Val De Anulari Ale Executarilor Silite Constatare A Prescriptiei Datoriilor Impotriva Bancilor -Avocat Cuculis

Puse La Zid Bancile, Recuperatorii De Creante Din Tara Si Cei Ce Ii Executa Pe Romani Din Fara Tarii – Un Cumul de Decizii de Anulare A Executarilor Silite , Mai jos! Avocat Cuculis

Cateva nume ce se regasesc in lista celor care au incercat sa ii execute pe debitori si le-am anulat executarile silite:

NEXT CAPITAL INVESTEMENTS LIMITED PRIN MANDATAR EOS KSI ROMANIA SRL

BANCA ROMÂNEASCĂ SA

SC SECAPITAL SARL PRIN MANDATAR KRUK ROMANIA SRL

S.C. BCR S.A.

SC ERB NEW EUROPE FUNDING II B.V.

SC BANCPOST SA

In continuare vedem pronntarile de data recenta cu privire la executarile silite ilegale incepute de catre banci si recuperatorii de creante!

  1. Dosar: 5376/300/2016
LUMA SONA ALEXANDRA Reclamant
EOS INTERNATIONAL BETEILIGUNGS – VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH PRIN MANDATAR EOS KSI ROMANIA SRL Pârât
EOS KSI ROMANIA SRL Pârât
NEXT CAPITAL INVESTEMENTS LIMITED PRIN MANDATAR EOS KSI ROMANIA SRL Pârât
04.11.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Sîrbu
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, invocată de pârâta EOS KSI ROMÂNIA S.R.L.. Respinge acţiunea formulată în contradictoriu cu pârâta EOS KSI ROMÂNIA S.R.L., ca fiind introdusă împotriva unei persoane lipsită de calitate procesuală pasivă. Admite acţiunea formulată de reclamanta LUMA SONA ALEXANDRA în contradictoriu cu pârâtele EOS INTERNATIONAL BETEILIGUNGS-VERWALTUNGSGESLLSCHAFT MBH şi NEXT CAPITAL INVESTMENTS LIMITED, PRIN EOS KSI ROMÂNIA S.R.L. Constată prescrisă creanţa în cuantum de 2.327,38 lei cesionată de S.C. Orange S.A. către pârâte prin Contractul cadru de cesiune de creanţe din 25.03.2011 şi Contractul de cesiune nr. 24.06.2011. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată astăzi, 04.11.2016, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre  13096/2016  04.11.2016

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000411636&id_inst=300

 

2) Dosar: 9502/4/2016

Udrea Georgeta Bianca Contestator
BANCA ROMÂNEASCĂ SA Intimat

Şedinţe

29.11.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: C9B – civil şi executări
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge ca neîntemeiată excepţia inadmisibilităţii, invocată de intimată prin întâmpinare. Respinge ca neîntemeiată excepţia tardivităţii formulării cererii principale, invocată de intimată prin întâmpinare. Admite excepţia tardivităţii formulării cererii modificatoare din data de 15.07.2016, privind constatarea caracterului abuziv al art. 1 pct. 2, art. 8 pct. 1 şi art. 9 pct. 1 din contractul de credit şi îngheţarea cursului valutar CHF/LEU pentru efectuarea plăţilor în temeiul contractului la valoarea de la data contractării, invocată de intimată. Admite excepţia tardivităţii formulării cererii modificatoare din data de 29.08.2016, privind anularea actelor de executare efectuate pentru evaluarea imobilului şi în vederea vânzării imobilului prin licitaţie publică, invocată de intimată. Admite în parte contestaţia la executare. Constată caracterul abuziv al clauzelor prevăzute în contractul de credit nr. 55073704/14.12.2007 la art. 5.1.b) în ce priveşte comisionul de administrare lunară a creditului de 1% aplicat la valoarea creditului. Constată nule absolut aceste clauze şi dispune eliminarea acestora din contract. Dispune anularea executării silite efectuate în dosarul de executare nr. 111/2016 al B.E.J.A. Chiţescu şi Marchidanu. Respinge ca neîntemeiat capătul de cerere privind anularea încheierii de încuviinţare a executării silite. Respinge ca tardiv introdusă contestaţia la executare în ce priveşte capetele de cerere formulate prin cererile modificatoare din data de 15.07.2016 şi din data de 29.08.2016. Respinge ca rămasă fără obiect cererea de suspendare a executării silite. Ia act că debitoarea contestatoare şi-a rezervat dreptul de a solicita onorariul de avocat pe cale separată. Executorie. Dispune restituirea taxei judiciare de timbru în cuantum de 1050 lei către contestatoare la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii, cerere de apel care se depune la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti. Soluţie pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 alin. 2 din Codul de procedură civilă, astăzi, 29 noiembrie 2016.
Document: Hotarâre  13187/2016  29.11.2016

http://portal.just.ro/4/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=400000000323828&id_inst=4

3) Dosar : 16486/300/2016

STOICULESCU STEFAN PAUL cu domiciliul procesual ales la avocat Contestator
SC SECAPITAL SARL PRIN MANDATAR KRUK ROMANIA SRL Intimat

 

Şedinţe

29.11.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Monea
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge exceptiile invocate de intimata. Admite exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita, invocata de contestator si in consecinta: Admite contestatia la executare formulata de contestator impotriva intimatei. Constata nulitatea formelor de executare silita efectuate de SCPEJ Albu ionut Elian si Musat Marian in dosarul executional nr. 205/E/2016. Dispune restituirea catre contestator a taxei de timbru de 1000 de lei, in conditiile in care prezenta solutie de admitere va ramane definitiva. Obliga intimata sa achite contestorului 2569,60 de lei cu titlu cheltuieli de judecata. Cu drept de apel in 10 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica de azi, 29 noiembrie 2016.
Document: Hotarâre  14293/2016  29.11.2016

4) Dosar : 64761/299/2014

VARDAI ADRIAN DOMICILIUL ALES LA AV. CUCULIS ADRIAN Contestator
S.C. BCR S.A. Intimat

 

Şedinţe

02.12.2016
Ora estimata: 8:30
Complet: Complet amanari de pronuntare pt. jud. SAVU ANA
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea având ca obiect constatarea unor clauze ca fiind abuzive. Constată ca fiind abuzivă şi declară nulă absolut clauza 8 lit.c) din contractul de credit bancar nr.1262/19.11.2007 privind comisionul lunar de administrare a creditului. Admite în parte contestaţia la executare. Anulează în parte actele de executare efectuate în Dosarul de executare nr.3315/2014 deschis pe rolul BEJA „Dorina Gonţ, Lucian Gonţ şi Marian Panait”, prin reducerea sumelor stabilite ca debit, cu comisionul lunar de administrare a creditului. Anulează, în parte, în ceea ce priveşte contravaloarea comisionului de administrare încheierea de încuviinţare a executării silite pronunţate de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti la data de 23 octombrie 2014, în Dosarul nr.46143/299/2014. Obligă contestatorii la plata către BEJA „Dorina Gonţ, Lucian Gonţ şi Marian Panait” a sumei de 197,16 lei reprezentând cheltuieli de fotocopiere a dosarului de executare nr.3315/2014. Respinge cererea în rest. Cu apel în 10 de zile de la data comunicării, care se exercită prin depunerea cererii la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.
Document: Hotarâre  21675/2016  02.12.2016

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000493706&id_inst=299

5) Dosar: 28588/212/2015

BIRICA IULIANA DENISE,CU DOM.PROC.ALES LA BA CUCULIS SI A Contestator
SC ERB NEW EUROPE FUNDING II BV,CU SEDIUL PROC.ALES LA SCA MITUCA SI ASOCIATII Intimat
SC ERB NEW EUROPE FUNDING II B.V. Intimat
SC BANCPOST SA CU DOM ALES LA SCA SIOUFAS ŞI COLABORATORII Intimat

 

Şedinţe

01.11.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: Camânări/incidente 25
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge ca inadmisibilă cererea de suspendare a executării silite, formulate de contestatoare. Admite în parte cererea formulată de contestatoarea BIRICA IULIANA DENISE, xxx, în contradictoriu cu intimaţii SC BANCPOST SA, xxx şi ERB NEW EUROPE FUNDING II BV, xxxx. Constată caracterul abuziv al clauzei inserate în art. 4.1 alin.2 din contractul de credit privind comisionul de acordare credit, precum şi caracterul abuziv al clauzei inserate în art. 4.1 alin.2 din contractul de credit bancar privind comisionul de administrare. Anulează executarea silită efectuată în dosarul de executare nr.852/2015 al BEJ Duşu Dumitru pentru suma de 2261,66 euro, reprezentând comision acordare credit şi comision de administrare şi va respinge restul pretenţiilor ca neîntemeiate. Ia act că prezenta contestatoare nu a solicitat acordarea cheltuielilor de judecată. Admite în parte cererile intimatelor de acordare a cheltuielilor de judecată, urmând să oblige contestatoarea la plata către intimata SC BANC POST SA a cheltuielilor de judecată în cuantum de 90 lei, reprezentând onorariu avocat admis în parte, şi la plata către intimata ERB NEW EUROPE FUNDING II B.V. a cheltuielilor de judecată în cuantum de 75 euro. Cu apel în 10 zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Constanţa. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 01.11.2016.
Document: Hotarâre  12667/2016  01.11.2016

http://portal.just.ro/279/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=27900000000110801&id_inst=279

av. drd. Cuculis

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

 

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.