Kurzarbeit In Romania – Avantaje Si Dezavantaje In Contractele De Munca

Kurzarbeit in Romania sau munca la capacitate redusa in functie de ce capacitate si ce comenzi are angajatorul, a fost implementata si in Romania. Practic, avem o noua modalitate de organizare a muncii asta pentru a putea fi ajutati de catre stat, cei care ajung sa nu-si mai permita sa plateasca salariile angajatilor dar in acelasi timp sa ii ajunge pe angajati sa ramana in cadrul raportuluide munca.

Astfel, va explicam totul despre KUZARBEIT si ce aveti de facut in contextul noilor reglementari.

Sa incepem.

Ce inseamna Kurzarbeit ?

Kurzarbeit in Romania , Modelul german implică o flexibilizare a programului de muncă în funcţie de comenzile pe care le are angajatorul. Acest model există în piaţa muncii din Germania de mai bine de un secol.

Ordonanta urgenta 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă.

Ordonanța de urgență 132/2020, promulgată ca o măsură ajutătoare pentru angajații si angajatorii afectați de măsurile restrictive impuse de  Coronavirus, a suferit modificări în timp, pentru a-și menține eficacitatea cu privire la consolidarea pieței muncii, limitarea riscului de excluziune socială și prevenirea creșterii ratei șomajului la nivel național. Ulterior promulgării acestei norme legislative, au fost aduse și diverse modificări cu privire la durata pentru care se poate beneficia de măsura reducerii timpului de lucru, dar și a modului de obținere efectivă a sumelor propuse de Guvern, astfel:

10 august 2020, primele beneficii:

Codul muncii (art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003), angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 50% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul individual de muncă, în cazul reducerii temporare a activității determinate de instituirea stării de urgență/alertă/asediu pentru o perioadă de cel puţin 5 zile lucrătoare, angajatorul având obligaţia de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună, iar în cazul programului de muncă în ture, precum şi în cazul programului de muncă inegal, avantajul fiind reprezentat de necesitatea de avea um program prestabilit și bine definit de angajator.

Cat este indemnizatia platita de catre stat pentru sistemul KUZARBEIT in Romania?

Salariaţii afectaţi de măsură beneficiază de o indemnizaţie de 75% din diferenţa dintre salariul de bază brut lunar prevăzut în contractul individual de muncă şi salariul de bază brut lunar aferent orelor de muncă efectiv prestate.

Indemnizația de 75% reprezintă venit de natură salarială și este supusă impozitului pe venit și  contribuțiilor sociale obligatorii, în condițiile legii, se suportă de către angajator la data plății salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

   Pe perioada de aplicabilitate a măsurii prevăzute ,salariatul beneficiază de toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă, proporţional cu timpul efectiv lucrat.

În cazul angajatorilor care aplică pentru acordarea beneficiilor date de catre Kurzarbeit In Romania , aceștia nu vor mai putea face aplicarea bonificațiilor pentru performanță – acordarea de bonusuri la salariul de bază, pentru structura de management a angajatorului – acestea urmând să se efectueze după finalizarea perioadei de aplicare a măsurii, din motive evidente.

Kurzarbeit In Romania – Restrângerile, alături de metodele de prevenire a infecției cu virusul SARS-CoV-2, au avut repercursiuni asupra ambelor baricade, astfel încât atât angajații cât și angajatorii trebuie să beneficieze în mod egal de prevederile acestei ordonanțe, astfel:

 • Persoanelor care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional (zilieri), care desfășoară activități în domeniile afectate de întreruperea sau restrângerea activității ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru o perioadă de trei luni, la alegerea beneficiarului de lucrări, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, li se acordă de la bugetul de stat o sumă reprezentând 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă.
 • În cazul reducerii timpului de muncă, profesioniştii, astfel cum sunt reglementaţi deCodul civil, precum şi persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, beneficiază, la cerere, în baza declaraţiei pe propria răspundere, de o indemnizaţie lunară de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările şi completările ulterioare, anume 5.429 lei (2.253 lei).
 • Pentru angajaţii care încheie contracte individuale de muncă pe o perioadă determinată de până la 3 luni, se asigură decontarea unei părţi din salariul acordat acestora, suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 41,5% din salariula ferent zilelor lucrate în aceste locuri de muncă, pentru o perioadă de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor.
 • Pentru activitatea desfășurată în regim de telemuncă, se acordă o singură dată angajatorilor, pentru fiecare telesalariat, un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei.
 • În scopul achiziționării de pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în regim de telemuncă (suma se acordă în ordinea depunerii solicitărilor, până la 31 decembrie 2020, din bugetul asigurărilor de șomaj, prin ANOFM, în limita fondurilor alocate).

Cititi si :

Interdicții pe perioada aplicării masurilor prevăzute de OUG 132/2020 Kurzarbeit In Romania:

 • Angajarea de personal pentru prestarea unor activităţi identice ori similare cu cele prestate de către salariaţii al căror timp de muncă a fost redus!
 • Salariații afectați de această măsură nu pot efectua muncă suplimentară la același angajator!
 • Nu se poate reduce programul de la 5 la 4 zile lucrătoare ale săptămânii!
 • În lunile în care se aplică reducerea timpului de muncă, angajatorul nu poate iniţia concedieri colective

Hotărârea de Guvern nr. 719/2020, din 31 august 2020 a fost prima modificare:

Această hotărâre a avut ca obiectiv principal extinderea prevederilor inițiale,

 • Decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiei din ordonanţa de urgenţă se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii şi a documentelor prevăzute la alin. (2) şi după plata impozitelor şi contribuţiilor
 • Măsurile prevăzute de art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă se aplică până la data de 30 iunie 2021.

9 decembrie 2020, Legea nr. 282/2020 pentru aprobarea OUG nr. 132/2020:

 1. Se extinde perioada în care angajatorii pot aplica măsura reducerii programului de lucru, nu doar pe durata stării de urgență/alertă/asediu ci și pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgență/alertă/asediu.
 2. A fost eliminată obligația pe care angajatorii o aveau de a transmite în Revisal măsura de reducere a timpului de lucru !
 3. Sumele ce sunt suportate inițial de către angajator pentru plata indemnizației urmează a fi decontate în cel mult 5 zile de la emiterea deciziei Agenției pentru ocuparea forței de muncă.
 4. Se redefinește lista documentelor pe care angajatorii trebuie să le depună împreună cu cererea pentru solicitarea decontării indemnizațiilor aferente reducerii programului de lucru. 
 5. Se restrânge interdicția angajatorului de a angaja personal pentru prestarea unor activități identice ori similare cu cele prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost redus, precum și subcontractarea de activități desfășurate de salariații al căror timp de muncă a fost redus. Astfel, această interdicție se aplică la nivel de filială, sucursală sau alte sedii secundare.
 6. Cu privire la interdicția de acordare de bonusuri echipei de management în perioada reducerii programului de lucru, sintagma „și alte adaosuri”, nu se mai regăsește in cuprinsul articolului, rămânând astfel interdicția doar la nivelul bonusurilor
 7. O ultimă modificare produsă asupra OUG 132/2020 privește sprijinul financiar de 2.500 RON ce se acordă angajatorilor pentru fiecare telesalariat și astfel se dispune că de această sumă pot să beneficieze, până la data de 31 decembrie 2020, și angajatorii ai căror angajați au lucrat cel puțin 15 zile în regim de telemuncă nu doar în perioada stării de urgență ci și în perioada stării de alertă.
 8. În privința decontării indemnizației pentru reducerea timpului de lucru se dispune că sumele ce sunt suportate inițial de către angajator pentru plata indemnizației urmează a fi decontate în cel mult 5 zile de la emiterea deciziei Agenției pentru ocuparea forței de muncă.

10 Martie 2021, posibilitatea de reducere a timpului de muncă al salariaților cu până la 80%

Camera Deputaților a adoptat, cu modificări, ordonanța care prevede că angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară prevăzută în contractul individual de muncă, deoarece in raportul Comisiei de muncă se precizează că este necesară extinderea măsurii de reducere a activităţii, constantându-se că în perioada stării de alertă sau de urgenţă activităţile entităţilor economice au fost reduse cu mai mult de 50%.

De asemenea s-a mai stabilit că acolo unde sunt organizații sindicale, astfel cum acestea sunt definite în Legea dialogului social nr. 62/2011, sau reprezentanți ai salariaților măsura de reducere a timpului de muncă se ia de angajator cu acordul organizaţiei sindicale îndreptăţite să negocieze contractul colectiv ori, în cazul în care aceasta nu există, cu reprezentanţii salariaţilor.

Ca și până acum, se mențin anumite prerogative, anume: pe perioada de aplicabilitate a măsurii, salariatul beneficiază de toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă sau în contractul 10.Martie.2021, posibilitatea de reducere a timpului de muncă al salariaților cu până la 80%

Camera Deputaților a adoptat, cu modificări, ordonanța care prevede că angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaţilor, Kurzarbeit In Romania , cu cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară prevăzută în contractul individual de muncă, deoarece in raportul Comisiei de muncă se precizează că este necesară extinderea măsurii de reducere a activităţii, constantându-se că în perioada stării de alertă sau de urgenţă activităţile entităţilor economice au fost reduse cu mai mult de 50%.

De asemenea prin Kurzarbeit In Romania , s-a mai stabilit că acolo unde sunt organizații sindicale, astfel cum acestea sunt definite în Legea dialogului social nr. 62/2011, sau reprezentanți ai salariaților măsura de reducere a timpului de muncă se ia de angajator cu acordul organizaţiei sindicale îndreptăţite să negocieze contractul colectiv ori, în cazul în care aceasta nu există, cu reprezentanţii salariaţilor.

Ca și până acum, se mențin anumite prerogative, anume: pe perioada de aplicabilitate a măsurii, salariatul beneficiază de toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă; angajatorul nu poate iniţia concedieri colective. colectiv de muncă; angajatorul nu poate iniţia concedieri colective.

Av. Madalin Penciu – Partener SCA CUCULIS&ASOCIATII si Av.Drd. Cuculis Adrian – Articol sustinut de soft-ul informatic legislativ ILEGIS

Vaselor Nr. 16 Sectorul 2
Bucuresti
Romania

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.