Publicatie De Vanzare Imobiliara Emisa De Executor

Victorie a debitorului executat silit de catre Banca Raiffeisen- Acesta reuseste sa anuleze o publicatie de vanzare imobiliara dar si sa indrepte actele de executare silita.

Publicatie de vanzare imobiliara emisa de catre Biroul executorului Nicolescu Gheorghe Alin, prin care acesta scotea la vanzare la executare silita, imobilul unui debitor al Raiffeisen Bank, anulata alaturi de indreptarea tuturor actelor de executare silita.

Daca aceasta publicatie de vanzare imobilira nu era contestata, practic debitorul avea casa scoasa la vanzare si VANDUTA in mod ilegal.

Atentie – Decizia este definitiva, instanta constanta in cadrul contestatiei la executare ca o serie dintre clauzele contractuale sunt abuzive si astfel dispune anularea lor si implicit indreptarea actelor de executare silita prin anularea actelor de executare silita.

Publicatie De Vanzare Imobiliara emisa ilegal! Regula simpla pe frontul executarilor silite, NU ESTI ATENT, PIERZI CASA!

Executorul a emis practic acest act de mai jos, adica o publicatie de vanzare prin care voia sa ii vanda la executare silita, imobilul debitorului, desi dupa ce s-a judecat cu banca ,practic s-a constatat ca declararea scadentei anticipate s-a facut ilegal.

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Publicatie De Vanzare Imobiliara

Executarea silită pornită de către banca Raiffeisen într-un dosar de executare care teoretic viza vânzarea imobilului debitorului, a fost anulată de către instanța de judecată în condițiile în care aceasta era profund abuziva.

Era abuziva având în vedere comisioanele, clauzele și dobânzile pe care instanța de Judecată le-a considerat ca având valență abuzivă.

Practic, în hotărârea pe care o vedem, observăm că instanța admite apelul declarat de către contestatoare împotriva executării silite pornite de către executorul judecătoresc Nicolescu Gheorghe Alin și astfel îndreaptă actele de executare silită.

Asta înseamnă de fapt ca anulează actele de executare silită iar debitorul scapă de executarea silită asupra imobilului său pe care banca Raiffeisen îl scosese la vânzare pentru recuperarea datoriei care în mod nejustificat și ilegal fusese declarată scadentă anticipat în condițiile în care se constată foarte clar prin hotărârea definitivă ca executorul a început executarea silită în mod ilegal fiindcă dacă analizăm cuantumul sumei pe care banca o are de restituit prin raportare la clauzele consatate ca abuzive și cuantumul creanței rămase în scadență vom constata că scadenta anticipată s-a declarat în mod ilegal.

Atenție la executorii judecătorești atenție la executarea silită.

Toate executările silite pot fi contestate în instanță asta arată Codul de procedură civilă.

Singura variantă pe care o aveți pentru a combate eficient o executare silită este contestația la executare.

Vedeti mai jos, hotaraera prin care RAIFFEISEN BANK pierde dosarul de contestatie la executarea silita.

Publicatie De Vanzare Imobiliara contestata in instanta

Vizualizati:

Publicatie De Vanzare Imobiliara desfiintata! Debitorul scapa de executarea silita!

09.03.2020 Ora estimata: 9:00
Complet: C5
Tip solutie: Schimbat în parte
Solutia pe scurt: Admite apelul declarat de apelanta contestatoare Ene Gabriela.
Schimbă în parte sentinţa apelată, în sensul constatării caracterului abuziv şi al clauzei cuprinse în art. 3.7. din contractul de credit nr. RFI54344012723/06.11.2007, clauză referitoare la comisionul de administrare.

Constata caracterul abuziv si nulitatea absoluta partială a clauzei referitoare la dreptul băncii de a modifica rata dobânzii conform art. 3.3 din contractul de credit nr. RFI54344012723 numai în ceea ce priveste “rata dobânzii devine revizuibilă, banca putând modifica valoarea acesteia în functie de evolutia pietei financiare sau de politica de credite a băncii”.

Obliga intimata să recalculeze sumele datorate de contestator plătite sau datorate în baza clauzei contractuale declarate nule absolut, precum si la dobanda legala aferenta de la data încasării de catre intimată si până la data restituirii efective.

Obliga intimata să recalculeze sumele datorate de contestatoare plătite sau datorate în baza şi a clauzei contractuale privitoare la comisionul de administrare, declarate nule absolut, precum şi la dobânda legală aferentă de la data încasării de către intimată şi până la data restituirii efective.

Dispune îndreptarea actelor de executare silită efectuate în cadrul dosarului de executare nr.465/2018 înregistrat la BEJ Nicolescu Gheorghe Alin, prin raportare la cuantumul creanţei stabilit ca urmare a înlăturării şi a clauzei abuzive privitoare la comisionul de administrare.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate. Respinge ca nefondat apelul declarat de apelanta intimată Raiffeisen Bank. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 09.03.2020.
Document: Hotarâre  428/2020  09.03.2020

Cititi si :

Practic publicația de vânzare este documentul prin care executorul judecătoresc la solicitarea băncii scoate la vânzare bunului imobil ipotecat care este și evaluaț de către un evaluator autorizaț.

Acest expert care face evaluarea ar trebui să fie un expert tehnic Ministerul justiției și nu doar un simplu evaluator pentru că în alte condiții evaluare ar fi una nulă.

Se observă din decizia rămasă definitivă că mai multe clauze contractuale cat și dobânda contractuală fac corp comun de clauze abuzive ceea ce înseamnă că întreaga executare pornită de către banca Raiffeisen este una ilegal.

Soluția primită în luna martie 2020 subliniază faptul că publicația de vânzare imobiliară emisă în mod ilegal prin care banca îți poate executa casa poate fi la rândul ei anulată dacă este emisă în mod ilegal si contestata pe calea unei contestatii la executarea silita.

Ce trebuie sa cuprinda o publicatie de vanzare imobiliara pentru a fi valabila?

Publicația de vânzare reprezintă documentul emis de către executorul judecătoresc prin care aduce la cunoștința publicului ca banca sau recuperatorul de creanțe urmează să scoată un anumit bun la vânzare la licitație publică.

Publicațiile de vânzare pot fi anulate în condițiile în care acestea nu respectă condițiile legale, spre exemplul în cazul acesta când Raiffeisen bank a folosit mai multe clauze abuzive în cadrul contractului de credit acesta a fost motivul pentru care instanța a dispus anularea executării silite.

In cadrul publicației de vânzare trebuiesc inserate toate prevederile arătate la articolul 839 Cod procedură civilă altfel întreaga publicația de vânzare este ilegală.

Articolul 839

Publicitatea vânzării:

(1) Publicaţiile de vânzare vor cuprinde următoarele menţiuni:

a) denumirea şi sediul organului de executare;

b) numărul dosarului de executare;

c) numele executorului judecătoresc;

d) numele şi domiciliul ori, după caz, denumirea şi sediul debitorului, ale terţului dobânditor, dacă va fi cazul, şi ale creditorului;

e) titlul executoriu în temeiul căruia se face urmărirea imobiliară;

f) identificarea imobilului cu arătarea numărului cadastral sau topografic şi a numărului de carte funciară, precum şi descrierea lui sumară;

g) preţul la care a fost evaluat imobilul;

h) menţiunea, dacă va fi cazul, că imobilul se vinde grevat de drepturile de uzufruct, uz, abitaţie sau servitute, intabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci, şi că, în cazul în care creanţele creditorilor urmăritori nu ar fi acoperite la prima licitaţie, se va proceda în aceeaşi zi la o nouă licitaţie pentru vânzarea imobilului liber de acele drepturi.

Preţul de la care vor începe aceste licitaţii va fi cel prevăzut la art. 846 alin. (6) şi (7);

i) ziua, ora şi locul vânzării la licitaţie;

j) somaţia pentru toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului să îl anunţe executorului înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele şi sub sancţiunile prevăzute de lege;

k) invitaţia către toţi cei care vor să cumpere imobilul să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare;

l) menţiunea că ofertanţii sunt obligaţi să depună, până la termenul de vânzare, o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; m) semnătura şi ştampila executorului judecătoresc.

(2) Menţiunile arătate la alin. (1) lit. a) şi c)-m) sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii.

(3) Publicaţia de vânzare se va afişa la sediul organului de executare şi al instanţei de executare, la locul unde se află imobilul urmărit, la sediul primăriei în a cărei rază teritorială este situat imobilul, precum şi la locul unde se desfăşoară licitaţia, dacă acesta este altul decât locul unde este situat imobilul.

(4) Publicaţii în extras, cuprinzând menţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a), c) şi f)-m), se vor face, sub sancţiunea nulităţii, într-un ziar de circulaţie naţională, dacă valoarea imobilului depăşeşte suma de 250.000 lei, sau într-un ziar local, dacă nu trece peste această sumă. Publicaţia, în extras sau în întregul ei, va fi publicată, sub sancţiunea nulităţii, şi în Registrul electronic de publicitate a vânzării bunurilor supuse executării silite şi, de asemenea, va putea fi publicată şi în ziare, reviste şi alte publicaţii existente care sunt destinate vânzării unor imobile de natura celui scos la licitaţie, inclusiv pe alte pagini de internet deschise în acelaşi scop.

ATENTIE – Puteti si dvs. sa identificati erorile din actele de executare silita!

Vizualizati mai jos:

Și dumneavoastră puteți ajuta la identificarea erorilor din actele de executare silită și evident acest lucru poate duce la anularea întregii executări silite daca sunt contestate aceste eroi.

Verificați întotdeauna cu atenție sumele pentru care sunteți executat iar dacă știți că ar putea să fie anumite erori întotdeauna contactați un avocat specializat în executări silite în așa fel încât să puteți formula o contestație la executare silită.

Având în vedere că începând cu anul 2020 toate contestațiile la executare silită pot fi făcute și peste termenul de 15 zile dacă se invocă natura abuzivă anumitor clauze, asta înseamnă că toate executările silite pornite chiar și de acum un an doi sau trei ori chiar mai mulți pot fi contestate invocându-se existența clauzelor abuzive în cadrul contractelor de credit care reprezintă titlul executoriu.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Daca sunteti in executare silita si nu stiti daca procedura princ are treceti se desfasoara legal sau nu, completati formularul de mai jos:

6 comments to “Publicatie De Vanzare Imobiliara Emisa De Executor”
  1. Azi mia venit o înștiințare ca mi se face popririi pe salariu și mie și soției și ne ia 1/3 din salariu de ce la amândoi și ce putem face

  2. Dacă s-a început procesul de executare silită asupra unui imobil, dar copii proprietarului nu au fost informați, se poate depune contestație și anula decizia de executare silită?

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.