Accident Muntenegru – Implicatii juridice , Daune materiale si morale suportate de asiguratorul RCA. ACCIDENT MUNTENEGRU. Ce companie de asigurări va plăti despăgubiri morale şi materiale?

Accidentul de la Muntenegru, in afara implicatiilor pe plan emotional starnite in lant pe tot teritoriul Romaniei, aduce cu sine si implicatii juridice care evident pana la acest moment nu aveau ce sa caute in discutiie ce au precedat tragedia. Autocarul implicat în accidentul din Muntenegru, soldat cu 18 morţi şi 29 de răniţi, este asigurat la Omniasig VIG pentru RCA şi CASCO, poliţa facultativă având şi o componentă care acoperă riscul de accidentare, informează Mediafax.

Răspunderea asigurătorului RCA, nu este o răspundere în solidar cu a autorului producerii accidentului, ci este o obligație izvorâtă din contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de vehicule! Suma care depăşeşte limita maximă de despăgubire prevăzută în poliţa RCA este suportată de autorul accidentului, care poartă răspunderea civilă delictuală pentru întregul prejudiciu produs persoanei vătămate.

În cazul producerii unui accident de circulaţie, având ca urmare cauzarea unui prejudiciu, pentru care s-a încheiat contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă, coexistă răspunderea civilă delictuală, bazată pe art. 1357 Noul Cod civil (art. 998 vechiul Cod civil), a persoanei responsabile de producerea accidentului care, prin fapta sa, a cauzat efectele păgubitoare, cu răspunderea contractuală a asigurătorului, întemeiată pe contractul de asigurare încheiat în condiţiile reglementate prin Legea nr. 136/1995 şi a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule.

Asigurătorul este obligat să despăgubească, în baza contractului de asigurare, pentru prejudiciile de care asiguraţii răspund faţă de terţe persoane păgubite prin accidente de vehicule, precum şi tramvaie şi pentru cheltuielile făcute de asiguraţi în procesul civil, în conformitate cu legislaţia în vigoare din statul pe teritoriul căruia s-a produs accidentul de vehicul şi cu cel mai mare nivel de despăgubire dintre cel prevăzut în legislaţia respectivă şi cel prevăzut în contractul de asigurare;

Despăgubirile se acordă pentru sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de dezdăunare şi cheltuielile de judecată persoanelor păgubite prin vătămare corporală sau deces, precum şi prin avarierea ori distrugerea de bunuri.

Dreptul la despăgubire RCA sau Carte Verde îl au toate persoanele care au suferit un prejudiciu material / nepatrimonial , cu excepţia autorului producerii accidentului, ca urmare a accidentului de circulaţie produs din culpa (fapta ilicită) conducătorului vehiculului respectiv, în România sau în ţările înscrise limitativ în Cartea Verde, cu vehiculul asigurat RCA sau prin Carte Verde.

Pentru angajarea răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie trebuie întrunite cumulativ următoarele condiţii:
1. existenţa unei fapte ilicite ;
2. existenţa prejudiciului;
3. existenţa unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita şi prejudiciul produs;
4. existenţa vinovăţiei celui care a cauzat prejudiciul.
Răspunderea civilă delictuală este reglementată de art.998 – 1003 Cod civil.

Stabilirea vinovăţiei (culpei) o va face poliţia în cazul în care nu sunt victime.

Dacă sunt victime este întocmit un Proces verbal de cercetare la faţa locului de către organele de poliție și se începe cercetarea penală.

Dacă nu sunt victime veţi primi un Proces verbal de contravenţie.
Subsecvent, asigurătorul RCA, în urma stabilirii circumstanţelor producerii accidentului şi a stabilirii vinovăţiei se subroga (înlocuieşte) autorului producerii accidentului în obligaţia de plata în limitele a 750.000 Euro pentru daune materiale şi 3.500.000 Euro pentru vătămări corporale şi/sau deces – pentru anul 2011 și 1.000.000 Euro pentru daune materiale, respectiv 5.000.000 Euro pentru vătămări corporale şi/sau deces – pentru anul 2012 și 2013.

În concluzie:
Regula este că asigurătorul RCA trebuie sa plătească totul!

Cât? Cum? Când? Trebuie să analizăm şi să personalizăm fiecare situaţie în parte.

Asigurarea de răspundere civilă (auto) – noul cod civil

Asigurarea de răspundere civilă

Art. 2223     Noţiune

(1) În cazul asigurării de răspundere civilă, asigurătorul se obligă să plătească o despăgubire pentru prejudiciul de care asiguratul răspunde potrivit legii faţă de terţele persoane prejudiciate şi pentru cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil.

(2) Prin contractul de asigurare părţile pot conveni să cuprindă în asigurare şi răspunderea civilă a altor persoane decât contractantul asigurării.

Art. 2224     Drepturile terţelor persoane păgubite

(1) Drepturile terţelor persoane păgubite se exercită împotriva celor răspunzători de producerea pagubei.

(2) Asigurătorul poate fi chemat în judecată de persoanele păgubite în limitele obligaţiilor ce îi revin acestuia din contractul de asigurare.

Art. 2225     Stabilirea despăgubirii

Dacă nu se prevede altfel prin lege, despăgubirea se stabileşte prin convenţie încheiată între asigurat, terţa persoană prejudiciată şi asigurător sau, în caz de neînţelegere, prin hotărâre judecătorească.

Art. 2226     Plata despăgubirii

(1) Asigurătorul plăteşte despăgubirea direct terţei persoane prejudiciate, în măsura în care aceasta nu a fost despăgubită de către asigurat.

(2) Creditorii asiguratului nu pot urmări despăgubirea prevăzută la alin. (1).

(3) Despăgubirea se plăteşte asiguratului numai în cazul în care acesta dovedeşte că a despăgubit-o pe terţa persoană prejudiciată.

Prin urmare, indiferent despre ce accident ar fi fost vorba, asiguratorul trebuie sa despagubeasca in limita de 5.000.000.000 ROL

In cazul in care vinovatul nu era asigurat, exista un fond special FONDUL VICTIMELOR STRAZII din care se pot indestula cei carora le-a fost afectat dreptul la viata, integritate etc.

Nu uitati, instanta de judecata este singura care va poate ajuta sa va obtineti despaguburile cuvenite, atat cele materiale cat si cele morale.

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumarijuridice.wordpress.com
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume si email)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.