Cesiunea De Credite Bancare Catre Entitati Din Afara Tarii Sau Recuperatori-Contestare Cesiune Credit

Cesiunea Contractului De Credit Catre Recuperatori

Cesiunea Contractului De Credit Catre Recuperatori – Nu de putine ori auzim despre cesiunea contractului de credit catre recuperatorii de creante sau despre cesiunea de creanta catre recuperatori, insa cati dintre cei care trec printr-o asemenea procedura chiar inteleg ce se intampla cu adevarat cu creditele luate de la banci care sunt cesionate catre recuperatorii de creante.

O alta intrebare care se ridica este si daca cesiunea de creanta este titlu executoriu sau nu, sau daca prin cesiunea contractului de credit catre recuperatorii de creante, acestia mai au dreptul sa execute silit debitorii sau nu.

Aveti contractul de credit cesionat la recuperatorii de creante? Completati formularul de mai jos:

Pentru a raspunde la intrebarile si problemele prin care trec cei care ajung sa nu-si mai poata permite sa plateasca un credit sau intra in executare silita ori sunt cesionati la recuperatorii de creante, ne-am propus ca in toate materialele noastre si fiindca suntem singurii din Romania S.C.A Cuculis&Asociatii, specializati in razboiul impotriva recuperatorilor de creante dar si a bancilor, vom dezbate in tema de astazi, totul despre cesiunea contractului de credit bancar catre recuperatori si cesiunea creantei catre recuperatori.

Sa incepem!!

Ce inseamna cesiunea contractului de credit catre recuperatorii de creante?

Cesiunea contractului de credit reprezinta modalitatea prin care DOAR un credit declarat scadent anticipat, poate sa ajunga la recuperatorii de creante.

Faceam precizarea acesta cu titlu prealabil fiindca multe dintre cesiunile de contracte de credit se fac in mod ilegal.

Ce inseamna sa fie cesiunea contractului de credit facuta in mod ilegal?

In primul rand cesiunea contractului de credit nu poate fi facuta daca un credit este in desfasurare. Adica un contract de credit cesionat in timpul desfasurarii lui , adica daca nu este scadent anticipat, se poate face DOAR cu acordul debitorului.

De asemenea pentru a opera cesiunea contractului de credit, debitorul CEDAT trebuie sa fie notificat de catre recuperatorul de creante, ori de catre banca si are dreptul sa CONTESTE CESIUNEA CONTRACTULUI DE CREDIT.

Prin cesiunea contractului de credit se transfera contractul cu totul de la o institutie bancara sau de la un IFN, catre un recuperator de creante sau catre o alta institutie financiara care de cele mai multe ori NU are sediul in Romania.

Prin cesiunea contractului de credit practic se schimba creditorul bancar sau creditorul nebancar de tipul IFN-ului, intr-un credit de tip recuperatorul de creante sau alta entitate asemanatoare.

Asta inseamna ca un credit cu cesiune, ajunge pe mana recuperatorilor de creante sau a altor institutii asemanatoare, prin cedarea contractului de credit si in mod ILEGAL de foarte multe ori.

Este legala cesiunea contractului de credit catre recuperatorii de creante?

Cesiunea contractului de credit catre recuperatorii de creante, este ILEGALA !!!

ATENTIE – NU POTI CESIONA UN CONTRACT DE CREDIT CATRE UN RECUPERATOR, FIINDCA EL NU ESTE BANCA

Este de neconceput ca un contract de credit sa fie cesionat catre recuperatorii de creante.

In primul rand, contractul de credit in sensul legii, este titlu executoriu.

Legea interzice cesiunea unui contract de credit in integralitatea lui catre un recuperator de creante iar cesiunea de contract este interzisa si de catre OUG 52/2016.

Ceea ce poate cesiona o banca spre exemplu catre recuperatorii de creante este CREANTA rezultata din contractul de credit si doar in anumite situatii.

Cesiunea creantei catre recuperatorii de creante este ILEGALA in conditiile in care creditul nu este declarat scadent anticipat.

De asemenea, cesiunea contractului de credit care nu este declarat scadent anticipat este ilegala fara acordul debitorului.

Asta inseamna ca in conditiile in care contractul de credit a fost semnat, spre exemplu cu o banca, aceasta nu are dreptul sa cesioneze contractul sau sa cesioneze creante, catre un recuperator, in conditiile in care debitorul nu este in intarziere mai mare de 90 de zile cu plata creditului si doar daca este declarata scadenta sa anticipata.

Ce inseamna cesiunea de creanta?

Cesiunea de creanta ce deriva dintr-un contract de credit, inseamna transferarea dreptului de a pretinde sume de bani de la debitor catre o alta persoana. Cele mai des intalnite situatii sunt cele referitoare la credit de nevoi personale cu cesiune, ceea ce inseamna ca atunci cand un credit de nevoi persoanale nu mai este platit, este scadentat anticipat si astfel se ajunge la cesionarea lui catre recuperatorii de creante.

Contractul de cesiune nu este titlu executoriu

Daca am creditul cesionat la recuperatorii de creante, ma pot executa silit?

Pentru a raspunde acestei intrebari este necesar sa privin catre OUG 52/2016 catre prevede foarte clar ca in ipoteza in care cesiunea se face catre o firma de recuperare creante, in situtia aceasta :

“(5) Contractele de credit, contractele de ipotecă, precum şi orice alte înscrisuri care au caracter de instrumente de garantare a respectivelor credite, încheiate la solicitarea creditorilor, nu reprezintă titluri executorii în cazul în care cesionarul este o entitate ce desfăşoară activităţi de recuperare creanţe.”

Prin urmare, TOATE CESIUNILE FACUTE DUPA 2016 nu sunt titluri executorii si nu pot fi puse direct in executare silita.

Daca sunteti executat silit direct in baza unei cesiuni de creante, puteti formula contestatie la executare si indica aceste lucruri in cadrul contestatiei pentru a anula datoria integral.

Contestare Cesiune Credit Bancar – Cum Puteti Sa Contestati Cesiunea De Credite Bancare Sau Creante Bancare In Caz De Executare Silita

Contestare Cesiune Credit – Orice cesiune de creanta  ce nu respecta Oug 52/2016 este ilegala – Verificati daca si cum puteti anula executarea silita!

Practic, tot OUG 52/2016 arata foarte clar ca in caz de cesiune de contract de credit sau in caz de cesiune de creanta, debitorul poate ataca cesiunea in instanta :

(1) În cazurile în care contractul de credit însuşi ori numai creanţele rezultate dintr-un contract de credit se cesionează, consumatorul are dreptul să invoce împotriva cesionarului orice mijloc de apărare la care putea recurge împotriva cedentului iniţial, inclusiv dreptul la despăgubire.

Oug 52/2016
Contestare Cesiune Credit Bancar
Contestare Cesiune Credit Bancar

Cesiunea De Credite Bancare Poate Fi Ilegala – Verificati

Daca Sunteti Executat Silit De Un Recuperator Puteti Contesta Cesiunea De Creanta Facuta De Catre Banca Sau Ifn

Cesiunea De Credite Bancare poate fi cotestata mai ales ca prin cesiune in sine nu se poate ceda de fapt contractul de credit ci din contra, doar creanta, asa cum am indicat si mai sus.

Daca s-a cesionat contractul de credit catre recuperatorii de creante se mai pun dobanzi?

Problema dobanzilor adaugate de catre firmele de recuperare a creantelor trebuie atacata in instanta de catre debitorii executati silit si invocata prin prisma OUG 52/2016!!

Recuperatorii de creante NU pot pune dobanzi!!

(3) Pe parcursul procedurii de executare silită se interzice perceperea dobânzilor şi a dobânzilor penalizatoare.

(4) Creditorul poate declara creditul scadent anticipat după înregistrarea unui număr de 90 de zile consecutive restanţă de către consumator.

In conditiile in care se cesioneaza doar creanta, evident nu mai pot curge dobanzile si nici celelalte conditii contractuale nu mai sunt active, cum ar fi comisioane sau dobanzile penalizatoare colosale.

Vedeti si cum instanta anuleaza executarile silite pentru ca nu este recunoscut caracterul executoriu al unui credit/creanta cesionata catre un recuperator de creante

In caz contrar, executarea sau notificarea firmei de recuperari, este ilegala.

ATENTIE – art. 58 alin. (1) din O.U.G. nr. 52/2016 stabileste posibilitatea debitorului cedat de a opune cesionarului orice mijloc de apărare pe care l-ar fi putut invoca în fața creditorului cedent.

Mii de procese pornite de catre debitori pentru anularea executarilor silite pornite pe baza cesiunii contractelor de credit sau a creantelor, catre recuperatorii de creante

Haideti sa vedem distinctiile dintre cesiunea de creanta si cesiunea de contract:

a) Cesiunea de contract:

Art. 1315 cod civil 

Noţiune

(1) O parte poate să îşi substituie un terţ în raporturile născute dintr-un contract numai dacă prestaţiile nu au fost încă integral executate, iar cealaltă parte consimte la aceasta.

(2) Sunt exceptate cazurile anume prevăzute de lege.

b) Cesiunea de creanta  –

Art. 1573 cod civil 

Forma cesiunii

(1) Creanţa este cedată prin simpla convenţie a cedentului şi a cesionarului, fără notificarea debitorului.

(2) Consimţământul debitorului nu este cerut decât atunci când, după împrejurări, creanţa este legată în mod esenţial de persoana creditorului.

Lucrurile deja devin clare in conditiile in care analizam si dispozitiile legii 190/1999 dar si conditiile din oug 52/2016 si oug 50/2010(modifica prin oug 52/2016) in care se arata conditiile in care un recuperator de creante poate primi o creanta de la o insitutie bancara –

Niciun debitor nu si-a dat acordul pentru cedarea CONTRACTULUI astfel incat unele entitati precum ERB NEW FUNDING BV II dar si cu complicitatea BANCPOST si-au inselat clientii punandu-i  sa semneze acte aditionale cu noii creditori desi ei nici macar nu stiau asta!

Insa in cazul celorlalte banci nici nu incape in discutie cesiunea de CONTRACT fiindca pe de-o parte aceasta era ilegala atunci cand era facuta catre un recuperator de creante fiindca nu era de acelasi nivel ca banca(sub forma aptitudinilor legale) iar cu privire la entintatile din afara tarii s-a intamplat acelasi lucru, cesiunile erau ilegale.

In ce conditii un recuperator poate sa primeasca o creanta de la banca sau ifn?

Cititi si :

Contestare Cesiune Credit Bancar in conditiile in care bancile v-au vandut creantele catre recuperatori ce nu aveau dreptul sa adauge dobanzi.

In primul rand, cesionarul trebuie sa fie o entitate autorizata de BNR;

 • recuperatorul nu va avea dreptul sa sicaneze debitorul; ( primiti telefoane repetate si amenintari? ii puteti chema in judeata pentru daune);
 • de asemenea recuperatorul de creante trebuie sa conlucreze la un plan de restituire a datoriilor debitorului conform veniturilor sale; ( da, da daca nu respecta acest lucru iarasi folosesc o procedura ilegala);
 • recuperatorul de creante trebuie sa fie o persoana juridica inregistrata legal si sa aiba cel putin un reprezentat in Romania ( deci gata cu recuperatorii ce dadeau cu undita din Olanda in Romania).

Oug 52/2016 ii apara pe debitori impotriva abuzurilor – Trebuie sa fiti precauti si sa contestati actele de executare sau cesiune atunci cand vin daca va aduc un prejudiciu.

Vedeti ce obligatii trebuiau indeplinite de catre banca sau ifn si daca nu au fost respectate puteti contesta cesiunea si executarea silita – 

Articolul 70 (1) din recent modificat din oug 50/2010 arata –

(2) Contractele de credit şi creanţele rezultate din acestea pot fi cesionate numai către creditori, astfel cum sunt definiţi la art. 7 pct. 5. (3)

Acest lucru inseamna ca numai catre creditori de acelasi RANG adica tot banci, altfel este ILEGAL!

Creantele neperformante pot fi cesionate DOAR catre anumite entitati in schimb , nu vor putea fi adaugate dobanzi.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), creanţele rezultate din contractele de credit neperformante, pentru care creditorul a declarat scadenţa anticipată ori a iniţiat procedura executării silite a consumatorului, pot fi cesionate către entităţi care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe, astfel cum sunt definite la art. 7 pct. 17.

În materia cesiunii unei creanțe ipotecare, Legea nr. 190/1999 condiționează valabilitatea convenției de calitatea specială a cesionarului, care, conform art. 24 din actul normativ arătat, trebuie să fie o instituție de „același tip” cu cedentul sau o „altă entitate reglementată în acest sens prin legi speciale”.

Ce drepturi are debitorul cu contractul cesionat la recuperatorii de creante ? Atentie la ce drepturi aveti si invocati-le in cadrul contestatiilor la executare.

Consumatorul trebuie sa fie informat de cesiune – altfel cesiunea este nula si in caz de executare silita si aceasta poate fi anulata prin intermediul unei contestatii la executare silita sau  Contestare Cesiune Credit .

 • Debitorul Consumator este informat cu privire la cesiunea prevăzută la art. 70.
 • Cesiunea, individuală sau în cadrul unui portofoliu de creanţe, devine opozabilă consumatorului prin notificarea adresată acestuia de către cedent.
 • (2) Cesionarul contractului de credit, respectiv cesionarul creanţei, este obligat să aibă sediul social, o sucursală sau un reprezentant în România pentru rezolvarea eventualelor litigii şi pentru a răspunde contravenţional şi/sau penal în faţa autorităţilor publice.
 • (3) Cesiunea se notifică de către cedent consumatorului, în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea contractului de cesiune, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
 • (4) Notificarea este redactată în scris, într-un limbaj clar, vizibil şi uşor de citit, fontul utilizat fiind Times New Roman, mărimea de minimum 12, pe hârtie, şi vor menţiona cel puţin următoarele:
 • a) numele şi datele de contact, inclusiv numărul de telefon, fax, e-mail ale creditorului, ale entităţii care va încasa de la consumator sumele pentru rambursarea creditului după cesiune, precum şi, după caz, ale reprezentantului acesteia din România;
 • b) numele creditorului original de la care a fost preluată creanţa;
 • c) data la care s-a realizat cesiunea;
 • d) cuantumul sumei datorate şi documentele ce atestă această sumă;
 • e) conturile în care se vor efectua plăţile.

Ati fost cesionat catre un recuperator de creante si debitul dvs. a crescut in loc sa scada? Contestare Cesiune Credit

Atunci puteti formula o contesatie fie la executare daca sunteti in executare fie bazata pe intinderea debitului.

(5) În plus faţă de obligaţiile prevăzute la alin. (4), entităţile care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe atenţionează consumatorul cu privire la:

a) termenul în care consumatorul ia legătura cu entitatea care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe.

Acest termen nu poate fi mai mic de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării de către consumator;

b) dreptul de a transmite entităţii care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe o contestaţie a existenţei debitului ori a cuantumului acestuia în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării;

c) un alt drept este acela  de a primi răspuns în termen de 15 zile calendaristice la contestaţia formulată;

d) dreptul consumatorului de a se adresa direct instanţei de judecată în cazul în care contestă existenţa debitului ori a cuantumului acestuia;

e) faptul că necontestarea de către consumator, în termenul de 30 de zile calendaristice, a debitului nu reprezintă o recunoaştere a sumei de către acesta şi nu îl privează pe consumator de dreptul de a se adresa instanţei de judecată.

ATENTIE – Contestare Cesiune Credit in fata instantei de judecata – Nu uitati, entitatile de recuperare a creantelor nu au dreptul sa adauge dobanda contractuala de la contractul bancar cumparat.

Spre exemplu recuperatorul strain Agio Wierzytelnosci Plus pierde procesul de contestatie la executare, pentru demararea ilegala a executarii silite. Contestare Cesiune Credit

Atentie – recuperatorul nu are dreptul sa declare scadenta anticipata a creditului.

Cesiunea de credite bancare in Romania s-a facut in mii de cazuri in mod ilegal.

Nu pierdeti sansa de a face fie contestatie la executare in 15 zile de la primirea actelor fi contestatie la intinderea debitului in 30 de zile de la primirea cesiunii de creanta.

Aici gasiti si mai multe despre alti recuperatori de creante ce au fost infranti in instanta si poate ca ar fi bine sa verificati si elementele prin care am reusit sa le anulam executarile silite

Av. Drd. Cuculis Adrian

Vaelor Nr. 16 Sectorul 2
Bucuresti
30 comments to “Cesiunea De Credite Bancare Catre Entitati Din Afara Tarii Sau Recuperatori-Contestare Cesiune Credit”
 1. Buna ziua ! Va salut cu respect !
  Stiti cumva o.u.g 52/2016 mai este in vigoare ? Eu am vazut ca a fost declarata neconstitutionala. Multumesc.

  • Buna seara!
   Am avut un credit la Bancpost cesionat către Getbackrecovery si in urma executării silite am plătit prin intermediul executorului judecătoresc datoria(negociată cu contract) si dupa 2 ani si jumatate am primit notificare de cesiune de la kruk cum ca ar fi preluat creanta,bineinteles suma dublată.Am toate documentele:chitanța cu suma achitată si contractul cu înțelegerea sumei pt a stinge datoria,încheiere de stingere a datoriei de la getbackrecovery si cum ca nu mai au nici o pretentie, încetarea executării silite de la executor întrucât s a stins datoria.Ce ma sfătuiți să fac împotriva unui astfel de abuz?Efectiv e bătaie de joc.

 2. As dori o progamare l urgenta.sant intro situatie grava mi au luat casa in doua luni si miau pus o dobanda de 300 ron pe zi si evident ca nu am putut sa platesc .edte strigator la cer ce mi au facut .ma puteti ajuta va multumesc

 3. Buna ziua dl. avocat.

  Am doua credite la OTP Bank (performante, fara restante) amandoua au fost cesionate in Olanda (OTP Financing Solutions) in perioada 2009 – 2015.

  Anul acesta, dupa lungi solicitari si notificare pt. Darea in Plata am reusit sa ajung la intelegere cu banca, am facut conversia din chf in lei si mi-au acordat un discount.

  In acest caz, mai pot formula pretentii pentru recuperarea dobanzilor si comisioanelor platite in perioada cesiunii?

  In noile contracte sunt intradevar prevazute si enumerate cateva obligatii de renuntare la pretentii de natura financiara din vechile contracte dar eu nu am gasit nimic care sa-mi interzica sa formulez pretentii de natura financiara din cesiunea ilegala a acestor 2 contracte, iar sumele rezultate din achitarea dobanzilor si comisioanelor in acea perioada sunt foarte mari.

  Daca exista vreo sansa de recuperare as dori, cu ajutorul dvs.sa deschid actiune in instanta pe aceasta tema.

  Va multumesc foarte mult si pt. buna colaborare anterioara si in special dnei av. Diana Badea pentru profesionalismul si amabilitatea dovedita in rezolvarea cauzei.

  Cu deosebita stima.

 4. Bună ziua! Ma numesc Daniel și Sunt în executare silita din 2010 pentru un teren de 3000 mp, nu au reușit sa l vina la licitație, de 9 ani se chinuie, acum am primit o notificare precum ca BCR intenționează sa cesioneze creanță către o firma de recuperare, e vb de 72 mii euro cu tot cu penalități, cum ma sfătuiți sa acționez? Mulțumesc anticipat cu respect DANIEL

  • Ma numesc Lazarescu Irinel ,anul trecut am obtinut un amprumut an valoare de 66000 lei,de la otp bank,de nevoi personale.Mai este ancheiat si un contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor si a viitoarelor conturi detinute de mine.Mentionez ca la adresa unde locuiesc legal,este propietar fratele meu,dar el nu face obiectul contractului cu otp bank.As dori sa stiu daca poate fi executat silit imobilul respectiv ,deci fratele nu a semnat nimic la banca ca girant ,deci nu este parte an contractul cu banca.

 5. Bună dimineața! Ma închin în fata dv și vin cu următoarea rugăminte ! Am un dosar de executare din 2013 care apare activ la diverse bănci! Acesta este trimis de executor Cătălin Manuel cu sediu în Buftea .Menționez ca, acest executor a preluat arhiva de la Balica care a fost arestat pt abuz în serviciu! Pe scurt sa va explic ce face acest executor ..Ma tine la anumite bănci cu executare activa pt a nu mai putea accesa credit! Pai din 2013 și pana în prezent este prescris acest credit dar menționez ca, nu am nici o hârtie în acest sens de la instanta! Doresc sa întru în legătură cu colegii dv pt a explica în detaliu speță!

 6. Buna seara!

  Familia noastra este intr-o situatie foarte dificila. In anul 2008 societatea la care eram unic asociat si administrator a accesat o linie de credit de la BCR, garantata cu apartamentul nostru proprietate comuna. Ea s-a prelungit in fiecare an cu acte aditionale. Valoarea creditului: 144000 lei.
  La data de 14.05.2014 din cauza unor dificultati economice societatea a intrat in insolventa.
  Am fost desemnat administrator special si am propus un plan de reorganizare pe 3 ani.
  Trebuie sa mentionez ca BCR nu a votat planul de reorganizare, dar totusi acesta s-a aprobat cu votul celorlalte categorii de creditori. BCR nu a avut de ales si s-a inscris la masa credala cu suma de 135531,64 lei, reprezentand debit principal (134480,52 lei) si dobanzi (1051,12 lei).
  Planul de reorganizare a fost realizat in termen (octombrie 2014 – septembrie 2017).
  BCR a cesionat creanta catre Tonescu Finance SaRL si incepand cu data de 08.06.2016 acesta a devenit noul creditor. Am fost notificati asupra acestui aspect, iar administratorul judiciar a hotarat ca trebuie acceptat la masa credala Tonescu in locul BCR. Pana la acea data s-a platit care BCR conform planului de reorganizare suma de 67500 lei. Tonescu a pus la dispozitie un cont bancar, unde pana la finalizarea planului de reorganizare am platit diferenta de creanta, adica 68231,64 lei.
  Tabelul definitiv de creante actualizat cu toate creantele platite a fost publicat in BPI si nici un creditor nu l-a contestat.

  Tonescu Finace nu a mai avut nici o pretentie catre persoana juridica creditoare, dar a inceput sa trimita somatii de plata si invitatia la negocieri catre mine si sotia mea (in calitate de garanti). Ritmul era de 2 saptamani, dar nu era specificata nici o suma.
  O vreme nu am dat curs acestor solicitari, dar la un moment dat am sunat la numarul respectiv si urmatoarea somatie a venit si cu o suma pretinsa, adica 60895,13 spun ei formata din 15555,69 debit principal si 45339,44 lei dobanzi si comisioane restante.

  Pe scurt acum ne-am opus cat am putut, am obtinut de 2 ori suspendarea provizorie a executarii silite, dar acum pe data de 29.07.2021, apartamentul nostru scos la licitatie de catre executorul judecatoresc angajat de Tonescu a fost adjudecat, iar procesul verbal a fost deja inscris in cartea funciara.

  Ne puteti ajuta?

 7. Am luat un credit pentru nevoi personale cu buletinu în 2008 de la BancPost invaloare de 11 000 e cu o rata de 80 e pe luna, în timp de trei ani și jumatate rata acrescut la 200 e. Apoi și eu și soția am rămas fără Jobs am intirziat trei luni la plata ratelor iar banca nu a vrut să amâine sub nici o formă plata ratelor, mai mult creditul a fost cesionat către Kruc. Acum soția este asistent personal

 8. Bună, eu am o problema am avut un contract la Vodafone, am scos un telefon cu abonament după câteva luni nu am mai putut sa plătesc ratele, acum m-am trezit cu o scrisoare de la tribunal, o comunicare este, dar nu cei de la Vodafone mau dat în judecata ci cei care au preluat dosarul adică o firma de recuperare, ce mi se poate întâmpla dacă nu am posibilitatea de a plăti este vorba de 1900 lei, sau ce as putea face în aceasta situație, în plus aceasta Firma de recuperari mia folosit toate datele mele personale fără nici un acord, aceste date fiind divulgate de Vodafone, va rog sa îmi dați un răspuns, aștept răspunsul dvs cu nerăbdare, va mulțumesc anticipat

 9. Buna ziua ,am avut un credit din 2008 la Credit Europe Bank a fost preluat de catre Beja Dorina Gont,Lucian Gont si Marian Panait din 2015 am avut propire pe salariu pana in aprilie 2021 iar din august 2021 a fost concesionat catre Kruk Roamnia din luna Ianuarie 2022 mi sa pus din nou propire pe salariu ,ce pot face in această situatie .Multumesc!

 10. Am fost asociat si administrator al unui SRL,cu credite bancare cu ipoteca la doua banci ,dupa ce sau vandut creantele catre alte firme,inclusiv spatiile ipotecate,unul ditre executori mi-a pus poprire pe pensie ,intr-un dosar de executare din 2013,creanta vanduta in 2018,iar poprirea instituita in baza unei notificari in martie 2022.Este legal ce face executorul?Ce am de facut in aceasta situatie pentru a anula poprirea pensiei ?
  O zi buna va doresc

  • Buna ziua, aparent aici este o problema de legalitate cu aceasta executare silita. Oricum, trebuie sa vedem actele de executare silita si sa facem contestatia la executare. Cu bine, av. drd. Cuculis 0722298011

 11. STIMĂ – mama mea este la 2 executori cu poprire pe pensie din 2013 6000lei și 2016 5000lei bani pe care ia achitat dar nici unul dintre ei nu dau detalii despre sumele achitate și rămase și are poprire și acum 240 lei ce ma sfătuiți să fac Mulțumesc anticipat

  • Buna ziua am făcut un credit de nevoi personale in 2009 sa platit din el 150 mil și am luat 120 misa. Oprit asigurarea și acum recuperatori miau trimes executare silita pentru suma de 160 credit plus dominzi 30 mil am făcut contestație la executare silita și mi-a fost respinsa ce pot face

 12. Buna ziua am făcut un credit de nevoi personale in 2009 sa platit din el 150 mil și am luat 120 misa. Oprit asigurarea și acum recuperatori miau trimes executare silita pentru suma de 160 credit plus dominzi 30 mil am făcut contestație la executare silita și mi-a fost respinsa ce pot face

 13. Buna ziua. Am avut o executare silita printr-un recuperator de creante din afara tarii,si anume;-AGIO WIEZYTELNOSCI PLUS NIESTANDARYZOWANDY FUNDUSZ INWWSTYCYJNY ZAMKNIET SA.din Polonia. Am facut contestatie la executare,care s-a si suspendat,dar datorita unui ,,sfat eronat” am facut o plata de 15.000 lei depus la banca Libra Internet Bank. Datorita iesirii din termen a debituiui,am castigat procesul,iar hotarirea definitiva si irevocabila a instantei a fost ca cei 15000 lei sa ne fie innapoiat cu dobanda aferenta +300 lei cheltuieli de judecata.Neprimind un raspuns,am apelat la un Executor Judecatoresc.Raspunsul a fost ca nu se gaseste nici o adresa a recuperatorului de creante,in aceasta tara.Va rog sa -mi spuneti cum se poate rezolva favorabil aceasta problema !Multumesc !

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.