Rapirea Internationala De Minori – Conventia Haga 1980 Cu Privire La Protejarea Minorilor Si Legea Legea Nr. 100/1992 – Cerere Inapoiere Minor Avocat Cuculis

Rapirea Internationala de Minori , fapta prin care unul dintre parinti sau rude apropiate, muta minorului peste granitele Romaniei, fara acordul celuilalt parinte.

Rapirea internationala de minori si efectele unei asemenea fapte –

Ce pot sa fac atunci cand sotul sau sotia a luat copilul din domiciliul conjugal si a plecat cu el in alta tara?

Trebuie sa ne cunoastem drepturile.

In principal si mai ales avand in vedere modificarea legislatiei, parasirea unui stat membru, in principal discutand despre Romania, cu un minor alaturi de un major, nu se poate face decat cu o procura speciala data de catre unul dintre parinti atunci cand este de acord cu o calatorie a minorului in afara tarii.

De asemenea, se poate discuta despre rapire internationala de copii si atunci cand partile sunt in continuare aflate in stare de casatorie si unul dintre parinti paraseste domiciliul conjugal si pleca cu minorul in afara Romaniei.

In primul rand, relatia normala intr-o familie, presupune inclusiv, mentinerea unui climat sanatos pentru copilul rezultat din casatorie.

Exista situatii in care, unul dintre parinti, de cele mai multe ori acest lucru se intampla in casatoriile incheiate intre sotii cu cetatenii diferite, muta copilul din locul normal de convietuire, in tara sa natala fara acordul uneia dintre parti.

Astfel incat in materie internationala, conventia de la Haga semnata la 1980 la care au luat parte majoritatea tarilor dezvoltate , a stabilit ca sotul care este lipsit de dreptul de a-si vedea copilul prin actiunea celuilalt sot de a transporta minorul intr-o alta tara, poate fi combatuta printr-o actiune de inapoiere a minorului, daca actiunea de transportare, mutare, este ilicita.

Nu este o regula ca in situatia sa fie intre parinti cu cetatentii diferite sau internationale.

Actiunea de inapoiere a minorului trebuie sa fie efectiva ori de catre ori se pune problema mutarii domiciliului sau stabil in mod ilicit.

Cum își poate recupera un părinte copilul răpit?

În toate țările UE (cu excepția Danemarcei) există autorități centrale si aici ne referim cu precadere la ministerul de Justitie si este bine ca procedura in sine sa fie desfasurata de catre un avocat.

Părintele vizat poate lansa o procedură de înapoiere a copilului insa trebuie sa respecte anumite proceduri si intodeauna trebuie sa se raporteze daca mutarea este una licita sau ilicita.

Spre exemplu o mutare a minorului in baza unei hotarari judecatoresti se considera a fi o mutare licita.

În acest caz, instanța trebuie să se pronunțe cu privire la această chestiune în termen de șase săptămâni și ar trebui să ofere copiilor posibilitatea de a fi ascultați în cursul procedurii, asta inseamna ca daca minorul va starui sa ramana cu acel parinte care prezumtiv l-a rapit, cererea se va respinge.

ATENTIE – Dacă plănuiți să vă stabiliți într-o altă țară, trebuie să ajungeți la un acord cu partenerul ori partenera.

Acest lucru se poate face printr-o declaratie comuna a partilor.

Puteti de asemenea, daca nu va intelgeti cu celalalt sot sa obțineți o hotărâre judecătorească înainte de a părăsi țara împreună cu copilul dumneavoastră.

În caz contrar, se poate considera că săvârșiți o răpire parentală a minorului și veți încălca legea.

Rapirea Internationala De Minori
Rapire Internationala De Minori

Deplasarea sau neînapoierea unui copil se consideră ilicită:

a) cînd are loc prin violarea unui drept privind încredinţarea, referitor la ceea ce am explicat mai sus;

b) dacă la vremea deplasării sau neînapoierii acest drept era exercitat în mod efectiv, acţionându-se separat sau împreună ori ar fi fost astfel exercitate, dacă asemenea împrejurări nu ar fi intervenit.

Astfel, autoritatea ce are competenta in solutionarea acestor cereri, pe cale amiabila in prima faza si ulterior in fata Tribunalului, este Ministerul Justitiei din Statul Contractant.

In ce conditii se aplica convetia de la Haga

Prezenta convenţie are drept obiect:

a) de a asigura înapoierea imediata a copiilor deplasati sau reţinuţi ilicit în orice stat contractant;

b) de a face să se respecte efectiv în celelalte state contractante drepturile privind încredinţarea şi vizitarea, care exista într-un stat contractant.

Statele contractante iau toate măsurile corespunzătoare spre a asigura, în limitele teritoriului lor, realizarea obiectivelor convenţiei.

În acest scop, ele urmează sa recurgă la procedurile lor de urgenta.

Răpirea copiilor de către unul dintre părinți

Daca sunteți un cuplu internațional în curs de separare și aveți copii, separarea trebuie sa se faca legal si minorul incuviintat corespunzator.

Daca doriți să vă întoarceți în țara de origine și să vă luați copilul cu dumneavoastră trebuie sa fie dat consimtamantul celeilalte parti.

Dacă însă faceți acest lucru fără consimțământul celuilalt părinte sau al instanței, este posibil să vă aflați în afara legii.

Cum contribuie normele UE la prevenirea răpirii copiilor?

In principal conventia de la HAGA va va proteja drepturile insa doar in instanta se poate dispune returnarea minorului.

Instanța din statul în care copilul își avea reședința obișnuită înainte de răpire va rămâne competentă până la soluționarea cazului de răpire, pentru a se evita ca părinții să răpească copilul în speranța de a obține o hotărâre favorabilă în fața instanței din propria țară.

Poate instanța din țara în care copilul a fost răpit să refuze înapoierea copilului?

Da, in mod cert, daca rapierea nu se confirma sau daca mutarea minorului nu este una ILICITA.

Instanța din țara în care copilul a fost răpit poate prezenta obiecții cu privire la înapoierea copilului în cazul în care există un risc serios ca înapoierea să expună copilul la vătămări fizice sau psihice [articolul 13 litera b) din Convenția de la Haga din 1980].

Cu toate acestea, înapoierea nu poate fi oprită dacă s-au luate măsuri adecvate pentru a proteja copilul.

In cazul în care instanța constată că un copil nu trebuie înapoiat, aceasta trebuie să se adreseze instanței din țara din care a fost răpit copilul.

Instanța din țara din care a fost răpit copilul va avea ultimul cuvânt, ținând seama de probele și de motivația celeilalte instanțe.

De asemenea, judecătorul trebuie să asculte copilul și ambele părți.

Ascultarea copilului se va face doar daca acesta POATE fi ascultat/audiat.

Hotărârea instanței va fi în mod automat executorie?

Hotărârea definitivă a instanței în țara de origine este automat recunoscută și executorie într-un alt stat membru al UE, fără a fi necesară o încuviințare a executării („eliminarea procedurii de exequatur”), dacă judecătorul a eliberat un certificat.

Ce acte am nevoie sa depun o cerere de rapire internationala si de inapoiere a minorului?

Atunci cand va adresati avocatului , este important sa tineti seama de mai multe acte pe care trebuie sa le pregatiti pentru a deschide o actiune de Rapirea Internationala De Minori :

Atunci cand constatam ca minorul a fost deplasat intr-un alt stat de catre celalalat sot, cererea de inapoiere a minorului trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

a) informaţii privind identitatea reclamantului, a copilului şi a persoanei despre care se susţine că a luat sau a reţinut copilul;

b) data naşterii copilului, dacă este posibil să fie obţinută

c) motivele pe care se sprijină eclamantul pentru a cere înapoierea copilului;

d) toate informaţile disponibile privitoare la localizarea copilului ş identitatea persoanei cu care copilul este presupus a se afla;

e) copie autentificată oricărei decizii sau acord utile;

f) o atestare sau declaraţie sub jurămînt emanînd de la autoritatea centrală sau de la altă autoritate competentă a statului în care se află reşedinţa obişnuită sau de la o altă persoană calificată privind dreptul statului în materie;

g) orice alt document util.

De cele mai multe ori, actiunea implica si o ancheta a politiei prin IGPR in cazul in care NU cunoastem unde este locul exact al minorului transportat in acel stat contractat al conventiei iar partea ce are o asemenea revendicare, primeste in mod obligatoriu un avocat din oficiu in statul cocontractat pentru a-i fi aparate interesele in inapoierea minorului.

Instanta competenta si unde trebuie sa introducem cererea?

Rapirea Internationala De Minori se judecata doar la TRIBUNALUL BUCUREST.

In Romania, instanta competenta este doar Tribunalul Bucuresti, astfel cum arata convenţia nu impietează asupra posibilităţii persoanei, instituţiei sau organismului, care pretinde că dreptul privitor la încredinţare sau de vizitare în înţelesul art. 3 sau 21 au fost violate, să se adreseze direct autorităţilor judiciare sau administrative ale statelor contractante, în aplicarea sau neaplicarea dispoziţiilor convenţiei.

Va aflati in situatia in care fiul/fiica dumneavoastra a fost deplasat/a ilicit de catre celalalt parinte intr-un alt stat?

Aceste cazuri sunt destul de des intalnite atunci cand parintii sunt despartiti in fapt, divortati sau necasatoriti, dar care exercita in comun autoritatea parinteasca asupra minorului.

Aflati ca puteti uza de dispozitiile Conventiei de la Haga din 25 octombrie 1980 cu privire la aspectele civile ale rapirii internationale de copii, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992.

Aceasta are ca obiect asigurarea inapoierii imediate a copiilor deplasati sau retinuti illicit in orice alt stat contractant si este conceputa pe considerentul ca interesul copilului este de o importanță primordială în orice problemă privind încredințarea sa, și în vederea protejării copilul, pe plan internațional, împotriva efectelor dăunătoare ale unei deplasări sau neînapoierii ilicite și întocmirii unei proceduri în vederea garantării imediatei înapoieri a copilului în statul reședinței sale obișnuite, precum și de a asigura protecția dreptului de vizitare.

Potrivit Conventiei, deplasarea sau neinapoierea unui copil se considera ilicita atunci cand are loc prin violarea unui drept privind încredinţarea (care poate rezulta dintr-o atribuire de plin drept, dintr-o hotărîre judecătorească sau administrativă sau dintr-un acord în vigoare potrivit dreptului acelui stat), atribuit unei persoane prin legea statului în care copilul îşi avea reşedinţa obişnuită, imediat înaintea deplasării sau neînapoierii sale si dacă la vremea deplasării sau neînapoierii acest drept era exercitat în mod efectiv.

 Convenţia se aplică oricărui copil care nu a implinit varsta de 16 ani si care îşi avea reşedinţa obişnuită într-un stat contractant imediat înainte de încălcarea drepturilor privind încredinţarea sau vizitarea.

Astfel, cand un copil a fost deplasat sau reţinut ilicit intr-un alt stat decat cel unde isi avea resedinta obisnuita şi nu a trecut o perioadă mai mare de un an cu începere de la deplasare sau neînapoiere pana la momentul introducerii cererii înaintea autorităţii judiciare sau administrative a statului contractant unde se află copilul, autoritatea sesizată dispune înapoierea sa imediata.

În ceea ce privește noțiunea de reședință obișnuită, aceasta nu este definită de dispozițiile Convenției de la Haga, insa in practica s-au stabilit cateva criterii. Astfel, in cauza C-523/07 s-a arătat că reședința obișnuită a unui copil se găsește în locul în care se află centrul vieții copilului, având în vedere ansamblul împrejurărilor de fapt relevante, în special durata și regularitatea reședinței, precum și integrarea sa familială și socială. De asemenea, conform hotărârii C.J.U.E. din 22.12.2010 – C-497/10 PPU,  noțiunea „reședință obișnuită”, astfel cum aceasta reiese din art. 8 și 10 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003, trebuie interpretată în sensul că respectiva reședință corespunde locului care exprimă o anumită integrare a copilului într-un mediu social și familial.

In contextul indeplinirii conditiilor mai sus expuse, puteti solicita autoritatilor de cooperare judiciara competente sa dispuna inapoierea de urgenta a minorului la resedinta sa obisnuita, cu fixarea in cuprinsul hotararii a unui termen pentru executarea obligatiei de inapoiere a minorului, care nu va putea fi mai mare de doua saptamani de la comunicarea hotararii, obligarea parintelui care a deplasat ilicit minorul la predarea catre dumneavoastra a documentelor originale de calatorie/stare civila ale minorului (pentru situatia in care acesta va refuza executarea voluntara a obligatiei de inapoiere in termenul stabilit), autorizarea dumneavoastra, in calitate de parinte al minorului, sa preluati minorul personal sau prin reprezentant (de asemenea, in cazul refuzului celuilalt parinte de executare voluntara a obligatiei de inapoiere a termenului stabilit), precum si obligarea parintelui care a deplasat/retinut illicit minorul la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de demersurile intreprinse in vederea inapoierii minorului in tara de resedinta.

Procedura poate fi una anevoioasa si de durata, necesitand cunostinte de specialitate pentru parcurgerea si finalizarea ei cu succes.

Intr-o situatie similara s-a aflat si clienta noastra, T.M., al carui fiu minor fusese retinut ilicit in Franta de catre tatal minorului – fostul sau sot. Clienta isi daduse acordul in sensul deplasarii minorului in strainatate, la domiciliul tatalui sau, insa exclusiv in scop turistic si pe o perioada limitata, nicidecum pentru a se stabili acolo. Imediat dupa ajungerea minorului in Franta, tatal acestuia a interzis orice contact intre minor si mama sa – clienta noastra, iar in momentul in care acordul cu privire la deplasarea minorului in strainatate ajungea la data limita, doamna T.M. a constatat ca minorul nu este inapoiat in Romania, la resedinta sa obisnuita.

A luat, astfel, legatura cu noi, impreuna reusind sa obtinem o hotarare de inapoiere a minorului in Romania, care a fost pusa in aplicare prin concursul autoritatilor din Romania si Franta.

Daca sunteti intr-o asemenea situatie puteti suna direct la numerele de mai jos:

Avocat Drd. Cuculis Adrian

3 comments to “Rapirea Internationala De Minori – Conventia Haga 1980 Cu Privire La Protejarea Minorilor Si Legea Legea Nr. 100/1992 – Cerere Inapoiere Minor Avocat Cuculis”
  1. Buna seara in timpul divorțului am rămas însărcinată copilul a rămas pe numele fostului soț tatăl copilului a deschis proces pentru tăgadă paternitati a durat 1 an si jumatate între timp eu am luat copilul si am plecat din tara cu pasaport si procura de la fostul soț acum tatăl copilului ma amenința că ma baga la rapide care sunt consecințele este obligatoriu sa merg cu copilul in tara el între timp a făcut certificat copilului pe numele lui eu nici macar nu am stiut de asta acum de sărbători ma sunat si a zis ca ma baga la rapire va rog datimi un raspuns

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume si email)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.