Procedura De Contestatie La Executarea Silita Peste Termenul De 15 Zile

Instantele din Romania confirma in premiera decizia CJUE prin care contestatiile la executare silita se pot face si peste termenul de 15 zile cand vine vorba despre o executare silita pornita de catre banca, ifn sau recuperatorul de creante.

Ordonanta pronuntata de CJUE in cauza C-75/19, cu privire la posibilitatea invocarii clauzelor abuzive in cadrul contestatiei la executare peste termenul de 15 zile in care se poate formula contestatia la executare, va permite redeschiderea tuturor dosarelor incheiate pe tema tardivitatii!

Prima pronuntare din anul 2020 care arata ca paradigma executarilor silite se va schimba radical incepand cu acest an prin prisma cauzei C75/19 care permite oricarui debitor executat silit de catre o banca, un ifn sau un recuperator de creante, sa conteste executarea silita chiar daca a depasit termenul de 15 zile de la momentul de la care a aflat de executarea silita pornita impotriva lui.

Desi se asternuse un val de scepticism pe aplicabilitatea deciziei mai sus mentionate, chiar la inceput de an 2020, o instanta se pronunta pe aspectul suspendarii executarii silite incepute cu 5 ani de zile in urma, fapt ce arata in mod FARA ECHIVOC ca o posibila solutie viitoare in cadrul contestatiei la executare ar putea sa vizeze anularea intregii executari silite, desi nu se facusera contestatii la executare in primele 15 zile.

Astfel, vedem cum in a doua zi lucratoare a anului 2020, (juridic vorbind), instanta dispune suspendarea unei executari silite incepute cu mult timp in urma.

07.01.2020 Ora estimata: 11:00
Complet: C 25 Cam. Cons.
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea. Dispune suspendarea provizorie a executării silite din dosarul de executare nr. 3314/2015
al BEJ PLĂCINTĂ ADINA MARIA, până la soluţionarea cererii de suspendare a executării silite, formulată în cadrul contestaţiei la executare înregistrată pe rolul Judecătoriei Galaţi sub nr. 24787/233/2019 . Fără cale de atac. Cercetată în camera de consiliu. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07.01.2020.
Document: Încheiere finală camera consiliu  4/2020  07.01.2020

In mod normal, nu ar fi putut sa existe alt rationament decat acela ca in instanta a apreciat ca desi executarea silita este inceputa acum mai bine ed 5 ani de zile, atata timp cat ii este permis debitorului sa formuleze contestatie la executare si peste termenul de 15 zile, este absolut normal sa suspende executarea silita pana cand instanta de fond va analiza contestatia la executare si va decide asupra legalitatii ei cu o posibila consecinta de anulare integrala a executarii incepute acum 5 ani de zile.

Este important pentru cei care se afla in procedura de executare silita sa stie ca pot contesta executarea silita si fara sa fie constransi de termenul de 15 zile de contestatie la executarea silita.

Vizualizati si :

Contestatie La Executarea Silita, ce a stabilit CJUE si cum ii ajuta pronuntarea pe debitorii care vor sa conteste executarea silita?

Totul a plecat de la solicitarea formulată de Tribunalul Mureș în cadrul procedurii trimiterii preliminare adresate Curții de Justiție a Uniunii Europene și care face obiectul cauzei cu nr. C‑75/19. Cererea de decizie preliminară a fost introdusă de Tribunalul Specializat Mureș la data de 31 ianuarie 2019 – MF / BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala București, Secapital Sàrl.

Întrebările înaintate Curții sunt următoarele:

1. Se opun dispoziţiile Directivei 93/13/CEE a Consiliului privind clauzele abuzive în contracte încheiate cu consumatorii, respectiv considerentele 12, 21 şi 23 din preambulul directivei şi art. 6 alin. 1, art. 7 alin. 2 şi art. 8 din directivă, unei interpretări a instanţelor naţionale conform căreia consumatorul nu poate invoca în cadrul unei contestaţii la executare, care potrivit dreptului intern reprezintă o acţiune specială ce poate fi exercitată în anumite termene şi condiţii restrictive, după începerea unei executări silite împotriva contestatorului, pe motiv că ar fi inadmisibilă pe această cale constatarea existenţei unor clauze abuzive într-un contract de credit încheiat cu un profesionist, contract de credit care reprezintă potrivit legii titlu executoriu şi în temeiul căruia s-a început executarea silită împotriva consumatorului, prin raportare la reglementările din legislaţia internă care prevăd o acţiune de drept comun, imprescriptibilă, prin care consumatorul poate cere oricând constatarea existenţei unor clauze abuzive şi lipsirea lor de efecte, fără însă ca soluţia în cadrul acestei proceduri să producă consecinţe directe asupra procedurii de executare silită, existând riscul ca executarea silită să fie terminată înainte de obţinerea unei soluţii în cadrul procedurii de drept comun?

2. În caz afirmativ la prima întrebare, se opun aceleaşi dispoziţii ale Directivei unei prevederi din dreptul naţional care stabileşte un termen de 15 zile de la comunicarea primelor acte de executare silită (printr-o dispoziţie imperativă, de ordine publică, a cărei nerespectare atrage respingerea acţiunii ca tardiv formulate) pentru invocarea de către consumatorul contestator (debitor urmărit silit) a caracterului abuziv al unor clauze contractuale din cuprinsul contractului de credit încheiat cu un profesionist, în condiţiile în care acelaşi regim îl au în dreptul intern şi invocarea unor critici similare apreciate ca apărări pe fondul cauzei, respectiv având în vedere faptul că potrivit jurisprudenţei constante a Curţii există în sarcina instanţei naţionale o obligaţie de a examina din oficiu caracterul abuziv al unor clauze contractuale de îndată ce dispune de elementele de drept și de fapt necesare în acest sens?

Contestatie La Executarea

O contestatie la executarea silita inseamna de fapt o lupta impotriva celui care vrea sa va deposedeze de bunurile patrimoniale.

Av.drd. Cuculis Adrian

În speță, deși instanța de trimitere a arătat în cererea sa de decizie preliminară că există în dreptul național o procedură distinctă de calea contestației la executare, care nu este supusă unui termen de prescripție, care permite invocarea caracterului abuziv al unei clauze contractuale, această instanță a precizat că o astfel de împrejurare nu produce efecte asupra procedurii de executare silită, în măsura în care aceasta din urmă îi poate fi impusă consumatorului înainte de soluționarea acțiunii în constatarea existenței unor astfel de clauze abuzive.

Deși reglementarea națională prevede un termen strict de 15 zile în care consumatorul poate formula contestație la somația de plată, este cert că, dincolo de acest termen, caracterul abuziv al unor clauze ale contractului care constituie temeiul unei astfel de somații nu mai poate fi examinat înainte de executarea acestei somații.

În această privință, în ipoteza în care procedura de executare silită ia sfârșit înaintea pronunțării deciziei instanței de fond prin care se declară caracterul abuziv al clauzei contractuale aflate la originea acestei executări silite și, în consecință, nulitatea acestei proceduri, această decizie nu ar permite să i se asigure consumatorului respectiv decât o protecție a posteriori de natură financiară, care s‑ar dovedi incompletă și insuficientă și nu ar constitui un mijloc nici adecvat, nici eficient pentru a preveni utilizarea acestor clauze în continuare, contrar prevederilor articolului 7 alineatul (1) din Directiva 93/13 (Hotărârea din 14 martie 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, punctul 60).

Vizualizati si :

În consecință, o reglementare precum cea în discuție în litigiul principal generează un risc care nu este neglijabil ca consumatorul în cauză să nu formuleze opoziție în termenul strict de 15 zile de la comunicarea procedurii de executare silită și, prin urmare, ca controlul de către o instanță al inexistenței unei clauze abuzive în contractul vizat să nu poată fi efectuat (Hotărârea din 20 septembrie 2018, EOS KSI Slovensko, C‑448/17, EU:C:2018:745, punctul 53).

Având în vedere considerațiile care precedă, este necesar să se răspundă la întrebările adresate că Directiva 93/13 trebuie interpretată în sensul că se opune unei norme de drept național în temeiul căreia un consumator care a încheiat un contract de credit cu o instituție de credit și împotriva căruia acest profesionist a început o procedură de executare silită este decăzut din dreptul de a invoca existența unor clauze abuzive pentru a contesta procedura menționată după expirarea unui termen de 15 zile de la comunicarea primelor acte ale acestei proceduri, chiar dacă acest consumator are la dispoziție, în temeiul dreptului național, o acțiune în justiție în scopul constatării existenței unor clauze abuzive a cărei introducere nu este supusă niciunui termen, dar a cărei soluție nu produce efecte asupra celei care rezultă din procedura de executare silită și care îi poate fi impusă consumatorului înainte de soluționarea acțiunii în constatarea existenței unor clauze abuzive.

Cititi si :

Prin urmare, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că debitorii împrumutați la bănci si/sau IFN-uri sau cei care ajung pe mâna recuperatorilor de creanțe, pot contesta oricând executarea silită începută împotriva lor, în condițiile în care invocă existența unor clauze de natură abuzivă în cadrul contestației la executare și în legătură cu contractul de credit pus în executare.

Contestatie La Executarea silita, singura procedura prin care va puteti apara patrimoniul de o executare silita ilegala.

De fapt, ordonanța  are prioritate față de modificarea din Codul de procedură civilă de la sfârșitul anului 2018, conform căreia: „în cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestația la executare și motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins in titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legatură cu acel titlu executoriu o cale procesuală pentru desființarea lui, inclusiv o acțiune de drept comun.” Până la apariția acestei ordonanțe a CJUE, eram obligați să contestam pe cale separată, clauzele abuzive din cadrul contractelor si pe cale separata, executarea silită.

Atât Constituția României, cât și Codul civil prevăd aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene, astfel:

Cod civil – Art. 5

Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene

În materiile reglementate de prezentul cod, normele dreptului Uniunii Europene se aplică în mod prioritar, indiferent de calitatea sau statutul părţilor.

Constituția României – Art. 148

Integrarea în Uniunea Europeană

(2) Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.

Cine poate formula contestații la executare în lumina ordonanței CJUE?

  • Daca ați pierdut termenul de contestație de 15 zile și sunteți executat silit, în baza unui contract de credit încheiat cu un IFN și/sau cu o Bancă sau sunteți executat silit de către un recuperator de creante, puteți formula contestație la executare, pe calea cărei puteți invoca clauzele abuzive din contract;
  • Daca nu ați formulat niciodată o contestație la executare și sunteți executat silit de multă vreme, în baza unui contract de credit încheiat cu un IFN și/sau cu o Bancă sau sunteți executat silit de către un recuperator de creante, puteți formula contestație la executare, pe calea cărei puteți invoca clauzele abuzive din contract;
  • Toți cei cărora le-au fost respinse contestațiile la executare pe motivul tardivității formulării contestației la executare și prin urmare, nu au obținut o soluție pe fondul cauzei, potformula o nouă contestație la executare, în condițiile în care încă sunt executați silit, pe calea cărei puteți invoca clauzele abuzive din contract;

Sunteti intr-o procedura de executare silita si nu stiti daca este legala sau nu? Completati formularul de mai jos si revenim la dvs.

8 comments to “Procedura De Contestatie La Executarea Silita Peste Termenul De 15 Zile”
  1. Bună. Am trei credite de la bancp ost luate anul trecut. Acuma creditele au trecut la banca transilvania. Am rămas în întârziere cu plata ratelor și mi-au declarat scadență anticipată a creditului. Risc să fiu executat silit? Plătesc rate in continuare. Nu am bani să plătesc integral creditele. Aveți dumneavoastră un sfat pt mine? Vă mulțumesc.

  2. Buna ziua! Am doua executari silite in derulare, una din 2014 (756/EP/2014) pentru un credit acordat de Banca Raiffeisen si una pentru descoperit card din 2015 (1535/EP/2015)tot de la banca Raiffeisen. Doar ca imtre timp ( din aprilie 2019 si pana in prezent) mi-au tot venit actualizari la soldul ramas care sunt aproape ca si valoare de sumele pentru care am fost executata. As vrea sa va trimit documentele pe care le detin si sa-mi spuneti daca eu pot contesta in vreun fel aceste dobanzi penalizatoare sau actualizarile la soldurile ramase sau daca pot ajunge la o mediere in ceeace priveste datoria mea.

  3. In data de 09.11.2018, a fost formulata de catre Judecatoria Bacau o respingere a cererii de executare silita, formulata de BEJ Ciobanu Vasile Bogdan, pentru Kruk Romania, ca urmare a achizitionarii de Investcapital Malta ltd. a unui credit la care eram coplatitor, credit la BRD-Groupe Societe Generale S.A., in 2006.
    In data de 30.01.2019, executarea silita a fost incuviintata de catre Judecatoria Moinesti.
    Precizez ca nu am intreprins nici o actiune, mai ales ca am primit instiintarea abia in luna aprilie 2019.

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume si email)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.