Doua Dosare De Inghetare Curs Valutar Impotriva Recuperatorului Rabon Credit Si A Bancii Transilvania La Valorile De 1,92 Lei Si 2,0 Lei / Chf Plus Eliminarea Comisioanelor Abuzive Si Resituirea Tuturor Sumelor Incasate Peste 2.0 Lei/Franc Elvetian-Avocat Cuculis

Instanta Ingheata Cursul Valutar La 1,9 Lei/Franc – Banca Transilvania  Si Recuperatorul De Creante Rabon Credit Solutions Pierd Doua Dosare De Inghetare A Cursului Valutar- Deciziile Sunt Date  Si Cu Privire La Restituirea Sumelor De Bani Incasate Peste Cursul Valutar De 1,9 Si 2,0 Lei / Franc Elvetian Plus Restituirea Comisioanelor Declarate Ca Fiind Incasate Abuziv-Avocat Cuculis

 

Instanta Rescrie contractele de credit atacate, avand in vedere decizia de constatare ca abuzive a clauzelor contractuale referitoare la modul in care se rambursa creditul dar si clauzele referitoare la dobanzile contractuale.

Apararile bancilor au fost intodeauna pliate pe faptul ca instantele nu pot modifica un contract de credit ci pot doar elimina anumite paragrafe(clauze).

Acelasi lucru l-a facut si Tribunalul atunci cand a pronuntat decizia, in sensul ca prin eliminarea unei ” clauze de risc valutar”desi nenumita in contract insa de esenta asta insemnand, contractul a ramas fara un mod de calcul al ratelor lunare, ori singura valoare pe care o putea adauga instanta, era aceea de la semnarea contractului, fiindca sanctiunea ce s-a aplicat pentru introducerea unor clauze incomplete in detrimentul consumatorului a fost aceea de anulare a acelor clauze si valoarea ramasa a fost aceea de la punctul 0 al inceperii relatiilor contractuale-

Instanta a decis si restituirea tuturor sumelor de bani incasate din trecut din 2007 si pana la zi, avand in vedere caracterul abuziv al acestor clauze-

De ce ar trebui sa se aplice tuturor contractelor aceasta pronuntare dar si altele asemanatoare ramase definitive?

Desi nu suntem in Vest unde se aplica legea bunului simt “common law”, ICCJ, forul superior in materie judiciara, a stabilit ceea ce se numeste – EFECTUL POZITIV AL LUCRULUI JUDECAT –

Inalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că principiul puterii de lucru judecat împiedică infirmarea constatărilor făcute într-o hotărâre judecătorească definitivă printr-o altă hotărâre judecătorească posterioară, dată în alt proces. Înalta Curte constată că operează efectul pozitiv al lucrului judecat conform art. 1200 pct. 4 vechiul C. civ., nemaiputându-se stabili în acțiunea de față contrariul a ceea ce s-a stabilit între părți prin hotărâre judecătorească irevocabilă. (Decizia nr. 126 din data de 31 ianuarie 2017 pronunțată de Secția a II-a civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Deciziile Pronuntate de catre Tribunal –

Dosar: 

393/1285/2017
ANGELESCU GABRIEL la S.C.P.A Cuculis&Asociatii Reclamant
ANGELESCU IOANA S.C.P.A Cuculis&Asociatii Reclamant
BANCA TRANSILVANIA SA Intimat
SC RABON CREDIT SOLUTIONS ROMANIA SRL Pârât

 

Şedinţe

26.03.2018
Ora estimata: 8:00
Complet: D5
Tip solutie: Soluţionare
Solutia pe scurt: 1. Admite cererea formulată de reclamanţii A.G.şi A.I.ambii cu domiciliul procesual ales la C.A. C.şi A.în contradictoriu cu pârâta SC BANCA TRANSILVANIA SA, cu sediul procesual ales la SCP D.şi A.în calitate de succesoare a SC VOLKSBANK ROMÂNIA SA şi, în consecinţă: 2.1. Constată caracterul abuziv şi, pe cale de consecinţă, nulitatea absolută totală a clauzei cuprinse în art. 5, lit. a din condiţiile speciale ale convenţiei de credit nr. 0118794/10 septembrie 2007: „5) Comisioane: (a) Comision de risc: 0,17%, aplicat la soldul creditului, plătibil lunar în zile de scadenţă, pe toată perioada de derulare a prezentei convenţii de credit”, clauză care se elimină în întregime din convenţia de credit nr. 0118794/10 septembrie 2007. 2.2. Constată caracterul abuziv şi, pe cale de consecinţă, nulitatea absolută parţială a clauzei cuprinse în art. 3, lit. d din condiţiile speciale ale convenţiei de credit nr. 0118794/10 septembrie 2007: „3) Dobânda: … (d) Data ajustării dobânzii: banca îşi rezervă dreptul de a revizui structura ratei dobânzii curente în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară, comunicând împrumutatului noua structură a ratei dobânzii; rata dobânzii astfel modificată se va aplica de la data comunicării”, în ceea ce priveşte mecanismul de variaţie a ratei dobânzii curente, lăsat la latitudinea exclusivă a pârâtei. În urma eliminării clauzei abuzive cuprinse în art. 3, lit. d din condiţiile speciale ale convenţiei de credit nr. 0118794/10 septembrie 2007, rata dobânzii curente rămâne cea arătată la art. 3, lit. a: 4,25% p.a. – dobândă fixă pe întreaga durată a derulării raporturilor dintre reclamanţi şi pârâtă în baza convenţiei de credit nr. 0118794/10 septembrie 2007. 3.1. Constată caracterul abuziv şi, pe cale de consecinţă, nulitatea absolută parţială a clauzei cuprinse în art. 4.1, art. 4.2 şi art. 4.3 din condiţiile generale ale convenţiei de credit nr. 0118794/10 septembrie 2007: „4.1.Orice plată efectuată în baza convenţiei se va face în moneda creditului, cu excepţia cazurilor menţionate expres în condiţiile speciale. Plăţile vor fi efectuate conform „scadenţarului” (listei plăţilor pentru rambursarea creditului, a dobânzii şi altor costuri) – ce constituie anexă la prezentul contract. 4.2. Împrumutatul autorizează banca să efectueze plata sumelor datorate (rate/anuităţi/dobânzi/comisioane/alte costuri) în baza convenţiei, prin debitare automată la scadenţe a contului curent corespunzător monedei creditului, pe care este obligat să îl alimenteze cu sumele datorate. 4.3. Dacă împrumutatul nu are în conturi sume suficiente în moneda creditului, banca are dreptul, dar nu şi obligaţia de a efectua, dacă este cazul, schimbul valutar în numele şi pentru împrumutat, utilizând cotaţiile proprii, completând documentele aferente schimbului valutar, în scopul stingerii obligaţiilor de plată scadente, fiind autorizată în acest sens prin efectul prezentei convenţii; banca poate debita cu suma corespunzătoare orice cont al împrumutatului de disponibilităţi sau de depozit (chiar neajuns la termen), în scopul menţionat anterior. Eventualele diferenţe de curs valutar sunt şi vor fi suportate de împrumutat.” în măsura în care îi obligă pe reclamanţii A.G.şi A.I. să suporte variaţiile, pozitive sau negative, ale cursului de schimb al BNR aplicabil CHF/RON la data încheierii convenţiei de credit nr. 0118794/10 septembrie 2007: 1 CHF = 2,0243 RON. 3.2. În urma eliminării clauzei parţial abuzive, nule absolut, arătate mai sus, art. 4.1, art. 4.2 şi art. 4.3 din condiţiile generale ale convenţiei de credit nr. 0118794/10 septembrie 2007 au următorul conţinut: „4.1.Orice plată efectuată în baza convenţiei se va face în moneda creditului, cu excepţia cazurilor menţionate expres în condiţiile speciale. Plăţile vor fi efectuate conform „scadenţarului” (listei plăţilor pentru rambursarea creditului, a dobânzii şi altor costuri) – ce constituie anexă la prezentul contract, modificat conform următoarei formule de calcul: suma de rambursat în CHF conform scadenţarului X 2,0243 / rata de schimb RON/CHF stabilită de BNR pentru data scadenţei. 4.2. Împrumutatul autorizează banca să efectueze plata sumelor datorate (rate/anuităţi/dobânzi/comisioane/alte costuri) în baza convenţiei, prin debitare automată la scadenţe a contului curent corespunzător monedei creditului, pe care este obligat să îl alimenteze cu sumele datorate. Banca va utiliza, pentru debitările respective în CHF, aceeaşi formulă de calcul, arătată la art. 4.1. 4.3. Dacă împrumutatul nu are în conturi sume suficiente în moneda creditului, banca are dreptul, dar nu şi obligaţia de a efectua, dacă este cazul, schimbul valutar în numele şi pentru împrumutat, utilizând formula arătată mai sus la art. 4.1 pentru a determina suma în CHF datorată de reclamanţi, completând documentele aferente schimbului valutar, în scopul stingerii obligaţiilor de plată scadente, fiind autorizată în acest sens prin efectul prezentei convenţii; banca poate debita cu suma în CHF datorată de reclamanţi conform formulei arătate mai sus la art. 4.1 orice cont al împrumutatului de disponibilităţi sau de depozit (chiar neajuns la termen), în scopul menţionat anterior. Eventualele diferenţe de curs valutar sunt şi vor fi suportate de împrumutat.” 3.3. Obligă pârâta SC BANCA TRANSILVANIA SA, în calitate de succesoare a SC VOLKSBANK ROMÂNIA SA, să restituie reclamanţilor A. G.şi A.I.toate sumele de bani percepute în plus faţă de sumele care trebuiau plătite de reclamanţi în perioada cuprinsă între data încheierii convenţiei de credit nr. 0118794/10 septembrie 2007 şi data la care prezenta hotărâre va deveni executorie, conform legii. Sumele care trebuiau plătite de reclamanţi se calculează conform formulei arătate la art. 4.1, modificat în sensul arătat la pct. 3.2. din prezenta hotărâre. 4. Respinge, ca neîntemeiată, cererea reclamanţilor având ca obiect obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamanţi. 5. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelul se va depune la Tribunalul Specializat Cluj, sub sancţiunea nulităţii. 6. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26 martie 2018.
Document: Hotarâre  502/2018  26.03.2018

http://portal.just.ro/1285/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=128500000000052906&id_inst=1285

 

Dosarul numarul 2 – cel in care este implicat si recuperatorul de creante RABON CREDIT SOLUTIONS –

391/1285/2017

GRIGORE DUMITREL Reclamant
GRIGORE GENOVEVA Reclamant
BANCA TRANSILVANIA SA Intimat
SC RABON CREDIT SOLUTIONS ROMANIA SRL Pârât

 

Şedinţe

26.03.2018
Ora estimata: 8:00
Complet: D5
Tip solutie: Soluţionare
Solutia pe scurt: 1. Admite cererea formulată de reclamanţii G.D.şi G.G. ambii cu domiciliul procesual ales la C.A. C.şi A. în contradictoriu cu pârâta SC BANCA TRANSILVANIA SA, cu sediul procesual ales la SCP D.şi A.în calitate de succesoare a SC V.R.SA şi, în consecinţă: 2. Constată caracterul abuziv şi, pe cale de consecinţă, nulitatea absolută parţială a clauzelor cuprinse în art. 4.1, art. 4.2 şi art. 4.3 din condiţiile generale ale convenţiei de credit nr. 0112498/2 august 2007: „4.1.Orice plată efectuată în baza convenţiei se va face în moneda creditului, cu excepţia cazurilor menţionate expres în condiţiile speciale. Plăţile vor fi efectuate conform „scadenţarului” (listei plăţilor pentru rambursarea creditului, a dobânzii şi altor costuri) – ce constituie anexă la prezentul contract. 4.2. Împrumutatul autorizează banca să efectueze plata sumelor datorate (rate/anuităţi/dobânzi/comisioane/alte costuri) în baza convenţiei, prin debitare automată la scadenţe a contului curent corespunzător monedei creditului, pe care este obligat să îl alimenteze cu sumele datorate. 4.3. Dacă împrumutatul nu are în conturi sume suficiente în moneda creditului, banca are dreptul, dar nu şi obligaţia de a efectua, dacă este cazul, schimbul valutar în numele şi pentru împrumutat, utilizând cotaţiile proprii, completând documentele aferente schimbului valutar, în scopul stingerii obligaţiilor de plată scadente, fiind autorizată în acest sens prin efectul prezentei convenţii; banca poate debita cu suma corespunzătoare orice cont al împrumutatului de disponibilităţi sau de depozit (chiar neajuns la termen), în scopul menţionat anterior. Eventualele diferenţe de curs valutar sunt şi vor fi suportate de împrumutat.” în măsura în care îi obligă pe reclamanţii G.D.şi G.G.să suporte variaţiile, pozitive sau negative, ale cursului de schimb al BNR aplicabil CHF/RON la data încheierii convenţiei de credit nr. 0112498/2 august 2007: 1 CHF = 1,9297 RON. 3. În urma eliminării clauzei parţial abuzive, nule absolut, arătate mai sus, art. 4.1, art. 4.2 şi art. 4.3 din condiţiile generale ale convenţiei de credit nr. 0112498/2 august 2007 au următorul conţinut: „4.1.Orice plată efectuată în baza convenţiei se va face în moneda creditului, cu excepţia cazurilor menţionate expres în condiţiile speciale. Plăţile vor fi efectuate conform „scadenţarului” (listei plăţilor pentru rambursarea creditului, a dobânzii şi altor costuri) – ce constituie anexă la prezentul contract, modificat conform următoarei formule de calcul: suma de rambursat în CHF conform scadenţarului X 1,9297 / rata de schimb RON/CHF stabilită de BNR pentru data scadenţei. 4.2. Împrumutatul autorizează banca să efectueze plata sumelor datorate (rate/anuităţi/dobânzi/comisioane/alte costuri) în baza convenţiei, prin debitare automată la scadenţe a contului curent corespunzător monedei creditului, pe care este obligat să îl alimenteze cu sumele datorate. Banca va utiliza, pentru debitările respective în CHF, aceeaşi formulă de calcul, arătată la art. 4.1. 4.3. Dacă împrumutatul nu are în conturi sume suficiente în moneda creditului, banca are dreptul, dar nu şi obligaţia de a efectua, dacă este cazul, schimbul valutar în numele şi pentru împrumutat, utilizând formula arătată mai sus la art. 4.1 pentru a determina suma în CHF datorată de reclamanţi, completând documentele aferente schimbului valutar, în scopul stingerii obligaţiilor de plată scadente, fiind autorizată în acest sens prin efectul prezentei convenţii; banca poate debita cu suma în CHF datorată de reclamanţi conform formulei arătate mai sus la art. 4.1 orice cont al împrumutatului de disponibilităţi sau de depozit (chiar neajuns la termen), în scopul menţionat anterior. Eventualele diferenţe de curs valutar sunt şi vor fi suportate de împrumutat.” 4. Obligă pârâta SC BANCA TRANSILVANIA SA, în calitate de succesoare a SC VOLKSBANK ROMÂNIA SA, să restituie reclamanţilor G.D.şi G.G.toate sumele de bani percepute în plus faţă de sumele care trebuiau plătite de reclamanţi în perioada cuprinsă între data încheierii convenţiei de credit nr. 0112498/2 august 2007 şi data la care prezenta hotărâre va deveni executorie, conform legii. Sumele care trebuiau plătite de reclamanţi se calculează conform formulei arătate la art. 4.1, modificat în sensul arătat la pct. 3 din prezenta hotărâre. 5. Ia act de intenţia reclamanţilor de a îşi recupera cheltuielile de judecată pe cale separată. 6. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelul se va depune la Tribunalul Specializat Cluj, sub sancţiunea nulităţii. 7. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26 martie 2018.
Document: Hotarâre  501/2018  26.03.2018

http://portal.just.ro/1285/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=128500000000052904&id_inst=1285

Astfel instanta stabileste ca –

Plăţile vor fi efectuate conform „scadenţarului” (listei plăţilor pentru rambursarea creditului, a dobânzii şi altor costuri) – ce constituie anexă la prezentul contract, modificat conform următoarei formule de calcul: suma de rambursat în CHF conform scadenţarului X 1,9297 / rata de schimb RON/CHF stabilită de BNR pentru data scadenţei. 4.2.

Aceasta sintagma rescrie de fapt intreg contractul de credit din punctul de vedere al costului acestuia-

Banca obligata sa schimbe si graficul initial de rambursare!

 

Ai nevoie de mai multe informatii ? Poti stabili o intrevedere cu noi – Click pentru a programa o consultanta – AICI.

 

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Cerere Inscriere In Procesele Colective Pentru Elimnarea Clauzelor Abuzive Si Inghetarea Cursului Valutar Plus Restiutire Excedent Platit

5 comments to “Doua Dosare De Inghetare Curs Valutar Impotriva Recuperatorului Rabon Credit Si A Bancii Transilvania La Valorile De 1,92 Lei Si 2,0 Lei / Chf Plus Eliminarea Comisioanelor Abuzive Si Resituirea Tuturor Sumelor Incasate Peste 2.0 Lei/Franc Elvetian-Avocat Cuculis”
  1. DACA MIE MISA OPRIT DIN PENSIEA SI LA SOTIE IN TRUN PROCES DE CONTESTATIE IN ANULARE DE CATRE EXECUTORI JUDECATORESTI , FARA CA NOI SA FACEM PARTE DIN PROCES,, DIN CONTRA NOI AM CONTRIBUIT CU SUMA DE 40 DE MII DE EURO LA CONSTRUIREA IMOBILUI CAM ASA SA JUDECAT PROCESUL DE PARTAJ,,

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.