Revizuirea Hotararilor Inghetare Curs Clauze Abuzive Incalcare Drept Cjue

Opinie Juridica, Av.Drd. Cuculis Adrian, cu privire la revizuirea hotararilor date pe tema inghetarii cursului valutar sau al clauzelor abuzive.

Pentru inceput vreau sa clarific aspectul referitor la faptul ca in materie civila, in actuala reglementare a codului de procedura civila, revizuirea hotararilor NU se poate cere in mod expres pentru incalcarea unor decizii alre Curtii de Justitie A Uniunii Europene, in acronim CJUE, insa, atata vreme cat legea nu distinge, opinez ca atata vreme cat au fost invocate decizii ale CJUE si nu au fost amintite in decizia de respingere, cei care sunt in cauza, pot solicita revizuirea hotararilor judecatoresti.

Practic, art. 509 din codul de procedura civil prevede 11 motive de revizuire a hotararilor:

1. s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decât s-a cerut;

2. obiectul pricinii nu se află în fiinţă;

3. un judecător, martor sau expert, care a luat parte la judecată, a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune privitoare la pricină sau dacă hotărârea s-a dat în temeiul unui înscris declarat fals în cursul ori în urma judecăţii, când aceste împrejurări au influenţat soluţia pronunţată în cauză. În cazul în care constatarea infracţiunii nu se mai poate face printr-o hotărâre penală, instanţa de revizuire se va pronunţa mai întâi, pe cale incidentală, asupra existenţei sau inexistenţei infracţiunii invocate. În acest ultim caz, la judecarea cererii va fi citat şi cel învinuit de săvârşirea infracţiunii;

4. un judecător a fost sancţionat disciplinar definitiv pentru exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă, dacă aceste împrejurări au influenţat soluţia pronunţată în cauză;

5. după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor;

6. s-a casat, s-a anulat ori s-a schimbat hotărârea unei instanţe pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere;

7. statul ori alte persoane juridice de drept public, minorii şi cei puşi sub interdicţie judecătorească ori cei puşi sub curatelă nu au fost apăraţi deloc sau au fost apăraţi cu viclenie de cei însărcinaţi să îi apere;

8. există hotărâri definitive potrivnice, date de instanţe de acelaşi grad sau de grade diferite, care încalcă autoritatea de lucru judecat a primei hotărâri;

9. partea a fost împiedicată să se înfăţişeze la judecată şi să înştiinţeze instanţa despre aceasta, dintr-o împrejurare mai presus de voinţa sa;

10. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale datorată unei hotărâri judecătoreşti, iar consecinţele grave ale acestei încălcări continuă să se producă;

11. după ce hotărârea a devenit definitivă, Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra excepţiei invocate în acea cauză, declarând neconstituţională prevederea care a făcut obiectul acelei excepţii*).

Observam ca leguitorul a fost destul de rezervat cand a venit vorba despre dreptul U.E si despre hotararile CJUE care reprezinta tot drept comun in materie de drept european si NU a prevazut “expressis verbis” , ca si incalcarea dreptului european sau deciziile CJUE, sa fie MOTIV DE REVIZUIRE.

Insa, daca ne uitam cu atentie la art. 509, leguitorul vorbeste despre motivul de revizuire ce rezida din omisiunea judecatorului –

s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decât s-a cerut”.

Aceasta sintagma ” nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut ” trebuie lamurita din punct de vedere juridic, pentru a putea folosi, revizuirea, pe post de cale extraordinara de atac, cu privire la hotararile date pe inghetarea cursului sau pe dosarele unde consumatorii, invoca existenta clauzelor de natura abuziva.

Acest articol se refera la posibilitatea revizuirii hotararii de recurs, apel sau fond, in conditiile in care , desi ati invocat practica europeana si decizii ale CJUE, instanta nationala, a omis sa se pronunte cu privire la invocarea acestor aspecte de drept european.

Revizuirea Hotararilor
CJUE-Curtea de Justitie a Uniunii Europene

In acceptiunea noastra, revizuirea hotararilor minus petita, (mai puţin decât s-a cerut) expresie folosită pentru a desemna acel motiv de revizuire care constă în faptul că instanţa nu s-a pronunţat asupra unui capăt de cerere, trebuie inteleasa ca si atunci cand reclamantul consumator, invoca practica judiciara europeana, sau hotarari ale CJUE-Curtii de Justitie a Uniunii Europene, iar instanta OMITE sa se pronunte pe aceste aspecte, revizuirea sa fie admisibila de principiu pentru acest aspect.

Dreptul administrativ si dreptul pur civil, contin prevederi discriminatorii pentru consumatori.

Vizualizati si :

De ce este discriminator dreptul pentru consumatorii care invoca practica CJUE?

Se nasc o serie de intrebari, cu privire la cat de drept este dreptul.

Spre exemplu, in legea contenciosului administrativ, daca ne indreptam atentia catre art. 21 , legea 554/2004 – aceste prevede –

Constituie motiv de revizuire, care se adaugă la cele prevăzute de Codul de procedură civilă, pronunţarea hotărârilor rămase definitive prin încălcarea principiului priorităţii dreptului Uniunii Europene, reglementat la art. 148 alin. (2) coroborat cu art. 20 alin. (2) din Constituţia României, republicată. (2) Sunt supuse revizuirii, pentru motivul prevăzut la alin. (1), şi hotărârile definitive care nu evocă fondul.

(3) Cererea de revizuire se introduce în termen de o lună de la data comunicării hotărârii definitive şi se soluţionează de urgenţă şi cu precădere.

Ba chiar mai mult de atat, in anul 2016, ICCJ , vine si stabileste un aspect extrem de important, interpreteaza in concret art. 21 din legea 554/2004 si arata ca INCLUSIV practica si deciziile CJUE inseamna in acceptiunea legii, DREPT EUROPEAN.

Sa ne amintim, cati instante au incalcat dreptul european prin prisma cauzei Andriciuc, cauza ce VIZA Romania in mod direct.

Daca despre cauza Kasler puteau bancile sa invoce o aplicabilitate partiala a acesteia, in cauza Andricicu, opinez ca doar daca nu voiai, nu vedeai ca de esenta, principiul nominalismului ar fi trebuit sa fie lasat de-o parte si sa primeze de fapt, legea speciala si anume legea 193/2000 cu privire la clauzele abuzive din contractele incheiate cu consumatorii.

Cititi si :

Decizia ICCJ DECIZIA nr. 45 din 12 decembrie 2016

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

În numele legiiDECIDE:Admite sesizarea privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, formulată de Curtea de Apel Cluj – Secţia a III-a de contencios administrativ şi fiscal, prin Încheierea din 25 ianuarie 2016, dată în Dosarul nr. 1.216/33/2015, şi, în consecinţă, stabileşte că:În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 21 alin. (2) teza I din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de revizuire este admisibilă în baza unor decizii ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, indiferent de momentul pronunţării acestora şi de împrejurarea invocării sau nu în litigiul de bază a dispoziţiilor de drept european preexistente, încălcate prin hotărârea a cărei revizuire se cere.

Termenul în care poate fi formulată cererea de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 este de o lună şi curge de la data comunicării hotărârii definitive, supusă revizuirii.

Observam astfel, ca in materie de protectie a consumatorilor, acesta prevedere nu se aplica, fapt pentru care consideram ca pentru simetrie de rationament, aceasta omisiune a instantelor de a se pronunta si cu privire la practica CJUE dar si cu privire la orice prevedere legislativa ce deriva din dreptul UE, poate fi atacata cu revizuire.

De esenta, consieram ca pot fi atacate cu o cale extraordinara de atac, in speta cu revizuirea hotararii si acele decizii care fac trimitere excesiva catre principiul nominalismului si uita complet sa se pronunte pe dispzoitiile legii 193/2000 care sunt o expresie a directivei europene de protectie a consumatorilor.

Revizuirea Hotararilor cu privire la inghetarea cursului valutar si clauzele auzive din contractele semnate de catre debitorii bancari – Minus petita, a fos interpretata de catre unii autori, ca aplicandu-se doar in cazuri concrete, in cazul unor capete de cerere principale dar si subsidiar, ori nu pot sa fiu de acord cu aceasta opinie, fiindca in atare situatie, ar fi incalcate principii de drept fundamental si anume, partile nu ar fi egale in fata legii si ar aparea discriminari cu privire la materia in care s-ar juedca, in cazul de fata, drept special , legea clauzelor abuzive 193/2000 si legea contenciosului administrativ.

Astfel, consideram ca aplicarea revizuirii pentru o decizie care OMITE sa se pronunte cu privire la drepul European sau la o decizie data de catre CJUE, este susceptibila de a fi revizuita prin prisma art. 509 cod procedura civila, punctul 1.

Revizuirea Hotararilor opinam ca ar trebui sa fie posibila si atunci cand se incalca efectiv dreptul U.E si a deciziilor CJUE, insa pentru acest lucru este necesara modificarea codului de procedura civila, pentru a nu exista discriminari.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Daca sunteti in situatia prezentata mai sus, puteti completa formularul de contact, in vederea analizarii deciziilor. ATENTIE LA TERMEN.

2 comments to “Revizuirea Hotararilor Inghetare Curs Clauze Abuzive Incalcare Drept Cjue”
  1. Avem o hotărâre definitivă pt.un titlu de proprietate pe numele soacrei fara succesiune după sot având moștenitori 5 copii .Este normal ca consiliul lloal să facă așa ceva?va rog frumos doresc si eu un indiciu de la dv.Autorul are act de vanzare cumpărare de la CAP..pe teren de 500m.Partajare pe casa după autor este în 2019 la care avem o contravaloarea. Si sa plecam din casa locuind împreună din1996 cu îmbunătățiri.Cererea noastră a fost respinsă.Am cerut anulare act.Este posibil sa fi scos din dreptul de moștenitor după tata de către consiliul local? Va rog frumos doresc si eu un raspuns de la dv. dacă se poate.Acel titlu este facut in2011 si tatăl decedat în 1997.

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.