Sentinta Eroarea De Fapt – Cum Scapi De Condamnare Daca Ai Condus Un Autoturism Neinmatriculat Sau Cu Numere Expirate – Art 334 Cod Penal – Avocat Cuculis

Achitarea inculpatului pentru conducerea unui autoturism cu numere de inatriculare expirate, avand in vedere eroarea de fapt.

Sediul materiei este Codul Penal art. 334 –

www.dcnews.ro

Art. 334

Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat

(1) Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai neînmatriculat sau neînregistrat, potrivit legii, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.

(2) Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

(3) Tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate ori cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(4) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale cărei plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie în România, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

”Inculpatul  a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat prev. de art. 334 alin.1 C.p, reținându-se în sarcina acestuia că în data de 21.09.2014 a condus autoturismul marca Opel  cu nr. de înmatriculare  x în condițiile în care autorizația de circulație provizorie pentru numărul autovehiculului expirase cu o zi înainte, la data de 20.09.2014. (…)

Instanța de apel constată în prealabil că pentru autoturismul cu care inculpatul a fost depistat pe drumurile publice, marca Opel Zafira, s-a eliberat la data de 22.08.2014 o autorizație de circulație provizorie, valabilă pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 22.08.2014 până la data de 20.09.2014 și o alta, valabilă tot pe o perioadă de 30 zile de la data de 22.09.2014 până la data de 21.10.2014. Fapta săvârșită de inculpat și cu privire la care acesta a fost trimis în judecată este săvârșită la data de 21.09.2014, singura zi pentru care nu exista autorizație de circulație provizorie. Apărarea inculpatului s-a circumscris tezei erorii de fapt în care se afla acesta, încrezându-se în valabilitatea numerelor provizorii și care este de natură să conducă la exonerarea de răspundere penală a acestuia.

Potrivit art. 30 din Codul penal „ nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu cunoștea existența unei stări, situații ori împrejurări de care depinde caracterul penal al faptei”. În raport cu aceste prevederi, prin eroare, ca noțiune generală, se înțelege necunoașterea sau cunoașterea greșită de către cel care a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, fie a unei stări, situații sau împrejurări esențiale pentru corecta caracterizare a faptei, fie a unui element circumstanțial de agravare, fie a unei dispoziții legale nepenale sau a caracterului ilicit al faptei. Din definiția dată erorii în dreptul penal rezultă că o faptă își pierde caracterul imputabil ca urmare a necunoașterii sau a cunoașterii greșite a unor date ale realității obiective, în acest sens vinovăția este alterată datorită influenței suferite de factorul intelectiv, făptuitorul având o reprezentare greșită a realității. […..]

Eroarea de fapt constituie o lipsă de concordanță între ceea ce și-a închipuit făptuitorul și realitate sau un dezacord între reprezentările lui și realitate ori o reprezentare falsă a realității existente în momentul săvârșirii faptei și pe tot timpul actului de executare a acesteia. Procesul cunoașterii este influențat și de elemente care aparțin experienței anterioare a făptuitorului, depind de gradul de cultură, de maturitatea, de particularitățile temperamentale, de deprinderile, de obișnuințele și de caracterul acestuia.

Astfel, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a C.p.p. se va admite apelul declarat de inculpatul JMîmpotriva sentinței penale nr. 384/22.10.2015 pronunțată de Judecătoria Reșița în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, se va desființa sentința penală atacată și rejudecând, în temeiul art. 16 alin. 1 lit. d C.p.p. raportat la art. 30 C.p. va dispune achitarea inculpatului JM sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art. 334 al. 1 C.p. de conducere a unui vehicul neînmatriculat.” (Curtea de Apel Timișoara, Decizia penală nr. 10A/2016, www.rolii.ro)

avocat Cuculis Adrian

Anularea Executarii Imobiliare – Kruk Romania Alaturi De Secapital SARL Au pierdut 22000 Euro – Cum? Invocarea Deciziei CCR In Cadrul Contestatiei La Executare – Avocat Cuculis

Kruk Romania se pregatea de vanzarea imobilului debitorului, cand instanta i-a lovit, li s-a anulat intreaga executare silita!

Instanta Judecatoriei Sectorului 3 a stabilit ca pentru contestatiile la executare aflate pe rol acolo unde incuviintarea a fost data de catre un executor si nu de catre instanta, aceste executari sunt NULE, esenta motivelor avand sediul in decizia CCR  DECIZIA Nr.895 din 17 decembrie 2015.

Prin decizia luata de catre instanta, reclamnatul a anulat executarea silita si a scapat de la plata sumei de 21901 EURO.

somatie imobiliara debitor Paciea

 

Astfel, decizia instantei a fost urmatoarea:

Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare. Anulează executarea silita care face obiectul dosarului de executare nr. 31/2015 al BEJ Mihai Cristian. Dispune restituirea către contestator a taxei judiciare de timbru de 1000 lei ( aferentă contestaţiei la executare) , achitata cu chitanţa nr. ACC00000118253421.08.2015, emisa de CN Posta Română SA , după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. Cu apel in 10 zile de la comunicare , ce se va depune la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti. Executorie. Pronunţată în ?edin?ă publică azi, 25.02.2016.

Mai jos pentru conformitate aveti link-ul catre portalul instantelor de judecata.

http://portal.just.ro/301/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30100000000453839&id_inst=301

Motivatia instantei isi are sediul in motivele deciziei CCR – Astfel –

Cu privire la efectele pe care urmează a le produce prezenta decizie, Curtea constată că, pe perioada de activitate a unui act normativ, acesta se bucură de prezumția de constituționalitate, astfel încât decizia nu se va aplica în privința procedurilor de executare silită încuviințate până la data publicării sale, aplicându-se, în schimb, în privința contestațiilor la executare formulate împotriva încheierii de încuviințare a executării silite date de executorul judecătoresc aflate pe rolul instanțelor judecătorești la data publicării prezentei decizii, precum și în cele în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate până la data sus-menționată. De asemenea, odată cu publicarea deciziei Curții Constituționale, legiuitorul, în temeiul art.147 alin.(1) din Constituție, are obligația de a pune de acord întreaga procedură de încuviințare a executării silite cu dispozițiile Constituției constatate a fi încălcate prin prezenta decizie, așadar, implicit, cu decizia Curții Constituționale, ale cărei considerente și dispozitiv sunt general obligatorii (a se vedea, în acest sens, Decizia nr.1 din 10 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 19 februarie 2014, paragraful 77), și să procedeze, în consecință, la respectarea exigențelor constituționale. Până la adoptarea soluției legislative corespunzătoare, ca o consecință a prezentei decizii de admitere a excepției de neconstituționalitate, Curtea constată că instanțele judecătorești urmează să aplice în mod direct art.21 alin.(3), art.124 și art.126 alin.(1) din Constituție, devenind, astfel, competente să încuviințeze executarea silită [a se vedea mutatis mutandis, cu privire la aplicarea directă a Constituției, Decizia nr.186 din 18 noiembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.213 din 16 mai 2000, sau Decizia nr.774 din 10 noiembrie 2015[1]), nepublicată până la data pronunțării prezentei decizii]. Așadar, din ziua publicării prezentei decizii, competența executorilor judecătorești de a încuviința executarea silită încetează.

[1]Decizia nr.774 din 10 noiembrie 2015 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.8 din 6 ianuarie 2016.

Kruk Romania Este un recuperator de creante ce practica in mod abuziv perceperea de dobanzi bancare, desi in esenta este un SRL

Avocat Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu

Cum Putem Bloca Pe Termen Foarte Lung Executarea Silita Prin Invocarea Clauzelor Abuzive – Vedeti Sentina BCR S.A Mai Jos – Avocat Cuculis

Mecanismul folosit pentru blocarea pe termen lung a executarilor silite , ce da posibilitatea unei negocieri serioase cu banca, avand in vedere ca institutia bancara nu va putea vinde imobilul debitorului. Executare Silita Blocata .

ZIARZ.F

 

Astfel, in cazul in care va aflati deja in procedura de executare silita, fie ca sunteti aproape de termenul de vanzare al imobilului sau in procedura incipienta a executarii silite, trebuie sa cunoasteti faptul, ca aveti o posibilitate legala, formata din mai multe cereri indisolubil legate unele de altele, pentru cei ce au creditele scadente anticipat si puse in executare silita.

Astfel, vom incepe cu o solutie obtinuta la Judecatoria Sectorului 1:

Dosarul : 114148/299/2015

Ora estimata: 08:30
Complet: C 20 – Civil
Tip solutie: 244 c.pr.civ
Solutia pe scurt: Admite cererea de suspendare a executării silite. Suspendă executarea silită ce se desfăşoară în dosarul de executare nr. 1289/2015 al Biroului Executorului Judecătoresc Guli Constantin până la soluţionarea prezentei cauze, în primă instanţă. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Admite cererea de suspendare a judecăţii. În temeiul art. 413 alin. (1) pct. 1 C.proc.civ., suspendă judecata contestaţiei la executare până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 32327/299/2015. Cu drept de recurs pe toată perioada suspendării, care se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22 februarie 2016.
Document: Încheiere – Suspendare    22.02.2016

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000611740&id_inst=299

 

In dosarul la care face referire instanta de mai sus, a fost deja data urmatoarea solutie pe fond:

Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte acţiunea precizată. Constată caracterul abuziv al următoarelor clauze, prevăzute în contractul de credit nr. 2008751089/11.09.2008: art.9 lit.a, art. 9 lit.b, art.9 lit.e. Obligă pârâta la restituirea sumelor încasate abuziv: 855 euro reprezentând comision de acordare, 714,96 euro reprezentând comision de administrare, 4002,48 euro reprezentând comision de urmărire riscuri. Obligă pârâta la plata dobânzii legale de la data introducerii acţiunii -24.03.2015 şi până la achitarea integrală a sumelor datorate. Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată de 4500 lei. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 04.11.2015.
Document: Hotarâre  20396/2015  04.11.2015

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000528989&id_inst=299

Care sunt cererile pe care trebuie sa le facem pentru a suspenda pe termen lung procedura de executare silita?

Avand in vedere ca majoritatea executarilor silite sunt desfasurate in baza unor contracte de credit ce nu reprezinta hotarari judecatoresti, acestea pot fi atacate in mod total cu aparari de fond pe baza titlului executoriu si anume, invocarea clauzelor abuzive din acele titluri executorii.

Daca suntem fie in executare silita fie imienta ei este vadita, prima cerere pe care trebuie sa o facem la instanta de judecata este o cerere in constatarea caracterului abuziv al anumitor clauze contractuale, fie ca vorbim de dobanda, comisioane sau chiar si inghetarea cursului valutar.

Secundar, pentru a completa acest ansamblu de cereri, trebuie sa formulam, pentru cei ce se afla in executare silita, o contestatie la executare, in cadrul careia, vom invoca caracterul abuziv al clauzelor contractuale, practic o reiterare a aspectelor invocate in prima cerere de chemare in judecata.

Tertiar, vom formula si cerere de suspendare a executarii silite, iar dupa ce instanta de fond, se va pronunta pe suspendarea executarii silite, se va solicita in fata acestei instante, inclusiv suspendarea judecarii contestatiei la executare, pana ce primul dosar deschis, respectiv cel pe constatarea caracterului abuziv al unor clauze contractuale, se va finaliza.

Ce obtinem?

Astfel, procedura de executare silita este suspendata pana la solutionarea contestatiei la executare, iar cum contestatia la executare este suspendata si ea la randul ei, pana ce se va solutiona dosarul de clauze abuzive, termenul de definitivare al dosarului poate fi si de un an de zile, la care vom adauga si termenul de contestatie la executare ce si el poate fi de inca un an de zile si astfel prin aceasta procedura ce practic orice creditor o gaseste extrem de impovaratoare pentru el, DEBITORULUI ii poate procura un termen de 2 ani de zile sau poate si mai mult, insa nu mai putin, in care il tine BLOCAT pe creditorul bancar si ii da posibilitatea DEBITORULUI sa negocieze, sau sa intreprinda orice alt demers pentru rezolvarea situatiei.

av. Cuculis Adrian

 

Premiera la Inalta Curte de Casatie si Justitie – BCR S.A Obligata Sa Perceapa O Dobanda de 1,25% In Loc de 10% – Se Numeste Normalitate – Avocat Cuculis

Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis cadobanda unui client BCR sa scada la 1,25% de la 10%.
Instanta a luat aceasta decizie dupa ce a constatat ca dobanda interna a bancii este abuziva si trebuie inlocuita cu Euribor.

Dobanda interna a bancii BCR – respectiv DRV este de mult abuziva.

BCR PIERDE PROCESE AVOCAT CLAUZE ABUZIVE

Care a fost motivatia pe care o puteti folosi si dvs in procesele pe care le aveti?

Clauzele care permit Bancii calculul dobanzii subsemnatilor in functie de dobanda de referinta variabila afisata la sediile BCR, precum si clauzele care permit Bancii modificarea in mod unilateral a cuantumului dobazilor comisioanelor acorda un drept total discretionar Bancii de a modifica intelegerea initiala.

Aceasta clauza contractuala vine in contradictie nu numai cu dispozitiile legii 193/200 ci si cu prevederile art. 948 punctul 3, art. 964 C.civ aplicabil la era contractului. Conform acestor texte legale, pentru a putea fi valabil, obiectul contractului respective (actului juridic) trebuie sa fie determinat sau determinabil cel putin.

Pentru a fi indeplinita o asemenea conditie esentiala contractile de redit cu dobanda variabila trebuie sa contina o clauza care sa confere dobanzii un character cert determinabil pentru viitor. Acest character presupune ca partile angrenate in contract sa poata, la momentul exigibilitatii obligatiei ce reprezinta obiectul contractului sa determine in mod obiectiv intinderea acesteia ( in cazul de fata cuantumul dobanzii). Cu alte cuvinte, conform celor sustinute si in doctrica, actul juridic trebuie sa precizeze toate elementele in functie de care urmeaza sa se individualizeze”, ori in situatia de fata este imposibil de determinat modalitatea in care BCR S.A lunar,  calculeaza cuantumul dobanzii, fapt ce echivaleaza cu lipsa caracterului determinabil al dobanzii, art 948 si 964 sanctionand astfel cu nulitatea absoluta acea situatie.

≥ Sub conditie pur potestativa,  BCR.SA arata ca  banca poate, daca vrea sa scada, creasca, dobanda, fapt sanctionat de asemenea de art 1010 C. CIV. Cu nulitatea absoluta a acelei clauze respective decizia ICCJ indicata in dosarul “ 3913/13.11.2013 cat si practica mai noua  Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 2186 din 12 iunie 2014 unde se arata pe de-o parte, referitor la prima decizie ca  „

Ceea ce ne intereseaza in cadrul criticii formulate in apel, este ultima teza a acestei clauze, care consfinteste caracterul abuziv al clauzei de vreme ce dobanda variabila este raportata la o dobanda stabilita discretionar de catre banca si nu la indici de referinta obiectivi, verificabili, exteriori vointei bancii”, astfel “ Din acest punct de vedere  o atare clauza apare intradevar ca fiind izvorul unei obligatii pur potestative din partea celui ce se oblige, deoarece “ dobanda afisata la sediile BCR  nu se cunoaste in functie de ce criteria va fi stabilita de catre furnizor, astfel ca in temeiul art. 4 din Legea 193/2000, raportat la art. 1010 va constata caracterul abuziv si al acestei clauze.” 

Continuand cu decizia mai recenta pronuntata de ICCJ –

Legea nr. 193/2000, art. Directiva 93/13

În cazul în care prin acţiune se solicită constatarea caracterului abuziv al clauzelor privind mecanismul de modificare a dobânzii şi a comisioanelor dintr-un contract de credit, instanţa trebuie, în virtutea principiului rolului activ, să stabilească dacă acestea sunt exprimate într-un limbaj clar şi inteligibil, dacă lipsa unei asemenea exprimări nu înseamnă, de fapt, lipsa negocierii şi existenţa unui dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi încălcarea exigenţelor bunei-credinţe prin introducerea acestor clauze, lipsa unei astfel de analize echivalând cu o nedeplină lămurire a situaţiei de fapt care atrage sancţiunea casării hotărârii pronunţate.

Clientii respectivi, care au luat credite ipotecare inainte de criza financiara, au platit timp de un an de zile dobanda fixa, iar apoi aceasta aproape ca s-a dublat. Banca s-a folosit de prevederile unei clauze din contract care prevedea ca dobanda creditelor sa nu fluctueze dupa cea din piata, ci dupa o formula interna pe care clientii nu o cunosteau.

Din 2010, multi dintre clienti au inceput sa dea banca in judecata, printre care s-a aflat si cel pentru care ICCJ a decis micsorarea dobanzii.

BCR, obligata sa restituie comisioanele incasate abuziv.

avocat Cuculis Adrian

Procedura Executarii Silite Si Modalitati De Suspendare si Contestare A Executarilor Silite – Avocat Cuculis – Interviu Avocatnet

1. Din ce moment se poate face executarea silită a datoriilor?

Ca si raspuns general putem spune, ca executarea silita poate sa inceapa de la momentul exigibilitatii datoriei, sau mai pe scurt, de cand datoria trebuie platita.

Evident sunt varietati de termene si nu putem sa avem pentru toate creantele un punct fix de incepere a executarii silite.

Spre exemplu in contractele de credit bancare, partile agreeaza ca dreptul unei banci de a incepe procedura de executare silita poate sa inceapa dupa ce mai mult de 60 de zile, imorumutatul nu si-a platit in integralitate, rata lunara.

Daca luam cazul unui imprumut intre doua parti fara a avea legatura cu contractele bancare, partile convin ca la o anumita data, daca cel imprumutat nu restituie sa poata incepe executarea silita sau putem avea situatii cu rezultat variabil, cum ar fi spre exemplu contractele de asigurare, cand datoria contractuala devine executabila in functie de evenimentul efectiv petrecut si asigurat.

 

Trebuie sa cunoastem de asemenea ca hotararile judecatoresti la randul lor pot fi puse in executare chiar de pe fondul cauzei, fara a fi definitive, spre exemplu in material dreptului muncii, sau dreptului familiei, ori ordonantele presedintiale de urgent, insa pe riscul creditorului, avand in vedere ca hotararea ar putea fi modificata intr-o cale superioara de atac.

    *2.Cine poate face efectiv executarea silită a datoriilor?

 

Datoriile, in genere, in raport de codul de procedura civila, pot fi puse in executare silita asa cum arata art. 623 doar de catre executorul judeactoresc, cu anumite exceptii, referitoare la veniturile datorate la bugetul general consolidate sau bugetul U.E si bugetul C.E.E.A.

Astfel, doar acest organ administrativ, poate infiinta popriri, nota somatii imobiliare, scoate la licitatie bunuri mobile ori imobile si de asemenea poate aplica sechestre.

    *3. Cum se poate face executarea silită a datoriilor?

Tinand cont de dispozitiile cartii a V-a a codului de procedura civila, executarea silita a datoriilor poate incepe printr-o simpla poprire si se poate extinde pana la vanzarea bunurilor imobile pe care un debitor le detine.

Se poate aplica atat procedura sechestrului pentru bunurile mobile concomitant cu vanzarea bunurilor imobile cat si poprirea conturilor. In momentul de fata toate procedurile pot fi conduse simultan, neexistand o dispozitie prin care sa fie interzisa urmarirea debitorului in toate modalitatile prevazute de catre legea procesual civila.

 

    *4.* Cum poate fi contestată executarea silită a datoriilor?

 

In contextual realitatii juridice din Romania, tara noastra pe fondul unei situatii economice general precare, s-a confruntat in mare parte cu executari din partea bancilor, fapt pentru care contestatia la executare este mijlocul specific legislative prin care un imprumutat se poate apara in fata bancii.

 

Distingem intre titlurile executorii, ca fiind pe de-o parte hotarari judecatoresti, unde contestarea unei hotarari judecatoresti implica o procedura greoaie si nu poate modifica printr-o contestatie ceea ce s-a decis in mod definitiv, insa poate fi lamurita intinderea aplicarii acelei hotarari judecatoresti, daca creditorul este de rea credinta si profitand de un dispozitiv al hotararii ce este neclar, executa silit peste dreptul sau. O alta varietate de tiltu executor este reprezentata de hotarari administrative altele decat hotararile judecatoresti, unde daca sunt puse in executare(spre exemplu un contract bancar)pot fi contestate invocandu-se orice fel de aparari echivaland astfel, contestatia la executare cu o veritabila judecata in contradictoriu cu privire la acel titlu putandu-se invoca oricefel de aparare.

De retinut in esenta, ca mijlocul specific este contestatia la executare, ce trebuie formulate in termen de 15 zile de la primirea actelor de la executor atunci cand suntem nemultumti de actele incheiate de catre acesta, sau pana la 3 ani de zile atunci cand suntem in fata unui titlu executoriu ce urmeaza sa il atacam invocand aparari ce vizeaza, incheierea unui contract, aspecte penale sau orice alta circumstanta ce ar putea sa anuleze acel titlu.

Executare Silita

    *5.* Cum poate fi suspendată sau oprită executarea silită a
    datoriilor?

Leguitorul, pentru conservarea drepturilor debitorului, a instituti o procedura speciala, ce se numeste suspendarea executarii silite si de data mai recenta, restrangerea executarii silite.

In ceea ce priveste suspendarea executarii silite, trebuie sa avem in  vedere ca ea poate fi ceruta, doar daca exista si o contestatie la executare, in sensul ca nu poti cere suspendarea, daca nu ai o nemultumire cu privire la procedura de executare silita.

Se disting si aici doua tipuri de suspendare a executarii silite si anume, suspendarea provizorie si suspendarea de fond. Suspendarea provizorie se formuleaza pe cale de urgenta si se judecata in cateva zile si dainuie pana cand contestatia la executare primeste termen de judecata si partile se infatiseaza inaintea instantei de judecata pentru a discuta in mod priordial suspendarea de fond a procedurii de executare silita.

De mentionat ca suspenarea de fond dainuie pana la finalizarea litigiului.

In schimb, restrangerea executarii silite, presupune obligarea creditorului la executarea silita doar a unui singur imobil sau excluderii de la executarea unui imobil, tinand cont de situatia efectiva a fiecarui debitor si daca prin vanzarea unui bun mobil sau imobil ar fi suficienta stingerea creantei, practice urmarindu-se prin aceasta procedura, inlaturarea de la executarea simultana a mai multor bunuri c ear depasi valoarea creantei.

 

    *6. Ce bunuri mobile şi imobile pot fi executate silit pentru a

    acoperi datoriile?

Regula este ca toate bunurile debitorului pot fi urmarite, insa putem intampina situatii in care, avandu-se in vedere ca bunul urmarit este in coproprietate, spre exemplu sot/sotie, creditorul nu va putea sa execute silit un imobil sau mobil, pana nu ii va deschide partajul debitorului iar instanta de executare va dispune partajarea acelor bunuri.

De asemenea, nu pot fi executate in cazul unui garant ipotecar, bunurile exterioare ipotecii instituite, pe cand in cazul unui imprumutat principal se aplica regula executarii tuturor bunurilor sale.

 

   *7.* Asupra căror venituri se poate face poprire pentru acoperirea

    datoriilor?

 

In principal toate veniturile periodice pot fi poprite pana la ½ daca exista mai mult de 1 creditor urmaritor. Daca avem un singur creditor suma poprita poate fi de 1/3. Conturile de depozit pot fi executate integral iar sumele de bani pe care o persoana I le datoreaza debitorului de asemenea pot fi incasate si poprite integral.

Avem evident si exceptii ce sunt instituite de catre codul de procedura civila si astfel  in rapot de art. 781 alin. 5 cod procedura civila sumele care sunt destinate unei afectatiuni special prevazute de lege si asupra carora debitorul este lipsit de dreptul de dispozitie(spre exemplu pensia alimentara sau alocatia, ori ajutorul de stat pentru persoane handicapate), creditele nerembursabile ori finantarile primite de la institutii sau organizatii nationale ori international pentru derularea unor programe ori proiecte.

Pentu persoanele juridice este important de cunoscut, faptul ca sumele aferente platii drepturilor salariale viitoare pentru o perioada de 3 luni de zile sunt si ele protejate, pentru a putea fi platiti angajatii.

Av. Cuculis Adrian

Inregistrarile Facute De Catre Sri In Dosarele Penale Sunt Neconstitutionale – Avocat Cuculis

Excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.142 alin.(1) din Codul de procedură penală.

Art. 142

Punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică

(1) Procurorul pune în executare supravegherea tehnică ori poate dispune ca aceasta să fie efectuată de organul de cercetare penală sau de lucrători specializaţi din cadrul poliţiei ori de alte organe specializate ale statului.

Punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică, dispoziţii care au următorul conținut:

„(1) Procurorul pune în executare supravegherea tehnică ori poate dispune ca aceasta să fie efectuată de organul de cercetare penală sau de lucrători specializaţi din cadrul poliţiei ori de alte organe specializate ale statului.”

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sintagma „ori de alte organe specializate ale statului” din cuprinsul dispoziţiilor art.142 alin.(1) din Codul de procedură penală este neconstituţională. Curtea a constatat că textul criticat contravine prevederilor constituţionale cuprinse în art.1 alin.(3) conform cărora România este stat de drept, în care drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor sunt garantate. De asemenea, sintagma supusă controlului nu respectă condiţiile de calitate inerente unei norme legale, sub aspectul clarităţii, preciziei şi previzibilităţii, întrucât nu permite subiecţilor de drept să determine care sunt organele specializate ale statului abilitate să realizeze măsurile dispuse prin mandatul de supraveghere tehnică, măsuri cu un grad ridicat de intruziune în viaţa privată a persoanelor.

 

Consecinta va fi ca in cazul in care in 45 de zile de la publicarea in M.O a deciziei, Guvernul sau Parlamentul nu va modela articolul conform deciziei CCR, acestea isi vor pierde orice efecte, practic nu vor mai putea fi ascultati cei cercetati penal.

Pentru dosarele aflate in lucru ati putea solicita nulitatea probelor obtinute in mod ilegal.

Ceea ce este de spus si precizat se refera la faptul ca exceptia nu a fost invocata de catre un inculpat roman ci de catre cetateni turci cercetati in Romania.

avocat Cuculis Adrian

 

Bcr Pierde Toate Comisioanele Din Contract Si Este Obligata Sa Restituie Si Dobanda Legala

Comisionul de acordare, comisionul de administrare si comisionul de risc desfiintate de catre instanta de judecata dintr-un contract BCR!

Banca obligata sa plateasca inclusiv dobanda legala!

Sentinta a fost pronuntata tinandu-se seama de faptul ca banca prin comisioanele ascunse a urmarit o crestere artificiala a dobanzii –

Unul dintre elementele cele mai importante in declararea ca abuzive a clauzelor mai sus mentiontionate a fost reaua credinta a bancii retinuta de catre instanta, ce in mod considerabil a dus la un dezechilibru contractual.

Vedeti sentinta mai jos:

Nitu Neculae pag 6Nitu Neculae pag 7

avocat Cuculis

Efg New Europe Funding II BV Nu Avea Dreptul Sa Incaseze Dobanzi – Bancpost A Cesionat Aceste Credite Catre O Firma Cu Raspundere Limitata – Dovada Ca Nu Sunt Altceva Decat O Societate Cu Raspundere Limitata – Avocat Cuculis

S-a confirmat faptul ca Efg New Europe  Funding II BV nu are dreptul sa incaseze dobanzi – Bancpost se face vinovata de aceasta cesiune catre SRL din afara tarii!

Probabil ca foarte multi dintre dvs. ati fost sau sunteti executati sau cesionati cu creditele la zi, catre Efg New Europe  Funding II BV.

Din nefericire pentru ei, astazi am intrat in posesia documentelor prin care si-au actualizat informatiile in registrul comertului din Olanda in anul 2012, ce releva in mod clar faptul, ca forma lor de organizare este de societate cu raspundere limitata.

Am in posesie zeci de documente prin care se reitereaza ca au un capital social de 90000 de euro, sunt societate cu raspundere limitata, semneaza romani in reprezentarea lor, deci informatiile si aranjamentul monstruos este facut din interiorul tarii cu sprijinul celor de aici.

efg bv 2 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daca legislatia din Romania ne arata in mod absolut, care sunt conditiile MINIMALE pentru ca o societate sa poata fi incadrata la Institutie Bancara sau macar Institutie Financiar Nebancara, nu este limpede ca acest S.R.L nu avea niciun drept sa se comporte in relatia contractuala, precum o banca sau IFN?

Ce spune legea cu privire la conditiile minime de functionare ale unui IFN sau ale unei Banci ?

Art. 14. – (1) Capitalul social minim al instituţiilor financiare nebancare va fi stabilit de Banca Naţională a României prin reglementări, fără a putea fi mai mic decât echivalentul în moneda naţională (leu) al sumei de 200.000 euro. Banca Naţională a României va putea stabili niveluri diferenţiate de capital social minim în funcţie de tipul de activitate al instituţiei financiare nebancare.

Cei de la EFG nu indeplinesc astfel nici macar minimum de obligatie legala.

In completarea celor de mai sus :Normă nr. 9 din 7.sep.2000
Monitorul Oficial, Partea I 474 29.sep.2000
Intrare în vigoare la 29.sep.2000
privind capitalul minim al băncilor şi al sucursalelor băncilor străine

  Art. 6. – Nivelul minim al capitalului social, în cazul cererilor de autorizare de noi bănci, depuse la Banca Naţională a României înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme, precum şi în cazul cererilor de autorizare depuse în temeiul art. 264 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000, se stabileşte la 100 miliarde lei.

In conditiile date, cu totii am putea sa deschidem astfel un S.R.L sa cumparam creante de la banci si sa le punem pe urma dobanzi, exact asta a facut societatea de mai sus!

Plangerea penala impotriva celor ce v-au exportat creditele o puteti completa aici –

 

De asemenea aici aveti si raspunsul Bancii Nationale A Romaniei cu privire la aceste institutii cu forma de organizare BV.

 

avocat Cuculis Adrian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscris In Biroul De Credit? Cum Se Face Cererea De Stergerea Din Biroul De Credit – Avocat Cuculis

Am aratat in randurile trecute cum poti fi sters din biroul de credit si care sunt de fapt abuzurile pe care bancile le fac cand vine vorba de raportarea dvs. cu orice pret, in acest birou de credite sustinut de catre 25 de bani din Romania!

 

In adresa de mai jos am primit confirmarea faptului ca debitorul a fost sters din Biroul De Credit la solicitarea celui ce l-a inscris, fiindca inscrierea a fost facuta intr-un mod ce ii poate afecta activitatea pe viitor, respectiv exact asa cum arata legea, nu se pot face inscrierii in B.C decat pentru fapte financiare de o anumita gravitate ca si intindere financiara, nu pentru orice factura de mobil facem inscrierea in B.C astfel incat sa nu mai poata imprumutatul sa faca nicio cerere la banci pentru a accesa un credit.

Sa nu uitam totusi, ca pe site-ul biroului de credit, exista urmatoarea sintagma: Înfiinţat la sfârşitul anului 2003 şi înregistrat la Registrul Comerţului în data de 16 februarie 2004, Biroul de Credit este o societate pe acţiuni care are ca acţionari 25 de bănci.

Avocat Birou De Credit

Cum se face cererea de stergere din biroul de credit?

Dat fiind faptul ca leguitorul a instituit aceasta norma de raportare in B.C tocmai pentru protectia institutiilor bancare si a interesului general prin raportarea unor rau platnici spre interesul creditorilor si apararea ordinii financiare de drept, se considera ca inscrierea in B.C in ipoteza explicata mai sus este disporportionata, asa cum arata si Art. 3  al deciziei invocate mai sus alin. (1) Prelucrările efectuate în sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit pot  avea ca obiect numai datele cu caracter personal care sunt relevante şi neexcesive în  raport cu scopurile menţionate la art. 1 şi numai în legătură cu activitatea de creditare.

Prin urmare, tinand cont de faptul ca neplata ratei nu s-a datorat lipsei de disponibil, sau relei vointe, consideram ca se impune o stergere din baza de date a B.C a petentei, dat fiind faptul ca aceasta notare, o poate prejudicia pe aceasta in ipoteza unei, refinantari, contractari pararele a unui alt credit de nevoi personale aducandu-I aceteia si un prejudiciu efectiv de imagine, prin prisma profesiei pe care o desfasoara, probitatea aflandu-se printre principalele conditii.

Cum pot fi sters din biroul de credit?

Vreti sa fiti sters din biroul de credit? Sunati la 0722298011

 

Avocat Cuculis Adrian

 

Procesul Castigat De Catre Anpc Impotriva Otp Bank – Efectele Lui Si Cui I Se Va Aplica Sentinta – Avocat Cuculis

Cum Pot Fi Recuperate Dobanzile Incasate Abuziv De Catre Otp Bank In Urma Sentinte Erga Omnes, Aplicabila Tuturor Contractelor 2007/2008 Ipotecare?

www.stirileprotv.ro

In primul rand trebuie explicat ceea ce s-a castigat impotriva Otp Bank cu efecte pentru toate contractele!

OTP BANK OBLIGATA SA RESTITUIE DOBANDA

Decizia instante arata ca instanta admite în parte acţiunea formulată de reclamanta AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR în contradictoriu cu pârâta OTP Bank SA şi intervenientele accesorii în interesul reclamantei . […] Constată caracterul abuziv al clauzelor ce au făcut obiectul Procesului-verbal de constatare a contravenţiei nr.0630817/1295 din 15.01.2014, emis de reclamanta ANPC – Contractul de credit nr. C2204/2000/7459/13.02.2008 – clauza de la pct.5.2 pct.5.3 privind dobânda Contractul de credit nr. C2204/2000/7856/07.03.2008 – clauza de la pct.5.2, pct.5.3 privind dobânda Contractul de credit nr. C2204/2000/7304/18.02.2008 – clauza de la pct.5.2 pct. 5.3 privind dobânda Contractul de credit nr. C2202/2000/4830/21.03.2007- clauza de la art.6 Dobânzi pct.6.1, 6.2, 6.3 privind dobânda Contractul de credit nr. C2202/2000/6845/21.12.2007- clauza de la art.6 Dobânzi pct. pct.6.1, 6.2, 6.3 privind dobânda Menţine Procesul-verbal de constatare a contravenţiei nr.0630817/1295 din 15.01.2014, emis de reclamanta ANPC.

De aici tragem concluzia ca au fost folosite dispozitiile din legea 193/2000 completata de la art. 4 alin. 1 (1) O clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva daca, prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din contract, creeaza, in detrimentul consumatorului si contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor.

Decizii de restituire a dobanzilor incasate de OTP BANK 

Decizia Deschide Poarta Imprumutatilor Sa Solicite OTP BANK Diferenta De Dobanda Incasata In Mod Ilegal Pe Perioada Desfasurarii Contractului De Credit!

Avand in vedere faptul ca s-a constatat ca fiind abuziva dobanda aplicata creditelor pentru nevoi personale cu ipoteca si cele imobiliare cu ipoteca din perioada 2007-2008, acest lucru presupune ca toti cei care au sau au avut contracte incheiate in aceasta perioada indiferent ca au semnat sau nu acte aditionale, acte de refinantare, sau OUG 50/2010  pot solicita instantei, ca pentru perioada 2007/2008 si pana la semnarea actelor aditionale sau pentru cei fara acte aditionale, pana la zi, sa solicite instantei de judecata, sa oblige banca sa restituie orice tip de dobanda excedentara plus dobanda legala aferenta acestei perioade.

Ce se intampla cu cei care au acte aditionale semnate cu OTP BANK?

Daca exista acte aditionale semnate, prin care v-au impus o anumita marja a bancii sau v-au impus alte elemente de cost sau de dobanda ce fac ca pana la urma costul contractului sa creasca, puteti, alaturi de cererea de restituire a dferentelor de dobanda, percepute din la 2007 2008 si pana la actul aditional, sa cereti inclusiv constatarea ca fiind abuzive a prevederilor actelor aditionale!

Prin urmare, cei care au semnat acte aditionale vor beneficia de decizie pana la semnarea actelor aditionale, iar daca sunt clauze ce pot fi considerate ca fiind abuzive inclusiv in contractele aditionale, acestia le pot contesta in instanta in mod separat.

 

Se aplica decizia si celor executati silit?

DA! Se aplica decizia inclusiv executarilor silite, avand in vedere faptul ca pentru a putea avea aptitudinea de a porni o executare, trebuiesc indeplinite urmatoarele conditii:

Art. 662 Codul de procedura cvila Creanţa certă, lichidă şi exigibilă

(1) Executarea silită nu se poate face decât dacă creanţa este certă, lichidă şi exigibilă.

(2) Creanţa este certă când existenţa ei neîndoielnică rezultă din însuşi titlul executoriu.

(3) Creanţa este lichidă atunci când obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conţine elementele care permit stabilirea lui.

(4) Creanţa este exigibilă dacă obligaţia debitorului este ajunsă la scadenţă sau acesta este decăzut din beneficiul termenului de plata.

(5) Creanţele cu termen şi cele condiţionale nu pot fi puse în executare, însă ele pot participa, în condiţiile legii, la distribuirea sumelor rezultate din urmărirea silită a bunurilor aparţinând debitorului.

Prin urmare, avand in vedere cele de mai sus, atata vreme cat s-a constatat ca OTP BANK a pornit executarea silita, pe de-o parte in baza unor clauze abuzive de tip, modificare unilaterala a dobanzii, asta insemna ca prin decapitarea acestor clauze se constata ca imprumutatii au platit mai multi bani decat ar fi fost legal, astfel s-a creeat o stare de necertitutine pe titlul executoriu, ce trebuie sa duca pentru toate executarile silite pornite, la o anulare a lor de catre instantele de judecata(atentie doar pe calea contestatiei la executare in instanta se poate cere acest lucru).

Formularul Inscriere Proces Restituire Dobanda Incasata Ilegal  Otp Bank

Avocat Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu

Sentinta Definitiva De Inghetare A Cursului Valutar La Credit Europe Bank Data De Catre Tribunalul Bucuresti

Credit Europe Bank Pierde Un Proces Pe Inghetarea Cursului Valutar

Sentinta defnitiva a fost data in complet de 2 in cadrul Tribunalului Bucuresti, care a desfiintat sentinta apelata si a admis actiunea de inghetare a cursului valutar!

Schimbat total Dosar 2221/303/2014
Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimba in tot sentinta apelata, in sensul că admite actiunea, astfel cum a fost precizata. Constata caracterul abuziv si nulitatea absolută a următooarelor clauze: – art 4.3 din contractul de credit, art 5.1 lit c, art 5.1 lit e, art 5.2 – art II prin care se modifica art 5.1 lit k din actul aditional nr. 2/2011 – art II din actul aditional nr. 3/2012 prin care se modifica art 5.1 lit c si k din contractul de credit – art I pct 4.3 din actul aditional nr. 1/2009 referitor la dobanda si art I pct 4.3 din actul aditional nr. 2/2011 Dispune exonerarea pe viitor de la plata comisionului de administrare si reesalonare credit. Dispune restituirea tuturor sumelor incasate cu titlu de comision de administrare, comision de reesalonare credit, la care se adauga dobanzile legale aferente, raportat la valoarea CHF de la data platii efective. Constata caracterul abuziv al clauzei de risc valutar din contract si eliminarea sa. Dispune stabilizarea( inghetarea) cursului de schimb CHF-leu la momentul semnarii contractului, curs care sa fie valabil pe toata durata derularii contractului. Dispune denominarea in moneda nationala a platilor. Definitivă. Pronuntata in sedinta publica

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30300000000196842&id_inst=3

 

Poprire Ilegala – Indemnizatii Blocate Si Copii Lipsiti De Tratament Medicamentos – Romania Reala A Bancilor Si A Executorilor – Avocat Cuculis

O sa dam explicatia popririi pentru ca intr-un final sa vedeti cum opereaza abuzurile bancilor si ale executorilor!
Ce inseamna poprirea unui cont si ce sume de bani pot fi poprite?

Art. 780  din codul de procedura civila ne arata ce inseamna obiectul popririi!

(1) Sunt supuse urmăririi silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului ori deţinute în numele său de o a treia persoană sau pe care aceasta din urmă i le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente. De asemenea, în condiţiile art. 732 alin. (1), pot fi poprite şi bunurile mobile corporale ale debitorului deţinute de un terţ în numele său.

(2) În cazul popririi sumelor de bani din conturile bancare, pot face obiectul urmăririi silite prin poprire atât soldul creditor al acestor conturi, cât şi încasările viitoare, cu respectarea limitelor prevăzute la art. 728, dacă este cazul.

(3) Poprirea se poate înfiinţa şi asupra sumelor sau bunurilor mobile incorporale pe care creditorul le datorează debitorului, dacă ambele creanţe sunt certe şi lichide.

(4) Se va putea popri şi creanţa cu termen ori sub condiţie. În acest caz, poprirea nu va putea fi executată decât după ajungerea la termen ori de la data îndeplinirii condiţiei.

images (3)

ATENTIE! Acelasi cod de procedura civila ne arata ce sume pot fi poprite dar si ce sume nu pot fi poprite!

(5) Nu sunt supuse executării silite prin poprire:

a) sumele care sunt destinate unei afectaţiuni speciale prevăzute de lege şi asupra cărora debitorul este lipsit de dreptul de dispoziţie;

In aceasta prima situatie intra – Norma de hrana a politistilor si militarilor sau jandarmilor, pensia de handicap, ajutorul de stat si alte asemenea, alocatiile copiilor.

b) sumele reprezentând credite nerambursabile ori finanţări primite de la instituţii sau organizaţii naţionale şi internaţionale pentru derularea unor programe ori proiecte;

c) sumele aferente plăţii drepturilor salariale viitoare, pe o perioadă de 3 luni de la data înfiinţării popririi.

In aceasta situatie firmele sa-si poata plati angajatii!

Atunci când asupra aceluiaşi cont sunt înfiinţate mai multe popriri, termenul de 3 luni în care se pot efectua plăţi aferente drepturilor salariale viitoare se calculează o singură dată de la momentul înfiinţării primei popriri.

Ce abuzuri exista?

Speta de mai jos, ne-a fost trimisa de catre un debitor executat silit in mod abuziv!

Problema Juridica:

Buna ziua.In anul 2014am primit pe adresa de domiciliu o instiintare de plata,pe numele fostului sot,astfel m-am trezit ca din luna aprilie pina in luna august nu a stiut ca mi-a fost blocata indemnizatia de handicap al fetitei pe motiv ca stau la aceeasi adresa.Fostul sot nu mi-a platit pensie alimentara la trei copii,este angajat cu salar bun,isi permite sa ma jigneasca pe strada,sa vina peste noi in casa. In luna aprilie sunt doi ani de cind sunt banii blocati si nu am ajuns la o intelegere sa opreasca banii,sa se deblocheze indemizatia si apoi sa dau pe cine e vinovat in judecata.Mentionez ca fetita sufera pentru ca nu pot sa asigur alimentatia speciala,tratamentele,consultatiile si analizele necesare.Fetita are epilepsie,multiple alergii,intoleranta la lactoza si gluten.

Prin urmare, executorii judecatoresti alaturi de banca care a pus poprirea respectiva, fara sa tina evidenta unor sume deja poprite, a incalcat nu doar dreptul procesual civil indisolubil in cadrul executarii silite, de adresele de poprire, dar si un drept fundamental, la viata!

avocat Cuculis Adrian

Procesele Impotriva Oficiului National de Jocuri De Noroc Castigate De Jucatori – Avocat Cuculis

Se pare ca in Romania, toate lucrurile gresite se rezolva doar in instanta de judecata. Am aflat-o cu totii pe pielea noastra.  Ii discutie pe cei 50000 de oameni pe care ONJN voia sa ii amendeze si pe care i-a si amendat.

download (1)

Astazi am castigat inca o lupta impotriva sistemului gresit fundamendat implicit impotriva celor de la Oficiul National de Jocur de Noroc. reusita pe care o reiterez mai jos.

in minte, ca presedintele ONJN spunea ca-si “Face treaba”, pe cand astazi conslierul lor juridic in fata instantei a recunoscut ca i-a tolerat pe toti cei care functionau ilegal online pe teritoriul Romaniei – av. Cuculis Adrian Calin​

Admite in parte plângerea
Solutia pe scurt: În baza art. 406 Cod procedură civilă constată renunţarea la judecată a contestatorului la capătul de cerere privind daune morale. Admite în parte plângerea. Înlocuieşte sancţiunea amenzii contravenţionale aplicată prin procesul verbal de contravenţie seria ONJN/A nr.0002598 încheiat la data de 20.10.2015 cu sancţiunea „avertisment”. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi 10.02.2016.

http://portal.just.ro/4/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=400000000306426&id_inst=4

 

Aici aflat cum puteti contesta un proces verbal al ONJN – 

 

Av. Cuculis Adrian

 

Primul Proces Cu Efecte Pentru Toate Contractele Castigat Impotriva OTP Bank -Efectele Erga Omnes Aplicabile Contractelor OTP Si Dobanzii Variabile – Avocat Cuculis

Primul Proces Cu efecte Erga Omnes Impotriva OTP BANK ROMANIA a fost castigat de catre ANPC in MOD DEFINITIV! Este prima victorie serioasa impotriva unei banci din Romania cu efecte pentru toti cei care au credite la OTP BANK(cei putini fiindca majoritatea au fost cesionate). Din pacate Curtea De Apel nu a dat niciun ban inapoi imprumutatilor ci s-a limitat la mentinerea hotaraii din fond, unde a fost constatata ca fiind abuziva clauza de dobanda stabilita in mod unilateral de catre banca.

Acum imprumutatii OTP BANK vor trebui sa-si ceara drepturile in instanta in urma deciziei ce a ramas definitive.

Astazi s-a scris istorie bancara.

otp pierde

otp pierde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosar:

956/2/2015 Tribunalul Bucuresti

Hotararea de la fond este urmatoarea:

Admite în parte acţiunea formulată de reclamanta AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR în contradictoriu cu pârâta OTP Bank SA şi intervenientele accesorii în interesul reclamantei ASOCIAŢIA PARAKLETOS şi ASOCIAŢIA DE CONSILIERE A CLIENŢILOR BANCARI ŞI A ASIGURAŢILOR DIN ROMÂNIA. Admite cererile de intervenţii accesorii formulate în interesul reclamantei ANPC de către intervenientele ASOCIAŢIA PARAKLETOS şi ASOCIAŢIA DE CONSILIERE A CLIENŢILOR BANCARI ŞI A ASIGURAŢILOR DIN ROMÂNIA Constată caracterul abuziv al clauzelor ce au făcut obiectul Procesului-verbal de constatare a contravenţiei nr.0630817/1295 din 15.01.2014, emis de reclamanta ANPC – Contractul de credit nr. C2204/2000/7459/13.02.2008 – clauza de la pct.5.2 pct.5.3 privind dobânda Contractul de credit nr. C2204/2000/7856/07.03.2008 – clauza de la pct.5.2, pct.5.3 privind dobânda Contractul de credit nr. C2204/2000/7304/18.02.2008 – clauza de la pct.5.2 pct. 5.3 privind dobânda Contractul de credit nr. C2202/2000/4830/21.03.2007- clauza de la art.6 Dobânzi pct.6.1, 6.2, 6.3 privind dobânda Contractul de credit nr. C2202/2000/6845/21.12.2007- clauza de la art.6 Dobânzi pct. pct.6.1, 6.2, 6.3 privind dobânda Menţine Procesul-verbal de constatare a contravenţiei nr.0630817/1295 din 15.01.2014, emis de reclamanta ANPC. Aplică pârâtei OTP BANK SA sancţiunea amenzii contravenţionale în cuantum de 700 lei. Obligă pârâta OTP BANK SA la modificarea tuturor contractelor de adeziune în curs de executare ce conţin aceste clauze, prin eliminarea clauzelor abuzive. Respinge cererea de obligare a pârâtei OTP BANK SA la restituirea sumelor de bani încasate în baza acestor clauze abuzive, ca inadmisibilă. Cu apel, în 30 de zile de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronunţată în şedinţă publică azi, 29.07.2015.

Apelul Bancii – 

Nefondat
Solutia pe scurt: Respinge apelul declarat de apelanta intervenientă ca neavenit. Respinge cererea formulată de intimata intervenientă Asociaţia Parakletos de constatare a caracterului inform al apelului declarat de apelanta pârâtă ca neîntemeiată. Respinge apelul declarat de apelanta pârâtă ca nefondat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 10.02.2016.

Practic cei care au avut fluctuatii de dobanda, fiindca banca avea posibilitatea modificarii acestei dobanzi, au deschisa actiunea prin care pot actiona OTP BANK in judecata pentru recuperarea tuturor cresterilor de dobanda in baza clauzelor a caror constatare ca fiind abuziva a fost decisa.

Recalcularea dobanzii OTP BANK incasata in baza clauzelor declarate ca fiind abuzive.

 

Cum arata diferenta de dobanda in urma unei expertize tehnice contabile si cam cati bani ati avea de recuperat?

 

av. Cuculis Adrian

Contract De Credit Falsificat De Catre Banca Millennium – Instanta Penala Anuleaza Actul Aditional Iar Banca Il Executa Silit Pe Debitor -Avocat Cuculis

Cazul Incredibil Al Unui Debitor Executat De Catre Banca In Baza Unui Act Aditional Fals!

Bancile au trecut deja la un alt nivel atunci cand s-au apucat de falsificat actele aditionale ale unui imprumutat in franci elvetieni.

Motivul pentru care au falsificat actul este acela de a creste dobanda de la 4.9%/an la o dobanda de aproape dublu dupa primul an de creditare, transformand astfel dobanda in 6.6 PP marja fixa plus indicele de referinta libor la 3 luni in anul 2009.

Ceea ce au incercat sa ascunda, a fost de fapt, un comision de administrare de 0.29% aplicat la soldul creditului, comision ce totaliza la creditul luat de 79000 CHF un cuntum lunar de 190 chf/luna, banca spunandu-i ca nu-l va mai percepe incepand cu 2009. Asa a si fost, din 2009 dupa ce banca a semnat actul in fals, i-au eliminat comisionul de administrare si au dublat dobanda, urmand ca dupa ani de zile de lupta cu plata ratelor, sa nu mai poata plati, iar pentru un rest de dobanda de 56 chf sa fie executati silit IN BAZA UNUI ACT ADITIONAL FALS!

Solutia Instantei?

Dupa expertiza criminialistica efectuata in dosarul penal, instanta a dispus in cele din urma desfiintarea inscrisului contrafacut.

Dosarul de la judecatoria Sectorului 1 2359/299/2015

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTOR 1 BUCUREŞTIPetent
JACOTĂ XENIA SORINAIntimat
JACOTĂ CRIN ALEXANDRUIntimat
BANCA MILENNIUM SAIntimat

Admite cererea
Solutia pe scurt: În temeiul art.5491 alin.3 lit.b C.proc.pen. Admite propunerea privind desfiinţarea înscrisului formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti prin Ordonanţa de clasare nr.15169/P/2013 din data de 30.09.2014. Dispune desfiinţarea Actului adiţional nr.1 din 15.06.2009 la contractul de credit nr.0807040012. În temeiul art.275 alin.3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 06.03.2015.

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000498738&id_inst=299

Materialul de mai jos este complet si ofera toate explicatiile.

Daca si dvs. sunteti in prezenta unui asemenea abuz completati formularul de mai jos:

Formular Plangere Penala Credite Exportate Pentru Care S-au Incasat Dobanzi Bancare Ilegale De Catre Recuperatorii De Creante – Avocat

avocat Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu

 

EOS FINANCE GMBH Si EOS KSI Pierd Dreptul De A Executa Silit Un Debitor Prin Invocarea Prescriptiei – Avocat Cuculis

Sentinta Castigata Impotriva EOS FINANCE GMBH –

Tot mai multe instante din tara, sesizate de catre imprumutatii abuzati de catre banci si recuperatori, reactioneaza intr-un mod corect si ferm cand vine vorba despre abuzurile acestor institutii.

Instanta a dispus intoarcerea executarii silite respectiv toti banii incasati prin poprire abuziva din mai 2015 sa ii fie restituiti executatului silit.

De asemenea, constatandu-se ca titlul executoriu era prescris a dispus inclusiv anularea intregii executarii silite si l-a obligat pe recuperatorul de creante sa plateasca cheltuielile de judecata.

 

Solutia instantei pe scurt –

Ora estimata: 09:00
Complet: C7 Civil Urgente
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea
Document: Hotarâre  6856/2015  11.12.2015

Pentru conformitate.

http://portal.just.ro/306/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30600000000145365&id_inst=306

EOS finance GMBH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu uitati sa invocati prescriptia dreptului de a cere executarea silita .

Prescriptia dreptului de a cere executarea silita nu se confunda cu prescriptia dreptului material la actiune.

De asemenea puteti vedea aici hotarari de anulare a executarilor silite, pe care sa le puteti folosi.

 

avocat Cuculis Adrian

 

Contestatia La Executare Silita Admisa – Kruk Romania A Incasat-o Prin K.O – Sentinta Mai Jos – Avocat Cuculis

Kruk Romania  facuta K.O de catre un debitor, executat silit in mod abuziv!

Trebuie sa inteleaga intr-un final si recuperatorii si bancile si ifn-urile si leasingurile, ca executarea silita nu este prima metoda de a rezolva lucrurile ci ultima si mai ales, ca abuzurile se platesc.

Solutia instantei de judecata cu privire la prescriptia creditului –

Alte soluţii
Solutia pe scurt: Admite excepţia prescrierii dreptului de a cere executarea silită.Constată prescris dreptul intimatei de a mai cere executarea silită.Dispune restituirea către contestatori a cauţiunii de 2.194 lei. Obligă intimata a plăti contestatorilor suma de 4720 lei cheltuieli de judecată iar statului 1.000 lei reprezentând onorariu parţial cuvenit expertului Ciubotaru Gheorghe. Numai cu apel. Pronunţată în şedinţă publică.

http://portal.just.ro/222/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=22200000000038008&id_inst=222

 

Pentru ce suma erau executati debitorii?

stefura kruk

avocat Cuculis Adrian

 

Legea 544/2001 – Decizia ICCJ – Numele Si Prenumele Unei Persoane Este Data Cu Caracter Personal – Avocat

Atentie, recuperatorii de creante ce nu sunt operatori de date cu caracter personal nu pot trimite si opera aceste date!

Decizia pe scurt

”Admite sesizarea privind pronuntarea unei hotarari prealabile, formulata de Curtea de Apel Constanta Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, prin Incheierea din 13 iulie 2015, pronuntata in Dosarul nr. 8.392/118/2014, si, in consecinta, stabileste ca:

In interpretarea si aplicarea art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001 si art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 677/2001, numele si prenumele unei persoane reprezinta informatii referitoare la date cu caracter personal, indiferent daca, intr-o situatie data, sunt sau nu suficiente pentru identificarea persoanei.

In cazul cererilor de liber acces la informatii de interes public intemeiate pe dispozitiile Legii nr. 544/2001, atunci cand informatiile de interes public si informatiile cu privire la datele cu caracter personal sunt prezente in cuprinsul aceluiasi document, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiilor, accesul la informatiile de interes public se realizeaza prin anonimizarea informatiilor cu privire la datele cu caracter personal; refuzul de acces la informatiile de interes public, in conditiile in care informatiile cu privire la datele personale sunt anonimizate, este nejustificat.

Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedura civila.

Pronuntata in sedinta publica din data de 7 decembrie 2015.”

 

avocat Cuculis Adrian

Comision De Administrare Incasat De BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A In Mod Abuziv Restituit De Catre Instanta Plus Dobanzi Legale – Avocat Cuculis

Comisionul de Administrare al BRD desfiintat de catre instanta de judecata a Sectorului 1 Instanta a stabilit si dreptul imprumutatilor de a beneficia de dobanda legala pentru sumele pe care le-a incasat BRD.

BRD.Iasi-Romania

 

Solutia instantei mai jos, cat si motivatia completa pentru a putea castiga comisionul de administare in instanta:

Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia inadmisibilităţii, ca neîntemeiată. Admite în parte cererea. Constată caracterul abuziv al clauzei prevăzute în contractul de credit nr. 9161998/02.11.2010 la art. 8 liniuţă 2 referitor la comisionul lunar de administrare şi dispune anularea acestei clauze. Obligă pârâta să restituie reclamanţilor suma de 8288,17 lei plătită cu titlu de comision de administrare, precum şi dobândă legală aferentă acestei sume calculată de la data încasării şi până la data restituirii efective. Respinge în rest cererea, ca neîntemeiată. Ia act că părţile îşi rezervă dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 03.02.2016.

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000538205&id_inst=299

Care a fost motivatia folosita pentru a putea castiga comisionul de administrare?

In ceea ce priveste comisionul de administrare, intelegem sa il contestam din urmatoarele motive.    Aceasta clauza este cuprinsa si surprinsa in  contracte preformulate, lipsindu-i caracterul negociat. Totodata, aceasta creeaza un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor, contrar cerintelor bunei-credinte. Din aceste motive, precum si pentru argumentele care vor fi dezvoltate in cele ce urmeaza, aceasta clauza abuziva este nula absolut, urmand a fi eliminata din contract.

Acest comision, calculat si perceput lunar, disimuleaza, de fapt, un procent consistent de dobanda, marind artificial costul efectiv al creditului si, in plus, a creat Bancii un avantaj concurential contrar uzantelor normale fata de celelalte banci. Acest comision nu reprezinta altceva decat o dobanda mascata care, pe langa faptul ca lezeaza interesele economice ale subsemnatilor, aduce atingere si mediului concurential al Bancii, dezavantajand bancile concurente prin prezentarea unor dobanzi doar aparent reduse, dar care, de fapt, disimuleaza un spor de dobanda sub denumirea de comision. Aceasta disimulare a dobanzii echivaleaza cu un dol.

Disimularea unei parti a dobanzii sub denumirea de comision este o dovada de necombatut a relei credinte a bancii, intrucat, pe de o parte, reprezinta o modalitate de inducere in eroare a clientilor prin prezentarea de dobanzi avantajoase in raport cu ofertele altor banci care actionau pe aceeasi piata relevanta cu banca, dar care in realitate, datorita adaugarii la DAE a comisionului de administrare, nu mai erau chiar atat de avantajoase, si, pe de alta parte, reprezinta o modalitate de procurare a unui avantaj concurential contrar uzantelor cinstite ale comerciantilor.

Conform clauzei criticate, subsemnatii au fost obligati  pe langa rata lunara compusa dintr-o dobanda oricum calculata in mod abuziv ( dobanda fiind in esenta platita pentru lipsa de folosinta) si  un comision de administrare lunar comision de fapt nenegociat reprezentat de o dobanda mascata prin disimularea unei parti a dobanzii sub o forma  de inducere in eroare a clientilor prin prezentarea unei dobanzi mai mici, cand in esenta, dobanda DAE era cu mult mai mare prin aceasta modalitate de procurare a unui avantaj prin aplicareaa unui comision injust.

Prin urmare, parata noastra a gasit modalitatea de a jecmani in continuare orice solicitant pe care l-a avut prin aplicarea comisionului de administrare care iarasi, facem precizarea ca nu poate fi influentat de suma, atata vreme cat discutam despre o operatiune identica indiferent de suma administrata.

Prin aplicarea comisionului de mai sus practic banca ascunde ca dobanda perceputa este mult mai mare decat aceea discutata, practic prin acest comision, lunar, ratei de plata se aplica o suma suplimentara, ori prin nicio norma de aplicare nu poate sa apara acest comision ca echitabil.

Consideram si vom dovedi in acest sens, ca nici acest comision nu a avut parte de o negociere, macar incipienta, ci asa cum veti aprecia, contractele sunt de tip adeziune de tipul sintagmei de mai jos, take it or leave it.

Avocat Cuculis Adrian

Executat De Kredyt Inkaso Investmens Ro S.a – Executare Silta Anulata Pentru Un Creditul Prescris Cumparat De La Piraeus Bank – Avocat Cuculis

De mentionat ca instanta de judecata are obligatia sa resitutie taxa de timbru partii contestatoare, in ipoteza de mai jos atunci cand a desfiintat si executarea silita –

Judecatoria Sectorului 4 

Dosar: 32714/4/2015

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a SC Piraeus Bank SA şi respinge acţiunea formulată împotriva acesteia ca fiind introdusă faţă de o persoană fără calitate. Admite excepţia prescripţiei dreptului de a solicita executarea silită. Admite contestaţia la executare. Anulează executarea silită din dosarul 1326MI/2015 al SCPEJ Ionescu, Serbănescu si Peticaru, având în vedere că este prescris dreptul de a solicita executarea silită. Dispune restituirea taxei judiciare de 1000 lei către contestatoare achitată prin chitanţa seria SW 1854440932 din data de 12.10.2015. Obligă intimata să achite contestatoarei suma de 145,08 lei cheltuieli de judecată. Cu apel în 10 zile d ela comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.02.2016
Document: Hotarâre    03.02.2016

Pentru conformitate aveti mai jos sentinta pe portalul instantelor de judecata:

http://portal.just.ro/4/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=400000000300155&id_inst=4

avocat Cuculis Adrian

Constatarea Prescriptiei In Baza Decretului Lege 167/1958 Al Dreptului Bancii De A Executa –

Cum pot preveni o executare silita pentru un credit prescris?

In afara de invocarea prescriptiei in cadrul contestatiei la executare, practic atunci cand mecanismul executional este deja pus in miscare si trebuie sa ne aparam cu singurele arme pe care le avem, respectiv contestatia la executare, ( Vedeti aici ) cei care primesc zeci de notificari din partea recuperatorilor de creante sau chiar a bancilor si stiu ca acel credit are o intarziere mai mare de 3 ani de zile la plata, pot, preventiv, pentru  a bloca “Dreptul” recuperatorului sau al bancii de a demara execuarea silita, sa faca o cerere de chemare in judecata, solicitand instantei sa constate ca dreptul de a pune in executare un anumit contract de credit, este prescris!

Discutam asadar despre contracte in general vechi, creante nerecuperate pentru credite neperformate, unde inca este aplicabil pentru contractele semnate inainte de 2011, decretul lege 167/1958, astel asa cum el arata posibilitatea invocarii prescriptiei.

ART. 1
Dreptul la actiune, avind un obiect patrimonial, se stinge prin prescriptie, daca nu a fost exercitat in termenul stabilit in lege.
Odata cu stingerea dreptului la actiune privind un drept principal se stinge si dreptul la actiune privind accesorii.
Orice clauza care se abate de la reglementarea legala a prescriptiei este nula.

ART. 2
Nulitatea unui act juridic poate fi invocata oricind, fie pe cale de actiune, fie pe cale de exceptie.

ART. 3
Termenul prescriptiei este de 3 ani, iar in raporturile dintre organizatiile socialiste, de 18 luni.

Astfel, reclamantul de mai jos, a obtinut urmatoarea hotarare judecatoreasca, in urma invocarii prescriptiei dreptului material, al bancii, la actiune:

constatare prescriptie
Prescriptia incepe sa curga de la data cind se naste dreptul de actiune sau dreptul de a cere executarea silita si instanta a apreciat ca acest drept s-a nascut de la momentul la care banca nu si-a mai incasat banii lunari pentru rata.
In obligatiile care urmeaza sa se execute la cererea creditorului precum si in acelea al caror termen de executare nu este stabilit, prescriptia incepe sa curga de la data nasterii raportului de drept.
Daca dreptul este sub conditie suspensiva sau cu termen suspensiv, prescriptia incepe sa curga de la data cind s-a implinit conditia sau a expirat termenul.

avocat Cuculis Adrian

 

 

 

 

Sentinta Clauze Abuzive Inghetare Curs Valutar Banca Romaneasca – Avocat

25.01.2016
Ora estimata: 8:00
Complet: Nou Cauze Directe 5
Tip solutie: Soluţionare
Solutia pe scurt: 1. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia prescripţiei dreptului reclamantului C.I.la acţiune în sens material în ceea ce priveşte restituirea sumelor încasate de pârâtă în temeiul clauzelor abuzive mai jos arătate, excepţie invocată de pârâta SC B.R.SA M.A G.N.B.OF G. 2. Admite în parte cererea formulată de reclamantul C.I., în contradictoriu cu pârâta SC B.R. SA M.A G.N.B.OF G., şi, în consecinţă: 3. Constată caracterul abuziv şi, în consecinţă, nulitatea absolută a clauzei cuprinse în art. 5.1 lit. b din contractul de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007, având următorul cuprins: “Pentru creditul acordat împrumutatul va plăti următoarele comisioane: … b) comision de administrare a creditului: 1,00% flat calculat asupra sumei creditului contractat; se achită din credit la data efectuării primei utilizări din credit”, precum şi caracterul abuziv şi, în consecinţă, nulitatea absolută parţială a clauzei cuprinse în art. 8 pct. 2 din contractul de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007 în măsura în care se referă la acest comision de administrare. 4. Constată caracterul abuziv şi, în consecinţă, nulitatea absolută parţială a clauzelor cuprinse în art. 6 pct. 1 teza finală şi pct. 3 din contractul de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007, având următorul cuprins: “Dacă banca decide să revizuiască nivelul ratei dobânzii…” şi “…banca îşi rezervă dreptul de a comunica ulterior modificarea nivelului dobânzii curente fie prin notificare scrisă cu confirmare de primire, fie prin includerea noii valori a dobânzii în extrasul de cont. Împrumutatul este de acord că această metodă de notificare este suficientă, iar împrumutatul renunţă la orice plângere, apărare sau reclamaţie ulterioară cu privire la faptul că această metodă a fost nepotrivită sau inadecvată.”, în măsura în care pârâta are doar dreptul, nu şi obligaţia, de a revizui nivelul dobânzii după primele 6 luni din perioada de creditare, respectiv în măsura în care pârâta nu ar avea obligaţia de a aduce la cunoştinţa reclamantului, prin notificare scrisă cu confirmare de primire, modificarea nivelului dobânzii curente conform formulei din cuprinsul art. 6 pct. 1 din contractul de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007.5. Obligă pârâta să restituie reclamantului suma de 1358,00 CHF, percepută cu titlu de comision de administrare conform clauzei abuzive cuprinse în art. 5.1 lit. b din contractul de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007, împreună cu dobânda legală aferentă pentru perioada 7 ianuarie 2008 – 31 august 2011, respectiv cu dobânda legală penalizatoare prevăzută de art. 3 alin. 2 din OG nr. 13/2011 pentru perioada cuprinsă între 1 septembrie 2011 şi ziua plăţii. 6. Constată caracterul abuziv şi, în consecinţă, nulitatea absolută a clauzelor cuprinse în art. 1 pct. 2 şi, respectiv, art. 8 pct. 1 din contractul de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007, având următorul cuprins: “Creditul va fi restituit în aceeaşi valută” şi, respectiv, “Orice plată efectuată de împrumutat în vederea rambursării creditului se va face în moneda în care a fost acordat creditul”.7. Constată caracterul abuziv şi, în consecinţă, nulitatea absolută parţială a clauzei cuprinse în art. 9 pct. 1 din contractul de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007, având următorul cuprins: “… Împrumutatul / Codebitorul autorizează banca să facă numele său şi pe contul său orice operaţiune de schimb valutar necesară pentru conversia sumelor deţinute de împrumutat / codebitor în conturile sale de disponibilităţi în moneda prezentului contract, la cursul practicat de bancă, în ziua operării…”, în măsura în care autorizează pârâta să efectueze schimbul valutar în numele şi pentru împrumutat / codebitor la o altă cotaţie decât cea de la data încheierii contractului, 1 CHF = 2,1231 RON.7. Dispune stabilizarea cursului de schimb valutar CHF-RON, pentru efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit mai sus menţionat, la cursul BNR valabil la momentul semnării contractului de credit, 20 decembrie 2007, de 1 CHF = 2,1231 RON, atât pentru perioada cuprinsă între momentul încheierii contractului, 20 decembrie 2007 şi momentul sesizării instanţei, 16 martie 2015, cât şi pentru viitor, de la momentul sesizării instanţei şi până la încetarea contractului de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007. 8. Obligă pârâta să recalculeze, fără aplicarea comisionului de rambursare anticipată prevăzut de art. 5 pct. 1 lit. c din contract, şi să comunice reclamantului noile rate de restituire a împrumutului, cu aceleaşi scadenţe lunare convenite prin contractul de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007, ţinând cont de toate sumele achitate în plus până la pronunţarea prezentei hotărâri, rezultate din diferenţa de curs valutar dintre cursul avut în vedere la momentul efectuării fiecărei plăţi şi cursul valutar stabilizat, mai sus arătat, de 1 CHF = 2,1231 RON. 9. Respinge, ca neîntemeiate, celelalte capete de cerere având ca obiect: 9.1. Constatarea caracterului abuziv şi, în consecinţă, a nulităţii absolute a clauzei cuprinse în art. 5.1 lit. c din contractul de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007 privind comisionul de rambursare anticipată, valabilă pentru perioada cuprinsă între momentul încheierii contractului de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007 şi momentul încheierii actului adiţional la acest contract întocmit ca urmare a intrării în vigoare a OUG nr. 50/2010 9.2. Obligarea pârâtei la restituirea către reclamant a sumelor pretins plătite în plus ca urmare a pretinsei nerevizuiri a ratei dobânzii conform formulei din cuprinsul art. 6 pct. 1 din contractul de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007, cu dobânda legală / legală penalizatoare aferentă. 9.3 Revizuirea pe cale judiciară a contractului de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007 în sensul stabilizării cursului de schimb valutar CHF-RON pentru efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit mai sus menţionat la cursul BNR valabil la momentul semnării contractului de credit, 20 decembrie 2007, de 1 CHF = 2,1231 RON, ca urmare a impreviziunii. 10. Respinge, ca neîntemeiată, cererea reclamantului având ca obiect obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamant, în cuantum de 6417,28 lei. 11. Ia act de intenţia reclamantului de a îşi recupera celelalte cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocaţial, pe cale separată. 12. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, apel care va fi depus la Tribunalul Specializat Cluj. 13. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25 ianuarie 2016.
Document: Hotarâre  215/2016  25.01.2016

Ce Inseamna Si Cum Se Manifesta Abuzurile Recuperatorilor De Creante Si Cum Pot Fi Trasi La Raspundere – Ce Prevede Noua Lege Propusa De Anpc- Avocat Cuculis

Daca v-ati intrebat vreodata la ce nivel poate ajunge abuzul unor recuperatori de creante, va dau raspunsul printr-o poza, conform sintagmei o poza face cat o mie de cuvinte.

Inainte de a vizualiza poza, va propun, sa vedeti ce au stabilit recuperatorii de creante, intre ei –

Capitolul 4

Practici interzise şi inacceptabile

În timpul desfăşurării activităţii de colectare a creanţelor, companiile de colectare a creanţelor şi persoanele care acţionează în numele acestora nu trebuie să recurgă la metode care să contravină legii sau regulilor de bunăcuviinţă. Se interzic următoarele: a) Utilizarea forţei, ameninţărilor cu sancţiuni inexistente sau care nu pot fi consecinţă a actelor/faptelor debitorului sau a altor acţiuni care atentează la demnitatea debitorului. b) Utilizarea unui limbaj vulgar sau a oricăror altor termeni care atentează la demnitatea debitorului; utilizarea unui ton nepoliticos. c) Utilizarea oricăror altor metode, menite să hărţuiască debitorul.

Decideti dvs. daca notificarea cu de peste 30 de ori a debitorului, se poate incadra in aceasta situatie.

recuperator abuzuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aceea, pentru ca lucrurile de mai sus, sa devina o urata amintire, Anpc a propus urmatoarele modificari :

Art. 60. – Se interzice:
a) cesionarea contractului de credit și a accesoriilor precum și a creanței către o entitate care nu are
sediul social sau o sucursală în România, cu excepția cazului în care consumatorul solicită în mod
expres acest lucru;
b) perceperea de comisioane, dobânzi și dobânzi penalizatoare de către entitățile de recuperare creanțe;
c) perceperea de costuri aferente activităţii de recuperare de către entitățile de recuperare creanțe;
d) derularea activităților de recuperare creanțe în perioada celor 30 de zile calendaristice menționate la
art. 59 alin. (7) lit. e) şi până când este transmis consumatorului răspunsul la contestație;
e) desfasurarea de activități de recuperare creanţe de alte entităţi decât cele prevăzute la art. 3 pct. 29 și
admise în coformitate cu art. 137;
f) utilizarea de tehnici care să hărţuiască, oprime sau să abuzeze orice persoană în legătură cu
recuperarea creanțelor;
g) utilizarea, în cadrul procesului de recuperare creanțe, de ameninţării sau alte tehnici agresive cu
scopul de a vătăma fizic ori psihic consumatorul ori rude ale acestuia, ori de a-i afecta reputaţia sau
proprietatea;
h) contactarea consumatorului, în cadrul procesului de recuperare creanțe, la locul de muncă al acestuia;
i) comunicarea, în legătură cu recuperarea creanțelor, cu orice altă persoană decât consumatorul,
avocatul acestuia, creditorul sau avocatul creditorului;
j) afișarea la ușa apartamentului/blocului notificări/somații/adrese în legătură cu recuperarea creanțelor;
k) comunicarea entităţii de recuperare creanţe cu consumatorul în intervalul orar 20:00- 09:00.

In aceasta situatie daca recupeartorul de creanta nu respecta intocmai prevederile de mai sus ori daca consumatorului ii este afectat in orice fel dreptul sau la intimitate, viata personala, respectul persoanei in societate si asa mai departe el poate sa actioneze pe recuperator in judecata, folosindu-se de llegea civila respectiv, fapta prejudiciabila a recuperatorului de creanta :

Răspunderea civilă delictuală pentru prejudiciile cauzate prin fapta proprie a unei persoane este reglementată în art. 1349 alin. (1)-(2) şi art. 1357-1371 noul cod civil  Principiul general al răspunderii pentru prejudiciile cauzate printr-o faptă umană ilicită. In acest sens, este suficient să reţinem că art. 1357 noul Cod Civil dispune:

„(1) Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare. (2) Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară culpă”.

Cum poate fi tras la raspundere recuperatorul?

Existenţa cumulată a patru condiţii sau elemente constitutive: prejudiciul, fapta ilicită, raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, vinovăţia autorului faptei ilicite şi prejudiciabile.

Aceste patru condiţii sunt, în acelaşi timp, condiţiile generale ale răspunderii delictuale şi chiar ale răspunderii contractuale.

Proba condiţiilor răspunderii civile delictuale.

Victima prejudiciată care îl cheamă în judecată pe autorul faptei prejudiciabile sau, după caz, pe persoana răspunzătoare, fiind reclamant în proces, conform principiului actori incubit probatio (reclamantului îi incumbă sarcina probei), pentru admiterea acţiunii sale, este ţinută să facă dovada celor patru condiţii ale răspunderii delictuale.

Ce spuneti? dupa 30 de notificari si tensiunea la 25, oare este suficient prejudiciu?

av Cuculis Adrian

 

Inghetarea Cursului Valutar In Contractele Bancpost –

Instantele de judecata au inceput o sa aiba o practica unitara in ceea ce priveste inghetarea cursului valutar in contractele cu bancile.

Asta arata si decizia de mai jos contra Bancpost, definitiva la Tribunal

Decizia nr.41/2016 Admite apelul. Schimbă sentinţa apelată în sensul că admite în parte acţiunea şi constată caracterul abuziv al clauzei prevăzută de art.4.1 din contract privind comisionul de acordare şi obligă pârâtele să restituie reclamantului suma încasată cu acest titlu,cu dobânda legală aferentă,începând cu data încasării şi până la data plăţii efective. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului,respectiv calculare şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian,de la data încheierii contractului,pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului,urmând ca pârâtele să restituie reclamantului sumele plătite în plus către acesta. Respinge celelalte capete de cerere. Obligă pârâtele la plata a 1500 lei cheltuieli de judecată la fond şi apel. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 01.02.2016.
Document: Hotarâre  41/2016  01.02.2016

http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000171541&id_inst=95

Imprumutatii Isi Vor Putea Converti Creditele Cand Vor Dori Si Fara Costuri – Directiva 17/2014 Si OG Propusa De Anpc – Avocat Cuculis

Cum vom putea face conversia creditelor incepand cu martie 2016?

Nu este o promisiune ce nu se va concretiza niciodata ci este vorba de Proiectul de lege pe care Anpc il propune pentru corectarea mai multor nereguli ce au dus la situatii disperate.

Proiectul Anpc nu doar ca transforma ceea ce bancile numesc ” FACILIATE” de a converti creditele in “OBLIGATIA LOR” de a o face dar aduce si numeroase schimbari de ordin legislativ, benefice, daca vor trece, pentru consumatori.

radiere-ipoteca

 “Prezenta lege reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor în ceea ce priveşte contractele de credit garantate cu bunuri imobile, precum şi aspecte privind evaluarea bonităţii înainte de acordarea unui credit, anumite cerinţe prudenţiale şi de supraveghere, inclusiv pentru infiinţarea şi supravegherea intermediarilor de credite”, scrie în propunerea legislativă. Legea va viza toate contractele de credit garantate cu bunuri imobile, practic, acolo unde au fost adeveratele probleme.

Astfel, propunerea ANPC este urmatoarea:

consumatorii care contractează un împrumut în valută vor avea dreptul de a cere în orice moment convertirea creditului într-o monedă alternativă:“Creditorul se asigură că, în cazul în care un contract de credit se referă la un împrumut în monedă străină, să fie cuprins în cadrul acestuia, la momentul încheierii contractului, dreptul consumatorului de a putea converti, oricând pe parcursul relaţiei contractuale, contractul de credit într-o monedă alternativă, precum şi alte posibilităţi de reducere a costurilor de creditare”.

Ceea ce ati citit mai sus, transpune de fapt Directiva 17/2014 a Parlamentului European care arata la randul sau in mod clar ca”

(4)   Statele membre se asigură că, în cazul în care un consumator deține un împrumut într-o monedă străină, creditorul avertizează consumatorul periodic, pe suport de hârtie sau pe alt suport durabil, cel puțin în cazurile în care valoarea cuantumului total plătibil de către consumator care rămâne de rambursat sau al ratelor periodice variază cu mai mult de 20 % în raport cu valoarea la care s-ar ridica dacă s-ar aplica cursul de schimb aplicabil la momentul încheierii contractului între moneda contractului de credit și moneda statului membru. Avertizarea îl informează pe consumator în legătură cu o creștere a cuantumului total plătibil de către consumator, prezintă, după caz, dreptul de conversie într-o monedă alternativă și condițiile în care se poate efectua acesta și explică orice alt mecanism aplicabil pentru limitarea riscului ratei de schimb valutar căruia i se expune consumatorul.

Într-o astfel de situaţie, creditorii nu vor impune restricţii nejustificate, plus că vor pune la dispoziţie cel puţin ofertele existente pe piaţă la momentul înaintării cererii. Oferta creditorilor va fi transmisă consumatorilor în maximum 15 zile de la înregistrarea solicitării de convertire a creditului.

Intorcandu-ne la Ordonanta propusa de catre Anpc –  “Cursul de schimb la care se efectuează conversia este rata de schimb stabilită de Banca Naţională a României, aplicabilă în ziua realizării conversiei sau rata de schimb stabilită în contract ori agreată de părţi, numai dacă aceasta este mai avantajoasă pentru consumator”.

“Modificarea contractelor aflate în derulare se va face prin acte adiţionale convenite cu instituţiile de credit sau instituţiile financiare nebancare, fără a implica niciun cost sau alte garanţii din partea consumatorilor. Se interzice încheierea unui nou contract de credit ca urmare a efectuării conversiei sau a reducerii costurilor, cu excepţia cazului în care consumatorul solicită în mod expres acest lucru”

Ce interdictii suplimentare vor aduce noile modificari?

O.G propusa de catre Anpc  arata ca vor fi interzise:

  • perceperea unui comision de depunere numerar pentru plata ratelor la credit, indiferent dacă depunerea se efectuează de către titular sau de către o altă persoană;
  • perceperea unui comision de retragere pentru sumele trase din credit;
  • perceperea unui comision, unui tarif, unei speze bancare sau a oricărui alt cost, în cazul în care consumatorul doreşte schimbarea datei de scadenţă a ratelor;
  • perceperea unor comisioane în situaţiile în care consumatorii solicită schimbarea garanţiilor, în condiţiile în care consumatorul plăteşte toate costurile aferente constituirii şi evaluării noilor garanţii.

“Sunt interzise clauzele contractuale care dau dreptul creditorului să modifice unilateral clauzele contractuale fără încheierea unui act adiţional, acceptat de consumator. Creditorul trebuie să poată face dovada că a depus toate diligenţele pentru informarea consumatorului cu privire la semnarea actelor adiţionale”, este punctat în proiectul de lege.

S-a terminat de asemena si cu “insiintarea pe vorbe”, in sensul ca bacile vor avea obligatia sa primeasca orice fel de notificare sa-i dea numar de ordine si mai apoi sa o semneze si sa o inregistreze, pentru a nu fi considerata nula.

În caz de neachitare a ratelor, bancile vor trebui să ofere soluţii inainte de executarea silita( obligatie ) !

Creditorii vor trebui să ia toate măsurile pentru prevenirea declarării scadenţei anticipate, iniţierii procedurilor de executare silită ori vânzării debitelor restante către societăţile de recuperare a creanţelor.

Ce solutii vor putea fi propuse in mod concrect?

Dacă se vor înregistra trei rate consecutive neachitate, creditorii vor trebui să contacteze în scris consumatorii pentru a oferi cel puţin următoarele soluţii eficiente de plată a datoriilor:

  • un plan de reeşalonare;
  • posibilitatea refinanţării (utilizând una dintre ofertele curente ale creditorilor)
Proiectul ar urma sa fie aplicat doar pentru contractele de credit viitoare insa multe dintre prevederile referitoare la executarea silita(partea cea mai importanta si de interes pentru majoritatea celor aflati in executare) se vor aplica si contractelor incheiate inainte de intrarea in vigoare a legii.
Avocat Cuculis Adrian

Legea Darii In Plata – Cum Se Aplica Cine Va Beneficia? Avocat Cuculis

In zilele prezente se discuta tot mai mult despre un element extrem de actual, legea darii in plata, mai pe scurt, debitorul executat poate sa notifice banca, sa inapoieze casa cu, care a garantat si scapa de datoria reziduala.

Practic, legea darii in plata vine si incurajeaza  ceea ce ne sfatuieste si Comisia Europeana si Parlamentul European prin directiva 17/2014 –

(4)   Statele membre nu împiedică părțile la un contract de credit să convină în mod explicit că returnarea sau transferul către creditor al garanției sau al veniturilor obținute din vânzarea garanției este suficient pentru a rambursa creditul.

Acum, cu noile amendamente se pune in discutie daca legea darii in plata, asa cum a fost ea modificata, este suficient de bine modificata, incat sa satisfaca dispozitiile legale si anume sa identifice consumatorii si sa-i delimiteze de cei care vor sa faca specula-

Art. 2. – In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) consumator – orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care, in practicile comerciale ce fac obiectul prezentei legi, actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale;

Delimitarea este extrem de bine venita si astfel intradevar toti cei care vor vrea sa profite de lege vor fi blocati si vor ramane oamenii care intradevar au reale probleme.

Legea darii in plata, ar urma sa se aplica si celor executati silit insa este posibil sa fie necesara si modificarea in paralel a unor legi precum codul de procedura civila si nu numai.

Pentru a putea da in plata va fi necesara transmiterea unei notificari de catre debitor catre banca, prin inermediul unui profesionist avocat sau notar, executor si astfel banca va fi nevoita sa accepte in plata imobilul adus garantie.

In acelasi timp se vor inmulti procesele pe care bancile le vor deschide impotriva imprumutatilor pentru a arata daca debitorii au sau nu calitatea de profesionisti.

In orice caz, legea va face lumina cu privire la executarile silite nesfarsite.

av. Cuculis Adrian

Call Now ButtonApasati și apelati avocatul