Uzucapiunea-Proprietate Dobandita Prin Uzucapiune Si Cum Procedam

Proprietate dobandita prin uzucapiune naste exact aceleasi drepturi precum un contract valabil de vanzare cumparare sau alt act translativ de proprietate.

Inainte de a explica ce inseamna uzucapiunea ori ce procese castigate de avocatii nostri specilizati in uzucapiune au mai fost publicate in 2020 si cu pronuntari si in anul 2021, este important sa vedem cum se poate aplica uzucapiunea in cazul in care nu detineti acte de proprietate pentru a obtine o proprietate dobandita prin uzucapiune.

Intrebare primita de la un client care ulterior a si dobandit un imobil prin invocarea uzucapiunii .

Stau de mult timp intr-un imobil dar nu am acte, cum pot sa obtin dreptul de proprietate prin invoacrea uzucapiunii?

Client care a uzucapat un imobil

Proprietate dobandita prin uzucapiune sanctioneaza de fapt adevaratul proprietar pentru lunga lui pasivitate.

Din pricina legislației adoptate în timpul perioadei comuniste, numeroase terenuri, proprietate privată, au fost scoase din circuitul civil, interzicându-se tranzactionarea de imobile între persoane fizice.

Proprietate dobandita prin uzucapiune

Astfel, în situația în care se dorea achiziționarea unui imobil, nu se putea încheia un contract de vânzare-cumpărare în formă autentică (la notar), ci era întocmită o simplă chitanță între vânzător și cumpărător, cel din urmă plătind o sumă de bani și intrând în posesia imobilului în cauză, urmând să se comporte ca un adevărat proprietar.

Uzucapiunea, ca mod de  dobândire a dreptului de proprietate, presupune așadar exercitarea unei posesii utile asupra unui imobil în timpul fixat de lege.

Posesia,  ca și condiție esențială a uzucapiunii, presupune existența a două elemente, un element material și un element intențional;

Elementul cel material al  posesiei se numeste de esenta – corpus si presupune stăpânirea materială a bunului,  concretizată în  diverse acte ale omului, în timp ce  elementul intențional (numit animus) prepune voința posesorului de a stăpâni bunul pentru sine, de a se comporta ca adevărat proprietar sau titular al unui drept real cu privire la bunul pe care îl are în posesie.

Daca acest element lipseste determină precaritatea posesiei,  anume lipsa  înseși a posesiei deoarece detentorul precar posedă nu pentru sine ci pentru altul,  ceea ce presupune  că el este  legat cu privire la acel bun printr-un raport de obligație care îi conferă anumite puteri asupra lucrului (cum este dreptul de folosință a  bunului) și îl obligă să stăpânească bunul în numele aceluia care i-a conferit aceste  puteri.

Deși lucrurile erau destul de simple și nu nășteau complicații la acel moment, ulterior căderii regimului comunist, cumpărătorii care au dobândit astfel de imobile au început să întâmpine dificultăți în momentul în care doreau să înstrăineze bunul și nu puteau face dovada calității de propietar.

Astfel, exista o serie de reguli pe care trebuie sa le respectam pentru a putea uzucapa iar uzucapiunea invocata in mod gresit iti poate reteza din start dreptul a dobandi un bun imobil, daca actiunea este facuta gresit.Un avocat uzucapiune si mai ales un avocat specializat in uzucapiune este cel care va poate asigura ca veti castiga dreptul de proprietate.

Cum obtin acte de proprietate pe un imobil in care stau de multa vreme?

Pentru a proteja interesele acestor persoane, a apărut instituția prescriției achizitive, numită și uzucapiune, care permite persoanelor, care s-au comportat o anumită perioadă de timp ca adevărați proprietari și care au exercitat o posesie utilă, să dobândească dreptul de proprietate asupra acestor imobile, competența constatării acestei calități de proprietar aparținând instanței de judecată.

Pe scurt, daca vrem sa uzucapam, uzucapiunea poate fi invocata DOAR in instanta si nu in alta parte.

Prin urmare, daca aveti un teren in Bucuresti spre exemplu, asupra caruia NU aveti acte de proprietate ci doar o chitanta sau un inceput de dovada scrisa, este necesar ca un avocat uzucapiune sa va ajute sa va judecati cu UAT-ul , adica cu primaria, pentru a se constata ca dvs. sunteti proprietarul acelui teren.

Ce fac daca eu sunt cel impotriva caruia este invocata uzucapiunea ?

Stiati ca: Daca sunteti chemat in judecata pentru o actiune in revendicare puteti invoca uzucapiunea paralizand astfel actiunea de revendicare.

Deși în anul 2011 a intrat în vigoare Noul Cod civil, vechea reglementare încă mai produce efecte cu privire la posesiile începute sub imperiul său, astfel că, astăzi o să analizăm condițiile de drept material impuse de reglementările Vechiului Cod civil, doar procedura aplicabilă fiind aceea din Noul Cod de procedură civilă.

Pentru dobândirea dreptului de proprietate prin intermediul uzucapinii trebuie să știm că există două forme ale acesteia, care impun condiții ușor diferite ce trebuiesc cunoscute anterior formulării unei cereri de chemare în judecată.

Cititi si:

Cate tipuri si forme ale uzucapiunii exista?

In principal, daca uzucapiunea o calculati ca inceputa, inainte de Noul cod civil, adica inainte de 2012, putem vorbi despre UZUCAPIUNEA mica si uzucapiunea mare.

Astfel , uzucapiunea de 30 de ani dar si Uzucapiunea de la 10 pana la 20 de ani.

Daca solicitati ajutorul unui avocat uzucapiune, o sa va explice ca si aici, uzucapiunea de la 10 pana la 20 de ani, denumita pe vechiul cod si uzucapiunea mica, este de la 10-20 de ani fiindca are o distinctie.

Daca cel impotriva caruia curge termenul de uzucapiune, are domiciliul in raza UAT-ului de unde urmeaza sa uzucapati, atunci termenul este de 10 ani si daca nu, termenul este de 20 de ani pentru uzucapiune.

Care forma a uzucapiunii o pot folosi? Proprietate dobandita prin uzucapiune in variantele de mai jos:

O primă formă este aceea a uzucapiunii de 30 de ani, numită și posesia de lungă durată și care se aplică în situația în care posesorul nu deține niciun fel de titlu de proprietate asupra imobilului pe care-l are în posesie, fără a avea importanță dacă a fost sau nu de bună-credință.

Pentru a putea opta pentru această variantă trebuie să existe o posesie de cel puțin 30 de ani asupra imobilului în cauză și aceasta să fie utilă (neîntreruptă, netulburată, publică și exercitată în calitate de proprietar aparent), mai exact, reclamantul să fi stăpânit imobilul fără întrerupere, fără a-i fi solicitată evacuarea de adevăratul proprietar și fără a se ascunde de ochii publicului.

A doua formă a uzucapinuii este aceea de 10-20 de ani, iar aceasta se aplică în ipoteza în care posesorul deține un just-titlu și a fost de bună-credință, fiind exercitată o posesie utilă (așa cum am arătat mai sus) asupra imobilului.

Pentru cea de-a doua formă a uzucapiunii, se aplică termenul de 20 de ani în eventualitatea în care adevăratul proprietar locuiește în raza teritorială a altui tribunal județean, iar termenul de 10 ani în ipoteza în care locuiește în raza sa teritorială.

De ce acte am nevoie pentru a uzucapa? Proprietate dobandita prin uzucapiune se poate cere prin aducerea urmatoarelor acte la dosarul cauzei:

După verificarea existenței acestor condiții de ordin material, cerere de chemare în judecată se va depune la judecătoria din raza teritorială unde este situat imobilul, fiind însoțită de următoarele înscrisuri:

un certificat eliberat de serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor, care atestă că titularul dreptului înscris în cartea funciară este decedat, precum și data decesului sau, după caz, un certificat emis de autoritatea competentă, care atestă faptul că persoana juridică titulară a dreptului înscris în cartea funciară și-a încetat existența;

 un certificat eliberat de camera notarilor publici, din care să rezulte faptul dacă moștenirea titularului înscris în cartea funciară a fost sau nu dezbătută, iar în caz afirmativ, care sunt persoanele care au cules moștenirea respectivă;

 un certificat eliberat de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că acesta nu face parte din domeniul public al statului sau al unității administrativ-teritoriale;

–  certificatul de rol fiscal, atunci când este cazul;

–  înscrisul constatator al actului juridic pe care solicitantul și-a întemeiat posesia, atunci când este cazul;

–  documentația tehnică cadastrală a imobilului, realizată, pe cheltuiala celui interesat, de o persoană fizică sau juridică autorizată, potrivit legii;

–  extrasul de carte funciară pentru informare, cu arătarea titularului înscris în cartea funciară ori a înscrierii declarației de renunțare la proprietate, precum și a faptului dacă imobilul este sau nu grevat de sarcini, eliberat de biroul teritorial de cadastru și publicitate imobiliară;

în cazul în care imobilul nu este înscris în cartea funciară în folosul altei persoane și nici grevat de sarcini, un certificat emis de același birou, care atestă acest fapt, inclusiv faptul că nu a fost alocat un număr cadastral pentru înscrierea imobilului;

– lista cuprinzând numele, prenumele și domiciliul a cel puțin 2 martori, aceste probe find diferite în funcție de forma uzucapiunii urmate.

Avocat Uzucapiune Instanta – Demersurile pe care le vor face avocatii specializati in uzucapiune

Procesul de uzucapiune in sine este unul care in timp se poate prelungi la 2 sau 3 termene, in conditiile in care avocatul specializat in uzucapiune depune toate dovezile cu privire la faptul ca terenul sau imobilul pe care l-ati stapanit a fost uzucapt prin trecerea vremii.

Avocat uzucapiuneCu privire la înscrisurile indicate mai sus, trebuie să precizăm că acestea nu sunt indicate în mod limitativ, reclamantul având posibilitatea dar si obligatia, prin avocatul specializat in uzucapiune , să atașeze o serie de alte înscrisuri sau să propună probe care să ajute la câștigarea cauzei:

 • chitanțe,
 • facturi,
 • dovada achitării taxelor și impozitelor asupra imobilului ce urmează să fie uzucapat etc.

Raportat la complexitatea și importanța unei astfel de acțiuni, este recomandat să apelați la sfaturile și ajutorul unui profesionist, care are experiență în redactarea unor astfel de acțiuni și poate aprecia posibilitatea efectivă de aduce bunul imobil în patrimoniul dumneavoastră.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Str. Vaselor Nr. 16 Sectorul 2
Bucuresti
Romania

Nu detineti acte pe casa insa puteti invoca uzucapiunea? Completati formularul de mai jos:

Daca aveti o asemenea situatie puteti completa formularul de mai jos si un avocat specializat in uzucapiune va va analiza cazul.

61 comments to “Uzucapiunea-Proprietate Dobandita Prin Uzucapiune Si Cum Procedam”
 1. Uzucapiune nu se aplica și terenurilor? Dacă nu, cum poți obține un titlu de proprietate pt. un teren aparținând unui decedat în urma căruia nu s-a făcut succesiune, iar unul din moștenitori a plătit impozitul anual și a lucrat terenul 20 de ani?

  • Folosesc o boxa langa apartamentul proprietate
   care este situata la parter vecina cu ap meu.o folosesc din 1983.nimeni in acest timp nu sa interesar de ea.acum as de proprietari in cadrul adunarii generale vor sa inchirieze spatiile comune precum si uscatorul la cererea a 2 vecini decpe scara.intrebarea este daca pot intra in posesia boxei ca proprietar prin uzucapiune ?

  • Solutia instantei –
   07.03.2019
   Ora estimata: 08:30
   Complet: C 7 civil – 2018
   Tip solutie: Admite cererea
   Solutia pe scurt: Admite cererea de chemare în judecată având ca obiect fond funciar. Omologhează raportul de expertiză efectuat în cauză de expert Păunescu Octavian. Constată că reclamanta a dobândit dreptul de proprietate asupra următoarelor suprafeţe de teren: – suprafaţa de 2912 mp formată din 845 mp categoria de folosinţă curţi construcţii (notat cu 1CC pe anexa nr. 1 a raportului de expertiză), 590 mp categoria de folosinţă arabil (notat cu 2A pe anexa nr. 1 a raportului de expertiză) şi 1477 mp categoria de folosinţă păşune (notat cu 3P pe anexa nr. 1 a raportului de expertiză), situată în intravilanul comunei Şimian, sat Cerneţi, judeţul Mehedinţi, având vecinii N – Drum Judeţean 607A, E – Urdă Dumitru, S – Moşt. Ilinca Stănică, V – Drum comunal; – suprafaţa de 2808 mp categoria de folosinţă păşune situat în intravilanul comunei Şimian, sat Cerneţi, judeţul Mehedinţi, având vecinii N – Moşt. Popescu Gheorghe, E – Drum Judeţean 67A, s – Drum Judeţean 607A, V – Cimitir. Ia act că nu se solicită cheltuieli de judecată. Cu drept de a formula apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea se va depune la Judecătoria Drobeta-Turnu Severin. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 07.03.2019, la sediul Judecătoriei Drobeta Turnu Severin.
   Document: Hotarâre 791/2019 07.03.2019

 2. Tatal meu are un titlu de proprietate emis de Comisia judeteana de fond funciar in calitate de mostenitor impreuna cu alte doua rude.Timp de 17ani(din 2002 cand a obtinut titlul) a detinut singur toate suprafetele din titlu deoarece suprafetele respective nu proveneau din mostenirea respectiva.Se poate invoca uzucapiunea pentru a deveni unicul proprietar al terenurilor respective?

  • Buna ziua . Mama mea poseda un teren de 2476 m2 care apartine mostenitorilor de pe urma soacrei dansei de mai bine de 30 de ani . Succesiunea si partajul nu au fost facute nici in ziua de azi . Taxele si impozitele au fost achitate de parinti mei pe numele bunici cu specificatia pe chitanta de cine au fost facute . Casa a fost construita fara autorizatie deoarece noi am fost demolati in 1985 de vechiul regim…spunetimi va rog daca se poate sa devenim propietari in vreun fel , chiar si prin uzucapiune….ceilalti mostenitori ai bunicilor nu vor sa infaptuim succesiunea VA MULTUMESC

 3. Buna ziua..povestea noastra e foarte incurcata..asa ca incerc sa scriu in mare..bunica mea a cumparat o casa cu teren in anul 1982..pe vremea aceea nu se declara suprafata reala..asa ca au incheiat un contract cu vanzatoarea pe 200 mp…dar in realitate erau 1925 mp..vanzatoarea are un certificat de mostenitor de la sotul ei in care scrie ca acesti 1925 mp sunt lasati mostenire impreuna cu casa ei( vanzatoarei)..vecinii nostri erau ruda cu sotul doamnei..sotul a murit in 1964..ea ramanand mostenitoare cu fiica ei..care in 1979 a murit(fiica)..in anul 1994 vecinul a chemat comisia locala pt masuratori ..dupa ca au chefuit putin la vecinul in casa..ametiti de bautura..au facut masuratorile..atunci nu era decat bunica acasa..si ne-au obligat sa facem gard..luandu-ne o parte din gradina..noi ramanand cu 800 mp din cei 1925..bunica nu a mai vrut sa faca acte la nimeni..avand discutii cu fratii tatalui meu..care vroiau si ei drept atunci.( acum nu mai vor).. si am lasat asa..am facut gard in 1994. Noi am folosit neintrerupt aceasta gradina..cea care ne-a fost luata doar pana in 1994..dar de la gard la casa cei 800 mp i-am folosit continuu…pana in 2016 cand am vrut sa facem actele..am facut masuratori si de acolo ne-a dat un proces verbal sa-l semneze vezinul..bineinteles ca nu l-a semnat si am fost indrumati de catre primar sa apelam la justitie..adica numai prin judecata putem obtine acest pamant..ne judecam de aproape 3 ani..vecinul meu mai vrea inca 300 mp din gradina mea..adica sa iau gardul de acolo si sa-l trag pana ramanem cu 500 mp…fosta propietara de la care am cumparat inca traieste..a venit ca martora in proces..dar nu s-au luat masuri..ne tot amana..acum ne-a amanat pe 25 febr.2020..va rog..daca aveti o rezolvare pt cazul meu..sa-mi dati raspuns..bunica face in martie 91 de ani..nu stiu cat va mai trai..si avem nevoie de acte..nu putem face nimic..nici macar un cotet de porc..sau orice ne trebuie autorizatie de la primarie..nu ne da..pt ca nu suntem propietari pe restul terenului..decat pe cei 200 mp din acte..cu stima si respect..Ciobanasu Andreea.

 4. Buna ziua mama mea a locuit și locuiește dintotdeauna în casa bunicilor mei care au decedat de mai bine de treizeci de ani, In urma cărora a rămas un titlu de proprietate in care ca beneficiari al acestui bun imobiliar ar fi cei trei frați ai mamei mele inclusiv mama mea…toți cei trei frați ai mamei mele au decedat în urma cu ceva ani, in urma lor rămânând copii dânșilor și o cumnata de-a mamei mele. Impozitul pe imobilul respectiv cat și pe terenul din spatele acestuia a fost plătit întotdeauna de părinții mei:….as vrea să știu dacă se poate invoca uzucapiunea? Va mulțumesc.

 5. Buna ziua!
  In data de 2.07.1998,am cumparat,impreuna cu mama mea,o casa in satul Novaci,jud.Giurgiu.Am incheiat un antecontract,cu unii din copiii proprietarei,decedata la acea data.Au promis,prin acel act,ca se vor ocupa de obtinerea actelor necesare instrainarii.Pana in ziua de azi,n-au dat nici un semn,ca ar dorii sa rezolve aceasta problema.Mentionez,ca mama plateste impozitele pe casa si teren(pe numele decedatei,cu specificatia ,ca a platit mama mea),fiind la zi.Mama are domiciliul in buletin,la acea adresa,din anul 2007,chitante de plata a curentului electric si televiziune.
  Va rog sa-mi spuneti,ce pasi trebuiesc urmati.
  Va multumesc!

  • Bună ziua. Am cumpărat casa cu gradina în urma cu 22 ani. Cu vecinul doar în dreapta grădini, gardul de separare a fost făcut de vecinul meu cu 40-50 ani în urma împreună cred, cu vânzătorii mei. Vecinul a vândut casa de 6 luni el a decedat și noii cumpărători susțin ca au mai puțin cu 3 arii și ca ar fi la mine. Au vreun drept legal în instanță sa mă oblige sa mut gardul ținând cont ca 22 de ani au fost nepăsători. Nu a zis nimeni ca nu este bine gardul, în 22 ani am in vestit în anexe gospodărești pe lângă gard. Oare uzucapiunea o pot invoca, sau ce atuuri am? Mulțumesc.

   • Buna seara!Tatăl meu ,fiind decedat acum ,a detinut 2850 mp teren.Intre timp am descoperit ca are acte doar pe 250 mp,eu fiind fiica moștenitoare.Restul pământului se împarte între el și o sora sa care si ea a decedat,dar are copii. Acest pământ il deține de 35 de ani și a plătit taxe și impozite doar el.In acest caz as putea invoca uzucapiunea,sa dovedesc ca el este unicul proprietar?

 6. Bună ziua am și eu o bătrânică care avem grija de ia și nu are acte la mana acum 60 ani a făcut chitanță de mana și nu o mai are și vrea sa ne dea noua

  • Buna seara!Tatăl meu ,fiind decedat acum ,a detinut 2850 mp teren.Intre timp am descoperit ca are acte doar pe 250 mp,eu fiind fiica moștenitoare.Restul pământului se împarte între el și o sora sa care si ea a decedat,dar are copii. Acest pământ il deține de 35 de ani și a plătit taxe și impozite doar el.In acest caz as putea invoca uzucapiunea,sa dovedesc ca el este unicul proprietar?

 7. Buna ziua !
  Respestuos va rog sa imi raspundeti urmatoarei spete…
  In spatele proprietatii pe care o detin exista un teren arabil ( 500 m2) , in panta , care de la moartea proprietarului a ramas neutilizat . Din cauza aceasta , apa pluviala mi-a intrat sub casa provocand igrasie si alte daune .Am luat legatura in repetate randuri cu unul dintre urmasi , care locuieste in alta localitate , rugandu-l sa ia masuri pentru drenarea apei sau , eventual sa imi vanda suficient teren pentru a face eu asta . Acesta refuza ,,politicos “. Stiind ca eu voi fi nevoit sa fac , cumva , sa repar imobilul , imi ofera accesul numai cu conditia achizitionarii a suprafetei totale , care se intinde pe 1900 m2 . Ca asi incerca sa achizitionez intreaga suprafata nu ar fi o problema , dar suma ceruta este supraevaluata ( fapt pentru care in 15 ani nu s-a gasit niciun cumparator ) Va rog sa imi spuneti daca exista vreun temei legal ca acesta , prin bunavecinatate , sa dreneze apa , sa taie vegetatia luxurianta care a depasit hotarul si sa imi achite pagubele suferite prin degradarea imobilului meu . Va multumesc anticipat !

  • Buna ziua, in mod clar proprietarul care nu s-a comportat precum un bun proprietar, al fondului invecinat, este obligat sa va achite aceste despagubiri. Puteti deschide o actiune in instanta. Cu stima, av. drd. Cuculis 0722298011

   • Bună seara? Am și eu o problemă, va rog sa ma ajutați cu un răspuns.Părintii mei au o proprietate intravilan de 2400 mp. Din aceasta proprietate 600 mp nu le aparține și nu au acte ptr ea. O folosesc de 40 ani. De 8 ani au plătit impozit la primărie.Acest teren se afla în curtea casei. Bătrân care a locuit acolo nu a avut copii. Moștenitori au rămas nepoții. Aceștia nu au făcut succesiune și nici nu sunt interesați sa o facă. Cum am putea sa întram legal în posesia acestui teren? Între timp noi am făcut și anumite construcții pe acest teren.Putem invoca uzucapiune?Multumesc!

 8. Bunica e singura moștenitoare a unei proprietăți,în care a lăsat pe cineva sa locuiască acolo timp de 30 de ani cu promisiunea că îi va cumpăra această proprietate.Banii nu au fost dați nici in ziua de astăzi și cel cu care a făcut înțelegerea verbală a murit,acum nepotul acestuia a început cu amenințări la adresa bunicii să îi dea contractul pe această proprietate,bunica a refuzat și mi-a vandut mie această proprietate cu intenția de a o renova,în acești 30 de ani nu s-a făcut nimic la casă si stă sa cadă.Nepotul celui care a stat în casă ne-a dat in judecată pt uzucapiune.Ce pot face in cazul ăsta,având în vedere că eu am plătit impozitul pe ultimii 5 ani.Poate lua această proprietate prin uzucapiune?

 9. Bună ziua, bunica mea are moștenire niște pământuri extravilane și întravilan o casa și o gradina, la măsurătoarea unui expert a reieșit mai multa suprafață decât cea înscrisă în registrul agricol, menționez ca este deschisa o acțiune pt a obține titlul de proprietate, întrebarea mea este ce trebuie făcut?

 10. Bună ziua, as vrea să știu dacă bunica mea poate sa îmi faca vreun fel de act ca un teren intravilan sa devina al meu dacă ea nu deține un act de proprietate definitiv, are un titlu provizoriu și este înregistrată la primărie ca și posesor.

 11. Bună ziua va mulțumesc pentru răspunsul dvs, și mai am o ultima intrebare:cum este posibil ca dacă bunica mea știa din mos strămoși ca un teren este al familie și s-a muncit în numele lor, s-a plătit impozit pe el și inclusiv a fost înregistrat într-un titlu de proprietate provizoriu, să i se spună de la primărie ca de fapt nu figurează pe planul de amplasament al primărie pe numele tatălui ei acesta fiind proprietarul. Menționez ca terenul intravilan este trecut pe codul de amplasament al cimitirului cu care este învecinat.exista vreo modalitate să poată dovedi ca este al ei și nu al primăriei?

 12. Buna ziua dle avocat,
  V-as fi foarte recunoscător daca m-ati putea ajuta cu un sfat si anume: doresc sa cumpar un teren intravilan/extravilan parcelat pe baza unei chitanțe de mana de la unul din moștenitori care deține această cotă teren, pe care o si are in rol la Primărie de foarte multi ani. Mentionez ca proprietarul de pe titlu de proprietate este decedat si nu s-a facut succesiunea. Acest teren se învecinează cu terenul meu si mi-ar fi foarte necesar pt un acces mai bun cat si utilizarea/cultivarea acestuia. Ce pasi ar trebui să urmez dupa chitanta de mana ca sa devin proprietar sau eventual sa-mi consolidez posesia si care ar fi riscurile mari sa plătesc acest teren si apoi sa raman pagubit, în viitorul îndepărtat, mergând pe premisa că nu sunt proprietar în acte? As putea solicita uzucapiunea dupa 10 ani de posesie, folosindu-ma si de chitanta de mana?
  Multumesc anticipat pentru ajutor!

 13. Buna ziua, as dori si eu cateva informatii in legatura cu un teren. In anul 1990 de la primaria comunei mele s-au dat terenuri pentru case dar problema este ca in acte s-a scris ca suntem proprietari pe 250 m2 iar tot terenul in curte avem 810 m2. Cum sa procedez sa devin proprietar pe tot terenul avand in vedere ca locuiesc in acea casa si folosesc tot terenul din curte de 30 ani? ce acte imi trebuie si unde le depun avand in vedere ca vreau sa fac si carte funciara pe tot terenul? As dori un raspuns pe email va vog daca se poate. Multumesc

 14. buna ziua!
  bunicii mei (actual decedati) au detinut o suprafata de teren intravilan, inreg in registrul agricol din 1958, -1.21 ha. acest teren a fost luat abuziv de catre CAP. dupa revolutie s-a eliberat un titlu de proprietate pe bunica mea, (actual decedata) o matusa (actual decedata) si mama mea, pe o suprafata mai mica decat cea mentionata in registrul agricol. pe vremea CAP i s-a dat din terenul in cauza unui membru cooperator sa-si faca casa iar dupa revolutie i s-a mai dat acestuia inca o suprafata de 10 ari, desi terenul era revendicat de catre mama mea, ca mostenitoare. poate mama mea sa ceara dobandirea posesiei prin uzucapuine, indeplinind conditiile impuse pt uzucapiune, dat find faptul ca s-a eliberat titlul de proprietate dupa legea 18/1991? (alte pareri spun ca daca este un titlu de proprietate emis in baza legii 18/1991 – nu se poate decat prin succesiune, lucru imposibil actual). 2. mama mea poate sa dea in judecata primaria (si ocupantul suprafetei atribuita de catre CAP) pentru anularea titlului de proprietate emis pt acesta si retrocedarea suprafetei de teren / plata contravalorii acesteia, la pretul pietei? (cf legii 1/2000, terenul ar fi trebuit sa se dea celui care avea acte in 1990 – in acest caz mama mea)? va multumesc anticipat! cu deosebit respect,

 15. Buna ziua domnul avocat am si eu o intrebare eu traiesc in strainatate si nu pot sa vin mereu in tara, asa ca trimit bani sorei mele sa plateasca la apartament curentul, apa, ce trebuie de platit, sintem trei frati ca propietari la apartament, intrebarea mea este eu si fratele meu putem pierde dreptul la apartament daca nu avem oficial ca platim, apometru , contuarul, e pe numele sorei noastre… Multumesc domnul Avocat

 16. Bună ziua de 3 ani ne judecam pentru perfectarea actelor vânzare cumpărare, am primit pe casa dar nu și pe teren, am plătit tot ce a fost de plătit atât pentru casa cât și pentru teren, va rog o părere la dosarul 4910/279/2017Piatra neamț avem impresia ca avocatul ne cam duce cu preșul rog o părere as dori sa schimb avocatul, așteptăm hotărârea de 6 luni care încă nu a venit… Menționez :Contractul cu avocatul a fost încheiat pe semestru și am impresia ca o lungește, și am fost transferat de la un avocat la altul fără sa ma întrebe dacă sunt d acord pe motiv ca întra în prenatal și altele etc… Mulțumesc astept un răspuns cât mai curând posibil mulțumesc!!!

 17. Buna ziua! Vin cu o întrebare la care nu găsesc nici un răspuns concret in ultimii 5 ani…
  In anul 1990 tatal meu a ajutat o ruda de-a mamei mele sa-si cumpere un apartament, el fiind girant platitor, cu promisiunea ca dupa o perioada acesta sa faca un act si tata sau mama sa intre in posesia acestui apartament.In 2000 tatal meu a decedat, iar batranul i-a promis mamei ca ii va face un act de donatie.Dar nu a mai apucat nici batranul sa faca actul, intrucat acesta a murit.Dupa moartea acestuia, mama mea a mers la un notar , si acesta a deschis un proces si m-a facut pe mine proprietar conform certificatului de deces al tatalui meu, chiar daca defunctul meu tata nu avea niciun drept, iar in acel certificat nu este nicaieri specificat apartamentul.Tin sa mentionez ca eu apar ca fiind proprietar si la primarie, si la fisc, dar nu am mutatia in acel apartament.Cand am vrut sa vand acest apartament, cei de la OCPI au cerut acel certificat , pt a putea face legatura intre tata si acest batran.
  As putea deschide un proces de uzucapiune folosindu-ma de aceasta eroare judecatoreasca ca fiind un just titlu?
  Menționez că în acest apartament am investit până acum peste 10-15 mii de euro,putând face dovada cu chitanțele și facturile.
  Sper că în anul 2020 , legile sa fie altele decât erau în anul 2015 și să găsesc o soluție la această problema.
  Intre anii 2015-2016, nici un avocat din orașul meu nu a știut să îmi dea un răspuns concret și să mă învețe cum să procedez. Mi-au zis sa las timpul sa rezolve problema..
  VA MULTUMESC!

 18. As fi interesat de o colaborare in privinta clarificarii situatiei proprietatii unui imobil aflat in urmatoarele conditii:
  Imobilul (apartament), a fost dobandit in perioada in care am fost casatorit. Acum 18 ani, am divortat fara sa facem partajul si de atunci locuiesc in apartament impreuna cu copilul care a ramas la mine. De fosta sotie nu mai stiu mai nimic, doar zvonuri ca este plecata din tara. Daca aveti o solutie prin care credeti ca as putea rezolva situatia proprietatii asupra imobilului, va rog sa-mi raspundeti printr-un e-mail si va contactez. Multumesc!

 19. Bună ziua, într-un un imobil cu 4 apartamente situat într-un sat vechii chiriași au cumpărat de la Goscom în anii 90.
  Acum câțiva ani unul dintre ei a încercat să vândă propriul apartament dar la notar s-a blocat tranzacția întrucât s-au constatat diferențe între suprafața ocupată de clădiri menționată în acte și schița cadastrală.
  Terenul, atât cel ocupat de clădiri cât și spații comune/curți individuale nu rezultă ca făcând parte din domeniul public,
  S-ar preta acest caz pentru invocarea uzucapiunii?
  Dacă da, se pot iniția acțiuni individuale sau e necesară o acțiune comună a celor 4 proprietari?
  Vă mulțumesc!

 20. Buna ziua,

  Santem cinci mostenitori pe o casa si un teren intravilan in com.Vlad Tepes, jud.Calarasi. A fost facut act de mostenitori, partaj si schita pe casa si teren in 1997 la notariat. Fiecare poseda o parte din casa si din terenul din curte si grajduri. Nu s-a facut cadastru si intabulare deoarece n-am avut nevoie si nici nu se facea asta in 1997.
  Unul dintre noi a facut plata impozitului anual pe toata casa si teren cu bani adunati de la toti mostenitorii dar chitanta are inscris doar numele ei. E vorba de o sora.Ceilalti nu pot dovedi cumva ca au platit. Exista vreun risc ca aceasta sora sa obtina drept de proprietate pe toata casa si terenul din curte in baza faptului ca doar ea figureaza ca platitor? Trebuie sa stiti ca toti mostenitorii au participat si participa la cheltuielile de intretinere a casei si terenului dar si fizic cu prezenta.
  Va rog daca imi puteti raspunde.

  Multumesc,

  Florin Achim

 21. Mama mea detine in folosinta de peste 20 ani doua terenuri (unul intravilan si unul extravilan). Aceste terenuri apartin cu titlu de proprietate bunicii mele (mama mamei mele) care a decedat de aproximativ 20 ani. Succesiunea batranei nu a fost dezbatuta, iar in acest moment este aproape imposibil de realizat (mostenitorii de rang II sunt majoritatea in strainatate si nu avem nici o legatura cu ei)
  Intrbarea este in aceste condtii putem apela la uzucapiune pentru a dobindi legal dreptul de proprietate?

 22. Buna ziua ! Am următoarea speță: părinții mei au cumpărat un imobil imediat după revoluție casa formata din corpuri si curte interioara , o perioada de timp s.a platit chirie pe teren la icral apoi Apolodor si dupa câțiva ani nu a mai venit nici o hârtie despre chiria terenului și nu au mai achitat chirie doar impozit pe casa . În 2000 au demolat si construit fara autorizație o casa pe tot terenul ! Se poate invoca uzucapiunea fata de terenul curții si chiar terenul de sub casa ? As dori sa întru și în legalitate apoi si cu toată casa fiind construita fara autorizație! Multumesc anticipat !

 23. buna ziuaI In 2002 am construit din bani proprii un spatiu comercial in care de la acea data ,fara intrerupere imi desfasor o activitate de comert.Constructia s a executat pe terenul tatalui meu ,in numele lui ,ulterior in 2004 a decedat.In urma lui am ramas trei mostenitori ,frati.Am facut mostenirea insa la acea data nu am stiut ca pot scoate din masa succesorala acest spatiu.Astazi fratii mei au pretentii la acest imobil stiind ca este construit de mine.Precizez ca timp de 18 ani m am ocupat efectiv de intretinerea lui ,de modernizare ,de plata impozitului etc. Singurul act de la tatal meu este o declaratie notariala prin care este de acord sa mi desfasor activitatea de comert in acest imobil .Pot folosi uzucapiunea

 24. Buna ziua, in anul 2005 am cumparat un teren cu chitanta de mana. Proprietarul din titlul de proprietate fiind decedat, am incheiat chitanta de mana cu mostenitorii acestuia (2 copii). Poate fi considerata aceasta chitanta de mana, Just Titlu , intru-cat nu a fost incheiata cu adevaratul proprietar si invocata uzucapiunea de scurta durata. Multumesc anticipat !

 25. Buna ziua .Parintii mei au un teren in spatele casei pe care il folosesc de aproximativ 30 ani platind impozit .Proprietarii terenului au decedat.Unul dintre propritari fiind sora vitrega a tatalui .iar titlul de proprietate il are si se afla la tata .Va rog sa-mi spuneti daca exista o posibilitate ca acest teren sa intre in posesia tatalui.

 26. Bună ziua, Stau într o casa de 24 de ani a cărei proprietar a murit acum 14 ani nu are copii și as dori sa fac acte pe casa. In toți acești ani am plătit impozitul la primărie Care ar fi procedurile??

 27. Bună ziua, Stau într o casa de 24 de ani a cărei proprietar a murit acum 14 ani nu are copii și as dori sa fac acte pe casa. In toți acești ani am plătit impozitul la primărie Care ar fi procedurile pentru a face acte de proprietate??

 28. Buna ziua,
  as dori sa stiu daca uzucapiunea se aplica si la apartamente ?

  Avem un apartament la care nu s-a facut partajul de la un divort din 1983. Apartamentul a fost locuit din 1984 cu actuala sotie iar majoritatea ratelor la apartament au fost platite in noua casnicie(creditul a fost achitat complet in jurul anului 2000).

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume si email)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.