Administratorul Firmei Anuleaza Decizia Anaf De Angajare A Raspunderii

Decizia Anaf De Angajare A Raspunderii anulata de catre instanta de judecata.

Decizia Anaf De Angajare a raspunderii a fost emisa ILEGAL – Debitorul, fost administrator al persoanei juridice insolvabile formuleaza contestatie la decizie de atragere a raspunderii solidare si reuseste sa anuleze deciziile emise de catre ANAF prin care a fost obligat sa plateasca in solidar cu firma, datoriile catre ANAF.

Vedeti mai jos decizia de anulare a deciziei de angajare a raspunderii administratorului societatii.

Decizia Anaf De Angajare

Probabil povestea cu atragerea raspunderii administratorului s-a derulat la foarte multi dintre cei care si-au deschis o firma, au ajuns sa nu o mai poata administra, poate au si uitat de ea si de-o data s-au trezit cu poprire pe cont din partea ANAF, ca urmare a unei decizii de atragere a raspunderii.

Cazul de mai jos arata ca prin formularea unei contestatii la decizia de atragere a raspunderii solidare se poate ajunge la anularea deciziei de atragere a raspunderii.

Opinez ca procedura in sine reglementata de catre lege este una abuziva. Decizia Anaf De Angajare anulata de catre instanta.

Anaf atrage in mod ilegal raspunderea prin acte administrative, desi persoana “gasita vinovata” NICI NU ERA IN TARA”

Situatia de fapt declarata in cadrul contestatiei la decizia de angajare a raspunderii:

Avand in vedere faptul ca eram detasata intr-o alta tara in interes de serviciu, astfel cum rezulta din incrisuri, nu am avut niciodata cunostinta de starea financiara a societatii.

In acest context, calitatea mea de asociat si administrator (detinuta si pana la acea data doar scriptic, nu si faptic), a incetat odata cu drepturile si obligatiile ce decurgeau din acestea.

La data de 30.01.2018 a fost emisa o notificare de la Administratia Financiara a Finantelor Publice Teleorman, cu privire la faptul ca urma a se proceda la angajarea raspunderii solidare a subsemnatei pentru creantele fiscale ale debitorului SC xxx SRL, obligatii fiscale ramase neachitate in suma de 16.511 lei. Raspunzand in scris acestei adrese si aducand la cunostinta organului emitent situatia mai sus expusa, s-a procedat la emiterea unei noi notificari catre subsemnata, prin care suma mai sus mentionata a fost modificata, fiind diminuata la 9.978 lei.

Desi le-am adus la cunostinta ca nici aceasta suma, intr-un cuantum mai mic – de 9.978 lei, nu este datorata, a fost emisa Decizia nr. 377 din 09.07.2018 de angajare a raspunderii solidare privind atragerea raspunderii solidare prevazuta la art. 25 alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala pentru aceasta suma, parte din datoria de 16.511 lei a societatii.

Tragem astfel concluzia ca situatia evidenta prin care debitorul NU era de rea credinta, a fost data de-o parte de catre ANAF si am procedat la emiterea unor decizii ILEGALE.

Ce spune legea despre atragerea raspunderii solidare?

In conditiile in care exista deja reglementata procedura de atragere a raspunderii persoanei fizice ( administrator) in cadrul procedurii insolventei, aplicarea art. 25 alin 2, din codul de procedura fiscala, nu face nimic altceva decat sa dubleze deja o procedura prin care daca exista parti vinovate de starea de insolvabilitate a debitorului persoana fizica, sa poata fi trase la raspundere acele persoane.

Vizualizati si :

Art. 25 alin. 2 din Codul de procedura fiscala reglementeaza urmatoarele:

Astfel, pentru obligaţiile de plată restante ale debitorului ( persoana fizica, firma) declarat insolvabil în condiţiile prezentului cod, răspund solidar cu acesta următoarele persoane:

a) persoanele fizice sau juridice care, anterior datei declarării insolvabilităţii, cu rea-credinţă, au dobândit în orice mod active de la debitorii care şi-au provocat astfel insolvabilitatea;

Asta inseamna ca din cadrul persoanei juridice, administratorii sa-si fi vandut bunuri catre ei tocmai pentru a “saraci” persoana juridica.

b) administratorii, asociaţii, acţionarii şi orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea, cu rea-credinţă, sub orice formă, a activelor debitorului;

In acest caz se poate discuta chiar si de fapte penale prin diminuarea patrimoniului debitorului;

c) administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credinţă, nu şi-au îndeplinit obligaţia legală de a cere instanţei competente deschiderea procedurii insolvenţei, pentru obligaţiile fiscale aferente perioadei respective şi rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate;

Cititi si:

Aici comporta tot textul de lege o INTREAGA dezbatere fiindca singura care poate determina daca a fost sau nu cu rea credinta savarsita aceasta fapta civila, este instanta de judecata.

Daca debitorul nu ar fi anulat decizia, acesta ar fi fost executat silit (vedeti procedura de contestare a executarii silite ).

Incepem prin a va prezenta decizia anulata de catre instanta de judecata in cazul debitorului a carei raspundere a fost atrasa in procedura administrativa si a caror efecte au fost contestate in instanta.

Decizia Anaf De Angajare

d) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale;

De asemenea, plata impozitelor in contextul dat doar in anumite conditii poate fi retinuta ca fiind cu rea credinta si evident ca trebuie verificat fiecare caz in parte.

e) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fără ca acestea să fie cuvenite debitorului.

ATENTIE – Pot raspunde solidar cu persoana juridica, si alte persoane juridice insa acest lucru poate fi contestat in aceleasi conditii.

(3) Persoana juridică răspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil în condiţiile prezentului cod sau declarat insolvent dacă, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub control comun cu debitorul şi dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a) dobândeşte, cu orice titlu, dreptul de proprietate asupra unor active de la debitor, iar valoarea contabilă a acestor active reprezintă cel puţin jumătate din valoarea contabilă a tuturor activelor dobânditorului;

b) are sau a avut raporturi contractuale cu clienţii şi/sau cu furnizorii, alţii decât cei de utilităţi, care au avut sau au raporturi contractuale cu debitorul în proporţie de cel puţin jumătate din totalul valoric al tranzacţiilor;

c) are sau a avut raporturi de muncă sau civile de prestări de servicii cu cel puţin jumătate dintre angajaţii sau prestatorii de servicii ai debitorului.

Noi am si contestat in acest caz, faptul ca decizia nu este una legala si angajarea raspunderii nu este corecta:

Decizia Anaf De Angajare
Decizia de atragere a raspunderii anulata de catre instanta.

Atentie – procedura atragerii raspunderii administratorului prin decizie Anaf, nu trebuie confundata cu cererea de atragere a raspunderii formulata in cadrul procedurii insolventei reglementata de legea 85/2014.

Inainte de deschiderea insolventei unei societati, ANAF se poate juca de-a judecatorul sindic si ii poate atrage, spunem noi discretionar, raspunderea oricui crede ca se face vinovat de intrarea in insolventa (nu judiciara) a persoanei juridice.

Surpriza, subiectivisul atragerii raspunderii de catre ANAF prin cadrul contestatiei la decizia de angajare a raspunderii a condus la anularea de catre instanta de judecata a deciziei emise de catre ANAF:

Vedeti dosarul mai jos-

Tribunalul Bucuresti – Dosarul : 34431/3/2018

22.07.2019 Ora estimata: 14:00
Complet: C22 Fond-CA
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite acţiunea formulată de reclamanta Mateias Madalina
prin SCA Cuculis&Asociatii.

Anulează Decizia nr.237 din 27 septembrie 2018 privind solutionarea contestatiei, emisă de Directia Generală Regională a Finantelor Publice Ploieşti si Decizia nr.377 din 09 iulie 2018 de angajare a răspunderii solidare emisă de Directia Generală Regională a Finantelor Publice Ploieşti – Administratia Judeteană a Finantelor Publice Teleorman.
Document: Hotarâre  5223/2019  22.07.2019

Av.Drd. Cuculis Adrian

Astfel, daca sunteti intr-o asemenea situatie puteti face o programare la sediul SCA Cuculis&Asociatii , aici.

14 comments to “Administratorul Firmei Anuleaza Decizia Anaf De Angajare A Raspunderii”
 1. Buna seara,

  Administrator al unui SRL, predat acte in 2011 unui lichidator, in 2016 se cere insolventa, in 2020 se depune cerere pentru atragerea răspunderii..

 2. Bună ziua , avem anulata decizia de raspundere solidaru cu ANAF
  Angajarea raspunderii cu lichidatorul nu a fost anulata.
  ANAF fiind inscris la masa credala, poate sa ma execute silit?
  Multumesc!

 3. sunt cazuri cand se aproba contestatia pentru o decizie definitva a curtii de apel, in cazul in care s-a dispus prin aceasta hotarare instituirea raspunderii patrimoniale? Mentionez ca s-a tinut contabilitatea legal, nu s-au cheltuit bani din societate in interes personal, dimpotriva am achitat diverse facturi din bani personali.

 4. Sa anulat atragerea raspunderii ,definitiv de Curtea de Apel Bacău, dar nu sa făcut în 15 zile contestatie la Titlu emis de ANAF pentru atragerea raspunderii. Se mai poate face ceva ?

 5. In situatia in care, in instanta a fost pronuntata deja o hotarare (urmare actiune in baza Legii 85/2015) prin care nu au fost identificate fapte imputabile admunistratorului care sa fi dus la generarea starii de insolventa, o noua actiune a organului fiscal in sensul emiterii unei decizii de angajare a raspunderii solidare in baza art. 25, alin 2^1 din Legea 207/ 2015 este legala?

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.