Munca La Domiciliu – Aspecte Practice

Munca la domiciliu si cum se face contractul de munca.

Angajatii care presteaza munca la domiciliu se bucura de toate drepturile si obligatiile angajatiilor  prevazute de Legea 319/2006  a securitatii si sanatatii in munca.

Munca la domiciliu este o alta forma a muncii la distanta, reglementata in Codul muncii in vigoare, dar care impune desfasurarea muncii salariatului la domiciliul sau.

Activitatea profesionala a angajatului se va realiza la domiciliul acestuia,  prevedere expresa care va fi mentionata ca un element natural in cadrul contractului individual de munca.

Munca La Domiciliu

Angajatii care lucreaza la domiciliu au flexibilitate!

In vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin, salariatii cu munca la domiciliu isi stabilesc singuri programul de lucru.

Salariatul cu munca la domiciliu se bucura de toate drepturile recunoscute prin lege si prin contractele colective de munca aplicabile salariatilor al caror loc de munca este la sediul angajatorului.

Vedeti si conditiile pentru telemunca.

Atentie – contractul se va inchide doar in forma scrisa!

Contractul individual de munca la domiciliu se incheie numai in forma scrisa si contine expres precizarea ca salariatul lucreaza la domiciliu precum si programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa controleze activitatea salariatului precum si modalitatea concreta de realizare a controlului.

Angajatorul este in drept sa verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu in conditiile stabilite prin contractul individual de munca.

Obligatiile angajatorului!

Angajatorul este obligat de a asigura transportul la si de la domiciliul salariatului, dupa caz, al materiilor prime si materialelor pe care le utilizeaza in activitate salariatul, precum si al produselor finite pe care le realizeaza.

Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea angajatiilor in toate aspectele legate de munca, incluzand instruirea si informarea, dotarea cu echipamente de munca si protectie a muncii, s.a.

Prin contractele individuale de munca si/sau prin contractele colective de munca se pot stabili si alte conditii specifice privind munca la domiciliu, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Cateva conditii esentiale ale contractului de munca:

Art. 16 . [forma contractului de munca] 
(1) Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana, cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii de catre salariat.

De aici tragem concluzia, ca in conditiile in care mergeti la munca si incepeti activitatea, angajatorul este OBLIGAT sa va faca a doua zi, contract de munca.

In cazul muncii la domiciliu este acelasi lucru, prestati activitate de acasa pentru angajator , trebuie sa va intocmeasca contractul de munca!

Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului.

ATENTIE – Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor.

Acest registru se transmite ITM cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii.
Un exemplar se va inmana OBLIGATORIU si angajatului!

Trebuie sa stiti ca :
(5) Munca prestata in temeiul unui contract individual de munca constituie vechime in munca.

IMPORTANT DE STIUT:

Atentie.

 Absentele nemotivate si concediile fara plata se scad din vechimea in munca.

Poate va intrebati cum stie angajatorul cand lipsiti de la munca daca sunteti in confortul casei dvs.?

Nici nu-l intereseaza , fiindca majoritatea locurilor de munca “de acasa”, vizeaza proiecte specifice.

Daca totusi se impune o verificare a angajatului, atunci pot fi impuse module electronice in acest sens.

Puteti stabili o intrevedere aici.

One comment to “Munca La Domiciliu – Aspecte Practice”

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.