Arbitru De Urgenta-Arbitraj Comercial Societati-Procedura De Urgenta Suspendare Rate Leasing Sau Bancare-Curtea De Arbitraj International-Avocat Cuculis

Cum Se Poate Apela La Arbitrul De Urgenta- De La 1 Ianuarie 2018 Reguli de Procedură Arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României-Avocat Cuculis

Institutia Arbitrului De Urgenta-paralela la caracterul urgent al masurii-

Regula principala a pornirii unui dosar in procedura arbitrajului o reprezinta evident, inserarea in orice contract comercial a unei clauze de arbitraj, astfel facandu-se in mod vadit inadmisibila procedura pe instanta de judecata.

Astfel, societatile ce au de platit rate,speze, leasing-uri sau alte asemenea si se afla in stadiu principal si incipent de conflict, pot apela la institutia arbitrului de urgenta-

Haideti sa vadem cum-

ARBITRUL DE URGENȚĂ
Art.1 Arbitrul de urgență
(1) Orice parte are dreptul de a solicita numirea unui arbitru de urgență privind măsurile provizorii sau asigurătorii solicitate conform prevederilor art. 40 alin. (3) din Reguli.
(2) Atribuțiile arbitrului de urgență încetează la momentul constituirii Tribunalului Arbitral sau în condițiile art. 9 alin. (4) pct. 3, 4 și 5 de mai jos.

Astfel, tragem concluzia ca orice masura provizorie poate fi luata in acest sens, fara a intra efectiv pe fondul cauzei.

Cum se numeste arbitrul de urgenta?

Art.2 Solicitarea numirii unui arbitru de urgență
Solicitarea numirii unui arbitru de urgență va include:
a) elementele prevăzute la art. 10 alin (1) lit. a), b) și d) din Reguli;
b) o scurtă prezentare a disputei;
c) indicarea măsurii provizorii sau asigurătorii solicitate și a motivelor care
justifică urgența măsurii;
d) observațiile sale sau prezentarea convențiilor existente între părți cu privire la locul de desfășurare a procedurilor de urgență, dreptul aplicabil și limba
arbitrajului;
e) dovada plății costurilor procedurii de urgență prevăzute de Normele privind taxele și cheltuielile arbitrale;
f) înscrisuri sau informații care contribuie la examinarea eficientă a cererii de
luare a măsurilor provizorii sau asigurătorii.

ATENTIE- Cererea de numire se va comunica si partii adverse-

Art.4 Numirea Arbitrului de urgență
(1) Președintele Curții va numi un arbitru de urgență în termen de 48 de ore de la primirea cererii de numire a acestuia de către Secretariatul Curții.
(2) Cererea va fi respinsă dacă Președintele Curții constată lipsa evidentă a competenței Curții de Arbitraj.(acest lucru presupune de fapt o lipsa a clauzei de arbitraj)

Arbitrul se poate recuza-

(3) Prevederile art. 21 – 23 din Reguli sunt aplicabile. O cerere de recuzare poate fi făcută numai în 24 de ore de la momentul în care motivele de recuzare au devenit
cunoscute părții.

(4) Toate părțile trebuie să aibă posibilitatea de a transmite în scris observațiile lor cu privire la cererea de recuzare.
(5) Un arbitru de urgență nu poate fi membru al unui tribunal arbitral ce se va constitui în legătură cu disputa, în afara cazului în care părțile convin altfel.

Ce se poate dispune de catre arbitrul de urgenta?

Suspendarea ratelor, suspendarea altor plati, efectuarea sau nu a anumitor demersuri provizorii!

Art.40. – Măsuri provizorii sau asigurătorii
(1) Tribunalul arbitral(arbitrul de urgenta) – va putea, la solicitarea uneia dintre părți, să dispună, prin încheiere pronunțată în regim de urgență, orice măsuri provizorii sau asigurătorii pe care le consideră potrivite.
(2) Tribunalul arbitral va putea obliga partea care solicită dispunerea unei măsuri provizorii sau asigurătorii să ofere garanțiile necesare în legătură cu măsura solicitată.

Art.8 Încheierea cu privire la măsurile provizorii sau asigurătorii
(1) Orice încheiere asupra măsurilor provizorii sau asigurătorii va fi emisă nu mai târziu de 10 zile de la data la care numirea a fost comunicată arbitrului de urgență conform
art. 6. Președintele Curții va putea prelungi acest termen la solicitarea motivată a arbitrului de urgență.
(2) Orice încheiere asupra măsurilor provizorii sau asigurătorii va conține
elementele prevăzute de art. 27 din Reguli.

(3) Prin acordul de a se supune arbitrajului conform Regulilor, părțile se obligă să
respecte fără întârziere orice încheiere privind măsurile provizorii sau asigurătorii
dispuse de către arbitrul de urgență.
(4) Încheierea nu mai produce efecte dacă:
1. arbitrul de urgență sau tribunalul arbitral decide astfel;
2. tribunalul arbitral pronunță o sentință arbitrală;
3. arbitrajul nu începe în termen de 30 zile de la data emiterii încheierii;
4. nu este constituit tribunalul arbitral sau costurile procedurii prevăzute
de prezenta Anexă nu sunt plătite în 90 de zile de la data emiterii
încheierii;
5. reclamantul a renunțat la judecarea cererii de arbitrare;
(5) Tribunalul arbitral nu este ținut de încheierea sau considerentele unui arbitru de urgență și poate modifica sau anula măsurile provizorii sau asigurătorii luate de arbitrul de urgență.
(6) La cererea unei părți, taxa arbitrală aferentă procedurii prevăzute de prezenta anexă
poate fi alocată în conformitate cu prevederile art. 51 din Reguli, odată cu
pronunțarea sentinței arbitrale finale.

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Probleme juridice in materia arbitrajului comercial ori materie comerciala? Programati o intalnire AICI-

 

Aveti un litigiu comercial / creante sau cerere de arbitraj? Vedeti mai jos-

Aveti Probleme Cu Ifn-urile? Vedeti Aici Totul Despre Cum Sa Scapati De Ifn-uri Camatarii Legali – Clauze Abuzive Ifn Avocat Cuculis

 

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.