Stergere Din Biroul De Credit Radierea Din Baza De Date

Notarea in Biroul de Credit va poate bloca accesul la un credit. Aflati cat de legal este sa fiti tinut in birou de credit si cum puteti sa va stergeti acele date negative.

In josul paginii aveti formular pentru STERGEREA DIN BIROUL DE CREDIT!

Stergerea Mentiunilor Negative din Biroul De Credite. Aflati ce aveti de facut!

NETEMEINICIA MENTINERII MENTIUNILOR IN IPOTEZA PLATII INTEGRALE A CREANTEI

In prealabil, este necesar sa facem distinctie intre CRC si Biroul de Credite, pentru a nu se crea confuzie intre cele 2 institutii.

Stergere Din Biroul De Credit
Biroul de credit – stergere din baza de date.

Astfel, baza de date a CRC contine informatii privind atat creditele acordate clientilor persoane fizice, cat si juridica, iar in Biroul de Credit sunt raportati numai debitorii persoane fizice. Pe cale de consecinta, daca o societate comerciala are intarziere la plata creditului sau liniei de credit contractate, aceasat va fi raportata doar in CRC, nu si in Biroul de  Credite.

De asemenea, in cazul debitorilor persoane fizice, raportarile negative vor fi transmise in CRC doar doar in cazul creditor mai mari de 20.000 lei, comparativ cu Biroul de Credite, unde vor fi transmise raportarile negative, indiferent de valoarea creditului.

Cititi si :

Institutiile financiar bancare sau nebancare ( IFN uri ) nu pot raporta mentiunile negative dupa bunul plac, ci, cu respectarea unei proceduri prealabile, respectiv prin notificarea debitorului, prin intermediul sms-ului, email sau adresa de corespondenta, nu s-a facut cu cel putin 15 zile zile prealabil raportarii. Debitorul raportat va ramane notat in Biroul de Credite 4 ani de zile de la ultima raportare.

Daca o persoana fizica avut in trecut un credit cu care a fost inregistrat in baza de date a Biroului de Credite si ulterior l-a achitat integral,  in continuare figureaza in aceasta baza de date, intrucat achitarea integrala nu presupune stergerea informatiile deja raportate pe numele debitorului, acestea fiind mentinute in continuarea pe o perioada de 4 ani de zile de la ultima raportare.

Cu toate acestea, informatiile din baza de date a Biroului de Credite pot fi contestate sub aspectul corectitudinii transmiterii datelor, si se poate obtine stergerea mentiunilor negative, termenul maximal pentru rezolvare fiind de 30 de zile calendaristice.

De asemenea, conform art. 6 alin. 1 din Regulamentul 679 din 2016 lit. f, prelucrarea datelor cu caracter personal, este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator, astfel ca, participantii la biroul de credite, au posibilitatea sa prelucreze datele cu caracter personal al debitorilor in scopul apararii acesui eventul interes legitim.

In situtia in care participantul la biroul de credite a respectat procedura de notificare a debitorului in prealabil cu 15 zile anterior raportarii, participantul trebuie sa aprecieze ca stergerea mentiunilor negative nu aduce niciun prejudiciu efectivmai ales daca acea creanta a fost achitata in integralitate catre un recuperator de creanta, iar cedentul, prin vanzare, si-a recuperat prejudiciul suferit, sau chiar direct creditorului. 

Intr-o economie moderna, sectorul financiar joaca un rol important datorita intermedierii financiare, respectiv a canalizarii fondurilor de deponenti de catre investitori, pe care o asigura.

Un sector financiar solid si eficient incurajeaza acumularea economiilor si permite alocarea acestora catre cele mai productive investitii, sprijin astfel inovarea si cresterea economica, iar in Romania, principalii intermediari sunt bancile.

Asadar, impiedicarea debitorului la accesarea unui credit, desi, indeplineste celelalte conditii de creditare, produce un blocaj in circuitul civil, acesta fiind in imposibilitate de dezvoltare pe plan personal, sau chiar profesional.

Cu privire la modalitatea ilegala de raportare a mentiunilor negative la Biroul de Credit de catre institutiile de credit financiar bancare sau nebancare, trebuie mentionat ca ANPDCP a intervenit si a aplicat o serie de amenzi, dupa cum urmeaza: Verida Credit IFN S.A., SC Bancpost SA, SC Banca Românească SA, Easy Asset Management SA, SC ERB Retail Services IFN SA, SC Banca Comercială Română SA, si nu numai.

Astfel, cu privire la practica de sanctionare a ANPDCP, aratam o serie de hotarari ce au ramas definitive:

 Verida Credit IFN S.A. Stergere Din Biroul De Credit

”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât Verida Credit IFN SA a transmis date negative la Biroul de Credit, înainte de împlinirea termenului de 30 de zile de la data scadenței, contrar prevederilor art. 5 alin. (1) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007, cu încălcarea art. 4 alin. (1) lit. a) și lit. c) din Legea nr. 677/2001, coroborat cu art. 12 din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007.

– „Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât Verida Credit IFN SA nu a făcut dovada înştiinţării prealabile a persoanei vizate, ceea ce contravine prevederilor art. 8 alin. (2) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007, art. 9 alin.(1) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007 și art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, coroborat cu art. 12 din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007.

Stergere Din Biroul De Credit – Pentru aceste fapte s-au aplicat amenzi contravenționale în cuantum total de 17.000 lei, menţinute prin hotărâre definitivă de instanţa de judecată.

       SC Bancpost SA

S-a constatat săvârşirea următoarelor fapte:

– ”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, contravenţie prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât Bancpost SA a transmis date negative la Biroul de Credit SA, raportat la 7 cazuri analizate în cuprinsul procesului-verbal, s-a constatat că pentru o parte dintre cazuri nu a realizat informarea prealabilă a clienților, deși a înregistrat datele negative ale acestora în sistemul de evidență a Biroului de Credit, încălcându-se dispozițiile art. 4 alin. (1) lit. a) și c), art. 12 din Legea nr. 677/2001 coroborat cu art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (2) și art. 9 alin. (1) din Decizia nr. 105/2007”

Pentru această faptă s-a aplicat amendă contravențională în cuantum de 20.000 lei, menţinută prin hotărâre definitivă de instanţa de judecată.

      SC Banca Românească SA

S-a constatat săvârşirea următoarelor fapte:

– ”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001 în forma nesocotirii drepturilor de intervenție și informare, drepturi prevăzute de art. 14 alin. (1) și art. 12 alin. (1), raportate la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 677/2001, coroborate cu prevederile art. 8 şi 9 din Decizia 105/2007, întrucât reclamanta – Banca Românească SA – Membră a Grupului Naţional Bank of Greece nu a dat curs cererilor unor persoane vizate, prin care acestea și-au exercitat dreptul de intervenție, în sensul de a fi adoptate măsuri de ștergere din evidenţa SC Biroului de Credit SA a datelor negative transmise la Biroul de Credit, fără realizarea informării prealabile a persoanei vizate, aşa cum prevede art. 8 alin. (2) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007, cu încălcarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 677/2001.

Vizualizati si :

– ”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001 în forma nesocotirii drepturilor de intervenție și informare, drepturi prevăzute de art. 14 alin. (1) și art. 12 alin. (1), raportate la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 677/2001, coroborate cu prevederile art. 8 şi 9 din Decizia 105/2007, întrucât reclamanta – Banca Românească SA – Membră a Grupului Naţional Bank of Greece nu a dat curs cererilor unor persoane vizate, prin care acestea și-au exercitat dreptul de intervenție, în sensul de a fi adoptate măsuri de ștergere din evidenţa SC Biroului de Credit SA a datelor negative transmise la Biroul de Credit, fără realizarea informării prealabile a persoanei vizate, aşa cum prevede art. 8 alin. (2) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007 cu încălcarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 677/2001.

Pentru aceste fapte s-au aplicat amenzi contravenționale în cuantum total de 25.000 lei, menţinute prin hotărâre definitivă de instanţa de judecată.

             Easy Asset Management SA

– „Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât Easy Asset Management IFN S.A. a transmis date negative la Biroul de Credit, pentru 5 persoane vizate, fără să facă dovada informării prealabile a acestora, cu încălcarea prevederilor art. 8 alin. (2), art. 9 alin.(1) din Decizia nr. 105/2007 și art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, coroborat cu art. 12 din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007;

– „Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât Easy Asset Management IFN S.A. a transmis date negative la Biroul de Credit, pentru 5 persoane vizate, iar în cazul a 3 dintre petenţi au fost transmise datele înainte de împlinirea termenului de 30 de zile de la data scadenței, contrar prevederilor art. 5 alin. (1) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007, cu încălcarea art. 4 alin. (1) lit. a) și lit. c) din Legea nr. 677/2001, coroborat cu art. 12 din Decizia nr. 105/2007.

Pentru aceste fapte s-au aplicat amenzi contravenționale în cuantum total de 25.000 lei, menţinute prin hotărâre definitivă de instanţa de judecată.

    Stergere din Biroul De Credit pentru SC ERB Retail Services IFN SA

– ”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, cu nesocotirea dreptului prevăzut de art. 14 alin. (1) și (3) din Legea nr. 677/2001, întrucât SC ERB Retail Services IFN SA nu a dat curs cererii persoanelor vizate (4 petiţionari), prin care acestea și-au exercitat dreptul de intervenție, în sensul de a fi adoptate măsuri de ștergere a datelor negative transmise la Biroul de Credit fără informarea sa prealabilă.

Pentru această faptă s-a aplicat amendă contravențională în cuantum de 10.000 lei, menţinută prin hotărâre definitivă de instanţa de judecată.

 Stergere Din Biroul De Credit pentru datele inscrise de catre   SC Banca Comercială Română SA

S-a constatat săvârşirea următoarelor fapte:

– ”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, cu încălcarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 677/2001 raportat la art. 12 și art. 4 alin. (1) lit. a) din aceeaşi lege, coroborat cu art. 8, art. 9 și art. 12 din Decizia nr. 105/2007, întrucât SC Banca Comercială Română SA nu a dat curs cererilor unor persoane vizate, prin care acestea și-au exercitat dreptul de intervenție, în sensul de a fi adoptate măsuri de ștergere a datelor negative transmise la Biroul de Credit, având în vedere faptul că banca nu a prezentat dovezi până la data procesului verbal că a realizat informarea prealabilă a persoanei vizate, cu 15 zile înainte de transmiterea datelor negative la Biroul de Credit privind înscrierea inclusiv a menţiunii “cont cumpărat de un alt creditor”, potrivit art. 8 şi 9 din Decizia nr. 105/2007.

– ”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, cu încălcarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 677/2001 raportat la art. 12 și art. 4 alin. (1) lit. a) din aceeaşi lege, coroborat cu art. 8, art. 9 și art. 12 din Decizia nr. 105/2007, întrucât SC Banca Comercială Română SA nu a dat curs cererii unor persoane vizate, prin care acestea și-au exercitat dreptul de intervenție, în sensul de a fi adoptate măsuri de ștergere a datelor negative transmise la Biroul de Credit, având în vedere faptul că banca nu a prezentat dovezi până la data procesului verbal că a realizat informarea prealabilă a persoanei vizate, cu 15 zile înainte de transmiterea datelor negative la Biroul de Credit, potrivit art. 8 şi 9 din Decizia nr. 105/2007.

Pentru aceste fapte s-au aplicat amenzi contravenționale în cuantum total de 11.000 lei, menţinute prin hotărâre definitivă de instanţa de judecată.

Ca atare, debitorul persoana fizica, poate solicita stergea mentiunilor negative inregistrate in sistemul biroului de credite, in ipoteza in care procedura de notificare a debitorului, prin intermediul sms-ului, email sau adresa de corespondenta, nu s-a facut cu cel putin 15 zile zile prealabil raportarii.

Daca o asemenea procedura a avut loc, solicitati anexarea la raspunsul trimis, dovezile de trimitere prin oricare dintre modalitatile aratate mai sus, in caz contrar, sa apreciati ca raportarea este una ilegala, context in care veti proceda la depunerea unei plangeri la Autoritatea Nationala pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal, Protectia Consumatorului, precum si in fata instantelor de judecata.

Av.Drd. Cuculis Adrian

FORMULAR STERGERE BIROU DE CREDIT

66 comments to “Stergere Din Biroul De Credit Radierea Din Baza De Date”
  • Am avut un credit la Uni credit pe care nu am putut să-l onorez in urma decesului fetei mele mai dat către o firmă de recuperare am vb cu ei și le-am spus toată situația dar nu mai înțeles până la urmă l-am achitat prin transfer bancar dar mă aflu în baza de date că rău platnic asi vrea să știu dacă se poate face ceva pt a fi ștearsă Mulțumesc

   • Bună seara! Îmi doresc din suflet să pot fi ștearsă din biroul de credite, aceste întârzieri au fost în urmă divorțului de tatăl copilului meu care avea o vârstă de 9 ani.Fostul meu soț lucra În Cehia și m a câștigat în urmă partajului acesta a avut bani și a beneficiat de 2 avocați iar eu că să mă duc prin instanțe am făcut credit să pot plăti avocat și să pot întreține și copilul minor care era la mine și am rămas fără locuință că a trebuit să o vând să pot să îl despagubesc cu 60% din valoare,salariile au scăzut foarte mult și nu am mai făcut față. Vă mulțumesc din suflet! Sărbători fericite!

  • Am avut un credit la BCR fiind plecat din tara soția plătea rata la un moment dat banca ia spus ca rata trebuie achitata de el care are creditul și nu a mai încasat ratele devenind rău platnic menționez creditul este achitat

  • Buna ziua, am avut un credit in CHF la B. Romaneasca, am facut Darea in plata anul trecut in 29.11.2018, si inca figurez in Biroul de Credit, in conditiile in care am fost la banca si am solicitat sa ma stearga din acest birou. Ce pot sa mai fac acum?

 1. Mulțumim pentru suportul si omenia dv
  O întrebare am,ce înseamnă acte de executare făcute de BEJ
  Care sunt cele? intră și stăruință ,actualizarea,pv de cheltuieli executare,n notificări?
  Cum putem ști de la ultimul act dacă au trecut 3 ani?mie mi a trimis în 2017 notificare cesiune Investcapital si pv de cheltuieli,in 2018 actualizare,iar în 2016 poprire unde nu mai lucram,in 2015 alte înștiințări de executare,in 2014 prima somație,si o reținere de 70 lei de la BCR dintr un cont care nu mai era activ din 2011
  Va mulțumesc ,cu respect,Nelu

 2. Doresc să menţionez că BCR şi BRD nu numai ca m-au raportat la biroul de credit cu istoric negativ dar au şi cesionat creditul la firme de recuperare fără inştiinţarea mea.
  Contractele de credit încheiate cu băncile mai sus menţionate au o gramadă de clauze abuzive.
  Aş dori sa dau ambele bănci în judecată întrucât figurez şi acum cu istoric negativ din cauza lor.
  Mentionez că figurez cu istoric negativ raportat la biroul de credit atât de către BCR cât şi de BRD din 2010 !

 3. Bună ziua eu am fost raportată în biroul de credit pentru întîrziere la plata. Am apelat la un avocat pentru radiere din b.c.au trecut 60 de zile si tot nu pot lua credit încă apare întîrzierea la plată .Menționez ca acum sunt cu plata ratelor la zi chiar le plătesc mai inainte de termen .

 4. Bună seara Domnule avocat. Am avut un împrumut la BCR sa vindut acțiunea către cruc eu mi-am achitat integral suma către Kruc în 2017 și nu mau șters din birou de credit ce as putea face

 5. Am o problema cu Hora credit care m-a raportat negativ le-am spus că le achit creditul si sa ma șteargă din biroul de credite dar mi-au spus că nu o fac din 1600 lei credit dansi vor 3671 lei oricum este 140% unde în lumea asta se permite asa ceva!!!

 6. Buna ziua,

  Am rugamintea sa imi transmiteti daca am avut un credit la HORA si l-am achitat dar sunt raportata la Biroul de credit le pot cere stergerea din birou dupa achitarea datoriei.Va multumesc

 7. Sunt în birou de credite de la un împrumut provident sunt cu împrumut de 10 ani și tot în rău platnic sunt ce pot face .

 8. Buna ziua .Tatăl meu a decedat si a lasat in urma o masina si un credit in banca ,părinții mei au divorțat din 2010 iar noi am rămas cu mama ,cu tata nu prea am tinut legătura doar ne plătea pensie alimentară can’t am urmat studiile . Intrebarea mea este :Sunt obligată să plătesc eu datoria ?

 9. Buna ziua , in 2016 am luat un card , de la card avantaj , după ceva timp am fost in imposibilitatea , de a mai plăti , însă 2018 am achitat toata suma datorata , plus cheltuielile de judecată , am apelat la o firma ce radiază din biroul de credite , deoarece aveam mare nevoie de un credit la momentul respectiv , bine inteles ca nu am găsit nici o rezolvare deoarece din câte am inteles, au trimis notificării , de ștergerea pentru BC însă au venit inapoi cu soluționarea respinsă. Au trimis doua trei notificării. Si după au zis ca nu se mai poate face absolut nimic. Imi doresc s-a știu dacă mai exista vreo șansa in acest caz si ce este de făcut. Astept răspuns mulțumesc

 10. Bună ziua! Am avut poprire pe salariu și eu și soțul, am
  terminat de plătit tot către BEJ ,intrebarea mea este tot 4 ani voi figura și eu și soțul în Biroul de Credit ?( eu codebitor iar el titular)
  Voi mai putea lua credit vreodată?
  Mulțumesc!

 11. Am fost raportata la biroul de credit de catre de catre Euroliness.srl.Am achitat si am crerut radierea datelor negative mi sa spus ca ma vor anunta telefonic lucru ce nu sa intamplat pana acum din anul 2013 /2019..va rog sa_mi spuneti ce as putea sa fac ca sa pot fi radiata din biroul de credit va multumesc.

 12. Buna!figurez in birourile de credit ca rau platnic de 3 qni si ceva aproape 4 ani ,se poate rezolva cazul meu sa se radieze acele buline,daca da sunt interesat,va multumesc!

 13. Bună dimineața eu am avut la axi card un credit de cumpărături si l-am plătit tîrziu va rog frumos dacă se poate să mă stergeti dela biroul de credit va multumesc mult

 14. IFN-urile care dau credite cu dobanzi de 3 ori sau mai mult decât creditul nu pot fi verificate și sancționate in nici un fel? Mai au și dreptul și tupeul de a raporta in biroul de credite imediat la 3o zile de neplata ratelor?

 15. Bună ziua! Am ultima raportare în Biroul de credit în luma martie 2018 de către IFN Provident! Din această cauză am un scor mic (571) și nu pot accesa un credit credit ipotecar imobiliar! În continuare am un credit ăn desfășurare tot la Provident, cont fără restanțe. Ce e de făcut? Mulțumesc în prealabil pentru eventual răspuns!

 16. Buna ziua ! Am avut un descoperit de card la BCR si in 2010 in urma taierilor bugetare banca a micsorat plafonul cu 60% si dorit sa mi opresca timp de 6 luni suma esalonat. Dupa situatia creata cu taierile salariale nu am putut suporta si injumatatirea noului salariu taiat si ca urmare nu am mai platit nimic. Nu m -a sunat nimeni timp de 1.2 ani ca apoi sa primesc notificari de la KRUK si Mellon ! Suma de plata era deja cu 75% mai mare si nu am platit pana in ziua de azi nimic ! Acum 2 ani am vrut sa fac un credit la BRD si am fost refuzat pe motiv birou de credit ! Ca idee ,,,eu nu am platit nimic… stiu ca e prescrisa..dar la banci sunt banat pe viata sau cum ? Eu inteleg si mi am asumat sa nu platesc la BCR pentru golaneala pe care au vrut sa mi -o faca, desi pana in acel miment nu am avut cu ei nici o problema ! Deci… eu sunt la birou de credit raportat pe viata pentru ca o banca a vrut sa ma golaneasca si eu am refuzat? Imi asum si acum neplata acelor bani dar ca sa zic asa sentinta e pe viata ? :))

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume si email)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.