Spor Conditii Deosebit De Periculoase De 75% Din Salariul Brut

Angajatii De La Stat Au Dat In Judecata DGASPC Si Un Grup De 25 De Persoane A Castigat Sporul De 75% La Salariul Brut Pentru Conditii Deosebit De Periculoase

Spor Conditii Deosebit De Periculoase – Sporul pentru conditii deosebit de periculoase castigat in instanta. Asta se intampla fiindca de cele mai multe ori angajatorii NU respecta legislatia in vigoare iar cei care pot beneficia de acest drept ii actioneaza in judecata.

Asa este si cazul pe care il vom prezenta mai jos, unde un grup de 25 de angajati DGASPC si-au cerut drepturile absolut legale si pe care angajatorii lor nu le plateau.

Sporurile in cazul celor care lucreaza in conditii deosebit de periculoase nu sunt un moft asa cum il vede spre exemplu angajatorul ci reprezinta o garantie ca acei oameni care isi expun viata in fiecare zi pericolului, vor reveni la locurile de munca si ii vor trata si vor avea grija de cei care au nevoie de ei.

Practic sporul pentru conditii peroculoase a fost cerut de catre medici, asistenti, infirmieri. magazineri, kinetoterapeuti si alte categorii care lucrau in Centrul de ingrijire si asistenta sociala.

Instanta de judecata a constatat ca sunt aplicabile dispozitiile din anexa 2/2017 si Regulament-Cadru din 2018 raportat la legea 153/2017 referitoare la plata de sporuri pentru conditii deosebit de periculoase.

Avand in vedere ca in aceasta situatie sunt mii de angajati de la stat care isi pot cere drepturile salariale prin prisma sporurilor, am decis sa scriem despre aceste dosare castigate si vom explica imedicat care este legatura legala si legislativa si cum pot fi ele cerute.

Sa incepem!

Angajatorul nu va plateste sporurile pentru conditii deosebite de munca sau alte sporuri pe care ar trebui sa le incasati? Completati formularul de mai jos:

Pentru contact rapid pe Whatzapp! folositi butonul :

Ce lege prevede sporurile pentru angajatii de la stat?

Legea de baza in virtutea careia am si formulat actiunea la instanta de judecata este legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Astfel, in cadrul legii 153/2017 la art. 23 se arata ca pot si trebuie sa fie aplicate sporuri pentru conditiile de munca deosebite iar regulile de aplicare a acestor sporuri se stabilesc in mod separat in functie de fiecare domeniu.

Ei bine, aici intra in scena anexa la lege care prevede pe CATEGORII PREFESIONALE tipurile de sporuri ce vor fi acordatare dupa cum urmeaza:

Art. 23 din legea 153/2017 : Sporul pentru condiţii de muncă

Locurile de muncă şi categoriile de personal, precum şi mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexele nr. I-VIII şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc, în cel mult 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin regulament-cadru elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară, respectiv învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, cultură, diplomaţie, justiţie, administraţie, de către instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi de către autorităţile publice centrale autonome, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, a fiecăreia dintre instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională sau a fiecăreia dintre autorităţile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice şi cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate.

Anexa 2/2017 FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE ”SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ”

Art. 14 din aceasta anexa II la legea 152/2017 prevad un spor de pana la 75% pentru cei care sunt incadrati in conditii DEOSEBIT DE PERICULOASE, dupa cum urmeza:

(1)În unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără cazare, în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:

a)pentru condiţii deosebit de periculoase, personalul care îşi desfăşoară activitatea în centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică/alte centre rezidenţiale pentru persoane cu afecţiuni neuropsihiatrice, în module de reabilitare comportamentală, precum şi personalul din unităţile de asistenţă socială în care sunt îngrijiţi bolnavii cu TBC, SIDA sau cu nevoi de recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromusculară şi neurologic, un spor de până la 75% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

Observam aici prin urmare ca textul de lege este unul extrem de clar si nu lasa loc la interpretari motiv pentru care sporurile trebuie sa fie platite pentru conditiile deosebite de munca in sensul conditiilor periculoase de munca.

Cititi si :

Care sunt conditiile deosebit de periculoase de munca in sistemul de asistenta sociala?

Astfel, pentru a ne incadra in conditiile periculoase de munca si pentru a putea primi sporul de pana la 75% (atentie unele sporuri ajung si la 85%), trebuie sa fie indeplinite conditiile din regulamentul de mai jos de aplicare a legii 152/2017 –

Regulament-Cadru din 2018 privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Articol unic

(1)Personalul care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică, cu sau fără cazare, beneficiază de sporul prevăzut la art. 14 din cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

I.Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporurilor pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebit de periculoase, conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare

A)Spor de la 50% până la 75% din salariul de bază acordat personalului din:

1.unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale, cu cazare/fără cazare, care acordă servicii persoanelor (adulţi şi copii) cu handicap psihic sau mintal;

2.unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/serviciile sociale, cu cazare/fără cazare, destinate exclusiv persoanelor infectate cu HIV/bolnave de SIDA, TBC;

3.modulele de reabilitare comportamentală şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/serviciile sociale, cu cazare/fără cazare, destinate persoanelor cu nevoi de recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromusculară şi neurologică.

b)pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

c)pentru personalul care lucrează în unităţi de asistenţă socială aflate în localităţi izolate, situate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de până la 20% din salariul de bază;

d)pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, dar nu mai mult de 1.500 lei brut lunar, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

e)pentru activităţi care se desfăşoară în condiţii deosebite, cum ar fi stres sau risc, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

f)pentru al II-lea copil dat în plasament, asistenţii maternali profesionişti pot beneficia de un spor de până la 15% din salariul de bază;

g)pentru asigurarea continuităţii în muncă, asistenţii maternali profesionişti pot beneficia de un spor de până la 7,5% din salariul de bază.

(3)Sporurile prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane.

Spor Conditii Deosebit De Periculoase- Proces castigat de angajatii statului care trebuie sa primeasca retroactiv sporurile pentru conditii deosebit de periculoase de munca

18.07.2023 Ora estimata: 09:00
Complet: C4
Tip solutie: Admite in parte cererea
Spor Conditii Deosebit De Periculoase

Solutia pe scurt: Admite în parte acţiunea modificată. Obligă pârâta la plata sporului pentru munca în condiţii deosebit de periculoase în procent de 75% din salariul de bază, după cum urmează: – începând cu data de 16.12.2019, în ceea ce îi priveşte pe reclamanţii Cîrnaru Mirela Laura, Stănculescu Emilia, Gonciulea Dumitra-Marcela-Alina, Irimin Olga Claudia, Matei Dorothea Nicoleta, Popescu Mariana Nicoleta, Popescu Dănuţ, Puţinelu Ramona Costina, Slav Elena Laura , Niţu Maria, Petruţ Gabriela; – începând cu data de 11.11.2020, în ceea ce le priveşte pe reclamantele Dăscălescu Mariana, Palcu Cristina Eugenia, Vasile Crina Mariana – începând cu data de 30.05.2022, în ceea ce o priveşte pe reclamanta Bulgaru Lucica şi pentru viitor, respectiv pe perioada cât îndeplinesc condiţiile pentru acordarea drepturilor în cauză şi a menţinerii prevederilor legale care instituie acordarea sporului. Respinge pretenţiile anterioare datei de 16.12.2019 ca fiind prescris dreptul material la acţiune.
Document: Hotarâre  4331/2023  18.07.2023

Cum se obtine Sporul pentru Conditii Deosebit De Periculoase?

In primul rand acest spor de conditii deosebit de periculoase ar trebui sa fie platit direct de catre angajatorul dvs.

In conditiile in care NU este platit, trebuie sa depuneti o cerere scrisa prin care sa ii solicitati plata acestuia chiar si in mod retroactiv pe ultimii 3 ani de zile!

Daca angajatorul dvs. nu va face plata acestui spor de 75% din salariul brut, pasul urmator este sa il chemati in instanta pentru a-l obliga sa il plateasca.

Av. Dr. Cuculis Adrian

Str. Vaselor Nr. 16 Sectorul
Bucuresti
Romania

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.