Avocat Imigrari Pentru Permis De Sedere

Permis De Sedere – Sedarea pe teritoriul Romaniei a cetatenilor straini se poate realiza prin mai multe moduri si anume: prin viza, prin permis de sedere de scurta sau lunga durata in cazul ameblor situatii, prin aviz de munca sau una dintre modalitatile definitive ar fi dobandirea sau redobandirea cetateniei romane.

Pentru ca piata muncii de Romania incepe sa capete diferite nuante, este bine sa stiti ce acte aveti nevoie ca cetatean roman care vrea sa angajeze un cetatean strain in Romania, si de asemenea daca sunteti firma care vrea sa aduca forta de munca in Romania, sau pur si simplu sunteti persoana fizica ce vrea sa se angajeze in tara noastra, ce proceduri si ce acte aveti nevoie pentru a putea incepe o noua viata aici.

Pentru obtinerea permisului de sedere / avizului de munca / reintregirea familiei , completati formularul de mai jos:

Ce trebuie sa stiu daca sunt o firma care aduc forta de munca in Romania ?

In principal ca firma angajatoare, o sa fie necesar sa va ocupati de toate actele de sedere in Romania pentru angajatul dvs. strain.

Aici intervine sarcina unui avocat specializat in imigrari. Un avocat pentru permis de sedere are obligatia sa va faciliteze in relatia cu IGI , depunerea documentatiei necesare pana la obtinerea avizului de munca pentru angajatul dvs.

Desigur inainte de obtinerea permisului de munca, vor trece alte etape premergatoare toate intocmite cu ajutorul unui avocat specializat in imigrari.

Daca in schimb sunteti o firma care face intermedieri de forta de munca de personal, este cu atat mai important sa stiti ca ajutorul pe care vi-l poate oferi un avocat specializat in imigrari se poate concretiza prin actiuni specifice de reprezentare, depunerea dosarului la IGI pentru permisul de sedere, obtinerea vizei , avizului de munca si altele.

Ce trebuie sa stiu daca vreau sa lucrez legal in Romania ca persoana fizica?

Daca sunteti o persoana care vrea sa sa se angajeze in Romania sau daca sunteti o firma care aduce forta de munca in Romania, va trebui sa indepliniti anumite conditii pentru a putea lucra legal in Romania.

Permisul de sedere si obtinerea lui, este de fapt o prima provocare pe care trebuie sa o rezolvati.

Astfel, in conditiile in care sunteti interesat de obtinere de avize de munca pentru schimbarea angajatorului roman sau obtinere de permise de sedere in toate scopurile prevazute de legea strainilor in Romania, pentru ca sederea dvs. sa fie facuta in mod legal in Romania, va trebui sa depuneti prin avocat imigrari , o serie intreaga de documente si evident sa le sustineti in fata Inspectoratului General pentru Imigrari.

Cum obtin un aviz de munca daca sunt cetatean moldovean , ucrainiean sau sarb ?

Nu degeaba daca veti observa, toate nationalitatile enumerate sunt doar cele TRANSFRONTALIERE, adica aflate la limita granitelor tarilor invecinate cu Romania.

Asta pentru ca in ceea ce priveste obtinerea permisului de sedere in Romania si mai cu seama posibilitatea de a obtine un drept de munca in tara noastra de catre cetatenii statelor vecine, in situatia in care ele sunt tari vecine, se schimba conditiile de obtinere a dreptului de munca in Romania.

Astfel, pentru cetatenii moldoveni, ucrainieni sau sarbi, avizul de munca sau avizul de angajare, se obtine cu urmatoarele conditii:

Dacă nu aveți cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European vă puteți angaja în România, cu aviz de angajare, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • Aveti un certificat medical care atesta starea dvs. de sanatate si faptul ca sunteti apt de munca din punct de vedere medical;
 • Nu aveti antecedente penale, acest lucru putand fi dovedit prin cazier judiciar(atentie , pot fi angajati si cei cu antecedente penale in anumite situatii);
 • Depuneti la IGI setul de documente justificative printre care aratati intentia de angajare a dvs. cu contractul de munca, de la angajatorul din Romania.

Pe langa aceste conditii, exista evident si necesitatae depunerii mai multor acte ce incepe de la CV-ul persoanei ce urmeaza a se angajata,copii de pe actele de identitate , studii si altele, toate discutate in momentul luarii deciziei de obtinere a avizului de munca.

In cat timp se obtine avizul de munca in Romania ?

Inspectoratul General pentru Imigrări soluționează cererea pentru eliberarea avizului de angajare/detașare în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia. În cazurile în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile. 

Cititi si :

Cum obtin viza de lunga sedere pentru angajare ?

Viza de lunga sedere pentru angajare necesara atunci cand vreti sa ramaneti o perioada in Romania, mai lunga sau mai scurta, insa pentru a lucra. Astfel pentru a obtine viza de lunga derere pentru angajare, avocatul specializat in permise de sedere si imigirari o sa va ajute cu depunerea urmatoarelor documete:

– copia avizului de angajare, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări sau, după caz, documente prin care să se facă dovada că solicitantul se încadrează în categoriile de cetățeni străini care pot fi încadrați fără aviz de angajare;

– dovada mijloacelor de întreținere la nivelul salariului minim brut garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză ;

– certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din statul de domiciliu sau de reședință;

– asigurarea medicală pe perioada valabilității vizei.

Obtinere avize de munca si permise de sedere in scop de munca

Nu este necesar avizul de angajare pentru urmatoarele persoane:

a) străinii din satatele cu care Romania a inheiat tratate pe zona pietei muncii;

b) străinii care urmează să desfăşoare activităţi didactice, ştiinţifice sau alte categorii de activităţi specifice cu caracter temporar, in principal dezvoltare;

e) străinii titulari ai dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României;

f) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei în calitate de membrii de familie ai unui cetăţean român;

g) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii;

h) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară acordat potrivit prevederilor art. 130 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

i) străinii, posesori ai unui permis de ședere temporară valabil, acordat în scopul reîntregirii familiei, care au beneficiat anterior de un drept de şedere pe teritoriul României în calitate de membri de familie ai unui cetățean român și care se află  în una dintre situaţiile prevăzute la art. 64 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

j) străinii care au dobândit o formă de protecţie în România;

k) solicitanţii de azil de la data la care au dreptul de a primi acces la piaţa forţei de muncă potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, dacă se mai află în procedura de determinare a unei forme de protecţie;

l) străinii toleraţi, pe perioada cât li s-a acordat tolerarea rămânerii pe teritoriul României;

m) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară în scop de muncă, încadraţi în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pentru încadrarea în muncă la un alt angajator, cu contract individual de muncă cu timp parţial, cu durata muncii de maxim patru ore pe zi;

n) strainii titulari ai dreptului de ședere temporară pentru studii pot fi încadrati în muncă pe teritoriul României fără aviz de angajare numai cu contract individual de muncă cu timp parțial cu durata muncii de maxim patru ore pe zi;

o) străinii titulari ai dreptului de ședere temporară pentru activități religioase care urmează să fie încadrați în muncă pe teritoriul României, în cadrul unităților de cult.

p) cetățenilor din Republica Moldova, Ucraina și Republica Serbia încadrați în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă,pe o perioadă de maximum 9 luni într-un an calendaristic.

De asemenea, viza de lunga sedere se poate lua si pentru cetatenii care sunt detasati in Romania, tot pentru desfaurarea unei activitati de munca.

In cat timp primesc viza de lunga sedere adica dreptul de sedere de lunga durata si cine il emite?

Ca și procedură internă, viza de lungă ședere pentru angajare primește aprobarea Centrului Național de Vize, fără a mai fi necesar și avizul Inspectoratului General pentru Imigrări. Pentru categoriile care desfășoară activități lucrative fără aviz de angajare, viza se acordă cu avizul Inspectoratului General pentru Imigrări.

Viza de lungă ședere se acordă pentru o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii.

Reintregirea familiei – Cum obtine dreptul de sedere un cetatean strain casatorit cu un cetatean roman – Obtinere permise de sedere in baza casatoriei cu un cetatean roman

Cum pot să obțin un drept de ședere pe teritoriul României dacă sunt soț/soție/partener/părinte/copil al unui cetățean român?

In mod evident, zilnic cetatenii din Romania se casatoresc in strainatate, in Romania si aceste acte sunt transcrise in registrele nationale.

Pentru ca libera miscare dar si intemeierea unei familii fac parte din drepturile noastre fundamentale si fara de care nu am putea cunoaste democratia, atunci cand un cetatean roman se casatoreste cu un cetatean strain, acel cetatean strain poate si trebuie sa dobandeasca dreptul la reintregirea familiei prin obtinerea posibilitatii de a locui nestingherit in Romania.

Prin urmare, legea prevedere ca membrii de familie ai cetăţenilor români vor solicita direct misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României din statul în care au reședinţa, viza de lungă şedere pentru reîntregirea familiei, acest lucru fiind in competenta misiunilor diplomatice insa cu rezolvare aici in Romania.

Persoanele care pot solicita reintregirea familiei sunt :

– străinii căsătoriţi cu cetăţeni români;

– străinii necăsătoriţi care convieţuiesc cu cetăţeni români necăsătoriţi, dacă au cel puţin un copil împreună, denumiţi în continuare parteneri;

– copiii cetăţeanului român, ai soţului/soţiei sau ai partenerului, inclusiv cei adoptaţi, care: nu au împlinit vârsta de 21 de ani,se află în continuarea studiilor şi nu au depăşit vârsta de 26 ani; deşi sunt adulţi, aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale;

– rudele de gradul I în linie ascendentă ale cetăţeanului român sau ale soţului/soţiei acestuia;

– străinul părinte al cetăţeanului român minor, dacă face dovada faptului că minorul se află în întreținerea sa sau că există obligaţia plăţii pensiei de întreținere, obligație pe care străinul şi-o îndeplinește cu regularitate;

– străinii, membrii de familie ai cetăţenilor români, care fac dovada că sunt înregistraţi cu drept de rezidenţă în alt stat membru în această calitate.

Pentru a putea depune actele pentru reintregirea familiei, si solicitarea de viza de sedere , este necesara prezentarea certificatul de căsătorie eliberat de autorităţile române sau daca s-a facut casatoria in alt stat, acesta casatorie trebuie transcrisa in ROMANIA, ori după caz, de dovada existenței legăturii de rudenie sau a calităţii de partener.

Atentie, casatoria de convenineta duce la respingerea cererii de reintregire a familiei

Acordarea vizei de lungă şedere pentru reîntregirea familiei poate fi refuzată atunci când solicitarea se întemeiază pe o căsătorie de convenienţă constatată anterior, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgentă, sau când se constată existenţa unei stări de bigamie sau poligamie.

Reintregirea familiei – Obtinerea dreptului de sedere in Romania pentru un cetatean strain casatorit cu un cetatean strain cu drept de sedere in Romania

Practic si cetatenii care au un drept de sedere in Romania, isi pot chema sotia, sotul/copii, familia in principal pentru a obtine pe baza faptului ca acesta are dreptul sa locuiasca in Romania, dreptul tertitor din familie de a locui alaturi de acesta in Romania.

Procedura este una mai complicata si necesita o implicare totala a avocatului specializat in reintregirea familiei.

Obtinerea vizei si permisului de sedere daca sunteti administratorul unei Societati Comerciale

Dacă veniţi ca administrator al unei societăţi comerciale trebuie să faceţi dovada că îndepliniţi în mod cumulativ următoarele condiţii: aveți calitatea de administrator al firmei, la data solicitării nu sunteţi asociat sau acţionar la societatea comercială în cauză sau la altă persoană juridică română şi nu aţi avut aceste calităţi în ultimii 2 ani.

Alte condiţii care trebuiesc îndeplinite: la firma respectivă nu mai există un alt străin care a obţinut un drept de şedere în acest scop, iar societatea comercială a realizat un aport de capital sau transfer de tehnologie de cel puţin 50.000 euro.

De unde stiu daca am nevoie de viza de scurta durata ca sa intru in Romania?

Ei bine, aceste liste sunt acualizate in permanenta si este bine sa le urmariti. Va punem la dispozitie lista tarilor pentru care este OBLIGATORIE obtinerea unei vize prelabile:

Ce tari sunt scutite de viza la intrarea in Romania? Vedeti lista aici.

Ce tari NU sunt scutite de viza la intrarea in Romania? Vedeti aici.

Cine primeste permisul de sedere si cum se obtine permisul de sedere in Romania ?

Permisiunea de sedere in Romania, este data de catre permisul de sedere, obtinut ca atare in scopul principal al reintregirii familiei.

Pentru a se ajunge la obtinerea unui permis de sdere, in principal, trebuie sa identificati ce tip de relatie aveti cu persoana care are dreptul de sedere in Romania sau cetatenia romana.

Totul despre permisul de sedere

După intrarea în România, persoana care doreste sa intocmeasca dosarul de reintregiere al familiei, trebuie să obtina un permis de şedere. Acesta atestă dreptul de şedere în România si se poate obtine de la formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări .

Atentie – permisul de sedere, trebuie obtinut cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de şedere acordat de viză.

 • Pot depune cerere pentru obținerea permisului de ședere ca membru de familie al unui cetățean român-
 • Soțul/soția cetățeanului român
 • Străinii care conviețuiesc cu cetățeanul român , permisul de ședere se acordă doar dacă nu au încheiată o altă căsătorie și au împreună un copil)
 • Membrii de familie ai cetățeanului român  și cei care fac dovada că sunt înregistrați cu drept de rezidență în alt stat membru în această calitate (copiii cetățeanului român, ai soțului/soției sau ai partenerului, inclusiv cei adoptați care nu au împlinit vârsta de 21 ani sau care se află în întreținerea cetățeanului român, a soțului/soției sau partenerului acestuia)
 • Rudele de gradul I în linie ascendentă ale cetățeanului român sau ale soțului/soției acestuia
 • Pentru obținerea permisului de ședere ca membru de familie al unui cetățean non UE, membrii dumneavoastră de familie trebuie să depună următoarele documente:
 • Soțul/soția sponsorului
 • Membrii de familie ai sponsorului

Dreptul de ședere în mod independent:

 • se acordă membrilor de familie ai cetațeanului non UE/SEE care au deținut un permis de ședere temporară, dar condițiile pentru care le-a fost acordat nu mai sunt îndeplinite: devin majori sau au împlinit varsta de 21 de ani, în situația în care este membru de familie al cetățeanului român, sponsorul/ cetățeanul român  a decedat, a fost pronunțată desfacerea căsătoriei sau a încetat relația de parteneriat:
 • la cerere străinilor care sunt posesori ai unui permis de ședere temporară acordat în scopul reîntregirii familiei sau au avut drept de ședere temporară în scopul reîntregirii familiei în ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii. În cazul membrilor de familie ai posesorilor de Carți albastre ale UE, perioada de 5 ani putănd fi calculată prin cumulul perioadelor de ședere ale acestora în diferite state membre.

Cand nu se acorda prelungirea dreptului de sedere?

Nu se acordă prelungirea dreptului de şedere atunci când se constată:

 1. existenţa unei stări de bigamie sau poligamie;
 2. că cei doi soţi nu mai au împreună o relaţie conjugală sau o relaţie de familie efectivă, pe teritoriul României;
 3. că străinul a recunoscut filiaţia unui copil român exclusiv în scopul obţinerii dreptului de şedere

Sfera drepturilor migrantilor si imigrantilor mai ales, este una extrem de complexa. Sunt situatii in care daca aceste drepturi sunt refuzate, este necesar sa ajungeti in instanta de judecata pentru a va gasi dreptatea.

Avand in vedere ca de cele mai multe ori, situatiile pot fi extrem de complicate, noi, cei de la SCA Cuculis&Asociatii, am specializat avocatii din societatea in vederea obtinerii de avize de munca, permise de sedere si vize.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Str. Vaselor Nr. 16 Sectorul 2
Bucuresti
Romania
38 comments to “Avocat Imigrari Pentru Permis De Sedere”
 1. Buna ziua! De curând soțul a primit decizia de pensionare ,dar nu este mulțumit cu cu valoarea pensiei acordate Este născut în 1956 10 29 a muncit ca zidar ,care e o munca grea prin ploi ger .Are vechime 33 ani 5 luni și 11 zile .Vrea sa știe dacă e corect calculata pensia 1053 lei lunar Dacă puteți sa ne ajutați cu un sfat va rugam

 2. Buna ziua.
  Va rog sa aveti amabilitatea sa imi spuneti, daca in cazul decesului parintilor, nefiind inca terminata succesiunea *fiind in curs de desfasurare), iar nepotii din partea sorei mele ma tot grabesc ca sa vand casa parintilor din provincie, eu nefiind de acord cu graba aceasta, ce se poate face in aceasta situatie? Tinand con de faptul ca sora mea este decedata de 10 ani, iar acesti 2 nepoti nu au fost la parintii mei si nici telefon nu le-au dat de 20 de ani. Nu este corecta legea in acest sens.
  Eu i-am chemat pentru inmormantarea tatalui anul acesta.
  Dar nu mi se pare corect ca acum ei sa vina precum floricelele sa vindem mai repede.
  As dori sa vin la Dumneavoastra si cu o alta problema.
  Spuneti-mi va rog, care sunt conditiile, care este onorariul? Si, cum se procedeaza?
  Eventual dupa sarbatori.
  Va doresc ca Sfintele Sarbatori sa va aduca norocul si sanantea de care aveti nevoie, si sa aveti in continuare mult succes in activitate! Sarbatori Fericite!

 3. Bună ziua, eu sînt cetățean romîn, soția mea este de origine venezuela, și locuiește în prezent în Romînia în casă mea, și are și buletin permis de ședere temporară cu CNP.
  Întrebarea mea este : ea poate călători în Europa cu permisul de ședere temporară și să muncească în afara Romîniei? Fără să mai prezinte pașaportul Venezolan?
  Mulțumesc

 4. Bunaziua. Dacă eu am soțul ce sta i.mpreuna cu mine și nu are pe buletin aceeași adresa cu mine ca nu avem acte împreună și el are adresa de la părinți din Vrancea și el lucrează în București cum putem face ca să nu i se ridice buletinul ?

  • Bună ziua am și eu pe concubinul meu care are un permis de ședere dar nu mai e valabil el este italian Și am sunat la cei de la imigrări dar nu răspunde nimeni ca să îmi dea mai multe informații ca să știu ce documente îmi trebuie ca să renovez și aș vrea să știu dacă dumneavoastră ați putea să mă ajutați

 5. Buna ziua!Eu sunt romanca si iubitul meu este din Kosovo si dorim sa ne casatorim,de ce documente avem nevoie pt a ne casatori?multumesc

 6. Buna ziua!
  Sunt cetățeni străini, am avut permis de ședere temporară timp de 7 ani( studii în facultate pe baza de bursa al statului român),apoi am obținut protectia subsidiara timp de 2 ani(din care a trecut un an)
  Se poate aplica pentru permis de ședere pe termen lung având în vedere am semnat contract de muncă pe perioadă nedeterminată?
  Mulțumesc mult!

 7. Buna ziua sunt căsătorită cu un baiat albanez a primit permisul de ședere pe termen de 2 ani ,se poate sa obțină cetățenia romană dacă da și după cât timp .mulțumesc

 8. Buna ziua! Daca un cetatean strain a primit de la consulat visa de scurta sedere si a pregatit TOATE documentele cerute de autoritati in vederea intrarii in tara.. si totusi i s-a refuzat dreptul acesta, fara nicio explicatie sau document oficial in care se i se explice motivul refuzului, se mai poate face ceva ?

 9. Buna ziua.
  Sotul meu este coreean, suntem casatoriti din 2019, si de curand sotul meu a aplicat pentru viza de sedere in Romania la ambasada Romaniei din Coreea de Sud.
  A primit viza de la ambasada pe pasaport( cea de 90 de zile), si ne-au spus ca in Romania va trebui sa apelam la serviciul de imigrari pentru prelungirea acesteia.( V-am atasat in email poza cu viza de pe pasaport)

  Noi nu ne pricepem la asta, de aceea am avea nevoie de ajutorul dumneavoastra pentru demersuri si primirea vizei.
  Noi dorim sa plecam in vacanta in Franta pentru 3 saptamani, de aceea am dori sa stim daca ne puteti ajuta cu aceasta problema.

  Astept raspunsul dumneavoastra, si va doreac o zi frumoasa.

 10. De ce acte este nevoie și care este procesul supralegalizari lor pentru căsătorirea un cetățean român și o cetățeană ugandeza?

 11. Buna ziua, eu sunt posesor la permis de sedere pentru studii, ii expira in septembrie, deja sunt angajat conform legii 4 ore pe zi…
  la monet sunt si casatorit cu un ceteatean roman, deja am fost si am solicitat prelungirea dreptului de sedere cu spoul reintregirei familiei…mi a zis ca procesul va dura pana la 90 zile… intrebarea me este inctrucat imi expira permisul meu de sedere eu trebuie sa ma concediez pana il voi optine pe cel de reindragire a familiei sau pot continua sa lucrez la fel cum am mai lucrat 4 ore pe zie??, politista de la imigrari nu mia putu raspunde ….

 12. sint nascuta in Bucuresti Romania, sint Pensionara, miam adus Pensia din America si vreau sa imi iau Permanent Residence in Bucuresti si sami cumpar o Garsoniera in bucuresti. am numai viza de intrare. miam inscris toate Divorturile pe spatele actului meu de nastere. Am cetatenia Franceza si Americana. in Februarie 2023 o sa ma duc la Primaria sectorului 3 unde inciriez o Garsoniera ca sa imi scot actul de Residenta Permanenta unde inchiriez. Daca nu imi pot scoate actele de Rezidenta Permanenta o sa va contactez din nou Multumesc Rodica Stefanescu 21/01/2023.

 13. Bună, sunt imigrant din Kosovo, am un permis de ședere pe termen lung, vreau să știu dacă pot călători în UE și pot lucra acolo sau am nevoie de viză dacă îmi poți da un răspuns

 14. buna ziua
  am permis de sedere si vreau sa invit sotia in romania , ce trebuie sa fac si ce acte va trebuie ?

 15. Bună ziua
  Fiica mea se va căsătorr în Pakistan, cu un cetățean străin ,care este procedura de a și chema soțul în România , după transcrierea actelor de stare civilă?
  Mulțumesc anticipat pt răspuns!

 16. Multumesc frumos pt raspunsul dvs.Pentru reintregirea familiei depunem actele aici la IGI sau pt ce tip de viza trebuie sa aplicăm?
  Oricum după casatoria fetei va voi contacta pt o consultatie completa, doar voiam să stiu pașii.
  Multumesc frumos !

 17. Soția mea este de naționalitate venezuela și are permis de ședere, locuim în Brăila România. Intrebarea mea este; soṭia mea poate munci în Germania cu permisul de ședere? Sau eventual dacă intrăm în spațiul schengen poate munci în Germania?

 18. Buna ziua.
  Am o cunostinta cetatian negerian , cu permis sedere valabil la vremea angajari cu o societatea .Societatea in cauza nu sa ocupat de documentele necesare pentru avizul de munca si acum documentele au expitat.Practic este inlegal in romania si inca nu a parasit tara.Isi doreste sa se puna in legalitate El ar dori sa deschida un proces in care sa arate ca datorita companiei au ajuns in situatia de fata si ca ei nu cunosc legislatia noastra si nu stiu ce au de facut.Care ar fi posibilitatile legale.Multumesc!

 19. Buna ziua! Sunt într-o relație de peste 4 ani cu un cetățean Sirian cu care m-am cunoscut pe teritoriul UK. El a avut o viza de studii care urmeaza sa ii expire in timp ce eu am drepturi depline de rezidenta (full settlement status) dorim sa ne casatorim aici in UK anul acesta in Septembrie si apoi in 2025 am vrea sa ne translocam pe teritoriul României, doar ca el v-a trebuii sa se reintoarca in Siria si de acolo ma va urma in Romania. Intrebarea este: care este procedura legala pe care trebuie sa o urmam si ce acte sau vize ar fi necesare pt ca el sa poata intra in Ro si sa poata apoi primii rezidență ca ulterior (am inteles ca undeva dupa o perioada de minim 5 ani de reședință) sa aive dreptul de a deveni totodată si cetățean Roman? Mulțumesc si astept răspunsul dumneavoastră.

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.