AJUTOR JURIDIC

Prima casa 4 atentie la acte,apeleaza la profesionisti


Prima Casă 4! insa atentie la intocmirea actelor!

Sfatul este ca intodeauna sa apelati la indrumarile juridice corecte pentru a evita viitoarele surprize nedorite.

Programul Prima Casă 4 a plecat de pe loc cuo lună de întârziere. BCR a deschis lista celor care au anunţat începerea creditării, deşi banca CEC se anuntase prima la acest program. Celelalte bănci sunt şi ele pe ultima sută de metri cu pregătirile, multe dintre ele ar trebui sa fie in program in cel mult o luna..

BCR a aşteptat doar acordul BNR pentru a demara Prima Casă 4, un program hulit dar dorit Băncile nu agrează neapărat Prima Casă 4 în condiţiile actuale, dar nici nu pot trăi fără ea. … programul Prima Casă 4. În rest, banca nu a făcut prea multe modificări faţă de ediţia anterioară a programului, chiar dacă riscurile sunt împărţite jumătate cu statul. Doar plafonul a fost modificat. BCR va oferi credite ipotecare de circa un miliard de euro, cu un avans de 5%.

“Suntem bucuroși că am reușit să începem creditarea în cadrul celei de-a patra etape a Programului Prima Casă. Putem, astfel, să ne ajutăm în continuare clienții să-și îndeplinească visul de a-și cumpăra locuința dorită.”, vicepreședinte retail BCR.

Nu toate unităţile BCR pot să acorde credite Prima Casă de astăzi

În cadrul programului se pot achiziţiona locuinţe finalizate sau aflate în diverse faze de construcţie. De asemenea, se pot construi locuinţe viitoare de către beneficiari individuali, in baza unei autorizaţii de construire eliberata după 22 februarie 2010. Chiar dacă oficial, programul a demarat, credite se vor putea acorda abia de mâine. IMOPEDIA.ro a sunat la sucursalele BCR pentru a afla dacă deja se primesc deja dosare şi a aflat că mai durează o zi implementarea sistemului.

„Se lucrează încă la parametrizarea sistemului, dar de mâine vom putea accepta dosare.”, a răspuns un reprezentant BCR.

Asta pentru că Prima Casă 4: se reduce garanţia statului, sunt acceptaţi şi cei care au case de cel mult 50 mp Guvernul a decis ca garanţia statului acordată pentru creditele contractate prin programul “Prima …bări. BCR vrea să implementeze un sistem de condiţii preferenţiale pentru clienţii care sunt de cel puţin şase luni în bancă.

„Dobânda este variabilă și este formată din Euribor la 3 luni plus o marjă de 3,75% pentru clienții cu istoric în relația cu BCR (marja este de 3,95% pentru clienții fără istoric). Astfel, pentru un credit de 40.000 de euro, pe o perioadă de 30 de ani, rata lunară în acest moment (variază în funcție de EURIBOR) este de 219.22 Euro.”, arată oficialii BCR.

Alte condiții ale BCR pentru Prima Casă 4:

    * Banca acceptă până la trei coplătitori.
* Nu se percepe comision de acordare credit sau comision lunar de administrare.
* Comisionul de rambursare anticipata este zero.
* Taxa de evaluare este de 300 lei pentru un apartament

Din momentul în care acest program se lansează, BCR estimează că plafonul va ajunge chiar până în 2013. Dincolo de avansul de 5%, un client care vrea să obţină un credit Prima Casă 4 trebuie să plătească un comision de 0,49% către Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. Comisionul pentru rambursare anticipată rămâne în continuare zero. FNG aşteaptă acum şi restul băncilor să semneze protocolul pe care BCR l-a semnat de vineri.

„Din punctul nostru de vedere, creditarea pentru Prima Casă poate să înceapă. Protocoalele de colaborare cu Fondul Naţional de Garantare au fost trimise către toate băncile care şi-au exprimat dorinţa de a participa la programul Prima Casă 4. Rămâne sa vedem când le vor semna şi celelalte bănci.”, au declarat pentru IMOPEDIA.ro oficialii FNG.

Sursa:https://media.imopedia.ro

Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii va poate ajuta cu raspunsuri si actiuni cu sanse reale in :

-intocmirea documentatiei de vanzare cumparare

-identificarea posibilelor interdictii la vanzare prin cercetarea Cartii Funcioare a imobilului pe care doriti sa il achizitionati

-certificarea inscrisurilor in vederea legalizarii/autentificarii lor

-prezentarea bonitatii vanzatorului.

Pentru orice intrebare juridica mailul Avocat@indrumari-juridice.eu va sta la dispozitie, si un avocat din cadrul casei noastre de avocatura va va contacta in cel mult O ORA!!

În cazul în care doresti sa iti construiesti o casa prin acest program este bine de stiut ca|:

1. La bancă va trebui să prezinti urmatoarele documente :

Cererea de credit;

Documente care să ateste veniturile realizate şi fişa fiscală sau declaraţia de venit pe anul anterior solicitării creditului, depuse la Administraţia Financiară (după caz);

Aport propriu de minimum 5% din valoarea costului de construire a locuinţei;

Trebuie sa fiti dispus să faceti un depozit colateral pentru garantarea dobanzii, in valoare egala cu 3 rate de dobandă;

Declaraţie pe proprie răspundere a beneficiarului/beneficiarilor că terenul nu este revendicat conform Legii 10/2001şi că nu există litigii în legătură cu acesta;

Extras de carte funciară din care să rezulte că terenul este liber sarcini şi în care să fie înscrisă autorizaţia de construire;

Copia actului de proprietate asupra terenului deţinut de beneficiarul individual sau de unul dintre beneficiari în cazul în care există o asociere în acest sens, şi documentaţia cadastrală corespunzătoare;

Contract de antrepriză încheiat cu o societate de construcţii, în calitate de antreprenor general al imobilului, cu anexă devizul estimativ al lucrărilor; acesta trebuie să prevadă obligaţia antreprenorului general de a finaliza construcţia locuinţei în termen de cel mult 18 luni de la data efectuării primei trageri din finanţarea garantată. Contractul poate fi modificat, în sensul prelungirii termenului cu cel mult 12 luni.

Contractul valabil încheiat cu un diriginte de şantier autorizat; criteriul este aplicabil în cazurile în care angajarea unui diriginte de şantier este obligatorie potrivit legii;

Autorizaţia de construire a locuinţei în cadrul Programului valabilă, precum toate avizele şi acordurile necesare conform legii;

Certificat de urbanism;

l) Proiect tehnic şi detaliile de execuţie a lucrării (inclusiv graficul temporal de eşalonare a lucrărilor, prezentat cel mai târziu la finalizarea primului stadiu, înainte de prima tranşă de plată), întocmite conform legii;

m) Bugetul iniţial pentru construcţie şi utilajele aferente construcţiei;

n) Certificat de atestare fiscală eliberat la cererea constructorului, care atestă împrejurarea că acesta nu înregistrează restanţe mai mari de 60 de zile la plata obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat;

o) Dovada constituirii garanţiei de bună execuţie de către antreprenorul general, în cuantum de 10% din valoarea totală a devizului estimativ de lucrări, sub forma unei scrisori de garanţie bancară de bună execuţie;

p) Declaraţia pe propria răspundere, autentificată, potrivit căreia solicitantul/solicitanţii declară că până la data solicitării creditului nu a deţinut şi nu deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită.

2. Cand Banca este hotarata atuncil? Dosarul tău va pleca la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi trebuie să tina seama de urmatoarele aspecte:

Pentru cei ce doresc o singura locuinta:

a) solicitarea de garantare semnată şi ştampilată de finanţator, după aprobarea finanţării;
b) documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor, precum şi al soţului/soţiei, dacă este/sunt căsătorit/căsătoriţi, în copie certificată;
c) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului/beneficiarilor;
d) extras de carte funciară privind terenul pe care urmează să se construiască locuinţa, în care să fie notată autorizaţia de construire, în original.

Pentru beneficiarii constituiţi în asociaţii fără personalitate juridică, alcătuite din minimum doi beneficiari, care construiesc o singură locuinţă pentru fiecare dintre aceştia:

a) solicitarea de garantare semnată şi ştampilată de finantator dupa aprobarea finantarii;
b) documentul de identitate pentru fiecare beneficiar membru al asociaţiei, precum şi al soţului/soţiei fiecăruia, în copie certificată;
c) declaraţia pe propria răspundere pentru fiecare beneficiar membru al asociaţiei;
d) extras de carte funciară privind terenul pe care urmează să se construiască locuinţa, în care să fie notată autorizaţia de construire, în original, actualizat în ceea ce priveşte datele de identificare ale imobilului.

3. După primirea aprobării FNGCIMM, se poate istitui ipoteca.

Atentie banii nu se vor primi cash ci se vor primi in transe in functie de cat se inainteaza in constructie!

BIROU DE AVOCATURA BUCURESTI

Întreabă avocatul gratuit!

Ai raspunsul gratuit in maxim 2 ore! – Cuculis si Asociatii

Social Media

Cere ajutor juridic acum! Contactează-ne!