Reducerea Varstei De Pensionare Pentru Personalul Din Mine Termocentrale Si Cariere De Carbune

ICCJ A Decis Normalitatea – Decizia 2/2023 In RIL – Personalul Care Lucreaza In Mine Sau Termocentrale Si Cariere De Carbune Vor Beneficia De O Reducere Cu 13 Ani A Varstei De Pensionare – Vedeti Ce Aveti De Facut

Reducerea varstei de pensionare pentru anumite categorii de muncitori si cadre ce activau in mine sau termocentrale ori cariere de carbune, a fost aplicata inca de la legea 197/2021 insa in mod absolut nejustificat, Casele de pensii refuzau cu ferocitate emiterea deciziilor de pensionare cu reducerea corespunzatoare a 13 ani pentru a se incadra in varsta de pensionare.

Practic, legea 197/2021 prevedea o modificare a legii pensiilor publice 263/2010 iar la articolul 30 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

 • activităţile de producţie, mentenanţă şi asimilate din unităţile de producţie a energiei electrice în termocentralele pe bază de cărbune, incluzând şi unităţile de extracţie a cărbunelui, pentru personalul implicat direct şi nemijlocit în utilizarea procedeelor şi utilajelor specifice producţiei energiei electrice şi extracţiei cărbunelui.

Mai pe scurt, singurii care beneficiau de o reducere a varstei de pensionare erau in vechea legislatie doar minerii care isi petreceau 50% din timp in subteran “a)unităţile miniere, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă.

Practic dupa ce a fost modificata legea in 2021, casele de pensii erau obligate sa reduca varsta de pensionare cu cei 13 ani de zile doar ca surpriza, nici carierele de carbune si nici termocentralele si nici minele nu au emis adeverinte cu conditii deosebite de munca pentru aceste persoane motivand alaturi de casele de pensii ca LEGEA SE APLICA DOAR PENTRU VIITOR.

Evident ca acest lucru era o aberatie fiindca desi intrata in vigoare in 2021 , legea 197 prevedea foarte clar o REDUCERE a varstei de pensionare , proportionala cu cei 13 ani de zile si ca atare se aplica tuturor celor aflati in serviciu la acel moment.

Singurii care nu se mai puteau bucura de o asemenea prevedere erau cei care deja iesisera la pensie.

V-a fost refuzat dreptul de a iesi la pensie cu reducerea varstei de pensionare? Completati formularul de mai jos:

Varsta de pensionare redusa cu 13 ani la personalul din mine, termocentrale si cariere de carbune!

Legea 197/2021 a venit si a redus cu 13 ani varsta de pensionare. Acest lucru inseamna ca daca in momentul de fata aveti 25 de ani realizati in una din locurile indicate mai sus, adica mina, termocentrale si cariere de carbune, puteti beneficia de reducerea varstei de pensionare.

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b), persoanele care au desfăşurat activităţi dintre cele prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. g) şi i) beneficiază de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani, pentru un stagiu de cotizare de cel puţin 25 de ani realizat în aceste activităţi.”

Victorie pentru cei care lucreaza in mine/termocentrale/cariere – Ce a stabilit ICCJ in recursul in interesul legii numarul 2/2023?

Toate nedreptatile la care au fost supusi cei care nu lucrau efectiv in subteran dar erau implicati efectiv in productie , mentenanta si alte asemenea, au fost clar indreptate pe baza acestui RIL dat de catre ICCJ in sensul in care nu doar casele de pensii refuzau sa emita decizii de pensionare cu reducerea perioadei la 13 ani ci chiar si instantele de judecata, au dat solutii diferite si contradictorii.

Decizia nr.2 în dosarul nr.2648/1/2022

Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 56alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată şi completată prin Legea nr. 197/2021, dispoziţiile legale evocate recunosc ope legis o reducere a vârstei standard de pensionare cu 13 ani pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de 25 de ani, corespunzător activității desfăşurate cel puţin 30 de ani în locurile de muncă prevăzute de art. 30 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată şi completată prin Legea nr. 197/2021, indiferent de condițiile în care a fost încadrată activitatea de angajator/fostul angajator, conform legislației anterioare şi indiferent de tipul contribuției de asigurări sociale datorate de angajator/fostul angajator.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 13 martie 2023.

Cum pot obtine reducerea varstei de pensionare ?

In primul rand trebuie sa obtineti de la locul de munca adeverinte care sa va situeze in una dintre situatiile pe care le-am expus mai sus. Cei care au prins cartile de munca in mod clar vor avea inscris pe carnetul de munca toate aceste mentiuni.

Pasul numarul doi este sa ne adresam casei de pensii in vederea emiterii unei decizii de pensionare.

Invocam de asemenea rilul numarul 2 de mai sus , pronuntat de catre ICCJ.

Daca dupa depunerea cererii la casa de pensii , nu primim decizia ori este respinsa, putem facem direct contestatia in instanta de judecata la Tribunal, si solicitam anularea deciziei de respingere a pensionarii invocand argumentele pe care le expunem mai jos.

Cititi si :

Model actiune de chemare in judecata a casei de pensii pentru reducerea varstei de pensionare

ROMANIA

TRIBUNALUL BUCURESTI

RECLAMANT – …………………

PARATA – CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCURESTI

OBIECT – CONTESTATIE DECIZIE PRIVIND ACORDAREA PENSIEI PENTRU LIMITA DE VARSTA NR. 311480/04.01.2023

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul, ……………………………., in calitate de RECLAMANT, cu domiciliul in ………………………………….. si cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor la SCPA Cuculis si Asociatii, din Mun. Bucuresti, Str. Vaselor, nr. 16, ap. 2, sector 2, in contradictoriu cu

CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCURESTI, cu sediul in Mun. Bucuresti, Calea Vitan, nr. 6, sector 3, in calitate de PARATA,

In temeiul dispozitiilor art. 194 si urm. Cod Procedura Civila, raportat la art. 139 din Legea  nr. 127/2019, inteleg sa formulez prezenta

CONTESTATIE

Impotriva DECIZIEI PRIVIND ACORDAREA PENSIEI PENTRU LIMITA DE VARSTA NR. 311480/04.01.2023, emisa de CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCURESTI,    solicitandu-va respectuos, ca in raport de corecta administrare a probatoriului in cauza si de dispozitiile legale aplicabile, sa dispuneti asupra urmatoarelor

CAPETE DE CERERE

1.Anularea DECIZIEI PRIVIND ACORDAREA PENSIEI PENTRU LIMITA DE VARSTA NR. 311480/04.01.2023, emisa de CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCURESTI si obligarea paratei la emiterea unei noi decizii privind acordarea pensiei pentru limita de varsta cu aplicarea dispozitiilor art. 30 alin. 1 lit. i, art. 56 alin. 3 lit. d, art 562 din Legea nr. 263/2010 astfel cu a fost modificata prin Legea nr 197/2021 si legea nr 74/2022, respectiv cu valorificarea unui stagiu de cotizare de cel putin 25 de ani realizat in conditii speciale, in activitatile de productie, mentenanta si asimilate din unitatile de productie a energiei electrice in termocentralele pe baza de carbune, incluzand si unitatile de extractie a carbunelui pentru personalul implicat direct si nemijlocit in utilizarea procedeelor si utilajelor specifice productiei energiei electrice si extractiei carbunelui si reducerea varstei standard de pensionar cu 13 ani la determinarea punctajului mediu anual.

2. Plata catre reclamant a sumelor reprezentand diferenta dintre cuantumul pensiei stabilite initial, prin Decizia nr. 311480/04.01.2023 si cea stabilita ulterior, urmare a admiterii prezentei cereri de chemare in judecata;

3.Obligarea paratei la suportarea tuturor cheltuielilor de judecata ocazionate cu prezentul litigiu, in raport de dispozitiile art. 453 Cod Procedura Civila.

In temeiul dispozitiilor art. 30 alin. 1 lit. i, art. 56 alin. 3 lit. d, art 562 din Legea nr. 263/2010 astfel cu a fost modificata prin Legea nr 197/2021 si legea nr 74/2022, respectiv cu valorificarea unui stagiu de cotizare de cel putin 25 de ani realizat in conditii speciale, in activitatile de productie, mentenanta si asimilate din unitatile de productie a energiei electrice in termocentralele pe baza de carbune, incluzand si unitatile de extractie a carbunelui pentru personalul implicat direct si nemijlocit in utilizarea procedeelor si utilajelor specifice productiei energiei electrice si extractiei carbunelui, intelgem sa criticam aspectele retinute de catre parata in motivarea deciziei, mai exact in ceea ce priveste nevalorificarea drepturilor mentionate.tinand cont de faptul ca in perioada 01.04.2021 – 19.08.2021 am lucrat in conditii speciale de munca, iar numarul de puncte ar trebui sa fie impartit la 25, modificandu-se astfel si punctajul mediu anual, punctaj care  in momentul de fata a fost calculat in mod eronat – stagiul complet de cotizare este de 25 de ani pentru activitate in conditii speciale, aspect specificat si in decizia de pensionare contestata.

In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 56 ind. 2 alin.1 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, modificata si completata prin legea nr 197/2021, acestea recunosc ope legis o reducere a varstei standard de pensionare cu 13 ani pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 25 de ani in activitatile prevazute la art. 30 alin. 1  lit. I din legea 263/2010 modificata si completata prin legea 197/2021, indifferent de conditiile in care a fost incadrata activitatea de angajator conform legislatiei anterioare si ulterioare datei de 01.04.2021 si indifferent de tipul contributiei de asigurari sociale datorata de angajator la sistemul public de pensii.

Este evident faptul ca dispozitiile legale mentionate se aplica persoanelor ale caror drepturi la pensie se deschid dupa intrarea lor in vigoare, chiar daca activitatile vizate au fost desfasurate anterior avand in vedere de asemenea si principiul activitatii legii  prevazut in art.6 Codul Civil ce obliga la aplicarea efectiva a legii incepand de la data intrarii ei in vigoare, chiar daca aceasta prevede efecte viitoare pentru situatii juridice nascute anterior intrarii in vigoare a legii.

Invocam si juridsprudenta Curtii Constitutionale  – Decizia nr 717 din 06.10.2020, Decizia nr 810 din 05.12.2019 care a statuat principiul conform caruia pensile se calculeaza conform normelor juridice in vigoare la data deschiderii lor, chiar daca titularii acestora se afla in situatii asemanatoare sau chiar identice, relevanta fiind doar legea aplicabila in vigoare la momentul acordarii drepturlui, fara a se tine seama de succesiunea de legi anterioara.

Pe cale de consecinta, observam ca parata nu a inteles sa includa in conditiile legii, activitatile de productie, mentenanta si asimilate in unitatile de productie a energiei electrice in termocentralele pe baza de carbune, incluzand si unitatile de extractie a carbunelui pentru personalul implicat direct si nemijlocit in utilizarea procedeelor si utilajelor specifice productiei energiei electrice si extractiei carbunelui, activitati desfasurate in perioada 01.04.2001-19.08.2021  in conditii speciale de munca, reiesind astfel un cuantum al punctajului mediu anual mult mai mic decat cel corect. fapt pentru care se impune admiterea prezentei contestatii a deciziei privind acordarea pensiei pentru limita de varsta, de vreme ce drepturile subsemnatului sunt restranse in mod nelegal prin decizia contestata.

In drept: Art. 194 si urm. Cod Procedura Civila, Legea nr. 263/2010, Lege nr. 127/2019, Legea 197/2021 , precum si celalalte acte normative aplicabile

In probatoriu: inscrisuri, precum si orice alte probe a caror necesitate va reiese din cercetarea judecatoreasca.

Av. Drd. Cuculis Adrian

Str. Vaselor Nr. 16 Sectorul 2
Bucuresti
Romania
11 comments to “Reducerea Varstei De Pensionare Pentru Personalul Din Mine Termocentrale Si Cariere De Carbune”
 1. Am depus dosarul de pensionare,C.P. a respins dosarul pe motiv legea 263.Am dat în judecată unde am pierdut,am făcut recurs la Curtea de Apel Craiova unde am pierdut din nou.Se întâmplă în anul 2022.Mai am șanse de a câștiga retro pensionarea?

 2. Am plecat din activitatea de minerit carieră, acu patru ani .
  Am o vechime de 28 de ani conform legi 197 Acu am 50 ani ,peste doi ani pot iesi la pensie ? Cu stima

 3. Am lucrat in termoocentrala in mentenanță în perioada 1987 -2015.Pot iesi la pensie conform legii 197, am 56 ani.

 4. Buna ziua
  Ma numesc Kiss Ernest Alexandru..am lucrat la sc Electrocentrala Oradea ca operator depozit cenusa ..din 8.09.1990 pana 16.04.2016..in luna august 2021 am depus dosarul ptr pensionare cu legea 197.a fost respins dosarul .am dat in judecata casa de pensii..am pierdut procesul..in luna asta am dat inca o cerere ptr pensionare…adeverinta nu am depus ptr ca arhivatorul refuza sa ne trimite..degeaba am solicitat in ianuarie emiterea adeverintei nici in ziua de azi nu am primit…
  Ce am de facut? Iarasi va fi refuzat solicitarea pensionarea fara adeverinta?
  Cum.pot sa obtin adeverinta de la arhivatorul?
  Pensionarea incepe de cand am decizia definitiva..sau retroactiv cand am depus dosarul prima data in luna august 2021?
  Astept raspunsul dumnevoastra.
  Multumesc
  Cu stima
  Kiss Ernest

 5. Bună ziua.Mã numesc Croitoru Viorel,55 ani.Am lucrat 5 ani la minā în Petroșani perioada 1992/1997 vā rog sā -mi spune-ți dacă beneficiez de reducerea virstei de pensionare.Metionez că în România am cotizați 17 ani
  Vă mulțumesc anticipat!!!

 6. Buna ziua!
  Am lucrat 22 de ani in conditiile prevazute de legea 197, art. 30, alin. 1, lit. i si am varsta de 54 ani si sunt anagajat din septembrie 1988.
  Pot iesi la pensie chiar daca nu am 25 ani in conditiile prevazute?
  mentionez ca mai am in alta intreprindere 8 ani de grupa a 2 a..
  Cu stima si deosebit respect

 7. Buna seara. Am depus dosarul de pensionare conform Deciziei RIL 2/2023 în data de 23.10.2023 la C.P. Ilfov și nu am primit decizia de pensionare. Menționez că am lucrat într-o centrala termoelectrica și termica
  pe bază de păcură până în anul 2015 și ulterior centrala termoelectrica și termica în anul 2015 funcționează pe bază de gaze naturale. Am avut grupa 1 de muncă în perioada 12.03.1990 și până în perioada 1.04.2001 în meseria de lăcătuș reparatii turbine conform hotaririi judecătorești definitive din anul 2014. Angajatorul a recunoscut că hotarirea judecatoreasca definitiva de incadrare în grupa I de muncă și a eliberat adeverința în anul 2014. Am o vechime neîntreruptă în centrala termoelectrica și termica de 33 ani .Beneficiez de RIL 2/2023 ?

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.