Avocat Timbru Mediu

Avocat timbru de mediu

Forma taxei timbrului de mediu a stârnit deja controverse în rândul cetăţenilor români, ridicându-se două probleme majore: dacă mai poate fi atacată în instanţă această variantă a timbrului de mediu printr-un avocat timbru de mediu şi dacă este legală prevederea potrivit căreia pentru maşinile ai căror proprietari care au obţinut în instanţă restituirea taxei sau înmatricularea fără plata taxei se va percepe timbrul de mediu cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra acestora.

Desi se doreşte aplicarea principiului „poluatorul plăteşte” forma timbrului de mediu atrage încălcarea normelor legale privitoare la dreptul de proprietate apărat atât de Constituţia României, cât şi de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Observăm că, prin noua formulă de calcul al timbrului de mediu, taxa creşte foarte mult pentru autoturismele Euro 3 şi Euro 4 şi scade pentru autoturismele Non-euro, Euro 1 şi Euro 2. Având în vedere că majoritatea tranzacţiilor cu autoturisme au ca obiect autoturisme încadrate în normele Euro 3 şi Euro 4,spun avocatii timbru de mediu, proprietarii acestora vor fi afectaţi în cazul în care vor dori să înstrăineze autoturismul neputând dispune de atributele conferite de dreptul de proprietate. Circuitul civil este liber, iar prin stabilirea acestei limite se încalcă şi principiul liberei circulaţii a mărfurilor, prevăzut de art. 34-36 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Opinia potrivit căreia autoturismele Non-euro, Euro 1 şi Euro 2 poluează mai puţin, întrucât au o durată de viaţă mai scurtă nu-şi găseşte justificare, întrucât pot exista situaţii în care posesorul unui autoturism non-euro să circule cu acesta mai mult decât un posesor de autoturism Euro 3, astfel că rezultă clar diferenţa de poluare, principiul “poluatorul plăteşte” nefiind aplicabil în speta de faţă.
Prevederea introdusa în cuprinsul Timbrului pentru mediu, potrivit căreia se percepe timbrul de mediu la transcrierea dreptului de proprietate al autoturismelor pentru care s-a dispus de către instanţe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, conform Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau taxei pe poluare pentru autovehicule, precum şi taxei pentru emisii poluante provenite de la autovehicule. Această prevedere este neconstituţională şi nu-şi poate găsi aplicarea, întrucât legea nu poate fi retroactivă. Astfel, pronunţarea hotărârii judecătoreşti avea în vedere versiunea taxei auto la momentul înmatriculării autoturismului, iar înmatricularea acestuia s-a realizat potrivit prevederilor legale privitoare la înmatricularea autovehiculelor.

Trebuie avut în vedere că sunt şanse să nu mai existe identitate între persoana căreia i s-a restituit taxa şi actualul proprietar al autoturismului, deoarece în decursul anilor acesta putând fi înstrăinat de mai multe ori. Nu se poate imputa cetăţeanului român care a obţinut în instanţă, în mod just, îndreptarea unei grave erori legislative, să plătească pentru faptul că legile anterioare nu au fost adoptate în conformitate cu prevederile europene şi au condus la încălcarea dreptului Uniunii Europene. Aşteptăm cu interes aplicarea în practică a acestor prevederi după publicarea Timbrului de Mediu în Monitorul Oficial şi adoptarea Normelor de punere în aplicare a acestuia.

Luând în considerare toate aceste aspecte, ajungem la concluzia că Timbrul de mediu va continua să încalce prevederile legale şi va determina acţionarea în instanţă de către cei care doresc înmatricularea unui autoturism în România şi cărora li se va percepe acest timbru.

Av. Cuculis 0722298011

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.