Contestatie La Incadrarea Gresita In Grupa De Munca

Grupa de munca reprezinta un factor important in calcularea cuantumului pensiei atunci cand se atinge varsta sau situatia o impune.

Nu de putine ori, incadrarea gresita in grupa de munca duce la calculari gresite ce duc la o scadere substantiala a drepturilor de pensie de care ar trebui sa beneficieze un viitor pensionar.

Grupa de muncaINCADRAREA ACTIVITATII DESFASURATE IN UNITATEA ANGAJATOARE IN GRUPELE I SI A II-A DE MUNCA

Grupa De Munca
Grupa de munca contestata.

Este bine de stiut faptul ca, in conformitate cu dispozitiile Deciziei nr. 2/2016 privind examinarea recursului în interesul legii, Inalta Curte de Casaţie si Justiţie a hotărât că în cazul existenţei documentelor primare, persoana interesată, care nu posedă dovezi privind vechimea în muncă sau activitatea desfăşurată în anumite grupe de muncă, are deschisă calea unei acţiuni în realizare – obligaţie de a face – având ca obiect obligarea deţinătorului de arhivă de a elibera adeverinţa constatatoare a vechimii în muncă/încadrării în grupele superioare de muncă.

Aceeaşi decizie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie statuează ca pentru acţiunile privind constatarea încadrării activităţii desfăşurate în grupele I şi a Il-a de muncă introduse sub imperiul acestei reglementări/art. 35 cu referire la art. 32 alin. (1) lit. b şi art. 36 din Codul de procedură civilă, pentru acelaşi tip de acţiuni, formulate după intrarea în vigoare a codului actual, în toate ipotezele, atunci când angajatorul nu mai există din punct de vedere juridic (lichidat, radiat), justifică legitimare procesuală pasivă, casele teritoriale de pensii, în situaţia în care nu există documente primare.

Observam deci, grija si preocuparea SCJ pentru a permite inclusiv celor a-i caror angajatori nu mai exista, sa produca dovezile necesare reindexarii in grupa de munca corecta.

Potrivit alin.1 pct.1 din Ordinul nr.50/1990 in grupa I de muncă se încadrează locurile de muncă, activitățile şi categoriile profesionale cuprinse în anexa 1, iar potrivit pct. 2 al aceluiaşi ordin în grupa a II-a de muncă se încadrează locurile de muncă, activitațile și categoriile profesionale cuprinse in anexa 2.

Ținand cont de faptul că in aceste locuri de muncă îşi desfaşoară activitatea diferite categorii de personal, ordinul sus-menționat prevede la art. 3 urmatoarele: „Beneficiaza de încadrarea în grupele I si a II-a de muncă, fară limitarea numărului, personalul care este in activitate:

 • muncitori, ingineri, subingineri, maiştri, tehnicieni, personalul de întreținere şi reparații, CTC, precum şi alte categorii de personal care lucreazã efectiv în locurile de muncă şi activități prevazute în anexele 1 si 2″.

Cititi si despre desfacerea contractului de munca.

La art. 6 din ordinul respectiv se stabileşte ca nominalizarea personalului care se încadrează in grupa I si a II-a de muncă, se face de către conducerea unităților impreună cu sindicatele libere, ținând seama de condițiile deosebite de muncă, concrete, în care îşi desfaşoară activitatea persoana respectivă (nivelul noxelor existente, condiții nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica şi nervoasã, risc deosebit de explozii, incendii).

Totodata, art. 7 din Ordinul nr. 50/1990 prevede că încadrarea în grupa I şi a II-a se face proporțional cu timpul efectiv lucrat la locurile de muncă incluse în aceste grupe, cu condiția ca, pentru grupa a II – a, personalul să lucreze în aceste locuri cel puțin 70% din programul de lucru iar pentru grupa I, cel puțin 50% din programul de lucru.

Din interpretarea art. 3 din Ordinul nr. 50/1990, potrivit caruia “beneficiază  de încadrarea în grupele I şi II de munca, potrivit celor menționate, fară limitarea numărului, personalul care este în activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maiştri, tehnicieni, personal de întreținere şi reparații, controlori tehnici de calitate, precum şi alte categorii de personal care lucreazã efectiv la locurile de munca şi activitățile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2″, rezulta faptul ca încadrarea în grupă superioara de muncă se face nu numai pe baza existentei condițiilor de munca deosebite si a uzurii capacitații de munca a persoanelor care lucreazã intr-un climat nefavorabil ci şi  prin cumularea unor duble conditii,  respectiv  lucrul  efectiv  la  locuri  de muncă prevăzute în anexele 1 și 2 ale Ordinului nr. 50/1990, dar și prestarea activităților strict enumerate în aceste anexe.

Mentionam că accesul la o grupă superioară de muncă nu se face numai pentru funcțiile trecute în forma inițiala a ordinului, ci, de această încadrare beneficiază, fară limitarea numărului, personalul care este în activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maiștri, tehnicieni, personal de întreținere și reparații, controlori tehnici de calitate, precum și alte categorii de personal, dar condiționat de faptul ca aceştia ar fi trebuit să lucreze efectiv în locurile de muncă și în activitățile prevăzute în Ordinul nr. 50/1990.

Cititi si :

Mai mult, tinem sa mentionam ca Inalta Curte de Casație și Justiție, Completul competent să judece recursul în interesul legii, prin Decizia nr. 9 din 16 mai 2016 pronunțată în dosar nr. 5/2016 a stabilit că, în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor pct. 6 – 8 și 12 din Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 50/1990, instanțele de judecată au posibilitatea analizării și constatării pe cale judiciară, ulterior abrogării acestui act normativ, a încadrării.

Înalta Curte a reținut că nu se poate vorbi de un drept recunoscut de lege unui salariat doar prin regăsirea în anexa legii a tipului de activitate pe care l-a desfășurat, pentru ca acesta să poată pretinde o recunoaştere directă a beneficiului lucrului în grupa superioară de muncă, constituirea dreptului efectuându-se în cadrul unei proceduri în care se prevedea îndeplinirea unor atribuții specifice de către partenerii sociali (angajator/ sindicatele ca reprezentanți ai salariaților) și verificări concrete cu sprijinul unor instituții ale statului (medicale, de protecție a muncii) și doar în măsura în care aceste verificări pot fi substituite prin actul jurisdicțional al instanței, aceasta poate face încadrarea activității unei persoane în grupa superioară de muncă.

Premisa derulării acestei proceduri în fața instanței este ca tipul de activitate să se regăsească în anexele 1 și 2 ale variantei consolidate a ordinului, întrucât doar aceasta conferă celui care a desfașurat activitatea respectivă dreptul de a obține recunoașterea pentru sine a faptului că a lucrat în condiții deosebite față de cele normale, astfel că efortul suplimentar depus în aceste condiții creează un drept la acordarea unor facilități la deschiderea drepturilor de pensie.

Prin urmare, Înalta Curte a constatat că neparcurgerea procedurii legale de încadrare a salariaților în condiții deosebite de muncă corespunzătoare grupei I sau a II-a de muncă, fie pentru că angajatorul a considerat că locurile de muncă din unitate nu îndeplinesc astfel de condiții, fie pentru că a ignorat aplicarea legii (nu a intreprins demersurile care se referă la procedura de evaluare a acestor locuri de muncă) pe perioada de valabilitate a ordinului, poate fi suplinită, pe cale jurisdicțională, de un litigiu promovat de fostul salariat în contradictoriu cu angajatorul și calificat ca un conflict, supus jurisdicției muncii, în situația premisă a ocupării de către acesta a unui loc de muncă sau a desfașurării unei activități dintre cele enumerate limitati în listele anexe ale Ordinului nr. 50/1990 sau ale Ordinului nr. 125/1990.

În ceea ce priveşte interpretarea și aplicarea pct. 3 din Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 50/1990 referitor la posibilitatea încadrării în grupa I sau a II-a de muncă a activității desfașurate de o persoana care formuleaza o cerere de chemare in judecata, prin asimilarea situației acestuia cu cea a salariaților care au desfașurat activități în condiții de muncă identice, în cadrul altor angajatori, pentru care s-a recunoscut  încadrarea în grupa de muncă indicată prin anexa 1 sau 2 la ordinul mentionat mai sus,    s-a stabilit că premisa derulării acestei proceduri în fața instanței este ca tipul de activitate să se regăsească în anexele I și II ale variantei consolidate a ordinului.

Astfel, Inalta Curte de Casatie si Justitie a concluzionat ca nu pot fi adăugate, alte activități și locuri de muncă față de cele din anexe, chiar dacă îndeplinesc aceleaşi condiții de muncă posibil vătămătoare ci puteau fi nominalizate, prin asimilare, în temeiul dispozițiilor art. 3, alte categorii de personal în activitate ale aceluiași angajator decât cele enumerate expres, după criteriul:

 • muncitori, ingineri, subingineri etc, cu condiția generală de a lucra efectiv (acele categorii de personal care au lucrat efectiv) în locuri de muncă sau în activitățile nominalizate în anexă și aplicate acelui angajator sau personalul muncitor care a realizat anumite tipuri de lucrări expres nominalizate în ordin (respectiv extinderi, modernizări sau reparații ale capacitaților de producție) în respectivele unitați ce au facut obiectul încadrării, acesta fiind motivul pentru care îşi desfaşoara activitatea în aceleaşi condiții.

Persoanele care se considera vatamate in drepturile lor, cu privire la gresita incadrare in gupa 1 sau grupa 2, au astfel deschisa calea instantei de judecata pentru a putea rectifica gresita mentiune cu privire la grupa de munca.

Puteti stabili o consultanta juridica la sediul nostru aici in vederea stabilirii situatiei dvs. in mod concret si pentru a putea stabili o strategie juridica.

14 comments to “Contestatie La Incadrarea Gresita In Grupa De Munca”
 1. Buna ziua , exista un recurs in interesul legii privind acordarea unitara a grupelor de munca si daca stiti raspunsul Inaltei Curti de Justitie, multumesc

 2. Am lucrat 22 ani ca strungar sunt in pensie de boala diin2002intreprinderea sa inchis ulterior arhiva nu se mai găsește nicairicum pot obține adeverința pt .vechime sporirii acord global si daca beneficiez de grupa

 3. Buna ziua !
  Va rog sa ma consiliati in urmatoarea problema :
  Situatia mea este urmatoarea :
  Luna viitoare indeplinesc conditiile de a iesi la pensie, limita de varsta.
  Am o perioada de cca 6 ani din activitatea mea profesionala care se incadreaza in gr. a 2-a de munca, 100% (in 1977 si 1986 – 1991) ; scrie in carnetul de munca acest lucru, astfel : « In perioadele …, a lucrat in gr. A II-a de munca cf art. 3, Ord. 50/90, H. Guv. Nr. 1223/90 si H. Cons. de Administratie nr. 1154/01.03.1991, in procent de 100%, adica 5 ani, 8 luni si 23 zile. ».
  Am cautat sa scot adeverinte dar angajatorul SAFAR S.A. Bucuresti a fost lichidat. Lichidatorul, caruia m-am adresat, BFJ Consulting Group SPRL Bucuresti mi-a trimis o Declaratie Notariala (din 2009) prin care o societate, AMVK Engineering S.R.L. Bucuresti, a preluat arhiva SAFAR si se angajeaza sa elibereze adeverinte pt fostii angajati dar si aceasta societate a fost radiata din 2015 iar la telefonul mobil respectiv nu mai raspunde nimeni de multa vreme (intra doar casuta vocala si-atat !).
  M-am adresat Arhivelor Nationale din Bucuresti si Constanta (eu am lucrat la o Brigada a SAFAR
  Bucuresti din Constanta) dar am primit raspuns ca nu cunosc unde se afla arhiva societatii respective.
  Este adevarat ca scrie in Carnetul de Munca faptul ca am lucrat in grupa a 2-a de munca, perioadele corecte si procentul de 100%, temeiul legal dar, nu scrie pozitia din Anexa nr. 2 in care ma incadrez …
  In aceasta situatie, ce credeti ca este de facut ?? Este obligata sau poate Casa de Pensii sa-mi ia in considerare perioada respectiva de gr. de munca ?
  Multumesc mult !

  • Buna ziua. Dupa parerea mea ar fi trebuit sa ia in considerare acesasta adeverinta. Oricum ar fi doar in instanta se poate face aceasta recunoastere a adeverintei. Cu stima, av. drd. Cuculis 0722298011

   • Nu mi se da grupa2 9ani ,inclusiv armata 1,4.luni neîntrerupt pe motiv ca nu mai găsește in.arhiva ,care atât a mai rămas din Cil pipera menționez ,colegoist din.secție au primit greu 2 la lichidarea Cil pipera menționez in.cartea de munca nu era trecut gr2 pe care am pierdut și am declarat la monitor of. MINISTERUL MUNCII POATE SA COMPRIME CA EU AM LUCRAT CU GR2 LA CET PIPERA ? TEL 0737542895

 4. Nu mi se da grupa2 9ani ,inclusiv armata 1,4.luni neîntrerupt pe motiv ca nu mai găsește in.arhiva ,care atât a mai rămas din Cil pipera menționez ,colegoist din.secție au primit greu 2 la lichidarea Cil pipera menționez in.cartea de munca nu era trecut gr2 pe care am pierdut și am declarat la monitor of. MINISTERUL MUNCII POATE SA COMPRIME CA EU AM LUCRAT CU GR2 LA CET PIPERA ? TEL 0737542895

   • Bună ziua. As avea și eu o întrebare. Decizia de pensie decembrie 2020 nu au fost acordate sporurile nepermanente. Menționez ca am lucrat la Societatea Națională Tutunul Romanesc și aveam un salariu prima dePasti unul de Crăciun, de ziua Tutunului de 8 martie și toate au fost impozitate. Pentru aceste venituri posed și adeverinte. Ce trebuie sa fac în continuare??

 5. Buna ziua Domnule Avocat.La una din societatile unde am lucrat am primit de la angajare grupa 2 de-si lucram in mediu toxic ,apoi cu ocazia scoateri cartilor de munca din fizic in online nu am mai primit grupa ( 3 ani am primit,iar 6 ani nu)locul de munca acelas ,conditii ,incadrare ,astazi nu pot iesi la pensie potrivit .Mentionez ca in unul din ani ( in al 7 an de munca ) am lucrat cu materiale radioactive ,neinstiintandune nimeni ,fapt ptr.care exista un dosar care este la dulap din surse sigure .Am fost instiintat ca pe cei 6 din 9 ani de munca in toxic cu grupa 2 nu 1 ca nu sa platit de catre firma ca nu a mai grut cineva din conducere care asa a hotarat .ce este de facut cu acest Petrom.Oare exista o rezolvare .

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.