Anulare Contract De Intretinere De Catre Mostenitori

Contractul de Intretinere – Posibilitatea Anularii Lui In Instanta Pentru Neacordarea Intretinerii

Intretinerea unei persoane se poate face in baza unui contract, evident, persoana care primeste intretinerea avand obligatia sa dea ceva la schimb in limita a ceea ce se numeste capitalul adus cu titlu de aport. Pana a ajunge la o anulare contract de intretinere , este bine sa stiti ce presupune contractul in sine.

Acest capital adus ca apord la contractul de intretinere, cel mai des se refera la un bun imobil, asa zisele contracte de intretinere cu stramutarea dreptului de proprietate asupra unui bun imobil sau plata de catre cel care trebuie sa dea intretinerea a unei rente viagere sau chiar pastrarea dreptului de uz asupra imobilului insa vanzarea nudei propreitati si obligatia platii unei rente viagere.

Anulare contract de intretinere de catre mostenitori

Nu de putine ori se ajunge ca aceasta intretinere sa nu fie prestata de catre cel care trebuie sa dea intretinerea unei persoane de la carea a luat un bun imobil sau nu numai si atunci se cauta variante de anulare a contractului de intretinere chiar de catre cel care a ajuns sa semneze acel contract de intretinere.

De multe ori se ajunge la situatia in care chiar mostenitorii solicita anularea contractului de intretinere.

Prin urmare, ne-am propus sa facem o expunere exhaustiva cu privire la ceea ce inseamna rezolutiunea contractului de intretinere de catre mostenitori.

Sa incepem

– Rezolutiunea contractului de intretinere de catre mostenitori

Conform codului civil, rezolutiunea contractului de intretinere de catre mostenitori poate fi ceruta in conditii absolut indicate de catre codul civil.

Practic, legea vorbeste despre incetarea contractului de intretinere insa corecta este afirmatia de a rezolutiona contractul de intretinere de catre mostenitorii celui ce a constituit acel drept, insa doar in conditiile de mai jos :

Art. 2263 din codul civila arata cum se poate solicita , inclusiv de catre mostenitori, rezolutiunea contractului de intretinere :

Încetarea contractului de întreţinere se poate dispune de catre instanta de judecata la cererea mostenitorilor dupa cum urmeaza:

Contractul de întreţinere încheiat pe durată determinată încetează la expirarea acestei durate, cu excepţia cazului în care creditorul întreţinerii decedează mai devreme.

(2) Atunci când comportamentul celeilalte părţi face imposibilă executarea contractului în condiţii conforme bunelor moravuri, cel interesat poate cere rezoluţiunea contractului de intretinere.

Anulare Contract De Intretinere prin nerespectarea obligatiei de intretinere.


– Contract de intretinere se poate ataca de mostenitor

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), precum şi atunci când se întemeiază pe neexecutarea fără justificare a obligaţiei de întreţinere, rezoluţiunea nu poate fi pronunţată decât de instanţă, dispoziţiile art. 1.552 nefiind aplicabile. Orice clauză contrară este considerată nescrisă.

(6) Dreptul la acţiunea în rezoluţiune se transmite moştenitorilor.

Plecand de la acest articol in care este creionat si dreptul mostenitorilor de a ataca orice contract de intretinere insa atentie in conditiile in care le-am explicat mai sus, este deja

Notificarea de rezolutiune a contractului de intretinere trimisa de catre un avocat rezolutiune contract de intretinere mostenitori, deschide de fapt calea catre anularea contractului de intretinere, actiune deschisa de catre mostenitori.

Rezoluţiunea unilaterală – cum trimitem o notificare ca mostenitor, pentru rezolutiunea unui contract de intretinere.

(1) Rezoluţiunea sau rezilierea contractului poate avea loc prin notificarea scrisă a debitorului atunci când părţile au convenit astfel, când debitorul se află de drept în întârziere ori când acesta nu a executat obligaţia în termenul fixat prin punerea în întârziere.

Cititi si :

Exemple, cand poate fi ceruta anularea contractului de intretinere de catre mostenitori?

Important este sa invatam din exemplele care deja au fost transate in fata instantelor de judecata si din practica, spun eu nefericita a celor care au vrut sa aiba o batranete linisita si s-au gandit ca daca fac un contract de intretinere si dau la schimb casa in care stau, nu vor avea probleme.

Lucrurule nu stau chiar asa fiindca de multe ori, debitorul intretinerii, uita sau se face ca uita ce are de facut si atunci, batranii sau cei in nevoie care ajung sa semneze asemenea contracte de intretinere, devin victime.

Un exemplu este dat de catre un client de-ai nostri care a semnat un asemenea contract de intretinere, acesta avea varsta de 85 de ani, ambii copii plecati in afara tarii si s-a trezit ca dupa ce a semnat contractul de intretinere prin care cel care i-a si luat casa ( apartament de 3 camere ) se obligase sa-i asigure mancarea si medicamentele necesare, acesta a plecat si nu a mai dat niciun semn de viata.

La scurt timp persoana care trebuia sa primeasca intretinerea a decedat, iar mostenitorii au deschis un proces de anulare a contractului de intretinere implicit vanzare cumparare cu clasa de intretinere, tinand seama de faptul ca intretinerea NU a fost prestata.

Solutia instantei a fost de anulare a contractului de intretinere la cererea mostenitorilor.

– Anulare contract de intretinere de catre mostenitori – Ce Se Intampla Cu Prestatiile Dupa Anularea Contractului De Intretinere De Catre Mostenitori

Practic, in functie de motivul rezolutiunii contractului de intretinere, mostenitorii pot solicita chiar si sumele de bani pe care cel ce era obligat sa dea intretinerea , le-a generat spre exemplu prin inchirierea apartamentului ce a facut bunul contractului de intretinere.

Astfel, in cazul în care rezoluţiunea se pronunţă pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (2) sau (3), debitorul în culpă nu poate obţine restituirea prestaţiilor de întreţinere deja executate.

Asta presupune ca daca prestarea intretinerii a avut loc insa se constata cazurile de rezolutiune a contractului de intretinere, solicitat de catre mostenitori, atunci cel care a prestat intretinerea, NU poate solicita restitirea prestatiilor.

Model contract de intretinere

Model de contract de întreţinere – Este bine sa stiti inca de la inceput ca semnarea unui contract de intretinere trebuie sa imbrace obligatoriu forma autentica.

Practic, de retinut mai simplu este ca atunci cand incheiati un contract de intretinere mergeti la notar sau puteti sa apelati la un avocat specializat in contracte de intretinere iar atunci cand vreti sa anulati un act de intretinere, mergeti la un avocat specializat in rezolutiunii contracte de intretinere.

Modelul actului de intretinere de mai jos este dat strict cu titlu de informare:

          Între subsemnaţii:

          1.……………, domiciliat în…………, CNP……….., (C) în calitate de constituitor şi creditor al obligaţiei de întreţinere,

          2. ……………, domiciliat în………….., CNP……….,(B) în calitate de beneficiar al obligaţiei de întreţinere şi

          3. ……………, domiciliat în…………….., CNP…………., (D) în calitate de debitor al obligaţiei de întreţinere,

          în conformitate cu prevederile art.2257 şi urm. Cod civil, a intervenit prezentul contract de întreţinere, în următoarele condiţii,:

          Subsemnatul (C), transmit lui (D), nuda proprietate asupra imobilului situat în ………….., cu nr.cadastral……………, înscris în Cartea Funciară nr. ……., a localităţii ……….., prin încheierea nr……… emisă de Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară …………..în schimbul asumării de către acesta a obligaţiei de a mă întreţine pe mine şi pe soţia mea (B), pe toată durata vieţii noastre, această obligaţie urmând a se stinge la data decesului ultimuluia dintre noi, în conformitate cu prevederile art.2244 Cod civil.

          Subsemnatul (C) îmi rezerv dreptul de uzufruct viager asupra imobilului. De asemenea, subsemnatul (C) constitui, cu titlu gratuit, în favoarea soţiei mele (B), atât un drept de uzufruct viager asupra imobilului, cât şi dreptul de beneficia de întreţinere viageră din partea debitorului (D).

          Subsemnatul constituitor declar că am dobândit imobilul astfel:…………(se vor menţiona actele de proprietate).

          Imobilul are taxele şi impozitele achitate, după cum rezultă din certificatul de atestare fiscală nr…….. din data de …. eliberat de …..

          Imobilul nu este grevat de sarcini şi nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane, după cum rezultă din extrasul de Cartea Funciară pentru autentificare nr. …… din data de …., eliberat de Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară ……..

          Subsemnatul (D), mă oblig ca, în schimbul nudei proprietăţi, care mi s-a transmis de către (C), cu titlu oneros, să prestez întreţinere atât în folosul creditorului (C), cât şi în folosul soţiei sale (B).

          Subsemnata (B), accept constituirea în favoarea mea, de către soţul meu (C), cu titlu gratuit, a uzufructului viager asupra imobilului descris mai sus şi a dreptului de a fibeneficia de întreţinerea ce-mi va fi prestată pe toată durata vieţii mele de către debitorul (D).

          Noi, (C), (B) şi (D) înţelegem că obligaţia de întreţinere şi îngrijire asumată de (D) faţă de creditorii obligaţiei (C) şi (B), constă în asigurarea hranei, a îmbrăcăminţii şi încalţămintei, precum şi a menajului pentru (C) şi (B), pe durata vieţii acestora. Aceasta include de asemenea, îngrijirile şi cheltuielile necesare în caz de boală pentru fiecare dintre beneficiari, precum şi cheltuielile ocazionate de înmormântarea acestora.

Pe ce durată se încheie contractul de intretinere

Trebuie sa stiti ca atunci cand va decideti sa incheiati un contract de intretinere, acesta este unul aleatoriu!

Adica? Asta inseamna ca fie stabiliti ca el sa fie incheiat pe toata durata vietii persoanei intretinute, ori numai pentru o anumita perioada determinata.

Atunci cand semnati un contract de intretinere pe o perioada determina, este clar, imobilul spre exemplu sau alt drept real, sau bun mobil ori imobil trece in patrimoniul dvs. imediat, iar obligatia de intretinere, se mentine pana la momentul la care acel contract ajungela termen.

In schimb, daca incheiati un contract cu obligatia platii viagere, el edvine aleatoriu si s-ar putea ajunge ca de de fapt sa devina la un anumit punct, mai oneros.

De asemeneam durata contractului de întreținere poate să fie stabilită de părţi în funcţie de dorinţele lor.

Pot să stabileasa un număr de ani sau să stabilească încheierea lui pe durata vieţii uneia dintre ele asa cum am indicat si mai sus 

  1. dacă se prevede un caracter viager, înseamnă că întreţinerea trebuie prestată pe toată durata vieţii întreținutului.
  2. când nu este prevăzută nicio durată, atunci se prezumă la fel, că a fost încheiat contractul pentru toată durata vieţii întreţinutului.

Gândește-te bine înainte exact la durată: faptul că închei contractul pe 10 ani, de exemplu, nu înseamnă că nu mai poți primi întregul apartament la final. Altfel spus, durata contractului nu este legată de bunul care ți se transmite la final.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Str. Vaselor Nr. 16 Sectorul 2
Bucuresti
Romania

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume si email)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.