Procedura De Acces La Informatii De Interes Public

Contestatie decizie institutie publica de a nu comunica informatiile de interes public! Procedura o aflati de la societatea de avocatura Cuculis si Asociatii.

Nu de putine ori se intampla sa aveti nevoie de informatii publice si nu de putine ori se intampla ca institutiile publice sa NU comunice aceste informatii sau din contra sa sustina ca anumite informatii nu ar fi de interes public.

Ce facem cand avem nevoie de informatii de interes public si institutiile statului refuza sa ni le puna la dispozitie? Recurgem la instanta de judecata.

Accesul liber si neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public este definit prin Legea nr. 544/2001 ( Ilegis.ro soft informatic juridic ) privind liberul acces la informațiile de interes public și constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane si autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României. Scopul acesteiaa a fost cel de a asigura accesul neîngrădit al oricărei persoane asupra informațiilor de interes public, deoarece orice cetățean are dreptul de a solicita și obține în condițiile legii, informații de interes public.

Astfel, va explicam totul despre solitările de informații, procedura contestației și ce aveți de făcut în contextul noilor reglementări.

Cum pot fi solicitate informațiile de interes public ?

Informațiile de interes public pot fi solicitate verbal sau în scris, la alegere, de către orice persoană, nefiind nevoie ca cererea să fie motivată; aceasta poate fi formulată în scris sau verbal, deși este preferată o formulare scrisă în raport cu care se va calcula termenul de răspuns, iar dacă lizibilitatea constituie un motiv de refuz al comunicării informațiilor, persoana solicitantă trebuie să fie înștiințată asupra acestui fapt în maxim 10 zile.

Solicitarea în scris a informațiilor de interes public trebuie să cuprindă următoarele elemente:

  •  în primul rând autoritatea sau instituția căreia i se adresează cererea. În cazul refuzului de furnizare al informațiilor pot fi chemate în judecată ministerele, Autoritatea Aeronautică Civilă, Direcția Generală de Asistență Socială, Guvernul României, Administrația Prezidențială, Direcţia de taxe, Comisia locală pentru aplicarea legilor fondului funciar, Instituţia Prefectului prin prefect, Municipiul prin primar, Academia de Studii Economice etc. Nu au calitatea de instituţie sau autoritate publică şi nu pot fi chemate în judecată pentru refuzul de furnizare a informaţiilor de interes public, conform Legii nr. 544/2001: Asociaţia Pensionarilor pentru Ajutor de Deces şi Ajutor Reciproc, Baroul de Avocaţi , sau asociaţia de proprietari, ori un funcţionar public ce lucrează într-o instituţie publică;
  • Nume, prenume și semnătura solicitantului, precum și cererea de răspuns
  • Cererea de informații, astfel încât instituțiile publice sau instituțiile să poată identifica informațiile publice.

Cum se poate contesta decizia insituțiilor publice de a nu acorda informatiile de interes public?

Legea nr. 544/2001 prevede în art. 6 că orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile sau instituțiile publice, informațiile de interes public, iar autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să asigure cetățenilor, în urma solicitării acestora în scris sau verbal, informațiile de interes public cerute. Legea prevede la art. 7 alin. (3) faptul că solicitarea și obținerea informațiilor de interes public se poate realiza, dacă sunt respectate condițiile tehnice necesare, și în format electronic

În caz de refuz sau întârziere nejustificată, se poate face reclamaţie administrativă. Posibilitatea formulării unei reclamaţii administrative nu constituie procedură prealabilă pentru sesizarea Tribunalului. Legea nr. 544/2001 se aplică cu prioritate față de legea generală.

Împotriva refuzului explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată, iar dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat;

Cititi si :

Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile de interes public solicitate și să plătească daune morale și/sau patrimoniale.

Hotărârea tribunalului este supusă recursului. Decizia Curții de apel este definitivă și irevocabilă. Atât plângerea, cât și apelul se judecă în instanță în procedura de urgență și sunt scutite de taxa de timbru.

O completare foarte importantă este aceea că pot fi chemate în judecată doar instituțiile publice sau autoritățile publice, nu funcționarii publici!      

Av. Drd. Cuculis Adrian

Str. Vaselor Nr. 16 Sectorul 2
Bucuresti
2 comments to “Procedura De Acces La Informatii De Interes Public”
  1. Buna ziua sotul meu ie plecat an tara an Luxemburg si vreau sa fac alocatia acolo ce acte ami trebuie

  2. Buna ziua,am luat un credit de la credius .Am bifat la 2800 de lei din care 800 taxa analiza dosar M-am ales cu 2000 de lei.acum mi se cere sa plătesc peste 10.000 de lei ,o rată lunară de 365 de lei pe 19 luni ,am plătit cat am plătit,Acuma am o restanță de 800 de lei pentru o lună de neplata ,numai am bani sa plătesc. Rata creste consecutiv ,amenințări și apeluri non stop de la recuperator.rog îndrumare. Chiar dacă achit cei 800 luna viitoare continuă rata de 365 de lei ,800+365 Si tot asa .va rog ajutor

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.