Intoarcerea Executarii Silite – Anularea Executarii Silite Si Intoarcerea Executarii Castigata Impotriva SC EOS KSI ROMÂNIA SRL Pentru Un Contract Cu Garanti Bank – Avocat Cuculis

Ati Fost Executat Silit Ilegal si ati anulat executarea silita prin contestatia la executare?

Anularea executarii silit si intoarcerea executarii silite, adica recuperarea banilor platiti in mod nedatorat unui recuperator de creante ilegal.

Despre intoarcerea executarii silite , trebuie sa stiti ca toti banii pe care vi i-a oprit executorul judecatoresc prin poprire sau chiar si o casa daca v-a fost vanduta la licitatie publica, ori un sechestru pe un bun a fost valorificat si s-a vandut, toate pot fi recuperate pe calea INTOARCERII EXECUTARII SILITE si ATENTIE PLUS DOBANZI!!

Intoarcerea executarii silite dupa anularea dosarului de executare.

ÎNTOARCEREA EXECUTĂRII SILITE reprezinta modalitatea prin care va recuperati toti banii pe care vi i-a poprit sau executat silit executorul judecatoresc dupa ce v-ati judecat in instanta si ati anulat executarea silita.

În cazul demarării unei proceduri execuționale cu nerespectarea dispozițiilor legale, partea prejudiciată, în ipoteza de față, contestatorul, are posibilitatea de a solicita restabilirea situației anterioare începerii executării silite prin solicitarea întoarcerii executării silite.

Întoarcerea executării silite se poate solicita chiar și în cadrul contestației la executare, ca un capăt distinct de cerere, ipoteză în care se și achită o taxă de timbru insa pentru acest lucru este necesar sa ajungeti la o anulare a executarii silite.

Pentru sumale reținute de către executor și care sunt sub pragul de 5.000 RON, se achită o taxă de timbru în valoare de 50 RON, iar pentru sumele ce depășesc acest prag, se va achita suma de 300 RON, urmând ca instanța de judecată să se pronuțe și cu privire la acest capăt de cerere.

O altă variantă oferită de dispozițiile legale, este de a se solicita pe cale separată întoarcerea executării silite, instanța competentă din punct de vedere teritorial fiind instanța de executare, respectiv, judecătoria din circumscripția teritoarială a căreia face parte debitorul, fiind o competență exclusivă.

Potrivit dispoziţiilor art. 723 alin. (1) C.proc.civ., în toate cazurile în care se desfiinţează titlul executoriu sau însăși executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situaţiei anterioare, iar potrivit art. 724 alin. (3) C.pr.civ., dacă nu s-a dispus restabilirea situației anterioare executării în condițiile alin. (1) și (2) – adică de către instanța care a desființat titlul executoriu – cel îndreptățit o va putea cere, pe cale separată, instanței de executare. De asemenea, potrivit art. 651 alin. (1) C.pr.civ., instanța de executare este judecătoria în a cărei circumscripție se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul debitorului, în afară de cazurile în care legea dispune altfel.

Demn de precizat este faptul că, prin hotărârea pronunțată, părțile urmează să fie puse în situația anterioră demarării procedurii execuționale iar dupa anularea executarii silite, această restituire urmând să se facă fără a se aduce atingere bunurilor dobândite cu bună-credință în mod definitive de către terți.

Cu privire la bunurile mobile ce au fost înstrăinate de către creditor, acesta din urmă poate să fie obligat la restituirea contravalorii acestora, actualizată cu rata inflației.

În ceea ce privește bunurile imobile, instanța judecătorească va dispune și asupra executării operațiunilor de carte funciară, fără însă a aduce atingere drepturilor definitiv obținute de către terții de bună-credință.

Pentru a facilita întoarcerea executării silit, în eventualitatea formulării unei contestații la executarea silite, este necesară înscrierea litigiului în Cartea Funciară până la definitivarea soluției instanței de judecată.

Actulizare articol si informatii 2020 cu privire la cum se anuleaza o executare silita.

Este bine sa stiti ca atunci cand va judecati cu o banca sau un recuperator de creante, faptul ca deja s-au inceput formele de executare silita impotriva dvs. nu inseamna ca banii pe care vi-i opreste prin poprire nu mai pot fi recuperati.

Legea protejeaza debitorul si ii confera de fapt o parghie ca atunci cand anuleaza o executare silita, sa-si poata recupera si pagubele pricinuite de catre aceasta.

Astfel, intoarcerea executarii silite trebuie privita ca un ajutor de a ne recupera – daunele de razboi executional-.

Pont juridic – stiati ca daca pierdeti casa la executare silita, o puteti recupera daca anulati actele de executare chiar daca ea a fost vanduta deja?

A venit randul altui recuperator de creante sa fie tras la raspundere pentru abuzurile savarsite, iar punerea in executare a unor contracte prescrise se incadreaza in notiunea de abuz.

Mai jos va prezentam o speta castiga prin care s-a anulat executarea silita si s-a dispus si intoarcerea executarii silite.

Solutia pe scurt mai jos:

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000620969&id_inst=299

Institutia intoarcerii executarii, constand in repunerea partilor in situatia anterioara, reprezinta de fapt o situatie simetric inversa executarii savarsite, astfel încât îi sunt incidente reglementarile statuate in privinta contestatiei la executare.

Astfel, când judecă cererea de întoarcere a executării, instanţa de executare verifică doar daca s-a desfiinţat însuşi titlul executoriu ori s-a anulat executarea însăşi, dispunând restabilirea situaţiei anterioare.

Intoarcerea Executarii Silite

Art. 723 din codul de procedura civila  cuprinde aceasta insitutie de intoarcerea executării

Aici gasiti alte cazuri de invocare a prescriptiei.

Modalitatea de restabilire dupa anularea executarii.

In esenta, pentru a obtine solutia indica mai jos, cel executat a fost nevoit sa apeleze la calea unei contestatii la executare si sa ceara si Intoarcerea Executarii Silite , dupa care –

(1) În cazul în care instanţa judecătorească a desfiinţat titlul executoriu sau însăşi executarea silită, la cererea celui interesat, va dispune, prin aceeaşi hotărâre, şi asupra restabilirii situaţiei anterioare executării.

În cazul în care bunul supus executării silite este un bun imobil, instanţa va dispune asupra efectuării operaţiunilor de carte funciară necesare, fără însă a se aduce atingere drepturilor definitiv dobândite de terţii de bună-credinţă, potrivit regulilor de carte funciară.

Asta resupune de fapt Intoarcerea Executarii Silite pe partea ce vizeaza imobilele executate silit.

(2) Dacă instanţa care a desfiinţat hotărârea executată a dispus rejudecarea în fond a procesului şi nu a luat măsura restabilirii situaţiei anterioare executării, această măsură se va putea dispune de instanţa care rejudecă fondul.

(3) Dacă nu s-a dispus restabilirea situaţiei anterioare executării în condiţiile alin. (1) şi (2), cel îndreptăţit o va putea cere, pe cale separată, instanţei de executare. Judecata se va face de urgenţă şi cu precădere, hotărârea fiind supusă numai apelului.

Solutia instantei de judecata cu privire la
Intoarcerea Executarii Silite .

Dupa cum vedeti in solutia obtinuta de catre SCA Cuculis&Asociatii, am reusit sa anulam o noua executare silita!

Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite, în parte, contestaţia la executare.

Constată prescripţia dreptului intimatei-creditoare de a cere executarea silită a titlului executoriu reprezentat de Contractul de card de credit nr. 0285127 din 30.03.2009 încheiat între GarantiBank International N.V. Sucursala România şi debitorul Eremia Marin.

Anulează Încheierea din camera de consiliu din data de 17.04.2015 pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti în Dosarul nr. 24258/300/2015 şi procedura de executare silită efectuată în dosarul de executare nr. 165/2015 deschis la Biroul Executorului Judecătoresc Predescu Narcis Ionuţ.

Intoarcerea executarii silite prin obligarea recuperatorului la restituirea sumelor poprite.

Vedeti mai jos dosarul castigat in instanta pe situatia intoarcerii executarii silite si cum trebuie sa arate un dispozitiv al hotararii judecatoresti prin care un debitor care a anulat o intreaga executare silita, i-a obligat si pe recuperatorii sa ii restituie sumele de bani poprite.

Dispune întoarcerea executării silite prin obligarea intimatei-creditoare la restituirea către contestator a sumei de 1.421,63 lei, consemnată la dispoziţia executorului judecătoresc în perioada iunie-noiembrie 2015, precum şi a tuturor sumelor realizate până la data ridicării popririlor înfiinţate.

În temeiul art. 717 alin. 2 Cod procedură civilă, obligă pe intimată la plata către Biroul Executorului Judecătoresc Predescu Narcis Ionuţ a sumei de 138 lei, reprezentând cheltuielile ocazionate de comunicarea unei copii de pe dosarul de executare.

În temeiul art. 45 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 80/2013, dispune restituirea către contestatorul Eremia Marin, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, a taxei judiciare de timbru în cuantum de 488 lei, achitată conform chitanţei seria BCIT nr. 1349465 (190) din 9.11.2015 eliberată de Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 1 Bucureşti. Ia act de declaraţia contestatorului în sensul că va solicita cheltuielile de judecată pe cale separată

Dosarul instantei de judecata il gasiti aici.

Dupa cum puteti observa, a fost anulata inclusiv incheierea data de catre un alt judecator, de investire cu formula executorie, din dosarul de mai jos, aceasta fiind posibilitatea reglementata de catre leguitor pentru controlul de legalitate, de catre instanta, fiindca aceasta incheiere dupa cum se poate observa este fara cale de atac:

Admite cererea. Dispune învestirea cu formulă executorie a titlului executoriu. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică.

Sunteti executat silit? Nu va pierdeti drepturile de a contesta, aveti 15 zile sa de la primirea actelor de executare.

Formulati intodeauna contestatie la executare pentru a verifica legalitatea executarii silite in sine.

Ati pierdut termenul de 15 zile pentru a formula o contestatie la executare si mai apoi o introarcere a executarii silite ?

Puteti contesta in anumite conditii, insa trebuie sa le discutati cu un avocat specializat in executare silita si in suspendarea executarilor silite.

Cjue a dat liber pentru contractele bancare, vandute la recuperatori sau contractele semnate cu IFN-urile, la contestarea lor in instanta cu privire la clauzele pe care le contin si dupa termenul de 15 zile.

Stabiliti o programare aici.

Avocat Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu

41 comments to “Intoarcerea Executarii Silite – Anularea Executarii Silite Si Intoarcerea Executarii Castigata Impotriva SC EOS KSI ROMÂNIA SRL Pentru Un Contract Cu Garanti Bank – Avocat Cuculis”
 1. Am e executare silita pe un titlu executoriu investit in oct. 2015 cu formula executorie .Actele le-am primit in ianuarie 2016.E vorba de un credit din 2008 facut la BCR si la care din 2012 nu am mai putut plati ,banca cesionndu-l catre Kruk.La data judecarii,in oct. 2015 eu zic ca era prescris dar nu am facut contestatie deoarece s-a judecat in lipsa mea investirea iar executorul a trimis actele abia in ianuarie.poprirea n-o poate faca,nu mai lucrez acolo.Cum pot contesta?Am iesit din acele 15 zile de la primire deoarece eu locuesc cu parintii si mama a gasit plicul in posta,uitand sa mi-l dea.Abia ieri am aflat.

  • Buna ziua
   In 2007 am luat un credit de nevoi personale de la bank post de 1300 euro
   Am platit conform graficului pana in 2009 in urma unor erori am fost executat silit din 2009 pana in prezent 06 2019
   In 2018 luna mai in urma unei expertize contabile si a adeverintei eiberate de catre insp jud de jand cu suma toatala al popririlor reiese ca am platit 15700eur incluzand debit accesori si onorariu executorului iar eu am av de rambursat 15500.
   Am deschis proces in luna octombrie si am castigat incetarea si ridicarea popriri si intoarcerea executari silite prin sentinta civila definitiva
   Cei de la kruk imi opresc in continuare 1000 lei lunar deci din iunie 2018 si iunie 2019 mie mi sau oprit 12000 ron ..mai pot recupera eu bani mei?

 2. Daca era “fara cale de atac”- cum de s-a putut ataca? Este aceasta formula “fara cale de atac” folosita pentru a insela debitorul?

  Felicitari, domnule Avocat.

  Multumesc pentru raspuns

 3. Buna ziua,
  Parintii mei au avut un credit in franci cu garantie ipotecara la Volskbank. Nu au mai putut plati ratele si au ajuns in situatia de executare. Banca a cerut plata a 10% din suma restanta pentru a se opri executarea, banii au fost achitati, dar apoi banca (inainte de a da faliment) a vandut creditul catre firma de recuperare. In acest timp executorul a continuat procedurile de scoatere a apartamentului la licitatie, calculand o datorie mult mai mare (probabil cel dinaintea platii a 10%din suma) decat cel care apare la firma recuperatoare. Intre timp am inceput un proces impotriva volskbank/bt si a firmei recuperatoare pt oprirea executarii, recuperarea sumelor din clauze abuzive si conversia creditului in lei, dar executorul continua sa puna afise pentru urmatoarea licitatie.
  Intrebarea este, executorul pe cine reprezinta, din moment ce nu au fost discutii sau somatii din partea firmei recuperatoare.
  Se poate opri executarea sau se poate face o plangere pentru abuz?

  • Aceasta operatiune de a plati 10% a fost de fapt ca la alti mii de oameni, o teapa bancara! Da, puteti sa le blocat dobanzile celor de la EOS fiindca sunt abuzive si nu au voie sa le ia iar in ceea ce priveste conversia si inghetarea creditului il puteti cere si pe aceasta. Cu stima, av Cuculs 0722298011

 4. Este incredibil de palidă, Doamnă Macovei, reacţia ARD la acsaetă enormitate născută een capul satisfăcut de sine şi suficient pe2nă la autoadmiraţie al lui Mădălin Voicu (mă ge2ndesc cu tristeţe la marele violonist Ion Voicu şi constat cu dezgust că să zic aşa Mădălin la Cătălin trage)(eemi amintesc şi de superbul nick dat de catavenci acum vreo doi, trei ani: Medelin Voicu).Nu-mi fac iluzii că trăiesc printre eengeraşi cu aripioare albe care me2nge2ie cu abnegaţie căprioare cu privirile rănite, nu uit că la locale a fost un caz (sau mă-nşel cumva, au fost chiar două?) een care oamenii au votat ca primar un penal aflat een detenţie, nu uit cum se-ntorc een triumf, een aplauzele alegătorilor, aleşii penali care ies şi mai vor la pupitru, că le-a plăcut Deci nu-mi fac iluzii. Dar sunt şocat ce2nd văd că ARD primeşte pe neaşteptate o asemenea pleaşcă electorală, o asemenea ocazie de a puncta een ring şi tace ca peştele pe uscat! Măcar să fi reacţionat din raţiuni de logică elementară a identificării publice şi autodefinirii politice accentue2nd diferenţa specifică ( detestăm infractorii, corupţia ) şi nu genul proxim ( toţi punem botul )!Am să butonez şi astăseară, din curiozitate, dar am inima stre2nsă, aproape că ştiu cu certitudine că strategii şi comunicatorii ARD vor ve2na ve2ntul pe unde vrei şi pe unde nu vrei, numai unde eei aşteptăm noi nu!

 5. In cazul in care un imobil se executa silit, si se vinde la 30% din valoarea expertizata ,apoi debitorul castiga recursul mai poate intra in posesia imobilului vandut? I se restituie doar suma platita de cel care a licitat si si-a inscris dreptul in CF? In cazul al doilea ne aflam intr-o grava vatamare a debitorului fiinca primeste doar 30% din imobilul avut anterior Ce vina are el ca instantele de fond si apel au dat sentinte gresite? Exista si alte variante, ma pot indrepta impotriva adjudecatarului?

  • In mod clar, intoarcerea executarii silite se va produce asupra intregului patrimoniu si nu asupra celor 30%, asta pentru ca daca am discuta despre o restituire de 30% intradevar am discuta de o vadita vatamare a debitorului. Prin urmare, intoarcerea executarii ar viza restituirea in natura a imobilului. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 6. Va rog sa-mi spuneti ce pot face cu ANRP in cazul intoarcerii executarii silite ? Precizez ca am facut garantii imobiliare la ANAF si am platit deja 4 din cele 24 de rate.Cum pot sa-mi recuperez banii ce-mi revin in urma deciziei obtinute in 2010.Cu stima

 7. Am castigat si eu contra EOS KSI un dosar de intoarcere a executarii silite,numai ca EOS creditor in speta de fata,nu respecta hotararea judecatoreasca si nu mi vireaza suma totala(nu e mare dar sunt banii mei) de 806 lei.Am trimis 2 adrese recomandate una la sediul procesual(ales)la Pitesti si cea de a 2 la Bucuresti la care am atasat hotararea definitiva.(cu toate ca li se comunicase aceasta si de catre instanta).Din febr-martie astept…de cand am definitivat o.Ce fac ma adresez unui executor judecatoresc??

 8. In data de 11.01.2018 i a ajuns contabilei mele de l firma la care lucrez o hotărâre judecătorească de la EOS ksi pt care mi se pune poprire pe salariu și am termen de 5 zile sa contest ,suma este de 5200 lei cu penalități , acum un an jumătate la fostul job am plătit 3 luni din suma și pt ca mi am schimbat jobul nu am mai plătit, acei banii nefiind scăzuti din suma pe care ei o cer , cum as putea proceda? Mulțumesc !

 9. Cine face ridicare executarii silote? Tor executorul judecatoresc? Sau cine anume? Trimite knstanta gartie sau cum se procedeaza?

 10. Am castigat contestatia la executare in urma careia mi s-a admis si intoarcerea imobilului vandut anul trecut. Care sunt pasii pe care pot sa-i urmez in continuarea in situatia in care adjudecatarul refuza sa paraseasca imobilul? pot sa ii cer anumite despagubiri?

 11. In dosarul 1047/192/2018,se admite cererea ,incuviinteaza executare silita ,fara cale de atac,conform incheirii de executare silita nr.495 / 29.03.2018.
  In aceasta situatie debitorul mai poate solicita la instanta, sa solicite anularea formelor de executare dispuse in dosarul de executare nr.34/2018?

 12. Prin hotarare judecatoreasca este constata perimarea executarii silite. numai ca pana la judecarea definitiva, imobilul a fost adjudecat.

  Ce pot cere acum instantei? procesul s-a judecat dupa vechiul cod de procedura civila.

 13. noi avem o decizie de la anrp din 2010, trebuia onorata,dar in 2012 prtn o firma de av ,din buc,am obtinut banii,anrp a castigat intoarcerea ex silite si noi in present suntem executati de anaf.compensare nu vror.eliberarea titlurilode plata nu,atunci….ce putem face?cu multa stima si respect d.doandes

 14. Dacă intr-un dosar s-a dispus întoarcerea executării, debitorul acum creditor al creantei de restituit face cerere de repunere pe rol a dosarului, la executorul a cărei executare a fost contestată si care a dispus între timp închiderea dosarului, iar acesta refuza, trebuie sa sesizeze un alt executor cu o cerere de executare, apoi se solicită încuviințarea si …tot tam tamul? Sau executorul din dosarul initial trebuie pur si simplu sa duca la indeplinire hotararea. Codul nu e clar in aceasta privinta. Multumesc mult.

 15. Buna ziua,in 2014 am luat un credit prin card de 2000 leide la cetelem,am platit lunar 120 lei pana in 2015,de atunci nu am mai putut plati,deoarece nu mai aveam loc de munca,am anuntat telefonic,ieri am primit prin posta niste hartii cu ordin de executare silita de la eos si de la tribunal cu hotarare fara drept de apel,mentionez ca nu lucrez,nu am casa si nici masina.Va rog sa imi spuneti ce pot face pentru ca nu dispun de cei 4000 de lei pe care ai datorez.Va multumesc!

 16. Buna ziua. Am caștigat un proces impotriva Gulf, am anulat executarea silita facuta impotriva mea, insa am ramas cu o “ gaura” de vreo 900 lei. Am inteles ca trebuie sa deschid un alt proces pt intoarcerea executarii. Intrebarea e daca se merita, sa nu ma trezesc ca costurile sunt mai mari decat suma recuperata. Totusi sunt banii mei, nu as vrea sa i las lor. Multumesc.

 17. In recursul unei contestatii la executare impotriva popririi :
  -a fost admis recursul;
  -a fost admisa contestatia la executare;
  -au fost anulate actele de executare, IN PRIVINTA DEBITORULUI( in dosar este parte si tertul poprit, iar poprirea a fost anterior validata irevocabil intr-un alt dosar);
  -s-a dispus intoarcerea executarii silite a sumei, fara nici-o alta mentiune privind accesoriile.
  Intrebari :
  -creditorul devenit debitor poate executa la randul sau tertul poprit, care fusese obligat prin hotararea de validare sa plateasca direct suma, iar actele de executare in priviinta sa nefiind anulate ?
  -debitorul devenit creditor, in lipsa unei dispozitii exprese,poate pretinde si accesorii ?
  -deoarece debitorul devenit creditor este MFP, accesoriile sunt civile sau fiscale si de cand incep sa curga ?
  Domnule avocat, va rog din suflet sa ma lamuriti asupra incurcatelor dispozitii ale justitiei.Va multumesc!

 18. Buna ziua!Anaf a facut contestatie la executare si a obtinut o micsorare a cuantumului cheltuielilor cu executarea,banii fiind incasati in totalitate de catre executor.Tot Anaf a cerut intoarcerea executarii obligandu ma pe mine la restituirea diferentei de suma micsorata de instanta.Va rog mult sa mi spuneti,aceasta diferenta nu trebuie platita de catre executor?Ptr ca banii sunt in contul lui.Este necesar sa dau in judecata executorul?Va multumesc anticipat!

 19. Buna ziua! In urma unei executari silite, de Kruk, am facut contestatie si am avut castig de cauza. Am avut poprire pe salariu un an si trei luni. Au facut apel pt ca au spus ca cheltuielile de judecata , pe care trebuie sa mi le restituie ,sunt prea mari. Am castigat si la apel. Acum trebuie sa recuperez sumele poprite. In acest moment pot face intoarcerea executarii silite?. Ce implica acest proces? E posibil sa pierd? Multumesc, zi frumoasa!

 20. Buna ziua…am avut un proces cu un vecin…prin care el a câștigat procesul…Si mi-a facut executare silită….nu am nimic pe numele meu dar daca el a murit…executarea va mai continua? Poate continua fiica sa executarea împotriva mea? Multumesc

 21. AM PUS IN EXECUTYARE 2 BILETE LA ORDIN IN 2010
  IN 2012 URMEAZA UN PROCES IN CARE PERSOANA EXECUTATA CERE PERIMAREA EXECUTARII CARE I SE RESPINGE .
  IN 2018 MAS DA IN JUDECATA CERIND DIN NOU PERIMAREA SI CISTIGA PENTRU FAPTUL CA DIN 2015 EXECUTORUL PE O PERIOADA MAI MARE DE 6 LUNI NU A INCASAT NIMIC IAR ENU NU AM FACUT INTERVENTIE IN DOSAR .
  ACUM CERE INTOARCEREA EXECUTARII
  -CE PARERE AVETI

  • Perimarea sa stiti ca este culpa creditorului pe noul cod. Putetm sa vedem exact despre ce este vorba cu acele bilete la ordin si sa tragem o concluzie cu ce mai este de facut. Cu stima, av. drd. Cuculis 0722298011

 22. Bună ziua
  În cazul unui proces prin întoarcerea executarii și site se reia toata acțiunea sau numai de la Hotarărea judecătoarească hatarătă prin Contestația la executare .
  Întoarcerea la executare silită mai are vreo legatura cu creditul care a facut obiectul unei acțiuni de executare silite ???
  Ce implică în concret Întoarcerea executarii silite.
  Cu respect

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume si email)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.