Legea 62-2018 Privind Combaterea Buruienii Ambrozia-Despagubiri De La Stat Pentru Lipsa Normelor Metodologice

Alergicii La Ambrozie Au Motiv Bun Sa Cheme In Judecata Statul  Pentru Lipsa De Emitere A Normelor Metodologice La Legea 62/2018-Avocat Cuculis

Update– Normele de aplicare au fost emise – sa vedem, cine le va respecta?

Legea 62/2018 pentru combaterea ambroziei vine cu sanctiuni de pana la 20000 de lei pentru persoanele juridice, insa pentru lipsa de norme imediate si intarzierea de 3 luni dar  si chinul alergicilor cine raspunde?

https://observator.tv/social/lege-ambrozie-amenzi-267151.html

Desi pe vremea vechiul regim comunist,ambrozia avea un program clar de eradicare, ne-a luat inca 28 de ani pentru a emite legea 62/2018 prin care proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, denumită ştiinţific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei adventive invazive şi eliminarea ei în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane.

Cu ce se face vinovat statul?

Legea mai sus amintita indica urmatorul lucru:

Articolul 6 Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se elaborează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului şi Ministerul Sănătăţii în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Intrarea in vigoare?  14 martie 2018 – Din nefericire normele de aplicare au intrat in vigoare cu intarziere de 3 luni!!!

Tratamentul pentru tratarea efectelor  ambroziei pe langa faptul ca este costisitor, este si toxic.

Statul nu deconteaza aceste medicamente si nu le subventioneaza fapt pentru care, avem o lege, nu are norme de aplicare dar avem mii de persoane cu alergii puternice si suferinte fizice si morale.

Astfel statul se face vinovat de raspundere civila delictuala-Scopul răspunderii civile este, în principiu, de a repara un prejudiciu, această obligație de reparațiune urmărind totodată ca fapta susceptibilă a produce prejudiciul să nu mai fie săvârșită.

Avem astfel 3 ministere vinovate – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului şi Ministerul Sănătăţii.

Cei care au pe terenurile lor ambrozie, pot fi trasi la raspundere fiindca exista norme.

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Executat De SC GETBACK RECOVERY SRL – Recuperatorii De Creante Taxati Cu Anularea Executarilor Silite Pentru Creantele Prescrise – Debitorii Sau Cei Executati Silit Pot Cere Daune Pentru Punerea In Executarea Silita A Titlurilor Prescrise – Avocat Cuculis

Executat Silit De SC GETBACK Recovery in mod ilegal

Incepem anul  cu o pronuntare ce a aparut de curand in mediul online pe portalul instantelor, pronuntare ce s-a lasat asteptata in 3 randuri repetate.

Executat Silit De SC GETBACK , ce au de facut debitorii?

Judecatoria Giurgiu a “SCUTIT” de la plata un debitor urmarit de recuperatorii de creante, prin anularea intregii executari silite, pentru suma de 47013 Ron, adica mai bine de 10000 de euro.

GETBACK RECOVERY

Astfel, instanta s-a pronuntat in felul urmator:

Anuleaza practic executarea silita a GetBack Recovery

Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare formulată de către contestatorul VALEA LAURNTIU FLORIN în contradictoriu cu intimata SC GETBACK RECOVERY SRL.

Anulează actele de executare efectuate în dosarul de executare nr. 937MI/2015 al SCPEJ IONESCU, SERBANESCU şi PETICARU. Dispune întoarcerea executării silite şi restabilirea situaţiei anterioare.

Cu drept de a formula apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Giurgiu.
Document: Încheiere finală (dezinvestire)    18.12.2015

Puteti vedea solutia aici – http://portal.just.ro/236/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=23600000000144533&id_inst=236

Reiese in mod clar din documentul de mai sus, ca executorul judecatoresc, la cererea recuperatorului, a pus in executare un fost contract de credit neperformant, in anul 2015.

De asemenea, ceea ce nu inteleg oamenii acestia este ca ei pot fi trasi la raspundere civila, astfel,

Art. 1350 cod civil

Răspunderea contractuală a recuperatorilor de creante.

Atunci cand sunteti executat silit de de SC Getback Recovery puteti invoca nelegala incepe a executarii silite!

(1) Orice persoană trebuie să îşi execute obligaţiile pe care le-a contractat.

(2) Atunci când, fără justificare, nu îşi îndeplineşte această îndatorire, ea este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părţi şi este obligată să repare acest prejudiciu, în condiţiile legii.

(3) Dacă prin lege nu se prevede altfel, niciuna dintre părţi nu poate înlătura aplicarea regulilor răspunderii contractuale pentru a opta în favoarea altor reguli care i-ar fi mai favorabile.

Inceperea ilegala a executarii silite de catre SC GETBACK recovery echivaleaza de fapt cu o raspundere civila delictuala si astfel puteti solicita si daune recuperatorului GetBack Recovery.

De aici se naste si temeiul juridic in baza caruia puteti sa ii actionati in judecata pe cei ce va pun in executare, contracte prescrise de ani de zile.

Daunele pot fi morale, materiale, lipsa de folosinta pentru bunuri sau alte asemenea compensari, pentru culpa lor sau mai bine zis, reaua credinta si folosirea legii intr-un mod abuziv.

De asemenea – Art. 1349 tot cod civil  ne vorbeste despre 

Răspunderea delictuală a recuperatorilor de creante.

Astfel daca sunteti Executat De SC GETBACK aveti in vedere urmatorul text de lege-

(1) Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.

(2) Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.

Aici ar putea fi incadrat, cel care a dispus, cu putere si atributie in cadrul recuperatorului de creanta, punerea in execuare a unui asemenea contract, VADIT prescris.

Executat Silit De SC GETBACK Recovery? Atentie la actele de executare si modul in care ele sunt redactate.

In general recuperatorii de creante, cumpara credite cu probleme si care pot fi atacate in instanta.

Nu puteti anula executarea silita decat pe calea contestatiei la executare.

Actele de executare emise de catre executor pentru GetBack Recovery pot fi ilegale.

Recuperatorii de creante pun de regula in executare creante prescrise care practic sunt lipsite de executorialitate si asta face ca executarea lor a celor de la Getback recovery sa fie ilegala.

Anulati executare silita pornita impotriva dvs. atunci cand sunteti Executat Silit De SC GETBACK Recovery si recastigati-va drepturile!

av. Drd. Cuculis Adrian

0722298011

Anulati Executarea Silita A Recuperatorilor-Judecatoria Sectorului 3 Ii Face Praf Pe Recuperatorii De La Intrum Debt Finance-Respinge Incuviintarea De Executare Limita Card

Recuperatori De Creanta – Judecatoria Sectorului 3 Respinge Incuviintarea De Executare Silita A Recuperatorului Intrum Debt Finance Pentru Lipsa Pretului Cesiunii Catre Recuperatorul De Creanta, Lipsa Graficelor De Rambursare Si A Notificarii Debitorului Cedat – Avocat Cuculis

Instanta: Instanta trebuie sa aiba posibilitatea sa verifice contractul de cesiune de creanta inclusiv sub aspectul legalitatii acestuia (pentru a putea retine o evetualitate calitate de creditor cesionar).

Pretul cesiunii, lipsa de pe contractele de cesiune dar si lipsa notificarii prin care debitorul executat silit este cesionat catre un recuperator de creanta plus impedimentul ca nu exista graficele de rambursare prin care debitorul sa fi folosit limita de card de credit, duc toate catre respingerea cererii de incuviintare a executarii.

  • Argumentul folosit de catre judecator pentru respingerea cererii de incuviintare a executarii silite poate fi folosit ca aparare in orice cerere formulata de catre recuperatori impotriva debitorilor.

Desi instanta de incuviintare a executarii silite , nu are dreptul sa analizeze pe fond daca debitorul trebuie sa nu sa plateasca o anumita suma de bani, totusi are obligatia sa verifice urmatoarele aspecte pentru a incuviinta executarea  –

  • creanta certa, lichida si exigibila verificandu-i astfel natura executionala a titlului pus in executare(contract de credit).

Rationamentul instantei pentru care a respins cererea de incuviintare a executarii silite este raportat la faptul ca prin nedepunerea actelor in dovedirea daca debitorul a folosit limita de credit sau nu dar si lipsa pretului cesiunii dar si lipsa de notificare a debitorului cedat, instanta nu poate verifica indelinirea conditiilor de mai sus.

Alte exemple de executari ilegale si recuperatori care executa ilegal.

Anulati Executarea Silita Abuziva Pornita De KRUK Romania Sau Alt Recuperator

Astfel codul de procedura civila  precizeaza fara echivoc faptul ca – (1) Executarea silită nu se poate face decât dacă creanţa este certă, lichidă şi exigibilă.

– Nu ati fost notificat ca banca sau ifn-ul v-a cesionat catre un recuperator de creante? Atunci executarea silita este nula, o puteti contesta si anula.

-Daca recuperatorul de creante nu depune contractul de cesiune de creanta in cadrul dosarului de executare silita, atunci cand solicita incuviintarea executarii, iarasi executarea silita este nula.

-Recuperatorii NU POT ADAUGA DOBANZI, daca aveti o creanta ce creste in loc sa scada atunci aveti o executare silita ilegala-

Vedeti mai jos, alte cazuri de anulare DEFINITIVA a executarii silite-

Definitiva Prosperocapital Prin Kruk-Anulat Intreaga Executare Silita Si Incheiere De Incuviintare A Executarii-Avocat Cuculis

Reguli simple cand primiti acte de executare silita!

Sunteti executat silit si ati primit acte in posta prin care sunteti anuntati ca aveti poprire pe conturi sau vi se scoate imobilul la vanzare?

Executare silita poate fi contestata daca nu este legala sau daca sumele pentru care sunteti executati sunt calculate gresit.

Chiar daca aveti dreptatea de partea dvs. si nu contestati executarea silita, sunteti buni de plata, chiar daca actele de executare sunt nule.

NULITATEA o poate constata DOAR instanta de judecata.

Contestatia la executare NU se face la executor ci la instanta din circumscriptia zonei de unde aveti domiciliul.

 

Ce a retinut instanta? Cum puteti sa va aparati in cadrul contestatiilor la executare cerand anularea incheierii de incuviintare a executarii silite?

Instanta :  In lipsa unui grafic contractual de ramburare a creditului, fata de imposibilitatea de a stabili scadenta, instanta nu poate retine exigibilitatea creantei pretinse.

De altfel, emiterea cardului atesta doar o prerogativa a debitorului de a beneficia de limita de credit aprobata, respectivul, in concret, putand intelege sa nu retraga nicio suma de bani din limita aprobata, caz in care nu ar datora nimic bancii.

Necesitatea analizarii altor inscrisuri pentru stabilirea creantei ( retragerea vreunei sume de bani) ar arata faptul ca nu este vorba de o creanta certa, in sensul art. 663 alin.(2) C. proc. Civ.

Avand in vedere considerentele anterioare, facand aplicarea art. 663 alin (5) pct. 4 C. proc. Civ., instanta va respinge ca neintemeiata cererea.

Instanta: Respingerea prezentei cereri nu aduce atingerea drepturilor pretense de creditoare, aceasta avand dechisa calea unei actiuni in pretentii, in care sa dovedeasca uitilizarea de catre debitor  a limitei de credit aporbate.

Astfel, recuperatorul este trimis pe calea dreptului comun sa se judece cu debitorul si nu sa-l execute ILEGAL!!!

Instanta ia apararea debitorului vorbind despre cesiunea de creanta si de ce cesiunile catre recuperatori pot fi ilegale –

In privinta cesiuniii dintre RAIFFEISEN BANK S.A.- Glasro Holdings Limited

Pretinsele contracte de cesiune de creanta invocate nu individualizeaza creantele cesionate, nici in cadrul lor, nici in vreo anexa atasata.

Instanta, fata de imposibilitatea de a identifica obiectul conventiei, nu poate retine ca a avut loc cesiunea creantei evidentiate de contractual de credit invocate de executorul judecatoresc.

Totodata, pretinsele contracte de cesiune de  creanta nu au nicio mentiune cu privire la pret.

Instanta trebuie sa aiba imposibilitatea sa analizeze integral clauzele unui contract, neputand sa aprecieze asupra naturii acestuia in lipsa constatarii pretului cesiunii si analizarii tuturor anexelor contractuale.

Neexistand prevazut un pret, respectivul pretins contract de cesiune ar fi trebuit incheiat in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute, conform art. 1567 alin (2), art. 1011 alin (1) C. civ.

Deci, reprezentantii interesati trebuiau sa se prezinte , de exemplu , in fata unui notar public, ce sa procedeze la stabilirea identitatii partilor, exprimarii consimtamantului cu privire la continut, semnatura acestora si data inscrisului, conform art. 269 alin. (1) C. prov. Civ.

Aspect ce nu s-a concretizat in cauza.

De altfe, nedepunerea integrala a pretinsului contract de cesiune face imposibila calificarea acestuia ca o cesiune de creanta, in conformitate cu art. 1566-1592 C. civ.

In plus, instant retine ca , potrivit art. 1578 C. Civ, pentru ca cesiunea de creanta sa fie opozabila debitorului cedat, este necesar ca aceasta sa fie comunicata sau acceptata de acea parte; numai  din momentul indeplinirii acestor formalitati cesiunea produce efecte fata de debitor, respectivul devenind debitorul cesionarului.

Instanta are in vedere ca un formular de notificare si o lista cu acte predate postei instituie dovada inaintarii notificarii de catre Posta Romana, in calitate de antreprenor al pretinsului creditor, catre debitor cu viza de primire sau viza de afisare sau de neridicare din motive neimputabile pretinsului creditor, precum expirare termen pastrare.

In cauza, nu s-a facut dovada comunicarii catre sau acceptarii cesiunii de catre debitor.

Inscrierea creantei in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare asigura doar publicitatea fata de terti, neputand fiind apreciata de Instanta ca suficienta pentru retinerea unei cesiuni de creanta valabile, in lipsa posibilitatii analizarii obiectului (si pretului) contractului, deci exclusiv a anexei (sau a extrasului acesteia ) in care sa fie individualizata pretinsa creanta.

In plus, nu a fost atasat contractul cadru dintre RAIFFAISEN BANK S. A.- Glasro Holdings Limited, instanta fiind in imposibiliatatea de a analiza toate clauzele conventionale dintre parti, neputand retine existenta unei cesuini de creanta incheiate de acestea.

Cert este ca instanta a dispus respingerea cererii de incuviintare a executarii.

Aveti probleme cu executarile silite?

Puteti face o programare direct in formularul de contact aici.

Puteti completa formularul de mai jos!

 

 

 

Plangere Penala Pentru Pesta Porcina Africana Implicatii Juridice Si Modalitati De Despagubire A Fermierilor-Daune Materiale Si Morale

Daune Solicitate Si Plangeri Penale Pentru Responsabili-Statul Roman Se Face Direct Vinovat De Focarele De Pesta Porcina-Fermierii Sunt Indreptatiti La Despagubiri Si Daune Morale

Cum Se Vor Forma Litigii Colective Prin Care Fermierii Vor Solicita Daune De La Stat Si Ce Implicatii Juridice Are Pasivitatea Si Neglijenta Statului

MEDIAFAX FOTO

 

Anual ANSVSA avea obligatia, conform ordinului emis de catre aceasta din urma sa efectueze controale regulate bi-anual in curtile celor care cresteau animale, tocmai pentru a se asigura ca totul este in regula si daca se descopera focare de pesta porcina, sa le poata izola, cel putin asa suna Ordinul ANSVSA 35/2016 ce a fost modificat in mod nejustificat la inceputul anului.

Privind textul de lege el suna cam asa – 

Inspecţiile oficiale în exploataţiile nonprofesionale înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor sunt programate a se efectua în două campanii, respectiv februarie – mai şi septembrie-octombrie.

(Nota personala – bi anual cel putin Romania putea sa stea linistita ca nu cumva din curtea taranului pleaca pesta porcina africana).

[..] După finalizarea inspecţiilor în exploataţiile nonprofesionale din perioada februarie -mai, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor analizează în detaliu modalitatea de realizarea a acestora şi rezultatele obţinute.

Bun, pana aici toate lucrurile au fost in regula, insa undeva in luna februarie 2018, ordinul a suferit o modificare si nu doar de “culoare” ci o modificare de esenta – astfel la paragraful 2 de mai sus, acele “campanii” nu se mai desfasora efectiv in gospodariile oamenilor ci e fac doar niste “analize” din birou si nu de la fata locului si atentie, bazate pe datele stranse in anul trectu –

Textul modificat –

Ordinul 17/2018 pe care il puteti citi integral s-a modificat dupa cum urmeaza – 

În perioada martie-iulie, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Animalelor analizează în detaliu modalitatea de realizare a inspecţiilor oficiale în exploataţiile nonprofesionale înregistrate în Registrul specific al exploataţiilor şi rezultatele obţinute în anii precedenţi.  Mai pe scurt, se fac analize din anii trecuti si se ELIMINA astfel inspectia in teren.

Naucitor, inspecţiile în exploataţiile nonprofesionale se desfăşoară în perioada septembrie-octombrie, si ca o concluzie personala, cu mult dupa ce pesta a distrus zeci de mii de porci. Informatia de altfel dezvaluita si de catre Tolontan aici.

Partea ce a urmat, o cunosc toti fermierii si cei implicati. Una este sa te apuci sa faci modificari la lege si sa “relaxezi” controalele atunci cand nu exista nicio informatie cu privire la un posibil pericol si alta este sa renunti la controale tocmai atunci cand la granita tarii se anunta dezastrul pestei porcine.

Cum se vor putea obtine despagubiri pentru dezastrul produs?

Fermierii vor putea primi despagubirile in baza  legilor europene –

REGULAMENTUL (CE) NR. 349/2005 AL COMISIEI din 28 februarie 2005 de stabilire a normelor privind finanțarea comunitară a intervențiilor de urgență și a combaterii anumitor boli ale animalelor menționate în Decizia 90/424/CEE a Consiliului.

Astfel, intrebarea se pune, cati vor rezista  pana vor primi despagubirile si iarasi care va fi valoarea lor fiindca in prezent dosarele solutionate au primit sume intre 8 si 12 lei.

In cat timp se platesc despagubirile?

„despăgubire rapidă și adecvată”: plata, în termen de 90 de zile de la sacrificarea animalelor, a unei despăgubiri corespunzătoare prețului de piață;

ATENTIE- Fermierii s-ar putea trezi cu o surpriza neplacuta, fiindca U.E limiteaza plata de sume compensatorii pentru fiecare cap de animal sacrificat si daca nu va opera rectificare bugetara, atunci nici macar despagubirea nu va fi integrala –

(b)

125 EUR pe porc sacrificat;- atat suporta U.E

Mii de afaceri pe acest considerent se vor inchide fiindca majoritatea exploatatiilor sunt noncomerciale adica pe persoana fizica.

In mai multe comunicate atat Presedintele cat si alte institutii au luat pozitie fata de “molima” abatuta asupra Romaniei in incercarea de a determina autoritatile sa ia pozitie ferma pentru a izola focarele.

A fost o miscare eronata modificarea ordinului fiindca in cazul exploatatiilor comerciale textul preciza foarte clar ca “Exploataţiile comerciale care fac comerţ intracomunitar cu porci vii sunt supuse în mod regulat şi, cel puţin o dată la patru luni, inspecţiilor efectuate de către autoritatea competentă”.
Astfel, nu se justifica modificarea si schimbarea controalelor la celelalte activitati nonprofesionale.

Ce se anunta? exploatatii nonprofesionale falite, ferme inchise, export stopat, intr-un cuvant, economie zdruncinata si foarte multi fermieri faliti.

Procese ce vizeaza daune morale?

Pe langa distrugerea a zeci sau sute de ferme din Romania, prin lipsa de implicare prin luarea unor decizii gresite si iresponsabile, statul Roman este bun de plata. Sa presupunem ca se vor plati integral sumele de bani prin ajutor UE si rectificare bugetara, problema se pune ca trauma suferita in urma pierderii a mii sau zeci de mii de porcine este de necuantificat.

Procese penale unde fermierii se vor constitui parte civila?

Da, pentru ca avem deja conturate elementele unei infractiuni mai rar intalnite –

Răspândirea bolilor la animale sau plante

(1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase la animale sau plante ori a dăunătorilor, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli ori a dăunătorilor, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta este săvârşită din culpă, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.

Procese pentru daune materiale?

Da, pentru ca daca nu vor fi platite despagubirile atunci statul Roman va trebui sa le plateasca fortat si nu este suficient acest lucru, fiindca vor fi necesare a fi platite si beneficiile nerealizate cum ar fi cele 90 de zile de asteptare(pentru cei ce vor putea sa astepte si sa nu intre in imposibilitate de plata).

In perioada urmatoare, vom depune sesizare penala unde vom cere lamurirea situatiei mai ales ca exista toate elementele ce pot duce in mod rezonabil la ideea ca discutam despre neglijenta a statului in gestionarea situatiei.

Avem aici in vedere si faptul ca mecanismul de lupta international si aici ma refer la a cere ajutor statelor membre nu a fost activat in sensul de a combate efectiv fenomenul pestei porcine.

Informatiile cu privire la focare in granitele Romaniei existau din 2017 iar modificarile de legislatie au permis tocmai ca acele focare se se muta la noi in tara.

Ti-a Fost Afectata Afacerea De Pesta Porcina Africana? Completeza formularul de mai jos!

Ce Se Intampla Cu Bunurile Abandonate Intr-un Imobil Executat Silit In Urma Evacuarii Debitorilor?

Ce Se Intampla Cu Lucrurile Adunate Intr-o Casa In Caz De Evacuare Silita? Bunurile Abandonate Pot Fi Luate Abuziv!

Bunurile Din Interiorul Imobilului Executat Silit Si Din Care Au Fost Evacuati Debitorii Sunt Lasate In Depozit Apoi Vandute-Avocat Cuculis

Au ramas in casa/apartament bunuri precum, mobila, aparate electrocasnice, tablouri si alte asemenea? Aflati ce se intampla cu ele daca sunteti evacuati si cum puteti sa le recuperati!

ATENTIE- Bunurile pot fi pierdute  definitiv daca nu actionati conform legii, atunci cand ele sunt declarate abandonate. Executorul poate sa declare toate bunurile dintr-un imobil a fiind abandonate si astfel pierdeti proprietatea lor!!

Executare Silita Evacuare

                                                          Avocat Drd. Cuculis A.

 

Subiectul executarilor silite a mai fost abordat de catre noi si aici – Cum Executa Silit Un Executor Bunurile Aflate In Casa Si Ce Pot Sa Fac Pentru A Bloca Executarea Mobiliara? – Sechestrul Asigurator – Avocat Cuculis

 

Pentru a intelege mai bine situatia trebuie sa aveti in vedere ca orice act de executare silita POATE fi atacat in instanta, nu asteptati pana la a fi evacuat fortat din imobil. 

Dupa momentul adjudecarii imobilului (in conditiile in care acel debitor nu a facut niciun demers pentru a stopa executarea silita adica sa formuleze o contestatie la executare pentru a anula actele ilegale), cel care este EVACUAT de cele mai multe ori nu ajunge sa isi elibereze imobilul de bunurile stranse toata viata.

Si pe buna dreptate, unde sa duci o viata intreaga in 8 zile cat ai somatia de evacuare?

Ce se intamplacu bunurile lasate in casele de unde au fost evacuati debitorii?

De esenta atunci cand executorul constata ca in urma evacuarii au ramas bunuri mobile in casa, este obligat sa intocmeasca un proces verbal cu acele bunuri gasite in acel loc.

Legea spune ca bunurile ce eu valoare de piata POT FI VANDUTE de catre executor la licitatie – 

(1) Dacă debitorul nu ridică bunurile în termenul arătat în procesul-verbal prevăzut la art. 899 şi acestea au valoare de piaţă, ele vor fi scoase în vânzare, inclusiv cele care sunt insesizabile prin natura lor, potrivit regulilor din materia vânzării bunurilor mobile urmăribile.

Ce se intampla daca bunurile dvs. sunt scoase la vanzare si apoi vandute? Ce se intampla cu banii?

(2) Preţul bunurilor vândute, după deducerea cheltuielilor de executare silită, inclusiv a cheltuielilor de vânzare şi a remuneraţiei administratorului-sechestru, va fi consemnat pe numele debitorului, care va fi înştiinţat despre aceasta potrivit dispoziţiilor privitoare la comunicarea şi înmânarea citaţiilor. Dispoziţiile art. 899 se aplică în mod corespunzător.

Astfel, codul de procedura civila, ingaduieste vanzarea acestor bunuri presupus vandabile iar diferenta de bani se trimite debitorului. Daca bunurile sunt vandute pe sume mici sau subevaluate, puteti evident sa formulati imediat contestatie la executare.

Incredibil dar prevazut in lege, acele bunuri pe care executorul nu le recunoaste ca avand valoare de piata, sunt declarate ABANDONATE, acest lucru insemnand ca ele nu vor mai putea fi dobandite de catre debitorul executat silit.

(3) Bunurile care nu au valoare de piaţă sunt declarate abandonate.

 

ATENTIE – Chiar si celelalte bunuri care au valoare de piata pot fi declarate abandonate- concept juridic regasit in codul de procedura civila pe care il consideram NECONSTITUTIONAL.

Avand in vedere ca textul de lege ii permite executorului sa declare orice bun cu orice valoare ca find abandonat si astfel sa fie intrat in patrimoniul oricarui “intersat”, consideram ca aici se face un ABUZ.

De asemenea, la cererea creditorului, executorul judecătoresc poate declara abandonate bunurile mobile care au valoare de piaţă şi nu au fost revendicate de debitor sau de altă persoană care ar dovedi calitatea de proprietar, în termen de 4 luni de la data încheierii procesului-verbal de predare silită.

 

Ce inseamna prin efectul legii BUNUL ABANDONAT si cum poate cineva care nu este proprietar sa devina proprietar prin declararea acelor bunuri ca abandonate?

(1) Posesorul unui lucru mobil care nu aparţine nimănui devine proprietarul acestuia, prin ocupaţiune, de la data intrării în posesie, însă numai dacă aceasta se face în condiţiile legii.

(2) Sunt lucruri fără stăpân bunurile mobile abandonate, precum şi bunurile care, prin natura lor, nu au un proprietar, […].

Av.Drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Sunteti in situatia de a fi executat silit sau sunteti intr-o procedura de executare silita? Aflati ce drepturi aveti , completati formularul de mai jos

 

Ati Primit O Somatie De Evacuare?Cum Se Suspenda Executarea Silita Prin Evacuare In Caz De Abuz?

Evacuarea-Procedura Prin Care Debitorul Este Scos Din Fostul Imobil In Baza Procesului Verbal De Adjudecare Si A Actului De Adjudecare-Avocat Cuculis

Evacuarea Poate Fi Blocata Iar Efectele EI Pot Fi Anulate- Somatie De Evacuare Anulata

Procedura de predare silita a imobilelor in caz de executare silita, se realizeaza de regula de catre executor in baza actului de adjudeare, emis dupa ce imobilul a fost vandut la licitatie.

Evacuarile se fac in anumite termene si nu oricand in decursul anului de aceea este important ca atunci cand aveti suspiciuni cu privire la legalitatea unei executari silite sa o supuneti controlului instantei de judecata.

De exemplu daca in timpul unui proces, debitorul nu a folosit procedura de suspendare a executarii silite si s-a vandut acel bun imobil, acest lucru nu inseamna ca respectiva contestatie la executare ramane far obiect, ci cererea de chemare in judeata merge mai departe si daca instanta anuleaza executarea va anulta TOATE actele emise ilegal sau abuziv.

De cele mai multe ori debitorii nu stiu ca au dreptul sa conteste procedura de evacuare/predare silita a imobilelor, crezand ca daca au ajuns in acest punct nu se mai poate face nimic.

Spre exemplu daca este pus in executare silita un contract cu banca, executarea silita ar putea fi ilegala, in conditiile in care s-ar constata ca oricare clauza de cost din contract este abuziva.

Art. 897 din codul de procedura civila, este regula in baza careia se executa silit imobiliar prin evacuare- astfel 

(1) În vederea executării silite a obligaţiei prevăzute la art. 896, executorul judecătoresc se va deplasa la faţa locului, va soma pe debitor să părăsească de îndată imobilul, iar în caz de împotrivire, îl va evacua din imobilul respectiv pe debitor împreună cu toate persoanele care ocupă imobilul în fapt ori fără niciun titlu opozabil creditorului, cu sau fără ajutorul forţei publice, după caz, punând pe creditor în drepturile sale.

(2) Când debitorul lipseşte sau refuză să deschidă uşile, executorul va fi însoţit de agenţi ai forţei publice ori reprezentanţi ai jandarmeriei, după caz.

(3) După deschiderea uşilor imobilului, prezenţa celor menţionaţi la alin. (2) va putea fi suplinită de 2 martori asistenţi.

(4) Executarea în modalitatea predării silite imobiliare va putea continua în ziua începerii sale chiar după ora 20,00, precum şi în zilele următoare, inclusiv în cele nelucrătoare, dacă nu s-a finalizat din cauza unei opuneri la executare din partea debitorului ori a altei persoane sau dacă operaţiunile ce trebuie efectuate pentru finalizarea executării silite nu s-au putut realiza până la ora 20,00.

Spre exemplu daca primiti o incheiere de incuviintare a executarii precum acesta prezentanta mai jos, trebuie sa stiti ca puteti sa suspendati procedura de executare silita prin evacuare, asta fie daca aveti un dosar de contestatie la executare silita pornit fie daca NU stiati ca executarea era pornita impotriva dvs.(lipsa comunicare acte de executare, ascuderea lor, etc).

Alaturi de incheierea de incuviintare a executarii silite veti primi si acte precum – somatie de evacuare de 8 ZILE- proces verbal de cheltueili de executare si incuviintarea de mai sus.

 

Exemple de suspendare a executarii silite prin predarea imobilului

Dosar: 17163/302/2018

Belea Valentin Valeriu la SCA Cuculis&AsociatiiContestator
Sandu CristianIntimat
Belea Niculina SCA Cuculis&AsociatiiContestator

 

Şedinţe

23.08.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: C 8 civil 2018
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea. Suspendă provizoriu executarea silită ce face obiectul dosarului de executare nr.42/2018 al B.E.J.A. AD REM, pană la soluţionarea cererii de suspendare a executării ce face obiectul contestaţiei la executare din prezenta cauză.

Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică azi, 23.08.2018.
Document: Încheiere finală (dezinvestire)    23.08.2018

http://portal.just.ro/302/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30200000000359140&id_inst=302

Asadar,ce motive pot fi invocate in cadrul procedurii de evacuare in asa fel incat sa fie blocata executarea silita prin evacuare?

  1. Depinde cand este facuta executarea silita. Astfel, nicio evacuare nu poate sa fie dusa la bun sfarsit si nici inceputa, in conditiile in care nu respecta dispozitiile de mai jos – Termen de executare(1) Nicio evacuare din imobilele cu destinaţie de locuinţă nu poate fi făcută de la data de 1 decembrie şi până la data de 1 martie a anului următor, decât dacă creditorul face dovada că, în sensul dispoziţiilor legislaţiei locative, el şi familia sa nu au la dispoziţie o locuinţă corespunzătoare ori că debitorul şi familia sa au o altă locuinţă corespunzătoare în care s-ar putea muta de îndată.

    Astfel, executorii pot face abuzuri alaturi de creditori, intodeauna verificati daca intervalul in care se face executarea este corect.

  2. Daca aveti o contestatie la executare pe rolul instantei, prin care incercati sa anulati toata executarea silita, puteti obtine limitarea si suspendarea efectelor executarii prin evacuare si astfel sa suspendati evacuarea pana la judecarea procesului de contestatie la executare.

Nota: daca executarea silita va fi anulata, atuci bunul va reintra in patrimoniul debitorului executat silit.

3. Ati primit direct actele de evacuare din imobil fara sa fi stiut de vanzarea imobilului dvs. ? atunci iarasi   evacuarea este ilegala si o puteti in prima faza suspenda si mai apoi desfinta fiindca procedura de citare a dvs. nu a fost respectat si vi s-a incalcat dreptul la aparare.

4.  Daca atunci cand ati primit actele de executare silita de evacuare, printe ele nu se afla si o somatie prin care sa fi se arate ca trebuie sa parasiti imobilul in 8 zile, atunci executarea prin evacuare este NULA.

5. Daca sunteti executat silit de catre banca sau ifn,recuperator de creante, nu uitati ca inca de la primele acte de executare silita trebuie sa verificati daca aveti suspiciuni, daca acele acte sunt ilegale sau nu.

 

 

Punerea Ilegala-Abuziva In Executare Silita A Contractelor Bancare

Cum Ne Aparam De Executarile Silite?Stiati Ca Bancile Nu Pot Dispune Executare Silita Dupa Bunul Plac? Aflati Daca Executarea Silita A Bancii Impotriva Dvs. Este Legala.

Executarea Silita Poate Fi Combatuta Si Anulata Daca Exista Elemente Ilegale Sau Abuzive.

Ce motive pot fi invocate pentru anularea executarii silite.

Abuziva In Executare Silita
Abuziva In Executare Silita

Instantele de judecata pot verifica executarile silite si pot anula astfel acele acte de executare ilegale si intregul dosar executional atunci cand se impune.

1. Daca sunteti executat silit in baza unui contract de credit bancar sau contract semnat cu un IFN, trebuie sa stiti ca toate clauzele contractuale pot fi supuse verificarii caracterului abuziv al acelor clauze.

Cu titlu de exemplu dar nu limitativ, pot fi considerate clauze abuzive comisioanele bancare, dobanda contractuala neclara, dobanda penalizatoare excesiva si impovaratoare dar si alte clauze de cesiune. dar si punerea abuziva in executare silita

Atentie– In cadrul contractelor bancare in moneda straina pot fi considerate clauze abuzive inclusiv mecanismele de curs valutar!

De data recenta o noua executare silita anulata de catre instanta de judecata avand in vedere existenta unor elemente abuzive in componenta titlului executoriu contract de credit-

SAVA MIRELA – CU DOMICILIUL ALES LA BIROUL DE AV. CUCULIS ŞI ASOCIAŢII ContestatorSAVA CRISTINEL – CU DOMICILIUL ALES LA BIROUL DE AV. CUCULIS ŞI ASOCIAŢII ContestatorRAIFFEISEN BANK S.A. Intimat

Şedinţe

14.08.2018 Ora estimata: 09:00
Complet: Complet 6 Amânări de pronunţare
Tip solutie: Admite in parte cererea

Solutia pe scurt:

Respinge ca neîntemeiată excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare, invocată prin întâmpinare.

Admite în parte contestaţia la executare formulată de contestatorii-debitori SAVA MIRELA şi SAVA CRISTINEL împotriva executării silite pornită în temeiul titlului executoriu Contract de credit nr. RFI47244842927 din 07.04.2008 în dosarul de executare nr. 3032/2017 al B.E.J.A. Cătălin Vişan şi Manuel Andrei Dorcioman, în contradictoriu cu intimata-creditoare RAIFFEISEN BANK S.A.

Constată caracterul abuziv şi declară nulitatea absolută a clauzei contractuale prevăzute la punctul 3.3 şi 3.7 din Contractul de credit nr. RFI47244842927 din 07.04.2008, referitoare la, referitoare la rata anuală aniversară a dobânzii.

Anulează formele de executare întocmite în dosarul de executare silită nr. 3032/2017 al B.E.J.A. Cătălin Vişan şi Manuel Andrei Dorcioman cu privire la sumele de bani datorate pentru perioada 07.04.2008 – 28.09.2010 de către contestatorii-debitori în baza clauzelor constatate ca fiind abuzive. 

Aici puteti vizualia dosarul de executare silita anulat in instanta-

http://portal.just.ro/229/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=22900000000048243&id_inst=229

De aici se despind o serie de concluzii cu privire la punerea abuziva In executare silita

-Anularea executarii inclusiv in etapa fondului este Executorie, dupa ce instanta se pronunta pe fond , executorul judecatoresc nu mai are dreptul sa continuie executarea silita.

-Chiar si o singura clauza declarata ca abuziva in cadrul unui contract de credit ce are valenta de titlu executoriu va propaga o nulitate absoluta asupra intregii executari silie.

-Corecta solutia de anulare a executarii silite si nu doar partiale.

2. Poate banca sa-mi declare scadent anticipat creditul? Este legal? punerea abuziva In executare silita dupa scadenta anticipata ilegala.

Punerea abuziva In executare silita si scadenta anticipata face parte din mecanismul prin care o banca sau ifn pun capat graficului de rambursare anticipata si declara creditul respectiv ca fiind scadent urmand ca ulterior, debitorul urmarit sa fie executat silit atat prin poprire dar si vanzarea bunurilor lui imobile.

Scadenta anticipata este ilegala ori de cate ori exista clauze abuzive in contract.

Nu poate fi declarat anticipat scadent un credit aflat la un recuperator de creante cum au fost situatiile cu Bancpost ce a cesionat credite la ZI!

Atunci cand clauza de scadenta anticipata din contractul dvs. ii da posibilitatea Bancii de a va “contamina” si alte credite in cazul in care unul este scadent anticipat reprezinta o practica comerciala abuziva!

3. Ce pot face daca primesc acte de executare silita?

Asa cum am mai aratat si in alte analize bancar-executionale cu privire la punerea abuziva In executare silita a contractelor, SINGURUL remediu in cazul unei executari silite este contestatia la executare.

Astfel incat atunci cand observati orice chestiune ce va ridica suspiciune cu privire la executarea silita, trebuie sa formulati prin avocat de preferat pentru a beneficia de toate elementele corecte ale unei contestatii la executare, contestatia impotriva dosarului executional.

Atentie- nu uitati, verificati cine va executa si daca are dreptul acesta – Punerea abuziva In executare silita a contractelor de credit.

– nu pierdeti termenul de contestatie;

– puteti obtine anularea executarii partiale sau totale;

– puteti scapa de plata oricarei sume de bani daca executarea este anulata.

Pont juridic: Ati primit o executare silita si dobanzile sunt exagerate? Cjue a stabilit ca dobanda penalizatoare este o clauza Abuziva daca duce catre o imbogatire fara just temei a creditorului.

Av. Drd. Cuculis Adrian

Ati primit acte de executare? Contestati-le acum. Conpletati formularul de mai jos!

 

Anulati Executarea Silita Abuziva Pornita De KRUK Romania Sau Alt Recuperator

Daca se constata ilegala demarare a executarii silite puteti obtine Desfiintarea Executarii Silite si Repunerea In Situatia ANterioara Executarii Silite !

Printre cei ce colaboreaza cu Kruk in calitate de mandatari sunt si INVESTCAPITAL MALTA ltd , SECAPITAL sarl dar si PROSPEROCAPITAL sarl

kruk romania
KRUK SA – Kruk Srl si cum au ajuns sa execute pe banda rulanta debitorii cu restante?

Poveste Kruk este una aparent simpla. Cumparam credite pe nimic , cesionate la 2% din valoarea lor de catre banci catre aceste vehicule financiare si apoi recuperatorul de creante infloreste- Avocat Cuculis

Credit la Banca? – Boala Grea, moarte sigura- ajungi pe mana recuperatorilor si de aici te mai scapa doar instanta de judecata.

Multe dintre executarile silite pe care le primesc debitorii sunt ilegale, insa pasivitatea debitorilor prieste recuperatorilor de creante- ami tesc de peste 8 ani de zile , faptul ca imediat cum se primesc actele de executare, daca se intentioneaza contestatea executarii silite, atunci trebuie actionat rapid.

Pe de alta parte, o serie larga de debitori, ce au inceput un proces pe anularea executarii silite au reusit in instanta sa anuleze actele de executare si dosarul executional efectiv si astfel asa cum am scris si mai sus, sa obtina reatituirea sumelor blocate prin poprire.

Prin lasarea instrumentului prescriptiei la mana instantei de judecata, el neactionand din oficiu, Kruk dar si alti recuperatori de creante au reusit sa obtina incuviintari de executate silita in mod Ilegal!

Executarea silita a fost nu doar anulata in mii de cazuri dar si prin prescrierea sumelor de bani ,executarea nu a mai putut fi reluata fiindca legea a extins caracterul executoriu.

Astfel, se pune intrebarea legitima? Ce se poate rezolva prin intermediul unei contestatii la executare impotriva recuperatorilor de creanta?

Executarile silite pornite in mod ilegal de catre recuperatorii de creante sunt un fenomen national insa acest lucru nu inseamna ca ele sunt si legale-

Definitiv Instanta Nu Recunoaste Dobanzile Recuperatorilor Kruk Si Anuleaza Intreaga Executare Silita A Secapital

Definitiv Instanta Nu Recunoaste Dobanzile Recuperatorilor Kruk Si Anuleaza Intreaga Executare Silita A Secapital-Avocat Cuculis

Forma de abuz grosolana- Dobanzi din partea unui recuperator ce nu are posibilitatea legala de a le incasa. Legal? Desigur ca nu!

Nu era suficient ca debitorii erau executati silit de catre un vehicul financiar obscur in asa fel incat Kruk fiindca s-a extins puternic pe paguba si ruina debitorilor, a inceput sa reprezinte si alti recuperatori In majoritatea dosarelor,  INVESTCAPITAL MALTA ltd , SECAPITAL si altii!!

Executarea silita vine doar o singura data si astfel atunci cand primim acte de executare trebuie sa avem o atentie sporita- Exemplu de anulare a executarii silite dosare castigate de Sca Cuculis-

Admite apelul declarat împotriva seninţei civile nr.5859/16.09.2016 pronunţată de Judecătoria Giurgiu pe care o schimbă în totalitate şi rejudecând , Admite contestaţia la executare şi în consecinţă, Anulează actele de executare efectuate în dosarul nr.858/2015 al BEJ Mihai Cristian. În temeiul art.453 C.pr.civ. Obligă intimata la plata cheltuielilor de judecată către apelant în cuantum de 4500 lei . Definitivă
Document: Hotarâre  460/2018  21.04.2018

Care este varianta pentru contestatea executarii silite?

Codul de procedura civila este daca vreti Biblia in cazul executarilor silite fiindca se folosesc procedural toate argumentele descrise de catre leguitor in codul de peocedura civila pentru verificarea legalitatii actelor de executare si astfel doar prin contestatia la executare se poate ajunge la un remediu prin intermediul caruia se poate obtine anularea formelor de executare, pe motiv dei vadita legalitate ori abuz.

Verificati Aici Cu Materialul Video De Mai Jos Daca Sunteti Intr-o Asemenea Situatie

Din nefericire cazurile de ABUZURI nu sunt singulare, de fapt abuzurile devenind o regula.

Dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel.

Stiati ca acest termen de 3 ani de zile poate fi invocat doar in termenul de 15 zile de la primire actelor?

Termenul de prescripție începe să curgă de la data când se naște dreptul de a obține executarea silită adica Acel termen curge de la momentul la care au trecut 30 de zile si rata nu a fost platita si nun3 ani de la scandenta anticipata.

Prescripția nu poate fi invocata din oficiu de judecator, ci numai la cererea persoanei interesate.

De asemenea, stiati ca puteti formula contestatie la executare, in anumite cazuri si peste termenul de 15 zile?

Aveti un credit cesionat catre un recuperator de creante? Daca datoria a crescut insemna ca sunteti in fata unui abuz ce poate fi anulat in cadrul procedurii contestatiei la executare-Avocat Cuculis

Trebuie sa stiti ca creanta bancara cesionata nu are aceleasi caractere precum Contractul de credit, asta fiindca recuperatorii cumpara creanta si nu contractul-

Regulile s-au schimbat, spre exemplu trebuie sa stiti ca daca banca cesioneaza contractul de credit spre un recuperator de creante, fie recuperatorul fie banca, trebuie sa va NOTIFICE in scris cu privire la acest lucru iar dvs. aveti dreptul conform OUG 52/2016 sa CONTESTATI CESIUNEA CREDITULUI!

CAPITOLUL X din oug 52/2016 ne vorbeste despre momentele cand o banca are voie sa va cesioneze creditul dar si despre ceea ce puteti face dvs. pentru a contesta suma pentru care sunteti urmarit!

(1) Consumatorul este informat cu privire la cesiunea prevăzută la art. 58. Cesiunea, individuală sau în cadrul unui portofoliu de creanţe, devine opozabilă consumatorului prin notificarea adresată acestuia de către cedent.

Recuperatorul nu poate dispune executarea silita in temeiul contractului de cesiune ci trebuie sa parcurga procedura de judecata pe calea dreptului comun.

Decizia 9/2016- Calcaiul lui Ahile pentru recuperatori si Bomba asteltata de debitori- am scris pe larg si in 2016 ca puteti anula executarea silita daca stiti si invocati corect aceste subterfugii legLe-

 Amintim ca Decizia ICCJ nr. 9 / 2016 este aplicabila tuturor instantelor –Cererea de chemare în judecată şi reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se pot face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă.

Atentie- Judecatorul este obligat sa cunoasca aceste decizii!

 Noi cei de la Sca Cuculis&Asociatii am scris si despre executarile care par fara solutie , executari silite de ani de zile, astfel trebuie sa tineti cont si sa invocati PERIMAREA EXECUTARII SILITE atunci cand actele de executare silita sar de 6 luni intre ele-

Admiterea Perimarii – Anularea Executarii Silite Prin Invocarea Perimarii – Cum Invoc Perimarea Daca Dosarul De Executare Este Format Inainte de 2013 Si Dupa 2013 – Avocat Cuculis

Ce spune legea?

In primul rand care lege?

Daca aveti o executare inceputa inainte de 2013 februarie , va incadrati pe vechiul cod-

In cazul în care creditorul din culpa sa, a lăsat să treacă 6 luni fără să îndeplinească un act sau demers necesar executării silite, ce i-a fost solicitat, în scris, de către executorul judecătoresc, executarea se perimă.

Perimarea executării atrage desființarea tuturor actelor de executare, cu excepția celor care au dus la realizarea, în parte, a creanței.

Pe legea veche executarea silita se perima si fara ca executorul sa fi cerut vre un act de la creditor!!

In urma contestatiei la executare clientii SCPA CUCULIS scapa de executarea silita.Niciun leu nu va fi platit Recuperatorului daca executarea silita este anulata.

 

Ati primit o executare silita? Completati formularul de mai jos

av.drd. Cuculis

Cum Pot Fi Obtinute Despagubiri Pentru Folosirea Ilegala A Datelor Personale Sensibile-Vezi GDPR-Avocat Cuculis

Datele dvs. au fost folosite ilegal?Puteti obtine despagubiri in instanta-Vedeti cum?-Avocat Cuculis

Orice persoană care suferă un prejudiciu moral sau material din cauza încălcării GDPR poate solicita repararea integrală(articolul 82 din GDPR interpretat împreună cu punctul 146 din preambulul GDPR) a prejudiciului-Noul cadru de reglementare a tot ce tine de securitatea datelor atat online cat si in mediul fizic

Această reparare a prejudiciului va fi în sarcina operatorului de date personale (cel care hotărăşte cum vor fi folosite datele și care poate fi, de obicei, o companie privată sau o instituție a statului) sau în sarcina persoanei împuternicite de operator (cineva care oferă doar o platformă sau un serviciu şi acţionează în baza cerinţelor operatorului).

În scopul acesta, vor fi redate elementele de care trebuie să ţină cont persoana ale cărei drepturi au fost încălcate în baza GDPR şi care vrea să obțină repararea prejudiciului suferit, în baza acelei încălcări.

De asemenea, de la intrarea in vigoare a regulamentului european toate lucrurile au luat o noua turnura in lumea online, fiecare site european sau din afara uniunii care trimitea catre site-uri din cadrul UE s-a updatat cu noi masuri de siguranta si nu numai.

Cu toate acestea sunt cazuri zilnice de incalcare a regulamentului european, regulament ce ii faciliteaza posesorului de date cu caracter personal plata unor despagubiri.

Unde pot fi introduse cererile de despăgubire?

Oricine consideră că drepturile sale prevăzute de GDPR au fost încălcate (de exemplu, a fost publicată adresa unei persoane pe un site, fără acordul ei şi fără să existe un temei în baza GDPR, sau, din neglijenţă, au fost obţinute datele bancare ale unei persoane) poate cere repararea prejudiciului. Pentru un astfel de demers, se va înainta o cerere, la alegerea petentului:

  • instanţei din statul membru unde operatorul sau persoana împuternicită de operator îşi are sediul;
  • instanţei de la reşedinţa persoanei care solicită despăgubirile (cu excepţia cazului când persoana împotriva căreia e introdusă acţiunea e o persoană de drept public, acţionând în exercitarea competenţelor sale publice).

Atenţie! In momentul depunerii cererii la instanta de judecata probatoriul trebuie sa fie suficient pentru a dovedi aceste incalcari.

av.drd. Cuculis

Executarea Silita-Adjudecare Imobil Licitatie Publica-Ce Se Intampla Daca Adjudecatarul Nu Depune Pretul Pentru Adjudecarea Imobilului Licitat?-Art. 851 Cod Procedura Civila – Avocat Cuculis

Piedici In Executarea Silita-Nedepunerea Pretului De Catre Adjudecatar-Ce Se Intampla Daca Adjudecatarul Nu Depune Pretul Pentru Imobilul Pentru Care A Licitat?-Avocat Cuculis

Executarea silita imobiliara, de altfel procedura cea mai invaziva in cadrul procedurii de executare silita,se manifesta prin vanzarea fortata a imobilului proprietatea debitorului. Desigur, sunt procedee suficiente pentru ca un debitor sa poata intarzia sau chiar anula o executare silita, profitand si speculand actele de executare intocmite cu greseli in asa fel incat sa amane suficient de mult sau sa zadarniceasca incercarea creditorului de-l executa silit in asa fel incat sa poata ajunge la o intelegere prin care sa fie incetata executarea silita.

Ce se intampla in cazul in care dupa adjudecarea imobilului, adjudecatarul NU mai depune pretul de achizitie?

Textul de lege este destul de aspru cu cel care participa la o licitatie si se “razgandeste” sa mai depuna pretul de achizitie dupa ce a licitat si a castigat.

Astfel, textul de lege este urmatorul, iar mai jos vom face intepretarea lui pe intelesul tuturor –

Art. 851 – Cod Procedura Civila

Nedepunerea preţului. Reluarea licitaţiei

(1) Dacă adjudecatarul nu depune preţul în termenul prevăzut la art. 848 alin. (1), imobilul se va scoate din nou în vânzare în contul acestuia, la preţul de începere a licitaţiei la care bunul a fost adjudecat, el fiind obligat să plătească cheltuielile prilejuite de noua licitaţie şi eventuala diferenţă de preţ. Adjudecatarul va putea să achite la termenul de licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie.

(2) Dacă la noul termen de licitaţie imobilul nu a fost vândut, fostul adjudecatar este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea imobilului.

(3) Suma datorată potrivit alin. (1) şi (2) de fostul adjudecatar se stabileşte de executor prin procesul-verbal de licitaţie, care constituie titlu executoriu. Această sumă se va reţine cu precădere din garanţia depusă.

Astfel tragem concluzia ca in ipoteza in care se liciteaza si nu se depune pretul imobilului, atunci cel care a licitat urmeaza sa plateasca diferenta pentru care urmeaza sa fie vandut imobilul in minus.

Spre exemplu adjudecatarul a licitat suma de 10000 de euro  pentru un imobil. In cazul in care nu plateste suma respectiva pentru a-i fi intabulat definitiv dreptul de proprietate, executorul urmeaza sa scoata la o noua licitatie imobilul  ce se poate vinde la suma de 9000 de euro.

Aceasta diferenta, ii va fi imputabila, fostului licitator adjudecatar alaturi de toate cheltuielile de executare silita.

ATENTIE- Daca totusi adjudeatarul nu plateste suma in cele 30 de zile de la adjudecare, mai are o sansa, sa vina cu suma respectiva si sa o plateasca la a doua licitatie organizata si atunci nu ii vor mai fi imputate sumele de mai sus.

Av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Probleme cu executarea silita ? Completeati formularul de mai jos!

 

 

Retractul Litigios Sau De Ce Nu Ar Trebui Sa Plateasca Debitorii Vanduti Catre Firmele De Recuperari Creante Mai Mult De Dublul Sumei Pentru Care Au Fost Vanduti-Avocat Cuculis

Vandut Catre O Firma De Recuperari Creante? Nu Ar Trebuie Sa Platiti Mai Mult De Dublul Sumei Pentru Care Ati Fost Vanduti Pentru A Stinge Intregul Debit-Firmele De Recuperari Creante Cumpara Crentele Cu 2% Din Valoarea Creditului-Retractul Litigios-Avocat Cuculis

Ati fost vandut cu 1000 de euro iar datoria dvs. era 50000 de euro? Atunci platiti 2000 de euro si inchideti datoria fata de firma de recuperari creante-Cuculis

Recuperatorul refuza? Atunci mergeti la instanta si anulati integral datoria!

Totul asa ar trebui sa fie dupa ce legea Retractului Litigios ar intra in vigoare.

Piata recuperarilor de creante din Romania a explodat in 2018 cu miscari de capital,insa ingrijorator este ca sumele din contractele de credit sunt vandute pe NIMIC in continuare, iar in urma cesiunilor, niste societati de recuperare creante sau mai bine zis un grup de SRL-uri(societati cu raspundere limitata), isi fac poteca catre oamenii care au incercat sa-si faca un credit la banca si nu au mai putut sa-l plateasca din diferite motive ca mai apoi sa-i hartuiasca si sa ii scoata afara din imobilele lor solicitandu-le de fapt tot creditul si nu o suma macar rezonabila cum propune legea de dublul sumei pentru are au cumparat creanta.

Astfel, pentru a intelege pentru ce trebuie sa se judece cei care sunt vanduti la firmele de recuperari creante, vom da definitia retractului litigios –

Retract litigios, manifestare unilaterală de voinţă prin care debitorul unui drept litigios(adica cel care are de platit o suma de bani) – care a fost transmis de către creditor unei alte persoane(adica cedat de catre banca spre exemplu catre o firma de recuperari creante), printr-o cesiune de creanţă cu titlu oneros – poate să stingă litigiul şi, totodată, obligaţia sa, oferind cesionarului – noul său creditor(adica recuperatorului de creante) – suma cu care el a plătit efectiv cedentului creanţa respectivă(forma legii ne vorbeste de DUBLUL SUMEI si tot este foarte bine in conditiile in care se cumpara creante pe 2% din valoarea lor reala), împreună cu cheltuielile cumpărării şi cu dobânzile aferente, de la data plăţii cesiunii.

Astfel,avand in vedere ca este permisa la liber chestiunea cesiunii de creanta, orice SRL poate sa inceapa o activitate de specula, ceea ce ar insemna de fapt un abuz de drept.

Proiectul de lege a trecut si  asta inseamna ca activitatea de recuperare creante din Romania va primi o palma serioasa fiindca ar disparea obiectul lor de activiate. Este evident ca in ruina debitorului aceste societati se imbogatesc in mod imoral.

In momentul actual, 2018 sunt o serie de decizii venite din partea Instantei Supreme care efectiv au zadarnicit cu mult abuzurile comise de catre firmele de recuperare a creantelor. Amintim aici decizia 9/2016 a ICCJ cu privire la faptul ca un recuperator de creante nu poate fi reprezentat de catre un alt recuprator de creante persoana juridica dar si decizia recenta 19/2018 prin care s-a desprins faptul ca un recuperator de creante nu poate sa depuna in numele altui recuperator de creante o cerere de executare silita.

Deciziile mai sus amintite au dus la anularea a mii de executari silite pe tot teritoriul Romaniei si astfel confirmarea fara putere de tagada ca fenomenul recuperatorilor desi aparent era legal, in esenta era profund imoral si mai tarziu s-a constatat ca practicile folosite in recuperarea de creante erau abuzive.

Update- Nu uitati ca puteti invoca acest beneficiu al retractului litigios, inclusiv pentru a anula executarile silite, pentru a bloca executarile silite dar si pentru a stinge debitul pe care il aveti.

Acest lucru este posibil doar prin intermediul instantei de judecata, avand in vedere ca bancile vand portofolii intregi de creante, valoarea nominala pentru care ati fost vandut efectiv la recuperatori va trebui constatata in instanta iar in functie de expertiza dispusa, dvs. veti plati suma respectiva ori 2 si veti putea inchide debitul.

Av.drd. Cuculis

Amanarea Executarii Pedepsei Inchisorii-Obligatiile Condamnatului-Drept Penal-Art. 83 Cod Procedura Penala-Avocat Cuculis

Amanarea Executarii Pedepsei Inchisorii Si Ce Obligatii Trebuie Sa Respecte Cel Condamnat Daca Primeste O Asemenea Masura-Avocat Cuculis

Codul de procedura penala recunoaste posibilitatea judecatorului ce dispune condamnarea, de a AMANA executarea pedepsei inchisorii, ceea ce pentru cel condamnat, este un real beneficiu.

Desigur, doar in anumite conditii se poate dispune amanarea executarii pedepsei si anume in conditiile art. 589 cod procedura penala –

(1) Instanţa poate dispune amânarea aplicării pedepsei, stabilind un termen de supraveghere, dacă sunt întrunite următoarele condiţii:

a) pedeapsa stabilită, inclusiv în cazul concursului de infracţiuni, este amenda sau închisoarea de cel mult 2 ani;

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 lit. a) şi lit. b) sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare;

c) infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii;

d) în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

(2) Nu se poate dispune amânarea aplicării pedepsei dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este de 7 ani sau mai mare sau dacă infractorul s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor.

Asta presupune ca doar in conditiile de mai sus poate interveni o asemenea amanare a executarii pedepsei.

Ce obligatii trebuie sa respecte cel a carui pedeapsa a fost amanata?

Obligaţiile condamnatului în cazul amânării executării

(1) Pe durata termenului de supraveghere, persoana faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

(2) Instanţa poate impune persoanei faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei să execute una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:

a) să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională;

b) să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă cuprinsă între 30 şi 60 de zile, în condiţiile stabilite de instanţă, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta această muncă. Numărul zilnic de ore se stabileşte prin legea de executare a pedepselor;

c) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate;

d) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală;

e) să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis infracţiunea sau cu alte persoane, stabilite de instanţă, ori să nu se apropie de acestea;

f) să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanţă;

g) să nu conducă anumite vehicule stabilite de instanţă;

Amanarea Executarii Pedepsei

Cererea poate fi depusa asa cum am aratat si mai sus, de catre condamat sau chiar si din oficiu in vederea amanarii pedepsei, astfel incat cu cat este mai bine formulata cu atat obtinerea amanarii executarii pedepsei poate fi realizata.

Av.Drd. Cuculis

 

Pentru a efectua o programare puteti apasa aici.

 

Definitiva Prosperocapital Prin Kruk-Anulat Intreaga Executare Silita Si Incheiere De Incuviintare A Executarii-Avocat Cuculis

ProsperoCapital Si Kruk In Calitate De Mandatar In Mod Ilega Au Pornit O Executare Silita-Instanta Anuleaza Executarea Silita-Avocat Cuculis

Decizia ramasa definitiva prin neapelarea ei in urma castigarii dosarului de fond si anularii intregii proceduri de executare silita

Dosar: 1371/216/2018

Obiect:contestaţie la executare dosar de executare nr. 142/2018 – contract de credit nr. 032CIS6080780001/18.03.2008
Stadiu procesual:Fond

 

Părţi

NumeCalitate parte
Popescu Cornel Constantin la SCPA Cuculis&AsociatiiContestator
Popescu Elvira Cristina SCPA Cuculis&AsociatiiContestator
PROSPEROCAPITAL S.A.R.L., PRIN REPREZENTANT CONVENŢIONAL KRUK ROMÂNIA S.R.L.Intimat

 

Şedinţe

24.05.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: C5 CIVIL
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge cererea contestatorilor POPESCU CORNEL CONSTANTIN şi POPESCU ELVIRA CRISTINA având ca obiect suspendarea executării silite declanşate în dosarul nr. 142/2018 al Biroul Executorului Judecătoresc Petroaica Florin Adrian . Respinge excepţia netimbrării contestaţiei la executare invocată de intimata PROSPEROCAPITAL SaRL Respinge excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare invocată de intimata PROSPEROCAPITAL SaRL Respinge excepţia lipsei calităţii de reprezentant invocată de intimata PROSPEROCAPITAL SaRL

Admite excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, invocată de contestatorii POPESCU CORNEL CONSTANTIN şi POPESCU ELVIRA CRISTINA şi pe cale de consecinţă: Desfiinţează încheierea de încuviinţare a executării silite pronunţată de Judecătoria Curtea de Argeş în data de 21.02.2018 în dosarul nr. 438/216/2018 precum şi toate actele şi formele de executare silită efectuate de Biroul Executorului Judecătoresc Petroaica Florin Adrian în dosarul de executare nr.142/2018. Obligă intimata PROSPEROCAPITAL SaRL la plata, în favoarea contestatorilor a sumei de 1603 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată azi 24.05.2018 în şedinţă publică.
Document: Hotarâre  831/2018  24.05.2018

http://portal.just.ro/216/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21600000000048183&id_inst=216

av.drd. Cuculis

Bancpost – Erb New Funding II BV – Otp Bank Dar Si Credit Europe Bank- Dobanzi Externalizate-Recuperare Dobanzi Banca Externalizate-Avocat Cuculis

Surpriza pentru imprumutatii Bancpost-Banca amendata de catre Anpc obligata sa restituie sume de bani importante pentru toate creditele vandute in afara tarii- In instanta litigiile sunt deschise de 3 ani de zile pe tema restituiri acestor sume

 

Credit la banca, boala grea moarte sigura. Asa se traduce un contract de credit mai ales dintre cele cumparate prin 2006 si pana la 2009. Cati dintre cei ce au semnat asemenea contracte, s-au gandit ca bancile ii vor “vinde” efectiv in afara tarii catre tot soiul si felul de entitati care mai de care mai caudate in denumiri “EFG NEW FUNDING II BV” sau ERB cu acelasi nume, dar care in esenta nu au nicio calitate de a solicita dobanzi.

Erb New Funding II BV

Epopeea denumita Bancpost a inceput imediat dupa ce cei ce si-au achizitionat un credit, semneau contractul de credit, fiindca mult nu dura si imediat erau trimisi in afara tarii, cel putin scriptic si astfel orice urma de control a BNR-ului disparea alaturi de creditul externalizat.

De ce au facut asa ceva si oare nu s-au gandit ca-I ilegal?

Intrebari au fost, sunt si vor ramane mult dupa ce totul se va transa, fiindca opinez ca s-au bazat pe lipsa totala de informare a debitorilor sip e TEAMA lor de a actiona in judecata un colos, insa raporturile s-au schimbat si litigiile cu bancile sunt zilnice si de ordinal miilor.

De ce nu este legal ca atunci cand creditul este exportat catre orice alta institutie in afara de o banca sau ifn, aceasta sa  incaseze dobanzile bancare din contract?

Acest lucru deriva dintr-o serie de aspecte ce DOAR coroborate duc catre aceasta concluzie, dupa cum urmeaza –

In primul rand, care este conditia esentiala, pentru ca o anumita persoana juridica sa poata functiona in legalitate din punctul de vedere al legii?

OUG 99/2006 aceea ce reglementeaza activitatea bancara in Romania –

Art. 5.

(1) Se interzice oricărei persoane fizice, juridice sau entitate fără personalitate juridică, ce nu este instituţie de credit, să se angajeze într-o activitate de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public, într-o activitate de emitere de monedă electronică ori într-o activitate de atragere şi/sau gestionare de sume de bani provenite din contribuţiile membrilor unor grupuri de persoane constituite în vederea acumulării de fonduri colective şi acordării de credite/împrumuturi din fondurile astfel acumulate pentru achiziţionarea de bunuri şi/sau servicii de către membrii acestora.

Legea 312 a BNR –

ARTICOLUL25
Reglementarea, autorizarea şi supravegherea prudenţială
a instituţiilor de credit

(1) Banca Naţională a României are competenţa exclusivă de autorizare a instituţiilor de credit şi răspunde de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit pe care le-a autorizat să opereze în România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea camatariei 216/2011

Art.3
(1) Darea de bani cu dobanda, ca indeletnicire, de catre o persoana neautorizataconstituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 5 ani.
(2) Sumele de bani obtinute prin savarsirea infractiunii prevazute la alin. (1) se confisca.

ATENTIE – Un simplu SRL,SA,SCSA,SCA, sau orice alta forma de organizare, ce nu este conforma legilor in vigoare, autorizata de catre BNR, nu poate functiona legal si nu poate incasa dobanzi bancare.

Astfel, desi Bancpost a contestat decizia in instanta, acest lucru nu inseamna ca nu exista cel putin prezumtia de ilegala cesiune atata vreme cat exista un P-V de contraventie.

Desigur, cei care au avut creditele externalizate, vor putea sa ceara asa cum au inceput inca din 2016, plata dobanzilor contractuale, ce au fost incasate fara drept, de catre acest entitati.

In aceeasi situatie se afla si Otp Bank dar si Credit Europe Bank.

Av.drd. Cuculis

 

Bancpost Obligata Sa Restituie Dobanda Contractuala Pentru Creditele Externalizate Catre EFG New Europe Funding II B.V – Dobanda Platita In Olanda Este Ilegala Chiar Daca A Fost Cesionata De Catre Ergasias Bank-Avocat Cuculis

Bancpost In Premiera Obligata Sa Restituie Dobanzile Contractuale Si Sumele Platite De Catre Imprumutati Pentru Creditele Externalizate In Afara Tarii Catre EFG New Europe Funding II B.V- Decizia Anpc Vizeaza Zeci De Mii De Debitori-Avocat Cuculis

Verificati Daca Sunteti Printre Cei Ce Isi Pot Recupera Banii Platiti Cu Titlu De Dobanzi Si Comisioane Si Daca Creditul Dvs. A Fost Externaliazat

Prima data problematica EXTERNALIZARII creditelor a explodat in 2015 cand noi cei de la SCA Cuculis&Asociatii am dezvaluit cum aceste pachete au fost transate si trimise catre Olanda de catre Bancpost dar si de catre alte banci precum Credit Europe Bank Otp Bank si altele.

Creditele Externalizate

Din 2015 si pana in prezent au fost incepute demersuri in instanta pentru ca bancile mai sus amintite sa fie trase la raspundere si sa le fie restituiti banii platiti pe dobanzi celor ce au fost externalizati(aproape tot patrimoniul de credite al Bancpost).

Anpc in premiera la 3 ani de zile dupa ce noi am facut publice aceste informatii, amendeaza drastiv Bancpost dar si constata ca BANCPOST NU avea dreptul sa cesioneze credite catre Olanda la entitati tip vehicule FINANCIARE ce nu aveau calitatea de banca comerciala si astfel DOBANZILE PLATITE IN AFARA TARII TREBUIESC RESTITUITE IMPRUMUTATILOR EXTERNALIZATI.

Trebuie precizat ca  si Profit.ro scrie ca ANPC a intreprins o analiza cu privire la acest fenomen, probabil dupa dezvaluirea noastra(N.P) din 2015 si a constatat ca Bancpost a transferat, începând cu 2008, credite acordate persoanelor fizice și firmelor chiar către o firmă din cadrul grupului grec EFG. Banca din România, deținută de EFG Eurobank, a cesionat credite de până la 830,5 milioane de euro (situația din 2009) către o societate cu răspundere limitată înregistrată în Olanda, înființată în aprilie 2008 – EFG New Europe Funding II B.V (redenumită ERB New Europe Funding II B.V. în 2012) , deținută la rândul ei de o altă societate cu răspundere limitată – EFG New Europe Holding B.V. (redenumită ERB New Europe Holding B.V.),

Astfel, gestul prejudiciabil facut de catre Bancpost in 2008, prin contractul cadru de vânzare-cumpărare creanțe cu firma olandeză a fost de a trimite  credite de zeci de milioane de euro sau franci elvețieni catre acest vehicul financiar care nu putea conform legii in vigoare sa desfasoare activitati de genul celor date in competenta bancilor.

Astfel dupa cesiune, Bancpost se ocupa de administrarea creditelor – încasa ratele și gestiona relația cu clienții, în timp ce firma olandeză încasa fluxurile de numerar – principal, dobânzi și comisioane, asta insemnand cel putin pana la proba contrara, ca de fapt BANCPOST nu achita taxe si impozite la statul Roman fiindca era de esenta un INTERMEDIAR.

Prin urmare, fapta in sine este ilegala.

Creditele Externalizate nu puteau fi purtatoare de dobanzi!

Puteti citi mai multe despre ceea ce a presupus demersul nostru mai jos

Astfel, trebuie sa avem in vedere ca dupa 3 ani de zile de la izbucnirea scandalului din 2015 la momentul la care noi am anuntat ca nu era permisa o asemenea cesiune, o autoritate a statului cu atributii in materia consumatorilor si anume ANPC, sanctioneaza Bancpost si confirma de fapt ca debitorii au dreptul sa-si recupereze sumele de bani platite in afara tarii.

Desigur ca documentul va fi folosit in TOATE litigiile inclusiv cele cu CREDIT EUROPE BANK, OTP BANK dar si BANCPOST pentru cesiunile ilegale in afara tarii catre SRL-uri ce au gestionat zeci/sute de milioane de euro in mod ILEGAL!

Verificati daca creditul dvs. a fost cesionat catre  o entitate ce nu avea dreptul sa va incaseze dobanzi!Completati formularul de mai jos!

Comunicatul ANPC-

La data de 06.08.2018 ANPC a sanctionat contraventional Bancpost S.A. cu amenda in valoare de 150.000 lei, pentru incalcarea prevederilor legale privind practicile comerciale incorecte conform Legii 363/2007, cat si pentru afectarea intereselor economice ale consumatorilor, conform O.G. 21/1992(r2).
Astfel a fost aplicata masura complementara “Restituirea sumelor de bani percepute nejustificat pentru intreg portofoliul de credite cesionat de catre Bancpost S.A (fie direct, fie prin intermediul altor societati, respectiv EFG New Europe Funding II B.V., Eurobank Ergasias S.A. etc. fara a ne limita) reprezentand dobanzi, dobanzi penalizaloare, penalitati calculate si retinute in perioada 11.07.2008-27.03.2018, cand cesionar a fost EFG New Europe Funding II B.V. (actuala ERB New Europe  Funding II B.V.)”
In urma actiunii de control au fost verificate aspecte privind cesiunea de creante de la Bancpost S.A. la EFG New Europe Funding II B.V. (actuala ERB New Europe Funding II B.V.) fiind o persoana juridica neautorizata. In consecinta, avand in vedere faptul ca, fata de debitorii cedati nu au fost indeplinite formalitatile prevazute de lege pentru opozabilitatea cesiunii de creanta, institutia de credit cedenta Bancpost S.A. are calitate procesuala pasiva si nu se justifica calitatea de creditor a cesionarului fata de debitorii cedati. Intrucat cesionarul creditului nu a avut calitatea de banca, institutie de credit autorizata, dobanda calculata si retinuta trebuia sa fie zero pe intreaga perioada a cesionarii 11.07.2008-27.03.2018.
Cu privire la aceste aspecte, ANPC a informat si urmatoarele institutii: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, Oficiul National de Prevenire si Combaterea Spalarii Banilor si Banca Nationala a Romaniei.

Sumele Trimise Prin Transfer Rapid Nu Pot Fi Poprite-Poprirea Sumelor Primite La Firmele De Transfer De Bani -Western Union , Money Gram , Transfer Wise-Avocat Cuculis

Este Posibila Executarea Silita A Sumelor De Bani Primite Prin Serviciu De Transfer Rapid?

Executare Silita Prin Poprirea Banilor Depusi La Firmele De Trasnfer Rapid-Cum Poate Opera Poprirea Pe Sume De Bani Primite Din Strainatate Sau Intern Indisponibilizate Prin Adresa De Poprire Dar Si Cum Pot Fi Deblocate Aceste Sume-Avocat Cuculis

Sunt sigur ca prezentul articol o sa aduca in discutie multe polemici insa scopul principal este acela de a informa corect un debitor aflat intr-o asemenea situatie si de ce nu, atunci cand asistam la o hiba legislativa, sa o putem ajuta sa se creeze norme pentru anumite situatii juridice in asa fel incat debitorii sa fie protejati.

Astfel, in sinteza de astazi mi-am propus sa raspund unor intrebari ce au inceput sa prina glas in lumea executarilor silite, astfel – Pot fi executate sumele de bani transferate prin servicii de transfer rapid? 

Raspunsul este unul cu doua variante si anume, nu pot fi executate acele sume decat in anumite cazuri, deci avem un raspuns cu da si nu!

Practica in poprirea sumelor de bani primite la serviciile de transfer rapid este una la nivel incipient fiindca precum realitatea din piata juridica se schimba, tehnologia avanseaza, asa si legislatia trebuie sa tina pasul cu ea.

De regula, executorul judecatoresc, in standardul actelor pe care le emite, nu are in vedere sa trimita si adrese de infiintare a popririilor catre ceea ce inseamna firmele de transfer de bani, acestea din urma ramanand de multa vreme niste subterfugii pe care debitorii urmariti le folosesc pentru a putea trimite sume de bani.

Avem in zilele noastre o paleta larga de servicii de transfer bani cum ar fi anumite benzinarii OMV, servicii Publice ale statului dar si firme private Western Union, Money Gram si altele, insa nu toate isi desfasoara activitatea fizic in Romania, astfel am facut o scurta verificare atat fizica cat si verbala prin care aceste lucruri mi-au fost confirmate –

WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED DUBLIN IRLANDA SUCURSALA BUCURESTI
J40/11730/2009
ROONRC.J40/11730/2009
26322190

Bucureşti Sectorul 2, Str. DIONISIE LUPU Nr. 33, MANSARDA, BIROUL 4, PARTITIA 2

– funcţiune

Nu credem totusi ca o firma de milioane de euro, are activitatea pusa intr-un birou intr-o partitie undeva departe de ochii curiosilor.

De esenta, aceste servicii de transfer de bani functioneaza practic dupa regulile de ONLINE, avem o aplicatie o implementam si gata, banii sunt transferati, astfel incat se ridica o serie de probleme si discutii insa in mod clar o chestiune este clara, poprirea este aproape imposibila in asemenea situatii.

Standardul despre care vorbeam se limiteaza la blocarea clasicelor conturi la institutiile bancare in asa fel incat tertii popriti ce primesc aceste adrese de poprire vor indisponibila banii pe care ii are un debitor in conturile lor, insa ce fac firmele de transfer bani in coditiile in care primesc o asemenea adresa?

Regula pleaca de la art. 783 Codul de procedura civila si acolo ni se arata ce sume de bani pot fi urmarite –

Sunt supuse urmăririi silite prin poprire: –

sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului ori deţinute în numele său de o a treia persoană sau pe care aceasta din urmă i le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente.

Exceptiile de la regula popririi sunt urmatoarele –

a) sumele care sunt destinate unei afectaţiuni speciale prevăzute de lege şi asupra cărora debitorul este lipsit de dreptul de dispoziţie;

b) sumele reprezentând credite nerambursabile ori finanţări primite de la instituţii sau organizaţii naţionale şi internaţionale pentru derularea unor programe ori proiecte;

c) sumele aferente plăţii drepturilor salariale viitoare, pe o perioadă de 3 luni de la data înfiinţării popririi.

Astfel, in concordata cu principiile de a deveni agent de operatiuni pentru WESTERN UNION  spre exemplu, practic aproape orice persoana poate fi un asemenea agent astfel doar acest serviciu poate sa aiba mii de unitati operationale pe intreg teritoriul Romaniei, ori in lipsa unui sediu central al WESTERN UNION infiintarea popririi se poate face doar la o anumita unitate conform 783 cpc  – (5) În cazul în care adresa de înfiinţare a popririi se transmite unei unităţi operaţionale a unei instituţii de credit, poprirea va fi înfiinţată numai asupra conturilor pe care debitorul urmărit le are deschise la acea unitate. Dacă debitorul nu are cont deschis la unitatea instituţiei de credit sesizate, aceasta va informa executorul cu privire la conturile deschise de debitor la alte unităţi operaţionale.

Ce se intampla cu operatiunile efectuate de catre Banci?

Practic o banca care a solicitat un serviciu de wetern union, nu are dreptul sa popreasca sumele respective chiar daca institutia bancara are efectiv o adresa de poprire pe conturile acelui debitor, conturi deschise in cadrul acestei institutii bancare, fiindca serviciul Western Union este unul total distinct fata de activitatea bancii.

Tragem astfel concluzia ca in conditiile in care executorul judecatoresc nu cunoaste exact intre ce si ce agentii se face transferul de bani, la fel nu ii este permis sa emita o adresa de poprire.

Cum pot sa stiu daca am o poprire pe contul bancar sau daca firma de transfer de bani a primit o asemenea adresa? 

De principiu raspunsul ni-l da tot textul de lege si aici vom avea –

(1) Poprirea se înfiinţează fără somaţie, în baza încheierii de încuviinţare a executării, prin adresă în care se va preciza şi titlul executoriu în temeiul căruia s-a înfiinţat poprirea, ce va fi comunicată celei de-a treia persoane arătate la art. 781 alin. (1), împreună cu încheierea de încuviinţare a executării sau un certificat privind soluţia pronunţată în dosar.

Despre măsura luată va fi înştiinţat şi debitorul, căruia i se va comunica, în copie, adresa de înfiinţare a popririi, la care se vor ataşa şi copii certificate de pe încheierea de încuviinţare a executării sau de pe certificatul privind soluţia pronunţată în dosar, şi titlul executoriu, în cazul în care acestea din urmă nu i-au fost anterior comunicate.

De aici astfel tragem concluzia ca debitorul afla despre poprirea insa doar dupa ce ea este pusa pe conturile lui sau de ce nu, la firma de transfer bani.

 

Av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

 

Definitiva BCR S.A -Comision De Acordare Eliminat Din Contract Si Restituit Imprumutatilor Plus Cheltuielile De Judecata-Avocat Cuculis

Clauze Abuzive Eliminate Definitiv Din Contractele BCR-Instanta Eliminata Comisionul De Acordare-Hotarare Definitiva-Avocat Cuculis

Orice practica, este o practica pana la urma si chiar si comisionul de acordare este important sa stiti ca formulati actiunea pentru a putea fi considerat clauza abuziva.

Constatarea caracterului abuziv a unor clauze dintr-un contract bancar presupune de fapt constatarea nulitatii absolute a acestora.

Eliminarea lor de asemenea impune si restituirea sumelor platite cu acest titlu!

Dosar- 7259/301/2017

TOADER MARIA la SCPA Cuculis&AsociatiiReclamant
TOADER FLORIN SCPA Cuculis&AsociatiiReclamant
BANCA COMERCIALA ROMANA SAPârât

 

Şedinţe

03.07.2017
Ora estimata: 13:00
Complet: C 38 Civil
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge ca neîntemeiată excepţia prescripţiei dreptului de a solicita constatarea caracterului abuziv/anularea clauzelor din contractul de credit şi restituirea sumelor achitate în baza contractului, invocată de pârâtă. Respinge ca neîntemeiată excepţia inadmisibilităţii cererii de restituire a sumelor achitate în baza prevederilor contractuale, invocată de pârâtă. Admite cererea. Constată caracterul abuziv al clauzei prevăzute în contractul de credit ipotecar bancar pentru persoane fizice nr. 2008649184/30.09.2008 la art. 6 lit. a) (referitoare la comisionul de acordare credit). Dispune eliminarea clauzei referitoare la comisionul de acordare credit din contractul de credit ipotecar bancar pentru persoane fizice nr. 2008649184/30.09.2008. Obligă pârâta să restituie reclamanţilor sumele plătite de aceştia în baza clauzei contractuale ce prevede perceperea unui comision de acordare credit. Obligă pârâta să achite reclamanţilor dobânda legală calculată pentru sumele ce urmează a fi restituite (percepute cu titlu de comision de acordare credit), de la data plăţii lor de către reclamanţi şi până la data achitării efective. Obligă pârâta la plata către reclamanţi a sumei de 3500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată (onorariu avocat). Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti. Pronun?ată, conform art. 396 alin. (2) C.proc.civ., prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 03.07.2017.
Document: Hotarâre  8107/2017  03.07.2017

http://portal.just.ro/301/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30100000000534959&id_inst=301

 

Apelul prin care s-a respins cererea BCR-

TOADER MARIA ŞI TOADER FLORIN la SCPA Cuculis&AsociatiiIntimat
TOADER MARIA SCPA Cuculis&AsociatiiIntimat
TOADER FLORIN SCPA Cuculis&AsociatiiIntimat
BANCA COMERCIALA ROMANA SAApelant

 

Şedinţe

26.06.2018
Ora estimata: 09:30
Complet: C7-APEL
Tip solutie: Nefondat
Solutia pe scurt: Respinge apelul ca nefondat. Obligă apelanta să plătească intimaţilor suma de 3500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26.06.2018.
Document: Hotarâre  3257/2018  26.06.2018

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30100000000534959&id_inst=3

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Probleme cu contractele bancare? Completati formularul de mai jos!

Dosar De Executare Silita Anulat Dupa 6 Ani De La Deschidere Prin Invocarea Perimarii-Bancpost, Prosperocapital Si Kruk Romania Implicati In Dosarul Executional- Executare Silita Bej Iordache Ion-Avocat Cuculis

Dosar De Executare Silita Perimat-Invocarea perimarii intr-un dosar deschis in 2012 si anularea executarii silite ilegal desfasurate-Avocat Cuculis

Problema de drept care s-a ridicat intodeauna cu privire la dosarele de executare silita unde s-a solicitat perimarea acelor dosare a fost referitoare la TERMENUL de invocare al perimarii.

ATENTIE- Puteti invoca perimarea ORICAND in timpul desfasurarii dosarului executional si NU sunteti obligati sa respectati un anumit termen ci trebuie sa indicat instantei de judecata intervalul descoperit de 6 luni in care executorul judecatoresc NU a mai efecutat acte de executare silita.

In cazul executarilor incepute dupa 2013, perimarea functioneaza dupa un alt principiu cel al solicitarilor facute de catre executor.

Vedeti solutia mai jos de anulare INTEGRALA a executarii silite.

Dosar- 2014/205/2018

NumeCalitate parte
PORUMBA CONSTANTIN FLORIN – LA SCA CUCULIS ŞI ASOCIAŢIIContestator
PORUMBA SILVIA- LA SCA CUCULIS ŞI ASOCIAŢiiContestator
PROSPEROCAPITAL S.A.R.L. PRIN KRUK ROMÂNIA SRLIntimat
BANCPOST S.A.Intimat

 

Şedinţe

11.07.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: C5 – civil
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte contestaţia.

Constată perimată executarea silită în dosarul de executare nr. 1517/2012 al Biroului Executorului Judecătoresc Iordache Ion, cu consecinţa anulării tuturor formelor de executare efectuate în cadrul acestui dosar. Respinge cererea de declarare a caracterului abuziv al clauzelor contractuale de la art. 4.1 cu privire la revizuirea ratei dobânzii, art. 4.1 al. 2 din Contractul de credit nr. 036CSI6081330002/12.05.2008, cu privire la perceperea unui comision de administrare de 0.45 % aplicat la valoarea soldului creditului şi a celei de la art. 4.2. cu privire la rata dobânzii majorată, clauze înscrise în Contractul de credit Q36CSI6081330002/12.05.2008 şi actele adiţionale ulterioare. Respinge excepţiile tardivităţii, netimbrării, lipsei calităţii de reprezentant, a inadmisibilităţii şi prescripţiei în privinţa capetelor de cerere privitoare la constatarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale, toate invocate de către intimată prin întâmpinare. Dispune restituirea către contestatori a taxei de timbru în sumă de 1000 lei achitată cu chitanţa nr. 0027782 din 13 aprilie 2018 emisă de Primăria Dârmăneşti. Obligă pe intimată să plătească contestatorului suma de 200 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Prezenta sentinţă este executorie şi supusă numai apelului, în termen de 10 zile de la comunicare, în conformitate cu dispoziţiile art. 651 alin. 4 C.pr.civ. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Câmpulung. În conformitate cu art. 396 alin. 2 C.pr.civ. pronunţarea hotărârii se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, azi 11 iulie 2018, prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre  2118/2018  11.07.2018

 

http://portal.just.ro/205/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=20500000000069625&id_inst=205

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

Confiscarea Sumelor Nedeclarate La Vama – Cum Le Recuperam? Cjue Critica Confiscarea Sumelor Nedeclarate Prin Ordonanta C707-17- Regulamentul CE 1889-2005 SI hg 707-2006-Avocat Cuculis

Confiscarea Sumelor Nedeclarate La Vama Nu Vor Mai Putea Fi Confiscate – Cat De Legala Mai Este Procedura Folosita De Statele Membre UE In Conditiile Cauzei C 707/17 A Cjue De A Confisca Sumele Ce Nu Sunt Declarate?

Din nefericire, chiar daca informatia de declarare a sumelor de bani ce intra sau ce ies din U.E si depasesc 10000 de euro este o prezentata la punctele de frontiera, in continuare, statistic vorbind, exista zilnic sute de persoane ce sunt depistate pe tot teritoriul Romaniei incercand sa intre sau sa iasa cu anumite sume de bani ce depasesc pragul valoric de 10000 de euro stabilit de art. 3 REGULAMENTUL (CE) NR. 1889/2005  .

In Romania, aceasta obligatie de declarare se regaseste mai precis in art. 653 al HG 707/2006 ce reglementeaza Codul Vamal al Romaniei.

Art. 653. – (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 la 8.000 lei: i) neîndeplinirea de către persoanele fizice care trec frontiera a obligaţiei prevăzute la art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului, de declarare în scris, la autoritatea vamală, a numerarului în valută şi/sau în moneda naţională care este egal sau depăşeşte limita stabilită prin regulament, aflat asupra lor, în mijloacele de transport ori în bagajele însoţite sau neînsoţite, precum şi în colete.

Atentie – Numerarul nedeclarat în scris care depăşeşte limita stabilită de regulament se confiscă.

De fapt textul de mai sus este o transpunere a Regulamentul CE 1889/2005 art. 3

(1)   Orice persoană fizică ce intră sau iese din Comunitate și transportă numerar în valoare de 10 000 EUR sau mai mult declară această sumă autorităților competente din statul membru prin care intră sau iese din Comunitate, în conformitate cu prezentul regulament. Obligația de declarare nu este îndeplinită în cazul în care informațiile furnizate sunt incorecte sau incomplete.

Analizand de esenta aceasta chestiune, observam ca legislatia europeana nu face nicio referire, precum legislatia Romana(ce este o transpunere a legislatiei europene), cu privire la confiscarea sumelor de bani nedeclarate, ori acest lucru presupune o contradictie intre cele doua legi sau mai bine spus, o eronata si abuziva transpunere in legislatia din Romania a acestei prevederi ce la baza nu avea in vedere si confiscarea sumelor nedeclarate.

Astfel, existand situatii multiple de retinere a sumelor de bani nedeclarate si fiind vorba despre o disproportionalitate intre fapta de nedeclarare si pedeapsa stabilita, Cjue a dat o noua interpretare prin ordonanta din cauza C707/17 prin care se opune unei reglementări naționale care sancționează încălcarea obligației declarative prevăzută de art. 3 cu măsura confiscării sumei nedeclarate în beneficiul statului, mai pe scurt, simpla nedeclarare a sumelor de bani nu poate atrage si rechizitia acelor sume.

Practica Cjue de a critica masura statelor membre si astfel si a Romaniei de a rechizitiona sumele de bani nedeclarate la frontiera a fost constanta de a sanctiona acele state ce aveau o asemenea dispozitie.

In trecut in Cauza C 255/14 Chmielewski vs. Nemzeti privind interpretarea articolului 65 din TFUE și a articolul 9 din Regulamentul indicat mai sus, CJUE a stabilit ca : Articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Comunitate trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care, pentru a sancționa o încălcare a obligației de declarare prevăzute la articolul 3 din acest regulament, impune plata unei amenzi administrative al cărei cuantum echivalează cu 60% din suma în numerar nedeclarată, atunci când această sumă este mai mare de 50.000 de euro.

De fapt si fara a se incuraja o asemenea practica de nedeclarare a sumelor de bani la intrarea sau iesirea din UE, Cjue sanctioneaza si limiteaza puterile administrative ale statelor membre prin care simplele nedecarari ale sumelor de bani duc la confiscarea lor.

Masura este una benefica si poate fi pusa in aplicare si fara confiscarea sumelor de bani, prin simpla crestere a amenzii contraventionale, fara a exista o dupa pedepsire a aceleeasi fapte.

Avand in vedere ca pronuntarea data de catre CJUE este opozabila tuturor statelor membre, cei care sunt intr-o asemenea situatie vor putea sa foloseasca pronuntarea data in vederea anularii proceselor verbale de contraventie cu privire la confiscarea sumelor de bani, astfel putandu-si recupera sumele confiscate definitiv si nu temporar asa cum ar fi fost normal, in scopul identificarii surselor de provenienta.

av.drd. Cuculis A.

avocat@indrumari-juridice.eu

Aveti o problema juridica de drept vamal ? Completati formularul de mai jos!

Call Now ButtonApasati și apelati avocatul