Contestatie Decizie Impunere Anaf – Ati Primit Decizie De Plata A Contributiei CAS Pe Anii 2013 – 2013 Sau 2014 Ori Ati Primit O Decizie De Impunere Pentru Plata Impozitelor? Ele Sunt Ilegale Si Posibil Neconstitutionale-Avocat Cuculis

Decizie De Plata A Contributiei CAS Si Decizie De Impunere Plata Impozite-Iz De Neconstitutionalitate – Cum Contestam O Decizie De Impunere Anaf –  Avocat Cuculis

 

In data de 06.11.2017 Judecatoria Sectorului 3 a sesizat Curtea Constitutionala cu privire la neconstitutionalitatea prevederilor din codul de procedura fiscala art. 46 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, raportat la prevederile art. 1 alin. (3) din Constituţie, excepţie invocată de contestator.

 

06.11.2017
Ora estimata: 13:00
Complet: C 38 Civil
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În baza art. 29 alin. (1)-(4) din Legea nr. 47/1992 republicată, constată admisibilă cererea de sesizare a Curţii Constituţionale şi sesizează Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, raportat la prevederile art. 1 alin. (3) din Constituţie, excepţie invocată de contestator. Amână judecarea cauzei în rest şi acordă termen în data de 04.12.2017, cu citarea părţilor. Pronunţată în ?edin?ă publică astăzi, 06.11.2017.
Document: Încheiere de şedinţă    06.11.2017

Astfel, puteti contesta SOMATIA Anaf-

ART. 230 Somația

(2) Somația cuprinde, pe lângă elementele prevăzute la art. 46, următoarele: numărul dosarului de executare; suma pentru care se începe executarea silită; termenul în care cel somat urmează să plătească suma prevăzută în titlul executoriu, precum și indicarea consecințelor nerespectării acesteia.

ART. 46 Conținutul și motivarea actului administrativ fiscal

(1) Actul administrativ fiscal se emite în scris, pe suport hârtie sau în formă electronică.

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie cuprinde următoarele elemente:

  1. h) semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, precum și ștampila organului fiscal emitent;

(6) Actul administrativ fiscal emis în condițiile alin. (2) și tipărit prin intermediul unui centru de imprimare masivă este valabil și în cazul în care nu poartă semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, și ștampila organului emitent, dacă îndeplinește cerințele legale aplicabile în materie.

 

Desi alin. 6 ne vorbeste despre excluderea de la semnarea si stampilarea actelor, in dispozitia legala se arata ca “ daca indeplineste cerintele legale aplicabile in materie”, astfel pe de-o parte ca o asemenea prevedere este Neconstitutionala, neputand sa prevada ce alte cerinte legale pot trebuiesc indeplinite, atat vreme cat orice act public trebuie insotit pentru valabilitate de o semnatura si stampila a institutiei dar este si ilegala, fiindca intra in contradictie cu dispozitiile legale referitoare la valabilitatea actelor sub semnatura privata ce trebuiesc semnate si stampilate, pe de alta parte neputandu-se confunda actul emis pe hartie cu un inscris electronic, fiindca iarasi acesta nu ar repsecta dispozitia legala si anume token-ul de securitate.

Consideram ca sunt incalcate dispozitiile constitutionale referitoare la predictibilitatea legislatiei si  in aceasta materie CCR s-a mai pronuntat si cu privire la alte texte de lege. Consideram ca  că textul criticat contravine prevederilor  constituţionale cuprinse în art.1 alin.(3) conform cărora România este  stat de drept, în care drepturile şi libertăţile fundamentale ale  cetăţenilor sunt garantate.

De asemenea, sintagma supusă controlului nurespectă condiţiile de calitate inerente unei norme legale, sub aspectul  clarităţii, preciziei şi previzibilităţii, întrucât*nu permite  subiecţilor de drept să determine care sunt acele conditii necesare spre a fi indeplinite si mai mult de atat, prin norma de drept se deroga pentru subiectul activ “Statul Roman” o norma discriminatorie fata de cetatenii ce sunt supusi acestui articol, in sensul ca legea ar trebui sa functioneze prin flux si reflux fata de participanti la normele legislative, ori in cazul de mai sus, se arata ca in esenta doar statul poate uza de nesemnarea actelor de procedura derogand astfel de la principiile de valabilitate ale unui act in format fizic.

 

av. drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Contact: 0722298011

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

Executare Silita Anulata Impotriva Anaf-Anaf Si Datoriile Prescris-Se Pare Ca Nu Doar Bancile Executa Silit Sume Prescrise-Contestatie Datorii Anaf Procedura-Avocat Cuculis

Anularea Executarii Silite Incepute De Anaf-Anaf A Luat-o Pe Urmele Bancilor-In Goana Dupa Fonduri Anaf Executa Datorii Prescrise-Datoria Prescrisa Nu Mai Poate Fi Recuperata-Contestatia La Executarea Fiscala-Avocat Cuculis

Precum in varianta prescriptiei dreptului de a cere executarea silita in 3 ani de zile, spre exemplu in cazul creditorilor bancari, in cazul executarilor silite pornite de catre ANAF / FISC la modul general, termenul de prescriptie este de 5 ani de zile confom codului de procedura fiscala-

EXCEPTIA PRESCRIPTIEI DREPTULUI DE A SOLICITA EXECUTAREA SILITA.

      ART. 110 Obiectul, termenul şi momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului de stabilire a creanţelor fiscale
(1) Dreptul organului fiscal de a stabili creanţe fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepţia cazului în care legea dispune altfel. 
(2) Termenul de prescripţie a dreptului prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligaţia fiscală, dacă legea nu dispune altfel.

Dosar: 49110/299/2016*

SIMON ALINA SIMONA – DOMICILIUL ALES LA C.AV. CUCULIS ŞI ASOCIAŢII Contestator
ADMINISTRAŢIA SECTORULUI 1 A FINANŢELOR PUBLICE – DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI Intimat

Şedinţe

24.03.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Complet amanari pronuntare jud.ROTARU L.
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare. Dispune anularea actelor de executare ce formează obiectul dosarului de executare nr. 2629729/03.11.2016. Dispune întoarcerea executării, prin restabilirea situaţiei anterioare executării. Dispune obligarea intimatei să plătească contestatoarei suma de 2000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de avocat. În temeiul art. 45 alin. 1 lit f) din OUG 80/2013 dispune restituirea taxei de timbru de 864 lei la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 24 martie 2017.
Document: Hotarâre  1870/2017  24.03.2017

Ca urmare a constatarii intervenirii prescriptiei dreptului de a solicita executarea silita de catre intimata, solicitam instantei sa dispuna anularea tuturor actelor de executare silita, emise in dosarul de executare nr.2629729/03.11.2016 (adresa de instiintare privind infiintarea popririi, precum si o adresa de infiintare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de catre terti).

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000681534&id_inst=299

Noi am abordat pe larg situatia contestatiei la executare impotriva actelor fiscale –

Cum Contestam O Decizie Anaf? Contestatie Anaf Cu Privire La Obligatiile Fiscale, Popriri, Decizii De Regularizare, Tva, Impozit Pe Profit

Av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Cum Contestam O Decizie Anaf? Contestatie Anaf Cu Privire La Obligatiile Fiscale, Popriri, Decizii De Regularizare, Tva, Impozit Pe Profit

Cum contestam o decizie Anaf in instanta?

Ce fel de contestatie trebuie sa depunem?

 

Contestatia la orice decizie emisa de catre ANAF este un drept al oricarui contribuabil nemultumit de cele consemnate intr-un act administrativ fiscal, cum ar fi decizia de impunere sau un act administrativ fiscal de executare silita, ce incepe prin emiterea somatiei de plata, a popririlor aferente.

In esenta exista doua tipuri de proceduri pentru a contesta aceste decizii si astfel se creioneaza situatia in care avem pornita execuarea silita si una in care contestam adinistrativ actul fiscal.

In cazul in care  nu s-a inceput executarea silita,  se emite o decizie de impunere cu taxe,creante fiscale denumite general datorii pe care daca nu  le consideram datorate la plata sau calculate gresit, le putem contesta

In acest caz, in termen de maxim 30 de zile de la data la care s-a luat la cunostinta de existenta acestei decizii de impunere ce a putut fi comunicata fie prin posta, fie direct sub semnatura, avem dreptul sa depunem o contestatie insa in procedura administrativa si nu judiciara. Noul Cod de Procedura Fiscala, termenul de depunere a unei contestatii pe cale administrativa de atac este de 45 de zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal contestat.

Unde se depune contestatia administrativa?

Aceasta se depune la organul fiscal emitent al actului administrativ contestat, in maximul termenului aratat numarat pe zi efective si nu libere.

Ce trebuie sa contina aceasta contestatie?

Art. 206 din Codul de Procedura Fiscala, arata dupa cum urmeaza:

a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contestatiei;
c) motivele de fapt si de drept;
d) dovezile pe care se intemeiaza;
e) semnatura contestatorului sau a imputernicitului acestuia, precum si stampila in cazul persoanelor juridice.

Pentru ca o contestatie sa aiba succes, trebuie formulata intr-un mod corect, complet si argumentat, o completare facuta de catre un profesionist bazata pe elemente clare si sustinuta prin dovezi concrete.

In toate procesele castigate de contribuabil fata de Fisc, din ce in ce mai multe in ultimul timp se face uz de  o practica gresita a Fiscului de impozitare excesiva si gresita

Ce facem atunci cand s-a inceput executarea silita fiscala?

Executarea silita are ca stadiu incipient comunicarea catre contribuabil a somatiei de plata, somatia de plata catre evident trebuie sa fie semnata si stampilata de catre ANAF.

Daca un contribuabil primeste acest document,contribuabilul trebuie sa se astepte la masuri de constrangere din partea autoritatii fiscale, popriri etc

Dupa primirea acestui document, este foarte probabila blocarea conturilor bancare, instituirea sechestrelor asiguratorii si, din ce in ce mai des, vanzarea activelor contribuabilului.

Cand se depune o contestatie impotriva executarii silite?

Termenul de depunere a unei contestatii in procedura executarii silite este de maxim 15 zile de la comunicarea catre contribuabil a actelor administrative fiscale contestate. Trebuie sa amintim un lucru foarte important: aceasta contestatie impotriva executarii silite se depune la instanta de judecata la care este arondata autoritatea fiscala emitenta a actelor contestate.

Exista posibilitatea sa suspendam executarea silita pornita de catre ANAF?

Pentru suspendarea pe o anumita perioada de timp a executarii silite acordam atentie la doua proceduri:

In cadrul contestarii actului administrativ fiscal, se poate solicita si suspendarea executarii silite a actului respectiv, astfel incat prin cererea adresata instantei veti putea sa suspendati intreaga procedura de contestare a executarii silite sau in conformitate cu codul fiscal

a) depunerea la autoritatea fiscala a unei scrisori de garantie bancara sau a unei polite de asigurare are ca efect suspendarea executarii silite insa acest lucru este de cele mai multe ori imposibil, fiindca daca se pune problema garantarii intregii sume, este evident ca daca ar fi existat acele disponibilitati, contribuabilul ar fi facut plata.

b) depunerea unei cautiuni, stabilita de instanta de judecata, din sumele contestate, conform art. 215 din Codul de Procedura Fiscala, in functie de aprecierea judecatorului, ce suspenda executarea silita pana la judecarea pe fond a cauzei, relativ aceeasi procedura ca in contestatia la executare regasita in codul de procedura civila.

Astfel, nu o singura data ANAF poate emite decizii contradictorii cu sume mari nejustificate si contribuabili pot ajunge chiar in faliment. Astfel, daca sunteti intr-o asemenea situatie de impunere gresita trebuie sa formulati o contestatie fie la Anaf fie direct la instanta.

Av. Cuculis Adrian

0314124888