Agentie De Turism Obligata La Restituirea Banilor Platiti Pentru Vancanta

Agentie De Turism ce cumpara pachete de la Omnia obligata sa restituie banii, turistilor.

Cazul de notorietate Omnia si cum sunt bune de plata toate angentiile detailiste care au cumparat de la tour-operator, pachete spre a le vinde turistilor.

Teapa in turism

Răspunderea agenției detailiste și posibilitatea de a obține despăgubiri

                   La momentul intrării în colaps a ”cuirasatului” OMNIA TOURISM, mii de ”aproape-turiști” aveau  încheiate cu agențiile detailiste Contracte de Comercializare a pachetelor de servicii turistice în baza cărora touroperatorul intrat în insolvență ar fi trebuit să furnizeze vacanțe în România, dar și în destinații exotice.

Agentie De Turism detailista buna de plata.

În înțelesul art. 2, pct. 3 din O.G. 107/30 iulie 1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța nr.26/2017, agenția de turism detailistă ”vinde sau oferă spre vânzare, în contul unei agenții de turism touroperatoare, pachete de servicii turistice sau componente ale acestora contractate cu aceasta”.

În prezent, O.G. 107/1999 este abrogată urmare a adoptării O.G. 2/2018 care transpune prevederile Directivei (UE) 2015/2302 în ceea ce privește asigurarea protecției călătorului, în caz de insolvență a comercianților care facilitează achiziționarea serviciilor de călătorie asociate si nicio Agentie De Turism  nu ar mai putea teoretic sa tepuiasca clientii.

                   Punându-vă la adăpostul actelor normative sus-menționate, puteți atrage răspunderea agenției detailiste care a încasat suma de bani ce echivalează cu prejudiciul creat dumneavoastră. De altfel, în temeiul art. 1357 NCC, subzistă o obligație în sarcina agențiilor detailiste de a repara prejudiciul produs clienților, acestea răspunzând pentru cea mai ușoară formă de culpă (culpa levissima).

Este adevărat că art. 20 din OUG 107/1999 enumeră cauzele exoneratoare de răspundere, agențiile cu care ați contractat încercând o dezvinovățire invocând situația prevăzut la alin. 2, lit. b), teza a II-a din cuprinsul aceluiași articol, anume ”când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forță majoră, precum cele definite la art. 18 lit. b) sau unui eveniment pe care nici agenția de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.”

    Agentie De Turism falimentara si colapsul OMNIA nu este un eveniment surprinzător pentru un profesionist, anume o agenție de turism care cunoaște climatul industriei turismului și care, chiar și față de cel mai prudent și diligent consumator, are un ascendent prin faptul că înțelege și cunoaște mersul pieței, modificările ce pot interveni, situațiile de tipul Omnia Turism care, din prisma unui profesionist, sunt relativ imprevizibile.

Prin urmare, o eventuală apărare în acest sens a agenției de la care v-ați procurat bilete este ușor demontabilă, starea de insolvență a agenției touroperatoare neimpunând un simț de prevedere deosebit.

Mai mult, în virtutea art. 1548 NCC, există o prezumție de culpă a debitorului unei obligații contractuale din simplul fapt al neexecutării.


                 În atare condiții și coroborat cu art. 1350 NCC, sediul materiei răspunderii contractuale, devine tot mai evident că o agenție detailistăeste datoare a repara prejudiciul cauzat clientului păgubit prin neexecutarea culpabilă a obligațiilor ce izvorau din convenție. În condițiile în care v-ați îndeplinit de îndată și cu bună-credință obligația de a achita costul pachetului turistic, cu atât mai mult se reliefează prin contrast faptul că agenția nu și-a îndeplinit obligația corelativă dreptului de a primi prețul pachetului, și anume asigurarea prestării în continuare a serviciilor turistice.

Totodată, însuși art. 20, alin. (1) stipulează că „agenţia de turism este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv în situaţia în care aceste obligaţii trebuiau îndeplinite de către o altă agenţie de turism sau de către alţi prestatori de servicii.”

    Problema se acutizează dacă se dovedește că agenția nici măcar nu a făcut vreun demers în vederea dezdăunării dumneavoastră pentru un eveniment care devenise sigur că nu se va produce, făcând abstracție de faptul că orice convenție intervenită între părți are putere de lege între acestea (forța obligatorie a contractului).

Acest princiu, după cum am arătat mai sus, este reluat și în legea specială.

Atât timp cât în contractul dumneavoastră societatea OMNIA TOURISM nu figurează ca parte contractantă, iar agenția cu care ați încheiat contract acţionează în nume propriu, angajându-se la obligaţiile contractuale prevăzute în conveţie, iar nu în calitate de reprezentant al SC OMNIA TOURISM, este lesne de înțeles că pentru recuperarea prejudiciului trebuie să promovați o acțiune în instanță împotriva agenției detailiste înseși.

ATENȚIE ! În cazul răspunderii contractuale, obligaţia solidară nu se prezumă. Totuși, dacă din cuprinsul Contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice transpare că touroperatorul este « responsabil în solidar cu Agenţia să asigure derularea operativă a programelor şi a serviciilor, cu respectarea în totalitate a serviciilor prevăzute în program sau comanda Turistului », înseamnă că agenția detailistă a achiesat la stipularea expresă a acestei solidarităţi. Ca efect principal se reţine dreptul creditorului (în speță, al clientului păgubit) opţiunea sa fundamentală, specifică şi de esenţa solidarităţii, anume posibilitatea de a putea cere plata ORICĂRUIA dintre codebitorii solidari, fără ca acesta să îi poată opune beneficiul de discuţiune şi diviziune.

                De esenţa solidarităţii este dreptul de regres al celui care execută obligaţia. Art. 1456 NCC reglementează inechivoc dreptul de regres al debitorului în materie de răspundere solidară, drept care constă în posibilitatea de a cere celuilalt ceea ce a plătit creditorului (în concret, agenția detailistă să fi formulat o cerere de înscriere la masa credală).

                În urma formulării unor astfel de cereri, SCPA Cuculis și Asociații a reprezentat interesele unui păgubit căruia, urmare a admiterii acțiunii, i-a revenit o sumă apreciabilă pe care o achitase în integralitate, încă de la momentul încheierii contractului. Instanța urmează să dispună restituirea sumei achitate de dumneavoastră cu titlu de preț al contractului împreună cu dobânda legală.

Dosar: 14793/299/2018

Agentie De Turism
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive ca neîntemeiată.

Admite în parte cererea. Dispune rezoluţiunea Contractelor de comercializare a pachetelor de servicii turistice nr. 37/27.03.2017 şi nr. 18/13.05.2016.

Obligă pârâta să restituie reclamantelor suma de 33207 lei, 2061 euro şi 2060 euro, echivalentul în lei la cursul BNR de la data plăţi, reprezentând contravaloare servicii achitate, împreună cu dobânda legală aferentă, calculată de la data de 29.05.2018 şi până la plata efectivă.

Obligă pârâta să plătească reclamantelor cheltuieli de judecată în cuantum de 2167,18 lei reprezentând taxă judiciară de timbru şi de 3865 lei reprezentând onorariu avocat.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.