Cauza C‑154/15 A Curtii De Justitie a U.E – In Clauzele Constatate Ca Abuzive Se Vor Restitui Banii Retroactiv – Avocat Cuculis

Decizia CJUE in Cauza C‑154/15 – Clauzele de natura abuziva produc efecte retroactive iar insantele de judecata nationale trebuie sa dispuna restituirea tuturor banilor incasati in baza clauzelor declarate ca abuzive, de la semnarea contractului de credit si pana la ultima plata – Bancile NU vor mai putea sa invoce in apararea lor dispozitiile din legea 193/2000 cu privire la ineficacitatea contractului care s-ar fi tradus ca o nulitate relativa-

ATENTIE – Acest lucru este interes si celor care au litigii cu privire la INGHETAREA CURSULUI VALUTAR avand in vedere ca pe de-o parte se solicita inghetarea cursului valutar dar si restituirea DE LA MOMENTUL SEMNARII CONTRACTULUI a sumelor de bani platite peste cursul valutar –

Ce spune dreptul national roman?

Art. 6 Clauzele abuzive cuprinse in contract si constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege nu vor produce efecte asupra consumatorului, iar contractul se va derula in continuare, cu acordul consumatorului, numai daca dupa eliminarea acestora mai poate continua.

Ce a stabilit Curtea de Justitie a Uniunii Europene ?

Pentru aceste motive, Curtea (Marea Cameră) declară:

Articolul 6 alineatul (1) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretat în sensul că se opune unei jurisprudențe naționale care limitează în timp efectele restitutorii legate de constatarea pe cale judiciară a caracterului abuziv, în sensul articolului 3 alineatul (1) din această directivă, al unei clauze conținute întrun contract încheiat de un profesionist cu un consumator doar la sumele plătite în mod nejustificat în aplicarea unei astfel de clauze, ulterior pronunțării deciziei care a constatat pe cale judecătorească acest caracter abuziv.

Ce prevedere dreptul European in baza caruia s-a pronuntat CJUE in favoarea consumatorilor?

Articolul 6

(1)   Statele membre stabilesc că clauzele abuzive utilizate într-un contract încheiat cu un consumator de către un vânzător sau un furnizor, în conformitate cu legislația internă, nu creează obligații pentru consumator, iar contractul continuă să angajeze părțile prin aceste clauze, în cazul în care poate continua să existe fără clauzele abuzive.

(2)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că consumatorul nu își pierde protecția acordată prin această directivă datorită alegerii legislației unui stat nemembru ca legislație aplicabilă contractului, în cazul în care acesta din urmă are o strânsă legătură cu teritoriul statelor membre.

Articolul 7

(1)   Statele membre se asigură că, în interesul consumatorilor și al concurenților, există mijloace adecvate și eficace pentru a preveni utilizarea în continuare a clauzelor abuzive în contractele încheiate cu consumatorii de către vânzători sau furnizori.

(2)   Mijloacele menționate la alineatul (1) cuprind dispozițiile în conformitate cu care persoanele sau organizațiile care au, în temeiul legislației interne, un interes legitim în protecția consumatorilor pot introduce o acțiune în justiție sau în fața organismelor administrative competente, în conformitate cu legislația internă în cauză, pentru a obține o decizie care să stabilească dacă clauzele contractuale elaborate pentru a fi utilizate în general sunt abuzive, astfel încât să poată aplica mijloace adecvate și eficiente pentru a preveni utilizarea acestor clauze în continuare.

(3)   Cu respectarea legislației interne, acțiunile menționate la alineatul (2) pot fi îndreptate, separat sau în ansamblu, împotriva unui număr de vânzători sau furnizori din același sector economic sau împotriva asociațiilor acestora care utilizează sau recomandă utilizarea acelorași clauze contractuale generale sau a unor clauze similare.

av. drd. Cuculis

Vedeti hotararea curtii in integralitate AICI – 

Inscrierea In Procesele Individuale Si Colective Ce Vizeaza Formularul Pentru Denominarea La Cursul de la data acordarii creditului cat si eliminarea clauzelor abuzive din contracte, de tip, adeziune alaturi de recalcularea dobanzii creditului. Informatii generale procese colective banci.

2 comments to “Cauza C‑154/15 A Curtii De Justitie a U.E – In Clauzele Constatate Ca Abuzive Se Vor Restitui Banii Retroactiv – Avocat Cuculis”
  1. Eu am o poprire de la Eos pt Brd pt un imprumut făcut în 2007. I am acționat în instanta și instanță le a dat câștig de cauza pt ca ei m au acționat în instanță în 2015 eu nu am primit nimic și instanță a hotărât ca este tardiva contestația făcuta după primirea popririi și ca nu I interesează ca eu nu am primit notificări și nu le am semnat deoarece ele au fost trimise. Plătesc lunar timp de doi ani 1000 ron pe luna și am doi copii minori I n întreținere și o rata de 170 de euro la casa dar nu I intereswas. Mai pot face ceva având în vedere aceasta lege???

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.