Invocarea Clauzelor Abuzive De Catre Societatile Comerciale – Motive De Suspendare A Executarii Silite In Cazul Unei Societati Comerciale – Urgenta Invocata – Avocat Cuculis

Activitatea unei societati comerciale poate fi afectata ireparabil daca o executare silita ce poate fi apreciata ca operand abuziv nu este suspendata.

Astfel, pe de-o parte trebuie sa explicam ca singurul temei legal in baza caruia putem invoca clauzele abuzive este legea 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte si nu trebuie facuta confuzia cu legea speciala 193/2000 a clauzelor abuzive ce poate fi invocata doar de catre consumatorii persoane fizice in accepitunea legii-

Potrivit art.718 alin.1 C.p.c.[devenit art. 719, s.n.] până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părţi interesate şi numai pentru motive temeinice instanţa competentă poate suspenda executarea, şi potrivit alin.2 din acelaşi text de lege, pentru a se dispune suspendarea executării silite cel care solicită trebuie să dea în prealabil o cauţiune calculată conform prevederilor aceluiaşi text de lege.

images (3)

Instantele, atunci cand a venit vorba despre societati comerciale – au reţinut în primul rând cuantumul ridicat al sumelor ce se cer a fi executate silit, calitatea contestatoarei de societate comercială, activitatea acesteia putând fi grav afectată existând riscul intrării în faliment, apoi ca o consecinţă prejudicierea altor societăţii cu care contestatoarea se află în relaţii contractuale, există motive temeinice care conduc la concluzia că, activitatea contestatoarei ar putea fi grav afectată, iar în susţinerea acestor aspecte sunt avute în vedere contractele încheiate şi aflate în derulare, în final fiind admisa actiunea. (Tribunalul Galați, Secţia II civilă, Decizia civilă nr.213 din 01 oct. 2015 , portal.just.ro)

Nu este de ignorat nici faptul , ca foarte multe credite sunt prescrise, iar prescriptia practic paralizeaza complet titlul executoriu, fapt ce poate fi invocat in termen de 15 zile de la fiecare act de executare adus la cunostiinta de catre executor si nu cum gresit au retinut unele opinii, doar de la primul act de executare.

Termenul de prescriptie de trei ani a dreptului de a obtine executarea silita incepe sa curga de la data ultimei plati efectuate de catre debitori.

„In conformitate cu prevederile art. 705 NCPC, dreptul de a obtine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel, iar termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a obtine executarea silita.

De asemenea, potrivit art. 706 alin.2 NCPC, prescriptia stinge dreptul de a obtine executarea silita si orice titlu executoriu isi pierde puterea executorie.

Legea 72/2013 aceea pe care o avem in vedere la invocarea clauzelor abuzive, este practic un apanaj exclusiv al societatilor comerciale de a-si supune contractul aflat in desfasurare, sau nu, sub lupa unei instante de judecata, pentru a putea afla daca acesta prezinta clauze abuzive.

Art. 12. al legii mai sus amintite ne arata ca practica sau clauza contractuala prin care se stabileste in mod vadit inechitabil, in raport cu creditorul, termenul de plata, nivelul dobanzii pentru plata intarziata sau al daunelor-interese suplimentare este considerata abuziva.

Art. 13. califica clauzele  si  practicile abuzive –
In determinarea caracterului abuziv al unei clauze sau practici, instanta tine cont de toate circumstantele cauzei, in special de:
a) abaterile grave de la practicile statornicite intre parti sau de la uzantele conforme ordinii publice sau bunelor moravuri;
b) nerespectarea principiului bunei-credinte si a principiilor de diligenta in executarea obligatiilor;
c) natura bunurilor sau serviciilor;
d) neprevederea motivelor obiective de derogare de la termenele de plata sau de la rata dobanzii, potrivit prezentei legi;
e) pozitia dominanta a cocontractantului in raport cu o intreprindere mica sau mijlocie.

Art. 14. – Clauze calificate de lege ca abuzive
Sunt calificate ca abuzive, nefiind necesara verificarea existentei circumstantelor prevazute la art. 13 sau a altor circumstante specifice cauzei, clauzele contractuale care:
a) exclud posibilitatea aplicarii de dobanzi penalizatoare sau stabilesc dobanzi penalizatoare inferioare dobanzii legale penalizatoare;
b) fixeaza o obligatie de punere in intarziere pentru a opera curgerea dobanzilor;
c) prevad un termen mai mare de la care creanta produce dobanzi decat cel prevazut la art. 3 alin. (3) sau, dupa caz, la art. 6 si art. 7 alin. (1);
d) fixeaza, in contractele dintre profesionisti si autoritati contractante, un termen de plata mai mare decat cel prevazut la art. 7 alin. (1);
e) elimina posibilitatea platii de daune-interese suplimentare;
f) stabilesc un termen pentru emiterea/primirea facturii.

Art. 15. – Sanctiuni
(1) Clauzele abuzive sunt lovite de nulitate absoluta.
(2) Raspunderea patrimoniala pentru prejudiciile cauzate de clauzele si practicile abuzive este atrasa potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare.

De retinut, ca fiecare societate comercial, are posibilitatea, chiar si cu contracte semnate inainte de intrarea in vigoare a legii 72/2013, sa actioneze banca, furnizorul de servicii sau partenerul comercial, in judecata, pentru eliminarea clauzelor abuzive.

av. Cuculis Adrian

 

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.