Codul Fiscal 2011 – Noile modificari ale codului fiscal luna August! Avem cele mai multe modificari din Europa privind codul fisical!

Ordonanta Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 626, din 2 septembrie 2011.
Se achita intai datoriile principale, apoi accesoriile

Potrivit noilor prevederi, s-a modificat ordinea de stingere a obligatiilor fiscale, in situatia in care contribuabilul datoreaza mai multe tipuri de creante fiscale, iar suma platita nu este suficienta pentru a le plati in totalitate.

Astfel, incepand cu 1 octombrie 2011, vor fi stinse cu prioritate toate obligatiile principale in ordinea vechimii lor si abia apoi se vor acoperi accesoriile, tot in ordinea vechimii pe care acestea o au.

Estimarea bazei de impunere

Noile prevederi ale Codului de Procedura Fiscala precizeaza ca organul fiscal poate stabili obligatii fiscale prin estimarea “rezonabila” a bazei de impozitare, “folosind orice si mijloc de proba prevazute de lege, ori de cate ori acesta nu poate determina situatia fiscala corecta”.

Concret, organul fiscal se poate folosi de aceasta posibilitate daca:

  • contribuabilul nu a depus declaratii fiscale;
  • organele de inspectie fiscala constata ca evidentele contabile sau fiscale, declaratiile fiscale sau documentele si informatiile prezentate in cursul inspectiei fiscale sunt incorecte, incomplete sau nu exista ori nu sunt puse la dispozitia organelor de inspectie fiscala.

“Cuantumul obligatiilor fiscale rezultate din aplicarea prevederilor prezentului articol sunt stabilite sub rezerva verificarii ulterioare, cu exceptia celor stabilite in cadrul unei inspectii fiscale”, mai precizeaza OG nr. 29/2011.

Certificatul de atestare fiscala va cuprinde si datoriile statului fata de contribuabili

Modificarile la Codul de Procedura Fiscala reglementeaza si posibilitatea organului fiscal de a inscrie in certificatul de atestare fiscala sumele certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul solicitant al documentului le are de incasat de la autoritatile sau institutiile publice care atribuie contracte de achizitie publica.

Inscrierea se face in baza unui document eliberat de autoritatea contractanta prin care se certifica faptul ca sumele sunt certe, lichide si exigibile.

Clarificarea situatiei fiscale se va face printr-o verificarea documentara

OG nr. 29/2011 a introdus posibilitatea ca organul fiscal sa efectueze o verificare documentara pentru stabilirea corecta a situatiei fiscale a contribuabililor.

Aceasta verificare “consta in efectuarea unei analize de coerenta a situatiei fiscale a contribuabilului” si se face pe baza documentelor existente la dosarul fiscal, precum si pe baza oricaror informatii si documente transmise de terti sau detinute de organul fiscal, care au relevanta pentru determinarea situatiei fiscale.

In situatia in care, ca urmare a verificarii documentare, organul fiscal constata diferente fata de obligatiile fiscale declarate de contribuabil, il va notifica pe contribuabil. Odata cu notificarea, va solicita contribuabilului si documente suplimentare care sa clarifice situatia fiscala.

Daca documentele solicitate nu au fost prezentate de contribuabil in termen de 30 de zile de la comunicarea notificarii sau documentele prezentate nu sunt suficiente pentru clarificarea situatiei fiscale, “organul fiscal procedeaza la stabilirea diferentelor de obligatii fiscale datorate prin emiterea unei decizii sau dispune masurile necesare respectarii prevederilor legale, dupa caz”, mai prevede ordonanta de modificare a Codului de procedura fiscala.

Procedura exacta va fi stabilita prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Certificatul de inregistrare fiscala, eliberat intr-un termen mai scurt

Termenul de eliberare a certificatului de inregistrare fiscala care contine codul de identificare fiscala s-a redus de la 15 la 10 zile, calculate de la data depunerii declaratiei de inregistrare fiscala sau a cererii de catre contribuabil.

Cum se indreapta erorile materiale din actul administrativ fiscal

OG nr. 29/2011 stabileste ca organul fiscal poate indrepta erorile materiale din cuprinsul actului administrativ fiscal din oficiu sau la cererea contribuabilului.

Erorile materiale sunt reprezentate de greseli de redactare, omisiuni sau mentiuni gresite din actele administrative fiscale, cu exceptia acelora care atrag nulitatea actului administrativ fiscal, potrivit legii, sau care privesc fondul actului administrativ fiscal.

Indreptarea acestor erori materiale se face prin emiterea unui act de indreptare a erorii materiale.

In cazul in care, dupa comunicarea actului administrativ fiscal, organul fiscal constata, din oficiu, ca exista erori materiale in cuprinsul documentului, va comunica contribuabilului actul de indreptare a erorii materiale.

Insa, in situatia in care indreptarea erorii materiale este solicitata de contribuabil, organul fiscal analizeaza cererea, iar daca aceasta este intemeiata, emite contribuabilului actul de indreptare a erorii materiale.

Daca se constata ca cererea nu este intemeiata, organul fiscal respinge cererea printr-o decizie ce se comunica contribuabilului.

Cum se comunica actul administrativ fiscal

Noul act normativ stabileste ca actul administrativ fiscal se comunica cu prioritate prin posta, printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Daca acest lucru nu este posibil, se utilizeaza, potrivit modificarilor, “cel putin unul dintre urmatoarele mijloace”, si anume:

  • remiterea actului administrativ fiscal de catre persoanele imputernicite ale organului fiscal sau prin prezentarea contribuabilului/imputernicitului la sediul organului fiscal, daca se asigura primirea, sub semnatura, a actului administrativ fiscal;
  • fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanta, daca se asigura transmiterea textului si confirmarea primirii respectivului act administrativ fiscal.

In cazul in care comunicarea nu a fost posibila prin niciunul dintre mijloacele de comunicare prezentate mai sus, actul administrativ fiscal se poate comunica prin publicitate.

Depunerea electronica a declaratiilor fiscale pe portalul e-Romania

Prin modificarile la Codul de procedura fiscala se modifica si data depunerii declaratiilor fiscale prin intermediul portalului e-Romania. Aceasta reglementare se refera la Declaratia unica 112 si la toate declaratiile depuse online de contribuabili mari si mijlocii care utilizeaza portalul e-Romania.

Pana acum, data depunerii unei declaratii era considerata data validarii acestora, asa cum rezulta din mesajul electronic de confirmare a validarii declaratiei.

Odata cu noile modificari, data depunerii va fi data inregistrarii declaratiilor pe portal, asa cum rezulta din mesajul electronic transmis de sistemul informatic, cu conditia validarii continutului declaratiilor.

Dobanzi si penalitati de intarziere in procedura insolventei

Incepand din 17 septembrie, data intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2011, in cazul contribuabililor carora li s-a deschis procedura insolventei, pentru creantele fiscale nascute anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii insolventei se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere potrivit legii care reglementeaza aceasta procedura .

Pana acum nu se datorau si nu se calculau dobanzi si penalitati de intarziere.

Inlocuirea bunurilor sechestrate

O alta modificare prevazuta de OG nr. 29/2011 este posibilitatea ca debitorul executat silit sa inlocuiasca sechestrul asupra unui bun mobil cu sechestrul asupra altui bun mobil sau imobil daca bunul oferit in vederea sechestrarii este liber de orice sarcini.

ANAF va publica online un Registru al contribuabililor inactivi/reactivati

O alta noutate a Codului de procedura fiscala este infiintarea unui Registru al contribuabililor inactivi/reactivati, care va fi public, putand fi consultat pe pagina de internet Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, unde trebuie sa fie afisat.

Declararea contribuabililor inactivi, precum si reactivarea acestora se face de catre organul fiscal, printr-o decizie care se comunica contribuabilului.

Contribuabilii declarati inactivi se reactiveaza daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

  • isi indeplinesc toate obligatiile declarative prevazute de lege;
  • isi indeplinesc toate obligatiile de plata;
  • organele fiscale au constatat ca functioneaza la domiciliul fiscal declarat.

Conditia privind indeplinirea tuturor obligatiilor declarative prevazute de lege se considera indeplinita si in cazul in care obligatiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de catre organele fiscale.

Ori de cate ori se constata ca un contribuabil a fost declarat inactiv din eroare, organul fiscal emitent anuleaza decizia de declarare a contribuabilului ca inactiv, cu efect pentru viitor si pentru trecut.

Decizia de declarare a contribuabililor inactivi/ reactivati produce efecte fata de terti de la data inscrierii in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati.
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

 

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.