatea sau alte conditii precontractuale NU au fost examinate si perfectate, BANCA sa fie obligata de catre instanta nationala sa primeasca intr-un termen care corespunde posibilitatilor sale insa doar partea din PRINCIPAL si fara dobanda.
 • Asta inseamna in mod direct ca imprumutatii ale caror bonitati nu au fost verificate pot solicita instantei sa constate acest lucru si sa oblige banca sa accepte plata imprumutului FARA DOBANDA.

Evolutia limitelor pentru riscul de credit,BNR VINOVATA DIRECT PENTRU SITUATIA IMPRUMUTATILOR.

In 2005 intra in vigoare NORMA BNR 10.

Vizualizati si subiecte conexe imprumuturilor bancare:

   Art. 4. –(1) Împrumutătorii vor stabili în cadrul reglementărilor interne, fără a fi limitative, următoarele:

   e) indicatorii/criteriile pe baza cărora se evaluează bonitatea solicitantului de credit şi modul de calcul al acestor indicatori;

Art. 7. –(1) Aprobarea fiecărui credit se va face pe baza unui referat care va fi întocmit şi semnat potrivit reglementărilor interne ale împrumutătorului.

 c) informaţii privind bonitatea solicitantului, cu respectarea prevederilor art. 11;   

d) situaţiile speciale în care se află solicitantul de credit în raport cu terţii, precum litigii care ar putea afecta în mod semnificativ bonitatea acestuia;

Art. 11. –(1) La evaluarea bonităţii solicitantului se va avea în vedere ca angajamentele totale de plată lunare, respectiv principalul şi dobânda, ale solicitantului şi ale familiei acestuia, decurgând din contractul de credit, precum şi din alte contracte de aceeaşi natură, cum ar fi: alte contracte de credit, contracte de leasing, contracte de cumpărare de bunuri în rate, indiferent de creditor, să reprezinte cel mult 40% din veniturile nete lunare ale solicitantului şi, după caz, ale familiei acestuia.   

(2) În plus faţă de condiţia de la alin. (1), la acordarea creditelor trebuie respectate următoarele limite:   

a) angajamentele de plată lunare, respectiv principalul şi dobânda, decurgând din credite de consum, precum şi din alte contracte de natura creditului de consum, indiferent de creditor, nu vor depăşi 30% din veniturile nete ale solicitantului şi ale familiei acestuia;  

 b) angajamentele de plată lunare, respectiv principalul şi dobânda, decurgând din credite pentru investiţii imobiliare, precum şi din alte contracte de natura creditului pentru investiţii imobiliare, indiferent de creditor, nu vor depăşi 35% din veniturile nete ale solicitantului şi ale familiei acestuia.

Practic, daca s-ar fi respectat aceste limite, era imposibil ca Romania sa fi fost imprumutata la nivel global.

Cititi si :

Ulterior in 2007 cand a inceput creditarea in CHF, surpriza, apare norma BNR REGULAMETUL 3/2007 ridica toate limitarile si astfel se ajunge la haosul numit contracte de imprumut in CHF EURO SI DOLARI:

Articolul 4 regulametul 3 –

Împrumutătorii stabilesc în cadrul reglementărilor interne, în concordanţă cu profilul şi strategia lor de risc, cel puţin următoarele:

a) modalitatea de organizare a activităţii de acordare şi derulare a creditelor destinate persoanelor fizice şi, după caz, condiţiile de garantare pentru fiecare tip de credit;

b) categoriile de clienţi eligibili pentru finanţare;

c) procedura de clasificare a clientelei-ţintă pe categorii de risc de nerambursare, fundamentat pe profilul general de risc al împrumutătorului;

d) categoriile de venituri considerate eligibile de către împrumutător, diferenţiat pe categorii de clientelă, precum şi coeficienţii de ajustare aferenţi în funcţie de gradul de certitudine şi de caracterul de permanenţă ale acestora;

e) categoriile de cheltuieli care se deduc din veniturile eligibile în scopul determinării gradului total de îndatorare, incluzând cel puţin cheltuielile de subzistenţă şi angajamentele de plată altele decât cele de natura creditului;

f) nivelurile maxime admise pentru gradul total de îndatorare, diferenţiat pe categoriile de clientelă, şi fundamentarea nivelurilor stabilite; gradul total de îndatorare se determină ca pondere a angajamentelor totale de plată decurgând din credite sau alte finanţări rambursabile în veniturile eligibile, din care s-au dedus cheltuielile prevăzute la lit. e);

g) metodologia de reconsiderare periodică a coeficienţilor de ajustare a veniturilor şi nivelurilor maxime admise pentru gradul de îndatorare, în vederea asigurării acurateţei acestora pe o bază continuă.

Prin urmare, atata vreme cat bonitatea urma sa fie verificata dupa cum fiecare banca a dorit, evident ca si gradul de indatorare a fost stabilit pentru o anumita valuta tinta, CHF, in asa fel incat sa fie posibila creditarea pe indatorari excesive, pentru ca ulterior prin cartelizare toate bancile care au dat CHF sa scoata in piata aceasta dobanda.

Ce sanctiuni prevede legea clauzelor abuzive?

Articolul 23

Sancțiuni

Statele membre stabilesc normele de sancționare aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor de drept intern adoptate în temeiul prezentei directive și întreprind toate măsurile necesare pentru a asigura că acestea sunt aplicate. Aceste sancțiuni trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare.

Practic prin transpunere in legislatia romaneasca raportat la Legea 193/2000, acest lucru inseamna o nulitate a contractului de imprumut si pe cale de consecinta rambursarea imprumutului fara dobanda.

Ce pot face imprumutatii sa verifice daca le-a fost verificata bonitatea sau daca se pot incadra la solicitarea anularii dobanzii contractuale?

In principal prin solicitarea intregului dosar de creditare, in copie, putem sa stabilim daca la momentul semnarii contractului, banca si-a indeplinit obligatiile respective de verificare a bonitatii in acord cu cerinta bunei credinte si nu doar in mod formal si ulterior se poate solicita obligarea bancii sa primeasca creditului in acelasi interval de timp insa FARA DOBANDA.

Tehnic, decizia se aplica tuturor tipurilor de contracte si oricaror valute.

CJUE ESTE VEHEMENTA si arata clar, un consumator este in mod VADIT in ingeritoritate cu privire la puterea de negociere, de asta BANCA trebuie sa verifice toate aspectele bonitatii, atlfel se face vinovata de ruina debitorului si astfel imprmutatul poate sa anuleze dobanda in instanta.

19      O astfel de cerință se justifică prin considerația că sistemul de protecție se bazează, potrivit unei jurisprudențe constante a Curții, pe ideea că un consumator se găsește într‑o situație de inferioritate față de un profesionist în ceea ce privește atât puterea de negociere, cât și nivelul de informare, situație care îl determină să adere la condițiile redactate în prealabil de profesionist, fără a putea exercita o influență asupra conținutului acestora (Hotărârea din 21 aprilie 2016, Radlinger și Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, punctul 63, precum și jurisprudența citată).

20      Din articolul 8 alineatul (1) din Directiva 2008/48 coroborat cu considerentul (28) al acesteia rezultă că, anterior încheierii unui contract de credit, creditorul are obligația să evalueze bonitatea consumatorului, iar această obligație poate, dacă este cazul, să includă consultarea bazelor de date relevante. În această privință, trebuie amintit că obligația menționată are ca obiectiv, conform considerentului (26) al acestei directive, să responsabilizeze creditorul și să evite ca acesta să acorde credite unor consumatori insolvabili.

Aveti un credit bancar? Completati formularul de mai jos:

32 comments to “Lipsa Verificarii Bonitatii Imprumutatului Duce La Anularea Dobanzii Din Contractul Bancar”
 1. Buna ziua,
  va rog frumos sa-mi spuneti daca pot suspenda plata ratelor pe o perioada scurta de timp si in ce conditii?
  Va multumesc,o zi frumoasa.

 2. Mai exact cum se verifica aceasta bonitate. La creditul meu cand l-am luat in 2008, in franci, am avut bonus in ghilimele , ca , timp de 6 luni sa platesc mai putin….doar principalul cred, apoi a crescut rata.
  Ma intereseaza o procedura juridica in cazul meu.Am avut un proces de dare in plata pe care l-am pierdut. Vreau sa deschid din nou actiune.

 3. La reeșalonare nu se tine cont și de venit net lunar?În 2018 a decedat mama și fost nevoită să preiau și creditul ei. Rata lunara este jumătate din salar.Mulțumesc anticipat

 4. Buna ziua, în situația data e prevăzut în ordonanța de urgență cumva si suspendarea popririi persoane fizice? Imi oprește angajatorul , în curând voi intra in 75% se mai aplica poprire?
  Va multumesc aștept cu interes răspunsul dvs.

 5. 1. se poate invoca Decizia CJUE in cadrul unei contestatii la executare, contestatorul fiind un girant?
  2. termenul de prescriptie se calculeaza lde la data incheierii contractului?

  • Buna ziua, tocmai acum este momentul la care puteti actiona, dupa ce a intervenit cesiunea de creanta. Poate fi contestata atat cesiunea de creanta cat si creanta in sine. Cu stima, av. drd. Cuculis 0722298011

 6. Buna ziua.am un imprumut din 2008 nevoi personale cu ipoteca la Banca Romaneasca.de unde pot sa stiu daca sa efectuat bonificatia?multumesc

  • Buna ziua. Acest tip de actiune vizeaza de fapt anularea intregii dobanzi contractuale. Este necesar sa facem adrese la banca pentru a afla mai multe detalii despre dosarul dvs. Cu stima, av. drd. Cuculis 0722298011

 7. Buna ziua. Se aplica si in cazul verificarii incomplete, sau numai in cazul lipsei de verificare. De exemplu daca banca nu a verificat indeajuns bonitatea clientului

 8. Bună ziua, pentru un credit în chf la piraeus bank din anul 2007,am plătit pana în anul 2009,acum sunt în executare silită din anul 2016.creditul a fost de 11000 franci. Am primit actele de la executor cu suma de 18000 franci. Se mai poate face ceva?

 9. Buna seara. Am luat un credit fara a mi se verifica bonitatea; de fapt mi s-a spus ce contracte sa-mi fac in cazul unul control de la bnr. E evident, am popriere pe conturi si venit zero in momentul contractarii. Putem anula dobanda si creditul de refinantare facut tot in cadruk aceleasi banci? Care ar fi rata de succes? Va multumesc!

 10. Buna ziua. Am facut un credit in CHF la Raiffeisen in 2006, cu ipoteca pe apartament (eram eligibil de plata a ratei). Mentionez ca rata era atunci echivalentul a aproximativ 600 ron si acum este echivalentul a 1500ron. Am facut cerere de reesalonare si nu s-a rezolvat nimic. In momentul de fata, venitul pe membru de familie este 2000ron. Dar mai am inca un credit cu o rata de 2000 ron. Credeti ca se poate face ceva cu mizeria de credit de la Raiffeisen, pe care l-am platit de vreo 4 ori pana acum si mai am inca 6 ani de plata? Multumesc frumos!

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.