Viciu De Consimtamant Leziunea Majorului – Contract De Imprumut Cu Credius IFN Anulat De Catre Instanta

Anularea contractului de credit pentru viciu de consimtamant – Imprumuti 3500 de lei si ai de plata 29000 de lei!!!

Premiera in materia contractelor cu Ifn-urile – Instanta constata leziunea majorului si anuleaza contractul semnat cu IFN-ul Credius

Leziunea Majorului viciu de consimtamant la semnarea contractelor de credit – Dobanzile colosale de la creditele acordate de catre IFN-uri , au o noua cale prin care pot fi anulate in integralitate. Leziunea Majorului, de fapt asta insemnand un fel de constatare a faptului ca desi ai semnat contractul de credit, nu inseamna ca nu te poti apara invocand o posibila leziune, insemnand de esenta o crestere a prestatiei cu peste 50% si atunci consecinta normala concretizandu-se in anularea contractului de credit.

In articolul de mai jos va prezentam modalitatea de anulare a unui contract de credit cu Credius IFN prin invocarea leziunii majorului, unde vom explica ce inseamna acest lucru, cum poate fi invocat si cand intervine leziunea majorului in cadrul contractului cu IFN-ul Credius!

Sa incepem!

Debitorul anuleaza contractul de credit pentru orice nevoi persoanle a Credius IFN , prin constatarea leziunii majorului

Din decizia instantei de judecata reiese foarte clar ca se constata leziunea majorului debitor al contractului de imprumut pentru nevoi personale, semnat cu IFN-ul Credius si ca atare, instanta de judecata dispune anularea in integralitate a contractului si chiar mai mult repunerea in situatia anterioara.

Asta inseamna ca debitorul, pe scurt, a fost captata si pacalit sa semneze contractul de credit, in conditii paguboase iar instanta de judecata constata ca in mod corect leziunea a fost invocata ca si viciu de consimtamant.

ATENTIE – Cunoastem foarte bine ca IFN-urile apeleaza la dobanzi colosale avand in vedere faptul ca la ele vin persoanele pe care bancile NU le mai crediteaza din diferite motive. Fie ca sunt in biroul de credit fie ca nu au bonitatea necesara sau pur si simplu salariile pe care le genereaza NU pot acoperi ( in opinia bancilor ) fara probleme, ratele lunare, mai pe scurt gradul de indatorare este depasit.

Din punctul meu de vedere toate contractele semnate cu IFN-urile ar putea sa fie denuntate pe baza dispozitiilor de la leziune ca viciu de consimtamant din Codul Civil fiindca IFN-urile au profitat de starea de nevoie si de nestiinta debitorilor referitoare la contractele cu institutiile financiare nebancare si au adaugat clauze IMPOVARATOARE!!

Haideti sa intelegem CE INSEAMNA LEZIUNE CA VICIU DE CONSIMTAMANT si cum puteti anula un contract de credit cu IFN-ul, atunci cand acel contract s-a incheiat cu incalcarea dispozitiilor legale.

Ce inseamna leziunea majorului ?

In primul rand, leziunea este regasita in sectiunea viciilor de consimtamant, in legatura cu codul civil la art. 1221.

(1) Există leziune atunci când una dintre părţi, profitând de starea de nevoie, de lipsa de experienţă ori de lipsa de cunoştinţe a celeilalte părţi, stipulează în favoarea sa ori a unei alte persoane o prestaţie de o valoare considerabil mai mare, la data încheierii contractului, decât valoarea propriei prestaţii.

Cod Civil Roman

De aici extragem urmatoarele informatii.

Atunci cand ati semnat un contract cu IFN-ul, daca acesta a profitat de starea de nevoie ( spre exemplu v-ati imprumutat pentru ca aveti o urgenta financiara ) , de lipsa de experienta ( nu ati mai contractat niciodata un asemenea imprumut ) , de lipsa de cunostinte ( nu ati interactionat cu mediul imprumuturilor) si acelasi IFN a stipulat prin cadrul contractului prestatii considerabil mai mari decat propria prestatie, se considera ca acel contract a fost incheiat cu viciu de consimtamant si atunci el poate fi anulat in instanta.

Mai exact, disproporția vădită dintre prestațiile părților este determinată de o afectare a voinței libere (mai exact a consimțământului) a părții prejudiciate, datorită speculării de către cealaltă parte a uneia dintre următoarele situații personale (materiale ori intelectuale, după caz) în care se află partea prejudiciată: starea de nevoie (și nu de necesitate, pentru că dacă ar fi vorba de o stare de necesitate s-ar putea vorbi de o eventuală violență); lipsa de experiență și/sau lipsa de cunoștințe (lipsa de informare ori informarea insuficientă ori neadecvată).

Contract incheiat ONLINE pentru 3500 de lei cu Credius IFN – IFN-ul pretinde de la debitor suma de 29000 de lei!!!!

În cazul de față vorbim despre un contract de credit încheiat între o instituție financiară nebancară, care este de fapt un profesionist, și împrumutat, care este un simplu consumator.

În cazul de față este aplicabil și art. 1.222 alin. (2) din Noul Cod Civil, care prevede următoarele: „Cu excepția cazului prevăzut de art. 1.221 alin. (3), acțiunea în anulare este admisibilă numai dacă leziunea depășește jumătate din valoarea pe care o avea, la momentul încheierii contractului, prestația promisă sau executată de partea lezată. Disproporția trebuie să subziste până la data cererii de anulare.” Astfel, suma efectivă care a ajuns în posesia împrumutatul în urma încheierii contractului de credit la distanță online a fost de 3.500 lei, iar costul total al creditului trecut în contract este de 28.633,36 lei, o sumă care este de opt ori mai mare decât cea împrumutată. În această situație, este mai mult decât evidentă disproporția vădită dintre prestațiile părților ale acestui contract de credit.

Ce clauze contractuale au fost impuse cu vicierea consimtamantului de catre IFN-UL Credius care au dus la anularea contractului de imprumut?

           De asemenea, în cadrul contractului de credit a fost introdusă o „Declarație a împrumutatului” care a fost redactată în totalitate de către pârâtă, fără să fie negociată în vreun fel cu împrumutatul și nu i-a fost adusă la cunoștință în nici un fel la data încheierii contractului de credit indicat. Împrumutatul a aflat de existența acestei declarații abia la primirea primelor acte de executare, când i s-a comunicat contractul de credit încheiat, adică abia în data de 04.05.2020. Redăm aici conținutul „Declarației împrumutatului” atașate la contractul de credit indicat.

           „Declarația împrumutatului

           Declar că încheierea prezentului Contract la distanță reprezintă rezultul unui proces de voință liber și conștient și că înainte de încheiere am beneficiat de un termen în care am fost informat de reprezentanții Creditorului, prin intermediul www.credius.ro și/sau telefonic cu privire la documentația de credit, condițiile contractuale, schema de rambursare a creditului, costurile creditului, explicarea costurilor care fac parte din costul total al creditului, dreptul de retragere, procesul de colectare, caracteristicile esențiale ale produsului de creditare propus și efectele specifice pe care le poate avea asuora mea, consecințele neplății și plății cu întârzire. Consider că tipul și suma totală a creditului sunt cele mai adecvate situației mele financiare. De asemenea, declar că înainte de încheierea contractului, sau la momentul încheierii contractului de credit am primit informații complete privind contractul de credit (Informații Standard la nivel european privind creditul pentru consumatori), pe care le-am înțeles, și pe cale de consecință închei prezentul contract în deplină cunoștință de cauză. Îmi exprim consimțământul pentru aplicarea cu efecte depline a tuturor clauzelor contractuale. Declar în mod expres că accept contractul în integralitatea sa (inclusiv clauzele privind: exigibilitatea anticipată a creditului și decăderea din beneficiul termenului, cesiunea de creanță și cesiunea contractului de credit, valabilitatea voucherului) după ce am luat la cunoștință de conținutul său și de efectele pe care le produce. Am înțeles faptul că Contractul poate prezenta semnătura și ștampila creditorului în copie, precum și însemnele de siguranță inserate de acesta, dar Contractul are putere de original.

           Îmi exprim acordul pentru reducerea termenului de 15 zile prevăzut de lege pentru informarea precontractuală și solicit semnarea contractului în data de 05.04.2019.” Prezenta declarație s-a încheiat cu mențiunea numelui Împrumutatului, dar care nu a fost însoțită de semnătura acetuia.

Instanta de judecata dispune anularea contractului de nevoi personale si dispune repunerea partilor in situatia anterioara!! Debitorul nu mai are de platit 29000 de lei ci 4000 de lei!!!

Poate ca ati mai auzit de dobanzi abuzive sau clauze abuzive in contractele cu IFN-urile. De data aceasta discutam despre invocarea leziunii la major. Discutam despre contracte ILEGALE despre profitul major pe care il fac IFN-urile si despre cum instantele de judecata, au constatat viciile de consimtamant cand a venit vorba dspre imprumuturile camataresti.

16.03.2021 Ora estimata: 8:30
Complet: C15 am .pr.
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Roman Ioan Vasile, în contradictoriu cu pârâta Credius IFN SA.
Anulează Contractul de credit pentru orice nevoi nr. 59012N/05.04.2019.
Dispune repunerea părtilor în situatia anterioară si obligă reclamantul la restituirea către pârâtă a sumei de 4.000 lei, precum si pe pârâtă la restituirea tuturor sumelor achitate de către reclamant în baza contractului anulat.
Ia act de faptul că reclamantul a solicitat cheltuieli de judecată pe cale separată.
Pronuntată astăzi, 16.03.2021, prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei instantei.
Document: Hotarâre  3947/2021  16.03.2021

Leziunea Majorului constatata presupune de altfel si restituirea tuturor banilor pe care CREDIUS IFN i-a incasat in baza clauzelor de natura ILEGALA din contract si compensarea cu banii pe care imprumutatul i-a luat initial.

Mai pe scurt, prin constatarea intervenirii unui viciu de consimtamant, contractul ramane FARA DOBANDA.

In cat timp pot invoca VICIUL DE CONSIMTAMAT al LEZIUNII pentru a anulata un contract de credit?

Cu privire la termenul de prescripție al acțiunii în anulare pentru leziune, Noul Cod Civil reglementează această prevedere la art. 1.223:

           (1) Dreptul la acțiunea în anulare sau în reducerea obligațiilor pentru leziune se prescrie în termen de un an de la data încheierii contractului.       

           (2) Anulabilitatea contractului nu poate să fie opusă pe cale de excepție când dreptul la acțiune este prescris.

Prin urmare, ATENTIE – AVETI UN AN DE ZILE DE LA SEMNAREA CONTRACTULUI CU IFN-UL pentru a invoca leziunea majorului ca viciu de consimtamant !!

           În cazul de față, Contractul de credit pentru orice nevoi nr. 59012N a fost încheiat la data de 05.04.2019, iar termenul de prescripție al acțiunii în anulare pentru leziune s-ar fi împlinit în data de 05.04.2020.

Anul acesta, în data 16.03.2020 a fost declarată stare de urgență națională prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.

Acesta prevede la art. 41 faptul că termenele de prescripție se suspendă perioada stării de urgență, prin urmare, precizăm că, potrivit acestui articol rezultă că prezenta acțiune în anulare a contractului este formulată în termen.

           Art. 41 – Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

           „Prescripțiile și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență instituite potrivit prezentului decret, dispozițiile art. 2532 pct. 9 teza a II – a din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil sau alte dispoziții legale contrare nefiind aplicabile.”

             Totodată, leziunea este o cauză specială de desfiinţare a contractului şi nicidecum un viciu de consimţământ, rostul său fiind acela de a asigura echilibrul contractual, ceea ce este în strânsă legătură cu valoarea prestaţiilor care alcătuiesc obiectul raportului de obligaţii contractuale şi obiectul contractului. Se mai menţionează că partea contractantă păgubită are de dovedit doar disproporţia semnificativă de valoare existentă între prestaţiile sale şi prestaţiile la care s-a îndatorat cealaltă parte, disproporţie originară, care o pune în situaţia de a fi prejudiciată.

Cititi si subiecte conexe la Leziunea Majorului :

             Astfel, leziunea poate fi invocată în toate contractele sinalagmatice cu titlu oneros şi comutative, indiferent că victima leziunii este un major sau un minor cu capacitate de exerciţiu restrânsă. În cazul de față se poate face o paralelă între instituția leziunii și incidenta prevederilor art. 4 din Legea nr. 193/2000.

             Totodata, legislaţia protecţiei consumatorilor are ca situaţie premisă realitatea că, la momentul încheierii contractului, indiferent de natura acestuia, consumatorul se găseşte într-o situaţie de triplă inferioritate faţă de comerciant:

             (i) tehnică, întrucât profesioniştii cunosc bine produsele sau serviciile pe care le comercializează, în timp ce consumatorii le cunosc prea puţin sau deloc;

             (ii) economică, pentru că profesioniştii dispun în această privinţă de o forţă economică disproporţionată faţă de cea a consumatorilor;

             (iii) juridică, deoarece consumatorii se găsesc privaţi de orice posibilitate de negociere şi se văd constrânşi să adere la propunerile ce le sunt făcute. Această inferioritate se concretizează în contractele de adeziune impuse, în cvasi-totalitatea cazurilor, consumatorilor.

             Tocmai această situaţie premisă este şi în spiritul întregii concepţii cu privire la leziune. Şi leziunea ca instituţie dar şi legisla­ia privind protecția consumatorilor se grefează pe ideea remedierii unui dezechilibru existent, prin reglementarea unor norme care contrabalansează raportul de putere, instaurând un dezechilibru juridic în sens contrar. De aceea, dreptul consumatorilor este în esenţa sa inegalitar, el aducând importante limite libertăţii comerţului profesionistului care este ţinut să se supună unor serii de constrângeri.

             În concluzie, elementul subiectiv al dezechilibrului contractual şi elementul obiectiv (prezumat) al inferiorităţii părţilor contractante sunt punctele comune î­n relaţia leziune – legislaţie specifică protecţiei consumatorului.

Astfel considerat, teza leziunii – instrument de reasigurare a echilibrului contractual pus la dispoziţia consumatorului, ar putea fi reglementată amănunţit (şi nu printr-o simplă omisiune) în strânsă legătură cu echilibrul contractual, ca o condiţie pe care trebuie să o îndeplinească obiectul contractului cu titlu oneros şi comutativ, în sensul de operaţie juridică realizată de consumator pe de-o parte şi de profesionist, pe de altă parte. Iar echilibrul contractual va trebui analizat nu doar prin raportare la momentul contractării, ci şi pe parcursul executării prin traducerea efectelor leziunii (sau ale impreviziunii, după momentul intervenirii dezechilibrului prestaţiilor, ca esentiala deosebire) în planul contractului între profesionist şi neprofesionist.

             Alăturându-se astfel echilibrului contractual, leziunea ar putea constitui adevărat temei pentru revizuirea judiciară şi echilibrarea valorii prestaţiilor contractuale supuse legislaţiei protecţiei consumatorului.

ACTIUNEA PENTRU LEZIUNEA MAJORULUI nu se timbreaza!! Prin urmare, consumatorii sunt protejati de la plata taxei de timbru!!!

Art. 29 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

             (1) Sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru acțiunile și cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, ordinare și extraordinare, referitoare la: f) protecția drepturilor consumatorilor, atunci când persoanele fizice și asociațiile pentru protecția consumatorilor au calitatea de reclamant împotriva operatorilor economici care au prejudiciat drepturile și interesele legitime ale consumatorilor;

             Cum prin prezentacerere de chemare in judecata, subsemnatul am solicitat anularea Contractului de credit pentru existența leziunii, întrucât încalcă exact legislația protecției consumatorilor, rezultă că prevederile mai sus menționate sunt incidente în cauză, subsemnatul fiind scutită de la plata taxei de timbru.

Daca ati semnat un contract cu un IFN sau chiar si cu o banca ori un contract de leasing sau alta natura si va regasiti in situatia expusa mai sus, puteti sa deschideti o actiune prin care sa solicitati constatarea leziunii majorului.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Vaselor Nr. 16 Sectorul 2
Bucuresti, Romania
One comment to “Viciu De Consimtamant Leziunea Majorului – Contract De Imprumut Cu Credius IFN Anulat De Catre Instanta”
  1. Si eu am facut un împrumut la Credius ,ma u păcălit miau zis ca imi dau 2000 de roni ,am fost la cora si miau spus că pentru 1000 de roni trebuie să plătesc 3800 de roni am plătit 2400 de roni si mai dat pe mâna unor recuperator din Iași integral collection. Sfaturi ma ce sa fac

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume si email)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.