Notificarea De Dare In Plata – Cum Se Face Notificarea De Dare In Plata A Locuintei – Cine O Face Si Ce Acte Am Nevoie – Avocat Cuculis

Notificarea De Dare In Plata – Cum Se Face Notificarea De Dare In Plata A Locuintei – Cine O Face Si Ce Acte Am Nevoie – Cum Se Aplica Darea In Plata Daca Sunt Executat Silit Sau Am Fost Executat Silit Si Am Poprire –  Avocat Cuculis

notificarea de dare in plata

Toate intrebarile de mai sus necesita a fi lamurite, pentru ca un debitor/imprumutat la banca sau cesionat catre un recuperator de creante,ori chiar si cei ce au contracte de leasing cu garantie ipotecara,in anumite conditii, sa poata beneficia pe deplin de aceasta lege.

Pentru cazurile cele mai complexe, in care vom solicita aplicarea legii darii in plata in cazul celor ce se afla in procedura de executare silita, am cerut punctul de vedere al d-ului Cuculis Adrian Calin, punct de vedere pe care-l redam ad-integrum mai jos si pentru care-i multumesc –

Darea in plata pentru  cei care sunt executati silit si li s-a vandut deja imobilul?

Procedura ce trebuie indeplinita de catre cei aflati in executare silita. Conform dispozitiilor legale, putem avea 2 posibile momente ale executarii silite. 1) Procedura executionala inceputa asupra imobilului insa el nu a fost vandut inca. 2) Procedura executionala in care s-a vandut deja imobilul si se continua urmarirea debitorului pe mai departe, prin metoda popririi executionale.

Astfel vom distinge urmatoarele :

a) daca imobilul este in continuare in executare silita, se va notifica creditorul, procedura executionala se stopeaza iar banca poate sa accepte darea in plata sau sa o conteste

b) daca imobilul a fost deja vandut, indiferent ca acesta nu mai exista in patrimoniul debitorului, acesta din urma, va formula notificarea de dare in plata conform art 5 din lege iar mai apoi daca banca refuza notificarea, in raport de art. 8 punctul 4 (5) Dreptul de a cere instanţei să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit aparţine şi consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat indiferent de titularul creanţei, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului, debitorul ce nu mai are in proprietate imobilul, se va adresa direct instantei de judecata.

Ce fac daca vreau sa dau locuinta in plata dar totusi pot plati ratele la banca, insa nu mai vreau?

Partea buna este ca legea nu mai face distinctie intre cel ce poate sa plateasca si cel ce nu poate sa plateasca, astfel incat toti cei care indeplinesc conditiile de mai jos, pot da in plata locuinta pe care o au:

Art. 4. din legea darii in plata -(1) Pentru stingerea creanţei izvorând dintr-un contract de credit şi a accesoriilor sale prin dare în plată trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a) creditorul şi consumatorul fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1), astfel cum acestea sunt definite de legislaţia specială;

b) cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, nu depăşea echivalentul în lei al 250.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către Banca Naţională a României în ziua încheierii contractului de credit;

c) creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puţin un imobil având destinaţia de locuinţă;

d) consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi.

Cine face notificarea si ce trebuie sa contina notificarea pentru darea in plata?

Pentru a fi considerata ca fiind valabila, notificarea este necesar sa fie facuta fie prin intermediul unui avocat fie notar, executorul probabil ca va fi exclus din start avand in vedere ca debitorii deja nu vor sa mai auda de organele de executare.

De ce este important sa facem procedura de notificare prin avocat?

Banca are posibilitatea imediat dupa notificare, sa conteste aceasta decizie de dare in plata, in instanta, lucru ce cu certutidine se va intampla, avand in vedere pozitia bancilor, de a respinge aceasta lege ca nefiind in favoarea lor, astfel incat daca notificarea ar fi facuta prin intermediul celorlalte doua categorii, respectiv notari sau executori cercul s-ar inchide tot la avocat.Desigur, poate fi o parere subiectiva insa realitatea ne va confirma acest lucru sau din contra il va infirma.

Mai mult informatii despre darea in plata sau Ghidul Scurt Pentru Darea in Plata:

 http://indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice/darea-in-plata-cum-se-va-aplica-legea-darii-in-plata-ghid-al-imprumutatului-pentru-a-da-in-plata-conditii-pentru-a-da-in-plata-un-imobil-avocat-cuculis/

 

Ce contine notificarea de dare in plata?

Notificarea prevăzută in lege trebuie să cuprindă şi stabilirea unui interval orar, în două zile diferite, în care reprezentantul legal sau convenţional al instituţiei de credit să se prezinte in vederea inchiderii contractului de vanzare cumparare , prin care se stinge orice datorie a debitorului, principal, dobânzi, penalităţi, izvorând din contractul de credit ipotecar, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi. Notificarea de dare in plata este parghia de demarare a procedurii.

De asemenea notificare trebuie sa contina o insiruire a indeplinirii tuturor conditiilor expuse mai sus, de catre cel ce vrea sa faca darea in plata.Notificarea de dare in plata.

Ce fac cei care sunt la zi cu creditul?

Nu trebuie sa uitam ca procesele colective deschise de imprumutati prin care s-a cerut blocarea cursului valutar la momentul semnarii contractului aduc intradevar beneficii de 50% din costul contractului astfel incat cei care au in continuare clauze abuzive in contractele in chf pot pastra varianta darii in plata, ca varianta de rezerva.

Cum pot incepe demersurile pentru darea in plata?

Pentru cei ce sunt fie in executare silita, fie executarea silita imobiliara s-a incheiat si acum sunt urmariti prin poprire sau sunt la zi cu creditul dar totusi vor sa inapoieze locuinta si sa inchida creditul exista formularul de inscriere pentru darea in plata :

 

S-a Promulgat Legea Darii In Plata A Imobilelor – Romanii Cu Problema La Banci Pot Da Casa Bancii Si Scapa De Datorii – Cum Se Va Aplica Legea Darii In plata

S-a Promulgat Legea Darii In Plata A Imobilelor – Romanii Cu Probleme La Banci Pot Da Casa Bancii Si Scapa De Datorii – Cum Se Va Aplica Legea Darii In plata

Presedintele  a promulgat legea darii in plata – Ce contine Legea si cum urmeaza sa fie ea aplica –

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. – (1) Prezenta lege se aplică raporturilor juridice dintre consumatori şi instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare sau cesionarii creanţelor deţinute asupra consumatorilor.

(2) Consumatori sunt persoanele definite de Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi în cazul în care creanţa creditorului izvorând dintr-un contract de credit este garantată cu fideiusiunea şi/sau solidaritatea unuia sau mai multor codebitori sau coplătitori.

(4) Prevederile prezentei legi nu se aplică creditelor acordate prin programul „Prima Casă” aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului 2 „Prima Casă”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. – Dispoziţiile prezentei legi se coroborează cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.

Art. 3. -Prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, consumatorul are dreptul de a i se stinge datoriile izvorâte din contractele de credit cu tot cu accesorii, fără costuri suplimentare, prin darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea creditorului, dacă în termenul prevăzut la art. 5 alin. (3), părţile contractului de credit nu ajung la un alt acord.

Art. 4. -(1) Pentru stingerea creanţei izvorând dintr-un contract de credit şi a accesoriilor sale prin dare în plată trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) creditorul şi consumatorul fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1), astfel cum acestea sunt definite de legislaţia specială; b) cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, nu depăşea echivalentul în lei al 250.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către Banca Naţională a României în ziua încheierii contractului de credit; c) creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puţin un imobil având destinaţia de locuinţă; d) consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi. (2) În situaţia în care executarea obligaţiilor asumate prin contractul de credit a fost garantată cu două sau mai multe bunuri, în 3 vederea aplicării procedurii prevăzute de prezenta lege debitorul va oferi în plată toate bunurile ipotecate în favoarea creditorului.

Art. 5. – (1) În vederea aplicării prezentei legi, consumatorul transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin care îl informează că a decis să îi transmită dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar, detaliind şi condiţiile de admisibilitate a cererii, astfel cum sunt reglementate la art. 4. (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă şi stabilirea unui interval orar, în două zile diferite, în care reprezentantul legal sau convenţional al instituţiei de credit să se prezinte la un notar public propus de debitor în vederea încheierii actului translativ de proprietate, prin care se stinge orice datorie a debitorului, principal, dobânzi, penalităţi, izvorând din contractul de credit ipotecar, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi. (3) Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilită la un termen mai scurt de 30 zile libere, perioadă în care se suspendă orice plată către creditor, precum şi orice procedură judiciară sau extrajudiciară demarată de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia îndreptată împotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia. (4) Cu cel puţin 3 zile libere înainte de prima zi de convocare la notarul public, părţile transmit acestuia informaţiile şi înscrisurile necesare încheierii actului de dare în plată. (5) Toate costurile notariale şi, după caz, ale executorului judecătoresc sau ale avocatului, se suportă de către debitor.

Art. 6. – (1) De la data primirii notificării prevăzute la art. 5 se suspendă dreptul creditorului de a se îndrepta împotriva codebitorilor, precum şi împotriva garanţilor personali sau ipotecari. (2) În situaţia admiterii definitive a contestaţiei prevăzute la art. 7, creditorul poate demara sau, după caz, relua orice procedură judiciară sau extrajudiciară atât împotriva debitorului, cât şi împotriva altor garanţi personali sau ipotecari. (3) Demersurile prevăzute la art. 5 şi art. 7-9 pot fi întreprinse şi de codebitori, precum şi de garanţii personali sau ipotecari ai consumatorului principal, cu acordul acestuia sau al succesorilor săi. 4 (4) Acţiunea în regres împotriva debitorului principal va putea fi formulată numai după stingerea integrală a datoriei izvorând din contractul de credit, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.

Art. 7. – (1) În termen de 10 zile de la data comunicării notificării emise în conformitate cu dispoziţiile art. 5, creditorul poate contesta îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a procedurii reglementate de prezenta lege. (2) Cererea se judecă în procedură de urgenţă, cu citarea părţilor, de judecătoria în circumscripţia căreia domiciliază consumatorul. (3) Apelul împotriva hotărârii pronunţate în conformitate cu dispoziţiile alin. (2) se depune de partea interesată în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicare şi se judecă cu celeritate. (4) Până la soluţionarea definitivă a contestaţiei formulate de creditor se menţine suspendarea oricărei plăţi către acesta, precum şi a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoanele care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului. (5) În situaţia în care se admite contestaţia formulată de creditor, părţile vor fi puse în situaţia anterioară îndeplinirii demersurilor prevăzute de prezenta lege. (6) În termen de 10 zile de la data respingerii definitive a contestaţiei, creditorul are obligaţia să se prezinte, în conformitate cu notificarea prealabilă a debitorului, la notarul public indicat în cuprinsul acesteia. Dispoziţiile art. 5 alin. (4) sunt aplicabile atât în vederea transmiterii informaţiilor şi a înscrisurilor, cât şi în vederea stabilirii datei exacte a semnării actului de dare în plată.

Art. 8. – (1) În situaţia în care creditorul nu se conformează dispoziţiilor prevăzute de prezenta lege, debitorul poate cere instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să se constate stingerea obligaţiilor născute din contractul de credit ipotecar şi să se transmită dreptul de proprietate către creditor. (2) Cererea se judecă cu celeritate, cu citarea părţilor, de către judecătoria în circumscripţia căreia domiciliază debitorul. (3) Până la soluţionarea definitivă a cererii prevăzute la alin. (1), se menţine suspendarea oricărei plăţi către creditor, precum şi a oricărei 5 proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului. (4) Acţiunea prevăzută de prezentul articol este scutită de plata taxei judiciare de timbru. (5) Dreptul de a cere instanţei să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit aparţine şi consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat indiferent de titularul creanţei, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului.

Art. 9. – Hotărârea pronunţată potrivit prevederilor art. 8 poate fi atacată cu apel, în termen de 7 zile de la comunicare.

Art. 10. – (1) La momentul încheierii contractului translativ de proprietate, respectiv de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive, potrivit prevederilor art. 8 sau, după caz, ale art. 9, va fi stinsă orice datorie a debitorului faţă de creditor, acesta din urmă neputând solicita sume de bani suplimentare. (2)De dispoziţiile prezentului articol beneficiază şi codebitorul sau fideiusorul care a garantat obligaţia debitorului principal.

Art. 11. – În vederea echilibrării riscurilor izvorând din contractul de credit, precum şi din devalorizarea bunurilor imobile, prezenta lege se aplică atât contractelor de credit aflate în derulare la momentul intrării sale în vigoare, cât şi contractelor încheiate după această dată.

Art. 12. – Prezenta lege intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 6 Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Darea In Plata – Cum Se Va Aplica Legea Darii In Plata – Ghid Al Imprumutatului Pentru A Da In Plata – Conditii Pentru A Da In Plata Un Imobil – Avocat Cuculis

Atentie! Procedura Cu Iz Neconstitutional – Executorul Judecatoresc Poate Sa Intre In Casa Chiar Inainte De Vanzarea Imobilului – Locuinta Executata Silit – Avocat Cuculis

Atentie! Procedura Cu Iz Neconstitutional – Executorul Judecatoresc Poate Sa Intre In Casa Chiar Inainte De Vanzarea Locuintei-Vanzarea Imobilului – Avocat Cuculis

Oricat de incredibil pare, dar atunci cand sunteti in executare silita, executorul judecatoresc poate sa se transforme in persoana straina ce va calca pragul nepoftit. Desigur, pentru aceasta procedura pe care noi o gasim ca fiind una cu iz profund neconstitutional, exista si cai de aparare, insa pana a ajunge acolo, trebuie sa discutam si sa explicam, cum este posibil sa ne trezim cu executorul in casa peste noi, echivalentul spargerii locuintelor de catre trupele speciale, pentru infractorii periculosi.

locuinte-executate-silit-300x172

Cine reglementeaza procedura de intrare in casele celor executati silit?

Pe cat de importanta este aceasta procedura, avand in vedere nivelul extrem de  invaziv in care se desfasoara procedura de intrare in imobilele celor executati silit, pe atat de putin este reglementata, lasand evident, locul la tot soiul de abuzuri, ce nu au incetat, in practica, sa apara.

Astfe, articolul 680 denumit sugestiv, accesul la bunurile debitorului, din codul de procedura civila, spune urmatoarele :

Articolul 1) In vederea executarii unei hotarari judecatoresti, executorul judecatoresc poate intra in incaperile ce reprezinta domiciliul, resedinta, sau sediul unei persoane, precum si in orice alte locuri, cu consimtamantul acesteia, iar in caz de refuz, cu concursul fortei publice.

Articolul 2) In cazul altor titluri executorii,decat hotararile judecatoresti(contracte bancare,de leasing,imprumuturi la IFN-uri, etc), la cererea creditorului, sau a executorului judecatoresc, depusa odata cu cererea de incuviintare a executarii silite ori pe cale separata, instanta competenta, va autoriza intrarea in locurile mentionate la articolul 1. Instanta se pronunta, de urgenta, in camera de consiliu cu citarea tertului care detine bunul, prin incheiere executorie care nu este supusa niciunei cai de atac.

De ce intrarea in imobilul debitorului poate fi neconstitutionala?

De aici si reiese elementul profund neconstitutional, bazat pe faptul ca incheierea data, pe de-o parte ca se emite fara posibilitatea de a fi atacata si secundar, se arata foarte clar, ca debitorul, respectiv cel care urmeaza sa sufere procedura invaziva, de intrare in imobilul acestuia, nu este citat la proces.

Daca in priviinta faptului ca debitorul nu este citat, putem sa il numim ca fiind un aspect, cu conotatii abuzive din partea unei norme de drept, insa asupra faptului ca incheierea nu poate fi atacata si nici nu este comunica debitorului, o gasim ca intrand in contradictie profunda cu normele constitutionale cu privire la dreptul la viata intima si privata si dreptul la proprietate si inviolabilitatea domiciliului.

ARTICOLUL 26 Din constitutie – Dreptul la viata intima si privata-
(1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată.

(2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.

ARTICOLUL 27 Contestatie

(1) Domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul ori în reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia.

(2) De la prevederile alineatului

(1) se poate deroga prin lege pentru următoarele situaţii: a) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărâri judecătoreşti;

b) înlăturarea unei primejdii privind viaţa, integritatea fizică sau bunurile unei persoane;

c) apărarea securităţii naţionale sau a ordinii publice; d) prevenirea răspândirii unei epidemii.

(3) Percheziţia se dispune de judecător şi se efectuează în condiţiile şi în formele prevăzute de lege.

(4) Percheziţiile în timpul nopţii sunt interzise, în afară de cazul infracţiunilor flagrante.

Totul ar fi in regula, daca si debitorul ar avea posibilitatea efectiva sa se apere cu privire la vatamarile ce urmeaza sa le suporte cu privire la procedura explicata mai sus, astfel incat, chiar daca se arata ca in executarea unei hotarari se poate accesa imobilul debitorului, faptul ca debitorul nu se poate apara, echivaleaza in mod clar cu o lipsa a accesului la justitie si dreptului de a se apara, ori o asemenea situatie, nu poate fi folosita pentru a ascunde o hiba a legii si a pune in aplicare o hotarare despre care persoana debitoare  urmeaza sa o sufere, fara ca aceasta sa se fi aparat anterior si fara posibilitatea viitoare de contestare intr-o cale superioara de atac.

Cum ma pot apara impotriva unei posibile intrari in imobil a executorului judecatoesc?

Procedura ce va asigura ca executorul nu va avea posibilitatea sa mai faca acte de executare, se numeste suspendarea executarii silite, evident, procedura este una rapida, fapt pentru care, imediat dupa contestarea executarii silite, in cadrul unei contestatii la executare, se depune la aceeasi instanta unde s-a depus contestatia la executare, o noua cerere denumita, suspendare provizorie a executarii silite, tocmai in scopul de a bloca orice activitate executionala.

ATENTIE!

Executorul judecatoresc NU ARE DREPTUL sa intre in imobilul dvs. inainte de ora 6:00 si nici dupa ora 20:00.

De asemenea, nici in zilele de sabata si duminica ori sarbatorile legale, acesta nu are acest drept.

De spus, ca orice fel de incalcare de la regulile prezentate mai sus, atrage IMEDIAT nulitatea executarii silite desfasurate.

Sfat!

Nu folositi cuvinte jignitoare, nu imbranciti si nu loviti persoanele ce efectueaza intrarea in imobil, ati putea fi trimis la parchet daca fapta dvs. intruneste elementele unei infractiuni. Calea corecta este sa apelati la instanta de judecata, de unde puteti pe viitor sa solicitati daca v-au fost incalcate drepturile, inclusiv daune morale ori materiale.

In link-ul de mai jos, puteti verifica daca exista pe numele dvs. cereri de incuviintare a executarii silite :

http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx

In cazul in care sunteti intr-o asemenea situatie, si ati contestat executarea silita, in cadrul unei contestatii la executare, invocati exceptia de neconstitutionalitate a acestor prevederi, fiindca daca instanta de judecata va gasi intemeiata cererea dvs. atunci va trimite catre CCR analiza acestui articol, iar dvs ca si contestator ati putea beneficia de efectele deciziei viitoare ale CCR, asa cum s-a intamplat cu privire la articolul 666 din codul de procedura civila, ce a scapat mii de oameni de la executarea silita, avand in vedere ca CCR a aplicat hotararea tuturor contestatiilor la executare, pornite si nesolutionate, la data publicarii in monitorul oficial a deciziei.

avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

 

Instanta Obliga Banca Bancpost La Dobanda Negativa – Bancpost Obligata La Marja 0 Zero si Libor Negativ – Inghetare Curs Bancpost – In Plus Bancare Are De Restituit Si 47.458,53 Lei

Instanta Obliga Banca La Dobanda Negativa – Bancpost Obligata La Marja 0 Zero si Libor  Negativ – Inghetare Curs Bancpost – In Plus Bancare Are De Restituit Si 47.458,53 Lei

Bancpost

Solutia este cu atat mai spectaculoasa avand in vedere si faptul ca Bancpost este obligata conform sentintei sa respecte Marja Bancii de ZERO PUNCTE plus indicele de referinta Libor de -0.724, astfel incat dobanda pe care o va plati imprumutatul va fi una de fapt negativa, banca avand obligatia sa plateasca imprumutatului suma de bani diferenta la Marja de risc de zero puncte.

Dobanda Negativa La Bancpost! Marja 0 si Libor!

Decizia apartine Judecatoriei Bistrita

LIBOR 25.04.2016-0.724

Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite acţiunea civilă formulată de reclamanţii C.O.G.C.şi C.-O.C.împotriva pârâtei SC B.R. SA şi în consecinţă:Constată caracterul abuziv şi nulitatea absolută parţială a contractului de credit ipotecar HL nr. 6242 din 19.10.2006 încheiat între părţi, în ceea ce priveşte clauzele de la punctele 4.1., 4.2., 4.3. şi 4.6.Dispune ca pârâta să efectueze modul de calcul al dobânzii astfel cum este prevăzut de disp. art. 37 litera a) din OUG 50/2010, respectiv ca dobânda aplicabilă creditului acordat prin contractul mai sus menţionat să fie stabilită din „Marja fixă plus LIBOR”, marjă care a fost stabilită în contract la punctul 4.2., la valoarea „0” puncte procentuale.Obligă pârâta să restituie reclamanţilor sumele percepute în mod nelegal şi abuziv, începând din iunie 2008 până la data introducerii acţiunii şi în continuare până la restituirea efectivă a acestei sume, achitate înafara formulei de calcul LIBOR+marja fixă stabilită în contractul HL 6242 la punctul 4.2, în cuantum de 26.061,57 CHF sau echivalentul în lei, precum şi dobânda legală la aceste sume pentru aceeaşi perioadă. Obligă pârâta să convertească în RON contractul de credit ipotecar nr. HL 6242 la cursul CHF/RON de la data acordării creditului, respectiv 19.10.2006, urmând ca plata acestuia să fie făcută în lei şi dispune restituirea prestaţiilor efectuate de reclamanţi în plus, în cuantum de 47.458,53 RON.Obligă pârâta ca, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe, să pună la dispoziţia reclamanţilor un act adiţional la contract, conform sentinţei şi un nou grafic de rambursare a creditului.Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 4110 lei către reclamanţi.Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Bistriţa.Pronunţată în şedinţa publică din 21.04.2016.

http://portal.just.ro/190/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=19000000000116266&id_inst=190

 

http://indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice/formular-inscriere-proces-colectiv-clauze-abuzive-denominare-transformare-credit-din-chfeuro-in-moneda-nationala-ron-impotriva-otp-bank-romania-s-a-clauze-abuzive-comision-administrare-acordar/

Dosar De Executare Silita Anulat – Raiffeisen Bank Alaturi De Kredyt Inkaso Obligati Sa Restituie Comisionul De Acordare Si Dobanda Excedentara – Avocat Cuculis

Executarea Silita si Clauzele Abuzive Nu Pot Continua – Dosar De Exexcutare Silita Anulat – Raiffeisen Bank Alaturi De Kredyt Inkaso Obligati Sa Restituie Comisionul De Acordare Si Dobanda Excedentara La Care Instanta I-a Obligat Pe Parati Sa Plateasca Si Dobanda Legala – Clauze Abuzive Raiffeisen Avocat Cuculis

Judecatoria Sighisoara penalizeaza clauzele abuzive din contractele cu Raiffeisen Bank –

Comision Si Dobanda Raiffesen Bank

Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatului SC RAIFFEISEN BANK SA. Respinge excepţia inadmisibilităţii capătului de cerere privind constatarea caracterului abuziv al clauzelor din contractul de credit nr .RFI29341707038/08.12.2015. Admite contestaţia la executare formulată de contestatorii NAGY IREN şi NAGY LUDOVIC în contradictoriu cu intimaţii SC RAIFFEISEN BANK SA, SC KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS LUXEMBOURG SA prin SC KREDYT INKASO INVESTMENTS RO SA în parte şi, în consecinţă: Constată caracterul abuziv al clauzei privind comisionul de procesare prevăzută la art. 3.5, al clauzei privind revizuirea ratei dobânzii prevăzută la art. 3 alin. 3 din contractul de credit nr RFI29341707038/08.12.2015 şi dispune anularea acestor clauze din contract. Obligă intimaţii să restituie contestatorilor suma plătită cu titlu de comision de procesare, precum ?i dobânda legală aferentă acestei sume, începând cu data încasării ei ?i până la data restituirii sumei, suma percepută ca urmare a modificării ratei dobânzii curente, precum si dobânda legală aferentă acestei sume, începând cu data încasării ei ?i până la data restituirii sumei

Dispune anularea în parte a actelor de executare silită efectuate în dosarul execuţional nr. 47/E/2013 al BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC TOMA GHEORGHE COSMIN în ce priveşte creanţa rezultată ca urmare a anulării clauzelor abuzive enumerate. Respinge pentru rest contestaţia la executare formulată de contestatorii NAGY IREN şi NAGY LUDOVIC în contradictoriu cu intimaţii SC RAIFFEISEN BANK SA, SC KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS LUXEMBOURG SA prin SC KREDYT INKASO INVESTMENTS RO SA. Cu drept de recurs în termen de 15 de zile de la comunicare Pronunţată în şedinţă publică, 08.04.2016

http://portal.just.ro/308/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30800000000029379&id_inst=308

 

Alte decizii similare impotriva Raiffeisen Bank –

Decizie Fara Precedent A Instantei – A Refuzat Incuviintarea Executarii Silite Pe Motiv Ca Raiffeisen Are Clauze Abuzive In Contractul De Credit – Avocat Cuculis

avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

CEDO – Intrarea In Legalitate A Constructiilor – Ce Pot Face Sa Intru In Legalitate Cu O Constructie Fara Autorizatie – Avocat Cuculis

CEDO. Demolarea casei construite fără autorizație, în lipsa examinării proporționalității măsurii, contravine Convenției Europene A Drepturilor Omului

In mod normal pentru legislatia din Romania si pentru construcţiile edificate fără autorizare de construire, intrarea în legalitate se face prin obţinerea unei autorizaţii de construire în conformitate cu dispoziţiile art. 28 din Legea nr. 50/1991 şi art. 56 din Ordinul nr. 1430/2005 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 şi nu urmând procedura obişnuită prevăzută de art. 2 şi 7 din Legea nr. 50/1991.

In principal daca nu se reuseste procedura pe cale administrativa, se poate solicita(marea proportie) ajutorul instantei de judecata.

 21 aprilie 2016 cauza  pronunțată în cauza Ivanova și Cherkezov împotriva Bulgariei (cererea nr. 46577/15) – cauza privește plângerea unui cuplu cu privire la decizia de demolare a casei în care locuiesc- , Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărât:

 • cu  majoritate (șase voturi la unu), că ar exista o încălcare a articolului 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie și a domiciliului) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în cazul în care decizia de demolare a casei va fi pusă în executare fără o revizuire adecvată a proporționalității în lumina circumstanțelor personale ale reclamanților și,
 • în unanimitate, că nu ar fi nici o încălcare a articolului 1 din Protocolul nr . 1 la Convenție (protecția proprietății) dacă decizia de demolare a casei va fi pusă în aplicare.

Situația de fapt

Reclamanții, Mavruda Ivanova și Ivan Cherkezov, sunt cetățeni bulgari care locuiesc în satul Sinmorets, pe coasta sudică a Mării Negre (Bulgaria). În 2005, reclamanții s-au mutat de la Burgas, (în condițiile în care, potrivit declarațiilor lor, nu și-au mai putut permite sa locuiască acolo), la Sinemorets. Dna Ivanova a devenit proprietarul a aproximativ 77% din suprafața unui teren de 625 de metri pătrați, după moartea tatălui său în 1986 și transferul în 1999 a cotei mamei sale.

În 2004 și 2005 reclamanții au reconstruit o cabină dezafectată situată pe teren, transformând-o într-o casă solidă din cărămidă cu un singur etaj, fără să fi solicitat o autorizație de construcție. De atunci, ei au locuit în acea casă. În 2006, doi dintre co-proprietarii parcelei au notificat-o pe doamna Ivanova că nu sunt de acord cu reconstrucția. În 2009, toți ceilalți moștenitori ai părinților ei au obținut o declarație judiciară că aceștia erau proprietarii porțiunii rămase din parcelă și casei construite.

La sesizarea co-proprietarilor parcelei, ofițerii municipali au inspectat casa în 2011 și au constatat că a fost construită ilegal. Direcția Națională de control a construcțiilor a deschis ulterior procedura pentru demolarea casei, iar în septembrie 2013, șeful biroului regional al Direcției a constatat că această casă a fost construită fără autorizație de construire, cu încălcarea dispozițiilor aplicabile, și a hotărât demolarea acesteia.

Instanța administrativă de prim grad a respins cererea doamnei Ivanova pentru controlul jurisdicțional al acestei decizii. Această hotărâre a fost confirmată de Curtea Supremă Administrativă într-o hotărâre definitivă din martie 2015. Întrucât dna Ivanova a refuzat să se conformeze deciziei de demolare, autoritatile au depus o cerere de ofertă de la companii private pentru a efectua demolarea.

După ce guvernul bulgar a fost notificat cu privire la cererea reclamanților în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, Direcția Națională de Control a Construcțiilor a cerut autorităților municipale să analizeze dacă ar putea oferi alternative de cazare pentru dna Ivanova. Ulterior, dna Ivanova a fost, de asemenea, contactată de un asistent social, care i-a explicat posibilitatea de a apela la serviciile sociale.

Aprecierea Curții

Deși numai dna Ivanova are drepturi legale asupra casei în cauză, ambii reclamanți au locuit în ea timp de mai mulți ani. Prin urmare, Curtea consideră că aceasta era „domiciliu” pentru ambii reclamanți și că decizia de demolare reprezintă o ingerință în dreptul lor la respectarea domiciliului. Ingerința este legală, deoarece are o bază clară în legislația internă relevantă, și anume Legea organizării teritoriale.

În plus, Curtea este convinsă că demolarea urmărește un scop legitim. Având în vedere în special faptul că problema construcțiilor ilegale este larg răspândită în Bulgaria, scopul de a asigura punerea în aplicare efectivă a cerinței ca clădirile să poată fi construite doar cu autorizație, poate fi considerat ca fiind „prevenirea dezordinii publice” și ca promovând „bunăstarea economică a țării”, în sensul articolului 8.

Cu toate acestea, în ceea ce privește necesitatea ingerinței, Curtea consideră că procedura internă nu respectă condițiile prevăzute de jurisprudența sa, potrivit cărora orice persoană care riscă o pierdere a locuinței sale – indiferent dacă aparține sau nu unui grup vulnerabil – trebuie, în principiu, să poată obține determinarea de către un tribunal independent a proporționalității măsurii care duce la pierderea casei. Procedurile în care dna Ivanova solicitase revizuirea judiciară a deciziei de demolare, s-au concentrat în întregime dacă casa a fost construită fără autorizație și dacă aceasta era scutită de demolare sub o normă tranzitorie a dreptului intern. În recursul său, dna Ivanova a argumentat că respectiva casă era singura ei locuință și că ar fi grav afectată de demolarea ei. Cu toate acestea, Curtea Supremă Administrativă nu a abordat aceste puncte, întrucât în conformitate cu legislația bulgară nu erau relevante pentru legalitatea deciziei de demolare. În conformitate cu dispozițiile relevante, astfel cum au fost interpretate de instanțele administrative, nu li putea cere autorităților să se abțină de la demolarea unei case pe baza faptului că acest lucru ar cauza un prejudiciu disproporționat celor afectați de această măsură.

În conformitate cu dispozițiile relevante ale dreptului procedural administrativ, reclamanții ar fi putut obține mai degrabă doar o amânare temporară a măsurii, decât o examinare cuprinzătoare a proporționalității sale. Jurisprudența națională a arătat că instanțele administrative bulgare, de regulă, refuză să examineze argumentele referitoare la situația individuală a persoanelor vizate de demolarea unei case. Mai mult, nu este clar dacă o persoană în poziția domnului Cherkezov, care nu avea nici un drept de proprietate asupra casei în cauză, ar fi putut invoca acest lucru. Reclamantii nu puteau, de altfel,  obține o examinare corespunzătoare a proporționalității demolării în temeiul niciunei alte dispoziții din dreptul intern.

Curtea subliniază că echilibrul dintre drepturile celor care stau sa-si piardă locuința, ca urmare a unei decizii de demolare și interesul public pentru a asigura punerea în aplicare efectivă a reglementărilor privind construcțiile nu ar putea, ca regulă să fie anulată de o reglementare absolută care să nu permită excepții; acest lucru ar putea fi, în mod normal, examinat în fiecare caz în parte. În cele din urmă, implicarea serviciilor sociale, care a avut loc numai după notificarea Guvernului a cererii în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, nu poate compensa lipsa unei evaluări adecvate a proporționalității. În orice caz, în observațiile prezentate Curții, Guvernul a subliniat faptul că autoritățile nu au  obligația de a furniza reclamanților alternative de cazare.

În concluzie, reclamanții nu au avut la dispoziție o procedură pentru a obține revizuirea cuprinzătoare a proporționalității demolării casei. În consecință, s-ar încălca articolul 8 în cazul în care decizia de demolare a casei va fi pusă în executare fără o astfel de revizuire.

În același timp, Curtea nu a constatat că punerea în aplicare a deciziei de demolare ar încălca drepturile doamnei Ivanova în temeiul articolului 1 din Protocolul nr 1. Deși demolarea casei ar însemna o ingerință în bunurile sale, decizia are o bază legală clară în temeiul dreptului intern și este” în conformitate cu interesul general”, în sensul articolului 1 din Protocolul nr 1, urmărind să asigure respectarea regulilor de construcție. Mai mult decât atât, faptul că respectiva casă a fost cu bună știință construită fără autorizație este un considerent important. Decizia de demolare ar servi, de asemenea, descurajării potențialelor acte de încălcare a legii  ce ar putea fi săvârșite de alte persoane, aspect care trebuie să fie luat în considerare, având în vedere problema la scară largă a construcțiilor ilegale în Bulgaria.

Având în vedere faptul că statul se bucură de o largă „marja de apreciere” în alegerea mijloacelor de constrângere, interesul de proprietate al reclamantei nu poate să prevaleze aupra acestor considerații.

Decizia poate fi folosita in Romania pentru imobilele ce nu pot intra in legalitate avand in vedere modificarea legislatiei in vigoare cu privire la depasirea cotelor de POT si CUT.

Avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Decizie Fara Precedent A Instantei – A Refuzat Incuviintarea Executarii Silite Pe Motiv Ca Raiffeisen Are Clauze Abuzive In Contractul De Credit – Avocat Cuculis

Decizie Fara Precedet A Instantei  – A Refuzat Incuviintarea Executarii Silite Pe Motiv Ca Banca Raiffeisen Are Clauze Abuzive In Contractul De Credit – Avocat Cuculis

Ce solutie a adoptat instanta?

Dupa ce mai bine de un an de zile executorii judecatoresti si-au batut joc de cei ce ii executau, incuvintandu-si singuri executarile silite, acum a venit randul instantelor de judecata sa ii taxeze si sa le respinga cererile de incuviintare a executarii silite.

Judecatoria Mizil in dosarul numarul 226/259/2016 a dispus respingerea inuviintarii de executare silita, motivand ca atata vreme cat in contractul de credit exista clauze abuzive, practic si suma ar fi una necerta si nu ar putea fi pusa in executare silita.

DOSARUL – http://portal.just.ro/259/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=25900000000022580&id_inst=259

Părţi

Nume

Calitate parte –SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI OCHIAN DORU CĂTĂLIN ŞI NENECI ALEXANDRU

Petent

Şedinţe 02.03.2016 Ora estimata: 08:30 Complet: C4 Civil – TI Tip solutie: Respinge cererea Solutia pe scurt: Respinge cererea. Cu apel în termen de 15 zile de la comunicare, pentru creditor -, cerere ce se va depune la Judecătoria Mizil. Pronunţată în şedinţă publică. Document: Încheiere finală (dezinvestire) 02.03.2016

Ce a descoperit instanta?

Existenta clauzelor abuzive, inclusiv cele de scadenta anticipata, astfel incat exista prezumtia rezonabila ca acest contract de credit sa fie in mod clar unul viciat si astfel executarea silita care este o procedura extraordinara, sa nu poata fi pornita pana nu sunt rezolvate aceste banuieli cu privire la existenta clauzelor abuzive in contractul de credit!

Ce a facut BANCA SI EXECUTORUL?

Au declarat imediat APEL!! Vedeti motivatia mai jos.

Art. 632

Temeiul executării silite

(1) Executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu.

(2) Constituie titluri executorii hotărârile executorii, hotărârile definitive, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.

Raiffeisen (2)Raiffeisen (1)

 

 

Facem mentiunea ca desi Raiffeisen spune ca ‘instanta in mod eronat a respins cererea” salutam decizi judecatorilor de la Mizil si invitam Banca Raiffeisen sa-si corecteze clauzele abuzive din contracte si sa nu apeleze la executare silita, fiindca acest lucru ii va aduce pe oameni sa urasca si mai mult relatia pe care o au cu aceasta institutie.

Ce pot face cei care verifica ca au un dosar de incuviintare a executarii silite?

Daca identficati un dosar de incuviintare a executarii silite, desi procedura nu este una contencioasa, folositi hotararea instantei din Mizil indicati in mod clar ce clauze abuzive aveti in contract inclusiv aceea de scadenta anticipata si aduceti la cunostiinta instantei ce urmeaza sa se pronune pe incuviintarea executarii silite!

 

LIBER LA ELIMINAREA CLAUZELOR ABUZIVE DIN CONTRACTELE DE CREDIT!

Avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Inscrierea in procesele colective ce vizeaza formularul pentru denominarea la cursul de la data acordarii creditului cat si eliminarea clauzelor abuzive din contracte, de tip, adeziune alaturi de recalcularea dobanzii creditului. Informatii generale procese colective banci.

Formular Pentru Clientii Otp Bank Ce Sunt Vizati De Decizia Otp vs Anpc Cu Efecte Erga Omnes – Eliminarea Dobanzii Variabile Din Contractele Ipotecare – Avocat

Otp Bank TREBUIE sa puna in executare decizia cu efecte pentru toate contractele. Formular Pentru Clientii Otp Bank Ce Sunt Vizati De Decizia Otp vs Anpc Cu Efecte Erga Omnes – Eliminarea Dobanzii Variabile Din Contractele Ipotecare – Avocat

Prin decizia data de catre Curtea De Apel Bucuresti, prin care OTP BANK are obligatia sa elimine sintagma dobanzii variabile dupa politica bancii, din contractele ipotecare ale OTP BANK , inclusiv cele importate in tara, OTP Bank a refuzat sa o puna in executare, multumindu-se sa emita oferte pentru clienti, in speranta ca acestia vor uita de vechile contracte, dar si de decizia ANPC.

Cei care au contracte OTP BANK incheiate cu aceasta Banca si fac obiectul acestei decizii, respectiv contracte de credit ipotecare, pot solicita instantei de judecata, intr-un litigiu separat, cu termen relativ scurt de judecata, avand in vedere ca sigurul capat de cerere este acela de stabilire al excedentului de dobanda incasat de catre OTP BANK de la client si calculul dobazii legale la dobada bancara- prin eliminarea clauzei de dobanda variabila dupa politica bancii  – OTP BANK a anuntat ca sunt in aceasta situatie , 400 de persoane, fapt neadevarat, fiindca decizia se aplica inclusiv celor ce au semnat acte aditionale.

Toate Informatiile le puteti gasi si aici –

Procesul Castigat De Catre Anpc Impotriva Otp Bank – Efectele Lui Si Cui I Se Va Aplica Sentinta – Avocat Cuculis

Romanii Contesta Candidaturile Primarilor – Au Semnat Oameni Decedati Si Plecati De Ani De Zile – Avocat Cuculis

Dupa palma primita de “Piedone” tot mai multi romani sunt atenti la “candidaturile” primarilor ajunsi pe listele de votare.

 

Intrebarea unui cititor al site-ului nostru a fost:

Buna ziua! Astazi au fost afisate listele cu sustinatori ale candidatilor pentru functia de primar din comuna! Pe lista unuia dintre candidati apar 11 persoane care sunt plecate in afara tarii dinaintea intocmirii acesteia, si in plus, apare si o persoana decedata cu aproximativ 3 saptamani inainte sa se adune semnaturile! Am ajuns la concluzia ca au fost falsificate. Ce putem face? Daca facem contestatie se va rezolva ceva?

Romanii se trezesc!

Da! O asemenea contestatie se poate face si daca intradevar acele liste contin persoane ce nu au fost valabil inregistrate, instanta va anula candidatura(invalidare) si mai mult de atat se va dispune si inceperea urmaririi penale.

av Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu

Premiera Sentinta Definitiva Impotriva BCR S.A – Contract Cu Dobanda 0 % si Eliminare Comision Administrare Pe Calea Contestatiei La Executare – Instanta Anuleaza Dobanda BCR Avocat Cuculis

Lovitura Totala Pentru BCR – Premiera Impotriva BCR S.A – Instanta De Judecata A Stabilit Definitiv Ca Un Contract BCR Va Avea  Dobanda zero 0 % si Dispune Si Eliminarea Comisionului De Administrare Pe Calea Contestatiei La Executare – Instanta Anuleaza Dobanda BCR Si Anuleaza Si Executarea Silita – Avocat Cuculis

dobanda 0 la bcr

Decizia Definitiva a instantei de judecata vine la mai bine de 2 ani de zile de judecata pe rolul instantelor.

Dupa ce in prima instanta de judecata, BCR  a castigat,  astfel cererea noastra de judecata introdusa in 2013 a fost respinsa la Judecatoria Giurgiu, nu de aceeasi parere a fost si Tribunalul Giurgiu, ce a dispus in mod definitiv Eliminarea dobanzii din contract si a altor comisioane si clauze abuzive!

Dosarul 13193/236/2013 aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu a fost pronuntat in data de 21.04.2016 cu urmatoarea solutie!

Apel (alte soluţii)
Solutia pe scurt: Admite în parte contestaţia la executare . Constată abuzive clauzele nr. 5 privind stabilirea dobânzii şi nr. 8 lit.b, privind comisionul de administrare din ctr. de credit bancar, pentru persoane fizice nr. 1862/24.05.2007, încheiat între intimata BCR SA – sucursala Jud. Giurgiu şi contestatori. Constată că angajamentul contractual de credit s-a încheiat fără dobândă şi fără comision de administrare. Constată nelegală executarea silită pornită împotriva apelanţilor-contestatori în dosarul de executare nr. 788/2013 al BEJ. Ghinea Ioan Emanuel. Desfiinţează executarea. Definitivă.
Document: Hotarâre  319/2016

http://portal.just.ro/122/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=23600000000109287&id_inst=122

Instanta de judecata nu doar ca a maturat pe jos cu clauza de dobanda si cu clauza comisionului de administrare, dar face si trimitere catre faptul ca aceasta ” Constată că angajamentul contractual de credit s-a încheiat fără dobândă şi fără comision de administrare”.

Este o premiera spectaculoasa fiindca acest aranjament de clauze abuzive si constatare a contractului ca fiind fara dobanda, s-a petrecut in cadrul unei contestatii la executare, ce intr-un final a dus si la desfiintarea intregii executari silite, ori, ceea ce trebuie inteles este ca daca facem un calcul mai atent din 2007 si pana la ultima plata a reclamantului contestator, avand in vedere ca acest contract este fara dobanda, tot ceea ce a platit imprumutatul, trebuie sa ajunga direct in principalul sumei. Vom face un calcul si s-ar putea ca BCR nu doar sa nu mai poata sa mai ceara vre-un ban clientului, chiar contrariul, clientul BCR este posibil sa aiba de recuperat bani de la Banca, fiindca din 2007 si pana in 2016 a platit bani, pe care banca in loc sa ii puna in principal i-a pus in dobanda.

Contractul de credit a fost unul ipotecar!

av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Prima Decizie Motivata Cu Privire La Lipsa Calitatii De Reprezentant Al Unui Recuperator De Creante – Decizia Poate Fi Folosita Retroactiv Pentru Anularea Executarilor Silite – Avocat Cuculis

Prima Decizie Cu Privire La Lipsa Calitatii De Reprezentant Al Unui Recuperator De Creante – Se Confirma Ca Decizia ICCJ Poate Fi Folosita Retroactiv Pentru Anularea Executarilor Silite – Avocat Cuculis – Contestatia la executare admisa pentru prescriptie iar in motivare se arata cum se va aplica DECIZIA 9/2016 A ICCJ Pentru Un Dosar Introdus La instanta cu mult inainte de pronuntarea data in acest dosar, fapt ce confirma Aplicarea Retroactiva –

Astfel, in dosarul aflat pe rolul Judecatoriei Fetesti, s-a pronuntat instanta intr-un dosar de contestatie la executare, anuland astfel dosarul executional deschis in 2016, pe motivul principal al prescriptiei, dosar deschis impotriva unui recuperator de creante, reprezentat in mod ilegal de catre un alt recuperator de creante.

Dosarul a fost  pronuntat in data de 17.03.2016, asta inseamna ca inainte ca ICCJ sa pronunte decizia 9/2016 in aprilie.

Desi acest lucru, veti observa ca MOTIVATIA instantei cu privire la situatia recuperatorului de creante, a fost sustinuta inclusiv prin prisma deciziei 9/2016, aspect ce face ca aceasta decizie sa CONSOLIDEZE articolul 84 cod procedura civila  – Reprezentarea convenţională a persoanelor juridice

Sentinta deczia 9 din 2016 iccj (2)

Sentinta deczia 9 din 2016 iccj (1)

(1) Persoanele juridice pot fi reprezentate convenţional în faţa instanţelor de judecată numai prin consilier juridic sau avocat, în condiţiile legii.

Decizia pentru conformitate:

Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare silită formulată de către contestatoarea OLBOŞANU CRISTINA, în contradictoriu cu intimata SC CREDIT PLUS (GULF) LTD, cu sediul procesual ales la SC COLECTARE RECUPERARE CREANŢE CRC SRL,. Constată ca fiind prescris dreptul de a cere executarea silită în baza contractului de credit nr. 492225/12.12.2007 şi anulează actele de executare silită întocmite în dosar de executare nr. 170/2016 al BEJA VIOLETA BADEA – ANDREI SUCIU. Obligă intimata la plata în favoarea contestatoarei a sumei de 432,76 lei, cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa şi BEJA VIOLETA BADEA – ANDREI SUCIU. Pronunţată în şedinţă publică din 17.03.2016.

http://portal.just.ro/229/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=22900000000040169&id_inst=229

Practic acest articol era existent in codul de procedura civila din 2013, insa instantele il aplicau diferit.

avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Formular Plangere Penala Credite Exportate Pentru Care S-au Incasat Dobanzi Bancare Ilegale De Catre Recuperatorii De Creante – Avocat

Constată Nulă Clauza Cuprinsă In Art. 8.1 Din Contractul De Credit – Restituire Dobanda Ilegala OTP Bank – Avocat Cuculis

Otp Bank si Dobanda Ilegala – Constată Nulă Clauza Cuprinsă In Art. 8.1 Din Contractul De Credit – Restituire Dobanda Ilegala OTP Bank – De asemenea imprumutatul primeste inclusiv dobanda legala – avocat Cuculis

Tribunalul Bucuresti A decis 

Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea. Constată nulă clauza cuprinsă în art. 8.1 din contractul de credit doar în ce priveşte variabilitatea dobânzii în raport de politica băncii şi modificarea unilaterală de către bancă luând în valoarea dobânzii de referinţă pentru fiecare valută. Obligă pârâta la restituirea către reclamantă a sumei de 2666, 09 franci plătibilă în lei la cursul BNR de la data efectuării plăţii, precum şi la plata sumei de 609,70 lei cu titlu de dobândă legală aferentă. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 1500 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de expert. Respinge în rest cererea, ca nefondată. Respinge cererea expertului de majorare a onorariului de expert, ca nefondată. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelul se va depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI – Civilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12.04.2016.
Document: Hotarâre  2232/2016  12.04.2016

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000638157&id_inst=3

avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Lovitura Pentru Toate Bancile – Curtea Constitutionala A Romaniei A Respins Cererea Bancilor Cu Privire Neconstitutionalitatea Proceselor Colective – Avocat Cuculis

LIBER LA PROCESELE COLECTIVE CU BANCILE – C.C.R a respins exceptia invocata de catre banci!

-Victorie continuua pentru imprumutatii bancilor. Astazi 19.04.2016 CCR a respins exceptiile de neconstituionalitate invocate de mai multe banci din Romania. Lista o gasiti aici introducand legea 193/2000 in titlul de cautare!– https://www.ccr.ro/ccrSearch/MainSearch/SearchForm.aspx

curtea-constitutionala-judecatori-avocat

Bancile au cerut ca urmatoarele doua articole din legea 193/2000, baza proceselor cu bancile atat individuale cat si colective sa fie declarate neconstituionale, fapt ce a fost respins de catre CCR.

Ce prevedeau articolele?

Art. 11
Organele de control abilitate incheie procese-verbale prin care se consemneaza faptele constatate cu ocazia verificarilor facute, precum si articolele de lege incalcate de profesionist.

Art. 12
1) In cazul in care constata utilizarea unor contracte de adeziune care contin clauze abuzive, organele de control prevazute la Art. 8 vor sesiza tribunalul de la domiciliul sau, dupa caz, sediul profesionistului, solicitand obligarea acestuia sa modifice contractele aflate in curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive.
(2) La cererea de chemare in judecata va fi anexat procesul-verbal intocmit potrivit Art. 11.
(3) Asociatiile pentru protectia consumatorului care indeplinesc conditiile prevazute la Art. 30 si 31 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, il pot chema in judecata pe profesionistul care utilizeaza contracte de adeziune care contin clauze abuzive, la instanta prevazuta la alin. (1), pentru ca aceasta sa dispuna incetarea folosirii acestora, prin eliminarea clauzelor abuzive. Dispozitiile Art. 13 alin. (1) si (4) sunt aplicabile.
(4) Dispozitiile alin. (1)-(3) nu aduc atingere dreptului consumatorului caruia i se opune un contract de adeziune ce contine clauze abuzive de a invoca nulitatea clauzei pe cale de actiune ori pe cale de exceptie, in conditiile legii.

Art. 13
1) Instanta, in cazul in care constata existenta clauzelor abuzive in contract, obliga profesionistul sa modifice toate contractele de adeziune in curs de executare, precum si sa elimine clauzele abuzive din contractele preformulate, destinate a fi utilizae in cadrul activitatii profesionale.
(2) In cazul prevazut la alin. (1), instanta va aplica si amenda contraventionala prevazuta la Art. 16.
(3) Daca instanta constata ca nu sunt clauze abuzive in contraact, va anula procesul-verbal intocmit.
(4) Hotararea este supusa numai apelului.

 

FORMULARUL DE INSCRIERE IN PROCESELE COLECTIVE

http://indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice/formular-inscriere-proces-colectiv-clauze-abuzive-denominare-transformare-credit-din-chfeuro-in-moneda-nationala-ron-impotriva-otp-bank-romania-s-a-clauze-abuzive-comision-administrare-acordar/

 

avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

 

Despagubiri Accidente Auto – Obligatiile Asiguratorului Si Cum Putem Sa Obtinem Daune – Avocat Cuculis

Cum putem obtine despagubirile de la asigurator in urma unui accident auto?

 Trebuie sa precizam ca Romania este una dintre tarile in care cunoastem foarte bine ca rata de accidente este una extrem de crescuta, avand in vedere starea proasta a drumurilor si a mentenantei lor.

Astfel, in cazul asigurării obligatorii  pentru prejudicii in cazul accidentelor de vehicule, societatea de asigurare are obligaţia de a repara singură prejudiciul cauzat prin infracţiune(vatamare corporala,deces, etc), în limitele stabilite în contractul de asigurare şi prin dispoziţiile legale privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă. Aceste informatii sunt gasite inclusiv pe polita de asigurare, pe verso, in cazul RCA.

Practica instantelor de judecata, mai ales ca disutam despre ICCJ a fost astfel – Completul ÎCCJ competent să judece recursul în interesul legii vizând stabilirea calităţii procesuale a societăţii de asigurare în ipoteza asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, prin prisma dispoziţiilor art. 86 din Codul de procedură penală, precum şi limitele răspunderii în procesul penal.

Punctul de vedere al avocatului –

Punctul de vedere al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este în sensul obligării societăţii de asigurare, singură, în limitele obligaţiei contractuale, la repararea prejudiciului cauzat prin implicarea în accident a vehiculului asigurat.

De asemenea trebuie spus ca practica instantelor de judecata nu a fost unitara, fapt ce a condus la solutii diferite, in functie de apararea pe care si-a facut-o fiecare pagubit, in parte.

In doctrica au fost doua orientari diferite! In prima varianta –

 

 • obligarea societăţii de asigurare singură, în limitele obligaţiei contractuale, la repararea prejudiciului cauzat prin implicarea în accident a autovehiculului asigurat;
 • obligarea societăţii de asigurare la plata despăgubirilor civile în solidar cu inculpatul.

Astfel, s-a argumentat că natura juridică a răspunderii asigurătorului, parte responsabilă civilmente, este aceea de a garanta victima.

Într-o a doua situatie , instanţele au considerat că societatea de asigurare participă în procesul penal în calitate de asigurător de răspundere civilă: asigurătorul va răspunde în cadrul procesului penal în virtutea contractului de asigurare, în timp ce inculpatul răspunde în calitate de autor al faptei ilicite, în temeiul principiilor răspunderii civile delictuale. În cadrul acestei orientări au fost identificate hotărâri în sensul:

 • obligării la plata despăgubirilor civile numai a asigurătorului în mod direct şi în limita obligaţiei sale contractuale;
 • obligării la plata despăgubirilor civile a inculpatului împreună cu asigurătorul;
 • obligării la plata despăgubirilor civile a inculpatului în solidar cu asigurătorul (anexa II nr. 72-76).

Inalta Curte a stabilit uratoarele, aspecte ce le pot folosi in dosarele aflate pe rolul instantelor, toti cei care sunt in procesele de despagubire pentru daune!

* Dispoziţiile art. 86 din Codul de procedură penală definesc partea responsabilă civilmente ca fiind persoana care, potrivit legii civile, are obligaţia legală sau convenţională de a repara în întregime sau în parte, singură sau în solidar, prejudiciul cauzat prin infracţiune şi care este chemată să răspundă în proces, aceste dispoziţii legale consacrând, astfel, calitatea procesuală pasivă a părţii responsabile civilmente pe latura civilă a procesului penal.

Cu privire la limitele răspunderii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie consideră că drepturile părţilor se stabilesc prin lege şi că prin norme adoptate de Autoritatea de Supraveghere Financiară se stabilesc limitele despăgubirilor şi condiţiile de plată.

* Asigurătorii R.C.A. au obligaţia de a stabili limite de despăgubire, care nu pot fi mai mici decât cele stabilite de către A.S.F.

*
Părţile încheie un contract aleatoriu, în care riscul producerii unei fapte prejudiciabile trece de la asigurat la asigurător, este asumat de acesta din urmă, care răspunde la producerea riscului asigurat, întrucât a încasat în acest scop o primă de asigurare stabilită în raport cu specificul riscului. Ca urmare, obligaţia de dezdăunare a persoanelor păgubite prin infracţiune îşi are cauza în contraprestaţia asiguratului, respectiv în plata primei de asigurare.

* Împrejurarea că asigurătorul răspunde în limitele prevăzute în contract şi că această limitare ar putea aduce atingere principiului reparaţiei integrale a prejudiciului nu justifică legal răspunderea solidară cu autorul faptei ilicite, întrucât solidaritatea nu rezultă din lege sau din contract, iar asigurătorul răspunde pentru asigurat în temeiul legii şi al contractului, asumându-şi o obligaţie proprie şi nefiind ţinut la reparaţie în condiţiile art. 1.382 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, întrucât nu răspunde pentru o faptă prejudiciabilă pe care să fi comis-o alături de asigurat. În realitate, răspunderea de care este ţinut asigurătorul R.C.A. este una limitată de contractul de asigurare şi de lege, dar nimic nu împiedică antrenarea răspunderii civile delictuale a asiguratului, în temeiul principiului reparaţiei integrale a prejudiciului, pentru diferenţa de despăgubire nesuportată de asigurător.

În considerarea analizei efectuate, Completul pentru judecarea recursului în interesul legii a stabilit că în cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, societatea de asigurare are calitate de parte responsabilă civilmente şi că are obligaţia de a repara singură prejudiciul cauzat prin infracţiune, în limitele stabilite în contractul de asigurare şi prin dispoziţiile legale privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă.

Ce trebuie sa fac sa obtin despagubirile aferente?

In principal se poate porni pe o negociere prealabila, insa daca in termen scurt partea obligata la plata despagubirilor NU raspunde, atunci putem merge direct la instanta de judecata cu cerere de chemare in judecata unde vom arata care este pretentia noastra, atat materiala cat si morala.

Avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Executare Silita Anulata – Ifn-uri Infrante In Instanta – Cetelem Ifn Prin Credisson International si Eos Ksi Romania Si Eos Finance GMBH – Avocat Cuculis

Executare Silita Anulata – Ifn-uri Infrante In Instanta – Cetelem Ifn Prin Credisson International si Eos Ksi Romania Si Eos Finance GMBH – Credite constatate ca fiind prescrise – Avocat Cuculis

Executare

De data recenta, ICCJ a facut lumina cu privire la reprezentarea persoanelor juridice de catre alte persoane juridice, ori in aceasta noua lumina este clar ca recuperatorilor li se poate opune aceasta noua decizie, insa sa nu uitam ca foarte multe executari silite sunt incepute pentru credite prescrise si cum recuperatorii nu cunosc limite, incep executare debitorilor chiar si dupa ani de zile in care creditele nu au fost achitate – Solutia? Contestatia la executare – vedeti ce a decis instanta, mai jos!

Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea. Anulează în întregime executarea silită ce face obiectul dosarului de executare înregistrat cu nr.1352/2015N la BEJ Nacu Cristian Andrei, constatând prescris dreptul de a obţine executarea silită. Respinge capătul de cerere având ca obiect întoarcerea executării silite ca lipsit de obiect. Dispune restituirea către contestator a taxei judiciare de timbru de 1000 lei achitată cu chitanţa 2922539/14.12.2015 emisă de DITL sector 6, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. Respinge cererea contestatorului având ca obiect cheltuielile de judecată, ca neîntemeiată. Cu apel în 10 de zile de la comunicare, cererea de apel se va depune la Judecătoria sectorului 6 Bucureşti.
Document: Hotarâre  2853/2016  07.04.2016

http://portal.just.ro/740/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=74000000000064298&id_inst=740

avocat@indrumari-juridice.eu

avocat Cuculis

 

Suspendare Executare Silita Banca Transilvania – Contract Credit – Avocat Cuculis

Banca Transilvania – Executare Silita Suspendata – Contestatia la executare, pe fond este urmatorul pas!

Dosarul doamnei Emilia Badea unde am cerut suspendarea executarii silite, a fost cel mai muncit dosar! Ne-am luptat aproape la propriu sa ii suspendam executarea silita, dar am reusit! Felicitari si acum putem sa stam linistiti si sa asteptam deznodamantul contestatiei la executare prin care vom reteza inca un cap al Bancii Transilvania aka zanul camatar! av. Cuculis Adrian Calin

suspendare executare silita banca transilvania avocat Cuculis

Suspendare executare silita Banca Transilvania avocat                                                               Cuculis

 

Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea. Dispune suspendarea provizorie a executării silite în dosarul de executare nr. 948/CD/2015 al SCPEJ Dumitru, Iancu & Asociaţii până la soluţionarea cererii de suspendare a executării silite formulate în dosarul nr. 118/740/2016. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14.04.2016.
Document: Hotarâre 1120/2016 14.04.2016

http://portal.just.ro/740/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=74000000000064298&id_inst=740

Imprumutatii La Banci FURATI – Confirmare Din Partea Instantei – Recuperatorii NU Au Voie Sa Adauge Dobanzi Bancare Iar Cesiunea Creditelor Face Ca Un Contract Bancar Sa Nu Mai Fie Titlu Executoriu -Plangere Penala – Avocat Cuculis

Se confirma faptul ca ati fost furati cu totii, cei imprumutati la banci si vanduti la recuperatori!! Daca vi s-au incasat dobanzi dupa ce creditul a fost cesionat la recuperatori sau daca ati fost executati silit de recuperatori, TOATE EXECUTARILE SUNT NULE!Creditele cesionate ramase fara putere executorie!

Cititi mai jos!

Potrivit noului cod de procedura civila, scopul executarii silite este acela de a garanta creditorului realizarea dreputirlor recunoscute acestuia prin titlul executoriu.Conform OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, contractele de credit, inclusiv contractee de garantie reala sau personala, incheiate cu institutiile  de credit constituie titlu executoriu. Legea recunoaste contractelor de credit incheiate cu insitutiile bancare, aptitudinea de a fi titluri executorii, fara a fi necesara indplinirea vreunei alte formalitati.Scopul leguitorului a fost acela de a mentine stabilitatea sistemului finciar bancar si de a asigura executarea cu celeritate a obligatiilor asumate prin contractele de credit.

Astfel, contractele de credit isi pastreaza caracterul de titlu executoriu atata vree cat partea in contract este o institutie bancara!

De indata ce contractul este cesionat catre o alta entitate juridica, decat o Banca(cel mai frecgent SRL) raportul dintre noul credit si debitor, capata o alta natura juridica. In acest sens, OUG 99/2006 interzice in mod expres entitatilor juridice care nu sunt institutii de credit, sa desfasoarea activitati cu specific bancar!!!!!!

 

Cititi motivele absolut  pertinente – Solutia instantei!

avocat

avocat

Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare. Anulează executarea înseşi în dosarul de executare nr. 285/2016 al BEJ Cojocaru Bogdan Mihai. După rămanerea definitivă a prezentei hotărari, în baza art. 45 alin. 1 lit f din O.U.G. 80/2013, restituie petentului taxa de timbru achitată pentru contestaţia la executare în cuantum de 667,18 lei. Ia act că petentul nu a solicitat alte cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 06.04.2016.
Document: Hotarâre  4429/2016  06.04.2016

 

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000409731&id_inst=300

Mai jos aveti formularul pentru plangerea penala ce am indreptat-o impotriva recuperatorilor de creante pentru practica ilegala de a incasa dobanzi si de a PUNE IN EXECUTARE ORICE TIP DE CONTRACT!

Cati dintre dvs. sunt in situatia aceasta?

Formular Plangere Penala Credite Exportate Pentru Care S-au Incasat Dobanzi Bancare Ilegale De Catre Recuperatorii De Creante – Avocat

Executat Silit De Ultimo Porfolio Investment(Luxembourg)- Executare Anulata – Avocat Cuculis

Executat Silit De Ultimo Porfolio Investment(Luxembourg)- Executare Anulata – Avocat Cuculis

Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare . Anulează toate actele de executare din dosarul 3070/2015 al BEJ Tudorache Catalin Andrei ca urmare a intervenirii prescripţiei dreptului de a solicita executarea silită. Respinge cererea de întoarcere a executării silite silite ca neîntemeiată. Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.04.2016
Document: Hotarâre  3868/2016  11.04.2016

http://portal.just.ro/4/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=400000000318415&id_inst=4

Darea In Plata – Cum Se Va Aplica Legea Darii In Plata – Ghid Al Imprumutatului Pentru A Da In Plata – Conditii Pentru A Da In Plata Un Imobil – Avocat Cuculis

Darea In Plata – Pentru inceput, cred ca este important sa spunem ca Legea a fost adoptata cu o majoritate covarsitoare- Legea dării în plată a fost adoptată de deputaţi. Persoanele cu credit ipotecar vor putea să-l stingă prin cedarea imobilului ipotecat! Avocat Cuculis

Astfel, posibilitatea de a stinge creditele ipotecare prin cedarea bunurilor ipotecate se va aplica în cazul tuturor raporturilor juridice dintre consumatori şi instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare sau cesionarii creanţelor deţinute asupra consumatorilor, aşa cum se arată în forma modificata. De asemenea, regulile vor fi valabile şi în situaţia în care există codebitori saucoplătitori.

Ce spune legea darii in plata si cum se va aplica?

“Prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, consumatorul are dreptul de a i se stinge datoriile izvorâte din contractele de credit cu tot cu accesorii, fără costuri suplimentare, prin darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea creditorului, dacă în termenul prevăzut la art. 5 alin. 3  părţile contractului de credit nu ajung la un alt acord”, se arata în proiectul de act normativ, fiind expres precizat faptul că darea în plată nu se va aplica creditelor din programul “Prima casă”.

Care sunt conditiile pentru darea in plata?

 • să fie vorba de un raport juridic între consumatori şi instituţii de credit, instituţii financiare nebancare sau cesionarea creanţelor deţinute asupra consumatorilor;
 • cuantumul sumei împrumutate (la momentul acordării) să fie de maximum 250.000 de euro (echivalent în lei la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României din data încheierii contractului de credit);
 • creditul să fi fost contractat de consumator pentru achiziţionarea, construirea, extinderea, modernizarea, amenajarea, reabilitarea unei locuinţe sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puţin un imobil cu destinaţia de locuinţă;
 • consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni în legătură cu creditul pentru
  care se solicită darea în plată.

ATENTIE!Ce se intampla daca sunt ipotecate mai multe bunuri?

Dacă obligaţiile din contractul de credit sunt garantate cu două sau mai multe bunuri, debitorul va trebui să cedeze toate bunurile ipotecate.

Important! Prevederile propunerii legislative nu se vor aplica doar contractelor de credit încheiate după intrarea în vigoare a actului, ci şi celor aflate în derulare la acel moment dar si celor care sunt in executare silita sau cei carora li s-a vandut imobilul in procedura de executare silita!

Cum voi putea sa fac darea in plata a unui credit?

Cine face notificarea de dare in plata?

Pentru a stinge creditul ipotecar, consumatorul(in intelesul legii) va trebui să transmită creditorului o notificare prin avocat de preferat, pentru a putea si verifica indeplinirea celorlalte conditii- prin care să informeze asupra deciziei de a transmite dreptul de proprietate asupra imobilului ipotecat. Lucru se va face si cu ajutorul unui executor judecătoresc insa cei executati silit, numai de excutor nu vor sa auda!

Extras din lege!

“În vederea aplicării prezentei legi, consumatorul transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin care îl informează că a decis să îi transmită dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar, detaliind şi condiţiile de admisibilitate a cererii (…)”, este explicat în proiectul de lege, subliniindu-se că debitorul va suporta toate costurile aferente.

Ce se intampla cu penalitatile dupa ce se notifica banca cu privire la darea in plata?

Totodată, de la data primirii notificării, dreptul creditorului de a se îndrepta împotriva codebitorilor (precum şi împotriva garanţilor personali sau ipotecari) va fi suspendat.

“Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilită la un termen mai scurt de 30 de zile libere, perioadă în care se suspendă orice plată către creditor, precum şi orice procedură judiciară sau extrajudiciară demarată de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia îndreptată impotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia. Cu cel puţin 3 zile libere înainte de prima zi de convocare la notarul public, părţile transmit acestuia informaţiile şi înscrisurile necesare încheierii actului de dare în plată”.

Ce poate sa faca banca dupa ce primeste notificarea de dare in plata?

 În zece zile de la data comunicării notificării debitorului, creditorul va putea să conteste în instanţă îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a procedurii de dare în plată pentru stingerea creditului ipotecar. În cazul admiterii contestaţiei, părţile vor fi repuse în situaţia iniţială.

Ce pot face daca banca nu vrea sa se prezinte la notar sa primeasca imobilul in plata?

Atentie, actiunea poate fi introdusa DOAR IN INSTANTA!

Dacă creditorul nu va respecta prevederile proiectului de lege, debitorul va putea să ceară în instanţă atât stingerea creditului ipotecar, cât şi transmiterea dreptului de proprietate.

În acest caz, acţiunea va fi scutită de taxa judiciară de timbru.

“În situaţia în care creditorul nu se conformează dispoziţiilor prevăzute de prezenta lege, debitorul poate cere instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să se constate stingerea obligaţiilor născute din contractul de credit ipotecar şi să se transmită dreptul de proprietate către creditor”, este punctat în propunerea de act normativ.

Cererea va fi judecată cu celeritate, cu citarea părţilor, de către judecătoria din circumscripţia de domiciliu a debitorului. Apoi, hotărârea instanţei va putea fi atacată cu apel, în maximum şapte zile de la comunicare.

“Până la soluţionarea definitivă a cererii (…), se menţine suspendarea oricărei plăţi către creditor, precum şi a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de către creditor sau de către persoane care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului”, mai este notat în document.

De reţinut este că dreptul de a cere instanţei constatarea stingerii datoriilor din contractele de credit va aparţine şi consumatorilor supuşi unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanţei, stadiul în care se află ori forma executării silite care se continuă contra debitorului.

avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Situatie Fara Precedent Statul Roman Prin Ministerul Finantelor Solicita Suspendarea Executarii Silite Pornite De Catre Un Recuperator Impotriva Unui Imprumutat – Avocat Cuculis

Situatie Incredibila – Statul Roman Prin Ministerul Finantelor A Solicitat Suspendarea Executarii Silite Pornite De Catre Un Recuperator De Creante Impotriva Unui Imprumutat  – Instanta Suspenda Executarea Silita – Avocat Cuculis

radiere-ipoteca

Intr-un dosar gestionat de catre noi, am formulat contestatie la executare si astfel s-a format dosarul 43809/4/2015 aflat acum pe rolul Judecatoriei Buftea.

In acest dosar, debitorul este urmarit de catre recuperatorul de creante SeCapital, reprezentat de abuzivul KRUK ROMANIA , alt recuperator abuziv ce oricum nu mai are dreptul sa reprezinte pe absolut nimeni in instanta.

Pararel cu acest dosar, STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL FINANTELOR a deschis un dosar de Suspendare a executarii silite avand numarul 2458/301/2016 prin care a solicitat si a primit suspendarea executarii silite pana la solutionarea dosarului de contesatie la executare.

Solutia este cu atat mai surprinzatoare, cu cat statul roman ar fi trebuit sa depuna o cautiune. Pentru moment, nu avem incheierea de suspendare a executarii silite, insa o vom publica imediat cum o vom avea.

Solutia instantei:

Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea formulata de contestatoarea pana la solutionarea cererii de suspendare din cadrul contestatiei la executare ce face obiectul prezentului dosar. Suspendă executarea silită în dosarul de executare nr. 1868/2015. Prezenta incheiere se comunica de indata executorului judecatoresc „Guli Constantin”, cu sediul in Bucuresti, str. Calea Călăraşilor, nr. 156, bl. 53 bis, parter, ap. 1, sector 3. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică azi, 04.04.2016.
Document: Încheiere finală (dezinvestire)  2314/2016  04.04.2016

http://portal.just.ro/94/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30100000000492276&id_inst=94

avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Executat de Purple Financal Services – Instanta A Anulat Un Contract Al Ifn-ului Purple Financial Services Ifn S.A Si Inclusiv Executarea Silita – Avocat Cuculis

Executat de Purple Financal Services – Instanta A Anulat Un Contract Al Ifn-ului Purple Financial Services Ifn S.A Si Inclusiv Executarea Silita

Cazuri de incetare a executarii silite!

Desfiintarea titlului executoriu! Instanta a anulat contractul de iprumut!

Executare Silita

http://www.zf.ro/proprietati/cea-mai-scumpa-casa-executata-silit-in-romania-un-milion-de-euro-5991991/poze/

 

Art. 702 Cod Procedura civila!

Cazuri de încetare a executării

(1) Executarea silită încetează dacă:

1. s-a realizat integral obligaţia prevăzută în titlul executoriu, s-au achitat cheltuielile de executare, precum şi alte sume datorate potrivit legii;

2. nu mai poate fi efectuată ori continuată din cauza lipsei de bunuri urmăribile sau a imposibilităţii de valorificare a unor astfel de bunuri;

3. creditorul a renunţat la executare;

4. a fost desfiinţat titlul executoriu;

5. a fost anulată executarea.

In dosarul de mai jos, tilul executoriu a fost desfiintat!

Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte contestaţia la executare. Dispune anularea contractului de credit pentru nevoi personale număr cerere 6924/26.07.2015. Dispune anularea executării silite şi anularea tuturor actelor de executare efectuate în dosarul execuţional nr. 2798/2015 constituit la BEJA Dorina Gonţ, Lucian Gonţ şi Marian Panait. Dispune întoarcerea executării silite prin obligarea intimatei la restituirea către contestator a sumei de 1.446,02 lei. Obligă intimata la plata către contestator a cheltuielilor de judecată în cuantum de 110 lei, reprezentând 50 lei taxa judiciară de timbru aferentă cererii de întoarcere a executării silite şi 60 lei cheltuieli ocazionate de fotocopierea dosarului de executare. Respinge cererea intimatei privind plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. În temeiul art. 45 alin. 1 lit. f din O.U.G nr. 80/2013, dispune restituirea către contestator, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, a sumei de 214 lei achitată cu titlu de taxă judiciară de timbru aferentă contestaţiei la executare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 06.04.2016.
Document: Hotarâre  5915/2016  06.04.2016

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000614251&id_inst=299

 

avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Premiera – Banca Transilvania, Volksbank Si Recuperatorul De Creante Rabon Credit Solutions Facuti K.O Intr-un Dosar De Executare Silita – Avocat Cuculis

Premiera – Contracte de credit MODIFICATE de catre instanta, executarea silita anulata si banii pe clauzele abuzive restituiti in cadrul a doua dosare de executare silita cu consecinta ca imprumutatul NU VA MAI RESTITUI NICIUN BAN BANCII fiindca creditul este prescris ca efect al anularii executarii silite – Banca Transilvania,Volksbank Si Recuperatorul De Creante Rabon Credit Solutions Facuti K.O Intr-un Dosar De Executare Silita – Avocat CuculisAsset Portfolio Servicing Romania – Vedeti decizia instantei Judecatoriei Brasov mai jos:

executari recuperatori

Decizia data de catre Judecatoria Brasov este nu doar extrem de corecta dar si spectaculoasa, avand in vedere curajul de a interveni concret in doua contracte de credit pline de clauze abuzive ca mai apoi sa obligi banca sa restituie si sumele de bani incasate dar si sa anulezi executarea silita.

Atentie! Dupa cum se observa, contestatia la executare este formulata in 2014 iar executarea silita este inceputa in 2013, ambele dosare fiind contestate cu mult peste termenul de 15 zile. Desi a fost contestata executarea silita dupa luni de zile instanta a dat eficienta dispozitiilor din codul de procedura civila cu privire la aplicarea termenului de 3 ani de zile in care se poate face contestatie la executare cu privire la contractul de credit!!!

Articol 714 Cod Procedura Civila – (1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, contestaţia privitoare la executarea silită propriu-zisă se poate face în termen de 15 zile de la data când:

(3) Contestaţia privind lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu se poate face oricând înăuntrul termenului de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită.

Debitorul NU va mai achita nimic bancii din creditul de zeci de mii de franci

Art 709 puncul (3) Cod Procedura Ciivla –  Prescripţia nu este întreruptă dacă executarea silită a fost respinsă, anulată sau dacă s-a perimat ori dacă cel care a făcut-o a renunţat la ea.

 

Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocate prin întâmpinare de intimata Volksbank România S.A., calitate procesuală preluată de Banca Transilvania S.A. prin efectul fuziunii prin absorbţie, ca neîntemeiată. Respinge ca neîntemeiată excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune invocată prin întâmpinare de intimata Volksbank România S.A., calitate procesuală preluată de Banca Transilvania S.A. prin efectul fuziunii prin absorbţie, în ceea ce priveşte restituirea sumelor achitate în baza clauzelor inserate la: – art. 3 lit. d cuprinse în Convenţia de Credit cu corespondent în Actul Adiţional nr. 2/24.10.2011 care statuează că pentru creditul acordat, banca poate modifica unilateral dobânda curentă în funcţie de apariţia unor schimbări semnificative pe piaţa monetară; – art. 5 lit. a cuprinse în Convenţia de Credit care statuează că pentru creditul acordat, banca percepe un comision de risc de 0,1 % aplicat la soldul creditului, plătibil lunar în zilele de scadenţă pe toată perioada de derulare a convenţiei de credit; Admite în parte acţiunea având ca obiect contestaţie la executare formulată de contestatorii Mihaila Mihai, Spînoche ( fostă Mihaila) Gabriela, Mihaila Maria, Mihaila Mihai, în contradictoriu cu intimatele S.C. Volksbank România S.A., calitate procesuală preluată de Banca Transilvania S.A. prin efectul fuziunii prin absorbţie, şi Rabon Credit Solutions România S.R.L. Constată caracterul abuziv al clauzelor stipulate în Convenţia de Credit cu corespondent în Actul Adiţional nr. 2/24.10.2011 la Convenţia de Credit încheiat între S.C. Volksbank România S.A., în calitate de creditor ipotecar-bancă şi Mihaila Mihai, Spînoche ( fostă Mihaila) Gabriela, în calitate de împrumutaţi, Mihaila Maria, Mihaila Mihai, în calitate de garanţi ipotecari, respectiv: – clauza inserată la art. 3 lit. d cuprinsă în Convenţia de Credit cu corespondent în Actul Adiţional nr. 2/24.10.2011 la Convenţia de Credit, care statuează că pentru creditul acordat, banca poate modifica unilateral dobânda curentă în funcţie de apariţia unor schimbări semnificative pe piaţa monetară; – clauza inserată la art. 5 lit. a cuprinsă în Convenţia de Credit care statuează că pentru creditul acordat, banca percepe un comision de risc de 0,1 % aplicat la soldul creditului, plătibil lunar în zilele de scadenţă pe toată perioada de derulare a convenţiei de credit; Constată nulitatea absolută a clauzei inserate la art. 3 lit. d cuprinsă în Convenţia de Credit cu corespondent în Actul Adiţional la Convenţia de Credit care statuează că pentru creditul acordat, banca poate modifica unilateral dobânda curentă în funcţie de apariţia unor schimbări semnificative pe piaţa monetară; Constată nulitatea absolută a clauzei inserate la art. 5 lit. a cuprinsă în Convenţia de Credit care statuează că pentru creditul acordat, banca percepe un comision de risc de 0,1 % aplicat la soldul creditului, plătibil lunar în zilele de scadenţă pe toată perioada de derulare a convenţiei de credit; Înlătură din Convenţia de Credit cu corespondent în Actul Adiţional nr. 2/24.10.2011 la Convenţia de Credit, clauzele mai sus evocate cu privire la care s-a constatat caracterul abuziv.

Modifică Convenţia de Credit Nr. şi Actul Adiţional nr. 2/24.10.2011 la Convenţia de Credit în ceea ce priveşte modalitatea de calcul a dobânzii curente, în sensul că rata dobânzii curente reprezintă 4,25% p.a., fiind dobânda băncii percepută în momentul încheierii contractului, asupra căreia părţile au negociat.

Anulează formele de executare emise de către B.E.J. Filofie Laurenţiu în dosarele de executare nr. 974/2013 şi nr. 973/2013. Dispune încetarea executării silite.

Obligă pe intimate să restituie intimaţilor Mihaila Mihai, Spînoche ( fostă Mihaila) Gabriela, în calitate de împrumutaţi, Mihaila Maria, Mihaila Mihai, suma de 2489,34 CHF, reprezentând suma achitată cu titlu de comision de acordare nedatorat pentru perioada 25.06.2007- 16.08.2011.

Obligă pe intimate să restituie intimaţilor Mihaila Mihai, Spînoche ( fostă Mihaila) Gabriela, în calitate de împrumutaţi, Mihaila Maria, Mihaila Mihai, suma de 216,46 CHF, reprezentând suma achitată cu titlu de dobândă nedatorată în temeiul Actului Adiţional nr. 2/24.10.2011 la Convenţia de Credit, la care se adaugă dobânda legală calculată de la data achitării sumei nedatorate şi până la data plăţii efective a acestui debit. Respinge celelalte pretenţii formulate de contestatori, ca neîntemeiate. Obligă pe contestatori, în solidar, la plata sumei de 2990 lei reprezentând diferenţă onorariu expert aferent raportului de expertiză specialitatea contabilitate nr. 749411/26.10.2015 efectuat de expert BOTEA LIDIA IULIANA, urmând a fi depusă în contul de virament deschis la Filiala C.E.C. Braşov. Executorie în ceea ce priveşte onorariul cuvenit expertului mai sus arătat.

Admite cererea formulată de contestatori şi obligă pe intimate la plata sumei reprezentând cheltuieli de judecată, respectiv onorariu expert contabil în cuantum de 3990 lei.

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare, declaraţie de apel care se depune la Judecătoria Braşov. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 11.04.2016.
Document: Hotarâre    11.04.2016

Pentru conformitate  link-ul atasat –

http://portal.just.ro/197/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=19700000000226737&id_inst=197

Formular Plangere Penala Credite Exportate Pentru Care S-au Incasat Dobanzi Bancare Ilegale De Catre Recuperatorii De Creante – Avocat

Avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Cum Contestam Datoriile Fiscale De La Anaf – Avocat Cuculis

Cum putem sa contestam o datorie fiscala, bugetara, pe care o avem de platit catre Anaf si care sunt motivele prin care putem scapa de aceasta datorie?

contestatie fiscala

contestatie executare fiscala

Trebuie facuta distinctia intre datoria publica si datoria privata. Respectiv, datoria publica, creanta bugetara sau fiscala, o are de platit contribuabilul in baza Codului Fiscal iar in baza codului de procedură fiscală, atunci când debitorul nu-şi plăteşte de bunăvoiedatoriile fiscale, autorităţile sunt  nu doarîndreptăţite ci chiar obligate să treacă la executarea silită a debitorului.

Procedura de executare silită este pornita de catre organul fiscal care administrează creanţele fiscale.

Astfel, asa cum am indicat mai sus sunt datorii fiscale taxele, impozitele, contribuţiile sociale şi accesoriile acestora, percepute de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale ala acestuia.

In cat timp pot invoca prescriptia dreptului de a cere executarea silita daca sunt executat silit de ANAF?

Avand in vedere ca dreptul de a cere aceste sume de care ANAF este de 5 ani de zile, deci un termen special si deosebit fata de termenul general de 3 ani de zile in materia celorlalte creante, astfel dreptul de a pune in executare creantele, este de 5 ani de zile.

Atentie in schimb daca ANAF nu s-a indreptat ipotriva dvs. atunci puteti obtine chiar desfiintarea intregii executari silite prin invocarea prescriptiei.

De asemenea, este important să precizăm că dreptul organului de executare silită de a cere executarea silită a creanţelor fiscale se prescrie în termen de cinci ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere acest drept. După împlinirea acestui termen, datoriile se prescriu şi nu mai pot fi recuperate.

Cum se desfasoara executarea silita a creanteloe bugetare?

Practic, in raport de dispozitiile codului de procedura civila, ce se completeaza cu codul de procedura fiscala – orice bun ce se află în proprietatea debitorului și poate fi urmărit.

Daca am bunuri mobile sau bani din salariu, imi pot executa si casa?

Codul de procedură fiscală arata in art. . 227, ordinea în care sunt supuse sechestrării şi ulterioarei vanzari bunurile urmăribile proprietate a debitorului. Astfel :

a) bunurile mobile şi imobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie principala sursă de venit;bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate pentru desfăşurarea activităţii care constituie principala sursă de venit;

b) bunurile mobile şi imobile ce se află temporar în deţinerea altor persoane în baza contractelor de arendă, de împrumut, de închiriere, de concesiune, de leasing şi altele;

c)ansamblu de bunuri în condiţiile prevederilor art. 246, situaţia în care bunurile mobile şi/sau imobile pot fi valorificate individual şi/sau în ansamblu dacă organul de executare silită apreciază că astfel acestea pot fi vândute în condiţii mai avantajoase;

d)maşini-unelte, utilaje, materii prime şi materiale şi alte bunuri mobile, precum şi bunuri imobile ce servesc activităţii care constituie principala sursă de venit;produse finite.

De asemenea,  executarea silită poate fi realizată prin mai multe moduri, astfel:executarea silită prin poprire, asupra sumelor de bani;executarea silită mobiliară, asupra bunurilor mobile;executarea silită imobiliară, asupra bunurilor imobile.aceste tipuri de executare deriva chiar din codul de procedura civila

 

Cum poate fi contestată executarea silită a datoriilor fiscale

Persoanele executare silit au la dispoziţie, în baza Codului de procedură fiscală, varianta contestării executării silite. Contestaţia la executare este un mijloc procedural UNIC prin care  contribuabilul se poate apăra împotriva organelor fiscale invocand acolo toate neregulile posibile aferente executarii silite.

Pot suspenda inclusiv executarea pornita de catre ANAF?

Executarea silită se suspendă în următoarele cazuri, prevăzute expres la art. 233 din documentul amintit:

 • când suspendarea a fost dispusă de instanţă sau de creditor, în condiţiile legii;
 • la data comunicării aprobării înlesnirii la plată, în condiţiile legii;
 • în cazul prevăzut la art. 244, respectiv suspendarea executării silite a bunurilor imobile;
 • pe o perioadă de cel mult şase luni, în cazuri excepţionale, şi doar o singură dată pentru acelaşi debitor, prin hotărâre a Guvernului;

Sa nu uitam ca executarea silită se suspendă şi în cazul în care, ulterior începerii executării silite, se depune o cerere de restituire/rambursare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanţa fiscală pentru care s-a început executarea silită. În acest caz, executarea silită se suspendă la data depunerii cererii.

Avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Anularea Actului Aditional Al Bancii Cu Marja Crescuta – Dobanda Si Marja Bancii Majorata Ilegale – Piraeus Bank Obligata Sa Mentinta Marja Initiala Si Sa Restituie Dobanda Excedentara Plus Dobanda Legala – Avocat Cuculis

Actul Aditional Semnat De Catre Imprumutati, Lasat Fara Efecte Cu Privire La Marja -Dobanda Si Marja Bancii Majorata Ilegale – Piraeus Bank Obligata Sa Mentinta Marja Initiala Si Sa Restituie Dobanda Excedentara Plus Dobanda Legala – Avocat Cuculis

clauze abuzive piraeus

Reclamantul, semnatar al unui contract aditional prin care banca i-a crescut marja de calcul de la 4.9 la 6.9 a obtinut anlularea actului aditional prin decizia instantei si a obligat banca sa restituie excedentul de 2PP de marja de la data semnarii contractului si pana la zi.

Solutia instantei Judecatoriei Sectorului 2, mai jos!

Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite, în parte, cererea, în sensul că:Constată caracterul abuziv al clauzei stipulată la art. 5.1 din contractul de credit nr. 421700J1480032832/04.07.2008, referitoare la posibilitatea băncii de a modifica dobânda contractuală prin raportare la o marjă variabilă.Dispune restituirea de către pârâtă către reclamanţi a diferenţei de dobândă, percepută în plus în baza clauzei de mai sus, ca urmare a majorării marjei de la 4,9 la 6,9 puncte procentuale, începând cu data de 22.05.2009, până la data pronunţării prezentei hotărâri, precum şi a dobânzii legale aferente, calculată pentru aceeaşi perioadă, marja băncii, pentru viitor, urmând a fi cea stipulată iniţial în contract, la art. 1.2, de 4,90 puncte procentuale pe an, fixă.Respinge celelalte pretenţii, ca neîntemeiate.Ia act de poziţia reclamanţilor, în sensul că vor solicita cheltuielile de judecată pe cale separată.Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare.

 

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000408970&id_inst=300

avocat cuculis piraeus clauze abuzive

avocat cuculis piraeus clauze abuzive

Vedeti mai jos actele ce au stat la baza dosarului si cum banca a majorat dobanda prin majorarea marjei de calcul:

Actul aditional SEMNAT pe care instanta l-a inlaturat:

IMG_0003

 

 

 

 

 

Marja bancii din componenta dobanzii mentionata la punctul 1.2 va avea valoarea de 6.9 PP asta insemnand ca banca a CRESCUT cu 2 puncte proncentuale marja sa, pentru a genera profit si mai mare!

Alte Clauze Abuzive Depistate De Catre Instante vedeti aici!

avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Contestatie La Executare Silita Admisa – Executare Silita Pornita De Catre Sc Credit Plus Gulf Ltd Si Colectare Recuperare Creante CRC – Anulata Integral – Avocat Cuculis

Judecatoria Sectorului 2  A admis contestatia la executare si a dispus anularea intregii executari silite impotriva recuperatorilor de creante –

Admite cererea

Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare. Anulează executarea înseşi în dosarul de executare nr. 285/2016 al BEJ Cojocaru Bogdan Mihai. După rămanerea definitivă a prezentei hotărari, în baza art. 45 alin. 1 lit f din O.U.G. 80/2013, restituie petentului taxa de timbru achitată pentru contestaţia la executare în cuantum de 667,18 lei. Ia act că petentul nu a solicitat alte cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 06.04.2016.

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000409731&id_inst=300

avocat Cuculis

Inghetarea Cursului La Raiffeisen Bank – Decizie Definitiva – Constatare Clauza Abuziva Risc Valutar

Tribunalul Bucuresti A Deciz Definitiv Inghetarea Cursului Valutar la un credit al Raiffeisen Bank –

Admite apelul. Schimbă în parte sentinţa civilă apelată în sensul că admite acţiunea în parte. Constată caracterul abuziv şi nul absolut al clauzelor contractuale prevăzute la art.3.1 lit.b, art.3.4, art.3.7 din contractul de credit nr.RFI29944192285/4.12.2007 încheiat de părţi. Obligă pârâta să restituie recl. toate sumele încasate în baza clauzelor contractuale nule (sumele încasate cu titlu de comision de administrare pentru perioada 4.12.2007 – 19.10.2009 şi cu titlu de rată de dobândă excedentară). Constată caracterul abuziv al clauzei de risc valutar şi dispune eliminarea acesteia din contract. Dispune stabilizarea cursului de schimb CHF/LEU la momentul semnării contractului, curs care să fie valabil pe toată perioada derulării contractului. Dispune denominarea plăţilor în moneda naţională. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate. Obligă intimata la plata sumei de 940 lei cheltuieli de judecată către apelanţi. DEFINITIVĂ. Pronunţată în şedinţă publică din 06.04.2016.
Document: Hotarâre  1165/2016  06.04.2016

Amenda Contraventionala De La Oficiul De Jocuri De Noroc Anulata – Avocat Cuculis

Constatarea contraventiei cu privire la jocurile si pariurile online!

Pe aceasta cale reamintim conducerii ONJN, ca in declaratiile pe care le dadeau, sustineau ca instantele de judecata NU AU CONSTATAT CULPA LOR si doar au transformat procesele verbale de contraventie din sanctiunea amenzii in avertisment, ei bine mai jos aveti dovada contrara, procesele verbale sunt nule.

amenda jocuri de noroc avocat

Dovada o aveti mai jos, ca procesele ONJN sunt ilegale!

POPA MARIUS CONSTANTIN,CU DOM.PR.ALES LA CA CUCULIS SIPetent
OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROCIntimat

Complet: Camânări/incidente 38
Tip solutie: Admite plângerea
Solutia pe scurt: Admite plângerea contravenţională formulată de petentul POPA MARIUS CONSTANTIN în contradictoriu cu intimata OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC. Anulează procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria ONJN/A nr. 0000972 din data de 20.10.2015 şi exonerează petentul de la plata amenzii contravenţionale în cuantum de 5.000 lei. Cu drept de a formula cerere de apel, care se depune la Judecătoria Constanţa, în termen de 30 zile de la comunicarea prezentei hotărâri. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 06.04.2016.
Document: Hotarâre    06.04.2016

http://portal.just.ro/212/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21200000000337366&id_inst=212

 

Formularul de inscriere pentru cei amendati de catre ONJN pentru pariurile online!

Cum Contest Un Proces Verbal Primit De La Onjn – Oficiul National Pentru Jocuri De Noroc – Pentru Cei 50000 de Jucatori Ce Au Pariat Pe Bet365 – Amenda 5000 De Lei Avocat Cuculis

avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Contract Al BCR Cesionat Recuperatorului Secapital Prin Kruk Si Pus In Executare Silita Desfiintat De Catre Instanta – Avocat Cuculis

Contract Al BCR S.A Cesionat Recuperatorului Secapital Prin Kruk Si Pus In Executare Silita Desfiintat De Catre Instanta Judecatoriei Suceava Ne-a admis cererea si a desfiintat executarea.

BCR PIERDE PROCESE AVOCAT CLAUZE ABUZIVE

Contractul plin de clauze abuzive al Bcr a dus la  desfiintarea executarii silite prin invocarea clauzelor abuzive din cadrul contractului de credit.

Vedeti decizia Judecatoriei Suceava, mai jos:

Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite, în parte, contestaţia la executare. Constată caracterul abuziv al clauzei de la art.5 teza finală din contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr.200856731/07.02.2008, cu privire la dobânda de referinţă variabilă. Constată caracterul abuziv al clauzei cuprinse în art.2.10 litera a) şi respectiv 2.10. litera d) din condiţiile generale de creditare- anexa la contractul bancar nr.200856731/07.02.2008, cu privire la modificarea unilaterală a dobânzii. Constată caracterul abuziv al clauzei cuprinse în art.9 lit.f) din acelaşi contract de credit şi în art.3.8 din condiţiile generale de creditare, privind comisionul de urmărire riscuri. Dispune îndreptarea titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr.200856731/07.02.2008 în sensul excluderii sumelor percepute cu titlu de dobândă şi comision de urmărire riscuri pretinse abuziv. Anulează, în parte, toate actele de executare silite efectuate de BEJ Manoliu Elisabeta în dosarul execuţional nr.368/2014 în limita sumei datorate de contestatoare ca urmare a reducerii debitului cu suma reprezentând dobândă şi comision de urmărire riscuri reţinute abuziv. Obligă pe intimată să plătească contestatoarei suma de 1.500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. În temeiul art.45 alin.1 litera f din OUG 80/2013 dispune ca, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, să se restituie contestatoarei jumătate din taxa judiciară de timbru achitată cu chitanţa seria BTXWM nr.9592271 din 05.01.2015 (f.95 dosar), respectiv suma de 500 lei. Executorie. Cu drept de apel care se depune la Judecătoria Suceava în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06 aprilie 2016.

http://portal.just.ro/314/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31400000000091947&id_inst=314

Avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Neplata Pensiei De Intretinere Este Considerata Infractiune De Abandon – Tu Ti-ai Platit Obligatiile Fata De Copilul Tau? Avocat Cuculis Pensie Intretinere

Plata pensiei de intretinere si consecntele neplatii ei, de natura penal – abandon de familie!

Subiectul divortului, minorilor, stresului destramarii familiei este cel mai mult resimtit de catre minori. Daca totusi sunteti  pusi intr-o situatie de genul acesta, nu uitati ca pensia de intretinere, (fosta penisie alimentara), este o obligatie ce neindeplinita, va costa nu doar bani, dar si libertatea.

Astfel, art. 524 Cod Civil, specifica foarte clar ca “ Are drept la intretinere numai cel care se afla in nevoie, neputandu-se intretine din munca sau din bunurile sale”.

De asemenea minorii sunt ocrotiti de lege si chiar de-ar vrea unul dintre parinti sa renunte la dreptul de a primi minorul pensia de intretinere, acesta nu are dreptul, pensia fiind in esenta dreptul minorului si nu al parintelui in sine.

avocat dreptul familiei pensie intretinere

                          avocat dreptul familiei pensie intretinere

 

Ce se intampla daca nu platesc pensia de intretinere?

Neplata, cu rea-credință, timp de 3 luni, a pensiei de întreținere, stabilite pe cale judecătorească constituie infracțiune potrivit art. 378 din noul Cod penal și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. În vederea tragerii la răspundere penală este necesară formularea unei plangeri prealabile din partea persoanei vătămate.
Instantele de judecata au stabilit ca –
 “Reaua-credinta a inculpatului rezultă din aceea că, deşi a realizat ori putea să realizeze venituri în perioada în care a fost obligat la plata pensiei de întreţinere, acesta nu şi-a achitat obligaţiile stabilite prin hotărâre judecătorească. Astfel, edificatorii sunt în acest sens declaraţiile inculpatului care a declarat că a mai lucrat sau mai lucrează cu ziua la diferite persoane prin sat, că mai obţine venituri din cultivarea unei suprafeţe de teren. 
Din toate acestea rezultă cu certitudine că inculpatul a avut posibilitatea de a câştiga venituri şi a lucrat efectiv pentru diferite persoane. Trebuie observat şi faptul că hotărârea judecătorească prin care inculpatul a fost obligat la pensia de întreţinere a stabilit pensia de întreţinere într-un cuantum mic, inculpatul având posibilitatea de a o achita fără mai eforturi. Reţinând într-adevăr că sumele obţinute de inculpat prin muncă au fost modeste, totuşi instanţa nu găseşte că acesta ar putea constitui un motiv de natură să-l exonereze de la executarea obligaţiei de întreţinere în condiţiile în care suma ce a constituit obiectul acestei obligaţii era la rândul său mică, chiar modică.
Or, în baza obligaţiei sale legale şi morale de părinte inculpatul era ţinut ca această parte a veniturilor realizate să o aloce cu prioritate întreţinerii copiilor al căror tată era, lăsând, la nevoie, în plan secund orice alte debite şi chiar necesităţi personale care nu erau stringente. Nu în ultimul rând instanţa reţine că susţinerea inculpatului în sensul că a fost diagnosticat cu ulcer duodenal nu poate fi reţinută în condiţiile în care această boală nu este una care să atragă o incapacitate de muncă.”
De asemenea, pentru a se putea ajunge la plata unei pensii de intretinere este necesar ca partile sa fi primit o sentinta judecatoreasca in urma unui divort, atunci cand s-au efectuat anchetele sociale pentru determinarea, care dintre parinti va primi minorul/minorii.
Avocat Cuculis
avocat@indrumari-juridice.eu

Conditiile Jalnice Din Penitenciarele Din Romania Condamnate La Curtea De Justitie A Uniunii Europene – Avocat Cuculis

“Executarea unui mandat european de arestare trebuie amanata daca exista un risc real de tratament inuman sau degradant din cauza conditiilor de detentie ale persoanei in cauza in statul membru emitent al mandatului”, se arata intr-un comunicat al Curtii de Justitie a Uniunii Europene. Potrivit CJUE, daca existenta acestui risc nu poate fi inlaturata intr-un termen rezonabil, autoritatea insarcinata cu executarea mandatului trebuie sa decida daca este necesar sa puna capat procedurii de predare. Asta inseamna ca suspectii romani au sanse sa scape de trimiterea in Romania, dar asta nu inseamna ca nu vor fi arestati si tinuti in custodie in tarile in care sunt prinsi.

CJUE

“In cauza C-404/15, un judecator de instructie maghiar a emis doua mandate europene de arestare impotriva domnului Pal Aranyosi, resortisant maghiar, pentru efectuarea urmaririi penale ca urmare a doua infractiuni de furt calificat prin efractie pe care domnul Aranyosi le-ar fi comis in Ungaria.

In cauza C-659/15 PPU, o instanta romana a emis un mandat european de arestare impotriva domnului Robert Caldararu in scopul executarii in Romania a unei pedepse de un an si opt luni inchisoare pentru infractiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere.

Intrucat cei doi au fost descoperiti in Germania, este de competenta autoritatilor germane sa examineze mandatele.

Sesizata cu chestiunea daca aceste doua mandate ar trebui executate, Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Tribunalul Regional Superior din Bremen, Germania) a constatat ca conditiile de detentie la care ar putea fi supusi domnii Aranyosi si Caldararu in inchisorile maghiare si respectiv romanesti ar incalca drepturile fundamentale, indeosebi dispozitia din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene care interzice tratamentele inumane sau degradante. Astfel, in hotararile sale din 10 iunie 2014 si din 10 martie 2015, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a considerat ca Romania si Ungaria au incalcat drepturile fundamentale din cauza suprapopularii carcerale care caracterizeaza penitenciarele lor.

Instanta germana solicita Curtii de Justitie sa stabileasca daca, in asemenea imprejurari, executarea mandatelor europene de arestare poate sau trebuie sa fie refuzata sau subordonata obtinerii de la statul membru emitent de informatii care sa permita verificarea conformitatii conditiilor de detentie cu drepturile fundamentale.

Intrucat domnul Caldararu se afla in prezent in detentie in Germania, cauza sa a fost supusa procedurii preliminare de urgenta prevazute de Regulamentul de procedura al Curtii. Intrucat domnul Aranyosi nu este incarcerat in prezent, cauza sa nu a fost supusa acestei proceduri. Cu toate acestea, intrucat cele doua cauze au acelasi obiect, Curtea a decis sa le conexeze in vederea pronuntarii hotararii.

Prin hotararea pronuntata astazi, Curtea aminteste ca interdictia absoluta a pedepselor si tratamentelor inumane sau degradante face parte dintre drepturile fundamentale protejate de dreptul Uniunii. Astfel, atunci cand autoritatea responsabila de executarea unui mandat dispune de elemente care atesta un risc real de tratament inuman sau degradant al persoanelor detinute in statul membru emitent, ea trebuie sa aprecieze acest risc inainte de a decide predarea persoanei in cauza.

Atunci cand un asemenea risc decurge din conditiile generale de detentie in statul membru in cauza, constatarea acestui risc nu poate conduce, in sine, la refuzul executarii mandatului. Astfel, este necesar sa se demonstreze ca exista motive serioase si temeinice de a crede ca persoana in cauza se va expune efectiv unui asemenea risc din cauza conditiilor de detentie avute in vedere in privinta sa.

Pentru a putea aprecia existenta acestui risc in privinta persoanei in cauza, autoritatea responsabila de executarea mandatului trebuie sa solicite autoritatii emitente sa furnizeze de urgenta toate informatiile necesare cu privire la conditiile de detentie.

Daca, in lumina informatiilor furnizate sau a oricarei alte informatii de care dispune, autoritatea responsabila de executarea mandatului constata ca exista, in privinta persoanei care face obiectul mandatului, un risc real de tratament inuman sau degradant, executarea mandatului trebuie amanata pana la obtinerea de informatii complementare care permit inlaturarea existentei unui asemenea risc. Daca existenta acestui risc nu poate fi inlaturata intr-un termen rezonabil, aceasta autoritate trebuie sa decida daca este necesar sa se puna capat procedurii de predare.

MENTIUNE: Trimiterea preliminara permite instantelor din statele membre ca, in cadrul unui litigiu cu care sunt sesizate, sa adreseze Curtii intrebari cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea unui  act al Uniunii. Curtea nu solutioneaza litigiul national. Instanta nationala are obligatia de a solutiona cauza conform deciziei Curtii. Aceasta decizie este obligatorie, in egala masura, pentru celelalte instante nationale care sunt sesizate cu o problema similara.”

avocat Cuculis

 

Call Now ButtonApasati și apelati avocatul