Imprumutatilor Externalizati Catre Recupeartorii Din Afara Tarii Le-a Fost Incalcat Dreptul La Protejarea Datelor Cu Caracter Personal – Avocat Cuculis

Externalizarea Creditelor  Bancare – Ilegala – Cei Ce Au Fost Externalizati Au Avut Datele Personale Cu Caracter Protejat, Prelucrate In Mod Abuziv – Avocat Cuculis

Incalcat Dreptul La Protejarea Datelor Cu Caracter Personal –

Credite cesionate catre persoane juridice din afara Romaniei ce nu erau autorizate sa acceseze date cu caracter personal. Romanii ale caror credite au fost vandute, se pot indrepta impotriva bancii si impotriva firmei de recuperari creante. Pe de-o parte Banca nu trebuia sa dezvaluie secretul acelor informatii, unor persoane neautorizate iar recuperatorul de creante nu avea dreptul sa le gestioneze si sa le prelucreze. – Ce pot face cei a caror credite au fost cesionate de principalele banci din Romania, catre recuperatorii de creante? –

Care sunt principalele banci, ce au cesionat credite in afara tarii ?

– Bancpost,Credit Europe Bank,Bcr,Raiffeisen,Volksbank, Otp Bank iar pentru restul bancilor, desiguri si ele au vandut portofolii, insa la recuperatori de creanta din Romania!

date_personale-protectie

Ce spune Legea protejarii datelor cu caracter personal?

Art. 1.
(1) Prezenta lege are ca scop garantarea si protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, in special a dreptului la viata intima, familiala si privata, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
(2) Exercitarea drepturilor prevazute in prezenta lege nu poate fi restransa decat in cazuri expres si limitativ prevazute de lege.

De ce au fost de fapt incalcate drepturile de protejare a datelor cu caracter personal? Cum a fost Incalcat Dreptul La Protejarea Datelor Cu Caracter Personal?

In momentul in care s-au semnat contractele de credit fie cu Ifn-urile fie cu Banca sau Orice alta institutie autorizata sa inchida contracte de credit ,acestea au fost notificate care Autoritatea pentru protectia datelor cu caracter personal, asta pentru  a putea prelucra corespunzator datele persoanale ale imprumutatilor tip – CNP, ADRESA, NUME , PRENUME, insa problema majora s-a pus atunci cand aceste contracte fie ele in desfasurare, in scadenta anticipata ori in executare silita, au fost CESIONATE unor entitati din afara Romaniei, entitati ce NU sunt autorizate de catre autoritatea mai sus mentionata, astfel fiind in mod FLAGRANT incalcata legea 677/2001.

Formular Plangere Penala Credite Exportate Pentru Care S-au Incasat Dobanzi Bancare Ilegale De Catre Recuperatorii De Creante – Avocat

In aceeasi masura trebuie sa avem in vedere si faptul ca prin cesiunea contractelor de credit, practic prin masiva mutare de portofolii in afara tarii, bancile ar fi trebuit sa notifice la randul lor, Autoritatea cu privire la transportarea unor date cu caracter personal IN AFARA TERITORIULUI TARI. Incalcat Dreptul La Protejarea Datelor Cu Caracter Personal

Art. 22.
(1) Operatorul este obligat sa notifice autoritatii de supraveghere, personal sau prin reprezentant, inainte de efectuarea oricarei prelucrari ori a oricarui ansamblu de prelucrari avand acelasi scop sau scopuri corelate.

(7) Notificarea este supusa unei taxe care trebuie platita de operator autoritatii de supraveghere. – probabil acesta este motivul?

Ce spune legea despre transferul de date personale in afara tarii?

Conditiile transferului in strainatate al datelor cu caracter personal.

Art. 29.
(1) Transferul catre un alt stat de date cu caracter personal care fac obiectul unei prelucrari sau sunt destinate sa fie prelucrate dupa transfer poate avea loc numai in conditiile in care nu se incalca legea romana, iar statul catre care se intentioneaza transferul asigura un nivel de protectie adecvat. Incalcat Dreptul La Protejarea Datelor Cu Caracter Personal
(2) Nivelul de protectie va fi apreciat de catre autoritatea de supraveghere, tinand seama de totalitatea imprejurarilor in care se realizeaza transferul de date, in special avand in vedere natura datelor transmise, scopul prelucrarii si durata propusa pentru prelucrare, statul de origine si statul de destinatie finala, precum si legislatia statului solicitant. In cazul in care autoritatea de supraveghere constata ca nivelul de protectie oferit de statul de destinatie este nesatisfacator, poate dispune interzicerea transferului de date.
(3) In toate situatiile transferul de date cu caracter personal catre un alt stat va face obiectul unei notificari prealabile a autoritatii de supraveghere.
(4) Autoritatea de supraveghere poate autoriza transferul de date cu caracter personal catre un stat a carui legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea romana atunci cand operatorul ofera garantii suficiente cu privire la protectia drepturilor fundamentale ale persoanelor. Aceste garantii trebuie sa fie stabilite prin contracte incheiate intre operatori si persoanele fizice sau juridice din dispozitia carora se efectueaza transferul.
(5) Prevederile alin. (2), (3) si (4) nu se aplica daca transferul datelor se face in baza prevederilor unei legi speciale sau ale unui acord international ratificat de Romania, in special daca transferul se face in scopul prevenirii, cercetarii sau reprimarii unei infractiuni.
(6) Prevederile prezentului articol nu se aplica atunci cand prelucrarea datelor se face exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca datele au fost facute publice in mod manifest de catre persoana vizata sau sunt strans legate de calitatea de persoana publica a persoanei vizate ori de caracterul public al faptelor in care este implicata.

Intrebarea este daca s-a respectat macar una dintre conditile de mai sus!

Ce pot face cei caror le-au fost exportate datele cu caracter personal?

Art. 18.

(1) Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încălcate.

(2) Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.

Prin urmare, toti cei care au suferit un prejudiciu, fie el moral sau material, se pot adresa direct instantei de judecata, prelucrarea datelor cu caracter personal, alaturi de incasarea de sume de bani prin reprezentanti in Romania nu doar ca a constituit un precedent penal dar coalizati, imprumutatii ar putea sa faca ordine in cazul “recuperatorilor de creante, cesiunii de credite si abuzurilor nascute dupa semnarea contractelor de credit”.

Incalcat Dreptul La Protejarea Datelor Cu Caracter Personal

Av. Cuculis

2 comments to “Imprumutatilor Externalizati Catre Recupeartorii Din Afara Tarii Le-a Fost Incalcat Dreptul La Protejarea Datelor Cu Caracter Personal – Avocat Cuculis”
  1. Aceasta legs se alpica si pentru credite acordate societatilor comerciale? Cunoasteti cazuri de externalizare due credite facute de Banca Intesa San Paolo Romania sa?

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.