Darea In Plata A Imobilului Catre Stat Contra Stingerii Impozitelor Si Datoriilor Fiscale – Avocat Cuculis

Darea in plata a imobilului catre stat in procedura fiscala! Stiati ca puteti da in plata imobilul, catre stat?

Scurte specificatii cu privire la procedura de dare in plata!

Nu de putine ori sunt institutie sechestre asiguratorii pe bunurile imobile ale debitorilor, avand in vedere neplata anumitor taxe si impozite locale sau centrale, astfel sechestrul este masura statului de a se asigura ca isi va recupera sumele de bani de la debitorii, fiscali!

Darea in plata in varianta fiscala, este o metoda de a stinge obligatiile catre stat, printr-o varietate inedita si anume, cedarea bunurilor imobile catre stat.

Acum, problema se pune, cine va “lua taurul de coarne” in cazul in care ne hotaram sa dam in plata si sa fie si de acord cu primirea acelor bunuri in plata in schimbul stingerii datoriilor. Evident, leguitorul a stabilit infiintarea unei comisii ce stabileste daca bunul urmeaza sa fie primit in plata, sau nu.

Textul de lege reglementat in cadrul codului de procedura fiscala, ne arata in esenta, ce creante fiscale pot fi date in plata, amintindu-se aici, despre creanțele fiscale administrate de organul fiscal central, cu excepția celor cu reținere la sursă și a accesoriilor aferente acestora, a drepturilor vamale și a altor creanțe transmise spre colectare organului fiscal central, precum și creanțele fiscale administrate de organul fiscal local pot fi stinse, la cererea debitorului, oricând, cu acordul creditorului fiscal, prin trecerea în proprietatea publică a statului sau, după caz, a unității administrativ-teritoriale a bunurilor imobile reprezentând construcție și teren aferent, precum și terenuri fără construcții, după caz, chiar dacă acestea sunt supuse executării silite de către organul fiscal competent, potrivit prezentului cod.

Desprindem astfel, conditii esentiale fara de care nu putem da in plata imobilul. Astfel, in pozitie antagonica fata de legea 77/2016 de dare in plata cu privire la imobilele contractate prin credite, codul de procedura fiscala, permite darea in plata doar daca  în scopul prevăzut la alin. (1) al art. 263 cod procedura fiscala, comisia despre care discutam, analizeaza si este de acord cu propunerea de dare in plata, avansata de catre debitor.

Comisia de analiza a cererii de dare in plata, analizează cererea numai în condițiile existenței unor solicitări de preluare în administrare, potrivit legii, a acestor bunuri din care să rezulte că bunurile respective urmează a fi destinate uzului și interesului public și numai dacă s-a efectuat inspecția fiscală la respectivul contribuabil. Comisia hotărăște, prin decizie, asupra modului de soluționare a cererii.Astfel, în cazul admiterii cererii, comisia dispune organului fiscal competent încheierea procesului-verbal de trecere în proprietatea publică a bunului imobil și stingerea creanțelor fiscale. Comisia poate respinge cererea în situația în care bunurile imobile oferite nu sunt destinate uzului sau interesului public.

Daca ne aducem aminte si controversele nascute pe legea 77/2016 cu privire la dare in plata a unui imobil grevat de ipoteci si/sau sechestru asigurator , legea fiscala prevede care  bunurile imobile oferite în vederea stingerii prin dare în plată trebuie să nu fie supuse executării silite și să nu fie grevate de alte sarcini cu excepția ipotecii constituite în condițiile art. 24 alin. (1) lit. a, adica sechestrul asigurator al statului.

Av. drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Ghid de dare in plata dupa decizia CCR cu privire la teoria impreviziunii – 

http://indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice/ghid-de-dare-in-plata-dupa-decizia-ccr-623-cu-privire-la-impreviziune-in-2017-ce-s-a-schimbat-si-cum-aplicam-impreviziunea-avocat-cuculis/

 

 

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.