Executare Silita Anulata Executor Necompetent-Recuperatorii Investcapital Si Secapital Ilegali-Neverificarea Domiciliului Debitorului

Ati primit acte de executare la un domiciliu vechi? Executarea Este Nula si puteti anula intrega executare silita. Ce fac daca vreau sa anulez datoria ce deriva din executarea silita pornita de catre un Executor Necompetent ?

Executorul judecatoresc are obligatia sa trimita actele de executare acolo unde este domiciliat debitorul si nu acolo unde era trecut domiciliul la momentul semnarii contractului de credit sau a oricarei alte obligatii.

Vedeti mai jos somatia de o zi de plata a sumei de 8367 euro plus cheltuielile de executare de 4900 de lei, emise de catre executor insa fara a fi competent conform NOULUI domiciliu al debitorului.

De asemenea, din 2019 ,procedura de contestatie la executare a fost modifica.

Executor Necompetent

Recuperatorii de creante ilegali, pun in executare silita contracte de credit cumparate pe nimic si de catre un Executor Necompetent .

Ce spune legea cu privire la instanta de executare si de ce executarea a fost ilegala si inceputa de catre un Executor Necompetent ?

Art.651 Codul de procedura civila – Instanţa de executare

(1) Instanţa de executare este judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, în afara cazurilor în care legea dispune altfel.

Dacă domiciliul sau, după caz, sediul debitorului nu se află în ţară, este competentă judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul creditorului, iar dacă acesta nu se află în ţară, judecătoria în a cărei circumscripţie se află sediul biroului executorului judecătoresc învestit de creditor.

(2) Schimbarea domiciliului sau sediului debitorului ori, după caz, al creditorului după începerea executării silite nu atrage schimbarea competenţei instanţei de executare.

(3) Instanţa de executare soluţionează cererile de încuviinţare a executării silite, contestaţiile la executare, precum şi orice alte incidente apărute în cursul executării silite, cu excepţia celor date de lege în competenţa altor instanţe sau organe.

Dacă prin lege nu se dispune altfel, instanţa de executare se pronunţă prin încheiere executorie, care poate fi atacată numai cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare. – din acest text de lege de fapt rezida si valoarea executorie inca de pe FOND a anularii executarii silite.

Cum s-a aparat debitorul impotriva actelor efectuate de catre un executor necompetent si cum se pot invoca aceste neregularitati, alaturi de alte aspecte ce tin de nulitatea executarilor silite, in scopul de a anula actele de executare atunci cand le primiti ?

Debitorul a indicat faptul ca  din anul 2008 nu a mai avut domiciliul în Câmpulung.
În dovedirea acestei susţineri, a fost atasat buletinul actual, cu menţiunea că am mai avut un buletin pe care exista menţiunea domiciliului în Bucureşti, însă acesta din urmă a fost pierdut. 

               Astfel, în tot cursul executării silite, deci inclusiv în etapa înregistrării cererii de executare silită, executorul judecătoresc este obligat să aibă un rol activ (art. 627, alin. 1)), stăruind prin toate mijloacele admise de lege pentru realizarea integrală şi cu celeritate a obligaţiei prevăzute în titlul executoriu.

În calitatea sa de agent al statului, executorul are la îndemână o serie de instrumente, printre care şi posibilitatea efectuării interogării bazelor de date ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor pentru a afla datele corecte ale debitorului, respectiv domiciliul şi codul numeric personal, puse la dispoziţie de către creditor.      

Faptul că executorul Pisculungeanu a omis să facă aceste cercetări şi a remis actele de executare la o adresă ce reprezintă vechiul domiciliu il putea exclude de la exercitarea dreptului sau legal la contestaţie la executare.

Debitorul a solicitat repunerea in termen pentru a putea formula contestatia la executare –

Datorită unor cunoştinţe cu care debitorul tinea legatura i-a fost remis plicul conţinând actele de executare.

Ca atare, declanşarea procedurii execuţionale s-a făcut cu nesocotirea flagrantă a prevederilor art. 652, alin. (1), lit. b) NCPC, întrucât debitorul , la acest moment, locuia în altă unitate administrativ-teritorială.

Or, domnul executor are competenţă doar în circumscripţia Curţii de Apel Piteşti, iar nu a Curţii de Apel Bucureşti, şi era de datoria acestuia să verifice dacă este competent să înregistreze cererea INVESTCAPITAL LTD.

Sancţiunea care intervine pentru nerespectarea dispoziţiilor acestui articol, potrivit alin. (4), este nulitatea necondiţionată a actelor de procedură efectuate.         

Art. 651 NCPC arată care este instanţa de executare pe care executorul urmează a o învesti cu cererea de încuviinţare a executării silite.

În concret, faţă de domiciliul actual al subsemnatului, instanţa de executare este Judecătoria Sectorului 6, iar nu Judecătoria Câmpulung. În plus, în cuprinsul încheierii de şedinţă se face vorbire despre suma de 10.000 de lei contractată, cu toate că debitorul a luat un credit în valoare de 10.000 de euro.        

Astfel observam alte si alte erori cuprinse in toate actele de executare.

Mai jos avem solutia instantei de judecata avand in vedere motivele indicate mai sus, cu privire la executorul necompetent, ce tind catre anularea in integralitate a executarii silite.

13.02.2019
Ora estimata: 08:30
Complet: 14-CIVIL
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare formulată de contestatorul Arsene Octavian Ştefan în contradictoriu cu intimata Investcapital LTD.

Anulează executarea silită în dosarul nr. 1684/2018 al BEJ Pisculungeanu Vlad Adrian. Dispune restabilirea situaţiei anterioare executării silite anulate, ce a făcut obiectul dosarul de executare nr. 1684/2018 al BEJ Pisculungeanu Vlad Adrian , şi obligă intimata Investcapital LTD la restituirea către contestator a sumei de 4420,09 lei executate silit. Dispune restituirea către contestator a taxei judiciare de timbru în sumă de 1000 de lei la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. Hotărârea se va comunica din oficiu la data rămânerii definitive către organul de executare conform art. 720 alin. 4 C.pr.civ.

Document: Hotarâre  984/2019  13.02.2019

http://portal.just.ro/303/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30300000000331139&id_inst=303 -solutia in extenso.

Nu uitati ca sunt cel putin 52 de motive ce pot fi invocate in vederea anularii unei executari silite. Astfel, consideram ca orice executare silita trebuie contestata in conditiile in care exista orice tip de suspiciune cu privire la debitorul executat sau legalitatea executarii silite.

Verificati legalitatea actelor de executare silita – completati formularul de mai jos.

3 comments to “Executare Silita Anulata Executor Necompetent-Recuperatorii Investcapital Si Secapital Ilegali-Neverificarea Domiciliului Debitorului”
  1. Dacă Exzecutor a făcut un abuz să îmi anuleze pensia de viață și a spus că eu renunț dar eu nu pot renunța pt că am probleme de sănătate ce trebuie să fac și unde să merg pt ce a făcut.

  2. Bună ziua .eu si sotul meu am făcut act de vinzare cumparare cu uzu fruct viager la unu din băieți. Acum are 27 de ani.de la vreme nu mai înțeleg.cu el ma ameninta.cu moarte sa plec din cas ca e casa lui.am chemat și politia ce este de făcut.

  3. Bună ziua am poprire și eu și soția dar menționez ca nu am primit nici o înștiințare absolut nimic menționez din nou stam cu chirie nu avem casa ne rămâne fin salariu doar sa mâncăm sa nu murim de foame avem teama sa facem un copil ca nu avem ce sai oferim ce pot sa fac va mulțumesc o zi buna

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.