Clauze abuzive in contractele cu bancile. Clauze abuzive in contractele cu furnizorii de servicii de telefonie. Atentie de a 1 octombrie puteti elimina TOATE clauzele abuzive atat din contractele bancare cat si din orice alt contract. Interviu cu avocatul Cuculis Adrian la Prima tv.

Vezi aici interviul cu avocat Cuculis, despre clauzele abuzive si cum le putem denunta dupa 1 octombrie 2013.

Atentie la comisioane, doar un specialist va poate spune daca aveti clauze abuzive in contractul dvs.

Clauzele abuzive se regasesc si in contractele de amanet, in contractele de telefonie si in general in orice contract de prestari servicii.

Urmariti aici interviul cu av. Cuculis Adrian

http://www.primatv.ro/stiri-focus/adio-clauze-abuzive.html

 

Av. Cuculis Adrian 0722298011

avocat@indrumari-juridice.eu

Taxa clawback ! Procese taxa clawback si cum putem recupera aceasta taxa. Taxa se aplică la preţul de raft al medicamentelor care include şi adaosul distribuitorilor şi farmaciştilor – Litigii priviind taxa de clawback

„Taxa se aplică la preţul de raft al medicamentelor care include şi adaosul distribuitorilor şi farmaciştilor”,  asta înseamnă că producătorii plătesc o taxă pe venituri pe care nu le încasează.

Tinand cont de faptul ca aceasta taxa este total disporportionata si anume in Romania valoarea taxei era 22%, foarte mare în comparaţie cu celelalte ţări europene precum Belgia care în 2010 percepea o contribuţie de 6,73% din valoarea medicamentelor compensate şi 1% din cele necompensate. Exemple asemănătoare sunt Croaţia, Polonia şi Spania unde vânzările de medicamente compensate sunt taxate cu 2-3%.

Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii are deja pe rolul instantelor procese asemnanatoare iar la nivel de Romania exista procese castigate priviind stabilirea taxei de CLAWBACK.

Aviz tuturor producatorilor si farmaciilor care doresc sa isi recupereze aceasta taxa aparent abuziva.

Av. Cuculis Adrian 0722298011 avocat@indrumari-juridice.eu

Legea clauzelor abuzive modificata prin noul cod de procedura civila, intra in vigoare la 1 octombrie 2013

Succes romanesc, impotriva bancilor din Romania – Intr-un final, Victor Ponta, a pus  “piciorul in pragul, bancilor”  si a lasat libera prevederea prin care se pot constata in GRUP, clauzele abuzive.

Noul cod de procedură civilă a modificat mai multe legi importante, printre care şi legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, temeiul de drept al proceselor împotriva băncilor. De acum, dacă într-un contract de credit, de asigurări, de leasing sau de telefonie se constată existenţa unei clauze abuzive de către instanţă, comerciantul, numit de acum profesionist, va fi obligat să modifice toate contractele care conţin acea clauză-

Pe 3 august 2012, a fost republicată în Monitorul Oficial Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, cu modificarea a două articole importante. Presa nu a sesizat modificările intrate în vigoare în urmă cu 40 de zile. Pe această lege s-au bazat aproape toate procesele deschise de către clienţi sau Protecţia consumatorilor împotriva băncilor. De acum, orice hotărâre irevocabilă în instanţă va avea efecte deosebit de importante în relaţia consumator-comerciant (numit de acum profesionist). Practic, dacă se va dovedi în instanţă că o anumită clauză este abuzivă, atunci comercianul va trebui să modifice toate contractele în care apare această clauză, dat fiind că acestea sunt, în general, contracte de adeziune. Textul de lege, mai jos.

“Art. 38. – Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 18 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 12. – (1) În cazul în care constată utilizarea unor contracte de adeziune care conţin clauze abuzive, organele de control prevăzute la art. 8 vor sesiza tribunalul de la domiciliul sau, după caz, sediul profesionistului,solicitând obligarea acestuia să modifice contractele aflate în curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive.
(2) La cererea de chemare în judecată va fi anexat procesul-verbal întocmit potrivit art.11.
(3) Asociaţiile pentru protecţia consumatorului care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 30 şi art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot chema în judecată pe profesionistul care utilizează contracte de adeziune care conţin clauze abuzive, la instanţa prevăzută la alin. (1), pentru ca aceasta să dispună încetarea folosirii acestora, precum şi modificarea contractelor aflate în curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive. Dispoziţiile art. 13 alin. (1) şi (4) sunt aplicabile.
(4) Dispoziţiile alin. (1)-(3) nu aduc atingere dreptului consumatorului căruia i se opune un contract de adeziune ce conţine clauze abuzive de a invoca nulitatea clauzei pe cale de acţiune ori pe cale de excepţie, în condiţiile legii.”
2. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 13. – (1) Instanţa, în cazul în care constată existenţa clauzelor abuzive în contract, obligă profesionistul să modifice toate contractele de adeziune în curs de executare, precum şi să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate, destinate a fi utilizate în cadrul activităţii profesionale.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), instanţa va aplica şi amenda contravenţională prevăzută la art. 16.
(3) Dacă instanţa constată că nu sunt clauze abuzive în contract, va anula procesul-verbal întocmit.
(4) Hotărârea este supusă numai apelului.”
3. În tot cuprinsul legii, termenul „comerciant” se înlocuieşte cu termenul „profesionist”.”

Prin urmare, perioada cea mai buna pentru actionarea in instanta este, acum, moment in care avem o lege ce este data in favoarea cetateanului si nu a bancii. Nu va lasati abuzati de

Noul Cod Rutier, noile amenzi, afla totul despre ce ii asteapta pe soferi dupa ce se modifica codul rutier.

Avocat Cuculis, la Realitatea TV, intr-o emisiune live.

Totul despre noul cod rutier si despre ceea ce ii asteapta pe soferi in 2013 – 2014.

Vedeti aici noile modificari

1
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ordonanţă de urgenţă
pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
Ţinând seama de faptul că, potrivit statisticilor Ministerului Afacerilor Interne în anul 2012, din totalul de
26927 accidente rutiere soldate cu victime, pe fondul vitezei, neacordării priorităţii pietonilor angajaţi
regulamentar în traversare sau consumului de băuturi alcoolice au fost produse 10513 accidente (39,04%)
soldate cu 805 persoane decedate (39,46%), 3994 persoane rănite grav (54,48%) şi 10125 persoane rănite uşor
(39,94%),
luând în considerare faptul că în marea lor majoritate cauzele producerii accidentelor rutiere sunt imputabile în
primul rând conducătorilor auto şi constau în viteză excesivă, oboseală, consum de alcool, neatenţie,
neacordarea priorităţii în trafic, coroborate cu o necunoaştere a reglementărilor în domeniul circulaţiei pe
drumurile publice,
având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente în vederea reducerii birocraţiei prin simplificarea
procedurilor administrative legate de înmatricularea vehiculelor, creând posibilitatea de a asigura cetăţenilor
servicii de calitate, transparente şi cât mai puţin costisitoare, respectiv pentru eficientizarea activităţii organelor
de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, în situaţiile care privesc prelungirea dreptului de a conduce
autovehicule pe drumurile publice,
având în vedere creşterea îngrijorătoare a gradului de erodare a autorităţii publice determinată de atitudinea
unui mare număr de contravenienţi care, în lipsa unui mecanism care să-i determine să plătească
contravaloarea amenzilor aplicate pentru încălcarea normelor privind circulaţia pe drumurile publice, ignoră
sancţiunile aplicate, creând în rândul populaţiei percepţia scăderii gradului de siguranţă oferit de stat,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror
reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 6, după punctul 163
, se introduce un nou punct, pct. 164
, cu următorul cuprins:
„(164
) suspendarea înmatriculării – măsura de retragere provizorie a dreptului de utilizare a vehiculului pe
drumul public, dispusă de către autoritatea competentă să realizeze operaţiunea de înmatriculare.”
2. La articolul 6, punctul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„19. mijloc tehnic certificat – dispozitiv care dovedeşte consumul de produse ori substanţe stupefiante
sau al medicamentelor cu efecte similare acestora ori prezenţa în aerul expirat a alcoolului;”2
3. La articolul 6, după punctul 19, se introduce un nou punct, pct. 191
, cu următorul cuprins:
„191
. mijloc tehnic de constatare – dispozitiv cu ajutorul căruia se constată şi se probează încălcarea unor
dispoziţii legale privind circulaţia pe drumurile publice, cu excepţia celor pentru care prezenta ordonanţă de
urgenţă prevede constatarea prin mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate
metrologic, aparţinând autorităţilor publice sau administratorului drumului public ori al căii ferate, operat
exclusiv de către agentul constatator.”
4. Alineatul (1) al articolului 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 10 – (1) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de
vedere tehnic, a celor al căror termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat, a celor neasigurate
pentru răspundere civilă pentru caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, precum şi a celor a
căror înmatriculare este suspendată.”
5. Alineatul (4) al articolului 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, noul proprietar este obligat să
solicite autorităţii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate şi emiterea unui nou certificat
de înmatriculare în termen de 60 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.”
6. La articolul 11, după alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alin. (41
) – (45
), cu următorul
cuprins:
„(41
) Fostul proprietar are obligaţia de a notifica autorităţii competente, în scris, înstrăinarea vehiculului,
în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii dreptului de proprietate, urmând ca aceasta să facă
menţiunea corespunzătoare în evidenţe şi să înscrie noul proprietar ca utilizator al vehiculului.
(42
) Notificarea înstrăinării se face prin declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte datele de
identificare ale noului proprietar, însoţită de copia actului translativ de proprietate şi de copia documentului
eliberat de organul fiscal al administraţiei publice locale care confirmă radierea de pe rolul fiscal al fostului
proprietar.
(43
) În situaţia în care noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în
termenul prevăzut la alin. (4), operează de drept suspendarea înmatriculării vehiculului. În cazul în care, până
la transcriere, intervin transmiteri succesive ale dreptului de proprietate, termenul curge de la data primei
transmiteri.
(44
) De la data efectuării menţiunii prevăzute la alin. (41
), la solicitarea instituţiilor interesate cu privire la
deţinătorul/utilizatorul vehiculului, autoritatea competentă transmite acestora datele noului proprietar.
(45
) În cazul contractelor de leasing financiar, comunicarea prevăzută la alin. (4
1
) este efectuată de către
societatea de leasing financiar.”
7. Alineatul (4) al articolului 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) La cerere, persoanelor juridice care fabrică, asamblează, carosează ori testează autovehicule sau
remorci li se poate elibera pentru acestea autorizaţii şi numere pentru probă, valabile pe teritoriul României.”
8. La articolul 17, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin. (5) şi (6), cu următorul
cuprins:
„(5) Vehiculele înmatriculate în România se radiază din oficiu în baza comunicării unei autorităţi străine
care atestă înmatricularea acestora în alt stat.
(6) Autoritatea competentă transmite lunar compartimentelor de specialitate ale autorităţii
administraţiei publice locale, în scris şi/sau în format electronic, o listă cu date referitoare la vehiculele
înmatriculate în alte state, radiate din oficiu potrivit prevederilor alin. (4).”
9. Alineatul (3) al articolului 23 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3
„(3) Pe parcursul activităţii de pregătire practică sau de examinare în vederea obţinerii permisului de
conducere, instructorul auto atestat ori, după caz, examinatorul împreună cu persoana pe care o supraveghează
sau o examinează răspund pentru încălcarea de către aceasta a regulilor de circulaţie sau, după caz, pentru
pagubele produse terţilor ca urmare a producerii unui accident de circulaţie. Prin excepţie, persoana
supravegheată sau examinată în vederea obţinerii permisului de conducere pentru categoriile A1, A2 şi A,
răspunde în mod individual pentru încălcarea regulilor de circulaţie sau, după caz, pentru pagubele produse
terţilor ca urmare a producerii unui accident de circulaţie
10. La articolul 23, după alineatul (9) se introduc patru noi alineate, alin.(91
) – (94
), cu următorul
cuprins:
„(91
) Pentru asigurarea şi verificarea legalităţii examenului de obţinere a permisului de conducere, modul
de desfăşurare a probei teoretice se înregistrează video, iar în cazul probei practice atât video cât şi audio, cu
sisteme tehnice de monitorizare. Pentru proba practică, sistemele tehnice de monitorizare se instalează pe
autovehiculele folosite la susţinerea probei practice. Vehiculele utilizate la proba practică pentru categoriile
AM, A1, A2 şi A sunt exceptate de la aceste dotări.
(92
) Înregistrarea se stochează de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi
înmatriculare a vehiculelor care organizează examenul de obţinere a permisului de conducere, pe o perioadă de
6 luni de la data desfăşurării acestuia.
(93
) Accesul la înregistrările prevăzute la alin. (92
) este permis numai serviciului public comunitar regim
permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor care a organizat examenul de obţinere a permisului de
conducere şi Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor. Serviciul public comunitar
regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor care a organizat examenul de obţinere a permisului
de conducere asigură exercitarea dreptului de informare, de acces la date şi de intervenţie al persoanelor vizate,
în condiţiile Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
(94
) Procedura şi condiţiile tehnice în care se realizează înregistrările prevăzute la alin. (91
), precum şi
măsurile pentru protejarea acestora se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.”
11. La articolul 30, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (41
), cu următorul cuprins:
„(41
) Administratorul căii ferate are obligaţia de a instala şi întreţine mijloace tehnice de constatare a
încălcării regulilor de circulaţie la trecerea la nivel cu calea ferată, precum şi de a semnaliza existenţa acestora.
Poliţia rutieră are dreptul de a opera aceste mijloace tehnice de constatare în vederea aplicării sancţiunilor
prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.”
12. La articolul 36, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11
), cu următorul cuprins:
„(1
1
) Conducătorii de autovehicule având locuri prevăzute prin construcţie cu centuri de siguranţă au
obligaţia să se asigure că, pe timpul conducerii vehiculului, persoanele minore poartă centurile de siguranţă sau
sunt transportate numai în dispozitive de reţinere omologate în condiţiile prevăzute de regulament.”
13. La articolul 36, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Conducătorilor de vehicule le este interzisă folosirea telefoanelor mobile sau a altor echipamente
tehnice cu această funcţie atunci când aceştia se află în timpul mersului, cu excepţia celor prevăzute cu
dispozitive de tip «mâini libere»”.
14. La articolul 36, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
„(4) Se interzice conducerea unui vehicul de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice sau
a substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora.”
15.) La articolului 95 după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11
) şi (12
) cu
următorul cuprins: 4
„(11
) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 cu modificările şi completările
ulterioare, încălcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, care constituie contraventie se sanctionează
şi cu suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe perioadă nedeterminată, ca sancțiune principală. ”
„(12
) Dispoziţiile legale privind aplicarea sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii se
aplică în mod corespunzător şi sancţiunii suspendării dreptului de a conduce autovehicule pe perioadă
nedeterminată, dacă prezenta ordonanță de urgență nu prevede altfel. ”
16. Alineatul (2) al articolului 95 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 cu modificările şi completările
ulterioare, avertismentul nu se aplică atunci când prezenta ordonanţă prevede pe lângă sancţiunea principală şi
aplicarea unei sancţiuni complementare. ”
17. La articolul 95, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21
), cu următorul cuprins:
„(22
) Sancţiunea suspendării dreptului de a conduce autovehicule pe perioadă nedeterminată se aplică de
către instanţa de judecată titularului permisului de conducere sancţionat pentru nerespectarea prevederilor
prezentei ordonanţe de urgenţă, dacă nu a fost achitată amenda aplicată şi nu există posibilitatea executării
silite.”
18. Alineatul (4) al articolului 98 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Clasele de sancţiuni sunt următoarele:
a) clasa I – 2 sau 3 puncte-amendă;
b) clasa a II-a – 4 sau 5 puncte-amendă;
c) clasa a III-a – de la 6 la 8 puncte-amendă;
d) clasa a IV-a – de la 9 la 20 puncte-amendă;
e) clasa a V-a – de la 21 la 50 puncte-amendă;
f) clasa a VI-a – de la 51 la 120 puncte-amendă.”
19. Alineatul (5) al articolului 98 se abrogă.
20. La articolul 99 alineatul (1), punctele 8 şi 9 se abrogă.
21. La articolul 100 alineatul (1), după punctul 13 se introduc două noi puncte, pct. 14 şi pct. 15, cu
următorul cuprins:
„14. nerespectarea obligaţiei pasagerilor aflaţi într-un autovehicul de a purta, în timpul deplasării pe
drumurile publice, centura sau dispozitivele de siguranţă omologate;
15. nerespectarea obligaţiei de către persoana transportată pe motocicletă sau pe moped de a purta, în
timpul deplasării pe drumurile publice, casca de protecţie omologată.”
22. La articolul 100 alineatul (3), literele b), c), d) şi e) se abrogă.
23. La articolul 100 alineatul (3), după lit. g) se introduce litera h) cu următorul cuprins:
,,h) depăşirea cu 31 până la 40 de km/h inclusiv, a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv
şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice
omologate şi verificate metrologic. ”
24. La articolul 101 alineatul (3), litera a) se abrogă.
25. La articolul 101 alineatul (3), după litera b) se introduc două noi litere, literele b
1
) şi b
2
) cu
următorul cuprins:5
,,b
1
) nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului;
b
2
) depăşirea cu 41 până la 50 de km/h inclusiv, a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv
şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice
omologate şi verificate metrologic. ”
26. La articolul 101 alineatul (3), după litera d) se introduc trei noi litere, literele e), f) şi g) cu
următorul cuprins:
,,e) nerespectarea regulilor privind depășirea.
f) neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati in traversarea regulamentara a drumului public
prin locurile special amenajate si semnalizate, aflați pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului.
g) neacordarea priorității de trecere vehiculelor care au acest drept.”
27. La articolul 102 alineatul (3), literele a) şi c) se abrogă.
28. La articolul 102 alineatul (3), după litera b) se introduce litera b
1
) cu următorul cuprins:
,,b
1
) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere faţă de vehicule, depasirea sau trecerea la
culoarea rosie a semaforului, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat
avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.”
29. La articolul 102 alineatul (3), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,e) depăşirea cu 51 până la 60 de km/h inclusiv, a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv
şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice
omologate şi verificate metrologic. ”
30. La articolul 103 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,c) pentru o perioadă de 120 de zile când fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită
ca infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice iar instanţa de judecată sau, după caz, procurorul a
dispus şi aplicarea unei sancţiuni administrative.”
31. La articolul 103 alineatul (1), după litera c) se introduc două noi litere, lit. d) şi e), cu următorul
cuprins:
,,d) pentru o perioadă de un an în cazul accidentului de circulaţie din care a rezultat decesul sau
vătămarea corporală a unei persoane dacă prezenta ordonanţă de urgenţă prevede suspendarea exercitării
dreptului de a conduce pentru regula de circulaţie încălcată, atunci când instanţa de judecată sau, după caz,
procurorul a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală, încetarea urmăririi penale,
achitarea, ori încetarea procesului penal, pentru una din următoarele situaţii: lipseşte plîngerea prealabilă a
persoanei vătămate, autorizarea sau sesizarea organului competent ori alta condiţie prevăzută de lege, necesară
pentru punerea în mişcare a acţiunii penale, a fost retrasă plîngerea prealabilă ori părţile s-au împăcat ori a fost
înlocuită răspunderea penală.
e) pentru o perioadă de 2 ani în cazul accidentului de circulaţie din care a rezultat vătămarea corporală sau
decesul unei persoane dacă norma de circulaţie încălcată este conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice a
unui autovehicul, conducerea unui autovehicul pe una din căile autostrăzii în sens opus celui în care se
desfăşoară în mod normal circulaţia sau în care se desfăşoară în mod normal, depăşirea de către conducătorul
de autovehicul cu mai mult de 60 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru
categoria din care face parte autovehiculul condus sau nerespectarea regulilor privind trecerea la nivel cu calea
ferată, atunci când instanţa de judecată sau, după caz, procurorul a dispus neînceperea urmăririi penale,
scoaterea de sub urmărire penală, încetarea urmăririi penale, achitarea, ori încetarea procesului penal, pentru
una din următoarele situaţii: lipseşte plîngerea prealabilă a persoanei vătămate, autorizarea sau sesizarea
organului competent ori alta condiţie prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale, a
fost retrasă plîngerea prealabilă ori părţile s-au împăcat ori a fost înlocuită răspunderea penală.6
32. La articolul 103 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,2) În cazul în care conducătorul de autovehicul sau tramvai săvârșește, într-un interval de 3 ani de la data
expirării ultimei perioade de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule aplicată pentru
săvârşirea uneia din faptele prevăzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3), art. 105 alin.(2) şi
art.1051
alin.(1) şi (2), o nouă faptă de acelaşi fel, perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce
autovehicule se majorează cu echivalentul perioadei de suspendare prevăzută pentru fapta respectivă.”
33. Alineatul (8) al articolului 103 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(8) În situaţia în care autoritatea emitentă a permisului de conducere a sesizat instanţa de judecată
potrivit art. 114 alin. (1) lit. e), aceasta va dispune prin ordin suspendarea exercitării dreptului de a conduce
autovehicule, suspendare ce operează până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. În acest caz,
titularul este obligat să se prezinte la unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază sau, după caz, are reşedinţa,
în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea ordinului, pentru a preda permisul de conducere.”
34. Articolul 104 se abrogă.
35. Partea introductivă a articolul 105 se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a V-a de sancţiuni
următoarele fapte săvârşite de către persoane juridice sau fizice, după caz:”
36. La articolul 105 se introduce un nou alineat, alineatul (2) cu următorul cuprins:
„(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a V-a de sancţiuni şi cu
aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 180
de zile, săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a uneia din următoarele fapte:
a) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs
de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune, precum şi nerespectarea
semnificaţiei indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale ferată simplă, fără bariere, Trecere la nivel cu o cale
ferată dublă, fără bariere însoţite de indicatorul oprire, instalate la trecerea la nivel cu o cale ferată;
b) conducerea unui autovehicul pe una din căile autostrăzii, în sens opus celui în care se desfăşoară în
mod normal circulaţia;
c) depăşirea de către conducătorul de autovehicul cu mai mult de 60 km/h a vitezei maxime admise pe
sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit
legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic.
d) conducerea unui autovehicul sau tramvai de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice,
dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracţiune.
e) conducerea unui autovehicul a cărui înmatriculare este suspendată.”
37. După articolul 105 se introduce un nou articol, art. 1051
, cu următorul cuprins:
„Art. 1051
(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a VI-a de
sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a
conduce pentru o perioadă de un an, săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a uneia dintre
faptele prevăzute la art.105 alin.(2) literele b) şi c) dacă au avut ca urmare producerea unui accident de
circulaţie soldat numai cu pagube materiale.
(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a VI-a de sancţiuni şi cu
aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o
perioadă de un an, săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a uneia dintre faptele prevăzute
la art.105 alin.(2) literele a) şi d) dacă au avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie soldat numai cu
pagube materiale. ”7
38. La articolul 106 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) cand permisul de conducere i-a fost retinut pentru săvârşirea uneia dintre faptele prevăzute la art.102
alin.(3) lit. b
1
), art. 105 alin.(2) lit. a) – d) şi art. 1051
; ”
39. La articolul 106 alineatul (1), litera c) se abrogă.
40. La articolul 106 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Daca titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaștere a regulilor de circulație,
în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), sau nu se prezintă la serviciul poliției rutiere pentru susținerea
verificării cunoașterii regulilor de circulație, perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce
autovehicule sau tramvaie se prelungește până la promovarea testului. ”
41. La articolul 106 după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4) cu
următorul cuprins:
„(3) Atunci când suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule depăşeşete efectiv şi
continuu 3 ani, pentru revalidarea dreptului de a conduce autovehicule, titularul permisului de conducere este
obligat să facă dovada faptului că este apt medical şi să promoveze un examen constând într-o probă teoretică
şi practică cu autoritatea competentă în eliberarea permiselor de conducere pe raza căreia îşi are domiciliul sau
reşedinţa.
(4) Condiţiile, procedura de examinare şi revalidare a dreptului de a conduce autovehicule prevăzute la
alin.(3) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al
României, partea I. ”
42. Articolul 107 se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,Art.107. – Sancţiunile prevăzute la art.100 alin.(3), art.101 alin.(3), art.102 alin.(3), art.103 alin.(2), art.
105 alin.(2), art. 1051
şi art.106 se aplică şi instructorului auto atestat, aflat în procesul de instruire practică a
persoanelor pentru obţinerea permisului de conducere, ori examinatorului aflat în timpul desfăşurării probei
practice a examenului pentru obţinerea permisului de conducere.”
43. La articolul 108 alineatul (1) litera a), punctele 2 şi 3 se abrogă.
44. La articolul 108 alineatul (1) litera b), după punctul 8 se introduce un nou punct, pct. 9 cu
următorul cuprins:
„9. folosirea telefoanelor mobile sau a altor echipamente tehnice cu această funcţie în timpul conducerii,
cu excepţia celor prevăzute cu dispozitive de tip «mâini libere»;
45. La articolul 108 alineatul (1) litera c) punctul 3 se abrogă.
46. La articolul 108 alinetatul (1) litera d), punctele 3 şi 8 se abrogă.
47. La articolul 108 alineatul (1) litera d), după punctul 10 se introduc două noi puncte, pct. 11 şi
pct.12, cu următorul cuprins:
„11. nerespecarea obligaţiei de a purta, în timpul circulaţiei pe drumurile publice, centura de siguranţă ori,
după caz, casca de protecţie omologată.
12. nerespectarea obligaţiei conducătorului de autovehicul de a se asigura că persoanele minore poartă
centuri de siguranţă sau sunt transportate în dispozitive de reţinere omologate.”
48. La articolul 109, alineatele (2) şi (4), se modifică şi vor avea următorul cuprins:8
,,(2) Constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul mijloacelor tehnice de constatare, a
mijloacelor tehnice certificate sau a mijloacelor tehnice omologate si verificate metrologic, consemnându-se
aceasta în procesul-verbal de constatare, a contravenţiei.
….
(4) Principalele elemente din conţinutul procesului-verbal de constatare a contravenţiei se stabilesc prin
regulament, iar forma şi conţinutul acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
49. La articolul 109, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (8
1
), cu următorul cuprins:
„(81
) Amenzile aplicate cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România,
cetăţenilor Spaţiului Economic European, cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, străinilor, apatrizilor sau
cetăţenilor români cu domiciliul ori, după caz, rezidenţa normală în străinătate, se fac venit la bugetul de stat şi
se achită în numerar la orice unitate a trezoreriei statului sau prin virament în contul corespunzător de venituri
al bugetului de stat deschis la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti,
codificat cu codul de identificare fiscală al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.”
50. La articolul 110 se introduc trei noi alineate, alineatele (2) –(4), cu următorul cuprins:
,, (2) Dispozitivul hotărârii definitive prin care a fost aplicată suspendarea dreptului de a conduce
autovehicule pe perioadă nedeterminată se comunică pentru punere în executare, serviciului poliţiei rutiere
aflat în raza de competenţă a instanţei care a judecat cererea de transformare a sancţiunii amenzii în
suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe perioadă nedeterminată.
(3) Suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe perioadă nedeterminată operează de la data
rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti şi se implementează în evidenţa poliţiei rutiere cu această dată.
(4) Suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe perioadă nedeterminată prevăzută la alin. (3)
încetează în următoarele situaţii:
a) la data prezentării dovezii achitării amenzii la serviciul poliţiei rutiere care a implementat măsura sau
la serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă pe titular;
b) la data achitării amenzii contravenţionale în condiţiile art. 28 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
c) în termen de 10 zile de la data transmiterii dovezii achitării amenzii printr-o altă modalitate decât cele
prevăzute la lit. a) şi b) la serviciul poliţiei rutiere care a sesizat instanţa de judecată.”
51. La articolul 111 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,c) la săvârşirea uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin.
(3), art. 105 alin. (2), art. 1051
şi în situaţia prevăzută la art. 115 alin. (1);”
52. La articolul 111 alineatul (1), după litera g) se introduce litera h) cu următorul cuprins:
,,h) când conducătorul autovehiculului deţine simultan două permise de conducere naţionale, se reţine
documentul eliberat de autoritatea competentă română. ”
53. Alineatele (3)-(6)) ale articolului 111 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(3) În situaţiile prevăzute la alin.(1) lit. a), d) şi h), precum şi în cele menţionate la art. 85 alin. (2) şi (4),
art. 86 alin. (2), art. 87 alin. (1), (2), (4) şi (5), art. 89 alin. (1), art. 90 alin. (1), art. 92 alin. (3) şi (5), art.105
alin.(2) lit. a) şi d) precum şi art. 1051
alin.(2), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără
drept de circulaţie.
(4) Permisul de conducere al conducătorului de autovehicul sau tramvai, implicat într-un accident de
circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, se reţine de către poliţia rutieră, 9
dacă acesta a încălcat o regulă de circulaţie, eliberându-se dovada înlocuitoare fără drept de circulaţie, în
situaţia în care regula de circulaţie încălcată este una din cele prevăzute la art. art.105 alin.(2) lit. a) şi d) sau
dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile, în celelalte cazuri.
(5) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi g) din prezenta ordonanţă de urgenţă, art.85 alin.(1) şi (3),
art.100 alin.(3), la art.101 alin.(3) , art.102 alin.(3), art.105 alin. (2) lit. b), c) şi e) şi art.1051
alin.(1), dovada
înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile.
(6) La cererea titularului permisului de conducere reţinut în condiţiile alin. (1) lit. b) sau ale alin. (4),
procurorul care efectuează urmărirea penală sau exercită supravegherea cercetării penale ori, în faza de
judecată, instanţa de judecată învestită cu soluţionarea cauzei poate dispune prelungirea dreptului de circulaţie
până la dispunerea neînceperii urmăririi penale, scoaterii de sub urmărire penală ori încetării urmăririi penale
sau, după caz, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. Modul de soluţionare a cererii de
prelungire a dreptului de circulaţie se comunică şi şefului poliţiei rutiere pe raza căreia s-a comis fapta.”
54. La articolul 111, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alin. (61
) şi (62
), cu următorul
cuprins:
„(61
) Soluţia de prelungire a dreptului de circulaţie poate fi reexaminată de procurorul sau de instanţa
care a dispus-o, din oficiu sau la sesizarea organului de poliție competent, pe raza căruia a fost săvârșită fapta.
(62
) La soluţionarea cauzei, rezoluţia sau ordonanţa prin care procurorul a dispus neînceperea urmăririi
penale, scoaterea de sub urmărire penală sau hotărârea judecătorească rămasă definitivă se comunică şi şefului
poliţiei rutiere pe raza căreia s-a comis fapta.”
55. La articolul 112 alineatul (1), după litera x) se introduce o nouă literă, lit. y), cu următorul
cuprins:
„y) înmatricularea vehiculului este suspendată.”
56. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 112 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(2) În situaţiile prevăzute la alin.(1) lit. b), c), e), g), h1
), k), o), p), r) s) şi y), la reţinerea certificatului de
înmatriculare sau de înregistrare, poliţistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare
fără drept de circulaţie, iar în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t) u), v) şi x), o
dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile.
(3) În situaţiile prevăzute la alin.(1) lit. b), o), p), r), s) şi y), odată cu reţinerea certificatului de
înmatriculare sau înregistrare, poliţistul rutier retrage şi plăcuţele cu numerele de înmatriculare sau de
înregistrare.”
57. Alineatul (11
) al articolului 113 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(11
) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină, împotriva căruia s-a dispus
suspendarea dreptului de a conduce autovehicule, poate solicita şefului poliţiei rutiere pe raza căreia a fost
constatată fapta, restituirea documentului înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi
lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României, numai după efectuarea dovezii achitării amenzii
contravenţionale.”
58. Articolul 118 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 118 – (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate depune plângere, în
termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 32 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, cu modificările
şi completările ulterioare, plângerea prevăzută la alin. (1) nu suspendă executarea sancţiunii amenzii
contravenţionale. În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, la cererea
contravenientului, instanţa de judecată poate dispune suspendarea executării sancţiunii amenzii
contravenţionale până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, dacă s-a depus o cauţiune de 20% din
valoarea amenzii. 10
(3) Cererea de suspendare se soluţionează în camera de consiliu, de urgenţă, cu citarea părţilor, prin
încheiere de şedinţă ce poate fi atacată odată cu fondul cauzei.
(4) Plângerea suspendă executarea sancţiunilor contravenţionale complementare. În situaţia în care pentru
contravenţia săvârşită, prezenta ordonanţă de urgenţă prevede şi aplicarea sancţiunii contravenţionale
complementare a suspendării dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie, dovada înregistrării plângerii
depuse la judecătorie în termenul prevăzut la alin. (1) se prezintă de contravenient la unitatea de poliţie din care
face parte agentul constatator, care efectuează menţiunile în evidenţe şi îi restituie permisul de conducere, dacă
acesta a fost reţinut.
(5) Dispozitivul hotărârii definitive prin care a fost soluţionată plângerea se comunică unităţii de poliţie
pe raza căreia a fost săvârşită fapta în vederea punerii în executare.
(6) Punerea în executare a sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce
autovehicule se face de către serviciul poliţiei rutiere competent, care înştiinţează titularul permisului de
conducere cu privire la data începerii executării suspendării şi durata acesteia, în termen de 15 zile de la data
comunicării dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive.
(7) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înştiinţării prevăzute la alin. (5), contravenientul este obligat
să se prezinte la serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă pentru a preda permisul de conducere.
(8) Neprezentarea contravenientului în termenul prevăzut la alin. (6), atrage majorarea de drept a
perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce cu 30 de zile.”
59. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 120 se abrogă.
Art. II. – La data intrării în vigoare a Legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009
privind Codul penal, alineatele (3) şi (5) ale articolului 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(3) În situaţiile prevăzute la alin.(1) lit. a) şi d), art. 105 alin.(2) lit.a) şi d) şi art. 1051
alin.(2), precum şi
în cele menţionate la art. 334 alin. (2) şi (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2)
şi (4) din Codul penal, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulaţie.

(5) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi g), art.100 alin.(3), la art.101 alin.(3), art.102 alin.(3), art.
105 alin.(2) lit.b), c) şi e) şi art.1051
alin.(1), precum şi la art. 334 alin. (1) şi (3) din Codul penal, dovada
înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile.”
Art. III. – La data prevăzută la art. II, articolul 121 punctul 5 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în
aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757
din 12 noiembrie 2012, se abrogă.
Art. IV. – (1) Prevederile art. I pct. 10, referitoare la introducerea alin. (91
)-(93
) la art. 23 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, intră în vigoare la 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Prevederile art. I pct. 5, 6, 12-32, 35-38, 42-48, 51, 55, 56, intră în vigoare în termen de 10 zile de la
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3) Prevederile art. I pct. 11 referitoare la obligaţia administratorul căii ferate de a instala şi întreţine
mijloace tehnice de constatare a încălcării regulilor de circulaţie la trecerea la nivel cu calea ferată, precum şi
de a semnaliza existenţa acestora, intră în vigoare în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă.
(4) Ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 23 alin. (9)4
şi art.106 alin.(4) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se emite în termen de
90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.11
(5) La data intrării în vigoare a ordinului ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 109 alin. (4) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se
abrogă anexa nr. 1A din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1391/2006, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. V. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă se va republica în
Monitorul Oficial al României, Parte I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

avocat Cuculis Adrian 0722298011

 

Sentinta divort. Divort international cetateani rezidenta in strainatate, (ITALIA), incredintare minor, stabilire domiciliu minior in ITALIA, pensie de intretinere. Vezi sentinta aici si afla totul despre un divort international complet.

Pentru cetatenii romani plecati  in strainatate, instanta din Romania este cea mai comoda si simpla varianta, mai ales ca nu trebuie sa fie prezenti la proces, acestia avand posibilitatea sa delege un avocat.Chiar si la distanta pot obtine, pe procedura internationala de divort, minorul, domiciliul minorului, penisia de intretinere, schimbarea numelui si partajul.

Vezi aici sentinta –

Sentinta divort international

Sentinta divort international

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sentinta voiculet (3)

 

 

 

 

Inregistrare emisiun avocat Cuculis pe ziare.com totul despre divorturile internationale – http://www.ziare.com/tv/cum-pot-divorta-cetatenii-din-u-e-in-romania-939-inregistrare-emisiune

 

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

 

Formularul e 411 – Alocatii europene pentru copii parintilor plecati la serviciu in afara tarii- Afla totul aici ! Cum se obtin alocatiile europene?

Facilitate europeană ţinută la secret de autorităţi. Copiii ai căror părinţi muncesc în ţări membre ale Uniunii Europene pot beneficia de alocaţia din ţara respectivă! În România, alocaţia este de 40 de lei, aproximativ 11 euro, în timp ce în restul statelor europene valoarea acesteia poate fi şi de 15 ori mai mare.

Începând cu 1 ianuarie 2007, copiii ai căror părinţi lucrează cu forme legale în statele Uniunii Europene au dreptul la alocaţiile de care beneficiază minorii din ţările respective. Sistemul de protecţie socială, conform normelor europene, cuprinde nu doar dreptul la pensie, ci şi la alocaţii pentru minori, indemnizaţii de creştere a copilului şi şomaj.

De aceste drepturi pot beneficia însă doar cetăţenii europeni care lucrează cu forme legale pe teritoriul Uniunii Europene.

Deşi numărul maramureşenilor plecaţi la muncă în diverse ţări membre ale Uniunii Europene este de câteva mii, foarte puţini, sub 3%, ştiu că doar prin completarea unui formular, E 411, şi depunerea acestuia la autorităţile statului rezident, copiii lor pot primi o alocaţie de 10 sau15 ori mai mare decât cea din România, în funcţie de statul în care lucrează.

Din anul 2007 şi până în prezent doar 200 de părinţi din Maramureş au făcut demersurile necesare pentru a obţine alocaţii la nivelul celor din ţările unde lucrează. Copiii acestora primesc alocaţii cu valoare cuprinsă între 100 şi 160 de euro. “Cei mai mulţi maramureşeni nu cunosc acest lucru sau procedura de acordare a acestui drept”, a declarat pentru “Estrada maramureşeană” directorul Direcţiei Muncii, Solidarităţii şi Familiei Maramureş, Morar Ovidiu. “Dacă părinţii lucrează legal în Uniunea Europeană, indiferent cu cine şi-au lăsat copiii în România, au nişte drepturi de care ei nu ştiu. În primul rând, oamenii trebuie să ştie că, dacă lucrează cu contract de muncă, indiferent unde, au drepturi şi trebuie să le caute. Le caută de obicei la angajatori, dar aceştia nu sunt cei mai binevoitori pentru aceste beneficii. Aceste persoane trebuie să se adreseze direcţiilor de muncă, agenţiilor de ocupare şi caselor de pensii din România sau instituţiilor similare din statele respective. Mai ales că regulamentul european privind exportabilitatea prestaţiilor prevede la alocaţiile pentru copii că se acordă dreptul cel mai mare”, a declarat pentru Rompres secretarul de stat în Ministerul Muncii, Solidarităţii şi Familiei Theodora Bertzi.

Din momentul integrării, românii au aceleaşi drepturi cu cetăţenii oricărui alt stat comunitar. Astfel că românii care muncesc în străinătate, precum şi copiii lor beneficiază de aceleaşi prestaţii familiale, ca şi ceilalţi cetăţeni.

Alocaţie: peste 120 de euro

În România, alocaţia este de circa 11 euro. În Italia, echivalentul alocaţiei de stat pentru copii este de 124 de euro lunar, în Germania este de 154 de euro, iar în Franţa de 119 euro. Belgia este singura ţară care oferă şi retroactiv alocaţia, aceasta fiind în valoare de 150 de euro. În situaţia în care doar unul dintre părinţi lucrează într-un stat membru al Uniunii Europene în care alocaţia este mai mare decât în ţara de origine, copilul rămas în ţară va putea primi aceeaşi sumă de bani la care au dreptul minorii din ţara respectivă Sursa:ESTRADAMARAMURESEANA

 

Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii

av. Cuculis 072229801

Codul Civil si clauzele abuzive. O singura victorie in instanta va schimba milioane de contracte.Denuntarea clauzelor abuzive posibila in GRUP COLECTIV de la 1 noiembrie 2013 ! Procesele COLECTIVE tip mamut LIBERLIZATE – Clauzele abuzive pot fi denuntate incepand cu 1 octombrie

Clauzele abuzive pot fi denuntate incepand cu 1 octombrie
AVOCAT BANCARClauzele abuzive din contractele de prestari servicii, inclusiv credite bancare, vor putea fi denuntate de la 1 octombrie, Guvernul neaproband proiectul de ordonanta de urgenta, initiat de Ministerul Justitiei, care amana pana in februarie 2014 aceasta posibilitate, au declarat surse oficiale, citate de Mediafax.
Guvernul a discutat acest proiect, dar a decis sa nu il aprobe si sa nu mai amane posibilitatea denuntarii clauzelor abuze“, au declarat sursele citate.
Premierul Victor Ponta a confirmat, ulterior, decizia Guvernului de a nu mai amana posibilitatea denuntarii clauzelor abuzive din contractele de prestari servicii, inclusiv credite bancare, prevederile legale in acest sens urmand să fie aplicate astfel de la 1 octombrie. “Nu, nu mai amanam deloc !”, a spus seful Guvernului.
Ce se APROBA de fapt?
Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 305 din 18 aprilie 2008, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:1.Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 12
(1)In cazul in care constata utilizarea unor contracte de adeziune care contin clauze abuzive, organele de control prevazute la art. 8 vor sesiza tribunalul de la domiciliul sau, dupa caz, sediul profesionistului, solicitand obligarea acestuia sa modifice contractele aflate in curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive.
(2)La cererea de chemare in judecata va fi anexat procesul-verbal intocmit potrivit art. 11.
(3)Asociatiile pentru protectia consumatorului care indeplinesc conditiile prevazute la art. 30 si 32 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, il pot chema in judecata pe profesionistul care utilizeaza contracte de adeziune care contin clauze abuzive, la instanta prevazuta la alin. (1), pentru ca aceasta sa dispuna incetarea folosirii acestora, precum si modificarea contractelor aflate in curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive. Dispozitiile art. 13 alin. (1) si (4) sunt aplicabile.
(4)Dispozitiile alin. (1)-(3) nu aduc atingere dreptului consumatorului caruia i se opune un contract de adeziune ce contine clauze abuzive de a invoca nulitatea clauzei pe cale de actiune ori pe cale de exceptie, in conditiile legii.”2.Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 13
(1)Instanta, in cazul in care constata existenta clauzelor abuzive in contract, obliga profesionistul sa modifice toate contractele de adeziune in curs de executare, precum si sa elimine clauzele abuzive din contractele preformulate, destinate a fi utilizate in cadrul activitatii profesionale.
(2)In cazul prevazut la alin. (1), instanta va aplica si amenda contraventionala prevazuta la art. 16.
(3)Daca instanta constata ca nu sunt clauze abuzive in contract, va anula procesul-verbal intocmit.
(4)Hotararea este supusa numai apelului.” 3.In tot cuprinsul legii, termenul “comerciant” se inlocuieste cu termenul “profesionist”.

 

Miza proceselor colective rezida in faptul ca bancile vor fi obligate, odata cu introducerea in noul Cod Civil a acestui tip de procese, sa modifice in toate contractele de creditare clauzele care ar fi considerate abuzive de instante printr-un astfel de litigiu.
Bancile ar urma sa aiba pierderi de peste 1 mld. euro

Ulterior, in luna iunie, BNR a trimis Guvernului studiul de impact din care rezulta ca bancile ar putea avea pierderi de aproape 5 miliarde lei (peste 1 miliard euro) din introducerea proceselor colective privind clauzele abuzive practicate in contractele de creditare din relatia cu populatia.
Pe acest fond, posibilitatea denuntarii clauzelor abuzive a fost din nou amanata, de data aceasta pana in luna octombrie, in Parlament, printr-un amendament introdus de catre deputati la votarea proiectului de lege pentru punerea in aplicare a Codului de procedura civila.
In ambele situatii, BNR s-a opus initiativelor legislative si a facut lobby pe langa Guvern si FMI pentru a nu valida acte normative care ar aduce pierderi in sistemul bancar, motivand ca ar putea fi pusa in pericol stabilitatea financiara.
Banca Nationala a transmis Ministerului Justitiei si un rezumat al studiului de impact privind procesele colective, aratand ca acestea ar putea avea un impact semnificativ asupra rezultatelor financiare ale bancilor, dar nu ar fi in masura sa afecteze stabilitatea financiara a sistemului.
BNR a inclus in randul clauzelor abuzive ratele variabile in functie de indicele intern de referinta, considerat principalul element de contestare in cazul dobanzilor variabile, care ar fi trebuit sa fie la un moment dat aproape identice indiferent de momentul de generare al creditelor.
De asemenea, BNR a identificat diferente semnificative intre marjele fixe la creditele cu dobanda variabila legate de un indice extern.
In toate aceste cazuri s-a urmarit coerenta evolutiei dobanzilor de-a lungul derularii creditului. Ca un exemplu, un credit acordat in 2006, cu dobanda variabila lagata de un indice intern de referinta, ar fi trebuit sa aiba in 2009 sau 2010 o rata de dobanda foarte apropiata de un credit nou acordat de banca la acele momente, intrucat conditiile macroeconomice si de piata erau similare pentru toate creditele, indiferent de momentul acordarii.

Acum este momentul cel mai prielnic sa se deschida procese colective, in masa, spune avocatul Cuculis, reprezentantul Biroului de avocatura Cuculis si Asociatii!

Daca se va actiona in grup colectiv in instanta, sansele sa se modifice contractele de credit, vor fi foarte mari.

ATENTIE – Anunta insa avocatul, chiar daca aceasta lege va intra in vigoare, nu puteti astepta ca banca sa modifice singura si neobligata, contractele de credit, trebuie sa actionati BANCILE in judecata.
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

Scandalul diplomelor de la Spiru ia amploare – Cum risti sa fii dat afara dupa ani de profesat

Scandalul diplomelor de la Spiru ia amploare – Cum risti sa fii dat afara dupa ani de profesat

   

SPIRU HARET CU PROBLEME

Scandalul diplomelor de la Spiru Haret, izbucnit in 2009, este departe de a fi rezolvat, afectand in prezent inclusiv absolventii celei mai recente promotii, dar si pe cei din promotiile vechi, indiferent de forma studiilor urmate.

In 2009, Ecaterina Andronescu, ministru al Educatiei la acea vreme, anunta ca formele de invatamant la distanta si fara frecventa ale unor specialitati ale Universitatii “Spiru Haret” nu sunt autorizate, deschizand astfel o cutie a Pandorei umflata de valurile succesive de zeci de mii de absolventi.

Ministerul si Universitatea s-au acuzat reciproc, fara a fi avansata insa nicio solutie concreta pentru rezolvarea unei situatii care a capatat accente grave, in contextul in care pune in pericol locul de munca al fostilor studenti.

Pentru a-si primi diplomele, multi dintre acestia au ales calea tribunalului.

Aici, Universitatea Spiru Haret este parata, iar Ministerul Educatiei este chemat in garantie, au precizat avocatii CUCULIS SI ASOCIATII pentru Ziare.com. In cazul casei de avocatura CUCULIS SI ASOCIATII, rata de succes este de 90%.

Pana acum, ce s-a pierdut pe fond s-a castigat in recurs, insa procentul de 10% ramane valabil intrucat nu functioneaza precedentul judiciar, au adaugat avocatii.

“Cei care au terminat promotia 2009 au fost an de sacrificiu si nu si-au primit diplomele, acestia obtinandu-le doar pe calea instantei de judecata. Acest conflict insa a degenerat, iar la ora actuala afecteaza toate promotiile de studenti ai Universitatii care au terminat atat la zi, cat si la ID.

Astfel, clientii nostri au constatat cu stupoare, cand au fost sa isi ridice diplomele, ca acestea nu vor fi eliberate. Un afis mare trona zeflemitor pe usa de la intrare de la departamentul de eliberari acte, iar studentii au fost anuntati ca nu exista tipizate pentru eliberarea diplomelor. Indiferent de promotie sau de forma de invatamant absolvita, tratamentul este acelasi, nimeni nu beneficiaza de diploma”, relateaza avocatii.

Unul dintre clienti face parte din promotia 2012, deci nu are nicio legatura cu conflictul aparut in anul 2010.

Avocati: Ministerul Educatiei nu ajuta studentii si ingreuneaza procedura in fata instantei

“Ministerul Educatiei este in razboi cu Universitatea Spiru Haret de aproape cinci ani de zile si nu a facut niciun demers pana la ora actuala pentru a media conflictul si pentru a da o mana de ajutor studentilor.

Ba mai mult, si in cazurile care ajung la instanta avand ca obiect eliberarea diplomelor de licenta, MECTS ingreuneaza procedura in fata instantei, acestia neprezentandu-se la primul termen de judecata si solicitand termen pentru angajare aparator, in conditiile in care in minister lucreaza peste 50 de juristi. Ministerul Educatiei nu emite avizele si tipizatele necesare pentru ca Universitatea Spiru Haret sa poate elibera diplomele absolventilor”, sustin avocatii Cuculis.

Reprezentantii Ministerului Educatiei nu au raspuns solicitarii formulate de Ziare.com pe marginea acestui subiect.

Consecinte serioase

Potrivit avocatilor, absolventii se afla in situatia de a fi dati afara de la locurile de munca pentru ca nu au cum sa demonstreze ca au studii superioare, adeverinta care tine loc de diploma de licenta fiind valabila doar un an.

“Problema s-a extins insa si asupra celor care au diplomele, promotiile vechi, 2005, 2006,2007. Cei care sunt angajati in cadrul Ministerului Educatiei si vor sa sustina examenul de gradatie in invatamant sau examenul de titularizare, apar in sistemul de verificare cu diplome nerecunoscute.

Fara niciun avertisment si fara a aduce la cunostinta opiniei publice, MECTS a hotarat ca diplomele anterioare anului 2009 nu sunt valabile, in conditiile in care la vremea respectiva ARACIS nu functiona.

Exemplul unei cliente este urmatorul: a absolvit Facultatea de Litere Spiru Haret, a lucrat ca suplinitor in invatamant, iar anul acesta voia sa isi depuna dosarul pentru examenul de titularizare.

La momentul depunerii dosarului cu actele necesare se face si o verificare in sistem a candidatului, ori in acest caz doamna apare cu diploma nerecunoscuta. Aceeasi doamna care profesase timp de trei ani in baza aceleiasi diplome”, au aratat avocatii Cuculis si Asociatii.sursa ziare.com

Pentru procese colective va rugam accesati link-ul http://indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice/diplomele-spiru-haret-procese-colective-si-individuale-pentru-eliberarea-recunoasterea-diplomelor-de-la-spiru-haret-promotia-2008-20092010/

Practica instantelor romanesti priviind clauzele abuzive in contractele de credit cu consumatorii.

Practica instantelor romanesti in materia clauzelor abuzive – AVOCAT BANCA

61390472Practica instantelor romanesti in materia clauzelor abuzive – AVOCAT BANCA.Potrivit prevederilor art. 267 TFUE, Curtea de Justitie a Uniunii Europene este competenta sa se pronunte, cu titlu preliminar, cu privire la interpretarea tratatelor si cu privire la validitatea si interpretarea actelor adoptate de institutiile, organele, oficiile sau agentiile Uniunii.

 

Judecatoria Deva, incheierea din 23.02.2011, dosar nr. 808/221/2010

Pe rol fiind actiunea petentului Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Arad – Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Hunedoara in contradictoriu cu intimata SC B.C.R. SA, avand ca obiect aplicare sanctiune contraventionala; cererea de interventie in interes propriu formulata de intervenienta C.E.M., avand ca obiect constatare clauze abuzive.

Instanta pune in discutie cererea formulata de intimata SC B.C.R. SA privind sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene, pentru a raspunde la urmatoarele intrebari:

Notiunile de obiect al contractului si de raport calitate-pret, astfel cum sunt acestea mentionate in Directiva 93/13, includ, in domeniul contractelor de credit cu consumatorii, elementele care formeaza DAE [n.red. dobanda anuala efectiva] perceputa de institutia bancara ca si contraprestatie pentru acordarea creditului?
Din moment ce Legea nr. 193/2000 cuprinde o prevedere care transpune dispozitiile art. 4 alin. (2) din Directiva 93/13, instantele nationale mai au posibilitatea sa procedeze la analiza presupusului caracter abuziv al unor clauze din contractele de credit care se refera la determinarea elementelor componente ale DAE?

Avocat M.R., pentru intimata SC B.C.R. SA, arata ca isi sustine cererea asa cum a fost formulata in scris si insista si cu privire la suspendarea judecatii pana la pronuntarea Curtii.

Avocat F.O., pentru intervenienta, solicita respingerea cererii de sesizare a Curtii si a cererii de suspendare. Instanta pune in vedere avocatilor partilor ca s-a acordat cuvantul doar cu privire la cererea de sesizare a Curtii, urmand ca dupa ce instanta se va pronunta pe acest aspect sa se puna in discutie, eventual, si cererea de suspendare.

Avocat F.O. arata ca se impune respingerea cererii de sesizare a Curtii, avand in vedere ca, prin Ordonanta din 16 noiembrie 2010, data in cauza C-76/101, Curtea si-a expus deja pozitia.

Avocat M.R., in replica, arata ca nu s-a clarificat problema daca, tinand cont de prevederile art. 4 alin. (2) din Directiva 93/13, care exclud clauzele referitoare la obiectul si pretul contractului, de la controlul caracterului abuziv, instantele nationale au sau nu competenta de a analiza astfel de clauze.

Avocat F.O. arata ca din considerentele Ordonantei din 16 noiembrie 2010, data in cauza C-76/10, rezulta implicit raspunsul la intrebarile intimatei.

Instanta, analizand cererea intimatei SC B.C.R. SA privind sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene, constata urmatoarele:

Potrivit prevederilor art. 267 TFUE, in partea relevanta in prezenta procedura, Curtea de Justitie a Uniunii Europene este competenta sa se pronunte, cu titlu preliminar, cu privire la interpretarea tratatelor si cu privire la validitatea si interpretarea actelor adoptate de institutiile, organele, oficiile sau agentiile Uniunii.

In cazul in care o asemenea chestiune se invoca in fata unei instante dintr-un stat membru, aceasta instanta poate, in cazul in care apreciaza ca o decizie in aceasta privinta ii este necesara pentru a pronunta o hotarare, sa ceara Curtii sa se pronunte cu privire la aceasta chestiune; in cazul in care o asemenea chestiune se invoca intr-o cauza pendinte in fata unei instante nationale ale carei decizii nu sunt supuse vreunei cai de atac in dreptul intern, aceasta instanta este obligata sa sesizeze Curtea.

Obiectul prezentei actiuni vizeaza pretinsul caracter abuziv al clauzei inserate la pct. 5 din contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. 1112/F/23.05.2007, in baza careia s-a modificat dobanda de la 10,5% pe an, la 11,4% pe an.

Foto http://stirileprotv.ro

av Cuculis 0722298011

avocat@indrumari-juridice.eu

Pagubitii de la Spiru Haret, gasesc castig de cauza la Inalta Curte. Vezi sentinta mai jos

av. Cuculis 0722298011

 

Curtea de Apel s-a grabit cand a respins actiunea pagubitilor de la Spiru Haret. In continuare avem dovada ca Inalta Curte de Casatie si Justitie a facut dreptate si a trimis cauza inapoi Curtii de Apel pentru a judeca corespunzator.

 

Număr dosar:10074/2/2011
Data:09.05.2012
Materie juridică:Contencios administrativ si fiscal
Obiect:obligare emitere act administrativ
Stadiu procesual:Recurs

 

Părţi
1.MICLEA MIHAI-ALEXANDRURecurent, Reclamant
2.MINISTERUL EDUCATIEI,CERCETARII,TINERETULUI SI SPORTULUIIntimat, Pârât
3.UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURESTIIntimat, Pârât

 

Termene de judecată
Nr.DataSoluţieDetalii
1.24.09.2013DECIZIA NR. 6294/24.09.2013.Admite recursul declarat de Miclea Mihai-Alexandru împotriva Sentintei civile nr. 923 din 13 februarie 2012 a Curtii de Apel Bucuresti – sectia a VIII – a contencios administrativ si fiscal. Caseaza sentinta recurata si trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante. Irevocabila. Pronuntata, în sedinta publica, astazi 24 septembrie 2013.

Procese clauze abuzive credit europe bank – ifn – Comisionul de administrare desfiintat! Credit Europe Bank Infranta – Vezi decizia aici

 

 

Comisionul de administrare desfiintat de instanta. Practic acest comision de administrare este nu altceva decat comisionul de risc de la VOLKSBANK. Vedeti sentinta mai jos –

 

 

Tribunalul Bucuresti dosar – 60584/3/2011

Ora estimata:
Complet: C26-Fond
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive în privinţa capetelor de cerere având ca obiect restituirea sumei percepute cu titlu de comision de administrare şi a dobânzii percepute începând cu luna mai 2009. Admite în parte cererea de chemare în judecată. Constată nulitatea absolută a clauzelor cuprinse în art.V pct.5.1 lit.c (referitoare la comisionul de administrare) şi pct.5.2 (referitoare la posibilitatea revizuirii cuantumului comisioanelor) din contractul de facilitate de credit şi de garanţie nr.107563/20.10.2008.

 
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

Divortul de un cetatean strain ! Cum pot divorta cetatenii din U.E in Romania – Divortul de un cetatean strain si divortul unui cetatean strain in Romania

Divorţ sau separare fără bătăi de cap pentru cuplurile internaţionale

Noi reglementari in materia divortului in dreptul international.

            În fiecare an, aproape 1 milion de cupluri îşi depun cererea de divorţ în UE. Din păcate, nu se ştie întotdeauna ce legislaţie trebuie aplicată în situaţia în care partenerii provin din ţări diferite, sunt conaţionali, dar trăiesc în străinătate sau unul dintre ei locuieşte în alt stat. Procedura poate deveni foarte complicată.

 

Noile norme europene care reglementează drepturile de proprietate în cazul cuplurilor internaţionale vor consolida securitatea juridică şi vor reduce costurile şi durata procedurilor care trebuie îndeplinite în eventualitatea unui divorţ sau a unei separări.

Numărul europenilor care îşi aleg parteneri de altă naţionalitate este în creştere. De asemenea, există cupluri formate din parteneri provenind din aceeaşiţară, dar care trăiesc în străinătate, uneori chiar în ţări diferite. Aceste cupluri internaţionale reprezentau, în 2007, 13 % din totalul căsătoriilor încheiate în UE.

În caz de divorţ, separare sau deces al unuia dintre soţi, începe o adevărată bâjbâială prin hăţişul legislativ pentru împărţirea bunurilor, adesea aflate în mai multe ţări. Ce legislaţie se aplică? Cea a ţării de reşedinţă, a ţării de origine, sau legislaţia ţării în care se află bunul în cauză? Cărei instanţe trebuie să i se adreseze părţile implicate? Se estimează că aceste proceduri complexe se ridică la 1,15 miliarde de euro anual.

Comisia a propus adoptarea unor noi norme care să aducă unele clarificări şi să determine reducerea costurilor, dar care să şi împiedice situaţia în care unul dintre parteneri ar putea să profite de legislaţia unei ţări, în defavoarea celuilalt.

Aceste dispoziţii vizează atât cuplurile căsătorite cât şi parteneriatele înregistrate recunoscute în treisprezece state membre. În 2007, în Uniunea Europeană, s-au încheiat aproape 41 000 de parteneriate între cupluri internaţionale.

Astfel cuplurile care divorţează vor alegeţaraa cărei legislaţie va reglementa împărţirea bunurilor, precum şi instanţa competentă. În caz de dezacord, legislaţia şi instanţa vor fi desemnate după anumite criterii care permit stabilirea ţării cu care soţii au legăturile cele mai strânse. În cazul parteneriatului înregistrat, se va aplica legislaţia ţării în care a fost încheiat, iar cuplul va putea să îşi aleagă instanţa. Şi aici vor exista criterii menite să faciliteze luarea unei decizii, în caz de dezacord între parteneri.

Anul trecut, UE a adoptat norme care permit cuplurilor transnaţionale să aleagă legislaţia naţională aplicabilă divorţului. Acest text, care nu acoperă însă aspectele patrimoniale, a fost adoptat de paisprezece state membre.

Numeroase state membre permit deja ca astfel de divorţuri să se desfăşoare conform cu legislaţia unei alte ţări. Însă reglementările care prevăd ce legislaţie trebuie aplicată diferă de la oţarăla alta. Aceste incertitudini înseamnă proceduri de divorţ îndelungate şi costisitoare, devenind un chin în plus atât pentru adulţi, cât şi pentru copii. Noile norme specifică, de asemenea, ce legislaţie se va aplica atunci când cuplul nu poate cădea de acord asupra acestui punct. Se urmăreşte înlăturarea posibilităţii ca unul dintre parteneri să tragă foloase de pe urma legislaţiei unei ţări, în detrimentul celuilalt.

Comisia a mai înaintat astfel de propuneri înca din 2006, dar guvernele UE nu au putut ajunge la un acord unanim în acest sens. 10 ţări au decis să continue iniţiativa, apelând pentru prima dată la procedura de „cooperare consolidată”.

Aceasta a fost introdusă în 2009 şi permite unui grup constituit dintr-un anumit număr de ţări să adopte reglementări aplicabile doar grupului respectiv, nu întregului spaţiu european. Viviane Reding, comisarul pentru justiţie şi drepturi fundamentale, propune aceste norme în numele a 10 ţări: Austria, Bulgaria, Franţa, Grecia, Italia, Luxemburg, România, Slovenia, Spania şi Ungaria.

Nu uitati faptul ca indiferent din ce tara sunteti, puteti divorta in Romania intr-un termen scurt si la un cost efectiv redus.

Urmariti si emisiunea referitoare la Divorturile Internationale cu avocatul Cuculis Adrian  aici – http://www.ziare.com/tv/cum-pot-divorta-cetatenii-din-u-e-in-romania-939-inregistrare-emisiune
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

Ce ineamna si ce reprezinta o clauza abuziva intr-un contract de credit bancar! Tot mai multe IFN-uri trimite in judecata pentru clauze abuzive.

O clauză abuzivă prevăzută într-un contract anulează documentul, potrivit unei decizii a CJUE

http://www.jurnalul.ro/jurnalul-national/clauza-abuziva-contract-anulare-607162.htm

O clauză abuzivă prevăzută într-un contract anulează documentul, potrivit unei decizii de joi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) de la Luxemburg, care precizează că dreptul Uniunii permite statelor membre să asigure consumatorului un nivel de protecţie ridicat.

“O legislaţie naţională poate prevedea nulitatea unui contract încheiat între un consumator şi un comerciant care cuprinde o clauză abuzivă dacă astfel se asigură o mai bună protecţie a consumatorului”, a hotărât CJUE de la Luxemburg, în urma sesizării unei instanţe slovace privind un contract de credit de consum.

Astfel, deşi dreptul Uniunii nu urmăreşte, în principiu, decât eliminarea clauzelor abuzive, el permite totuşi statelor membre să asigure consumatorului un nivel de protecţie mai ridicat

Potrivit Directivei 93/131, clauzele abuzive inserate într-un contract încheiat cu un consumator de către un vânzător sau un furnizor, impuse de acesta, nu creează obligaţii pentru consumator.

În această privinţă, o clauză trebuie considerată ca fiind abuzivă în cazul în care, în contradicţie cu cerinţa de bună-credinţă, provoacă un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor care decurg din contract, în detrimentul consumatorului.

Cu toate acestea, contractul care cuprinde o astfel de clauză continuă să angajeze părţile în cazul în care poate continua să existe fără aceasta.

avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

0722298011

Sentinte castigate impotriva VOLKSBANK Romania S.A – Clauzele abuzive desfiintate de instantele din Romania

Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii va prezinta pronuntari ale instantelor referitoare la clauzele abuzive in contractele de credit!

SENTINTE IMPOTRIVA VOLKSBANK

AVOCAT BANCAR

 1. 1.       Dosar 13999/300/2009

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=300&d=MzAwMDAwMDAwMDAwOTIyNDk*

Admite sesizarea formulată de reclamanta intimată A.N.P.C. Respinge, ca neîntemeiată, plângerea contravenţională formulată de pârâta petentă Volksbank S.A. Constată existenţa clauzelor abuzive cuprinse în: 1. art. 3 lit. d, din Condiţiile speciale în convenţia de credit nr. 0076386/24.11.2006 , încheiată de către pârâtă cu numita Hodivoianu Alina Cristina ; 2. art.3lit.ddin Condiţiile speciale din convenţia de credit nr. 0065583/24.08.2006, încheiată de pârâtă cu numitul Botan Marius Cristian ; 3. art. 3 lit. d din Condiţiile speciale în convenţia de credit nr. 0121120/12.09.2007, încheiată de către pârâtă cu numitul Pană Marian 4. art. 3 lit. d din Condiţiile speciale în convenţia de credit nr. 0051801/CT/03.07.2006, încheiată de către pârâtă cu numiţii Alexandru Mărginean şi Andreea Vântu ; 5. art. 3 lit. d Condiţiile speciale în convenţia de credit nr. 0082944/26.01.2007, încheiată de către pârâtă cu numitul Tudosa Tudor ; 6. art. 3 lit. d din Condiţiile speciale în convenţia de credit nr. 0093201/CM/23.04.2007, încheiată de către pârâtă cu numiţii Ovidiu Daniel Codreanu şi Codreanu Cezarina ; 7. art. 3 lit. d din Condiţiile speciale în convenţia de credit nr. 0123681/12.09.2007, încheiată de către pârâtă cu numita Rădăcină Mihaela -Claudia; 8. art. 3 lit. d din Condiţiile speciale în convenţia de credit nr. 005842/15.06.2006, încheiată de către pârâtă cu numitul Marin Daniel Bogdan ; 9. art. 3 lit. d din Condiţiile speciale în convenţia de credit nr. 0095416/28.06.2007 , încheiată de către pârâtă cu numiţii Bob Hortenzia şi Bob David ; 10. art. 3 lit. d din Condiţiile speciale în convenţia de credit nr. 0071897/06.10.2006 , încheiată de către pârâtă cu numitul Sârbu Adrian Ştefan; 11. art. 3 lit. d Condiţiile speciale în convenţia de credit nr. 0071843/08.11.2006, încheiată de către pârâtă cu numita Năvodaru ( Cucu ) Laura; 12. art. 3 lit. d din Condiţiile speciale în convenţia de credit nr. 0038294/12.12.2005, încheiată de către pârâtă cu numitul Bochis Cătălin Ciprian şi Bochis Laura Nicoleta ; 13. art. 3 lit. d din Condiţiile speciale în convenţia de credit nr. 0113235/26.07.2007, încheiată de către pârâtă cu numitul Rascutoi Viorel; 14. art. 3 lit. d din Condiţiile speciale în convenţia de credit nr. 0118531/14/08/2007, încheiată de către pârâtă cu numiţii Tudor Ioan şi Tudor Monica -Rozalia; 15. art. 3 lit. d din Condiţiile speciale în convenţia de credit nr. 0118480/03.09.2007, încheiată de către pârâtă cu numitul Andreescu Dorin 16. art. 3 lit. d din Condiţiile speciale şi cele cuprinse în art. 3.11 din Condiţiile generale în convenţia de credit nr. 0095869/30.05.2007, încheiată de către pârâtă cu numita Proteasa Ioana Roxana 17. art. 3 lit. d din Condiţiile speciale în convenţia de credit nr. 0089017/12.03.2007, încheiată de către pârâtă cu numiţii Ştefănoiu Ion şi Ştefănoiu Roxana ; 18. art. 3 lit. d, din Condiţiile speciale în convenţia de credit nr. 0077934/28.11.2006, încheiată de către pârâtă cu numitul Ginghină Laurenţiu Nicolae ; 19. art. 3 lit. d din Condiţiile speciale în convenţia de credit nr. 0126918/AN/04.10.2007, încheiată de către pârâtă cu numiţii Şişu Gheorghe şi Şişu Rada Cornelia ; 20. art. 3 lit. d, art. 5, lit. a şi g din Condiţiile speciale şi cele cuprinse în art. 3.11 şi art.10 din Condiţiile generale în convenţia de credit nr. 0065874/09.06.2006, încheiată de către pârâtă cu numiţii Forsea Mihai Cristian şi Forsea Ioana Daniela 21. art. 3 lit. d, art. 5, lit. a şi e din Condiţiile speciale şi cele cuprinse în art. 3.11 şi art.10 din Condiţiile generale în convenţia de credit nr. 0117854/05.09.2007, încheiată de către pârâtă cu numitul Constantin Eugen 22. art. 3 lit. d, art. 5, lit. a ,e din Condiţiile speciale şi cele cuprinse în art. 3.11 şi 10 din Condiţiile generale în convenţia de credit nr. 0143373/07.03.2008, încheiată de către pârâtă cu numiţii Mihai Lucian şi Mihai Georgeta Liliana ; 23. art. 3 lit. d, art. 5, lit. a, f din Condiţiile speciale şi cele cuprinse în art. 3.11 şi 10 din Condiţiile generale în convenţia de credit nr. 0072846/13.10.2006, încheiată de către pârâtă cu numiţii Cincu Dan Claudiu şi Cincu Viorica 24. art. 3 lit. d, art. 5, lit. a din Condiţiile speciale şi cele cuprinse în art. 3.9 şi 3.11 din Condiţiile generale în convenţia de credit nr. 0118413/13.09.2007, încheiată de către pârâtă cu numitul Putică Alexandru Sabin În baza art. 13 al. 1 din Legea nr. 193/2000, aplică pârâtei – petente amendă contravenţională în cuantum de 1000 de lei. Obligă pârâta – petentă să modifice contractele analizate mai sus, în sensul înlăturării clauzelor constatate ca fiind abuzive. Respinge ca inadmisibilă cererea de intervenţia în interes propriu formulată de intervenienţii Oţel Cătălin şi Oţel Roxana . Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 01.07.2010.

 1. 2.       Dosar 22627/300/2009

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=300&d=MzAwMDAwMDAwMDAxMDA5Nzk*

Admite sesizarea făcută de reclamanta – intimată Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor – CRPC Bucureşti-Ilfov, în contradictoriu cu pârâta – petentă S.C. Volksbank România S.A.. Respinge ca neîntemeiată plângerea contravenţională formulată de pârâta –petentă, în contradictoriu cu reclamanta – intimată, împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei seria XXX nr.0297415 (nr.48/1259), încheiat la data de 07.10.2009 de către reclamanta – intimată. Constată existenţa clauzelor abuzive în contractele analizate, după cum urmează: 1. Nicolau Eduard Traian – Reclamaţia nr. 9954/06.08.2009; Convenţia de credit nr.0121046/05.09.2007; Clauza abuzivă din cuprinsul Convenţiei în ceea ce priveşte majorarea dobânzii: – art. 3 lit. d) din Condiţiile Speciale ale Convenţiei – Data ajustării dobânzii „Banca îşi rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, comunicând Împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; rata dobânzii astfel modificată se aplică de la data comunicării.” 2. Cîrstea Adrian Ştefan – Reclamaţia nr. 6036/09.04.2009; Convenţia de credit nr.0115266/31.07.2007; Clauza abuzivă din cuprinsul Convenţiei în ceea ce priveşte majorarea dobânzii: – art. 3 lit. d) din Condiţiile Speciale ale Convenţiei – Data ajustării dobânzii „Banca îşi rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, comunicând Împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; rata dobânzii astfel modificată se aplică de la data comunicării.” 3. Gemeniuc Laura – Reclamaţia nr. 9345/09.07.2009; Convenţia de credit nr.0121536/29.08.2007; Clauza abuzivă din cuprinsul Convenţiei în ceea ce priveşte majorarea dobânzii: – art. 3 lit. d) din Condiţiile Speciale ale Convenţiei – Data ajustării dobânzii „Banca îşi rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, comunicând Împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; rata dobânzii astfel modificată se aplică de la data comunicării.” 4. Necula Bogdan Ioan – Reclamaţia nr. 9339/09.07.2009; Convenţia de credit nr.0085251/13.03.2007; Clauza abuzivă din cuprinsul Convenţiei în ceea ce priveşte majorarea dobânzii: – art. 3 lit. d) din Condiţiile Speciale ale Convenţiei – Data ajustării dobânzii „Banca îşi rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, comunicând Împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; rata dobânzii astfel modificată se aplică de la data comunicării.” 5. Muller Eduard – Reclamaţia nr. 9344/09.07.2009; Convenţia de credit nr.0104804/DZ/21.06.2007; Clauza abuzivă din cuprinsul Convenţiei în ceea ce priveşte majorarea dobânzii: – art. 3 lit. d) din Condiţiile Speciale ale Convenţiei – Data ajustării dobânzii „Banca îşi rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, comunicând Împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; rata dobânzii astfel modificată se aplică de la data comunicării.” 6. Boeriu Sorin – Reclamaţia nr. 9341/09.07.2009; Convenţia de credit nr.0104324/08.06.2007; Clauza abuzivă din cuprinsul Convenţiei în ceea ce priveşte majorarea dobânzii: – art. 3 lit. d) din Condiţiile Speciale ale Convenţiei – Data ajustării dobânzii „Banca îşi rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, comunicând Împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; rata dobânzii astfel modificată se aplică de la data comunicării.” 7. Drăghici Ioan – Reclamaţia nr. 9346/09.07.2009; Convenţia de credit nr.0088587/DR/20.03.2007; Clauza abuzivă din cuprinsul Convenţiei în ceea ce priveşte majorarea dobânzii: – art. 3 lit. d) din Condiţiile Speciale ale Convenţiei – Data ajustării dobânzii „Banca îşi rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, comunicând Împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; rata dobânzii astfel modificată se aplică de la data comunicării.” 8. Ninu Daniel Ştefan – Reclamaţia nr. 9346/09.07.2009; Convenţia de credit nr.0120585/03.09.2007; Clauza abuzivă din cuprinsul Convenţiei în ceea ce priveşte majorarea dobânzii: – art. 3 lit. d) din Condiţiile Speciale ale Convenţiei – Data ajustării dobânzii „Banca îşi rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, comunicând Împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; rata dobânzii astfel modificată se aplică de la data comunicării.” 9. Ciciovan Alin Gherasim – Reclamaţia nr. 10320/27.07.2009; Convenţia de credit nr.0090833/PC/30.03.2007; Clauza abuzivă din cuprinsul Convenţiei în ceea ce priveşte majorarea dobânzii: – art. 3 lit. d) din Condiţiile Speciale ale Convenţiei – Data ajustării dobânzii „Banca îşi rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, comunicând Împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; rata dobânzii astfel modificată se aplică de la data comunicării.” 10. Popescu Dana – Reclamaţia nr.10838/07.08.2009; Convenţia de credit nr.0065079/29.08.2006; Clauza abuzivă din cuprinsul Convenţiei în ceea ce priveşte majorarea dobânzii: – art. 3 lit. d) din Condiţiile Speciale ale Convenţiei – Data ajustării dobânzii „Banca îşi rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, comunicând Împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; rata dobânzii astfel modificată se aplică de la data comunicării.” 11. Drăgan Gina Elena – Reclamaţia nr. 10856/07.08.2009; Convenţia de credit nr.0090276/14.03.2007; Clauza abuzivă din cuprinsul Convenţiei în ceea ce priveşte majorarea dobânzii: – art. 3 lit. d) din Condiţiile Speciale ale Convenţiei – Data ajustării dobânzii „Banca îşi rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, comunicând Împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; rata dobânzii astfel modificată se aplică de la data comunicării.” 12. Stănciulescu Mariana – Reclamaţia nr. 10101/22.07.2009; Convenţia de credit nr.0089808/CT/14.03.2007; Clauza abuzivă din cuprinsul Convenţiei în ceea ce priveşte majorarea dobânzii: – art. 3 lit. d) din Condiţiile Speciale ale Convenţiei – Data ajustării dobânzii „Banca îşi rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, comunicând Împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; rata dobânzii astfel modificată se aplică de la data comunicării.” 13. Simen Claudia (fostă Cernat) – Reclamaţia nr. 12316/07.09.2009; Convenţia de credit nr.0125653/25.09.2007; Clauza abuzivă din cuprinsul Convenţiei în ceea ce priveşte majorarea dobânzii: – art. 3 lit. d) din Condiţiile Speciale ale Convenţiei – Data ajustării dobânzii „Banca îşi rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, comunicând Împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; rata dobânzii astfel modificată se aplică de la data comunicării.” 14. Murse Maria Iulia – Reclamaţia nr. 10317/27.07.2009; Convenţia de credit nr.0099019/MA/04.05.2007; Clauza abuzivă din cuprinsul Convenţiei în ceea ce priveşte majorarea dobânzii: – art. 3 lit. d) din Condiţiile Speciale ale Convenţiei – Data ajustării dobânzii „Banca îşi rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, comunicând Împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; rata dobânzii astfel modificată se aplică de la data comunicării.” 15. Fedul Remus Andrei – Reclamaţia nr. 13262/28.09.2009; Convenţia de credit nr.0090024/04.04.2007; Clauza abuzivă din cuprinsul Convenţiei în ceea ce priveşte majorarea dobânzii: – art. 3 lit. d) din Condiţiile Speciale ale Convenţiei – Data ajustării dobânzii „Banca îşi rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, comunicând Împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; rata dobânzii astfel modificată se aplică de la data comunicării.” 16. Mihai Florina Mirela – Reclamaţia nr. 9094/26.06.2009; Convenţia de credit nr.0039148/19.12.2005; Clauzele abuzive în ceea ce priveşte majorarea dobânzii, precum şi existenţa următoarelor clauze din cuprinsul contractului potrivit: – art. 3 lit. d) „Data ajustării dobânzii – Banca îşi rezervă dreptul de a revizui rata dobânzii curente în cazul intervenirii unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, afişând noua rată la sediile sale; rata dobânzii curente astfel modificată se aplică de la data afişării.” – art. 8.1 lit. a) liniuţa a 2 şi a 3 din Condiţii Generale ale Convenţiei „Împrumutatul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a sumei precizate, a dobânzilor sau oricăror alte costuri datorate: – conform altor convenţii încheiate de împrumutat cu banca, sau conform altor convenţii de credit încheiate de împrumutat cu alte societăţi financiare de credit. ” – art. 8.1 lit. c) din Condiţii Generale ale Convenţiei „În cazul apariţiei unei situaţii neprevăzute care în opinia băncii face să devină improbabil ca împrumutatul să-şi poată îndeplini obligaţiile asumate conform Convenţiei.” – art. 10.1 din Condiţii Generale ale Convenţiei „Referitor la Convenţie pot apărea, la data semnării sau ulterior modificări de interpretare ale oricărei legi, prevederi sau reglementări aplicabile, care: lit. a) supun Banca la orice impozit, taxă cu privire la creditele acordate sau la obligaţiile sale de a acorda credite sau care schimbă baza de impozitare pentru suma principală şi dobânti la creditele acordate sau care se referă la orice alte sume datoraterezultând din Convenţie cu privire la creditele acordate sau la obligaţia sa dea acorda credite în conformitate cu prevederile legale în baza cărora funcţionează şi este organizată banca. lit. b) impun, modifică sau consideră aplicabile orice rezervă, depozit special sau orice cerinţă similară (de ex. în corelaţie/legătură cu propunerea noului Acord de la Basel privind capitalul propus de către Comitetul de Supraveghere a Băncilor Basel) afectează activele Băncii, constituite cu sau pentru costurile Băncii sau care impun Băncii orice altă condiţie care afectează creditele acordate sau obligaţia sa de a acorda credite. lit. c) al căror rezultat este: I. creşterea costurilor Băncii legate de acordarea sau de punerea la dispoziţie a oricărui credit; II. reducerea cuantumului oricărei sume primite sau a oricărei creanţe a Băncii, în baza Convenţiei” – art. 10.2 din Condiţii Generale ale Convenţiei „În oricare din cazurile mai sus menţionate în termen de 15 zile de la data la care a fost notificat în scris de către Bancă, Împrumutatul va plăti acesteia sumele suplimentare astfel încât să compenseze Banca pentru creşterile costurilor, sau altor rambursări.” 17. Guinea Flavius Andrei – Reclamaţia nr. 12327/07.09.2009; Convenţia de credit nr.0113534/27.07.2007; Clauzele abuzive în ceea ce priveşte majorarea dobânzii, precum şi clauzele contradictorii referitoare la perceperea comisionului de risc din cuprinsul contractului potrivit: – art. 3 lit. d): „Data ajustării dobânzii – Banca îşi rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, comunicând Împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; Rata dobânzii astfel modificată se va aplica de la data comunicării.” – art. 5 lit. a) din Condiţii speciale ale Convenţiei- Comision de risc „… aplicat la soldul creditului, plătibil lunar în zile de scadenţă, pe toată perioada de derulare a prezentei Convenţii de credit.” – art. 3 pct. 5 din Condiţii Generale ale Convenţiei – Comision de risc „ Pentru punerea la dispoziţie a creditului, Împrumutatul poate datora Băncii un comision de risc, aplicat la valoarea creditului tras, care se plăteşte lunar, în primele 12 luni ale perioadei de credit; modul de calcul şi scadenţa/scadenţele plăţii acestuia se stabilesc în Condiţiile Speciale; În cazul în care, în primul an de derulare a Convenţiei de credit (primele 12 luni) există întârzieri la plata ratelor scadente, Banca poate decide, de la caz la caz, perceperea comisionului de risc şi în cel de-al doilea an (următoarele 12 luni).” 18. Urzică Bogdan Toader – Reclamaţia nr. 11937/27.08.2009; Convenţia de credit nr.0085107/28.06.2007; Clauzele abuzive în ceea ce priveşte majorarea dobânzii, precum şi clauzele contradictorii referitoare la perceperea comisionului de risc din cuprinsul contractului potrivit: – art. 3 lit. d) Data ajustării dobânzii „Banca îşi rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, comunicând Împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; Rata dobânzii astfel modificată se va aplica de la data comunicării.” – art. 5 lit. a) din Condiţii Speciale ale Convenţiei – Comision de risc „… aplicat la soldul creditului, plătibil lunar în zile de scadenţă, pe toată perioada de derulare a prezentei Convenţii de credit.” – art. 3 pct. 5 din Condiţii Generale ale Convenţiei – Comision de risc „ Pentru punerea la dispoziţie a creditului, Împrumutatul poate datora Băncii un comision de risc, aplicat la valoarea creditului tras, care se plăteşte lunar, în primele 12 luni ale perioadei de credit; modul de calcul şi scadenţa/scadenţele plăţii acestuia se stabilesc în Condiţiile Speciale; În cazul în care, în primul an de derulare a Convenţiei de credit (primele 12 luni) există întârzieri la plata ratelor scadente, Banca poate decide, de la caz la caz, perceperea comisionului de risc şi în cel de-al doilea an (următoarele 12 luni).” 19. Pană Marian – Reclamaţia nr. 11576/21.08.2009; Convenţia de credit nr.0121120/12.09.2007; Clauzele abuzive în ceea ce priveşte clauzele referitoare la perceperea comisionului de risc din cuprinsul contractului potrivit: – art. 5 lit. a) din Condiţii Speciale ale Convenţiei- Comision de risc „0,125% aplicat la soldul creditului, plătibil lunar în zile de scadenţă, pe toată perioada de derulare a prezentei Convenţii de credit.” – art. 3 pct. 5 din Condiţii Generale ale Convenţiei – Comision de risc „ Pentru punerea la dispoziţie a creditului, Împrumutatul poate datora Băncii un comision de risc, aplicat la valoarea creditului tras, care se plăteşte lunar, în primele 12 luni ale perioadei de credit; modul de calcul şi scadenţa/scadenţele plăţii acestuia se stabilesc în Condiţiile Speciale; În cazul în care, în primul an de derulare a Convenţiei de credit (primele 12 luni) există întârzieri la plata ratelor scadente, Banca poate decide, de la caz la caz, perceperea comisionului de risc şi în cel de-al doilea an (următoarele 12 luni).” În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 193/2000, aplică pârâtei – petente amendă contravenţională în cuantum de 1000 de lei. Obligă pârâta – petentă să modifice contractele analizate mai sus, în sensul înlăturării clauzelor constatate ca fiind abuzive. Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 11.05.2010.

 

Formularul de inscriere in procesele colective impotriva bancilor il gasiti – AICI

 

http://indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice/formular-inscriere-proces-colectiv-clauze-abuzive-denominare-transformare-credit-din-chfeuro-in-moneda-nationala-ron-impotriva-otp-bank-romania-s-a-clauze-abuzive-comision-administrare-acordar/

avocat Cuculis – 0722298011

avocat@indrumari-juridice.eu

Procese tagada paternitatii –

Tagada paternitatii

 

In codul civil actual actiunea in tagada paternitatii este redata de dispozitiile art. 429 si poate fi pornită de soţul mamei, de mamă, de tatăl biologic, precum şi de copil. Ea poate fi pornită sau, după caz, continuată şi de moştenitorii acestora, în condiţiile legii.

Acţiunea se introduce de către soţul mamei împotriva copilului; când acesta este decedat, acţiunea se porneşte împotriva mamei sale şi, dacă este cazul, a altor moştenitori ai săi.

Dacă soţul este pus sub interdicţie, acţiunea poate fi pornită de tutore, iar în lipsă, de un curator numit de instanţa judecătorească.

Mama sau copilul poate introduce acţiunea împotriva soţului. Dacă acesta este decedat, acţiunea se porneşte împotriva moştenitorilor lui. Tatăl biologic poate introduce acţiunea împotriva soţului mamei şi a copilului. Dacă aceştia sunt decedaţi, acţiunea se porneşte împotriva moştenitorilor.

poate fi pornită de soţul mamei, de mamă, de tatăl biologic, precum şi de copil. Ea poate fi pornită sau, după caz, continuată şi de moştenitorii acestora, în condiţiile legii.

(2) Acţiunea se introduce de către soţul mamei împotriva copilului; când acesta este decedat, acţiunea se porneşte împotriva mamei sale şi, dacă este cazul, a altor moştenitori ai săi.

(3) Dacă soţul este pus sub interdicţie, acţiunea poate fi pornită de tutore, iar în lipsă, de un curator numit de instanţa judecătorească.

(4) Mama sau copilul poate introduce acţiunea împotriva soţului. Dacă acesta este decedat, acţiunea se porneşte împotriva moştenitorilor lui.

(5) Tatăl biologic poate introduce acţiunea împotriva soţului mamei şi a copilului. Dacă aceştia sunt decedaţi, acţiunea se porneşte împotriva moştenitorilor.

Citiţi mai mult: http://legeaz.net/noul-cod-civil/art-429-actiunea-in-tagada-paternitatii-stabilirea-filiatiei-filiatia

poate fi pornită de soţul mamei, de mamă, de tatăl biologic, precum şi de copil. Ea poate fi pornită sau, după caz, continuată şi de moştenitorii acestora, în condiţiile legii.

(2) Acţiunea se introduce de către soţul mamei împotriva copilului; când acesta este decedat, acţiunea se porneşte împotriva mamei sale şi, dacă este cazul, a altor moştenitori ai săi.

(3) Dacă soţul este pus sub interdicţie, acţiunea poate fi pornită de tutore, iar în lipsă, de un curator numit de instanţa judecătorească.

(4) Mama sau copilul poate introduce acţiunea împotriva soţului. Dacă acesta este decedat, acţiunea se porneşte împotriva moştenitorilor lui.

(5) Tatăl biologic poate introduce acţiunea împotriva soţului mamei şi a copilului. Dacă aceştia sunt decedaţi, acţiunea se porneşte împotriva moştenitorilor.

Citiţi mai mult: http://legeaz.net/noul-cod-civil/art-429-actiunea-in-tagada-paternitatii-stabilirea-filiatiei-filiatia

 

 

Art. 430 din Codul civil actual reglementeaza actiunea in tagada paternitatii   de către soţul mamei, si anume:

Soţul mamei poate introduce acţiunea în tăgada paternităţii în termen de 3 ani, care curge fie de la data la care soţul a cunoscut că este prezumat tată al copilului, fie de la o dată ulterioară, când a aflat că prezumţia nu corespunde realităţii.

Termenul nu curge împotriva soţului pus sub interdicţie judecătorească şi, chiar dacă acţiunea nu a fost pornită de tutore, ea poate fi introdusă de soţ în termen de 3 ani de la data ridicării interdicţiei.

Dacă soţul a murit înainte de împlinirea termenul menţionat la alin. (1), fără a porni acţiunea, aceasta poate fi pornită de către moştenitori în termen de un an de la data decesului.

 

Scopul acţiunii în tăgada paternităţii este nu numai acela de a înlătura prezumţia de paternitate care nu corespunde adevărului,ci si acela de a da posibilitatea copilului de a-şi stabili adevărata sa filiaţie.

avocat Cuculis

0722298011

 

Clauzele abuzive in contractele comerciale – Clauzele abuzive in contractele de achizitie publica

Clauzele abuzive in contractele comerciale – Clauzele abuzive in contractele de achizitie publica

 Clauzele-abuzive-in-contractele-comerciale – Clauzele-abuzive-in-contractele-de-achizitie-publice

1. Cine trebuie sa respecte legea?

Legea se aplica atat in raporturile dintre profesionisti (persoane fizice sau juridice care exploateaza o intreprindere in scop lucrativ), cat si in raporturile dintre profesionisti si autoritatile contractante (in esenta autoritatile publice sau entitati controlate de acestea).

2. Caror obligatii de plata li se aplica legea?

Legea se aplica obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultate din contracte care au ca obiect furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii, inclusiv proiectarea si executia de lucrari publice, de cladiri si lucrari de constructii civile.

Desi enumerarea mentionata pare sa acopere un spectru larg de contracte, in lipsa unor detalieri suplimentare privind obiectul acestora, in practica este posibil sa apara interpretari diferite cu privire la domeniul de aplicare al Legii.

Mentionam, cu titlu de exemplu, contractele de inchiriere sau de arenda incheiate intre profesionisti care nu par, la o prima vedere, sa intre sub incidenta ariei de aplicare a legii. Cu toate acestea, facand o interpretare mai larga a notiunii de “furnizare de bun”, consideram ca aceasta poate avea ca obiect atat transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului, cat si transmiterea doar a unui atribut al acestui drept, respectiv dreptul de folosinta.

Un argument legislativ in acest sens il constituie art. 5 alin. 1 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 (privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii), care enumera expres inchirierea printre operatiunile care intra in definitia contractului de furnizare.

Pentru aceste motive, consideram ca legea este aplicabila si in cazul contractelor de inchiriere, respectiv de arendare. Cu privire la natura contractelor carora se aplica, Legea are incidenta atat asupra contractelor comerciale incheiate intre operatori economici privati, cat si asupra contractelor incheiate in temeiul Ordonantei de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Exista si tipuri de contracte sau creante pe care legea le excepteaza de la aplicare, respectiv (a) contractele incheiate de profesionisti cu consumatorii si (b) creantele inscrise in masa credala in cadrul procedurii de insolventa, ori creantele ce fac obiectul unui mandat ad-hoc, concordat preventiv sau a unei intelegeri rezultate ca urmare a unor negocieri extrajudiciare de restructurare a datoriilor.

3. Limitarile la termenele de plata

Legea stabileste anumite limitari privind termenele de plata atat intre profesionisti, cat si intre acestia si autoritatile contractante, astfel:

I.in raporturile dintre profesionisti – termenul de plata va fi de maximum 60 de zile calendaristice. Doar ca exceptie, partile pot prevedea in contract un termen mai mare de 60 de zile, cu conditia ca o astfel de clauza sa nu fie abuziva.

II. in raporturile dintre profesionisti si autoritatile contractante, termenul de plata este de 30 de zile calendaristice. In cazul institutiilor publice din domeniul sanatatii si entitatilor publice care furnizeaza servicii medicale de sanatate, termenul de plata este de maximum 60 de zile calendaristice.

Termenele de 30 de zile, respectiv de 60 de zile calendaristice se calculeaza astfel:

I.de la data primirii facturii, sau de la data receptiei bunurilor, respectiv data prestarii serviciilor – daca data primirii facturii este incerta sau anterioara receptiei bunurilor sau prestarii serviciilor.

II. de la receptie sau verificare, daca prin lege sau contract se stabileste o procedura de receptie sau de verificare pentru certificarea conformitatii, si autoritatea contractanta a primit factura la data receptiei sau verificarii ori anterior.

Termenele de 30 de zile si respectiv de 60 de zile mentionate sunt termene de plata legale maximale stabilite in sarcina autoritatilor contractante/ contractantilor. Termenele ce vor fi agreate contractual vor trebui sa respecte aceste termene legale maximale.

Doar in mod exceptional, profesionistii si autoritatile contractante pot agrea contractual un termen de plata de maximum 60 de zile calendaristice daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

I.termenul este stabilit expres in contract si in documentatia achizitiei.

II. termenul este obiectiv justificat tinand cont de natura sau caracteristicile specifice ale contractului, iar clauza nu este abuziva.

Asadar, agrearea, in cadrul contractelor de achizitie publica, a unor termene de plata mai mari de 30 de zile trebuie sa se faca intotdeauna cu respectarea acestor limite stabilite de Lege.

4. Termenele pentru finalizarea procedurii de receptie si verificare

Legea introduce si un termen pentru procedura de receptie sau de verificare. Astfel, aceasta procedura nu trebuie sa depaseasca, ca regula, 30 de zile calendaristice de la data primirii bunurilor sau serviciilor. Prin exceptie, durata unei asemenea proceduri poate fi mai lunga doar:

I.in cazuri justificate in mod obiectiv de natura sau caracteristicile contractului.

II. daca sunt prevazute in contract si in documentatia achizitiei atat termenul de receptie, cat si motivele obiective.

III. daca clauza prin care durata procedurii este stabilita ca fiind mai mare de 30 de zile nu este o clauza abuziva.

5. Restrictiile privind termenele de emitere/primire a facturii

Legea stabileste expres ca partile (atat profesionisti cat si autoritati contractante) nu pot conveni cu privire la data emiterii/primirii facturii. Orice clauza prin care se stipuleaza un termen de emitere/ primire a facturii este lovita de nulitate absoluta.

O astfel de interdictie nu se regaseste la nivelul Directivei 2011/7/UE pe care legea o implementeaza si pare, la o prima vedere, ca fiind excesiva. Este o practica generala, ca, mai ales in contractele comerciale, partile sa stabileasca atat termenul de emitere al facturii cat si pe acela de efectuare a platii.

Restrictia impusa de lege nu determina insa un vid legislativ in contextul in care Codul Fiscal stabileste, la art. 155 alin 14 si alin. 15, termenul maxim in care orice persoana impozabila este obligata sa emita factura (ca regula, pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei pe valoare adaugata aferente). Pentru aceste motive interdictia impusa de lege pare a fi justificata.

Interdictia expresa adusa de lege necesita insa o revizuire a modului de redactare pe viitor a contractelor (atat comerciale cat si de achizitie publica) in sensul de a nu mai stipula termenele de emitere sau de primire a facturilor.

6. Dobanda legala penalizatoare

Dobanda legala penalizatoare este reglementata prin Ordonanta nr. 13/2011, privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar.

 
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

Contestarea deciziei de concediere – Dreptul Muncii – Avocat dreptul muncii

Contestarea deciziei de concediere

Concedierea reprezinta incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului.

Angajatorul care decide sa concedieze un angajat trebuie sa demonstreze ca motivul pentru care se realizeaza aceasta concediere este legat de comportamentul sau competenta angajatului sau ca este rezultatul cerintelor operationale ale activitatii economice. Daca angajatorul nu respecta acest lucru sau nu reuseste sa demonstreze ca aceasta a fost facuta in conformitate cu procedura corecta, concedierea este nelegala.

Pentru a se evita neintelegerile si conflictele in aceasta privinta, toti angajatorii trebuie sa adopte regulamente disciplinare prin care sa stabileasca cerintele standard de comportament ale angajatilor. Prin aceste regulamente se stabilesc indatoririle fiecarui angat, acesta stiind ce trebuie sa faca si, in acelasi timp, se poate vedea daca acesta isi indeplineste sau nu atributiile.

nagi silvina (11)

 

 

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

Avocat drept penal Bucuresti

 

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

Model – Contestatie executare – Executare silita / Executarea silita – Procedura de recuperare a datoriilor – Cuculis si Asociatii va spun totul despre executarea silita imobiliara, procedura de contestare

Executare silita / Executarea silita – Procedura de recuperare a datoriilor – Cuculis si Asociatii va spun totul despre executarea silita imobiliara, procedura de contestare

By Cuculis si Asociatii

ATENTIE – Biroul de avocatura Cuculis va invata cum sa contestati executarea silita!

Avocatul, specializat in asemenea probleme,  a declarat ca anul 2011 a fost un an in care foarte multe imobilie au fost executate silit din cauza lipsei disponibilitatilor banesti din banci.

Daca debitorul unei obligaţii de plată nu isi   achită  această obligaţie, iar garanţia plăţii este constituirea unui drept de ipotecă în favoarea creditorului asupra unui bun imobil al debitorului, atunci creditorul poate apela la executarea silită imobiliară valorificând ipoteca prin intermediul unui executor judecătoresc sau executor bancar, după caz.

Etapa premergătoare vânzării la licitaţie începe cu cererea facuta de creditor. Odată cu această cerere, executorul judecătoresc sau dupa caz el banar , se va deplasa la locul unde este situat imobilul urmărit în vederea identificării acestuia, încheind un proces – verbal de situaţie, cu detalierea in amanunt a imobilului. Procesul verbal de situatie este un element esential in efectuarea exeutarii silite.  Ulterior , se va inticmi o somaţie ce  va fi comunicată debitorului cu menţiunea că s-a luat măsura înscrierii în cartea funciară, a acesteia. Acest lucru inseamna ca imobilul ce are grevata o somatie de plata nu mai poate fi instrainat.  Potrivit codului de procedura civila la art 500 , dacă în termen de 15 zile de la data primirii somaţiei debitorul nu plăteşte datoria, începe procedura de vânzare. Executorul judecătoresc împreună cu părţile – solicitând părerea unui expert – vor stabili preţul de vânzare al imobilului la valoarea de circulaţie.Expertul indicat poarta denumierea de “evaluator”. Executorul va comunica titularilor celorlalte drepturi asupra imobilului despre existenţa executării şi îi citează la termenele fixate pentru vânzarea imobilului.

În termen de 5 zile de la fixarea preţului,in urma consultarii eveluatorului, executorul judecătoresc întocmeşte şi afişează procesul – verbal de punere în vânzare a imobilului, termenul neputând fi mai scurt de 30 de zile dar nici mai lung de 60 de zile de la afişare. Acest act procedural poarta denumirea de publicatie de vanzare, prin care practic se scoate la vanzarea efectiva imobilul.

Participarea la licitaţie în vederea cumpărării imobilului este condiţionată de depunerea unei cauţiuni la Trezoreria Statului, la C.E.C. sau la orice instituţie bancară, la dispoziţia executorului judecătoresc până la termenul stabilit pentru vânzare, reprezentând 10 % din preţul de începere a licitaţiei pentru termenul respectiv.Despre cautiune se va face mentiune si in publicatia de vanzare a imobilului . Respectiva  dovada  de consemnare a cautiunii se va atasa ofertei de cumpărare.In cazul existenţei unui singur participant la licitatie, acesta va avea posibilitatea să cumpere imobilul doar la preţul de strigare.

Vânzarea se va organiza în loc public, executorul oferind spre vânzare imobilul, prin trei anunţuri succesive, pornind de la preţul oferit, care este mai mare decât cel la care s-a făcut evaluarea imobilului, sau în lipsa unei asemenea oferte, chiar la preţul stabilit

Dacă după aceste anunţuri nu s-a oferit preţul la care imobilul a fost evaluat, datorită faptul că imobilul este grevat de un drept de uz, uzufruct, abitaţie sau servitute întabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci, executorul va reîncepe licitaţia liber de aceste drepturi la preţul menţionat în publicaţia de vânzare. Dacă nu se oferă nici acest preţ, executorul va amâna licitaţia pentru un alt termen, care nu poate fi mai târziu de 60 de zile.

La acest termen,mentionat mai sus ce nu poate depasi 60 de zile ,  licitaţia va începe de la 75 % din preţul la care imobilul a fost evaluat, asta inseamna o scadere de 25% ,  iar dacă nu se obţine nici acest preţ, atunci se va vinde la cel mai mare preţ oferit. Executorul va întocmi un proces – verbal despre desfăşurarea şi rezultatul fiecărei licitaţii, iar in caz de adjudecare va face referire la persoana acestuia.. Acesta trebuie să depună preţul la o unitate bancară, în termen de cel mult 30 de zile, în caz contrar imobilul se va scoate din nou la licitaţie în contul adjudecatarului.

La cererea adjudecatarului, executorul judecătoresc cu acordul creditorului, poate solicita plata în rate a preţului. Potrivit codului de procedura civila care arata la  art. 513,ca ,  acesta va fi obligat să plătească cheltuielile prilejuite de noua licitaţie şi eventualele diferenţe de preţ. Adjudecatarul va putea să achite la termenul de licitaţie preţul oferit iniţial, în acest caz va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie. Dacă la noul termen de licitaţie imobilul nu a fost vândut fostul adjudecatar este obligat să plătească toate cheltuielile ocazionate de urmărirea imobilului.

Executorul judecătoresc, pe baza procesului – verbal de licitaţie, întocmeşte actul de adjudecatare, după expirarea termenului de 15 zile de la data când s-a a luat cunoştinţă de actul de executare şi după plata integrală a preţului de către adjudecatar. Prin actul de adjudecare se transmite dreptul supus la licitaţie de la debitor la adjudecatar. Acest act are valoare de titlu de proprietate şi în baza lui se poate cere înscrierea în cartea funciară a noului proprietar. Imobilul intră în proprietatea adjudecatarului liber de orice sarcini sau ipoteci.

Art. 514 Cod procedură civilă, arata ca la cererea celorlalţi participanţi, executorul judecătoresc va dispune restituirea cauţiunilor depuse de aceştia.

Dacă debitorul refuză să părăsească sau să predea imobilul supus licitaţiei, respectiv nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termen de 5 zile de la primirea somaţiei, acesta va îndepărtat prin executare silită, executorul judecătoresc somând pe debitor să părăsească de îndată imobilul, iar în caz de împotrivire, va elibera imobilul cu ajutorul forţei publice, asa cum reiese din titlul executoriu.

Orice persoană interesată poate obţine informaţii complete, sau după caz aplicate unui caz, concret despre procedura de executare silită imobiliară de la un avocat, executor judecătoresc sau executor bancar precum şi de la orice persoană specialistă sau cu atribuţii în domeniul executării silite.

Av. Cuculis din cadrul Biroului de avocatura Cuculis si Asociatii face precizarea foarte clara ca “orice act de executare poate fi contestat, in cazul in care exista temei legal in cadrul contestatiei la executare”  in acest sens putandu-se cere in fata judecatorului anularea tuturor formelor de executare inclusiv  a sentintei de investire cu formula executorie. Avocatul a sustinut de altfel ca singura solutie pentru contestarea actelor de executare silita este contestatia la executare, atragand atentia ca aceasta nu suspenda executarea in sinea ei, ci pentru acest lucru la cererea debitorului si in urma platii unei cautiuni stabilite de instanta de judecata se poate suspenda provizoriu executarea silita.

Av. Cuculis – Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal , Drept Comercial si Civil. Biroul de avocatura CUCULIS.

Executarea silita – Modalitati de contestare

 

Anuleaza comisioanele abuzive din cotractele de credit bancar – Doar in instanta, se pronunta avocatii! – Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii va invata cum! totul aici!

Anuleaza comisioanele abuzive acum-Comisioane abuzive banci

 

Anuleaza comisioanele abuzive acum-Comisioane abuzive banci.Cabinetul avocat Cuculis propune o initiativa legislativa pentru modificarea contractelor bancare ilegale

 

Principalele comisioane abuzive percepute de banci sunt comisioanele de administrare, de rezerva sau de risc. „Banca a prevazut comision de risc asupra creditului, comision care este ilegal si care trebuie restituit, chiar daca banca se apara invocand ca acest comision este perceput pentru a elimina riscul dat de portofoliul de clienti sau credite neprofitabile”, a declarat Eliza Petrov, colaborator al Casei de Avocatura Coltuc, explicand ca aplicarea acestui comision inseamna ca nu banca isi asuma riscul, ci imprumutatii care platesc la timp.

„Banca a prevazut comision de risc asupra creditului, comision care este ilegal si care trebuie restituit, chiar daca banca se apara invocand ca acest comision este perceput pentru a elimina riscul dat de portofoliul de clienti sau credite neprofitabile”, a declarat  Eliza Petrov, colaborator al Casei de Avocatura, explicand ca aplicarea acestui comision inseamna ca nu banca isi asuma riscul, ci imprumutatii care platesc la timp.

Un alt comision perceput abuziv este cel de urmarire a riscurilor, calculat la valoarea initiala a creditului, nu la sold, asa cum ar trebui. „De exemplu, un comision lunar de 0,35% reprezinta un comision anual de 4,2%, ceea ce poate fi uneori un cost mai mare chiar decat costul cu dobanda. Este evident ca ne aflam in prezenta unui alt tip de dobanda mascata sub denumirea de comision.”, a precizat avocat Carmen Cretu, colaborator al aceleiasi case de avocatura.

Astfel, chiar in situatia in care consumatorul isi indeplineste intocmai obligatiile de plata, bancile se vor imbogati „fara justa cauza in defavoarea clientilor care, cu toate ca si-au îndeplinit obligatiile contractuale, vor plati lunar un comision de urmarire a riscului. Riscul de piata trebuie sa fie asumat in egala masura de ambele parti, atat de banca, care este jucator profesionist, cat si de consumator”, au spus reprezentantii Casei de avocatura Coltuc.

O modificare legislativa, impusa de catre Uniunea Europeana, permite unei asociatii de consumatori cererea in instanta a anularii si eliminarii clauzelor abuzive din toate contractele de credit, cu conditia ca aceasta sa aiba 3000 membri, conditie impusa de Legea 193/2000 modificată.

Necesitatea semnarii petitiei se datoreaza contextului in care, incepand cu data de 1 iulie 2013, ar trebui sa intre in vigoare dispozitiile Noului Cod de Procedura Civila privind clauzele abuzive, insa initiativa va fi din nou amanata de clasa politica.

avocat@indrumari-juridice.eu

0722298011

Executat silita de banca – Executat silit de KRUK

Executat silit de banca-Executat silit de Kruk

15382-0-buzunare_goale_11_19_2008_7_09_20_pm[1]

executat silit de banca-executat silit de Kruk “Banca recurge la executorul judecătoresc. Cererea de încuviinţare a executării silite în instanţă nu se face într-o procedură contradictorie, adică împrumutatul nici nu va fi citat. Cel mai probabil nici nu va şti că există împotriva lui o asemnea cerere, iar ulterior deja primeşte somaţie din partea executorului judecătoresc, după ce i s-au poprit conturile. Este firesc ca poprirea să nu fie notificată.

Pentru a se proceda la executarea silită, trebuie neapărat să existe o declaraţie de scadenţă anticipată a creditului. Împrumutaţii trebuie să verifice atunci când se găsesc în faza de executare silită dacă au primit acea scrisoare. Dacă nu au primit-o e ceva în neregulă şi pot face contestaţie la executare.

Dacă ştiu că au întârziat cu plăţile, împrumutaţii pot urmări să vadă dacă s-a făcut o cerere de executare împotriva lor. Dacă nu urmăresc, clienţii află abia atunci când a fost demarată procedura de executare silită. Atunci clienţii nu mai au la îndemână foarte multe căi de a se apăra. O executare imobiliară poate dura două luni.

Intrebare: Daca am luat un credit neipotecar, fara garantii, si nu am sanse sa mai platesc rata….poate sa imi execute din lucruri daca eu locuiesc cu parintii? dar ei nu au nici o legatura cu rata mea!Raspuns: In general, chiar daca nu exista o garantie clar specificata in contractul de credit, precum o ipoteca sau gaj pe o masina, bancile sau IFN-urile impun garantarea imprumutului cu garantie persoanala.

Acest lucru inseamna ca in caz de nerambursare a imprumutului, se poate pune poprire pe venituri si pe conturi bancare sau se pot executa orice bunuri detinute de debitor.

De asemenea, in cazul in care exista un co-debitor sau un girant al creditului, aceleasi reguli sunt extinse si asupra acestora.

Chiar daca nu s-a garantat cu bunurile imobile, spre exemplu, case, apartamente, terenuri, executarea silita se va extinde SI asupra lor chiar daca este vorba despre un credit, fara garantie imobiliara.

Trebuie sa aveti in vedere faptul ca singura modalitate de a evita executarea silita este contestatia la executare. Pot aparea tot felul de nereguli atat in procedura executionala cat si in ceea ce priveste titlul executoriu, adica contractul de credit, care pot duce la DESFIINTAREA executarii in sine.

Av. Cuculis 0722298011

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Sentinta suspendare executare silita pentru clauze abuzive! Contracte bancare cu clauze abuzive? Executare silita inceputa impotriva dvs? Singura cale de a opri executarea silita este CONTESTATIA LA EXECUTARE. Tot mai multe instante SE OPUN EXECUTARII SILITE cand vine vorba despre clauzele abuzive din contractele de credit. Vezi sentinta aici!

Contracte bancare cu clauze abuzive? Executare silita inceputa impotriva dvs? Singura cale de a opri executarea silita este CONTESTATIA LA EXECUTARE.

Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii

Aflat totul aici! avocat@indrumari-juridice.eu

 

 

Antal (2)Antal (1)

 

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

Timbru de mediu 2013 – Recuperare timbru de mediu 2013 – Noutate absoluta – TIMBRU DE MEDIU SE RESTITUIE IN INSTANTA – Vezi hotararea aici –

Atentie TIMBRUL DE MEDIU EVITARE – RECUPERARE

stop taxa

Tribunalul TELEORMAN 

Informaţii dosar

Informaţii generale

 

Informaţii generale

Ora estimata: 08:30
Complet: C4 CAF NCPC
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite acţiunea . Obligă pârâta ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE ALEXANDRIA, să plătească reclamantului NEDELCU DANIEL FLORIN , suma de 1894 lei reprezentând timbru de mediu pentru înmatriculare autovehicul, achitată conform chitanţei seria TS8, nr 7536700/24.05.2013 ,actualizata cu inflaţia , calculată de la data plaţii, până la data achitarii efective şi la plata dobânzilor legale aferente, conform codului de procedura fiscala de la data plaţii şi pâna la data achitarii efective. Ia act că reclamantul nu a solicitat cheltuieli de judecata. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs va fi depusă la Tribunalul Teleorman Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11 septembrie 2013.
Document: Hotarâre  1202/2013  11.09.2013

 

Tribunalul Bucuresti

 

Ora estimata: 08:30
Complet: C1-FOND-CAF
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite acţiunea. Obligă pe pârâtă să înmatriculeze autoturismul marca Suzuki Vitara LX, serie şasiu JSAETA02C01200205, proprietatea reclamantului, fără plata taxei speciale de emisii poluante sau timbru de mediu şi să elibereze numere de înmatriculare provizorii până la soluţionarea definitvă a prezentei cauze. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică de la 28 iunie 2013, la Tribunalul Argeş – Secţia civilă, complet specializat contencios administrativ şi fiscal. 
Document: Hotarâre  3656/2013  28.06.2013

Timbru-de-mediu-Calculare,Evitare sau Recuperare

 

Noul timbru de mediu poate genera,  la fel ca taxa de poluare din 2012, un nou val de procese impotriva statului

Acest timbru de mediu se achita o sigura data in momentul in care pui masina in circulatie. Practic, este un fel de taxa pe circulatia marfurilor. Aceasta taxa este o restrictie asupra circulatiei marfurilor care intra in contradictie cu directivele europene. Nu este o interdictie, dar autoritatile spun: daca vinzi trebuie sa aplici acest timbru de mediu

Dupa parerea noastra, noua taxa duce la incalcarea liberei circulatii a bunurilor in cadrul Uniunii Europene, intrucat ea este mai mare tocmai la masinile cu tehnologie Euro 3 si Euro 4, care reprezinta, de fapt, procentul cel mai mare din totalul importurilor de masini second hand ,in timp ce pentru masinile foarte vechi taxa este mult mai mica
In plus, exista inca o serie de semne de intrebare cu privire la situatia celor care au achitat deja taxa de poluare.
Ce se intampla cu cei care sunt proprietari de masini si au platit deja taxa de poluare sau de prima inmatriculare pe aceasta masina? Mai platesc sau nu timbrul de mediu?

In situatia aceasta se pune problema unei compensari: ti-ai platit taxa de poluare se face o compensare cu timbrul de mediu si daca mai este o diferenta o mai platesti. Este o alta Marie dar cu aceeasi palarie. Daca insa taxa de poluare a fost mai mare decat timbrul de mediu, nu mai platesti timbru, dar ce se intampla cu diferenta?

Un proces intentat de un sofer impotriva statului dureaza aproximativ sase luni de zile, iar in situata in care instanta le da castig de cauza clientii castiga taxa, dobanzile legale si chiar si cheltuielile de judecata.
Motivele pentru care proprietarii masinilor pot intenta un proces impotriva autoritatilor sunt printre altele incalcarea legislatiei privind libera circulatie a bunurilor in UE sau incalcarea principiului “poluatorul plateste”.

Ce ar putea castiga clientii dupa un proces care nu dureaza mai mult de sase luni?

Se poate castiga taxa achitata plus dobanzile legale sau cheltuielile de judecata.
Noul timbru de mediu aduce schimbari in sistemul de plata al taxei auto.

Daca se aplica cererea pentru evitarea timbrului de mediu, atunci in urma pronuntarii, nu se va mai plati aceasta taxa, fie pe transcriere fie pe prima inmatriculare.

Daca in 2012, taxa de mediu lua in calcul 30% din emisiile de dioxid de carbon si cilindreea, noua taxa auto, aplicabila in 2013, ia in calcul intreaga emisie de dioxid de carbon si va fi aplicata doar masinilor destinate transportului de persoane, cu cel mult opt locuri.
Totusi, Guvernul nu respecta nici acum principiul potrivit caruia poluatorul plateste. Practic, timbrul de mediu se plateste de catre cumparator, cel care nu a poluat. In situata in care s-ar fi urmarit respectarea acestui principiu, vanzatorul, cel care a poluat prin utilizarea masinii ar trebui sa plateasca taxa

 

 

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

Lista bancilor care practica clauze abuzive

S.C VOLKSBANK S.A – Este in topul bancilor cu clauze abuzive modificand comisionul de risc in comsion de administrare.

 

S.C RAIFFEISEN BANK S.A

S.C BANKPOST S.A

S.C BCR S.A

S.C MILLENIUM BANK S.A

S.C OTP BANK S.A

S.C BANCA ROMANEASCA S.A

S.C BRD S.A

 

Pentru toti cei ce au deja credite in desfasurare la aceste banci , este bine sa verificati contractul de credit pentru a depisa clauzele abuzive.

Mai mult detalii aici avocat@indrumari-juridice.eu

031.412.48.88

Litigii bancare – Avocat Banci – Clauze abuzive contracte – Cum putem scapa de clauzele abuzive din contractele de credit.

Din păgubit în despăgubit. Poţi da banca în judecată pentru abuz, sau abuzuri – comision acordare, comision gestiune, comision de risc- toate sunt declarate ca fiind abuzive. De altfel pentru toti cei carora le-au crescut dobanzile si implicit ratele pot denunta acest aspect si sa reduca dobanzile cu pana la 50%.

Abuzurile bancare sunt o permanentă realitate, mai ales după anul 2008, iar acum in 2019 sunt si mai actuale.

Cu toate acestea, puţini sunt clienţii care au puterea să ia atitudine şi să cheme instituţia financiară în instanţă, pentru a-şi apăra drepturile. În multe cazuri, clienţii se gândesc că un asemenea demers este complicat şi costisitor, pe când în realitate, dacă există un temei, banca poate suporta întreaga cheltuială cu procesul. Mai mult, tot instituţia financiară poate fi obligată să achite daune morale celor pe care i-a vătămat. – sursa IMOPEDIA.ro 

Cum scapam de executare silita prin invocarea de Clauze abuzive contracte.

Schimbarea dobânzii din fixă, cum se găseşte în contractul iniţial, în variabilă, este printre cele mai comune abuzuri pe care băncile le fac în faţa clienţilor. Banca spune, de cele mai multe ori, că îşi rezervă acest drept în cazul în care intervin schimbări pe piaţa monetară.

„Alte probleme des semnalate de către clienţii noştri sunt modificarea denumirii de „comision de risc” în „comision de administrare” precum şi creşterea abuzivă a comisionului de rezervă minimă obligatorie, care este clar menţionat ca privilegiu exclusiv al băncii întru modificare. Există chiar şi situaţia în care banca decide să solicite noi costuri, altele decât cele existente în contract”.

RECOMANDARE: Daca aveti orice fel de clauza abuziva in contract puteti obtine anularea lui in parte!

Clauze abuzive contracte

Clauze abuzive contracte

În instanţă, se poate solicita nu doar constatarea caracterului abuziv al clauzelor şi eliminarea acestora, ci şi obligarea băncii să plătească daune morale clientului şi să acopere întregul cost de judecată. De asemenea, acţiunea este scutită şi de la plata taxelor de timbru şi a timbrului judiciar, dacă este întemeiată pe legislaţia privind protecţia consumatorilor.

Există şi situaţii în care dosarele depuse pot primi termene foarte lungi, ceea ce înseamnă că poate trece chiar şi un an de la depunere până la judecată. Dar avocatul are posibilitatea să solicite un termen mai scurt, pentru a proteja interesul clientului.

Litigii sau conflicte din domeniul bancar ce pot fi mediate:

 • dobanzi calculate gresit;
 • cresterea nejustificată a dobanzilor si a comisioanelor pe perioada derulării contractului;
 • introducerea de noi comisioane nestipulate in contract;
 • necomunicarea majorării ratei dobanzii si a comisioanelor;
 • modificarea clauzelor contractuale fara acordul partilor;
 • inregistrarea nejustificata ca rau platnic la Biroul de Credit;
 • clauzele abuzive din contractele existente;
 • renegocierea contractelor de credit;
 • alte tipuri de conflicte financiar bancare;
 • achitara cu intarzierea in mod repetat a ratelor si a dobanzilor;
 • neplata la timp de catre clienti a ratelor la credite;
 • refuzul clientilor de a achita dobanzile si majorarile calculate legal;
 • renegocierea contractelor de credit;
 • litigii intervenite între bănci şi colaboratorii externi;
 • fraude bancare.

Sfatul nostru este sa supuneti intodeauna spre analiza contractul bancar atat inainte de semnare si daca ati apucat sa-l semnati fara prezenta unui avocat, faceti o programare pentru a identifica daca ascunde clauze abuzive sau nu.

Aprecierea caracterului abuziv al clauzelor contractuale se poate face in instanta de judecata.

Nu ramaneti sclavii bancilor si actionati pentru eliminarea clauzelor abuzive din contractele dvs.

De asemenea pentru ca vrem sa venim in sprijinul dvs. va punem la dispozitie si un nr. de telefon pentru informatii – 0722298011

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!

Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

– Clauze abuzive – Procese castigate impotriva Millenium Bank – Executarea silita desfiintata de catre instanta de judecata. Dovada ca se poate DESFIINTA executarea silita impotriva bancilor pe motivul clauzelor abuzive!!

Procese castigate priviind DESFIINTAREA EXECUTARII SILITE.

av Cuculis. 0722298011

 

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :50054/299/2012
Data inregistrarii18.10.2012
Data ultimei modificari:23.07.2013
Sectie:.
Materie:Civil
Obiect:contestaţie la executare
Stadiu procesual:Fond

 

Părţi

NumeCalitate parte
IVANESCU GABRIEL SORINCreditor
IVANESCU ELENA MIRELACreditor
MILLENNIUM BANKIntimat S.C.A. SIMION & NERE

 

Şedinţe

19.07.2013
Ora estimata: 8:30
Complet: Complet amanari de pronuntare pt. jud. POPA MONICA
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte contestaţia la executare formulată de contestatorii Ivanescu Gabriel Sorin şi Ivanescu Elena Mirela în contradictoriu cu intimata Banca Millennium SA. Constată că pct. 3.3 din contractul de credit nr. 0807300116 din 22.08.2008 referitor la comisionul de acordare a facilităţii constituie clauză abuzivă în sensul art. 4 al. 1 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori şi anulează această clauză. Anulează în parte toate actele de executare efectuate în dosarul execuţional nr. 451/2012 al Biroului Executorului Judecătoresc Guli Constantin, pentru suma de 4752 CHF (în echivalentul în lei), reprezentând comisionul de acordare a facilităţii. Respinge cererea formulată de intimată privind obligarea contestatorilor la plata cheltuielilor de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 19.07.2013.
Document: Hotarâre  15920/2013  19.07.2013
12.07.2013
Ora estimata: 8:30
Complet: Complet amanari de pronuntare pt. jud. POPA MONICA
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amana pronuntarea in cauza la data de 19.07.2013.
Document: Încheiere – Amânare ulterioară a pronunţării    12.07.2013
05.07.2013
Ora estimata: 8:30
Complet: Complet amanari de pronuntare pt. jud. POPA MONICA
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amana pronuntarea in cauza la data de 12.07.2013.
Document: Încheiere – Amânare ulterioară a pronunţării    05.07.2013
28.06.2013
Ora estimata: 8:30
Complet: Complet amanari de pronuntare pt. jud. POPA MONICA
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amana pronuntarea la data de 05.07.2013.
Document: Încheiere – Amânare ulterioară a pronunţării    28.06.2013
26.06.2013
Ora estimata: 08:30
Complet: C18 – Civil
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amana pronuntarea in cauza la data de 28.06.2013.
Document: Încheiere – Amânare iniţială a pronunţării    26.06.2013
12.06.2013
Ora estimata: 8:30
Complet: CAMERĂ DE CONSILIU pt. C18-civil
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite excepţia tardivităţii formulării cererii de suspendare a urmăririi silite imobiliare în temeiul art. 499 din Codul de procedură civilă, invocată din oficiu. Respinge cererea de suspendare a urmăririi silite imobiliare formulată de contestatori, ca fiind tardiv formulată. Irevocabilă.
Document: Încheiere de şedinţă    12.06.2013
29.05.2013
Ora estimata: 08:30
Complet: C18 – Civil
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document: Încheiere de şedinţă    29.05.2013
03.04.2013
Ora estimata: 08:30
Complet: C18 – Civil
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document: Încheiere de şedinţă    03.04.2013

 

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

Insolventa, falimentul sau pe scurt imposibilitatea de plata TOTALA a persoanelor fizice! Ne putem apara prin invocarea falimentului personal atunci cand suntem executati de catre banci in mod silit? Afla totul de la emisiunea de pe www.ziare.com cu avocatul Cuculis – Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii – totul despre falimentul persoanelor fizice!

Pentru a te informa despre falimentul personal urmeaza link-ul de mai jos

 

http://www.ziare.com/tv/totul-despre-falimentul-persoanei-fizice-947-inregistrare-emisiune

 

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

Noutate absoluta in domeniul auto – ATENTIE – Acciza de 1E/cc aplicata conform O.G 16/2013, care modifica legea codului fiscal – O noua lege prin care proprietarii de masini de peste 3000 cc urmeaza sa plateasca sume grosolane pentru a putea circula pe drumurile din Romania. Acciza este ABUZIVA si poate fi CONTESTATA.- Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii

images

Ordonanta Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 490, din 2 august 2013.

Din pacate pentru cei ce au autoturisme, egale sau pete 3000 Cc vor plati acciza de 1e/cc adica un minim de 3000 de euro pentru un autoturism de 3000 cc la care vom adauga si taxa timbrului de mediu.

Oug 16/2013

19. La articolul 207, dupa litera e) se introduc sase noi litere, literele f)-k), cu urmatorul cuprins: „f) bijuterii din aur si/sau din platina cu codul NC 7113 19 00, cu exceptia verighetelor;
g) confectii din blanuri naturale, cu codurile NC: 4303 10 10 si 4303 10 90;
h) iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrement, cu codurile NC: 8903 91, 8903 92 si 8903 99, cu exceptia celor destinate utilizarii in sportul de performanta;
i) autoturisme si autoturisme de teren, inclusiv cele importate sau achizitionate intracomunitar, noi sau rulate, cu codurile NC: 8703 23, 8703 24 si 8703 33, a caror capacitate cilindrica este mai mare sau egala cu 3.000 cm3;
j) arme de vanatoare si arme de uz personal, altele decat cele de uz militar sau de uz sportiv, cu codurile NC: 9302 00 00, 9303, 9304 00 00;
k) cartuse cu glont si alte tipuri de munitie pentru armele prevazute la lit. j), cu codurile NC: 9306 21, 9306 29, 9306 30.”

Spre exemplu daca vom avea un autoturism de 2999 cc nu se va plati acciza insa daca vom avea un autoturism de 3000 CC se vor plati 3000 de euro, suma ce este colosala. Daca vom avea de plata si un TIMBRU DE MEDIU  pentru un autoturism, euro 3 la care timbrul de mediu este cel mai ridicat vom mai aduga inca 3000 de euro si asa masina noastra DOAR DIN TAXE va iesi cu valoarea de 6000 de euro. Ce ne facem daca acest autoturism, despre care ipotetic vorbim ,este un aro a carui valoare este de maxim 900 de euro ?De asemenea sa nu uitam si de impozitul anual datorat statului.

Ne intrebam pe aceasta cale? Justetea unei accize pentru asemenea motoare exista?

Raspunsul vi-l putem oferi prin simplul fapt ca aceasta atitudine de aplicare a unei accize pe mijloacele de transport personal cu motoare de 3000 de cc, trebuie sanctionata.Nu va lasati pacaliti si actionati in instanta privind anularea obligatiei de plata priviind acciza pentru astfel de motoare de 3000 cc.

In curand va vom prezenta modelul de actiune pentru – ANULAREA OBLIGATIEI DE PLATA PRIVIIND ACCIZA LA MOTOARELE AUTO DE PESTE 3000 CC –

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

Abuzuri banci – VOLKSBANK INFRANTA IN INSTANTA DIN NOU – Cel mai grav comision perceput vreodata de o banca! Comisionul de risc este total ilegal si abuziv.

VOLKSBANK INFRANTA IN INSTANTA DIN NOU –

Justificarea pentru care comisionul de risc este ilegal :

Judecatoria sectorului 1

 

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :17686/300/2012
Data inregistrarii16.05.2012
Data ultimei modificari:04.07.2013
Sectie:..
Materie:Civil
Obiect:anulare act comision – obligatia de a face
Stadiu procesual:Fond

 

Părţi

NumeCalitate parte
SIMION MIHAELA RAMONA CU DOM ALES LA CA CUCULIS ŞI ASOCIAŢIIReclamant
VOLKSBANK ROMANIA SAPârât

 

Şedinţe

03.07.2013
Ora estimata: 8:30
Complet:
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia prescripţiei extinctive invocată de pârâtă, ca neîntemeiată. Admite în parte cererea formulată de Simion Mihaela Ramona în contradictoriu cu pârâta S.C. Volksbank România S.A.. Constată caracterul abuziv al clauzelor stipulate în convenţia de credit nr.0142378/15.02.2008 la art. 3 lit. d şi art. 5 lit. a din Condiţiile Speciale ale convenţiei şi 3.5 şi 3.11 din Condiţiile Generale. Respinge cererea de constatare a caracterului abuziv al clauzelor 5 b şi c din Condiţiile Speciale şi 3.6 din Condiţiile Generale ca neîntemeiată. Obligă pârâta la restituirea către reclamantă a sumelor de bani încasate cu titlu de comision de risc de la data încheierii contractului până la zi. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 03.07.2013.
Document: Hotarâre  11944/2013  03.07.2013

Nu se poate mentine un asemenea comision de risc, dat fiind natura sa abuziva pe de-o parte dar corespunzator contractului de credit punctul 7, suntem in prezenta unui contract ipotecar, credit ce a fost obtinut in baza unei garantii reale imobiliare, ori in aceste conditii unde poate sa apara riscul bancii ce este privilegiata in categoria creditorilor prin ipoteca de rang I. Consideram ca este injusta si abuziva aceasta clauza asa cum am aratat si mai sus, iar tot ceea ce a fost incasat in baza acestei clauze consideram ca trebuie restituit, dat fiind faptul ca opereaza o nulitate absoluta peste aceasta clauza.De asemenea prin aplicarea acestui comision de risc este evident ca suma ce urmeaza a fi incasata de banca este foarte mara si de altfel nejustificata in ceea ce priveste riscul care in fapt este garantat de ipoteca prevazuta la art. 7 din contract. In acest sens s-a pronuntat si ANPC prin diferite decizii si practic banca nu are un RISC efectiv din simplul fapt ca prezenta garantie este cu peste 20% peste creditul cumparat fapt pentru care sunt acoperite toate riscurile.

O astfel de clauză creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor, astfel încât este abuzivă, din persepectiva art. 4 alin. 1 din Legea nr. 193/2000. Practic, în loc ca eventuala creştere a costurilor Băncii cu creditul acordat să fie suportată de aceasta sau, cel mult, riscul să fie împărţit între Bancă şi client, acesta din urmă este obligat să acopere toată suma, aceste aspecte fiind confirmate şi în practica judecătorească recentă de ex. Sentinţa nr. 2033/05.03.2009, Dosar nr. 13594/300/2008 a Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti ramasa definitiva si irevocabila prin decizia nr.2928 din 12.10.2009 a Tribunalului Bucuresti.

Din lecturarea acestor prevederi rezultă urmatoarele:

1. nu este stabilit în mod clar şi fără echivoc în cuprinsul contractului, ce reprezintă acest comision;

2. în situaţia în care plata acestui comision constituie o obligatie, aceasta este vadit disproporţionată şi în defavoarea mea în raport cu obligaţiile asumate de ambele parti. Doar pentru punerea la dispozitie a creditului, fără alte precizări, comisionul în acest sens, în cuantum de aproximativ de 34,638.44 EURO, plătibil pe toata perioda creditului, este exagerat. Această clauză nu a fost negociată (în conformitate cu prevederile art.4 din Legea 193/2000), iar în raport cu drepturile şi obligaţiile asumate de subsemnatul faţă de Volksbank, se constată un dezechilibru evident şi contrar bunei credinţe, în defavoarea mea, prin plata acestui comision.

3. în graficul de rambursare a creditului (scadenţar), anexa la contractul încheiat, este prevăzută plata acestui comision, deşi acesta  nu a fost negociat iar scadentarul nu cuprinde acordul expres în sensul asumării de către subsemnatul a acestei obligaţii;

Prin graficul pus de dvs. la dispoziţie anexă la contract, această posibilitate aţi interpretat-o în mod unilateral ca o obligaţie din partea mea de a plăti acest comision, fără să am posibilitatea obiectivă de a negocia această clauză, fiindu-mi impusă în cadrul unui contract standard, preformulat. Mai mult, acest comision nu este  definit in contract, iar interpretarea acestuia este lăsată exclusiv la aprecierea dvs., în sensul unei obligaţii contractuale.

Pentru acest motiv, personal, pot interpreta acest comision în contractul încheiat cu dvs. ca pe o garanţie pentru executarea contractului, în lipsa altor explicaţii suplimentare, urmând ca la finalul acestuia, sumele de bani plătite cu acest titlu să-mi fie restituite ori compensate proportional cu obligaţia mea pentru restituirea integrală a sumei de bani împrumutată, fiind totodată purtătoare de dobândă.

4. convenţia de credit este în fapt un contract standard, preformulat, fără să fi avut posibilitatea la data încheierii de a negocia vreo clauză.

5. prin modul în care a fost redactat şi a fost pus în aplicare acest tip de contract, s-a urmarit prejudicierea, cu ştiinţă, din partea bancii a subsemnatului în calitate de client al Volksbank. Astfel, formulari de genul “Banca îşi rezervă dreptul…, împrumutatul datorează băncii….”, denotă atitudini discreţionare din partea Volksbank .

Referitor la raspunsurile preformulate emise catre toti clientii ce s-au adresat cu aceasta nelamurire institutiei dvs. prin care prezentaţi definiţia comisionului de risc şi a materializării acestuia, vă prezint câteva argumente în demontarea celor prezentate de dumneavoastră :

,, riscul de credit (ex. generat de comportamentul contractual al clientului, modul de îndeplinire de către client – întocmai şi la timp – a tuturor obligaţiilor asumate în baza contractului de credit, de urmărire şi de depreciere a garanţiei, de neîncasare  a valorii asigurării în caz de pierdere  a bunurilor asigurate, etc.) “

Prin comportamentul contractual al clientului, modul de îndeplinire de către client – întocmai şi la timp – a tuturor obligaţiilor asumate în baza contractului de credit , prezentaţi clientul ca pe un rău platnic de la începutul relaţiei cu acesta, el nebeneficiind de prezumţia de bună încredere din partea dumneavoastră, deşi personal nu am avut întârzieri la plata sumelor lunare, urmărire şi de depreciere a garanţiei – garanţia creditului o reprezintă constituirea ipotecii de rang II în favoarea băncii pe imobilul proprietate, evaluat la data acordării creditului cu mult peste valoarea creditului acordat deşi acesta nu era finalizat. Prin investiţiile efectuate ulterior contractărrii creditului asupra imobilului garantat valoarea acestuia a crescut, iar deprecierea luată în calcul de către dumneavoastră acoperă valoarea creditului acordat, creditul reprezenta cel puţin 75% din valoarea imobilului.

Prin neîncasare  a valorii asigurării în caz de pierdere  a bunurilor asigurate – vă aduc la cunoştinţă că asigurarea este incheiată de o societate agreată de dumneavoastră, prin intermendiul dumneavoastră, recuperarea pagubei revenind tot dumneavoastră de la respectiva societate de asigurări.

– ,,riscul de piaţă (ex. fluctuaţii de piaţă ale preţurilor, fluctuaţii ale cursului valutar, etc.)”

Prin fluctuaţii de piaţă ale preţurilor – care preţuri ?, asupra imobilului în care au fost efectuate investiţii faţă de evaluarea iniţială ?, determinând o creştere a valorii acestuia chiar în condiţiile deprecierii pieţei imobiliare.

Fluctuaţii ale cursului valutar – este un motiv neplauzibil în condiţiile în care plata lunară a sumei datorate se face la cursul de schimb valabil în ziua efectuării plăţii.

Menţiunea ,,etc” din cuprinsul motivaţiilor dumneavoastră denotă o imposibilitate de motivare reală a perceperii acestui comision de la începutul aplicării acestuia.

Nu faceţi nici o menţiune favorabilă clientului privind o eventuală comportare, depreciere a garanţiei, fluctuaţiei preţurilor sau ale cursului valutar, şi  neândeplinirea condiţiilor de risc denotă a atitudine neechitabilă privind drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi.

Comisionul de risc perceput de Bancă în acest moment nu se încadrează şi nu poate fi încadrat în nici una dintre aceste categorii, având în vedere şi definirea făcută de dumneavoastră conform căreia riscul Băncii reprezintă posibilitatea ca aceasta să sufere o pierdere ca urmare a producerii unui eveniment viitor, cum ar fi de exemplu, riscul de neplată, riscul de neexecutare a garanţiei, riscul de urmărire a garanţiei, riscuri care există în legătură cu creditul acordat.

Astfel, ca urmare a intrării în vigoare a ordonanţei nr. 50/2010 precum şi a recomandării făcute de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor prin comunicatul oficial de pe pagina proprie de internet, Banca dumneavoastră are obligaţia de a elimina acest comision de risc din cadrul convenţiei de credit şi din scadenţar şi de a stopa încasarea acestuia o data cu intrarea în vigoare a respectivei Ordonanţe de urgenţă.

ATENTIE – PROCESE COLECTIVE LA NIVEL NATIONAL – BIROUL DE AVOCATURA CUCULIS SI ASOCIATII –

Toti cei care au comisioane de risc in contractele de credit, indiferent ca este vorba despre VOLKSBANK S.A sau orice alta banca, sunt invitati sa foloseasca link-ul special destinat clientilor bancilor care au clauze abuzive in contractele de credit:

dreptadministrativ

http://indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice/formular-inscriere-proces-colectiv-clauze-abuzive-denominare-transformare-credit-din-chfeuro-in-moneda-nationala-ron-impotriva-otp-bank-romania-s-a-clauze-abuzive-comision-administrare-acordar/#comment-1622
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial