Anulare Contract De Intretinere De Catre Mostenitori

Contractul de Intretinere – Posibilitatea Anularii Lui In Instanta Pentru Neacordarea Intretinerii

Intretinerea unei persoane se poate face in baza unui contract, evident, persoana care primeste intretinerea avand obligatia sa dea ceva la schimb in limita a ceea ce se numeste capitalul adus cu titlu de aport. Pana a ajunge la o anulare contract de intretinere , este bine sa stiti ce presupune contractul in sine.

Acest capital adus ca apord la contractul de intretinere, cel mai des se refera la un bun imobil, asa zisele contracte de intretinere cu stramutarea dreptului de proprietate asupra unui bun imobil sau plata de catre cel care trebuie sa dea intretinerea a unei rente viagere sau chiar pastrarea dreptului de uz asupra imobilului insa vanzarea nudei propreitati si obligatia platii unei rente viagere.

Anulare contract de intretinere de catre mostenitori

Nu de putine ori se ajunge ca aceasta intretinere sa nu fie prestata de catre cel care trebuie sa dea intretinerea unei persoane de la carea a luat un bun imobil sau nu numai si atunci se cauta variante de anulare a contractului de intretinere chiar de catre cel care a ajuns sa semneze acel contract de intretinere.

De multe ori se ajunge la situatia in care chiar mostenitorii solicita anularea contractului de intretinere.

Prin urmare, ne-am propus sa facem o expunere exhaustiva cu privire la ceea ce inseamna rezolutiunea contractului de intretinere de catre mostenitori.

Sa incepem

– Rezolutiunea contractului de intretinere de catre mostenitori

Conform codului civil, rezolutiunea contractului de intretinere de catre mostenitori poate fi ceruta in conditii absolut indicate de catre codul civil.

Practic, legea vorbeste despre incetarea contractului de intretinere insa corecta este afirmatia de a rezolutiona contractul de intretinere de catre mostenitorii celui ce a constituit acel drept, insa doar in conditiile de mai jos :

Art. 2263 din codul civila arata cum se poate solicita , inclusiv de catre mostenitori, rezolutiunea contractului de intretinere :

Încetarea contractului de întreţinere se poate dispune de catre instanta de judecata la cererea mostenitorilor dupa cum urmeaza:

Contractul de întreţinere încheiat pe durată determinată încetează la expirarea acestei durate, cu excepţia cazului în care creditorul întreţinerii decedează mai devreme.

(2) Atunci când comportamentul celeilalte părţi face imposibilă executarea contractului în condiţii conforme bunelor moravuri, cel interesat poate cere rezoluţiunea contractului de intretinere.

Anulare Contract De Intretinere prin nerespectarea obligatiei de intretinere.


– Contract de intretinere se poate ataca de mostenitor

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), precum şi atunci când se întemeiază pe neexecutarea fără justificare a obligaţiei de întreţinere, rezoluţiunea nu poate fi pronunţată decât de instanţă, dispoziţiile art. 1.552 nefiind aplicabile. Orice clauză contrară este considerată nescrisă.

(6) Dreptul la acţiunea în rezoluţiune se transmite moştenitorilor.

Plecand de la acest articol in care este creionat si dreptul mostenitorilor de a ataca orice contract de intretinere insa atentie in conditiile in care le-am explicat mai sus, este deja

Notificarea de rezolutiune a contractului de intretinere trimisa de catre un avocat rezolutiune contract de intretinere mostenitori, deschide de fapt calea catre anularea contractului de intretinere, actiune deschisa de catre mostenitori.

Rezoluţiunea unilaterală – cum trimitem o notificare ca mostenitor, pentru rezolutiunea unui contract de intretinere.

(1) Rezoluţiunea sau rezilierea contractului poate avea loc prin notificarea scrisă a debitorului atunci când părţile au convenit astfel, când debitorul se află de drept în întârziere ori când acesta nu a executat obligaţia în termenul fixat prin punerea în întârziere.

Cititi si :

Exemple, cand poate fi ceruta anularea contractului de intretinere de catre mostenitori?

Important este sa invatam din exemplele care deja au fost transate in fata instantelor de judecata si din practica, spun eu nefericita a celor care au vrut sa aiba o batranete linisita si s-au gandit ca daca fac un contract de intretinere si dau la schimb casa in care stau, nu vor avea probleme.

Lucrurule nu stau chiar asa fiindca de multe ori, debitorul intretinerii, uita sau se face ca uita ce are de facut si atunci, batranii sau cei in nevoie care ajung sa semneze asemenea contracte de intretinere, devin victime.

Un exemplu este dat de catre un client de-ai nostri care a semnat un asemenea contract de intretinere, acesta avea varsta de 85 de ani, ambii copii plecati in afara tarii si s-a trezit ca dupa ce a semnat contractul de intretinere prin care cel care i-a si luat casa ( apartament de 3 camere ) se obligase sa-i asigure mancarea si medicamentele necesare, acesta a plecat si nu a mai dat niciun semn de viata.

La scurt timp persoana care trebuia sa primeasca intretinerea a decedat, iar mostenitorii au deschis un proces de anulare a contractului de intretinere implicit vanzare cumparare cu clasa de intretinere, tinand seama de faptul ca intretinerea NU a fost prestata.

Solutia instantei a fost de anulare a contractului de intretinere la cererea mostenitorilor.

– Anulare contract de intretinere de catre mostenitori – Ce Se Intampla Cu Prestatiile Dupa Anularea Contractului De Intretinere De Catre Mostenitori

Practic, in functie de motivul rezolutiunii contractului de intretinere, mostenitorii pot solicita chiar si sumele de bani pe care cel ce era obligat sa dea intretinerea , le-a generat spre exemplu prin inchirierea apartamentului ce a facut bunul contractului de intretinere.

Astfel, in cazul în care rezoluţiunea se pronunţă pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (2) sau (3), debitorul în culpă nu poate obţine restituirea prestaţiilor de întreţinere deja executate.

Asta presupune ca daca prestarea intretinerii a avut loc insa se constata cazurile de rezolutiune a contractului de intretinere, solicitat de catre mostenitori, atunci cel care a prestat intretinerea, NU poate solicita restitirea prestatiilor.

Model contract de intretinere

Model de contract de întreţinere – Este bine sa stiti inca de la inceput ca semnarea unui contract de intretinere trebuie sa imbrace obligatoriu forma autentica.

Practic, de retinut mai simplu este ca atunci cand incheiati un contract de intretinere mergeti la notar sau puteti sa apelati la un avocat specializat in contracte de intretinere iar atunci cand vreti sa anulati un act de intretinere, mergeti la un avocat specializat in rezolutiunii contracte de intretinere.

Modelul actului de intretinere de mai jos este dat strict cu titlu de informare:

          Între subsemnaţii:

          1.……………, domiciliat în…………, CNP……….., (C) în calitate de constituitor şi creditor al obligaţiei de întreţinere,

          2. ……………, domiciliat în………….., CNP……….,(B) în calitate de beneficiar al obligaţiei de întreţinere şi

          3. ……………, domiciliat în…………….., CNP…………., (D) în calitate de debitor al obligaţiei de întreţinere,

          în conformitate cu prevederile art.2257 şi urm. Cod civil, a intervenit prezentul contract de întreţinere, în următoarele condiţii,:

          Subsemnatul (C), transmit lui (D), nuda proprietate asupra imobilului situat în ………….., cu nr.cadastral……………, înscris în Cartea Funciară nr. ……., a localităţii ……….., prin încheierea nr……… emisă de Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară …………..în schimbul asumării de către acesta a obligaţiei de a mă întreţine pe mine şi pe soţia mea (B), pe toată durata vieţii noastre, această obligaţie urmând a se stinge la data decesului ultimuluia dintre noi, în conformitate cu prevederile art.2244 Cod civil.

          Subsemnatul (C) îmi rezerv dreptul de uzufruct viager asupra imobilului. De asemenea, subsemnatul (C) constitui, cu titlu gratuit, în favoarea soţiei mele (B), atât un drept de uzufruct viager asupra imobilului, cât şi dreptul de beneficia de întreţinere viageră din partea debitorului (D).

          Subsemnatul constituitor declar că am dobândit imobilul astfel:…………(se vor menţiona actele de proprietate).

          Imobilul are taxele şi impozitele achitate, după cum rezultă din certificatul de atestare fiscală nr…….. din data de …. eliberat de …..

          Imobilul nu este grevat de sarcini şi nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane, după cum rezultă din extrasul de Cartea Funciară pentru autentificare nr. …… din data de …., eliberat de Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară ……..

          Subsemnatul (D), mă oblig ca, în schimbul nudei proprietăţi, care mi s-a transmis de către (C), cu titlu oneros, să prestez întreţinere atât în folosul creditorului (C), cât şi în folosul soţiei sale (B).

          Subsemnata (B), accept constituirea în favoarea mea, de către soţul meu (C), cu titlu gratuit, a uzufructului viager asupra imobilului descris mai sus şi a dreptului de a fibeneficia de întreţinerea ce-mi va fi prestată pe toată durata vieţii mele de către debitorul (D).

          Noi, (C), (B) şi (D) înţelegem că obligaţia de întreţinere şi îngrijire asumată de (D) faţă de creditorii obligaţiei (C) şi (B), constă în asigurarea hranei, a îmbrăcăminţii şi încalţămintei, precum şi a menajului pentru (C) şi (B), pe durata vieţii acestora. Aceasta include de asemenea, îngrijirile şi cheltuielile necesare în caz de boală pentru fiecare dintre beneficiari, precum şi cheltuielile ocazionate de înmormântarea acestora.

Pe ce durată se încheie contractul de intretinere

Trebuie sa stiti ca atunci cand va decideti sa incheiati un contract de intretinere, acesta este unul aleatoriu!

Adica? Asta inseamna ca fie stabiliti ca el sa fie incheiat pe toata durata vietii persoanei intretinute, ori numai pentru o anumita perioada determinata.

Atunci cand semnati un contract de intretinere pe o perioada determina, este clar, imobilul spre exemplu sau alt drept real, sau bun mobil ori imobil trece in patrimoniul dvs. imediat, iar obligatia de intretinere, se mentine pana la momentul la care acel contract ajungela termen.

In schimb, daca incheiati un contract cu obligatia platii viagere, el edvine aleatoriu si s-ar putea ajunge ca de de fapt sa devina la un anumit punct, mai oneros.

De asemeneam durata contractului de întreținere poate să fie stabilită de părţi în funcţie de dorinţele lor.

Pot să stabileasa un număr de ani sau să stabilească încheierea lui pe durata vieţii uneia dintre ele asa cum am indicat si mai sus 

 1. dacă se prevede un caracter viager, înseamnă că întreţinerea trebuie prestată pe toată durata vieţii întreținutului.
 2. când nu este prevăzută nicio durată, atunci se prezumă la fel, că a fost încheiat contractul pentru toată durata vieţii întreţinutului.

Gândește-te bine înainte exact la durată: faptul că închei contractul pe 10 ani, de exemplu, nu înseamnă că nu mai poți primi întregul apartament la final. Altfel spus, durata contractului nu este legată de bunul care ți se transmite la final.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Str. Vaselor Nr. 16 Sectorul 2
Bucuresti
Romania
53 comments to “Anulare Contract De Intretinere De Catre Mostenitori”
 1. Cum pot recupera banii investiti in imbunatatirea imobilului in care licuiesc cu mama si pt. Care am facut c.i. cu uzufruct viager in 2004.Eu mi-am indeplinit tot ce scrie in contract dar nu am pastrat nici o chitanta avand incredre in mama cu care ne-am inteles f. Bine..Dar acum ea se plange fratelui si acesta ma ameninta ca ma da in judecata cu martori falsi.Eu vreau sa intrerup contractul sa recuperez ce am investit in imobil(cu credit bancar)pt. Ca am inteles de la avocata cu care am discutat,ca mama poate oricand sa renunte si sa pierd tot.Din 2004 eu am suportat toate costurile si sa continui tot asa fara sa am nici o siguranta?Se piate face alt contract daca ea doreste?in care sa am si eu o siguranta?Va multumesc anticipat

  • Am să încerc în rândurile de mai jos să exemplific o situație în care am fost pus.
   În anul 2021, tatăl meu, aflându-se într-o stare terminală, a făcut cu nepotul meu (fiul sorei mele) un contract uzufruct viager. Contract semnat fără ca eu, fiul cel mic să fiu informat. Menționez că pe durata vieții a tatălui meu, am continuat să-l susțin financiar cu sume considerabile.
   În anul curent, tatăl meu a decedat, iar când am vrut să dezbat succesiunea, am aflat ca acesta avea deja semnat un contract de întreținere gen uzufruct viager cu nepotul meu .
   Întrebarea mea este următoarea:
   Se poate anula in instanță un astfel de contract între tatăl meu și nepoata mea, având în vedere că sunt unul din cei doi fii legitimi ai tatălui decedat? Mă mai pot constitui rezervă succesorală în intenția de a contesta acest contract de întreținere cu uzufruct viager? Dacă da, sunt obligat să îl despagubesc financiar pe nepot cu privire la costurile de întreținerea a tatui decedat?
   (menționez că pe toată durata suferinței, nepotul nu a fost fizic in țară alături de tatăl meu, ci doar a susținut lunar la cheltuielile decedatului cu suma de 100€).
   Mulțumesc!

 2. Bună seara,tatăl meu cu probleme psihice (schirzofenie)a făcut un contract de vinzare cumparare cu întreținere unui nepot de gardul doi,eu fiind singura moștenitoare, pot cere în instanță anularea contractului pe baza diacnosticului de schirzofenie gradul1 pensionat de foarte mulți ani de această boală, ce șanse de cîștig a-și avea să anulez contractul și să îl îngrijesc eu fiind singurul lui copil?mulțumesc anticipate.

  • Tatal meu biologic a incheiat un contract de vanzare’cumparare cu clauza de intretinere pentru 2 copii din alta casatorie alflati in strainatate.Acum sotia defunctului a deschis succesinea si m-a anuntat.Intrebarea mea este daca apartamentul pt care a incheiai contractul intra in masa succesorala si daca e legal intocmit acest contract de mare nu am stiut pana acum.

 3. Dacă am un contract de antretinere și sunt majoritar an contract adică cota parte de 76,86%si restul cotei de 23,14 se dezbate supscesiune pe 4 frați ce șanse am de castig. Apoi fratele sta abuziv an cota parte ce am dobândit, și o ultima antrebare dacă a-mi permiteți. Spun frați ca vor sa atace. Ieu am toate anscrisurile an care fac dovada ca miam respectat contre tul. Adică chitanțe, facturi bonuri etc. Cum ma anvatat sa fac.

 4. Buna ziua. Dupa decesul tatalui meu, eu am renuntat la mostenire, ramanand ca mostenitori mama si fratele meu. Fara ca eu sa stiu, fratele meu a convins-o pe mama sa faca un act de partaj voluntar, el avand nuda proprietate pe tot imobilul si mama uzufructul viager cu sarcina de intretinere la nevoie. Mentonez ca el nu a prestat nici o intretinere fiind plecat de f multi ani in strainatate. Am afltat de acest act acum dupa decesul mamei,, dar actul a fost facut acum 15 ani. Se poate anula in instanta ? Neideplinirea obligatiei de intretinere, chiar daca nu e un contract de intretinere e un bun motiv de anulare? Va multumesc anticipat si va doresc o zi excelenta!

 5. Buna ziua in cazul unui contrat de intretinere prin transmitere nuda proprietate catre fiul mai mic si sotiei acestuia cu rezerva dreptului de uzufruct viager asupra unui imobil respectiv casa si curte, creditorii fiind grav bolnavi avand si altii copii iar intretinatorii nu le dau voie acestora sa intre la parintii lor, in cazul survenirii decesului unuia dintre ei legal au posibilitatea sa intre sa-si plaga si sa-si privegheze parintii?

  • Buna soțul meu a încheiat un contract de întreținere cu mama sa ca find singurul copil , dar eu nu sunt trecută in contract pentru ca nu eram de fata cand sa făcut contractul și a specificat ca este necăsătorit , el este bolnav și ma întreb dacă s-ar întâmpla ceva , eu și copii am mai avea drept la proprietate dacă mama lui ii încă in viața ? Multumesc anticipat

 6. Bună ziua domnule avocat Cuculis! Doresc un sfat din partea dvs.cu privire la situația în care ne aflam. Sunt în concubinaj cu un domn care deține o casa ,are doua fete din căsătoriile anterioare și nu se mai interesează de tatăl lor .Cum sa procedam cu acest imobil ,daca este bine sa ne căsătorim și cum sa facem actele la notar , să avem o siguranță, că nu vom avea probleme din partea moștenitorilor.

   • Intrebare: soacra mea are 2 băieți. Sora sa nu a avut copii și la vasta de 82 ani a decis sa lase moștenirea apartamentul celor 2 nepoți. Soțul meu a mentionat la telefon fratelui ca el renunță. Notarul la care a mers mătușa și fratele rămas a decis ca fratele și soția acestuia sa încheie cu mătușa un contract de întreținere contra apartament. Mătușa avea la acel moment pensie cu care se întreținea. Nu a durat mult și mătușa a decedat. Se poate solicita anularea Contractului de întreținere astfel încât moștenirea sa revină la cei 2 nepoți?

 7. Buna ziua domnule avocat. Indraznesc sa apelez si eu la bunavointa dvs, daca-mi permiteti. Situatia in cazul meu este urmatoarea: tatal meu este in varsta si in ultima vreme neputincios. Am o nepoata( fiica fratelui meu decedat) care se comporta ciudat, eu banuiesc ca are un contract de intretinere cu caracter viager cu tata( desi locuieste si lucreaza la mare distanta). Un eventual contract de intretinere apare in extrasul de carte funciara al apartamentului tatalui meu?
  Si in alta ordine de idei,daca eu din punct de vedere financiar( nu-mi permit prea mult) contribui la intretinerea tatalui meu mai putin decat nepoata, am sanse sa obtin in instanta reductiunea contractului de intretinere?! Mentionez ca eu si nepoata suntem singurii mostenitori. Va multumesc pentru un eventual raspuns. Cu stima.

   • S-a făcut un contract de întreținere autentic la notar prin care soții x s-au dat în întreținere la y. Unul din soții x a decedat, ce se întâmplă mai departe? Se introduce in masa succesorala bunul lui x, se reîntoarce bunul în patrimoniul acestuia? Sau după decesul celuilalt soț bunul rămâne lui y, cu condiția ca y sa il întrețină pe soțul x rămas în viata pana survine și decesul acestuia. Cum îl radiez pe unul din soții x din cf, unul din creditorii obligației de intretinere după deces, deși celălalt încă mai trăiește. Multumesc frumos!

     • Buna ziua .Parintii sotului fiind i varsta si bonlavi au decis sa i faca sotului contract de intretinere cu renta viagera . Socrul a decedat acum 20 de ani , noi avand grija de soacra si in prezent. Deci de 25 de ani avem grija de ei . Sotul are un frate care nu a trecut pe la ei o data pe an . Acum vrea partea lui din mostenire. Noi am investit toata munca de o viata acolo . Legal mai are dreptul la mostenire noi ocupandune de tot ce inseamna 2 persoane in varsta inclusiv inmormantare si pomeni?

    • Bună seara . Mama mea ia făcut unui nepot acte de întreținere , după două săptămâni el a plecat în Germania , sa dus la notar să anuleze acest act și nu poate fără el , precizez că nu are niciun act asupra ei , CI a nepotului și nici copie după contract . Ce poate să facă . Mulțumesc !

     • Bună ziua… am nevoie de un răspuns.. corect…În urna cu 15 ani am semnat un act de întreținere cu socrii mei..Între timp socrul a decedat…soțul a decedat…iar soacra mea vrea sa anuleze .acel contract….
      ..menționez ca iam av ut de grija mereu

   • Bună ziua! În urma cu 45 ani părinții mei au încheiat un contract de întreținere cu mine și sotul. Având 4 surori, la doua le-am dat bani cu declarație semnata de ele, cea de-a 4 fiind minora. După căsătoria acesteia m-a alungat din casa rămânând ea. După un timp s-a mutat și ea, iar mama s-a dus cu ea, dându-i un teren moștenire al mamei, tata cu mine. Părinții au decedat, iar sora cea mica vrea jumate din avere. Și cele doua surori care au primit bani vreau din moștenire. Va rog să-mi spuneți cum ar trebui sa procedez. Va mulțumesc!

 8. Buna ziua am si eu o problema mama nea a facut un contract de intretinere la o nepoata adica sa o intretina sa aiba grije de ea si sa II faca toate pomenile dupa deces acum mama a decedad dar nepoata sta in afara si a ingrijito pe mama o sira de a mea nepoata nu a venit la inmormantare pe 30 octombrie 2021 dar acum sa dus sa vanda casa noi frati o putem da in judecata

 9. Vecina noastra in varsta de 80nde ani vaduva si rudely nu o cauta nu se intereseaza de stared ei Cy Un fiu ajuns la oamenii strazi neavand posibilitati de ajutor ptr doamna si doamna a considerat sa avem grija ei prin contract de intretinere ……intrebare poate fi Atacat de mostenitori multumesc

  • Bună ziua! Fratele meu avea contrct de vânzare cumpărare cu întreținere viagera cu mama noastră ,în 14 Aprilie mama a împlinit 90 de ani și cumnata mea a dus-o intru-un azil de bătrâni mințind-o ca o duce la un centru de recuperare ,mama umblând cu cadru Vreau sa menționez ca mama se deplasa singura ,mergea la masa ,la baie ,făcea singura duș doar o dureau picioarele .Întrebare: avea dreptul sa o ducă la azil fără acordul ei ? Și dacă fratele meu a avut voie sa dărâme casa părintească în urma contractului avut cu mama ? Mulțumesc!

 10. Buna ziua

  Eu si sotul meu,am intocmit un contract de intretinere la notar in 08.09.2017 si am cedat apartamentul si bunurile nepotului meu (acum are 24 de ani),dar in 2018 acesta s-a imbolnavit de sarcom Ewing(cancer osos) si este in faza 4.Va rog sa-mi comunicati daca pot sa anulez acest contract de intretinere cu ce document, unde si cand (cat este in viata sau dupa moarte).
  Va multumesc!

  • Buna ziua
   Eu si sotul meu,am intocmit un contract de intretinere la notar in 08.09.2017 si am cedat apartamentul si bunurile nepotului meu, dar in 2018 acesta s-a imbolnavit de sarcom Ewing(cancer osos) si a murit in 31.05.2022.Mama lui,fiica mea,l-a parasit cand nepotul meu avea aprox.4 ani si nu acontribuit cu nimic la cresterea si educarea lui,ir pana in prezent nu a solicitat preluarea contractul de intretinere cu clauza de uzufruct viager si nu stiu adresa ei de domiciliu.Va rog sa-mi comunicati daca pot sa anulez acest contract de intretinere si in ce perioada de timp.
   Va multumesc!

 11. Buna ziua! Tatal meu a fact act de intretinere ficei mele ,in schimbul sumei de 700miloame si achitarea multor datori! deoarece fica vitrega isi cerea partea dupa moartea mamei sale! Cand sa vazut cu problemele rezolvate a inaintat proces pentru a anula actul de intretinere! El intre timp l-am internat la azil prinat unde tot noi ne ingrijim de platii etc ! Ieri am aflat cu stupoare ca instanta a aprobat anularea! Am o intrebare..daca el are diagnostic de demente AVC nedeplasabil eu fiind singura lui fica ,cum isi ea el inapoi apartamentul ,eu fiind cutator! Nu pot intelege avocatul lui care il plimba cu masina lui la vizitat si la azil! Se fii putut sa aibe un act de la tatal meu inainte de actul de intretinere pe care la facut ficei mele?Ce se intampla mai deparete??? Multumesc frumos!

 12. Mostenitorii legali… fiice, fii, nu trebuie sa aibe stiinta sau sa fie prezenti la semnarea contractului de intretinere a mamei vaduve, de catre una din fiice, cu sotul ei?

 13. Bună seară, vă rog să mă ajuți în următoarea problemă.
  Am încheiat un contract de întreținere cu o bătrânică, la nici o lună la de la încheierea acestuia la îndrumarea fiului doamnei care inițial nu a avut nici o problemă (acesta fiind plecat în altă țară),bătrâna dorește rezilierea contractului. Noi suntem deacord dar să ne restituie suma cheltuită cu contractul de întreținere. Doamna și a schimbat inclusiv atitudinea și nu ne m ai primește la dânsa cu mâncare, medicamente, vizite și nici banii nu vrea să îi achite către noi. Ce șanse am să îmi recuperez banii aceștia în cazul în care fiul sau doamna merge în instanță ? Vă mulțumesc anticipat

 14. Bună ziua Domn Avocat. Am și eu o întrebare dacă doriți sa mi răspundeți. Foștii socrii neau făcut acte de întreținere mie și fostului soț în care sunt despărțita de un an. Foștii socrii vor sa ne strice actele de întreținere. Vreau să știu dacă câștig ceva prin această treabă. Va mulțumesc.

 15. Buna ziua. Un contract de intretinere poate fi contestat dacă nu s-a știut de întocmirea lui? Mulțumesc anticipat pentru răspuns.

 16. Buna ziua, Va rog sa ma ajutati in urmatoarea speta:
  Verisoara mea persoana cu handicap de vedere a avut o fata cu handicap -oligofrena -. Au facut un contract de intretinere cu drept viager ptr fata sa cu doi tineri casatoriti la acea vreme. Pe parcurs au divortat tinerii ,nu s au mai ocupat de fata dar sau mutat in apartament facand anumite modificari. Contractul a fost anulat in instanta iar fata si murit. Mama sa adica verisoara mea de 87 ani a ramas mostenitoare si a vrut sa obtina certificatul de mostenitor. A aflat ca apartamentul este inscris in cartea funciara si nu se mai poate face anularea sau rectificarea. Se tot judeca de doi ani . Rezolutiile sunt atat la fond cat si la apel ca cerere nefondata. S a mers pe Plangere incheiere carte funciara. ,art 52/ alin 2,L7/1996Au fost citati si paratii cat si OCCPI. Nu s au prezentat niciodata. In aceasta situatie ce ar mai trebui facut.
  Multumesc

 17. Ziua buna ,actul pe care nu l poate ataca nimeni în afara de Vinzare câte este sau ce trebuie făcut ca să nu te mai atace nimeni

 18. Buna seara Dl avocat. Am contract de întreținere cu părinții de 7 ani. Eu ii duc la doctori cu mașina peste tot inde e nevoie, internări, operații, le gătesc, ii ajut și financiar, dar mai puțin. Mai am 3 frați. Pot ataca contractul? Menționez ca nu le plătesc impozitul sau sa cumpăr medic. Au pensii mari și nu le administrez eu, ii ajut cât imi permit.

 19. Sunt căsătorită de 14 ani . Apartamentul în care locuim este al soțului dinaintea căsătoriei. Există varianta ca el să se dea în întreținere mie ,deși sunt soția lui, apartamentul trecând ca formă de plată în posesia mea ? Mulțumesc

 20. Buna ziua! Am mare nevoie sa stiu daca am sanse de a recupera o parte din banii cheltuiti cu intretinerea bunicii pentru care avem incheiat un contract de intretinere cu uzufruct viager. Este vorba de bunica mea materna din partea mamei cu care am contract incheiat din oct 2019 ( le cerinta dansei care 1 an m-a batut la cap sa facem acest act) si cu care relatia s-a deteriorat cu inaintarea ei in varsta 78 ani. Eu locuiesc cu ea in imobil si asigur tot ce trebuie – neintelegerile noastre fiind din alta cauza ce tine de partea sociala – este fff dificila si irascibila si la orice lucru care nu ii convine ma “ameninta/avertizeaza” cu contractul. Eu imi permit sa ma mut cu chirie insa am stat alaturi de dansa fiind singura ei ruda din tara doar ca relatia a ajuns intr un punct unde si mie imi face rau mental. Eu am platit intretinere la bloc, cablu, lumina, impozit. cheltuielile si cu taxele incheierii contractului si as vrea sa stiu ce sanse sunt sa pot recupera ceva din toate aceste plati ce tin de imobil (ca pentru plata mancarii, medicamentelor si hainelor/incaltaminte nu ma astept sa recuperez ceva). Mai mentionez ca in imobil am schimbat si mobilierul, cumparat electrocanice noi – am factura pentru toate aici asa ca ele sunt detinute legal de mine si le pot lua la plecare insa ma intereseaza pentru platile lunare ale locuintei daca se poate recupera ceva. Multumesc anticipat!

 21. Buna ziua.matușa mea are cdi.cu zufruct viager din 2005.in anul 2oo8 intretinatorii au plecat de la ea.in 2009 a deschis actiune in rezolutiune fiindui respinsa de instanta(motivatia că ar avea poarta încuiată).in 2012 la fel.pana in vara lui 2022 nu au mai cautat o pe mătușa cand la solicitarea mea au zis ca nu renunta la contract si ca o ingrijesc in continuare.dar nu a tinut decat pana la sfarsitul anului. De 3 luni nu s au mai interesat deloc de mătușa mea.precizez ca eu îi ofer mancare,medicatie,plata facturilor,medic de specialitate și plata impozitului și taxelor locale.
  Ce se poate face?multumesc anticipat!

 22. Buna ziua,domnule avocat!
  am incheiat un contract de intretinere cu o doamna care traia in conditii mizere,i-am facut conditii aproape de lux garduri,reparat acoperis,consolidat casa,ingrijire excelenta,am locuit efectiv cu dansa,analize,am trimis-o in statiune,pana acum o luna cand au bulversat-o niste rude indepartate si un vecin iar aceasta,a inchis casa,cu lacate,refuza ingrijirea,a devenit violenta…Ii platesc toate datoriile legata de intretinera dansei si a imobilului.Intrebarea este daca aceasta,in conditiile in care,fara motiv,influientat,refuza intretinerea si daca poate desfiinta contractul?

 23. Buna ziua,domnule avocat!
  am incheiat un contract de intretinere cu o doamna care traia in conditii mizere,i-am facut conditii aproape de lux garduri,reparat acoperis,consolidat casa,ingrijire excelenta,am locuit efectiv cu dansa,analize,am trimis-o in statiune,pana acum o luna cand au bulversat-o niste rude indepartate si un vecin iar aceasta,a inchis casa,cu lacate,refuza ingrijirea,a devenit violenta…Ii platesc toate datoriile legata de intretinera dansei si a imobilului.Intrebarea este daca aceasta,in conditiile in care,fara motiv,influientat,refuza intretinerea si daca poate desfiinta contractul?

 24. Am contract de intretinere cu sora mea,pot sa imi iau liber de la serviciu pentru a ma duce cu dansa la doctor
  in baza acestui contract?

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.